PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:"

Transkript

1 Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser PÅ VEI TIL LÆREPLASS Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Navn: Skole: Utdanningsprogram:

2 Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Opplæring i bedrift - I videregående opplæring er det ca 200 fag som fører frem til fag- eller svennebrev/kompetansebevis. Disse kalles lærefag. Vanligvis starter opplæringen i videregående skole, og avsluttes med læretid som lærling eller lærekandidat i bedrift. Det er viktig at du selv står på for å sikre deg en læreplass. Tips og råd får du i denne brosjyren. Det er bare ca 35% av alle ledige stillinger som blir annonsert. Det er derfor lurt å ta direkte kontakt med flere bedrifter som du kunne tenke deg å jobbe i. Ikke send inn jobbsøknad til bare en bedrift. Begynn å søk på lærlingeplass i god tid. Det kan ta mange måneder å få seg læreplass.

3 Søknad om læreplass og formidling Det er bedriften selv som avgjør hvem de vil ansette som lærling. Når du har søkt læreplass på sender Fagopplæringen opplysninger om dine karakterer og ditt fravær til godkjente lærerbedrifter. NB! Det er karakterutskriften fra 1. termin i Vg2 bedriftene får tilsendt. Dersom du ikke har fått læreplass innen august - september, vil du bli innkalt til et informasjonsmøte i regi av Fagopplæringen. Her kan du få veiledning og hjelp med hva du kan gjøre videre. NB! Det er svært viktig at du møter opp. Du har rett til å fullføre videregående opplæring, men ikke rett til læreplass. Dersom du ikke får læreplass har du rett til å fullføre opplæringen i Vg3 i skole. Ca 1. oktober avklares eventuelt tilbud om dette. Hva skjer når i søkningen? Tid: Høsten 1. februar Februar og fremover 1. mars Ca. fra mars Fra ca. 1. mars August - september September - Oktober Oktober - Hva skjer? Du får informasjon om fagopplæring i bedrift og læretid. Kanskje har du praksis i bedrift i faget Prosjekt til fordypning. Her har du sjansen til å legge et godt grunnlag for å skaffe deg læreplass. Søknadsfrist på læreplass i forsvaret. Du skriver og sender personlige søknader til aktuelle lærebedrifter. Ikke slutt å søke før du har fått plass! Du kan søke og tegne lærekontrakt hele året. Læretiden begynner når kontrakt skrives. Søknadsfrist for å søke læreplass og/eller skoleplass på I tillegg må du sende personlig søknad om å få læreplass til den enkelte bedrift. Fagopplæringen sender ut informasjon om søkerne til læreplasser/lærebedriftene som ønsker lærlinger/lærekandidater. Informasjon om karakterer, fravær og kontaktinformasjon blir sendt. Det er viktig å oppgi riktig telefonnummer, e-postadresse og adresse, og at du krysser av i vigo for at Fagopplæringen kan sende opplysninger om deg til bedriftene. Fagopplæringen forsøker å finne læreplasser og bedriftene innkaller aktuelle søkere til intervju. Fagopplæringen innkaller de uten læreplass/skoleplass til informasjonsmøte. Dersom du ikke har fått læreplass/skoleplass og ikke møter her, vil du ikke ha rett til videre oppfølging/hjelp. Ta kontakt med Fagopplæringen i Akershus dersom du ikke kan komme til møtet. Hvis du er uten læreplass/skoleplass får du tilbud om praktisk jobbsøkerveieledning. Informasjon om dette finner du på Akershus fylkeskommune vurderer alternative opplæringstilbud for deg hvis du er uten skoleplass/læreplass. Dette forutsetter at du har søkt om skoleplass/ læreplass på innenfor fristen. For deg betyr det at du må fortsette å søke læreplass direkte til bedriftene utover høsten og vinteren. Lærekontrakten begynner den dato kontrakt skrives. Du kan begynne som lærling når som helst i løpet av året. NB! Dersom du ikke har fått læreplass, og ønsker dette, må du søke læreplass på nytt i innen 1. mars neste år. Gjort

4 Søknaden Formålet med søknad og CV er at du skal få komme til intervju. Du kan be norsklæreren om hjelp til å skrive søknad og CV. HUSK: Søknad må være ryddig Søknaden/CV skal ikke ha skrivefeil Spør norsklærer om hjelp Husk å skrive under Les igjennom søknaden før den sendes Du finner eksempler på søknad og CV på For å gi søknaden et personlig inntrykk kan du gjerne skrive litt om hvem du er, for eksempel om du er entusiastisk, liker å samarbeide, er strukturert osv. CV (Curriculum vitae - livsløp) En CV er et sammendrag av hva man har oppnådd så langt i livet. Når man sender en jobbsøknad er det vanlig at det sendes med en CV som viser hvilken utdanning og arbeidserfaring du har. Opplys også om du har tatt kurs eller har hatt tillitsverv som er nyttig i det arbeidet du søker.

5 Valg av lærefag Du kan søke læreplass i flere fag. Du må være kvalifisert til å søke faget. Les på Hvilke fag vurderer du å søke læreplass i? Prioritert rekkefølge Hvorfor er du rett person til dette yrket? Hvorfor skal de velge deg? Karakterer Har du bestått i alle fag? Hvilken plan har du for eventuelt å ta opp fag du har strøket i? Fravær Finn frem fraværet ditt. Hvordan vil bedriften vurdere dette? Har du dokumentasjon på fraværet? Tips om oppmøte/fravær Dersom du har vært syk over lengre tid eller har søkt permisjon fra skolen, er det lurt å skaffe dokumentasjon på dette. Send dette til Fagopplæringen i Akershus innen 1. mars slik at det kan sendes med kompetansebevisene til bedriftene. Dersom du søker direkte til bedriften bør du sende dokumentasjon av fravær med søknaden.

6 Intervjuet gir deg en unik sjanse til å vise dine sterke sider, dine egenskaper og dine kvalifikasjoner. Intervju...at bedriften er interessert i deg, og at de vurderer deg kvalifisert til jobben INTERVJU Når du blir invitert til intervju betyr det at bedriften er interessert i deg og at de vurderer deg til jobben. Prøv å få frem hvorfor de bør velge akkurat deg. REFERANSER Referanser er personer som kjenner deg gjennom tidligere jobb eller skole. Du må avklare med referansene før du oppgir disse, og de skal kunne opplyse om dine sterke sider og gi et positivt bilde av deg. Husk å ta med deg referansene, navn og telefonnummer til intervjuet. ETTER INTERVJUET Send gjerne en e-post der du takker for et hyggelig intervju. Vær tilgjengelig på telefon og e-post. Sjekk ofte. Du kan ta kontakt med bedriften dersom du ikke har hørt noe innen 2 uker. Ikke mist motet dersom du ikke fikk jobben. Ikke glem at det å gå på intervju gir deg øvelse, og at du kan bruke erfaringen til å gjøre det bedre neste gang. TIPS FOR INTERVJU: Ta på deg klær du trives i og som passer arbeidsstedet du søker. Undersøk hvor du skal møte, og møt opp i god tid. Ta med telefonnummeret til bedriften, ring og si ifra dersom du er litt forsinket. Innhent så mye informasjon om bedriften som mulig i forkant. Les på bedriftenes hjemmeside. Ta med kopier av søknad, CV og stillingsannonse, karakterutskrift og eventuelle kursbevis. Forbered egne spørsmål om bedriften på eget ark. Husk å tenke gjennom dine sterke og svake sider. Vær godt forberedt. Tren på intervju og å besvare vanskelige spørsmål. Vær høflig og håndhils med fast håndtrykk. Snakk tydelig og høyt nok. Vær interessert og aktiv. Se på den du snakker med. Spør om det du lurer på. Husk å avslutte intervjuet positivt: Takk for at du fikk komme, fortell at du er interessert i jobben og håper på positivt svar. Svar ærlig på alle spørsmål.

7 Mine visittkort - en øvelse for å bli klar over dine sterke sider. Det du kommer frem til her, kan brukes som utgangspunkt for å trene til intervju, eller skrive søknad. For å fylle ut visittkortene kan du spørre venner, familie eller lærere hva de mener. Plukk deretter ut det som passer for stillingene du skal søke. Hva vil andre beskrive deg med? Mine 3 beste egenskaper: Min viktigste erfaring fra jobb eller privat: 3 ting jeg liker å gjøre: Mine mål:

8 Logg for søknader og oppfølging Søknad sendt dato: Navn på bedrift: Hvem har jeg ringt og snakket med? Navn: Dato: Skal/har vært på intervju dato: Har fulgt opp søknaden/ringt: Ja/Nei Dato: Fikk - fikk ikke læreplass

9 Hvor finner du lærlingplassene? ( under Finn ledige jobber ) Aviser og tidsskifter Bedriftenes hjemmesider Kommunenes hjemmesider (barnehager, skoler, SFO, IKT) Hjemmesidene til fylkene Opplæringskontorer og opplæringsringer Snakke med de du kjenner Dette er mitt nettverk (Strekene er dine nettverk, tegn opp flere ved behov) Foreldre Idrettslag/klubb For å få læreplass er det lurt om jeg snakker med: Venner Andre kjente Lærere Viktig Dersom du får tilbud om læreplass og takker nei, sier du fra deg retten til videre opplæring dette skoleåret. Lang reisevei og lav lønn godtas ikke som begrunnelse for å takke nei til læreplass. Du vil også miste rett til oppfølging fra Akershus fylkeskommune. Da må du selv skaffe deg læreplass. Dersom du ikke får tilbud om læreplass, skoleplass eller jobb har ungdom mellom år rett til veiledning og hjelp fra Oppfølgingstjenesten i regionen der de er bosatt. Les mer Tips til deg som er i kontakt med bedrift, eller er ute i PTF Dersom du får anledning til å være ute i bedrift, vil bedriften sjekke ut hva du er god til og om du passer inn i miljøet på arbeidsplassen om du kan jobbe selvstendig om du viser interesse for faget og du viser lyst til å lære Spør om bedriften skal ha lærling. Vis deg frem så godt du kan - her kan du "selge" deg selv. Dette er den beste jobbsøknaden! Dersom bedriften ikke har hatt lærling tidligere, eller ikke er godkjent som lærebedrift, kan bedriften kontakte Fagopplæringen i Akershus. Telefonnummer til Fagopplæringen i Akershus er Informasjon om lærlingordningen ser du også på

10 Forskjeller og likheter på det å være lærling og lærekandidat Begreper Lærlinger Lærekandidater Kompetanse Kontrakt Eksamen Skal nå alle målene i læreplanen full kompetanse Lærekontrakt Fag-/svenneprøve Får opplæring i et begrenset antall mål i læreplanen kompetanse på et lavere nivå Opplæringskontrakt Kompetanseprøve Eksaminator Prøvenemnd Prøvenemnd/bedrift Karakterskala Dokumentasjon Opplæringssted Læretid Ikke bestått, bestått, bestått meget godt Fag-/svennebrev Godkjent lærebedrift år eller inntil 4 år med full opplæring i bedrift Det samme som for lærlinger Kompetansebevis Godkjent lærebedrift evt. begrenset godkjenning Det samme som for lærlinger Planverk Søknad Overgangsmuligheter Tilskudd Lære hele læreplanen for vg 3 opplæring i bedrift. Søknad om læreplass/skoleplass 1. mars på Lærekontrakt kan tegnes hele året. Gjelder fra dato den tegnes. Fra lærekontrakt til opplæringskontrakt F (basistilskudd). Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, Utdanningsdirektoratet Deler av læreplanen Individuell plan IP (evt. IOP) Søknad om læreplass/skoleplass 1.februar. Opplæringskontrakt kan tegnes hele året. Gjelder fra dato den tegnes. Fra opplæringskontrakt til lærekontrakt F (basistilskudd). Spesialundervisningsmidler. Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, Utdanningsdirektoratet Som lærekandidat har du også mulighet til å ta fagbrev. Du vil bruke noe lengre tid. Hver skole skal ha en kontaktperson for lærekandidatordningen. Ta kontakt med kontaktlærer, karriereveileder eller faglærer på din skole dersom du har noen spørsmål om lærling- og lærekandidatordningen.

11 Tips Dersom det er noe som er viktig for at du skal lykkes i læretiden bør du fortelle dette til din leder i lærebedriften der du ansettes. De ønsker å bidra til at du både skal lære og trives på jobben. Noe å tenke igjennom: Hvordan lærer du best? Har du utfordringer med å lese eller skrive? Hva skal til for at du får med deg viktige beskjeder? Hvordan liker du å arbeide og løse oppgaver? Notater:

12 Viktige kontakter og adresser (godkjente lærebedrifter Akershus) (informasjon om ulike yrker) (godkjente lærebedrifter i Oslo) (Utdanningsdirektoratet, informasjon om opplæring) TWM Reklamebyrå 03/10 VÆR AKTIV. TA KONTAKT MED FLERE BEDRIFTER FOR Å FÅ LÆREPLASS. Fagopplæringen tlf.: Heftet er laget av Lærlingansvarlig i Akershus fylkeskommune

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer