lærekandidat ... kanskje?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lærekandidat ... kanskje?"

Transkript

1 lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed tømrer modellbygger frisør salmaker gullsmed gartner pottemaker feier hudpleier vekter finmekaniker gravør bokbinder elektriker fagoperatør sveiser salg smedarbeider platearbeider helsefagarbeider fotterapaut dataelektriker heismontør kostymesyer maler skomaker blikkenslager betongfagarbeider gipsmaker baker maler fotograf murer gullsmed tømrer modellbygger frisør salmaker gullsmed gartner pottemaker feier hudpleier vekter finmekaniker gravør bokbinder elektriker fagoperatør sveiser salg smedarbeider

2 Hva er en lærekandidat? En lærekandidat skal få opplæring i deler av læreplanen for opplæring i bedrift, ut fra lærekandidatens evner og forutsetninger, mens en lærling skal få opplæring i alle målene i læreplanen. Læretiden for en lærling/lærekandidat er en kombinasjon av opplæring og verdiskapning. Målet er at lærekandidaten skal: Ha opplæring etter en individuell plan Mestre opplæringssituasjonen Oppnå så høy kompetanse som mulig Bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet Bidra til bedriftens verdiskapning Hva er en opplæringskontrakt? Lærekandidaten tegner en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve. Benevnelsen for denne prøven er Kompetanseprøve. En opplæringskontrakt er en avtale om opplæring mellom lærekandidat og bedrift. Kontrakten opprettes skriftlig når læreforholdet starter og godkjennes av Telemark fylkeskommune v/tfk Fagopplæring. For å bli lærekandidat må eleven søke om videre gående opplæring på særskilt grunnlag og ved legge en ny sakkyndig vurdering fra PPT (peda gogisk psykologisk tjeneste). 2 En opplæringskontrakt kan endres til en lærekontrakt, hvis lærekandidaten i løpet av læretiden når alle målene i faget, og dette omfatter bestått teori og fullført praksis.

3 Hvem er aktørene og hvilken funksjon har de? Skolene i samarbeid med TFK Fagopplæring har hovedansvaret for å sikre gode overganger fra skole til bedrift. Skolen etablerer kontakt med aktuelle opplæringsbedrifter, og sørger for at en bedrift er klar. Er ikke en bedrift klar må man søke skole. Opplæringsbedriften kan brukes som alternativ opplæringsarena på vg1 og vg2. Dette er normalt en del av PTF (prosjekt til fordypning) I denne perioden er det viktig å kartlegge sosial fungering og hva eleven kan mestre av arbeidsoppgaver. På denne måte kan overgangen til en opp læringskontrakt planlegges. Det er utarbeidet et eget skjema kartlegging av yrkespraksis som skal benyttes i forbindelse med dette arbeidet. Skjema finnes på nettstedet under Telemark. Før en kontrakt kan tegnes må det avholdes et møte hvor skolen, bedriften, lærekandi daten og TFK Fagopplæring er tilstede. En bedrift som ønsker å tegne en opplæringskontrakt må være godkjent av TFK Fagopplæring. Det betyr blant annet at det er en faglig leder i bedriften som er ansvarlig for opplæringen, og at vedkommende har fått opplæring i denne rollen. Telemark fylkeskommune gir tilskudd til bedrifter som tegner kontrakt med lærekandidater. 3

4 Hvor lang er læretiden? Lærekandidaten følger hovedmodellen, med 2 år i skole og 2 år i bedrift. Avvik fra modellen må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig at opplæringen ses som et helhetlig 4-årig opplæringsløp og at målet for opplæringen avklares så tidlig som mulig, gjerne allerede på vg1. Når opplæringen er fullført har lærekandidaten brukt opp opplæringsretten. Vg1 Vg2 Vg3, opplæring og verdiskapning i bedrift Hva er en individuell lærekandidatplan ILKP? Det er en individuell tilrettelagt plan, som utarbeides ut fra det enkelte fags ordinære læreplan, og som er tilpasset lærekandidatens evner og forutsetninger. Skolens vurdering av opplæringsmål i forhold til faget, er et viktig utgangspunkt for ILKP. Planen skal også være tilpasset de opplæringsmuligheter som er i bedriften. ILKP kan endres underveis i løpet av læretiden i samarbeid med bedrift/opplæringskontor, lære- kandidat og TFK Fagopplæring. 4

5 ...heldigvis er det ordninger som inkluderer oss litt skoletrøtte også. Da blir fremtiden ikke så ille likevel, og alle har jo rett på tilpasset opplæring.... 5

6 Det er så kult å få seg et yrke... Eirik var lærekandidat i Tømrerfaget men nå har han tatt svennebrevet! Eirik var lærekandidat og hadde tegnet opplæringskontrakt fordi han ikke hadde godt nok teorigrunnlag fra VG1 og VG2 til å bli lærling. Han hadde avtale med en tømrer og han skulle avlegge kompetanseprøve etter 2 års opplæring i bedrift. 6

7 Ville bli tømrer Jeg liker å jobbe fysisk. Derfor ville jeg bli tømrer. Det er et fritt yrke med variert arbeid, og jeg treffer nye folk nesten hver dag, sier Erik Bjerke fra Langangen. Jeg jobber også mye ute i frisk luft og det er bra. Fikk ikke eksamen 20 -åringen gikk vg1 Bygg- og anleggsteknikk og vg2 Byggteknikk på Kragerø videregående skole, men han strøyk i yrkesteori. Jeg liker godt å snekre, men jeg har alltid slitt med teoretiske fag på skolen. Jeg var dritt lei alt som hadde med bøker å gjøre. Derfor gikk som det gikk med eksamenene, forteller Erik. Lærekandidat Erik ble derfor lærekandidat og tegnet opplæringskontrakt, fordi han ikke hadde godt nok teorigrunnlag fra vg1 og vg2 til å kunne bli lærling. Han hadde avtale med tømrer Ronny Olsen om opplæring i Tømrerfaget, og at han i utgangspunktet skulle avlegge kompetanseprøve etter 2 års oppplæring i bedrift. Den praktiske opplæringen Vi har hatt ekstra fokus på yrkesteori når vi har jobbet forteller tømrermesteren. Vi har for eksempel lagt ut takverk på bakken for å vise hvordan teori og praksis henger sammen. Beregninger av dimensjoner, bæreevne for snølaster og tilsvarende er en del av teorien, og det er mye lettere å fatte det når jeg ser hvordan tingene fungerer i praksis sier Erik. Når jeg satt på skolen var det ikke mulig for meg å regne ut lekteavstanden på et tak. Ronny Olsen forteller også at de har brukt noen timer hjemme hos han på kjøkkenet for å finpusse teorien. Han skryter også av lærekandidatens praktiske ferdigheter. Jeg har presset litt på Erik for at han skal bruke tid på teoriundervisning. Det er tross alt hans framtidige yrke vi jobber med. Fagprøven Erik drømte allerede fra starten av om at han ved å forlenge opplæringen og ved å gjøre en ekstra bra innsats, kunne bli i stand til å bestå fagprøven. Det forutsatte at han besto teorien dvs programfagene fra vg2. Han ville da kunne endre kontrakten til en lærekontrakt. Det er en reel mulighet for noen lærekandidater. Andre må samle seg mere praksis og på dennne måten få muligheten for å avlegge svenneprøven som privatist. Erik avsluttet de to første åra av opplæringen med å avlegge kompetanseprøven, og besto denne. Dermed hadde han fått en forsmak på hvordan en svenneprøve skal gjennomføres. Heldigvis fikk Erik også fortsette i bedriften og i løpet av noen måneder besto han også teorien fra vg2. Til slutt avsluttede han hele opplæringsløpet med å avlegge svenneprøven i Tømrerfaget. Mange muligheter Det er mange muligheter for å skaffe seg yrkeskompetanse, men det er viktig å tilpasse opplæringsløpet individuelt. Dermed kan man justere opplæringsmålet både i forhold til tid, og sluttkompetanse. 7

8 Hva er en kompetanseprøve? Kompetanseprøven er den praktiske eksamen som lærekandidaten avlegger ved lære tidens avslutning. Det er lærebedriften som melder lærekandidaten opp til kompe tanseprøven på eget skjema. Prøven ut arbeides av prøve nemnda i faget i tett samarbeid med bedriften og TFK Fagopplæring. Prøvens innhold skal vise hvilke arbeidsoppgaver som lærekandidaten mestrer. Lærekandidaten kan prøves i alle opplæringsmålene som fremgår av den utarbeidede ILKP. Etter avlagt og bestått kompetanseprøve mottar lærekandidaten kompetansebevis. Murer Tømrer Industrirørlegger I Telemark har det vært godkjent opp lærings kontrakter i følgende fag: Hestefaget Platefaget Tavlemontør Maler Bokbinder Ventilasjons- og blikkenslager Barne- og ungdomsarbeider Yrkessjåfør Motormekaniker 8 IKT-service Frisør Gjenvinningsfaget Hjulutrustning Blomsterdekoratør Snekker Betongfaget

9 Salg Helsearbeider Anleggsmaskinfører Sveising Landbruksmaskinreparatør Kokk CNC-maskinering Industrimekaniker Institusjonskokk Kontor- og administrasjon Logistikk Slakter Kjøretøy rep lette 9

10 TFK Fagopplæring Godkjenner bedriften og kontrakten og har hovedansvaret for oppfølging av lær linger og lærekandidater i bedrift. TFK skal sørge for at ILKP utarbeides samtidig som kontrakten godkjennes. De be søker bedriften og lærekandidaten 1-2 ganger pr halvår, for å evaluere opplæringen. TFK saksbehandler oppmeldingen, kontakter prøvenemnda og utdeler kompe tanse bevis. Se mer side 12. Opplæringskontorene i Telemark Mange bedrifter i Telemark er tilknyttet et opplærings kontor og da er det opplæringskontoret som på vegne av bedriften undertegner kontrakten. Opplæringskontorene er eiet av medlemsbedriftene og de omfatter bedrifter i både privat og offentlig sektor. For nærmere info se okt.no. PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste bidrar med sakkyndig uttalelse for at opplæringen skal kunne planlegges ut fra lærekandidatens forutsetninger. PPT kan også ved behov involveres i løpet av læretiden. NAV Nav er en offentlig bidragsyter som kan delta for å tilrettelegge opplæringen best mulig.nav kan delta med ressurspersoner eller med forskjellige typer tilskudd til lærekandidat og bedrift. Noen lære kandidater kan være berettiget til å motta tilskudd fra nav, som erstatter lønn fra lærebedriften. 10 Nettstedet inneholder opplysninger og søknadsskjemaer som kan være til hjelp.

11 Videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Heftet om videregående opplæring i Telemark finnes som klassesett på alle skoler, og informasjonen i dette heftet finnes i oppdatert versjon på nettstedet: Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet har egne hjemmesider, som inneholder opplysninger om de seneste endringer innenfor videregående opplæring. På disse sider finnes det også linker til eksempelvis opplæringslova. eller 11

12 Design/trykk Wera AS Kari Normann vilbli.no Nasjonal webside for deg som søker videregående opplæring telemark.no Her finner du også informasjon om utdanning utdanningsdirektoratet.no Informasjon om videregående opplæring okt.no Startside for opplæringskontorene i Telemark Kontakt Telemark Fylkeskommune Besøksadr.: Fylkesbakken 6, Skien Postadr.: Fylkeshuset, 3706 Skien Sentralbord

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006

Fagopplæring 3: 4: 12: 1.07. Nyhetsbrev. Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet. Instruktørkurs. Aktiviteter i Buskerud 2006 Fagopplæring Nyhetsbrev 1.07 3: 4: 12: Industrien forbereder seg til Kunnskapsløftet Instruktørkurs Aktiviteter i Buskerud 2006 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften!

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter

Fagopplæring 1.09. Nyhetsbrevet. Årets lærling. Aktiviteter i Buskerud. Tilskudd til 14: lærebedrifter Fagopplæring Nyhetsbrev 1.09 Årets lærling 8: Aktiviteter i Buskerud 11: 2008 Tilskudd til 14: lærebedrifter Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Nyutdannet helsefagarbeider

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no Til bedriftens personalansvarlige Gjørtler utdøende yrke www.vilbli.no Du kan bli hva du vil Stephan ble gjørtler Farfar Kaare Ramberg lærer bort triksene i et truet fag til barnebarnet Stephan. Han visste

Detaljer

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning Nr.4 2003 www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets Hefteserie Videregående opplæring en veiledning Videregående opplæring en veiledning Innhold Forord..........................................................

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 06.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 19/14

Detaljer

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole.

Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. FoU-rapport type nr. 5/ 2014 Yrkesutdanning i Vest-Agder Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole. Elisabet S. Hauge, Eugene Guribye og Winfried Ellingsen Tittel Forfattere Yrkesutdanning i Vest-Agder

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer