LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG"

Transkript

1 LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HUDPLEIER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer. Fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt, jf i forskrift til opplæringsloven. Lærebedriften avgjør selv om den vil tegne lærekontrakt, og kan stille andre faglige krav, jf. forskrift til opplæringsloven 6-39 første ledd. I slike tilfeller kan fylkeskommunen i samarbeid med lærebedriften tilby nødvendig faglig fordypning. Det må gå fram av lærekontrakten hvem som har ansvaret for denne eventuelle opplæringen (forskrift av 31.januar 2007 Prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige utdanningsprogram ) Gjennom arbeidet med Prosjekt til fordypning skal elevene trenes opp til å se sammenhenger mellom teori og praksis. De skal ta del i yrkesrelaterte aktiviteter og utvikle egen yrkesutøvelse ved å planlegge, gjennomføre, reflektere over og dokumentere arbeidet sitt. 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Årstimeramme i 45 minutters enheter 336 Timer pr. uke i gjennomsnitt 9,0 Årstimeramme i 60 minutters enheter 253 Timer pr. uke i gjennomsnitt 6,75 Skolen organiserer opplæringen slik den finner det formålstjenlig. 1

2 3. KOMPETANSEMÅL DEL 1 Kompetansemål relatert til praktisk yrkesutøvelse og hygiene 1. Eleven skal kunne arbeide etter gjeldene regler for hygiene og hindre smitte. 2. Eleven skal kunne vurdere kundens behov for hudpleie. Vise sikkerhet i valg av behandlingsopplegg og oppfølging og kunne vurdere når kunden bør søke lege eller annen ekspertise 3. Eleven skal kunne utføre førstehjelp som er relevant for yrkesutøvelsen. 4. Eleven skal kunne bruke et utvalg av tekniske hjelpemidler i ansikts- og kroppsbehandlinger og vurdere nytteverdien av apparater 5. Eleven skal kunne gi råd om behandling av uønsket hårvekst og kunne bruke ulike arbeidsmetoder, produkter og apparater. 6. Eleven skal kunne bruke metoder for håndbehandling, lakketeknikk og pedikyr og begrunne valg av metode. Forankret i læreplan i Hudpleier Vg3/Opplæring i bedrift Eleven skal kunne gjøre rede for krav som stilles til personlig hygiene i hudpleiefaget gjøre rede for betydningen av god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte, og kunne demonstrere viktige hygienetiltak i hudpleiefaget overholde hygieniske retningslinjer være kjent med lover og forskrifter som regulerer hygienetiltak gjøre rede for hudens, hårets og neglenes oppbygning og funksjon, og for normale aldersforandringer. ha kunnskaper om hud, hår og neglers signalsystemer. kjenne til enkelte medisiners innvirkning på hud, hår og negler. utføre forebyggende tiltak og behandlinger knyttet til hud, hår og negler. være kjent med enkelte sykdommer som kan registreres ved spesielle hud- hår og neglplager. kunne bruke ulike massasjeteknikker vurdere ulike hudpleiebehandlinger og kunne føre journal kunne utføre enkel dag- og aftenmakeup kunne utføre førstehjelp med spesiell vekt på førstehjelpssituasjoner i sitt faglige miljø ta initiativ og utføre førstehjelp på en sikker måte. kunne bruke førstehjelpkunnskap fra vg1 og oppdatere seg kontinuerlig i generell førstehjelp. drive kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av yrkesutøvelsen arbeide i tråd med tiltak for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen velge apparater og hjelpemidler som effektiviserer behandlingen kjenne produkters og behandlingers virkemåte veilede i bruk av aktuelle tekniske hjelpemidler gjøre rede for hårets oppbygning og funksjon drøfte sammenhenger mellom forandringer i hud, hår og negler og helse, miljø, levevaner og alder ha innsikt i psykiske problemer som kan oppstå i forbindelse med økt hårvekst eller hårtap planlegge, gjennomføre forskjellige epilerings- og depileringsteknikker ha kunnskap om kontraindikasjoner ved fjerning av hår. ha kunnskaper om neglsykdommer og neglproblemer og kunne vurdere riktig behandlingsform gjøre seg kjent med forskjellige manikyr- og pedikyrmetoder, materialer og utstyr kunne utføre fot- og håndmassasje utføre sikker lakketeknikk 2

3 7. Eleven skal kunne utvikle sin fargesans, samt se helheten av fargelæren og bevisst kunne gjøre bruk av den. kjenne til de forskjellige fargesystemer ha kunnskap om fargenes betydning og deres innvirkning på mennesket, både fysisk og psykisk ha kunnskap om hvordan lys innvirker på farger og hvordan farger dannes bevisst kunne gjøre bruk av fargelæren i sin yrkesutøvelse 8. Eleven skal kunne bruke funksjonelle og avlastende hjelpemidler i arbeidet og ha forståelse for ergonomiske prinsipper følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler planlegge og gjennomføre arbeidet i tråd med prinsipper for universell utforming, produkter og tjenester 3

4 DEL 2 Kompetansemål relatert til yrkesetikk, kommunikasjon og personlig egnethet 9. Eleven skal vise samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter samt være i stand til å individualisere kundenes behov for omsorg og pleie 10. Eleven skal kunne ta initiativ og vise medansvar i sitt daglige arbeid. Kunne planlegge og tilrettelegge arbeidet med tanke på kvalitet, effektivitet og orden 11. Eleven skal kunne arbeide ut fra yrkesetiske retningslinjer, gjeldende lovverk og overholde taushetsplikten 12. Eleven skal være bevisst og vise ansvarsfull holdning i miljøspørsmål, vurdere produkter og forbruksvarer ut fra miljømessig hensyn og kunne håndtere varer og avfall på en forsvarlig måte 13. Eleven skal kunne fordype seg i et aktuelt mål og kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og reflektere over eget arbeid og vise forståelse for sammenheng mellom teori og praksis Forankret i læreplan i Hudpleier Vg3/Opplæring i bedrift Eleven skal kunne utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker kommunisere med brukere med ulik kommunikasjonsevne vise respekt for mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status samarbeide og veilede kunden i valg av behandlinger motta kunder på en tillitsfull og respektfull måte vise til selvstendige og sikre valg, effektivitet og orden informere kunden underveis i behandlingene arbeide i tråd med tiltak for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen vurdere og sette i verk tiltak i faget som kan fremme selvbilde, trivsel og velvære yte service i yrkesutøvelsen drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens internkontroll delta i tverrfaglig samarbeid arbeide i tråd med tiltak for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen iverksette tiltak for å bedre miljø kjenne til hvordan aktuelle kjemiske stoffer påvirker natur og mennesker planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og forslå forbedringstiltak 4

5 4. VURDERING Elevene skal som en del av opplæringen i Prosjekt til fordypning dokumentere arbeidet underveis. Dokumentasjonen skal være et vedlegg til elevenes kompetansebevis og skal kunne legges fram ved inngåelse av lærekontrakt. Bestemmelser for sluttvurdering: Standpunktvurdering Årstrinn Vg2 Eksamen for elever Årstrinn Vg2 Eksamen for privatister Årstrinn Vg2 Ordning Elevene skal ha standpunktkarakter for den delen av prosjekt til fordypning som følger lokal læreplan Ordning For den delen av prosjekt til fordypning som følger lokal læreplan, skal eleven ikke ha eksamen Ordning For å dekke timetallet i faget kan privatister dokumentere 316 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3 De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til Opplæringslova. 5

6 VEDLEGG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Kjennetegn på måloppnåelse i kompetansemål relatert til DEL 1 praktisk yrkesutøvelse og hygiene (kompetansemål 1 7) Lav kompetanse God kompetanse (2) (3-4) Eleven deltar i Eleven tar initiativ til blir fortalt og gjør ser og gjør selv 1. Eleven skal kunne arbeide etter gjeldene regler for hygiene og hindre smitte. Meget god kompetanse (5-6) Eleven tar ansvar for og vet hvorfor 2. Eleven skal kunne vurdere kundens behov for hudpleie. Vise sikkerhet i valg av behandlingsopplegg og oppfølging og kunne vurdere når kunden bør søke lege eller annen ekspertise. 3. Eleven skal kunne bruke førstehjelp som er relevant for yrkesutøvelsen. 4. Eleven skal kunne bruke et utvalg av tekniske hjelpemidler i ansikts- og kroppsbehandlinger og vurdere nytteverdien av apparater. 5. Eleven skal kunne gi råd om behandlinger av uønsket hårvekst og kunne bruke ulike arbeidsmetoder, produkter og apparater. 6. Eleven skal kunne bruke metoder for håndbehandling, lakketeknikk og pedikyr og begrunne valg av metoder. 7. Eleven skal kunne utvikle sin fargesans, samt se helheten av fargelæren og bevisst gjøre bruk av den. 8. Eleven skal kunne bruke funksjonelle og avlastende hjelpemidler i arbeidet og ha forståelse for ergonomiske prinsipper. 6

7 Kjennetegn på måloppnåelse i kompetansemål relatert til DEL 2 yrkesetikk, kommunikasjon og personlig egnethet (kompetansemål 8 12) Lav kompetanse (2) Eleven deltar i blir fortalt og gjør God kompetanse (3-4) Eleven tar initiativ til ser og gjør selv Meget god kompetanse (5-6) Eleven tar ansvar for og vet hvorfor 9. Eleven skal vise samarbeidsog kommunikasjonsferdigheter samt være i stand til å individualisere kundenes behov for omsorg og pleie. 10. Eleven skal kunne ta initiativ og vise medansvar i sitt daglige arbeid. Kunne planlegge og tilrettelegge arbeidet med tanke på kvalitet, effektivitet og orden. 11. Eleven skal kunne arbeide ut fra yrkesetiske retningslinjer, gjeldende lovverk og overholde taushetsplikten 12. Eleven skal være bevisst og vise ansvarsfull holdning i miljøspørsmål, vurdere produkter og forbruksvarer ut fra miljømessig hensyn og kunne håndtere varer og avfall på en forsvarlig måte. 13. Eleven skal kunne fordype seg i et aktuelt mål og kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og reflektere over eget arbeid og vise forståelse for sammenheng mellom teori og praksis 7

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 KJØRETØY LETTE KJØRETØY 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen

Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen Veileder for praksis i apotekteknikerutdanningen 1 1. Forord 2. Om praksis i apotekteknikerutdanningen 3. Om å lære praksis 4. Hvem har ansvar for hva? Skolens ansvar (herunder forberedelse til apotekpraksis)

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra:

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: LOKAL LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: Innenfor hvert utdanningsprogram som skolen tilbyr er det

Detaljer

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for kokk- og servitørfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 06. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven

Oppdragsbrev 16-08 - Utarbeide forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse hjemlet i opplæringsloven Vår saksbehandler: Matilda Burman Direkte tlf: 23 30 14 16 E-post: matilda.burman@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 29.05.2009 Deres dato: 07.04.2008 Vår referanse: 2008/1203 Deres referanse: 200604186

Detaljer

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for akvakultur - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

HELSE- OG OPPVEKSTFAG HELSE- OG OPPVEKSTFAG VG1... 4 AMBULANSEARBEIDER... 5 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER... 6 HELSEFAGARBEIDER... 7 ORTOPEDITEKNIKER... 8 Å VÆRE LÆRLING... 9 APOTEKTEKNIKER...10 FOTTERAPEUT...11 HELSESEKRETÆR...12

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer