LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010"

Transkript

1 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen

2 Historikk og status lærekandidater Det angis omtrent-tall p.g.a. mange endringer underveis Oppstart et fåtall 2004 ca 45 kontrakter 2005 ca 92 søkere ca 100 søkere 2007 ca 108 nye søkere ca 62 nye kontrakter 2008 ca 100 nye søkere ca 80 nye kontrakter 2009 ca 103 nye søkere - ca 75 nye kontrakter nye søkere. Pr.d.d.ca 80 nye kontrakter i 25 ulike fag. 50% i opplæringskontorer Ca 150 løpende kontrakter 195 har avlagt kompetanseprøve, 182 bestått 536 har vært behandlet, totalt har vi hatt 350 kontrakter

3 Hvem er lærekandidaten? Målsetting om kompetanse på lavere nivå Fått tilrettelagt opplæring/alternativ opplæring i grunnskolen og på Vg1 og Vg2 Gått grunnkompetanse med programfag i 2 år Praktikeren Teorisvak, lærevansker, ulike diagnoser Psykososiale/emosjonelle vansker Har samme rettigheter og plikter som lærlingen Spørsmålet er : Mestring og motivasjon

4 Grunnkompetanse programfag - praksis i Vestfold Søkbart direkte fra 10. klasse Tilbud innen programområdene: DH, BA, SS, TP, NA, RM,HS Målgruppen er de som planlegger kompetanse på lavere nivå Enkeltvedtak 2 år på skole med programfag og mye praksis, 4 t kroppsøving De fleste blir lærekandidat etter 2 år Går opp til kompetanseprøve Kan endres og bli lærling

5 Tommy går på Færder vgs på grunnkompetanse TP. Det betyr at han har hatt programfag og kroppsøving på skolen. Målet er at han skal ta kompetanseprøve. Det planlegges utplassering i bedriften Supersveis AS 4 dgr i uken fra 1. mars. 1. februar: Lærekandidatsøker i sveisefaget Febr/mars: Møte med fagopplæring på skolen. Tilstede er: Tommy, far, kontaktlærer, rådgiver og Opplæringskontoret. Far har fokus på at sønnen skal ta fagbrev! Viktig å informere om muligheten videre (se ulike veier til fag/svennebrev) Målet: Sikre overgangen På møtet avtales det at skolen gir tilbakemelding om framdrift vedr. mulig opplæringsplass i bedriften Juni: Møte med opplæringskontoret. De bekrefter at Tommy får opplæringsplass, men anbefaler industrimontørfaget. Det passer bedre for Tommy. Oppstart ved skoleslutt. Opplæringskontoret tar ansvar for utarbeidelse av ILKP og sender den til fagopplæring Fagopplæring sender ut kontrakt og godkjent ILKP

6 Trine går på Nøtterøy vgs på vg2 barne- og ungdomsarbeider fag. Hun er tatt inn med fortrinn til vgs. Hun er utplassert i Knerten barnehage 3 dgr i uka i hele vg2. 1. februar: Lærekandidatsøker i barne- og ungdomsarbeiderfaget Febr/mars: Fagopplæring inviterer Trine til møte i på skolen. Tilstede: søker, mor, rådgiver, leder i barnehagen, opplæringskontoret. Barnehagen usikker på om hun kan være lærekandidat der. Ansvar for oppfølging videre er skolen. Målet: sikre overgangen Mai: Fagopplæring får melding om at Trine kan få plass, men de kan ikke betale lønn. Fagopplæring kontakter NAV og ber om at hun får individstønad. Fagopplæring sørger for at skjemaer til Nav fylles ut og at nødvendig dokumentasjon følger med. Opplæringskontoret besøker barnehagen og fyller ut ILKP (individuell lærekandidatplan) Fagopplæring får inn ILKP, godkjenner den og sender ut kontrakten. Mai 2012 Læretiden nærmer seg slutten. Trine kan fortsette å jobbe der, men barnehagen ber om noe stønad videre fra NAV. Fagopplæring inviterer til møte med NAV, arbeidsgiver, opplæringskontoret og søker hvor bl.a. lønnstilskudd til bedriften blir drøftet. Målet: Sikre overgangen

7 Ida går grunnkompetasen på Horten vgs. Hun ønsker å jobbe med noe med data.. Hun har ikke hatt praksis i PFT. 1. februar: Lærekandidatsøker i IKT servicefag Feb/mars: møte med fagopplæring på skolen. Tilstede er søker, mamma, kontaktlærer Resultatet av møtet er at skolen jobber for at Ida skal få praksis i faget. Det avtales at skolen gir tilbakemelding innen utgangen av april. Mai: tilbakemelding fra skolen om at praksis i det faget ikke fungerer Mai/juni: Fagopplæring innkaller Ida til møte med OT (oppfølgingstjenesten). Målet er at Ida kan få en praksis. Målet: Sikre overgangen September: fagopplæring får melding fra OT om at Ida kan få læreplass i salgsfaget på lokal Menybutikk

8 Lærekandidat Kan bli lærekandidat fra alle modellene, også voksne Kompetanse bevis Lærling/ lærekandidat 4 år Lærling/ lærekandidat 3 år Lærling Lærekandidat 2 år Lære Kandidat 24 mnd Lærling 30 mnd Elev 1 år Elev 2 år Grunn Kompetanse programfag 2 år

9 LÆREKANDIDATER OG SAMARBEID MED NAV Det er utarbeidet samarbeidsavtale mellom NAV og Fylkeskommunen; lærekandidater, tverretatlig samarbeid, overgang til arbeid etter kontrakt Det er utarbeidet rutiner mellom NAV og Fylkeskommunen Avklare riktig tiltak for hver enkelt Ca. 70% av lærekandidatene har individstønad Stønaden er et hjelpemiddel ikke en sovepute Oppfylle ungdomsgarantien MÅLSETTING: STYRKE DELTAGERNES KOMPETANSE OG ARBEIDSEVNE ØKE DELTAGERNES MULIGHET FOR ORDINÆRT ARBEID SKAFFE TIL VEIE KVALIFISERT ARBEIDSKRAFT FOREBYGGE OG DEMPE SKADEVIRKNINGENE AV ARBEIDSLEDIGHET HINDRE UTSTØTING AV ARBEIDSTAKERE SOM STÅR I FARE FOR Å FALLE UT AV ARBEIDSLIVET

10 Suksessfaktorer Mye praksis i skolen (PTF, utplassering etc) SKAPE RELASJONER TIL EN BEDRIFT Helhetlig opplæring (forberede for arbeidslivets regler) Utarbeidet prosedyre for formidling av lærekandidater Arbeidet med lærekandidater er forankret i ledelsen Fagopplæring har eget lærekandidat-team Koordineringsarbeidet er en del av en stilling Godt samarbeid med skolene, PPT, OT, NAV, kommuner etc. Forståelse for ordningen gjøre ordningen kjent Tverretatlig samarbeid. Har ansvar for å involvere kommunen Utdanningsdirektoratets ekstraordinære midler Informasjonsmøter med rådgivere i grunn og videreg. skole

11 Utfordringer Bedre på helhetlig opplæring tenke målsetting ved inntak til vgs Tidlig formidling-grunnskolen Gi god og riktig veiledning - realitetsorientering Tverretatlig samarbeid Mer informasjon om ordningene Skaffe gode opplæringsbedrifter Følge kandidatene etter avlagt kompetanseprøve

12 ÅRSHJUL FOR SAMARBEID MELLOM PPT OG FAGOPPLÆRINGSEKSJONEN Fortløpende samarbeid: Tildeling av ekstraordinære midler Fritak for vurdering Enkeltsaker Ansvarlig for innkallig til møter: Møter i desember: fagsjef/fagansvarlig Samarbeidsmøter-lærekandidater: formidlingsansvarlig

13 ÅRSHJUL FOR SAMARBEID MELLOM OPPFØLGINGSTJENESTEN OG FAGOPPLÆRINGSEKSJONEN *Lærekandidatsøkerne overføres i egne møter som formidlingsansvarlig innkaller til.

14 Lærling Lærekand. Fagskole /høgskole Skole FAGBREV og SVENNEBREV Praksis + Tverrfagli g eksamen Kompetansebevis 2 år i lære 2 år på skole 3 år i lære 1 år på skole 4 år i lære 2 år lære kandidat 3 0 M n d Grunn kompetanse programfag 2 år på skole 2 år i lære Praksisbre v Praksisbre v- kandidat 2 år i lære Praksis Kandid at Praksis = læretid + 25 % Tverrfaglig eksamen Grunnskole

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning. Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd. 28.-29. Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte

Detaljer

MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND

MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE EE MMM-PROSJEKTET I KRISTIANSAND Mestring Motivasjon - Måloppnåelse Frafallsforebygging i grunnopplæringen - Prosjektsamarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass

12: Ny GIV. UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring. Nyhetsbrev 2.12. 3: Aksjon lærebedrift. Mange søkere har fått 5: læreplass UTDANNINGSAVDELINGEN Fagopplæring Nyhetsbrev 2.12 3: Aksjon lærebedrift Mange søkere har fått 5: læreplass 12: Ny GIV Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlinger i bedrift, rådgivere

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer