A member of JA Worldwide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A member of JA Worldwide"

Transkript

1 A member of JA Worldwide

2 Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller arbeidsskaper, må de inneha evne og vilje til initiativ, til nyskapning og de må kunne samarbeide. Gjennom Ungt Entreprenørskaps aktiviteter trenes entreprenørskapskompetanse. Vi jobber for at alle elever i Osloskolen skal få dette tilbudet. s satsingsområder i har vært kvalitet, effektivisering og forankring. Det er prioritert å jobbe frem arbeidsdokumenter og verktøy som fremmer økt kvalitet og økt aktivitet i vår virksomhet. Det er avgjørende for Ungt Entreprenørskap å være godt kjent og ha et godt omdømme i utdanningssektoren og hos administrative myndigheter. For å nå frem til flest mulig elever kreves det vilje og prioritering på alle nivå. For å oppnå dette må Ungt Entreprenørskap kommunisere godt og kunne vise til gode resultater. Dette var på agendaen i, og det er et område som det vil jobbes videre med i årene fremover. fylte 10 år 17. desember. Jubileet ble markert med fest på selve bursdagen der over 100 personer deltok i markeringen. UE Oslo har satt mange spor. Vi fikk høre elever og studenter fortelle om store endringer i sine liv på bakgrunn av UE-aktivitet. UE Oslo har også vært en pådriver i utvikling av programmer og modeller for å gi flere unge mulighet til å få erfaring med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Som styreleder er jeg stolt over arbeidet som er gjort disse 10 årene. Takk til alle som har bidratt for fremtid, samspill og skaperglede. Vi i UE Oslo ser frem til å fortsette dette arbeidet og til videre utvikling i årene fremover sammen med dere. STYRET I UNGT ENTREPRENØRSKAP OSLO 2 ÅRSMELDING Bjørn Kjærstad, Hafslund (Styreleder) Annar Bøhn, Ferd (Nestleder) Magne Sannerød, Veidekke Nina Solli, NHO Oslo og Akershus Grethe Edgard Novartis Claus Hagli, Utdanningsetaten i Oslo Kari Hauge, LO Oslo og Akershus Lars Fredriksen, Oslo Handelsstands Forening Kristin Brandt, Oslo Håndverks- og Industriforening Astrid Søgnen, Utdanningsetaten i Oslo ADMINISTRASJONEN Du finner mer om oss på eller ta kontakt på e-post: telefon: Følg oss på og lik oss på Facebook: UE Oslo #UEOslo Fra venstre: Hege Grande Fjellbirkeland, Lene Røisland, Ellen Sethov, Helge Gjørven, Siv Elin Dammen og Kim Østberg Larsen.

3 3ÅRSMELDING UE Oslos aktivitet Gjennom året har det vært prioritert å øke aktivitet og kvalitet i bedriftsprogrammene. UE Oslo har også hatt noe redusert kapasitet med 5,6 årsverk i mot 6 årsverk i. Disse to faktorene har gitt noe lavere total aktivitet. Vi er fornøyd med gode resultater innenfor satsingsområdene. Tabellen viser all aktivitet for og med elever og studenter, lærere og frivillige fra arbeids- og næringsliv. UE OSLOS AKTIVITET Total aktivitet Total aktivitet Total aktivitet FRIVILLIGE LÆRERE ELEVER/ STUDENTER RESULTATREGNSKAP BALANSE PR (Alle beløp i NOK) (Alle beløp i NOK) INNTEKTER Sum inntekter KOSTNADER Personalkostnader Sum personalkostnader EIENDELER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Andre driftskostnader Sum administrasjonsoppgaver Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Netto finansposter Resultat Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Oslo, Sum egenkapital og gjeld Bjørn Kjærstad, Hafslund (Styreleder) Annar Bøhn, Ferd (Nestleder) Siv Elin Dammen (Daglig leder)

4 Grunnskole trinn Våre barneskoleprogram stimulerer til skaperglede og evne til problemløsning. Med utgangspunkt i elevenes nærmiljø, egne erfaringer, kunnskaper og interesser løser elever problemer de ser rundt seg. Vi anbefaler en progresjon med Vårt lokalsamfunn for trinn og SMART og SikkSakk Europa for trinn. Vi har i gjennomført Vårt lokalsamfunndagen for andre året på rad. Dagen ble avsluttet med en mottakelse i Oslo Rådhus hvor finansbyråd Kristin Vinje var vertskap for våre elever, frivillige veiledere og lærere. Ved å gjennomføre barneskoleprogrammene vil elevene som snart skal begynne på ungdomstrinnet være godt forberedt til entreprenørskapsprogrammene de møter der. 4 Elever, lærer og frivillige veiledere fra Vårt lokalsamfunndagen SMARTe elever på Årvoll skole med «Støvsugerskoen» ÅRSMELDING UTVIKLING En nedgang i total aktivitet i skyldes en bevisst satsing på bedriftsprogrammene på ungdomsskole, videregående skole og høyere utdanning og derav manglende kapasitet i organisasjonen til å jobbe opp aktivitet på barnetrinnet Vårt lokalsamfunn SMART SMART

5 5ÅRSMELDING Ungdomsskole trinn ELEVBEDRIFT Elevbedrift gir elever erfaring med å etablere og drive en bedrift basert på egne interesser. I så vi en økt kvalitet i elevbedriftene, og at det var lagt ned hardt arbeid på de ulike skolene som tilbyr programmet. Elevene gløder når de presenterer sine ideer. Gjennom dette arbeidet får de trent ulike ferdigheter de trenger når de skal ut i arbeidslivet. GRÜNDERCAMP Gründercamp er en treningsleir i problemløsing ved hjelp av kreativitet og nytenking. Elever får et reelt oppdrag fra en virksomhet, og de skal komme med en løsning innenfor et avgrenset tidsrom. I ble det arrangert mange gründercamper på ungdomsskoler i Oslo, hvor temaene varierte fra mat, sosiale utfordringer til teknologi og design. Nettopp det at man kan variere og kombinere ulike fag, tema og samarbeidspartnere er styrken i programmet. Arbeid med forretningsplan under Gründercamp SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Når man jobber med entreprenørskap er det viktig å ha kontakt med arbeids- og næringsliv. I våre programmer deltar mange frivillige som veiledere, dommere, oppdragsgivere og mentorer. Vi i UE Oslo hjelper til i dette arbeidet, og inviterer til samarbeid. Samarbeidet kan ha ulike former, som for eksempel i hvor de som driver skolekantiner var på inspirasjonskurs på Geitmyra Matkultursenter. Eduaction Bob EB fra Abildsø skole hjelper deg med leksene. UTVIKLING Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi for ungdomsskolen og karrierevalg Vi er optimistiske med tanke på entreprenørskap i ungdomsskolen, og vi ser en økt interesse. Vi ønsker spesielt å styrke elevbedriftsprogrammet, og vi er glad for å se at flere og flere skoler involverer seg og tar arbeidet med programmet på alvor. Det er godt å se at stadig flere elever får trent sine entreprenørielle ferdigheter. Elevbedrift Økonomi og karrierevalg

6 Videregående skole UNGDOMSBEDRIFT Programmet lar elever etablere, drive og avvike en bedrift i løpet av et skoleår. Ungdomsbedrift er et satsningsområde, og vi opplever et stort engasjement på skolene. Tot alt 19 videregående skoler i Oslo har gjennomført programmet i. Spesielt gledelig er det at tidligere elever engasjerer seg som mentorer for nye ungdomsbedrifter og som jurymedlemmer på våre arrangementer.. Vinneren av Kuben vgs. sin aller første gründercamp. Her med rektor, Kjell Ove Hauge. 6 Entreprenørskapsmessen mars. Juryen besøker bedriftene på stand. UTVIKLING GRÜNDERCAMP Gründercamp er et fast innslag på mange skoler, der de fleste har fått eierskap til programmet. Antall elever som deltar på Gründercamp i den videregående skolen i Oslo har gått ned i år, til tross for at det har vært arrangert flere camper dette året enn noen gang. Vi anbefaler programmet som en del av et undervisningsløp knyttet til entreprenørskap i utdanning og gjerne som introduksjon til Ungdomsbedrift. SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Vårt arbeid gjør skoler mer bevisst viktigheten av samarbeid med nærings- og arbeidsliv. Vi anbefaler skoler og bedrifter å tegne partnerskapsavtaler for å konkretisere og formalisere sine samarbeid. I arrangerte vi vår egen Leder for en dag for første gang der utvalgte elever fikk skygge en bedriftsleder. Dette ga mersmak og er nå lagt inn som et fast arrangement hver vår. ÅRSMELDING Ungdomsbedrift Gründercamp for Fra Utdanning videregående skole til jobb Vi har satt inn ressurser på å øke aktiviteten og forbedre kvaliteten på programmet Ungdomsbedrift. Dette er vårt kjerneprogram og det vi mener gir størst læringseffekt hos elevene. Dette har vi lykkes med. Programmet Gründercamp er populært og brukes mye av skolene, mens etterspørselen etter Fra utdanning til jobb har gått ned. Enterprise without Borders Leder for en dag!

7 7ÅRSMELDING Høyere utdanning STUDENTBEDRIFT 168 studenter i Oslo har hatt Studentbedrift på; Medier og kommunikasjon (HIOA), Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling (MH), faglærerutdanning (HIOA), fotojournalistikk (HIOA), entreprenørskap og økonomi (BI) og medisin (UIO). Høydepunktet i var da Sjøsikker SB fra BI/HIOA ble Norges beste studentbedrift i NM og fikk representere Norge i EM i Liege. SAMARBEID UTDANNING NÆRINGSLIV Behovet for økt samarbeid med arbeids- og næringsliv er stort i høyere utdanning. Flere nye samarbeid ble realisert gjennom UEs programmer i år. Øverst: Beste innovative produkt på Fylkesmesterskapet : Wilma SB, HIOA. Over: Studentene pitcher sine ideer på Fylkesmesterskapet. GRÜNDERCAMP UE Oslo legger til rette for samarbeid, kreativitet og innovasjon, og aldri før har så mange studenter deltatt på Gründercamp/Innovation Camp! Over 900 studenter har i år jobbet med reelle utfordringer gitt av Novartis, Microsoft, Teknisk Museum, Trygg Trafikk, 100% Frisk, Hafslund, og IncludeYou. Sjøsikker SB ble norges beste studentbedrift og fikk representere Norge i EM i Belgia. UTVIKLING UE Oslo har noe økning på programmene for høyere utdanning, og Oslo er fortsatt det fylket med flest Studentbedrifter og flest studenter på Gründercamp pr. år i landet Studentbedrift Gründercamp høyere utdanning KAN kvinner, ambisjoner, nettverk Leder for en dag!

8 HØYERE UTDANNING Gründercamp KAN Leder for en dag UNGT ENTREPRENØRSKAPS PROGRAMMER På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og at samarbeidet er forankret gjennom partnerskapsavtaler TRINN Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og ledelse Inkluderende arbeidsliv TRINN Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TeknoVisjon SAMARBEIDSPARTNERE TRINN SikkSakk Europa SMART Vårt lokalsamfunn Oslo Handelsstands Forening og LO Oslo og Akershus «Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning » er regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Planen gir oss følgende definisjon: ENTREPRENØRSKAP I UTDANNINGEN Utvikle personlige egenskaper og holdninger Evne og vilje til å ta initiativ Nytenking og kreativitet Risikovilje Selvtillit Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Lære fag og grunnleggende ferdigheter ved bruk av entreprenørielle arbeidsformer Lære kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapningsprosesser

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Styreleder og daglig leder har ordet

Styreleder og daglig leder har ordet ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?"

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler? ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?" Growing plant in lightbulb. By nyoin. Copyright. Av Therese Eidsaune og Christine

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv! UNGDOMSBEDRIFT Mentor Bli med å skape morgendagens næringsliv! Velkommen som mentor! Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer