Valg av programområde og programfag til Vg2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av programområde og programfag til Vg2"

Transkript

1 Valg av programområde og programfag til Vg2

2 Valg to steder I løpet av februar skal du foreta to valg på to forskjellige steder Søke programområde og skole til Vg2 i (frist: 1. mars kl. 23:59!!!) Velge programfag til Vg2 på Sola vgs i Programområde Petra Rørvik

3 Søke skoleplass i vigo.no Programområde ønske 1 3 skoler Programområde ønske 2 3 skoler Programområde Petra Rørvik

4 Søke programområde og skoleplass MinId pinkode vigo.no Videregående opplæring Personlige opplysninger Kontrollere at mobilnummer og e-post er korrekt! Info: (også link fra vigo.no) Sms i juli: logge på vigo.no i juli og svare på tilbudt plass Programområde Petra Rørvik

5 For utfyllende informasjon om søking til videregående opplæring i Rogaland skoleåret 2019/2020 henvises det til Her finnes også annen nyttig informasjon om læreplaner, lover, regler og forskrifter. «Vilbli» gir god oversikt over fylkeskommunale videregående skoler og privatskoler i Rogaland, samt tilbud i andre fylker. Søkere kan endre på det elektroniske søknadsskjemaet helt fram til søknadsfristen. Hver gang søknaden endres vil det vil bli sendt kvittering til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Det vil for skoleåret 2019/2020 være vanskelig å få endret på søknaden etter søknadsfrist! Søkere som ønsker å endre på søknaden etter søknadsfrist må ha meget god grunn som for eksempel flytting til en annen region eller at søkers livssituasjon er kraftig endret etter søknadsfrist. Programområde Petra Rørvik

6 Huskeliste skoleplass Etter at 1. inntak er kjørt i begynnelsen av juli vil det bli sendt ut SMS til det mobiltelefonnummeret søker har oppgitt i det elektroniske søknadsskjemaet. Tilsvarende sendes det ut melding etter at 2. inntak er kjørt i månedsskiftet juli/august. Det blir da gitt melding om at søker må logge seg på for å svare. Alle må svare på tilbud om skoleplass/venteplass (også de som svarer «nei»). Etter svarfrist vil det bli sendt svar-/ventebrev pr. post til dem som ikke har svart elektronisk. Søkere som ikke svarer innen fristen blir strøket av inntaket og mister tildelt skoleplass/ventelisteplass, og har ikke krav på nytt tilbud. Alle søkere får oppgitt hvor de står på venteliste på alle høyere ønsker enn det de har fått tilbud om. NB! Ventelistene tas ikke i bruk før alle søkere med opplæringsrett har fått et tilbud. Programområde Petra Rørvik

7 Programområde Petra Rørvik Dersom en får tilbud om skoleplass og samtidig ønsker å stå på venteliste til høyere ønsker, vil den tilbudte skoleplassen automatisk falle bort dersom en får tilbud om skoleplass på høyere ønske. Det er ikke mulig å stå på venteliste til lavere ønske. Søkere registrerer telefonnummer og e-postadresse på det elektroniske søknadsskjemaet. Dette kan endres fram til PIN-koder og passord som ble brukt i forbindelse med den elektroniske søknadsregistreringen må søker ta vare på helt frem til skolestart fordi søker skal bruke dette i forbindelse med det elektroniske svarkortet. Dersom søker mister dette må vedkommende selv ta kontakt med brukerstøtten hos MinID. Eget vedleggsskjema for søkere til Vg2 International Baccalaureate (IB) ved St. Olav vgs. Vedleggsskjema sendes direkte til skolen. Bare søkere som har gjennomført Vg2 IB er kvalifisert til å søke Vg3 IB. Søkere til Vg3 IB trenger ikke fylle ut vedleggsskjema. Ved inntak teller karakterene i alle fag på Vg1 (ikke bare i avsluttende fag) Elever med IV (ikke vurdert) i et eller flere fag får tildelt skoleplass etter at inntaket for alle andre er kjørt.

8 Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering Vg2 Programområde for realfag Vg2 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 Programområde for realfag Vg3 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

9 Timefordeling i utdanningsprogram for Studiespesialisering SUM 90 uketimer i løpet av 3 år på utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg3 15t fellesfag 15t programfag Vg2 15t fellesfag 15t programfag Vg1 30t fellesfag

10 Fag- og timefordeling Vg1 Fag Engelsk Fremmedspråk Geografi Kroppsøving Matematikk Naturfag Norsk Samfunnsfag Sum fellesfag Karakterene i alle fag på Vg1 (juni) teller ved innsøkning til skoleplass på Vg2 Timer

11 Fag- og timefordeling Vg2 Fag Fremmedspråk Historie Kroppsøving Matematikk Norsk Fellesfag Programfag Sum Timer

12 Fag- og timefordeling Vg3 Fag Historie Kroppsøving Norsk Religion (Tysk I+II) Fellesfag Programfag Sum Timer (5) 15 (20) 15 (10) 30

13 Fremmedspråk - fellesfag tysk, spansk, fransk Elever som har hatt fremmedspråk i grunnskolen fortsetter med samme språket på nivå II på vgs. Fellesfag fremmedspråk avsluttes etter Vg2. Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, starter fremmedspråk på nivå I. På Sola vgs tilbyr vi tysk på begynnernivå. Disse elevene har fremmedspråk alle tre årene i vgs. En konsekvens av dette er at valgmulighet for valgfritt programfag for Vg3 reduseres (5 uketimer går med til fremmedspråk på Vg3). Programområde Petra Rørvik

14 Krav til valg av fag og programområder Elevene skal velge ett programområde. Innenfor sitt programområde må man velge minst 2 programfag. Hvert programfag skal ha minst 5+5 uketimer over 2 år. Over 2 år må man derfor ha minimum 20 uketimer innenfor eget program-område. Øvrige 10 timer kan velges fra eget eller andre programområder, eller andre studieforberedende utdanningsprogram. På Sola vgs kan du også ta fag fra utdanningsprogram for Idrettsfag. Man velger altså 3 fag på Vg2 og Vg3. Dersom man i Vg2 har S1 eller R1 må man velge 4 fag i Vg2. Programområde Petra Rørvik

15 «Programområde» 2 fag over 2 år fra valgt programområde uketimer per år 20 uketimer over to år I tillegg: 1 fag per år fra eget programområde, det andre programområde eller fra et annet studieforberedende utdanningsprogram (idrettsfag, musikk/dans/drama) Programområde Petra Rørvik

16 2 programområder i utdanningsprogram ST Realfag 5 t per fag 2 fag over 2 år 2x(5+5) 20 uketimer over 2 år Språk, samfunnsfag og økonomi 5 t per fag 2 fag over 2 år 2x(5+5) 20 uketimer over 2 år Programområde Petra Rørvik

17 Valg av matematikk R1 eller S1 på Vg2 Dersom du velger matematikk R1 eller S1 på Vg2, skal du ikke ha det obligatoriske matematikkfaget 2P/2T. Du må derfor velge et programfag i tillegg. Dette programfaget kan velges fritt. Du må altså velge 4 fag totalt, inkludert matematikk, dersom du velger R1 eller S1. Programområde Petra Rørvik

18

19 Programområde for realfag Samfunnsfaglig matematikk S1 (1T/1P)+S2 Realfaglig matematikk R1 (1T) + R2 Biologi 1+2 Kjemi 1+2 Fysikk 1+2 Geofag 1+2 Programområde Petra Rørvik

20 Programfag i programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi Engelsk Internasjonal engelsk (Vg2) Samfunnsfaglig engelsk (Vg3)

21 Programfag i programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1 (Vg2) Markedsføring og ledelse 2 (Vg3)

22 Programfag i programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi Næringslivsøkonomi Økonomistyring (Vg2) Økonomi og ledelse (Vg3) Programområde Petra Rørvik

23 Programfag i programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 (Vg2) Samfunnsøkonomi 2 (Vg3)

24 Programfag i programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi (Vg2) Sosialkunnskap (Vg3) Politikk og menneskerettigheter (Vg3)

25 Programfag i programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2

26 Programfag i programområde for Språk, samfunnsfag og økonomi Psykologi Psykologi 1 Psykologi 2 Rettslære Rettslære 1 (anbefalt Vg2) Rettslære 2 (anbefalt Vg3)

27 Fremmedspråk

28 Fremmedspråk Programfag Språk nivå III (tysk, fransk, spansk) på Vg3 Eksamen i eget morsmål nivå III avhengig av tilbud bygger på fellesfag fremmedspråk, nivå II, men teller som programfag over to år Gir et ekstra konkurransepoeng ved inntak til universitet/høyskole i Norge

29 Fellesfag fremmedspråk nivå I Elever som ikke har lest fremmedspråk i grunnskolen leser nivå I på Vg1 og Vg2 og nivå II på Vg3 (5 t). Disse elevene kan bare velge to programfag på Vg3 Programområde Petra Rørvik

30 Programfag fra utdanningsprogram for idrettsfag Breddeidrett Friluftsliv Toppidrett fotball Toppidrett håndball Nytt 2019: Banesykling Nytt 2019: Turn

31 Eksempel 1 Du har valgt programområde for realfag. Vg2: Matte R1 (fra eget programområde) Kjemi 1 (fra eget programområde) Fysikk 1 (fra eget programområde) Internasjonal engelsk (fra annet programområde) Vg3: Matte R2 (må ha dette faget fra eget programområde) Kjemi 2 (må ha dette faget fra eget programområde) Breddeidrett 1 (fra annet utdanningsprogram) Programområde Petra Rørvik

32 Eksempel 2 Du har valgt programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Vg2: Internasjonal engelsk (fra eget programområde) Sosiologi og sosialantropologi (fra eget programområde) Friluftsliv 1 (fra annet utdanningsprogram: IF) Vg3: Samfunnsfaglig engelsk (må ha dette faget fra eget programområde) Sosialkunnskap (må ha dette faget fra eget programområde) Biologi 1 (fra annet programområde) Programområde Petra Rørvik

33 Spesiell studiekompetanse Teknologiske studier (ingeniør): Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 Medisin, odontologi, veterinær, farmasi: S1+S2 (R1), noen steder R1+R2 og FYS1 og KJE1+2 Realfagsstudium: kombinasjon av realfag med minst R1+R2 + valgfritt realfag over to år

34 Konkurransepoeng 0,5 poeng for hvert av realfagene 1 poeng for FYS2 og R2 (Vg3) 1 poeng for fremmedspråk nivå III (Vg3) Maks 4 poeng til sammen Gjelder kun opptak ved universiteter og høgskoler i Norge

35 01.03: Søknad til Vg2 på Programområde Petra Rørvik

36 Mer info på sola.vgs.no Mer informasjon: Karriereveileder: Mobil: Avdelingsledere ST og IF Programområde Petra Rørvik