Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011"

Transkript

1 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1

2 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og E. NB! Skolen tar forbehold om igangsettelse av fag med mindre enn 20 elever 2

3 Hvorfor informasjon og studiecafé? Hensikt: Rett valg av fag på vg2 og vg3 Færre omvalg og feilvalg Flere fornøyde og motiverte elever Valget du gjør av programfag fra eget programområde låser deg for 2 år! 3

4 Tidsplan og aktiviteter Når Uke Uke 1-2 Uke 2-4 Uke 45-uke 6 Uke 5 Uke 5 Uke 6 Uke 7-10 Uke 7 & 8 Aktivitet Studieleder informerer gruppevis i kontaktlærertiden til alle elever på vg1. Regler for vitnemål, krav til fag/karakterer og inntak høyere utdanning. Karriere-prosjekt i norsk og samfunnsfag. Jobbe med interesser, yrker og valg. Faglærere informerer elever om programfag og kombinasjoner av programfag Elever og foresatte gjør seg kjent med regler og innhold i programfag gjennom ITL, og informasjonsbrosjyrer Onsdag 2.februar, kl : Studiecafé: presentasjon og orientering om valg av programfag Onsdag 2.februar, kl : Foresattemøte vg1: orientering om valg av programfag Onsdag 9.februar, kl : Endelig fagvalg for vg1 Endelig fagtilbud utvikles av skolen noen elever må trolig gjøre omvalg Vigo-søknad neste skoleår for vg1-elever. Angi programområde, ikke enkeltfag. Fristen 1.mars. HUSK MinID 4

5 Hvordan er vitnemålet mitt bygget opp? 5

6 Fagtyper og vitnemål Fag- og timefordeling for elever på studiespesialisering 6

7 2 typer fag 1. Fellesfag Obligatoriske fag på hvert årstrinn og på tvers av programområder 2. Valgfrie programfag Fag man skal velge innen eget programområde og fordype seg i over 2 år Det finnes 2 Programområder = dvs grupper av fag 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi 7

8 Oslo kommune, Utdanningsetaten Typer fag pr. trinn og minimum antall timer Vg1 Vg2 Vg3 Valgfrie programfag (15 t) Valgfrie programfag (15 t) Fellesfag (30t) Fellesfag (15t) Fellesfag (15t) 30t +30 t +30t = 90 t 8

9 Studiespesialisering Fag som er gjennomgående og avsluttende med karakter på vg3: uketimer uketimer uketimer Fag som er avsluttende før vg3: Religion undervises bare på vg3 og er derfor avsluttende på vg3 Norsk og kroppsøving undervises alle 3 år men er først avsluttende på vg3 Historie undervises både på vg2 og vg3, Men er først avsluttende på vg3 FELLES FAG Religion og etikk 3 Norsk Matematikk, T eller P 5 3 Naturfag 5 Engelsk 5 2. fremmedspråk 4 4 5? Samfunnsfag 3 Geografi 2 Historie 2 4 Kroppsøving Sum fellesfag PROGRAMFAG 1. Programfag (fordype) Programfag (fordype) Valgfrie programfag Sum programfag Total omfang Matematikk er avsluttende både på vg1 og vg2 Hvis du ikke har hatt Fremmedspråk på ungdomskolen, må du ha det i 5 timer på vg3. Da får du tilsvarende 5 timer mindre til valg av programfag Alle programfag er avsluttende både på vg2 og vg3 9

10 Hvordan skal jeg velge? 10

11 Når du skal velge programfag, bør du.. 1. Gå på oppdagerferd i deg selv Hva er mine styrker, interesser og verdier? Innad Hvem er jeg? 2. Utforske verden utenfor Hvilke utdanningsmuligheter finnes? Hvilke fag og karakterer må jeg ha? Hvordan ser arbeidsmarkedet ut? 3. Sette deg mål og legge planer Hvilke mål setter jeg meg? Hva vil jeg på kort og lang sikt? IKKE LA ANDRE VELGE FOR DEG! Utad Hvor kan jeg gå? Fremad Hva gjør jeg for å komme dit? 11

12 Velg mellom 2 programområder og deretter fra skolens meny av programfag: 1. Realfag med følgende 5 timers fag: - Matematikk S eller R - Fysikk - Kjemi - Informasjonsteknologi - Biologi 2. Språk, samfunn og økonomi med følgende 5 timers fag: - Engelsk - Historie og filosofi - Psykologi - Medie- og informasjonskunnskap - Sosiologi og sosialantropologi - Politikk og menneskerettigheter - Rettslære - Markedsføring og ledelse - Økonomstyring / Økonomi og ledelse - Samfunnsøkonomi - Entreprenørskap Du som elev på studiespesialisering kan også velge fra Idrettsfag.. med følgende 5 timers fag: - Toppidrett - Breddeidrett 12

13 Hva kan jeg konkret velge på Frogn videregående skole? 13

14 Skolens tilbud av programfag Kunnskapsdepartementet har utviklet mange programfag for videregående skole, men ingen skoler vil ha økonomi eller etterspørsel nok fra elever til å sette i gang alle fag. På Frogn vgs har vi utviklet en meny som du skal velge fra (se neste side). Endelig tilbud for 2011/2012 fastsettes i mars etter at elevene har valgt fag. Igangsetting av programfag er avhengig av at det melder seg et tilstrekkelig antall elever (minimum 20) Hvis det melder seg flere elever til et programfag enn det er plass til, vil rangeringen skje etter gjennomsnittskarakter blant elever som har bestått Vg1. Du vil få beskjed dersom du må foreta omvalg. 14

15 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og E. NB! Skolen tar forbehold om igangsettelse av fag med mindre enn 20 elever 15

16 Eksempler Kombinasjoner av programfag REALFAG 16

17 Oversikt over matematikkfagene studieforberedende utdanningsprogrammer Vg3: R2 (5 t) S2 (5 t) Vg2: R1 (5 t) S1 (5 t) 2P (3 t) Vg1: 1T (5 t) 1P (5 t) 17

18 Programområde Realfag, Arne vil bli ingeniør og velger den tyngste kombinasjonen: 18

19 Programområde Realfag, Bente velger en kombinasjon med språk: 19

20 Programområde Realfag, Anne vil bli lege selv om hun vet det er høye krav. Kanskje må hun ta studier i utlandet og velger derfor engelsk også: 20

21 Programområde Realfag, Nils også interessert i realfag, men minst mulig matte: 21

22 Programområde Realfag, Ole velger en kombinasjon med idrett: 22

23 Eksempler Kombinasjoner av programfag SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI 23

24 Programområde Språk, Samfunnsfag og økonomi, Fredrik er interessert i økonomi og har en gründer i magen: 24

25 Programområde Språk, samfunn og økonomi, Kari liker samfunnsfag og velger å ta 2P-matte: 25

26 Programområde Språk, samfunn og økonomi, Synne vil studere psykologi og medier senere: 26

27 Programområde Språk, Samfunnsfag og økonomi, Nora er veldig glad i språk og filosofi og vil studere i Spania: 27

28 Programområde Språk, Samfunnsfag og økonomi, Eva er opptatt av medier og jus, men må ha fremmedspråk på vg3: 28

29 Programområde Språk, Samfunnsfag og økonomi, Marius er glad i samfunnsfag, men driver også mye med idrett: 29

30 Opptakskrav til høyere utdanning Noen eksempler 30

31 Opptakskrav høyere utdanning Medisin, odontologi, ernæring og farmasi Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2 og Fysikk1 og Kjemi 1+2 Veterinærmedisin: Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2 og Kjemi 1+2 Informatikk: Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2 og Fysikk1 31

32 Forts. Opptakskrav Arkitektutdanning (NTNU, Bergen og Oslo) Matematikk R1 og R2 og Fysikk1 3 årig ingeniørutdanning: Matematikk R1 og R2 og Fysikk1 Siviløkonom, master i økonomi: Matematikk R1 eller Matematikk S1 + S2 32

33 Tilleggspoeng Maksimalt 4,0 poeng til sammen Realfagspoeng 0,5 poeng for hvert 5 timers realfag 1,0 poeng for: Fysikk2 og Matematikk R2 Fremmedspråk som programfag på vg3 0,5 poeng for programfag nivå II 1,0 poeng for programfag på nivå III Man får ikke tilleggspoeng for fremmedspråk fellesfag 33

34 Tast inn Lærested direkte og/eller søk på Utdanningsområde 34

35 Eksempel med justudier Merk forskjell mellom de 2 kvotene. Førstegangsvitnemål er dem som kommer rett fra videregående og som har gjennomført på normert tid. Det finnes også unntak. Poengutregning: Gjennomsnitt av alle standpunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet x 10 + evt realfagspoeng og eventuelle tillegg 35

36 Eksempel med Politiutdanning kun generell studiekompetanse Merk at noen studier har tidligere søknadsfrist, normalt er 15.april 36

37 Eksempel med Medisinstudiet Krav om spesiell studiekompetanse innen realfag og høyt karaktersnitt Eksempel med Sykepleie kun generell studiekompetanse og lavere karaktersnitt enn medisin 37

38 Eksempel med bioingeniør 38

39 Eksempel med Idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøyskole 39

40 Hvor finner jeg mer informasjon? 40

41 Mer informasjon Nærmere informasjon får du fra: Faglærere og studieleder/karriereveileder Brit Helle Studiecafé hjemmesiden velg Utdanningsprogram eget fag på ITL, Frogn Elev i mappen Studieleder og vitnemål se neste side karaktergrenser og krav for å studere ved høyskoler og universitet se foregående sider se også egen papirbrosjyre 41

42 42

43 Lykke til med valget av fag.. 43