Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016"

Transkript

1 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret

2 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder en del for deg som har søkt videregående skoler, og en annen del for deg som har søkt læreplass i bedrift. Heftet bør sees i sammenheng med katalogen «Vil bli noe» og heftet «Slik søker du videregående opplæring». Disse fikk de fleste av dere tidligere i år i forbindelse med søknad til videregående opplæring. Her finner du blant annet ut hvor mange inntak det er til de videregående skolene, og når disse inntakene er. Du finner også svarfrister og mye annen nyttig informasjon som du kan ha behov for etter at du har fått melding om søknadsresultatet. Hvis du tar vare på dette heftet, vil du kanskje slippe å stå i telefonkø til oss i sommer. Har du likevel behov for å kontakte oss, skal du vite at vi gjør vårt beste for at du skal få svar på de spørsmålene du har om videregående opplæring. Vi anbefaler bruk av epost. Merk deg at du som har søkt læreplass i bedrift finner informasjon om det ved å snu dette heftet. Kontaktinformasjon E-post: Telefon-/ekspedisjonstid: Telefon: Postadresse: Fylkessjefen for videregående opplæring Avdeling for inntak og tilbud Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar Besøksadresse: Parkgata 64, Hamar Viktige internettadresser: vigo.no vilbli.no hedmark.org hedmark-trafikk.no 2 Foto: Elevbedriften Uslipt

3 Inntakskalender 1. juli Frist for ettersending av dokumentasjon som kan ha betydning for inntaket. Nytt om skoles kyss! Alle må søke om skyss på MinSkyss/hedm ark-trafikk.no Mer informasjo n finner du på vilbli.no PS! Karakterer trenger du ikke å sende inn hvis du er elev ved en skole i Norge. Ca. 15. juli Svar på første inntak foreligger svarfrist 1 uke. Ca. 7. august Svar på andre inntak foreligger svarfrist 1 uke. Ca. 15. august Inntaks- og ventelister oversendes skolene. 17. august Skolestart søkere som ikke gir beskjed og ikke møter opp første skoledag, mister tildelt skoleplass. 3

4 Hvordan inntaket foregår Inntak i to omganger Første inntak er klart ca. 15. juli. Du har en uke på deg til å svare på tilbudet. Hvis du kommer inn på det første ønsket ditt, er inntaket ferdig for din del. Andre inntak er klart ca. 7. august. Du har en uke på deg til å svare på tilbudet. Videresøking Det kan hende at du ikke kommer inn på noen av ønskene du har satt opp i søknaden din. Hvis det er ledig plass på en annen skole, vil du få tilbud der. På Vg2 og Vg3 kan du også få tilbud om et annet programområde enn det du har søkt. Tilbudet du får, bygger på det grunnlaget du har. Det tas generelt forbehold om: igangsetting av tilbud. I spesielle tilfeller kan det helt frem til skolestart vurderes om et tilbud skal settes i gang endringer på ventelistene i forbindelse med inntakene. Ved feil eller andre spesielle årsaker, kan du oppleve å bli skjøvet lengre ned på en venteliste Klageadgang Hvis du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med retningslinjene i inntaksforskriften, kan du klage skriftlig på vedtaket. Det må du gjøre innen 3 tre uker fra du ble informert om resultatet. Merk deg at du ikke har formell klagerett hvis du har for lite poeng til å komme inn på en bestemt skole eller et bestemt programområde/utdanningsprogram. Poengberegning Inntaket er basert på søkerens poengsum. Vil du vite mer om poengberegning, kan du lese mer om det på vilbli.no. 4

5 Hvordan svarer du? Det finnes tre tilbudstyper. Du skal svare ja eller nei ved å hake av i den ruta som passer. Husk at den rekkefølgen du har ført opp på søknadsskjemaet ditt, er bindende hele tiden. 1. Tilbud om plass på ditt første ønske Dette er det eneste tilbudet du får. Du får ikke tilbud om plass på lavere ønske. Svarer du nei, vil du ikke få flere tilbud. 2. Tilbud om plass på et lavere ønske og ventelisteplasser på høyere ønsker Du kan ta imot det tilbudet du har fått, og samtidig stå på venteliste(r) til høyere ønske(r). Hvis du står på flere ventelister, svarer du ja eller nei til hvert av ønskene. Hvis du har svart ja til plass og ventelisteplass(er) vil alltid det høyeste ønsket ditt gjelde. Får du tilbud på et høyere ønske, vil du miste plassen du har fått tilbud om tidligere. Hvis du blir videresøkt, (se side 4) vil alle de ønskene du har satt opp selv gjelde som høyere ønsker i søknaden din. Svarer du nei til tilbudet om en skoleplass, har du mistet denne plassen. Selv om du svarer ja til ventelisteplasser, er det ikke sikkert at du får tilbud om plass på et høyere ønske senere. Du kan derfor risikere å bli stående uten skoleplass. Vi anbefaler at du svarer ja til det tilbudet du får. Legg merke til at du ikke blir stående på venteliste til lavere ønsker enn det du har fått tilbud om. 3. Kun tilbud om ventelisteplass Svarer du ja på en eller flere ventelisteplasser, deltar du videre i inntaket på disse ønskene. Svarer du nei til alle ventelisteplassene vil du ikke lenger stå som søker. Forhåndssvar Hvis du ikke har mulighet til å svare i inntaksperioden, må du logge deg inn på vigo.no og registrere forhåndssvar i perioden 15. mars til 1. juli. Du kan også sende inn forhåndssvar skriftlig. Da bruker du skjemaet som du finner under «Skjemaer og vedlegg» på vilbli.no. Svar på inntak Alle søkere til ordinært inntak som har oppgitt mobiltelefonnummer, vil få melding via SMS om at inntaket er gjort. Du kan logge deg inn på vigo.no på samme måte som da du søkte for å se på resultatet av inntaket og svare. Hvis du ikke har oppgitt noe mobilnummer vil du få svarbrev i posten. Du kan i perioden 15. mars-1. juli logge deg inn på vigo.no og endre mobiltelefonnummeret. Det er av stor betydning at dette er riktig, slik at rett person får beskjed når inntaket er foretatt. NB: Svarer du ikke innen fristen, mister du tilbudt plass/ventelisteplass. Huskelapp før 1. juli! Sjekk ønskene og mobilnummeret i Vigo. Hvis du skal reise bort når inntakene foregår, registrer forhåndssvar i Vigo! 5

6 Ofte stilte spørsmål Stipend fra Lånekassen Når kan jeg få vite om jeg har kommet inn? Du skal få beskjed senest 15. juli, og det er ingen grunn til å ringe på forhånd. Hvis du derimot ikke har hørt noe innen 20. juli, er det viktig at du tar kontakt med Inntakskontoret. Har det skjedd noen bevegelser på ventelisten? Inntakskontoret kan ikke se noen bevegelser på listene før et nytt inntak er foretatt. Det har ingen hensikt å ringe om dette. Kan jeg endre søknaden etter det første inntaket? I utgangspunktet kan du ikke det. En endring kan bli gjort etter skriftlig søknad, men da vil du bli plassert bakerst på en eventuell venteliste til det nye ønsket. Hvorfor har jeg blitt flyttet nedover på ventelista? Vi tar generelt forbehold om dette, fordi det kan forekomme feil i tilknytning til inntaket. Det kan også være søkere som har klaget på en karakter og fått den oppjustert etter klagebehandlingen. En bedre karakter betyr også høyere poengsum i inntaket, og vedkommende kan da rykke oppover på lista. Hvis det ikke er noen som takker nei til plass, kan du bli flyttet nedover på ventelista ved neste inntak. Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan møte første skoledag? Du må gi beskjed direkte til skolen og si fra når du kommer. Det er bemanning på skolene fra begynnelsen av august. Hvis du ikke gir beskjed, vil du miste plassen. Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs Svar på spørsmål om MinID får du hos MinID kundeservice på telefon Kan jeg få gå i samme klasse som kameraten min? Ta kontakt med den skolen du har fått plass på. Skolene er bemannet fra august. 6

7 Ofte stilte spørsmål Hva slags lønn får jeg? Din lønn er, på samme måte som for andre arbeidstakere, fastsatt i avtaler mellom partene i arbeidslivet. Dersom lærebedriften har tariffavtale innen bransjen, har lærlingen rett til tariffestet lærlinglønn. Dersom bedriften ikke har tariffavtale, blir dere enige om lønn. Det skal skrives en egen arbeidsavtale som beskriver arbeidstid osv. Hva er lærekontrakt? Alle som vil bli lærling, må skrive under på en lærekontrakt med lærebedriften. Læreforholdet er ikke gyldig før lærekontrakten er godkjent av fylkeskommunen v/avdeling for fagog yrkesopplæring. Dette skal normalt gjøres innen en måned etter at læreforholdet startet. Når kontrakten er godkjent, får lærlingen og lærebedriften tilsendt ett eksemplar hver. Lærebedriften forplikter seg til å gi opplæring etter læreplanen i faget. Hva skjer hvis jeg ikke får læreplass? Elever som har rett til videregående opplæring, og som ikke får tilbud om læreplass, vil kunne få tilbud fra fylkeskommunen om sluttopplæring i skole. Jeg har søkt læreplass, men har ennå ikke hørt noe? Karakterene dine og oversikten over fravær blir sendt til lærebedrifter i Hedmark rett etter 1. mars. Du får brev om hvilke bedrifter som har fått dine papirer. Ta selv kontakt med disse og andre bedrifter hvor du kan tenke deg å være lærling. Hvordan øker jeg mulighetene mine for å få læreplass? Ta kontakt med aktuelle bedrifter. Tren på jobbintervju. Bedriftene bestemmer selv hvem de vil ta inn som lærling. Hvor finner jeg oversikt over lærebedrifter? På finner du oversikt over godkjente lærebedrifter i Hedmark. Du kan også ta kontakt med bedrifter som ennå ikke er godkjent som lærebedrifter. I enkelte fag er det lettere å få læreplass hvis man søker i andre fylker. Jeg har stryk i noen fag. Kan jeg likevel bli lærling? Hvis bedriften er interessert i å ansette deg, kan du bli lærling selv om du har stryk i inntil to fellesfag (ikke programfag). Du må, sammen med bedriften, lage en plan for hvordan du skal ta opp igjen fagene i løpet av læretiden. Du får ikke fag/svennebrev før alle fag er bestått. 6

8 Hva legger bedriftene vekt på når de skal velge lærling? Bedriftene får oversikt over søkere med karakterer og fravær. De fleste bedrifter vil synes det er positivt om du skriver en personlig søknad eller tar kontakt på annen måte. Ellers legger bedriftene vekt på: Lite fravær Interesse for faget Karakterer spesielt i programfag God orden Dersom du velger å takke nei til tilbud om læreplass, eller ikke møter til intervju, har du ikke krav på tilbud om ny læreplass eller tilbud i skole det samme skoleår. Hva må du som søker læreplass gjøre? Det er lærebedriften som bestemmer hvem som skal få læreplass, derfor er det viktig at du er aktiv og prøver å få kontakt med bedrifter hvor du kan tenke deg å bli lærling. På finner du oversikt over godkjente lærebedrifter i Hedmark. Du kan også ta kontakt med bedrifter som ennå ikke er godkjent som lærebedrift, men som ønsker å bli det. I enkelte fag er det lettere å finne læreplass dersom du kontakter bedrifter i andre fylker. Ofte innkaller bedriften de aktuelle kandidatene til intervju. Slik kan du forberede deg til jobbintervjuet: Skaff deg informasjon om bedriften på forhånd. Da blir det lettere å stille spørsmål om bedriften og arbeidet. På den måten viser du også interesse for arbeidsplassen, og det legger bedriften vekt på. Forbered noen spørsmål som viser at du er interessert. Tenk gjennom hva du vil svare på spørsmål om hvorfor du valgte denne bedriften og hvorfor du valgte dette faget. Tenk gjennom dine egne positive og negative sider. De blir det ofte spurt om i ansettelsesintervjuer. Det er viktig å ha et realistisk selvbilde, og ikke prøve å være noen annen enn den man er. Førsteinntrykket er viktig. Et fast håndtrykk og blikkkontakt virker positivt. Rollespill kan være nyttig. La en du kjenner intervjue deg, slik at du får trening i å svare på spørsmål om deg selv. Eller stå foran speilet og intervju deg selv. Viktigst av alt: Vis at du har lyst på jobben! 5

9 Søknadsinformasjon Søknad om opplæring i bedrift Fylkeskommunen ved Avdeling for fag og yrkesopplæring formidler søkere til lærebedrifter som har sagt at de har planer om å ta inn lærling i år. Ingen er garantert læreplass, eller har krav på opplæring i en spesiell bedrift. Det er ikke sikkert det finnes læreplass til deg i nærmiljøet. Dersom det er ledig læreplass i andre fylker innen ditt fag, kan du bli formidlet dit. Søkere som blir formidlet 1. Elever som avslutter et Vg2 i yrkesfag i år, og hvor Vg3 er opplæring i bedrift. 2. Elever som avslutter et Vg1 i år, og som søker læreplass i et særløpsfag (for eksempel feierfaget). 3. Elever som avslutter Vg3 i fagene automatisering, data elektroniker og anleggsmaskinmekaniker i år. 4. Elever med ungdomsrett som har tatt et friår, eller som har fått utvidet rett til opplæring, og som har relevant Vg1 og Vg2 for å søke læreplass. Søkere som ikke blir formidlet 1. Søkere som er registrert i folkeregisteret pr. 1. mars med hjemstedsadresse i et annet fylke. De skal søke om lære plass i sitt hjemfylke. 2. Søkere som ikke har riktig opplæringsløp i forhold til lærefaget. 3. Søkere som ikke har fullført riktig kurs i forhold til lære faget, eller søkere som ikke har bestått i fag det blir bygget videre på. 4. Søkere over 21 som tar sikte på full opplæring i bedrift uten først å ha gått på skole. Selv om fylkeskommunens for midling ikke omfatter disse gruppene, er det ingenting i veien for at søkere selv kan ta kontakt med bedriftene og forhøre seg om læreplass. Bedriftene bestemmer selv hvem de vil ansette som lærling. 4

10 Formidling til læreplass pågår fra 1. mars til 1. september. Ta kontakt med Avdeling for fag- og yrkesopplæring med en gang du får læreplass! E-post: Telefon: April-mai Lærebedrift Etter at elevene har søkt 1. mars, sendes søknader til bedrifter som ønsker å ansette lærling. Bedriftene melder fra til Avdeling for fag- og yrkesopplæring om hvem det skal skrives lærekontrakt med. Bedriftene melder også fra om hvem som ikke kommer til intervju, og hvem som takker nei til læreplass. Disse søkerne blir ikke med på videre formidling. Formidlingskalenderen Søker til læreplass Søkerne får beskjed om hvilke bedrifter søknaden deres er sendt til. Søkerne oppfordres sterkt til å sende personlige søknader, eller ta kontakt på annen måte med bedrifter hvor de har lyst til å være lærling. Når du har fått avtale om læreplass, sier du fra til Avdeling for fag- og yrkesopplæring, slik at lærekontrakt kan opprettes. Husk: Du er ikke lærling før kontrakten er godkjent av fylkeskommunen. Når du får ditt eksemplar i retur, vet du at alt er i orden. Husk å melde fra om eventuell adresseendring og endring av mobilnummer. SMS brukes aktivt i forbindelse med inntaket. September Elever med ungdomsrett til videregående opplæring, og som ikke har fått tilbud om læreplass, har rett til et tilbud i skole. Merk deg at du som har søkt skoleplass finner informasjon om dette ved å snu dette heftet. 3

11 Avdeling for fag- og yrkesopplæring Telefontider på hverdager: Ekspedisjonstider på hverdager: Telefon: E-post: Postadresse: Fylkessjefen for videregående opplæring Avdeling for fag- og yrkesopplæring Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar Besøksadresse: Hedmark fylkeshus, Parkgata 64, Hamar Viktige internettadresser: vigo.no vilbli.no hedmark.org 2 Foto: Elevbedriften Uslipt

12 Til deg som har søkt videregående opplæring i bedrift Søkerinformasjon for skoleåret

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016

Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Slik søker du videregående opplæring 2015-2016 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark Dette er et hefte som er laget for alle som vil oppdatere seg om hvordan de skal søke videregående

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015

Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Slik søker du videregående opplæring 2014-2015 Velkommen som søker til videregående opplæring i Hedmark En del av dere er allerede i videregående opplæring og kjenner godt til rutinene rundt søking til

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet

OTTO BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i OTTO. Overføring mellom Vigo og OTTO og rapportering til Utdanningsdirektoratet Versjon 7.0 28.10.2014 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i. Overføring mellom Vigo og og rapportering til Utdanningsdirektoratet Innholdsfortegnelse Innledning... 3 VIGOKODE - Ikke

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer