Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb Sentrum, 0107 Oslo E-post: Web: Forsidefoto: Easy Egg UB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 Schweigaardsgate 12 Pb Sentrum, 0107 Oslo E-post: Web: Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter Foto: UE Design og oppsett: Tank Design AS og

3 ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på seg, ta fatt på suffix (norrønt: skapr: beskaffenhet), evne Entreprenørskap (etter engelsk entrepreneurship): initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet (bokmålsordboka) Innhold Daglig leder har ordet 4 organisasjonen Ungt entreprenørskap 6 Pedagogisk plattform 6 Visjon, formål og kjerneverdier 7 GrunnskolE trinn 8 Programmene vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom å stimulere kreativitet og utforskertrang. Programmene styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser. GrunnskolE TRINN 10 Programmene videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt deres samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom programmet Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet. Videregående opplæring trinn 14 Programmene gir erfaring med bedriftsetablering og bevissthet om hvordan hver enkelt kan bidra til å skape verdier i eget lokalsamfunn. Det er også lagt inn en internasjonal dimensjon, der elevene kan få erfaring med internasjonalt samarbeid og innsikt i andre kulturer. Høyere utdanning 18 Aktiviteten i høyere utdanning er tett knyttet opp mot arbeids- og næringsliv. Dette gir studentene gode læringsarenaer og forståelse av hvordan deres faglige kunnskap kan anvendes i reelt arbeid, enten gjennom bedriftsetablering eller ved å jobbe i innovative prosesser. Marked 20 Næringsliv og media 20 Utvikling de siste tre år 21 UE Akershus Styrets årsmelding 22 Styremedlemmer 22 Styrets årsmelding 22 Sluttord 24 Årsregnskap 26 Revisjonsberetning 28

4 Daglig leder har ordet Fantastisk 2012 med framtid, samspill og skaperglede! 4 Et fantastisk år for (UEA) er akkurat over. Nok en gang har vi hatt en stor kvantitativ økning i antall elevtreff, og vi nådde alle våre mål. I 2012 har vi hatt aktiviteter for over elever, noe som er en oppgang på nær elever fra året før. Dette til tross for at vi har hatt et noe redusert mannskap grunnet en langtidssykemelding. Vi hadde tidenes beste norgesmesterskap for ungdomsbedrifter, der Akershus ble det mestvinnende fylket med hele ti premier fordelt på tre ulike videregående skoler. I den forbindelse vil jeg benytte anledningen til å gratulere Fritjof Moen fra Godt Grep UB, Mailand vgs med tittelen "Beste selger", Letter UB fra Ski vgs med tittelen "Norgesmester i beste forretningsplan", og Easy Egg UB fra Ski vgs, som norgesmester i "Beste regnskap". Asker kommune ble kåret til årets entreprenørskapskommune under skoletinget i mai, og en overlykkelig ordfører sa følgende i takketalen: "Vi har hatt som mål å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv i flere år og ser resultatene av et systematisk og målrettet arbeid. Ungt Entreprenørskap er verdt å satse på. De gir et verdifullt bidrag ved å gi elevene en skolehverdag med variasjon og praktisk tilnærming. Vi opplever at satsingen motiverer både lærere og elever som deltar. Denne prisen inspirer oss til å fortsette satsingen på UE i skolen, og er også en viktig pris for oss å vise til når vi fortsetter å utfordre næringslivet" Ungt Entreprenørskap handler om å skape de gode og varige læringsopplevelsene, og vi vil også i fremtiden gjøre vårt ytterste for at flere og flere elever i Akershus får denne muligheten. Vi ser gang på gang at entreprenørskap gir mer skolemotivasjon og tryggere elever. I tillegg er det viktig at morgendagens arbeidstakere møter arbeidslivet allerede på skolen, slik at de kan skoleres for fremtiden. UEA har stort fokus på å gi elevene endringskompetanse, handlingskompetanse og sosial kompetanse.

5 5 I 2012 så alle kommunene nytten av å være en del av UE-fellesskapet og var medlemmer i UEA. En ny milepæl i 2012 var opprettelse av studentbedrifter på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) i Ås. Fem studentbedrifter har denne høsten vært i gang, og vi gleder oss til fortsettelsen! Jeg vil også trekke frem Sandvika vgs, som i 2012 fremsto som Norges største skole på entreprenørskapsaktivitet. Jeg er kjempestolt over hva vi fått til, og ikke minst vil jeg rette en kjempetakk til mine medarbeidere, som hver dag står på for å prege fremtidens Norge. Jeg ser frem til et nytt år med framtid, samspill og skaperglede. På UMB og Sandvika vgs har vi hatt to store ildsjeler igjennom Elin Kubberød og Kjersti Stokke, som begge har vært flinke til å involvere flere aktører på skolen for å få en bredere forankring. Ungt Entreprenørskap handler om å skape de gode og varige læringsopplevelsene, og vi vil også i fremtiden gjøre vårt ytterste for at flere og flere elever i Akershus får denne muligheten. Jeg vil takke alle som stiller opp som jurymedlemmer, veiledere og mentorer. Jeg vil også takke våre styremedlemmer og samarbeidspartnere. Petter Skotland daglig leder i

6 UEs pedagogiske plattform «UE skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier» HØYERE UTDANNING Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag TRINN Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse TRINN Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TRINN SikkSakk Europa Smart Vårt Lokalsamfunn Ungt Entreprenørskap har utviklet et tyvetalls programmer for bruk i grunnskolen og opp til høyere utdanning. På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Entreprenørskap i utdanningen Utvikle personlige egenskaper og holdninger Evne og vilje til å ta intitativ Nytenking og kreativitet Risikovilje Selvtillit Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Lære fag og grunnleggende ferdigheter ved bruk av entreprenørielle arbeidsformer Lære kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser Ref. Handlingsplan Entreprenørskap i utdanning

7 7 Visjon, formål og kjerneverdier Ungt Entreprenørskaps visjon: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.» Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Ungt Entreprenørskaps KJERNEVERDIER: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtiden Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling Samspill Lære barn og unge å samarbeide Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole og arbeids- og næringsliv Skape møteplasser og bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt Entreprenørskap er grunnlaget for verdiskaping og utvikling i regionen. Derfor er det viktig at ungdom lærer om entreprenørskap, og at skolen bygger opp elevenes kompetanse på entreprenørskap gjennom hele utdanningsløpet. Fra enkle øvelser og program på barneskolen til muligheten for å drive elevbedrift og ungdomsbedrift senere. Nina Solli, regiondirektør, NHO Oslo Akershus Takeda Nycomed støtter Ungt Entreprenørskap fordi vi ønsker å ta et ansvar for vårt nærmiljø gjennom entreprenørskap i skolen. Vi vil bidra til å gi elevene en nærhet til næringslivet og bygge opp under kreativitet og innovasjon. Det er også viktig for oss å støtte opp om UE sitt engasjement for nyskapning i næringslivet. Vi tror at samarbeid mellom skole/akademia og næringslivet vil gjøre oss bedre rustet for fremtiden i et globalt marked. Kristin E. Kittelsen, HR-direktør, Takeda Nycomed Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet

8 Grunnskole trinn Foto: Elever i Akershus gjennomfører Vårt Lokalsamfunn. 8 VÅRT LOKALSAMFUNN Vårt Lokalsamfunn for 4. 5.trinn er et arbeidslivsprogram som oppfyller læreplanen i samfunnsfag. Det var elever som gjennomførte programmet i 2012 med enten en ordfører, lokalpolitiker eller annen ansatt i privat eller offentlig sektor. Programmet er (UEA) sitt flaggskip i barneskolen. Programmet gir elevene innblikk i hvordan lokalsamfunnet fungerer, og øker forståelsen for samfunnet i sin helhet, og viser hvor viktig det er å bidra og samarbeide. UEA tror det gir mer aktive borgere som bidrar til fellesskapet i sitt lokalsamfunn. Høydepunktet for Vårt Lokalsamfunn i 2012 var da elever ved Heggedal og Nesøya skole fikk besøke Rådhuset i Asker etter at de hadde gjennomført programmet. Ordfører Lene Conradi, næringslivssjef Morten Bastrup og lokalpolitiker Kay Arne Sørensen avsluttet gjennomføringen av Vårt Lokalsamfunn i kommunestyresalen med utdeling av diplom. I hele Akershus fylke har ordførere, lokalpolitikere, foreninger og andre fra arbeids- og næringsliv stilt opp som frivillige veiledere. Det har PROGRAMMER GRUNNSKOLE TRINN SikkSakk Europa SMART Vårt lokalsamfunn

9 9 skapt gode møteplasser og læringsarenaer for både voksne og barn. Både elevene og lærerne synes det er spennende at eksterne veiledere kommer på besøk og bidrar med egen erfaring og kompetanse inn i undervisningen. Lærerne får sett sine elever bidra i skoletimen på en annen måte gjennom en mer praktisk undervisningsøkt. UEA opplever stor interesse for programmet Vårt Lokalsamfunn, men opplever samtidig at det er krevende å skaffe nok veiledere. UEA jobber derfor hardt for at flere kommuner, organisasjoner og bedrifter skal stille med veiledere, slik at flest mulig unge kan få dette flotte tilbudet. SMART SMART er et program som fremmer kreativitet og som skolerer elever i trinn til å se muligheter i og rundt seg. Programmet vekker elevenes personlige egenskaper og interesser gjennom å anvende kreativitetsprosesser. Elevene er selv aktive i å definere problemområder og forske på ulike muligheter for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. I siste del av programmet skal løsningen presenteres sammen med en modell, et skuespill eller annen visualisering av løsningen på problemet. Høydepunktet for programmet i 2012 var da elever ved Åsenhagen og Skogbygda skole fikk være med på SMART-gjennomføring i Elverum. I samarbeid med Energiutmanningen fra Sverige og Ungt Entreprenørskap Hedmark fikk elevene i oppdrag å finne en løsning på hvordan man skal få ladet opp mobilen, pc-en og andre tekniske hjelpemidler når man er på fjelltur. Det kom frem mange morsomme løsninger der elevene både utnyttet solenergi, vind- og vannkraft. Noen hadde stasjonære og andre bærbare løsninger. Vinnergruppen kom frem til en løsning der de brukte en propell med ledning som kunne ligge i elven og utnytte vannets bevegelse for å lade mobilen eller pc-en. Vi skal ha enda større fokus på SMART i Dette er et entreprenørskaps- og nyskapingsprogram der elevene selv får mulighet til å være kreative og tenke utenfor boksen. Lærere tilrettelegger og veileder elevene gjennom prosessen, men det er de selv som må løse problemet. De lærer på en praktisk måte hvordan et prosjekt kan gjennomføres. I samarbeid med UEA får lærerne hjelp til å planlegge SMART. Her har de mulighet til å jobbe tverrfaglig da programmet dekker fag som norsk, engelsk, matte, kunst og håndverk, samfunnsfag, naturfag og mat og helse. Det er muligheter for å knytte SMART til temaer som for eksempler miljø og økologi eller andre hverdagsutfordringer. Elevene skal se muligheter der andre ser begrensninger! Sikk sakk europa Sikk Sakk Europa er et program som er spesialtilpasset Europa som tema på 6. trinn. Programmet omhandler regioner og ressurser i Europa, og elevene skal blant annet spille et spill der de driver sin egen fiskeribedrift. Programmet gir kunnskap om internasjonal handel og gjensidig avhengighet. UEA oppfordrer flere skoler til å ta i bruk programmet. I 2012 har ca. 60 av 171 barneskoler i Akershus gjennomført entreprenørskapsaktiviteter i regi av UEA. Det kommende året skal det legges mer press på skoleeiere, for å bidra til at UEA og våre programmer blir satt på agendaen for. I 2012 var det elever som gjennomførte UE Akershus sine programmer i barneskolen

10 Grunnskole trinn Foto: Sukker & Søtt EB fra Aursmoen skole, ungdomstrinnet under Region Øst-messa Rådgiver for ungdomsskolen har i 2012 vært Anne Britt Lier. Ann Christin Holtet ble ansatt i prosjektet "Gjør noe med det" fra 1. august. Prosjektet har hatt fokus på Gründercamp og elevbedrifter knyttet opp mot sosialt entreprenørskap. I ungdomsskolen tilbyr Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) programmene Jobbskygging, Gründercamp, Økonomi og karrierevalg og Elevbedrift. UEA har i løpet av 2012 hatt aktiviteter med elever, 657 lærere og veiledere/frivillige. Dette er en liten nedgang fra året før, da elever var i aktivitet. Det er derimot gledelig at vi har hatt en økning av elever i Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg. Vi har hatt et stort fokus på å rekruttere veiledere til Økonomi og karrierevalg. Dette har ført til at stadig flere lokalbanker engasjerer seg og bidrar inn mot sin lokale skole. Det har vært en økning i signering av partnerskapsavtaler. Dette bidrar til det gode arbeidet som gjøres lokalt. I tillegg forankrer flere og flere kommuner entreprenørskap i sine dokumenter. Asker kommune fikk prisen som årets entreprenørskapsskommune i Norge for sitt gode arbeid i grunnskolen. Elevbedrift De tre bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift er kjernen i UEA sin virksomhet. Det er gjennom disse programmene elevene virkelig får prøvd ut teori i praksis og lære ved å gjøre. I 2012 var det registrert 222 elevbedrifter med elever ved 30 skoler. Dette er en økning med 223 elever i forhold til fjoråret og en økning med hele 80 bedrifter. Vi ser allikevel at vi har et stykke opp til de beste i landet. UEA skulle så gjerne hatt mange flere, og ser at vi er på rett vei mot en ytterligere økning i I løpet av året arrangerte UEA to messer for elevbedrifter. I mai ble fylkesmesterskapet arrangert på Strømmen Storsenter med 25 deltakende bedrifter. I juni arrangerte vi Region Øst-messe på Ski Storsenter med 30 elevbedrifter. Her deltok det elever fra Aursmoen, Garder, Hovedgården og Ingieråsen skole. I tillegg til bedriftene fra Akershus deltok elever fra Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. Vi gratulerer Sukker & søtt EB fra Aursmoen skole med andreplass i Beste utstilling. PROGRAMMER GRUNNSKOLE TRINN Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging for trinn Økonomi og karrierevalg Se mulighetene!

11 RESULTATLISTE FYLKESMESTERSKAPET 2012 Beste produkt 1. Eventyrskogen EB, Bråte ungdomsskole 2. YMSE EB, Ås ungdomsskole Beste utstilling 1. Sukker og Søtt EB, Aursmoen skole 2. Eventyrskogen EB, Bråte ungdomsskole Beste salgsteam 1. Sukker og Søtt EB, Aursmoen skole 2. Det søte liv EB, Ås ungdomsskole Beste logo 1. Sukker og Søtt EB, Aursmoen skole 2. Handlehjelperen, Ingieråsen ungdomsskole Beste bedrift 1. Sukker og Søtt EB, Aursmoen skole 2. Det søte liv EB, Ås ungdomsskole Publikumsprisen Handlehjelperen EB, Ingieråsen ungdomsskole Under samme arrangement ble det gjennomført NM i sosialt entreprenørskap, og i tillegg til nevnte fylker hadde vi besøk av elever fra Buskerud og Hordaland. Gründercamp I løpet av 2012 har det vært gjennomført 22 Gründercamper med elever i ungdomsskolen. Dette er en liten nedgang fra fjorårets 24 Gründercamper og elever. En stor Gründercamp med 800 elever i Asker var planlagt, men måtte utsettes på grunn av lærerstreiken. En gründercamp er en treningsleir i kreativitet, der elevene får en reell problemstilling fra en bedrift. Elevene arbeider i grupper på fire-seks. Programmet gir elevene mulighet til å jobbe med et reelt oppdrag. På slutten av "campen" vil det alltid kåres en til to vinnere. Elevene får også trening i å presentere muntlig foran en jury. Dette er også en flott måte for en skole å knytte kontakter med lokalt arbeidsliv. I tillegg får elevene jobbe med dagsaktuelle og faglige problemstillinger. Blant årets oppdragsgivere finner vi OREEC, Moelven Eidsvoll Verk, Franzefoss, AGR, Son Hotell Spa, Fet lenser og TV-Aksjonen. En god blanding av spennende og forskjellige oppdragsgivere. Økonomi og karrierevalg Programmet Økonomi og karrierevalg har vært et av UEA sine store satsningsområder i Vi har hatt stor etterspørsel, og har til tider hatt utfordringer med å kunne gjennomføre alle forespørsler. Programmet omhandler personlig økonomi og framtidsvalg for enkeltindividet. Det er et program som går over fem timer og som gjennomføres av ekstern veileder. Bankene i Akershus har stilt med personal til gjennomføringene, og vi vil rette en spesielt stor takk til Nordea som har hatt spesielt mange gjennomføringer. I 2012 har UEA hatt gjennomføring ved 28 skoler med elever. Fjorårets tall med 24 skoler og elever ble passert med god margin! I tillegg har hele 81 frivillige bidratt som veiledere. UE Akershus er på god vei til å kunne tilby alle skolene i Akershus dette programmet. Jobbskygging Jobbskygging er et forholdsvis nytt program fra Ungt Entreprenørskap. Programmet går over 3 år med en jobbskyggingsdag per år. På 8. trinn skal elevene følge en nær slektning, og på 9. trinn en arbeidstager som har et yrke de kunne tenke seg, mens elevene på 10. trinn skal ha en dag på et utdanningsprogram i videregående skole. Det er lagt opp til refleksjoner både før, under og etter jobbskyggingen. I 2012 var elever ved 10 skoler ute på Jobbskygging. Dette er en liten økning i forhold til I 2012 var det elever som gjennomførte UE Akershus sine programmer i ungdomsskolen 11

12 12 Foto: BåndIt EB fra Aursmoen skole, ungdomstrinnet Kurs og oppsøkende virksomhet UEA er fortsatt ukjent for mange skoler og ikke alle vet hva vi arbeider med, og hvilken hjelp de kan få. Det har derfor vært en opptrapping av skolebesøkene i Det vil det fortsatt være i 2013, samtidig er en viktig strategi å avlegge alle kommunestyrene i Akershus et besøk. Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap er motivert av å finne nye løsninger på sosiale problemer. En sosial entreprenør er en som løser et sosialt problem, skaper sosial endring og forbedrer enkeltmenneskers og gruppers livsvilkår. En sosial entreprenør bruker virkemidler fra forretningsverden for å løse det sosiale problemet. Målet til en sosial entreprenør er ikke først og fremst å tjene mye penger, men ofte blir ordene dobbel bunnlinje og sosial avkastning brukt om måloppnåelse. Det viktigste er at de utfører noe som er et gode for andre, men disse bedriftene må også tjene penger for å drive sitt arbeid. Det er derfor veldig viktig å ha en god forretningsmodell. Dette er noe vi mener er viktig å synliggjøre for ungdommene og elevbedriftene. Mange skoler i dag er skeptiske til Elevbedrift fordi elevene bare har fokus på penger, og ikke så mye på de ulike oppgavene ved det å drive bedriften. Vi ser at når vi introduserer sosialt entreprenørskap for eleven, så velger mange å ta dette inn i bedriftene sine senere. Ved Aurskog-Høland kommune hadde UEA i høst en Gründercamp der vi samlet kommunens tre ungdomsskoler under samme tak, totalt 230 elever fra 9. trinn. Tema for dagen var sosialt entreprenørskap. Vi fikk besøk av utekontakten i kommunen ved Jan Petter Haugland, som fortalte litt om sine arbeidsoppgaver i forhold til ungdom. Vi hadde også besøk av Marit Krog fra Hemnes Trivselssenter, som også fortalte om sine arbeidsoppgaver i forhold til eldre. Dette var grunnlaget for dagens oppgave som elevene skulle løse, de skulle se hvordan man i

13 kommunen kunne inkludere eldre og unge i samme aktivitet. Dette ble en populær oppgave med mange kreative og gode løsninger. Tilbakemeldingene fra denne dagen var at elever og lærere hadde hatt stort utbytte av dagen, og at det blir satt inn i neste skoleårs årsplan. I ettertid ser vi at da elevene skulle starte elevbedrift, tok de med seg mye av denne dagen inn i bedriftsarbeidet sitt. UEA har i år flere bedrifter innenfor sosialt entreprenørskap og mindre fokus på penger til egen klassekasse. Elevene har ikke tjent så mye mindre penger i år enn året før, men de er mer bevisste på at det skal gå til et godt formål. Et eksempel er BåndIt EB som selger silikonarmbånd og informer om Dixe ressurssenter for voldtatte, en organisasjon som hjelper voldtatte og deres pårørende. Denne ideen fikk de etter alt snakket i nyhetene om den hvite varebilen som kjørte rundt i Norge og prøvde å dra med seg barn inn i bilen. Dette gjorde jentene engstelige, og de tenkte da at dette ikke bare berørte de. Bedriften søkte mer informasjonen og støtte hos Dixe. Overskuddet deles likt med 50% til Dixe og 50% til felles klassekasse. Dette er bare en av mange bedrifter som valgte å drive med sosialt entreprenørskap ved de tre ungdomsskolene. Vi ser at effekten av sosialt arbeid gjør noe positivt med ungdommene. Dette er viktig for fremtidens skapere, da de eldre i Norge blir sprekere og lever lenger. Foto: Elever på Elevbedriftsmesse Prosjekt: Gjør noe med det - Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Prosjektet "Gjør noe med det - Se mulighetene i sosialt entreprenørskap", gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Prosjektet gir elever på ungdomstrinnet forståelse for betydningen av sosialt engasjement i eget lokalmiljø, og trening i selv å identifisere og gjøre noe med sosiale utfordringer. 13

14 Videregående opplæring trinn Foto: Easy Egg UB fra Ski vgs vinner prisen for beste regnskap under NM for ungdomsbedrifter 14 Det har i løpet av 2012 vært elever, lærere og 795 frivillige i gjennom programmer knyttet til videregående skole. Det har vært en økning på elever i videregående skole fra tallene i 2011, som viste elever, 704 lærere og 449 frivillige. Ungdomsbedrift (UB) Bedriftskonseptet Ungdomsbedrift står sterkt i videregående skole og er Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) sitt flaggskip. Ungdomsbedrift drives gjennom et skoleår, ved å starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Det er i 2012 registrert 276 ungdomsbedrifter ved 30 skoler i Akershus. Dette er en økning på formidable 65 ungdomsbedrifter fra av disse er sertifisert som IA-bedrifter. Mailand vgs er fortsatt den største skolen på antall registrerte undomsbedrifter, men også skolene Nannestad, Frogn, Sandvika, Bjørkelangen og Rælingen vgs har et høyt aktivitets- nivå. Gjennom å drive ungdomsbedrift får elevene mange muligheter til å delta på kurs for å utvikle seg selv. I tillegg får de med seg mye verdifull kompetanse, som de ikke får gjennom annen undervisning. Eksempler på dette er endringskompetanse, sosial kompetanse og handlingskompetanse. Alle viktige kompetanser, som det letes etter i arbeidslivet. Arbeid med UB gir konkret kunnskap om bedriftsetablering, men erfaringen bidrar også til å utvikle personlige egenskaper og holdninger. En forskningsrapport publisert i 2011 viser at tidligere UB-elever vet hvordan de skal sette ideer ut i livet, og gjøre noe med dem, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. Undersøkelsen, som ble gjennomført på oppdrag fra Ungt Entreprenørskap og Hovedorganisasjonen Virke, viser også andre spennende funn: 33 prosent av tidligere UB-elever har lederansvar i dag mot 25 prosent i kontrollgruppen. 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp mot 41 prosent i kontrollgruppen. 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende mot 39 prosent i kontrollgruppen. Myndighetene i Norge vil at UE skal ha fokus på bedriftsprogrammene og det er derfor gledelig at skolene i Akershus har adoptert programmet på en god måte. PROGRAMMER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TRINN Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag! Jenter og ledelse Inkluderende arbeidsliv

15 Skolemesser og regionale messer Ved siden av å drive ungdomsbedriften kan elevene delta på mange ulike aktiviteter, hvor fylkesmessen for mange er det store høydepunktet. Skal man lykkes der, er det viktig å trene. Flere og flere skoler arrangerer derfor sine egne skolemesser, og for første gang fikk vi også i 2012 egne regionale messer både for Asker og Bærum og for Øvre Romerike. I Asker og Bærum var det 32 deltagende ungdomsbedrifter, og i 2013 vil det være 70! Det har i tillegg vært skolemesser på Frogn, Nesbru, Mailand, Rælingen, Bjørkelangen, Nannestad, Sandvika og Nadderud vgs. kick-off Årlig arrangerer UEA kick-off for elever og lærere som skal i gang med ungdomsbedrift i Colosseum kino. Med deltakende elever og lærere ble det ny rekord, og en minnerik start på året med Ungdomsbedrift for Akershuselevene. Hensikten med arrangementet er at det skal inspirere og motivere de kommende UBelevene. De fikk først et spennende foredrag med Sjur Dagestad, professor II i Innovasjon ved NTNU. Basert på egne erfaringer som gründer og entreprenør ga han elevene mange verdifulle tips på veien til egen suksess. Neste post på programmet var tre tidligere UB-elever, som alle hadde spennende historier å fortelle fra sin egen tid i Ungdomsbedrift. Alle tre ga et sterkt og positivt inntrykk, og gledet seg over et minnerikt år i sine respektive UB-er, og ønsket de nye lykke til med deres prosjekter. Sist ut på programmet var franske Thierry Du Pont, som er Professor og trendforsker i Global Trends. Han ga oss til tider "bakoversveis" gjennom sitt både innholdsrike og humoristiske innslag. UE Akershus takker alle foredragsholderne for deres bidrag. Elevkurs For å styrke kompetansen til elevene arrangerer UEA sammen med sine samarbeidspartnere kurs i markedsføring, ledelse, økonomi og personal. I løpet av året ble det arrangert totalt syv elevkurs fordelt på fagområdene ledelse, markedsføring, personal og økonomi. Totalt deltok cirka 400 elever, som ble gjennomført i Nordea sine lokaler med eksterne forelesere. 15 Foto: Mobilstol UB fra Sandvika vgs under skolemesterskapet til Sandvika vgs.

16 Foto: Fritjof Moen skygget konsernsjef Tommy Korneliussen i NorgesGruppen under Leder for en dag 16 Jenter og ledelse For tiende gang ble det arrangert jenter og ledelse. 60 jenter har vært gjennom fire dager med lederrelaterte oppgaver og dyktige foredragsholdere for å bli tryggere i sin lederrolle. I 2012 har Kari Hauge, distriktsekretær LO Oslo og Akershus, Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Virke og Karin Aslaksen, HR direktør Orkla, bidratt som foredragsholdere. Programmet setter fokus på egen rolle som leder i ungdomsbedriften. Målet er å skape flere kvinnelig ledere i fremtiden. Alle jentene må søke seg inn på programmet og UEA hadde i 2012 høy kvalitet på deltakerne. Gründerexpo, Fylkesmesterskap GründerExpo 2012 ble tidenes største med 170 deltagende ungdomsbedrifter. Kvalitetsmessig var det også en av de bedre. GründerExpo er foreningens viktigste arrangement og har etter hvert blitt en sentral møteplass der privat næringsliv og offentlig forvaltning møtes for å juryere fremtidens arbeidstagere og arbeidsskapere. Etter to år med total dominans fra Mailand vgs, var det gledelig at det var en større bredde blant vinnerne.. Kvaliteten på årets vinnere var høy, og vi nominerte fem knallgode kandidater til NM fra Mailand, Sandvika og Ski vgs. Amina Resch fra Antiskli UB og Nadderud vgs vant den prestisjetunge prisen beste selger, og ble Akershus sin representant under Next Generation Leaders i Canada. Under GründerExpo ble årets hederspris delt ut til Arild Pedersen, banksjef i Nordea, og Frogn videregående skole ble årets entreprenørskapsskole. UEA gratulerer! NM for ungdomsbedrifter Etter to magre år, var det et revansjelystent team fra Akershus som inntok NM-arenaen på Norges varemesse 4. og 5. mai. Vi hadde fem meget sterke kandidater i bedriftene Nothing to wear UB, Flavour Factory UB, Greenbird UB og Godt Grep UB. I tillegg visste vi at Mekom UB og Letter UB hadde blitt topp tre i noen av de forhåndsnominerte konkurransene. Hvilket NM det ble! Akershus ble mestvinnende fylke med 10 priser, hvorav fire førsteplasser. Fritjof Moen fra Godt Grep UB tok den gjeveste prisen, da han ble kåret til beste selger. Easy Egg vant beste regnskap og Letter beste forretningsplan. I tillegg vant Håvard Lurås Hammer fra Greenbird UB beste nettverker. UE Akershus er både stolte og ydmyke over den innsatsen våre ungdomsbedrifter la ned disse to dagene. Gründeridol I 2012 deltok 130 ungdomsbedrifter i Gründeridol, dette er en økning på 34 bedrifter fra foregående år. Under Gründeridol ønsker UE Akershus å premiere de gode forretningsideene. Høstens Gründeridol fant sted på Sandvika-, Ski- og Strømmen Storsenter. Bedriftene fikk ti minutter til å overbevise dommerne, som var håndplukket fra næringslivet om at akkurat deres idé var verdt å satse på. Det ble kåret en vinner på hvert senter som kvalifiserte seg til finalen på Campus Kjeller i desember. Under finalen i Lillestrøm, der tre av UE Akershus sine ansatte var mentorer, møttes TwoShoe UB fra Nadderud vgs, ProSleeve UB fra Ski vgs og Mailand Aktivitetssenter UB fra Mailand vgs. Alle tre bedriftene holdt hver sin presentasjon, samt at de levert en forretningsplan. Totalinntrykket ble avgjørende, og vinneren av Gründeridol 2012 ble ProSleeve UB som skal representere Akershus i Riga i april.

17 inkluderende arbeidsliv og ub Det gode samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter fortsatte også i Fire rådgivere besøker skolene og hjelper til med å lage mål- og handlingsplan for HR-arbeidet i bedriftene. Skolebesøkenes innhold og opplegg har blitt svært godt mottatt av både elever og lærere. I forbindelse med IA-opplæringen, får bedriftene hjelp til å arbeide med sine konkrete utfordringer innenfor IA. Målet er å gi elever og lærere kunnskap om og redskaper til at de kan arbeide med IA i egen Ungdomsbedrift ved å ha et stort fokus på nærvær og trivsel. UEA har kåret månedens IA-ungdomsbedrift tre ganger, og har i løpet av 2012 sertifisert 116 IA-bedrifter. Leder for en dag Leder for en dag er et program der tidligere ungdomsbedriftselever får følge hver sin toppleder en arbeidsdag. 11 elever i Akershus fulgte 16. oktober hver sin næringslivsleder. Elevene fikk oppleve hvordan en dag som toppleder kan være, og tok med seg mange nye bekjentskaper og opplevelser tilbake. Gründercamp vgs UEA har i løpet av året hatt elever fra 13 forskjellige skoler igjennom Gründercamp. Det er en oppgang på nærmere elever fra Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskapning, der elevene i grupper på 4-5 får en gitt problemstilling fra en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal løses i løpet av en til to dager. I 2012 har oppdragsgiverne blant annet vært Skatteetaten, Nordea, Sandvika Storsenter, Edge Consultants, FMC og Enova. Det har blant annet vært to store camper på Sandvika vgs og Mailand vgs med over 200 elever på hver skole. Internasjonalisering I 2012 deltok Amina Resch fra Nadderud vgs på lederkonferansen Next Generation i Canada. UEA hadde to bedrifter som deltok på regional messe i Karlstad, og Antiskli UB deltok på Trade Fair i Wien. RESULTATLISTE GRÛNDEREXPO Beste logo HQ Media UB, Sørumsand vgs Beste forretningsplan Letter UB, Ski vgs Beste brosjyre Greenbird UB, Mailand vgs Beste yrkesfaglige bedrift Skogservice UB, Kjelle vgs Beste selger Amina Resch, Nadderud vgs Beste utstilling Easy Egg UB, Ski vgs I 2012 var det elever som gjennomførte UE Akershus sine programmer i videregående utdanning 17 Beste webside Mekom UB, Sandvika vgs Beste reklamefilm Twist It UB, Ski vgs Beste HR-/IA-bedrift Flavour Factory UB, Sandvika vgs Beste verdiskapningspotensial Greenbird UB, Mailand vgs Beste innovative vare Antiskli UB, Nadderud vgs Beste innovative tjeneste Greenbird UB, Mailand vgs Beste salgsteam Nothing to wear UB, Frogn vgs Beste regnskap Easy Egg UB, Ski vgs Energiprisen Skogservice UB, Kjelle vgs Beste sosiale entreprenørskap Frukostera UF, Karlstad, Sverige Beste Ungdomsbedrift Godt Grep UB, Mailand vgs

18 Høyere utdanning Foto: UR SB og Goodybags SB fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap studenter, 133 lærere og 66 frivillige har i 2012 vært involvert i aktiviteter arrangert av Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) knyttet til høyere utdanning. Det er en økning på 64 prosent fra Det ble gjennomført tre Gründercamper på Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested (HiOA), og to på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Hos HiOA har vi hatt seks Studentbedrifter og ved UMB fem. Studenter fra UMB har også deltatt på Leder for en dag hvor de har vært utplassert hos lokalt næringsliv i Follo. UEA har i løpet av året bidratt med flere entreprenørskapsforedrag for fremtidige lærere ved HiOA, studiested Kjeller, og det er undertegnet en partnerskapsavtale med studiestedet. UMB har også inngått et forpliktende samarbeid med UEA i løpet av 2012, og som danner et godt grunnlag for videre vekst i entreprenørskapsaktiviteten der. Under Oslo- og Akershusmesterskapet for Studentbedrifter gikk prisen for "Beste Studentbedrift 2012" til UR SB fra UMB, for deres satsing på microbryggeri for ølproduksjon ved Universitetet. PROGRAMMER HØYERE UTDANNING Studentbedrift Innovation Camp KAN kvinner, ambisjoner, nettverk Leder for en dag!

19 Foto: Sykepleierstudenter fra HiOA, studiested Kjeller gjennomførte Gründercamp Studentbedrift for første gang Høsten 2012 lanserte Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) med førsteamanuensis og kursansvarlig Tor Kristian Stevik kurs i Studentbedrift. Kurset ble designet i nært samarbeid med UEA, og 16 studenter startet opp i september. Kurset gir fem studiepoeng og er modulbasert. I fellessamlingene ble sentrale temaer i bedriftsetablering og drift belyst. Både studenter, forelesere og mentorer har gitt gode tilbakemeldinger og kurset blir således videreført også denne høsten. Studentene hevdet seg meget bra i konkurransen mot studentene fra Oslo og kunne hente "hjem" tre av fem førsteplasser fra Oslo- og Akershusmesterskapet for Studentbedrifter. Tre Studentbedrifter fra UMB vil i juni representere Akershus i Norgesmesterskapet for Studentbedrifter. Elin Kubberød, som er Associate Professor Entrepreneurship and Innovation ved UMB, har vært "primus motor" fra UMB sin side og i vesentlig grad bidratt til det flotte resultatet. GRÜNDERCAMP HioA For første gang arrangerte UE Akershus Gründercamp for helsefag. Første års Bachelorstudenter i sykepleie skulle i etterkant av sin tre-ukers praksisperiode på sykehjem jobbe med spørsmål tilknyttet "Verdighetsgarantien", og oppdragsgiver var Skedsmo kommune, som driver flere store sykehjem i kommunen. Trine Wikstrøm, som er kommunaldirektør for helse og sosialsektoren i Skedsmo, tok utgangspunkt i behovet for å utdanne en ny generasjon helsepersonell med større fokus på helsefremmende og forbyggende arbeid som fremmer folkehelsen. - Entreprenøriell læring er en god pedagogisk form for å skape muligheter til indre motivasjon, engasjement, mestring og drivkraft som sykepleierstudenter og som kan bidra til utvikling på arbeidsplassen, sier Wikstrøm. Studentene skulle identifisere en situasjon eller hendelse som representerte et forbedringsområde, og deretter utarbeide konkrete forslag på individ, gruppe eller systemnivå, som ville sikre et bedre tjenestetilbud og livsutfoldelse i samsvar med de eldre sine aktivitetsmuligheter og grunnleggende behov. Studentene leverte imponerende gode og kreative forslag på oppdraget, og med dette er det all grunn til å se lyst på fremtidens eldreomsorg der HiOAsykepleierne skal praktisere sin entreprenørskapskompetanse. I 2012 var det 928 studenter som gjennomførte UE Akershus sine programmer i høyere utdanning 19

20 Næringsliv og media 20 (UEA) har næringslivssamarbeid som prioritert fokusområde. Dette knytter seg til enkeltbedrifter, så vel som næringslivsforeninger. UEA ønsker å være synlig der arbeids- og næringslivet har sine møteplasser, for å knytte nye kontakter. Antallet økonomiske bidragsytere er økt og er godt tilpasset foreningens totale aktivitetsnivå. Det er et uttalt mål at disse også skal involveres i praktisk skole- og næringslivssamarbeid. Programmene Gründercamp, Vårt lokalsamfunn og Økonomi og karrierevalg er gode eksempler hvor eksterne samarbeidspartnere bidrar i betydelig grad. Med økende antall Ungdoms- og Studentbedrifter har behovet for nye mentorer økt. Flere skoler jobber mer systematisk på dette området enn før. Vi ser at det gir resultater, og at elever og studenter setter stor pris på denne tilførselen av ekstern kompetanse med relevant erfaring. Bærum næringsråd 25 år Vi takker UE Akershus for et fantastisk samarbeid i forbindelse med Næringslivsdagen 2012 i regi av Bærum Næringsråd. 90 elever fra ungdoms- og videregående skoler i Bærum ble samlet for en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene jobbet i grupper med konkrete problemstillinger. Et godt og unikt samarbeid som viser nytteverdien av samarbeid mellom næringsliv og skole. Engasjerte elever og profesjonelle veiledere fra UE som Et godt og unikt samarbeid som viser nytteverdien av samarbeid mellom næringsliv og skole. bidro til at vårt arrangement ble en stor suksess, sier Ane Maria H. Mjaaseth, direktør Bærum Næringsråd. UE Akershus i media Foreningen har et godt samarbeid med lokal media og er ofte eksponert i avisene var også året hvor sosiale medier som Facebook og Twitter for første gang ble benyttet i betydelig omfang i kommunikasjonen med de unge. Hjemmesiden har fortsatt sin betydning, men viser seg å være mer anvendelig for informasjon av mer generell karakter. Bruken av PR vil derfor sammen med personlig kontakt være de viktigste kommunikasjonsvirkemidlene i UEA sin Marketing-Mix også fremover.

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA Årsmelding 2013 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA SB fra NMBU. Foto: UE Oslo Design og oppsett: Tank Design AS og ikke

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

GründerCamp 2012. 8.-9. november 2012 HiOA Kjeller. Ca. 140 studenter fra Bachelorutdanning i Sykepleie 1. år

GründerCamp 2012. 8.-9. november 2012 HiOA Kjeller. Ca. 140 studenter fra Bachelorutdanning i Sykepleie 1. år GründerCamp 2012 Kontaktinformasjon: Solveig Uppsata, Høgskolen i Oslo og Akershus, mob: 404 16 945 Trine Wikstrøm, Skedsmo kommune, mob: 918 11 033 John Obstfelder, Ungt Entreprenørskap Akershus, mob:

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland

Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Styreleder og daglig leder har ordet I 2011 har vi igjen fått dokumentert at Ungt Entreprenørskap har en viktig rolle å spille i arbeidet med å legge til rette for mer verdiskaping

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kreativitet Nasjonalt lærerseminar

Kreativitet Nasjonalt lærerseminar Kreativitet Nasjonalt lærerseminar Helge Gjørven, Ungt Entreprenørskap Norge FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Hus Bokhylle Sofa Dør FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Arbeidslivet søker: Evne og vilje til

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap Refleksjoner Hva slags kompetanse trengs i framtidens samfunns og arbeidsliv? Hvilke konsekvenser har dette for utdanningene? Operasjonssal 1950 Operasjonssal

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2014/2015 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innhold Bakgrunn og ansvar... 2 Styringsdokumenter... 2 Yrkes og utdanningsorientering...

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer