Ungt Entreprenørskap Akershus UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.

3 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Innhold Daglig leder har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Barneskole 8 9 Ungdomsskole Videregående skole Høyere utdanning 15 Næringsliv og media 16 Utvikling de siste tre år 17 Styret årsmelding Sluttord 20 Økonomi Forside: Elev fra foreldreovertakelsen på Bøleråsen skole. 3

4 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Daglig leder har ordet 28. august var det 10 år siden foreningen ble stiftet. UE Akershus (UEA) har i disse 10 årene vært med på å lære barn og unge til å se mulighetene i og rundt seg, og gjøre noe med dem. Foreningen har bidratt til at flere tusen barn og unge har fått større kunnskap om sitt lokalmiljø. UEA har bidratt til at det er skapt mange nye arbeidsplasser i regionen gjennom at elever har fått mulighet til å lære bedriftsetablering i skolen. All forskning viser at det gir resultater for både enkeltindividet, lokalsamfunnet og for landet ble et jubelår for UE Akershus i og med at foreningen for første gang hadde aktiviteter for mer enn elever elever, lærere og frivillige var igjennom året involvert i UE Akershus sine program. Det har vært en formidabel økning fra 2010 til 2011 med over elever, 550 lærere og 500 frivillige. Jeg er kjempestolt over hva vi har fått til og vil rette en stor takk til mine medarbeidere og vårt styre. I 2011 var 21 av 22 kommuner medlemmer i UE Akershus. I 2012 vil alle kommunene være medlemmer og en ny milepæl være nådd. Kommunene setter entreprenørskap i utdanningen høyt på sin agenda. I den sammenheng vil jeg fremheve Asker, Aurskog-Høland, Lørenskog og Skedsmo som alle har en spesielt god forankring. I juni var alle ungdomsskolene i Asker med på Gründercamp som hadde sin avslutning i kulturhuset. I Skedsmo bruker alle ungdomsskolene tre av programmene til UEA i faget utdanningsvalg. 14. oktober bidro 40 foreldre på Bøleråsen skole i Ski til at alle elevene der fikk en annerledes dag. Lærerne dro på kurs og foreldrene, som i forkant var kurset, overtok klasserommet med entreprenørskapsprogrammer på alle trinn. Utsagn som; Dette var den morsomste skoledagen noensinne, varmet et entreprenørskapshjerte. Ungt Entreprenørskap handler om å skape de gode opplevelsene. Vi skal fortsette å skape det gjennom et tett samspill med andre aktører i fylket vårt. fokus på fremtidens skapere. Jeg vil takke alle som stiller opp som jurymedlemmer på Messer og Gründercamper, som veiledere på andre programmer, som mentorer for Ungdoms- og Studentbedriftene og som oppdragsgivere på Gründercamper. En stor takk til våre samarbeidspartnere som muliggjør denne satsingen, og som viser oss tilliten år etter år. Jeg takker spesielt Akershus fylkeskommune som stiller kontorer med tilhørende rekvisita til rådighet for foreningen. Jeg ser frem til et nytt år med framtid, samspill og skaperglede. UE Akershus hadde i 2011 nærmest ukentlig pressedekning, og fikk i tillegg sin egen TV serie. Unge skapere har i høst blitt vist på den nye kanalen TV 8. Meget positivt at media setter Petter Skotland Daglig Leder Ungt Entreprenørskap Akershus 4

5 Styret i UE Akershus: Progresjonsmodellen for Ungt Entreprenørskap Høyere utdanning Senterdirektør (Styreleder) Georg Vestby, Ski Storsenter Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Distriktsekretær (Nestleder) Kari Hauge, LO Oslo og Akershus trinn Administrasjonssjef Hilde F. Wold, Budstikka Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Ordfører Lene Conradi, Asker Kommune Regiondirektør Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus trinn Avdelingsbanksjef Håvard Lindtvedt, Nordea Spesialrådgiver Per Arne Brunvoll. Akershus Fylkeskommune trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! teknovisjon SikkSakk Europa SmArt Vårt Lokalsamfunn Økonomisjef Thomas Rinden, Romerikes Blad Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Det pedagogiske «rekkverket» består av partnerskap som er et gjensidig forpliktende samarbeid med skole og bedrift som kan brukes på alle trinn. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. Møtende varamedlemmer: Avdelingssjef kommunikasjon og samfunn Tonje Hesthagen, OSL HR Sjef Kristin Kittelsen, Nycomed HR-direktør og samfunnsansvarlig Kari Skybak, Flytoget Rektor Mona Pünther, Hovedgården skole 5

6 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus UEs programmer Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeids- og næringsliv.

7 Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking trinn trinn SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag vgs. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass. Alle trinn Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 7

8 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Barneskole 2011 ble året Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) endret på organisasjonen og gikk fra regionansvar til skoleansvar. Camille Sanchez startet 1. juni og fikk hovedansvar for å øke kvantiteten og kvaliteten på entreprenørskapssatsingen i barneskolen. I løpet av 2011 var det 18 skoler som gjennomførte entreprenørskapsprogrammer for sine elever. Elever fra Bøleråsen skole gjennomførte Vårt Lokalsamfunn under foreldreovertakelsen. 8 I 2011 fortsatte den gode trenden med at ordførere, lokalpolitikere, samt ansatte i privat og offentlig sektor gjennomførte Vårt Lokalsamfunn. Programmet skaper gode møteplasser på skolene mellom lokalpolitikerne, lærerne og elevene. Programmet oppfyller på en god måte læreplanene i en rekke fag. I løpet av året har det vært aktiviteter for elever, 78 lærere og 180 veiledere. Dette har fordelt seg på syv Smart-, 26 Vårt Lokalsamfunn- og tre Sikk Sakk Europa-gjennomføringer. Foreningen opplever stor interesse for programmet Vårt Lokalsamfunn, men opplever samtidig at det er krevende å skaffe veiledere. UEA jobber derfor hardt for at flere kommuner, foreninger og bedrifter skal stille med veiledere, slik at flest mulig unge kan få tilbudet. SMART er et program som fremmer kreativitet og som skolerer trinn i å se mulighetene. Programmet vekker frem elevenes personlige egenskaper og interesser gjennom å anvende en kreativitetsprosess. De får et tema der de selv må finne og løse problemstillingen. Gjennom prosessen er det mange som finner løsningen på problemet ved å analysere seg selv og omgivelsene rundt seg. Løsningen presenteres visuelt ved å lage en modell, illustrasjon, sang eller en sketsj samt forklare prosessen i hvordan de kom på løsningen. For å få enda større trykk på SMART har vi som målsetting å samkjøre det mye mer med lærerplan. Samt bruke samarbeidspartnere og andre ideelle organisasjoner til å lage gode oppgaver tilpasset elevene. UEA skal i 2012 lansere konseptet Smartingen. Programmet gjennomføres på flere skoler samtidig, hvorav hver skole sender to-tre representer som skal treffes i en SMART-finale. Der får elevene muligheten til å presentere løsningen for andre skoler. Vi håper at dette vil løfte programmet og gi flere skoler som vil bruke SMART i sin opplæring. Sikk Sakk Europa er et program for 6. trinn. Programmet omhandler regioner og ressurser i Europa og elevene skal blant annet spille et spill der de driver sin egen fiskeribedrift. Gir kunnskap om internasjonal handel og gjensidig avhengighet. UEA oppfordrer flere skoler til å ta i bruk programmet. Foreldreovertakelse For andre gang i historien hadde UEA en foreldredrevet skoledag. Dette skjedde 14. oktober på Bøleråsen skole, og fortalte oss nok en gang hvilken ressurs en foreldregruppe kan være for en skole. Alle tok sin del av ansvaret og skapte et minnerik faglig god dag for alle skolens elever.

9 UEA har en oppfatning at det er storsamfunnets ansvar å utdanne hvert enkelt individ. Sammen med våre samarbeidspartnere, støttespillere, skoler, politikere og kommunene er det vi jobber for hver dag. Når vi samtidig klarer å få med foreldregrupper på dette ser veien til å skape kultur for entreprenørskap enda lysere ut enn det den har vært. Rektor hadde behov for å ta med sine ansatte på samling, derfor stilte 40 foreldre opp på en annerledes skole dag. Å undervise på barnetrinnet er en utfordring i seg selv og når man ikke har en pedagogisk bakgrunn kan dette være en barriere. Men når man har vilje, engasjement og motivasjon som foreldregruppen hadde er alt mulig. Foreldrene hadde samme smilende blikket som vi ser på elevene etter gjennomføringer av programmene. Dette syntes de var gøy og lærerikt, samtidig som de fikk oppleve sine barn og deres venner i en setting de vanligvis ikke hadde fått gjort hvis de ikke tok på seg lærerrollen den dagen. Vi valgte å lage Entreprenørskapsløypa for 1. og 2. trinn med blant annet detektiv arbeid, ordlek, flere måter å bruke en kleshenger på, lage sitt eget drømmesamfunn og bygge modeller. Vi var klar over at 3. trinn kunne være for liten for Vårt Lokalsamfunn, men med gode forberedelser fra lærere og foreldre gikk gjennomføringen veldig bra. Noen foreldre på 4. trinn valgte å ta bort femte økt «Hvordan penger flytter på seg» fordi de valgte å bruke mer tid på å diskutere de andre øktene, samt tiden gikk fra dem. 6.trinn gjennomførte Sikk Sakk Europa, de hadde noe morsomme gruppenavn som blant annet Würstene- Tyskerne, Søtabror Svenskene og Spagettis- Italienerne. 5. og 7. trinn gjennomførte SMART der oppgaven var å gå rundt skolen for å finne problemer som kunne forbedres. En jentegruppe som skulle installere sykkelpedaler under pulten, i timen kunne de trå på det samtidig som de fikk elektrisitet. En annen gruppe hadde en vask som de kunne heve opp og ned slik at det kunne passe til både små og høye elever. Det var en klasse i syvende som hadde en annen SMART oppgave enn de andre. En far ønsket å lære klassen om robotisme, deres funksjoner og behov for samfunnet. Når vi får en slik henvendelse og engasjement skal UEA i møte komme ønsket. Faren jobbet innenfor robotisme og oppgaven de hadde var å lage fremtidens robot. Vi fikk se innovative resultater som "Verdens smarteste lekserobot du trenger bare å lese opp leksa så skriver den ned", "Robot som gjør alt det kjedelige for deg en personlig robot som gjør alt du helst ikke vil selv og "Supervaskemaskinen- som henter skitne klær, vasker dem og legger dem i skapet". Klassen fikk seg en overraskelse Guttegjeng presenterer sin idé i programmet SMART. da faren tok med dem til gymsalen og hadde en visning av en flyvende robot. UEA har gjennomført programmene på Bøleråsen i fire år og vi kjenner godt til elevene og de ansatte. Det er en skole med flinke lærere, og det gjenspeiler seg på elevene. De har en resurssterk foreldregruppe som er engasjert og en vilje til å samarbeide med skolen. Til sist så var det en tidligere ansatt og en far som gikk rundt klasserommene og serverte kaffe til alle foreldrene. Det var prikken over i-en. 9

10 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Ungdomsskole Rådgiver for ungdomsskolen var fra 1. juni Anne Britt Lier. I ungdomsskolen tilbyr foreningen programmene Jobbskygging, Gründercamp, Økonomi og karrierevalg og Elevbedrift. Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) har i løpet av 2011 hatt 123 aktiviteter med elever, 894 lærere og veiledere/frivillige. I ungdomsskolen har det vært en fordobling av aktivitet fra året før. Spesielt stor er økningen på programmene Gründercamp og Økonomi og karrierevalg. Næringslivet tar i større grad enn tidligere sitt ansvar og bidrar som veiledere og oppdragsgivere. Foreningen har også til en viss grad lykkes med strategien om å sikre samarbeidsavtaler mellom lokale aktører gjennom signering av partnerskapsavtaler. I tillegg forankrer flere og flere kommuner entreprenørskap i sine dokumenter. I denne sammenheng ønsker foreningen å gi en spesiell honnør til Asker kommune, som både stilte som oppdragsgiver, og som hadde alle sine ungdomsskoler gjennom Gründercamp. I Skedsmo var alle elevene på 9. trinn ute på Jobbskygging, hvor kommunen stilte med personer som ble skygget. Elevbedrift (EB) Bedriftsprogrammene har et særskilt fokus i UEA. Vi mener at det er gjennom å drive bedrift man lærer entreprenørskap best, og det også er her man får anvendt teori på en best mulig måte. I 2011 var det registrert 142 Elevbedrifter med elever ved 19 skoler. Dette er en økning i antall elever fra foregående år, mens det er en liten nedgang i antall Elevbedrifter og skoler. UEA skulle så gjerne hatt mange flere, men opplever at enkelte lærere ikke ser den store nytteverdien programmet gir. Elevbedrift vil fortsatt være et stort satsningsområde i 2012, og nye skoler har vist interesse for å sette i gang. Den elektroniske EB-løypa har styrket det faglige innholdet i programmet. I løpet av året deltok Elevbedrifter fra Vesong, Sofiemyrtoppen og Hovedgården på regional messe i Hedmark. Her deltok også bedrifter fra Hedmark, Oppland og Østfold. Alle elevene gjorde en kjempeinnsats, og en spesiell gratulasjon til Kulturbedriften fra Hovedgården som fikk med seg to priser hjem. Elevbedrift fra skolemesse på Gjerdrum ungdomsskole. Gründercamp I løpet av 2011 har det vært gjennomført 24 Gründercamper med elever i ungdomsskolen. En Gründercamp er en treningsleir i kreativitet, der elevene får en reell problemstilling fra en bedrift. Elevene jobber i grupper på fire. Programmet gir elevene mulighet til å jobbe med et konkret oppdrag, samt at beste løsning vinner en premie. Elevene får også trening i å presentere foran en jury. Dette er også en flott måte for en skole å knytte kontakter med lokalt arbeidsliv. I tillegg får elevene jobbe med reelle, dagsaktuelle og faglige problemstillinger. Blant årets oppdragsgivere finner vi Fred Olsen Renewables, Moelven Eidsvoll Verk, Franzefoss, Asker kommune og TV-aksjonen. En god blanding av spennende og forskjellige oppdragsgivere. 10

11 Økonomi og karrierevalg Programmet Økonomi og karrierevalg har vært et av UEA sine store satsningsområder i UEA har hatt stor etterspørsel og vi har til tider hatt utfordringer med å kunne gjennomføre alt. Programmet omhandler personlig økonomi og selvinnsikt hos enkeltindividet. Dette er et program som går over fem timer og som gjennomføres av ekstern veileder. Foreningen har hatt stor nytte av bankene i Akershus som har stilt med personal til gjennomføringene, og vil rette en spesielt stor takk til Nordea som har hatt mange gjennomføringer. 24 skoler med elever har gjennomført programmet i I tillegg har hele 76 frivillige bidratt som veiledere. På grunn av en stadig økende etterspørsel har UEA brukt mye tid i 2011 på å skrive partnerskapsavtaler mellom lokale banker og lokale skoler. I løpet av 2012 håper vi å dekke hele Akershus. Jobbskygging Jobbskygging er et forholdsvis nytt program fra Ungt Entreprenørskap (UE). Programmet går over tre år med en Jobbskyggingsdag per år. På 8. trinn skal elevene følge en nær slektning, på 9. trinn en arbeidstager som har et yrke de kunne tenke seg, mens på 10. trinn skal ha en dag på et utdanningsprogram i videregående skole. Det er lagt opp til refleksjoner både før, under og etter Jobbskyggingen. I 2011 var elever ved ni skoler ute på Jobbskygging. I tillegg til alle ungdomskolene i Skedsmo hadde Løkenåsen skole i Lørenskog alle elevene på 9. trinn ute. Miljøuka UEA hadde i 2011 et prosjekt i samarbeid med OREEC med formål om å skulle fremme miljø og entreprenørskap, ved å få frem nye miljøvennlige løsninger på energiutfordringer. Det var en omfattende ambisjon som elevene fra hele 8 ungdomsskoler i Akershus fylke har arbeidet med denne uken, sa prosjektleder Per-Olav Lauvstad hos OREEC som var oppdragsgiver for Miljøuka i år. Selve oppgaven som var gitt av Fred. Olsen Renewables innebar at elevene skulle planlegge, skissere og bygge modell for bølgekraftverk som kunne dekke energibehovet til et hus eller en hytte. Vinnerne under miljøuka ble en gruppe fra Drøbak Montessori, tett fulgt av elever fra Haugjordet og Hellerasten. Prosjektet med Vinnere under en Gründercamp på Kolbotn. OREEC fortsetter i 2012 og UEA ser frem til nok en spennende miljøuke. Arrangementet fant innledningsvis sted ved de enkelte skolene, og med skolefinaler som ble holdt i forkant av finalen. Selve finalen ble avholdt i Akershus Fylkeskommune Fylkestingsal i Galleriet, Oslo 11

12 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Videregående skole Det har i løpet av 2011 vært elever, 704 lærere og 449 frivillige i programmer tilknyttet videregående skole. 12 Ungdomsbedrift (UB) Bedriftskonseptet Ungdomsbedrift står sterkt i videregående skole og er Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) sitt viktigste program. Ungdomsbedrift drives et skoleår, gjennom å starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Det er i 2011 registrert 211 Ungdomsbedrifter ved 28 skoler i Akershus. 104 av disse er sertifisert som Inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrifter. Dette er en økning på 10 bedrifter fra 2010, og det er gledelig å se at foreningen har klart å snu en nedadgående trend. Mailand vgs. er fortsatt den største skolen på antall registrerte Ungdomsbedrifter. Inneværende år er 32 bedrifter registrert der. I tillegg er det satt et stort fokus på Ungdomsbedrift på Bjørkelangen, Bleiker, Frogn og Nesbru vgs. Gjennom å drive Ungdomsbedrift får elevene mange muligheter til å delta på kurs for å utvikle seg selv. Arbeid med UB gir konkret kunnskap om bedriftsetablering, men erfaringen bidrar også til å utvikle personlige egenskaper og holdninger. En nylig publisert forskningsrapport viser at tidligere UB-elever vet hvordan de skal sette ideer ut i livet, og gjøre noe med dem, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. Undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag fra Ungt Entreprenørskap og Hovedorganisasjonen Virke, viser også andre spennende funn. 33 prosent av tidligere UB-elever har lederansvar i dag mot 25 prosent i kontrollgruppen. 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp mot 41 prosent i kontrollgruppen. 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende mot 39 prosent i kontrollgruppen. Deltakerne under Jenter og ledelse 2011/2012 Kickoff 14. september arrangerte UEA Kick off for Ungdomsbedrifter i Colosseum kino. Dette arrangementet har blitt en årlig tradisjon, og også i år ble salen fylt med nærmere 1000 elever og lærere. Arrangementet skal være til inspirasjon og motivasjon for de kommende UB elevene. Deltagerne fikk høre den inspirerende historien til Kristoffer Kumar, som med bakgrunn i sin Ungdomsbedrift har levd ut sine drømmer og opplevd mer enn de fleste i en alder av 20 år. Trendanalytikeren Thierry Dupont, som hadde mange forskjellige syn på Norge, underholdt forsamlingen med mange underlige betraktninger om den norske mentaliteten. Waleed Ahmed, en av gründerne bak Grønt Norge og tidligere UB-elev, fortalte den inspirerende historien om hvordan han sammen med kompisen Flemming Bordoy utlevde drømmen sin. Waleeds hovedbudskap var å tørre! Ved siden av disse tre bidro Heidi Husom fra Skatteetaten med en bevisstgjøring rundt økonomistyring av Ungdomsbedriften

13 og oppfordret elevene til å delta på regnskapskurs. UEA takker alle foredragsholderne for deres bidrag. Elevkurs For å styrke kompetansen til elevene arrangerte UEA sammen med sine samarbeidspartnere totalt åtte elevkurs i markedsføring, ledelse, økonomi og personal. Totalt deltok cirka 400 elever på disse kursene, som ble gjennomført i Nordea sine lokaler med eksterne forelesere. Jenter og ledelse For niende gang ble det arrangert Jenter og ledelse. 60 jenter har vært gjennom fire dager med lederrelaterte oppgaver og dyktige foredragsholdere for å bli tryggere i sin lederrolle. I 2011 har Anne Katrine Slungård, Adm. direktør Ungt Entreprenørskap Norge, Solfrid Flateby, Kommunikasjonsdirektør Reitangruppen, Brita Sangolt, Kommunikasjonsdirektør Nycomed, og Siv Jensen, Partileder Fremskrittspartiet, bidratt som foredragsholdere. Programmet setter fokus på hvordan fungere i sin rolle som leder i Ungdomsbedriften. Målet er å skape en lyst hos jentene til å bli ledere i fremtiden. Alle jentene må søke seg inn på programmet og UEA hadde i 2011 høy kvalitet på deltakerne. Gründeridol I 2011 deltok 96 ungdomsbedrifter i Gründeridol, dette er en økning på 36 bedrifter fra foregående år. De gode ideene skaper ofte de beste løsningene. Under Gründeridol ønsker UEA å premiere de gode forretningsideene. Høstens Gründeridol fant sted på Sandvika-, Ski- og Strømmen Storsenter. Bedriftene fikk 10 minutter til å overbevise dommerne, som var håndplukket fra næringslivet, om at akkurat deres idé var verdt å satse på. Det ble kåret en vinner på hvert senter som kvalifiserte seg til finalen på Campus Kjeller, Lillestrøm i desember. Under finalen på Lillestrøm, som foregikk sammen med profesjonelle mentorer, møttes Antiskli fra Nadderud vgs, Smart Lock fra Ski vgs og PBO fra Mailand vgs. Vinneren av Gründeridol ble Antiskli fra Nadderud vgs, som representer Akershus under Trade Fair i Wien i mars Leder for en dag Leder for en dag er et program der tidligere Ungdomsbedriftselever får følge hver sin toppleder en arbeidsdag. 12 elever i Akershus fulgte 18. oktober hver sin næringslivsleder gjennom Leder for en dag. Elevene fikk oppleve hvordan en dag som toppleder kan være og tok med seg mange nye bekjentskaper og opplevelser tilbake. Lise S. Tapio fulgte Thomas Rønning, eiendomsdirektør i Olav Thon og hadde følgende å si om dagen: "Det var utrolig moro å få innblikk i hvordan arbeidsdagen til en toppleder kunne være. Jeg fikk oppleve at den var mye mer variert enn hva jeg hadde forventet. Det var en dag med mange inntrykk, og jeg hilste på mange forskjellige mennesker. Vi satt mye i møter, og jeg fikk se hvordan det fungerte. Alt i alt var dette en svært spennende og lærerik dag, som jeg tar med meg videre." Dagen ble avsluttet med utdeling av attester på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Gründercamp UEA har i løpet av året hatt elever fra 10 forskjellige skoler igjennom Gründercamp. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og problemløsning, der elevene i grupper på fire-fem får en gitt problemstilling fra en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal løses i løpet av en til to dager. I 2010 har oppdragsgiverne blant annet vært Skatteetaten, NAV, Budstikka og Enova. Nesodden vgs var en av de nye skolene som tok i bruk Gründercamp i Alle elevene på VG 2 og VG 3 deltok og elevene kunne velge mellom fem forskjellige oppdrag knyttet til destinasjoner i Nesodden kommune. En ny rockescene på Helviktangen ble vinneren. Lise Svendsen Tapio fra Mailand vgs. fulgte Thomas Rønning fra Olav Thon under Leder for en dag. Inkluderende arbeidsliv (IA) og Ungdomsbedrift Det gode samarbeidet med NAV arbeidslivssenter fortsatte også i Fire rådgivere besøker skolene og hjelper til med å lage mål- og handlingsplan for IA-arbeidet i bedriftene. Skolebesøkenes innhold og opplegg har av de aller fleste elever og lærere blitt svært godt mottatt. I forbindelse med IA opplæringen, får bedriftene hjelp til å arbeide med sine konkrete utfordringer innenfor IA. Målet med skolebesøkene er å gi elever og lærere kunnskap og redskaper slik at de kan arbeide med IA i egen ungdomsbedrift. Månedens IA-bedrift ble delt ut i februar, og vinneren ble Skoleklær fra Mailand vgs. Vi har i løpet av 2011 sertifisert 104 IA-bedrifter. Internasjonalisering I 2011 deltok Magnus Rolstad fra Mailand vgs på lederkonferansen Next Generation i Canada. Vinneren av Gründeridol 2010, T & C fra Sandvika vgs, representerte Akershus på Trade Fair i Wien i

14 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 GründerExpo 2011, Akershusmesterskap for Ungdomsbedrifter Foran årets Akershusmesterskap tok Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) grep for å bygge messen til å bli en sterk merkevare. Det ble endret navn på messen, støttet opp med en ny profil. GründerExpo er foreningens viktigste arrangement og har etter hvert blitt en sentral møteplass der privat næringsliv og offentlig forvaltning møtes for å juryere fremtidens arbeidstagere og arbeidsskapere. 140 Ungdomsbedrifter deltok på GründerExpo. Etter tre år på Exporama, var arrangementet igjen tilbake hos Norges Varemesse. Det ble konkurrert i 16 ulike klasser. Mailand vgs., som er den skolen med desidert flest Ungdomsbedrifter i Akershus, ble igjen den store vinneren og hadde årets beste Ungdomsbedrift i It s apps. Jentene jobber med å utvikle en applikasjon til It s learning brukere. I tillegg til beste Ungdomsbedrift, tok bedriftene fra Mailand 11 andre førstepriser. Juryen besto av cirka 70 representanter fra privat næringsliv og offentlig forvaltning, som alle gjorde en formidabel jobb denne dagen. Under GründerExpo ble årets hederspris delt ut til Inge Solli, Varaordfører i Akershus fylkeskommune. Grevlingen skole ble årets entreprenørskapsskole. UEA gratulerer! Beste Ungdomsbedrift It's apps, Mailand vgs. Energiprisen: Rent & Pent, Mailand vgs. Beste regnskap: Ambitions, Lillestrøm vgs. Beste markedsføring- og salgsteam: Rett Brett, Mailand vgs. Beste innovative tjeneste: InnoAd, Mailand vgs. Beste innovative produkt: Thermo Energy, Ski vgs. Beste utstilling: Tråd, Nesbru vgs. Beste selger: Magnus Rolstad, Skoleklær, Mailand vgs. Beste yrkesfaglige bedrift: Sicuro, Mailand vgs. Vinner av Canadastipend, Linn Charlotte Nørve med lærer Lin Hurlen Kvifte og til høyre rektor Hanne Rud. Størst verdiskapingspotensial: It's apps, Mailand vgs. Beste HR/IA bedrift: Rett Brett, Mailand vgs. Beste reklamefilm: Høy Partfaktor Beanies, Nesbru vgs. Beste webside: Rett Brett, Mailand vgs. Vinner av Canadastipend, Linn Charlotte Nørve Beste med brosjyre: lærer Lin Hurlen Kvifte og til høyre rektor CoverIt, Hanne Mailand Rud. vgs. Beste forretningsplan: Skoleklær, Mailand vgs. Beste logo: Bananaframe, Mailand vgs. Årets entreprenørskapsskole: Grevlingen skole Årets hederspris: Inge Solli, varaordfører i Akershus fylkeskommune NM for ungdomsbedrifter I mai sto nok et NM for døren. Etter den magre fangsten i 2010, var det et revansjelystent team fra UEA som entret Norges Varemesse med fem sterke kandidater. Årets NM fant sted på Norges varemesse, og fra Akershus deltok It s apps, Sicuro og Rett Brett fra Mailand vgs. Storbukken fra Kjelle vgs og Tråd fra Nesbru vgs var også kvalifisert gjennom sterk innsats på GründerExpo. It s apps fikk andre plass i kategorien størst verdiskapingspotensiale, mens brosjyren til CoverIt ble kåret til landets tredje beste brosjyre. Nivået har etter hvert blitt veldig høyt og det er en tøff konkurranse. Alle bedriftene gjorde en flott innsats og utmerket seg på en positiv måte. UEA takker alle bedriftene for innsatsen! 14

15 Høyere utdanning 565 studenter, 43 lærere og 72 frivillige har i 2011 vært involvert i aktiviteter arrangert av Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) knyttet til høyere utdanning. Det ble gjennomført fire Gründercamper på Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller (HiOA), og to på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). UEA har i løpet av året bidratt med flere entreprenørskapsforedrag for fremtidige lærere på HiOA, studiested Kjeller, og foreningen er i ferd med å undertegne en samarbeidsavtale med den sammenslåtte Høgskolen i Oslo og Akershus. Entreprenørskap får en stadig sterkere posisjon i høyere utdanning, og UEA ser med stor spenning frem til hva 2012 vil bringe. Under Norgesmesterskapet for studentbedrifter deltok to studentbedrifter fra HiOA, studiested Kjeller. Gründercamp med Skanska på UMB Skanska utfordret studentene med problemstillingen " Lag et fremtidsbilde av en byggeplass og hvordan dere ser for dere at Skanska skal arbeide innenfor planlegging, prosjektering, produksjon og kommunikasjon". IMT studentene arbeidet sammen i grupper på fire over to dager. For å avgjøre en vinner var det satt sammen jurygrupper med representanter både fra UMB og Skanska. En av jurymedlemmene var konserndirektør Per Ola Ulseth og han var imponert over studentenes høye nivå og forståelse for hva som foregår innenfor byggnæringen, og håpet at Skanska kunne nyttiggjøre seg mer av studentenes innspill og faglige bidrag i fremtidige utviklingsprosesser i bedriften. Etter nøye vurdering ble det løsningen "BIM- Share" et elektronisk nettverk for informasjonsdeling på byggeplassen som gikk av med seieren. Unik Gründercamp på HiOA, studiested Kjeller Tidenes første Gründercamp hvor både studenter fra høgskolen og elever fra videregående skole deltok, ble arrangert hos HiOA 10. juni på oppdrag fra Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Vikingsalt SB under skolemesterskap på Høyskolen i Akershus Det ble en spennende dag da studenter ved yrkesfaglærerutdan ninga på HiOA og elever fra Strømmen og Rælingen videregående skoler jobbet sammen på Gründercamp. OSL var oppdragsgiver og utfordret elever og studenter til å finne måter å energieffektivisere både garasjeanlegg og en imidlertidig pir på Gardermoen. Elever og studenter tok utfordringen på strak arm og samarbeidet om å komme opp med de beste løsningene. - De to lagene som på slutten av dagen gikk helt til topps var de som hadde løst oppgaven på en nyskapende og helhetlig måte. I tillegg observerte vi at lagene hadde en egen evne til samarbeid og inkludering av alle deltakerne i disse to lagene. 15

16 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Næringsliv og media Unt Entreprenørskap Akershus (UEA) var det første UE fylket som ansatte en markedsansvarlig. Dette ble gjort for å styrke satsingen inn mot næringslivet. For at intensjonene i hovedformålet til Ungt Entreprenørskap skal realiseres, er foreningen avhengig av innsats fra mange bedrifter over hele fylket. Samtidig så UEA at det var et stort behov for enda flere samarbeidspartnere, som både kunne bidra finansielt og med sin arbeidskapasitet. I 2011 begynte foreningen virkelig å se resultater av satsingen. UE Akershus økte antallet samarbeidspartnere og støttespillere fra 14 til 29. Foreningen har i 2011 vært veldig bevisst på å bruke samarbeidspartnere som oppdragsgivere på Gründercamper og andre arrangementer. Avtalen med Norges Varemesse er unik i nasjonal sammenheng og gir elevene som har ungdomsbedrift en flott mulighet til å stille ut i topp moderne messelokaler. Representanter fra privat næringsliv ble brukt som jurymedlemmer under messer, og foreningen har deltatt og bidratt på eksterne arenaer der næringsliv og det offentlige møttes. Den største gevinsten i 2011 har definitivt vært bankenes bidrag i gjennomføringen av Økonomi og Karrierevalg. Nordea har vært hovedleverandør av veiledere, men også andre banker har bidratt. Samarbeidet har blitt sikret gjennom signering av partnerskapsavtaler mellom lokalbanken og en eller flere skoler. UEA har også stor nytte av lokalt næringsliv i forbindelse med gjennomføringer av Vårt Lokalsamfunn, SMART, Gründercamper, Fra Utdanning til Jobb og Gründeridol. På jenter og ledelse har representanter fra næringslivet bidratt som bidragsytere. UEA ser gang på gang at kvaliteten på læringen blir bedre når eksterne veiledere bidrar i de ulike programmene. Mediedekningen i 2011 har vært enorm. Høsten 2011 var det oppslag i lokalpressen hver uke, og spesielt Romerikes Blad har vært flinke til å skrive om entreprenørskapsaktiviteter som omhandler lokale skoler. Foreningen har hatt kronikk inne i alle de store regionale avisene, og ser stadig at det lages redaksjonell omtale av tidligere Ungdomsbedriftselever som nå har startet UEA sine samarbeidspartnere. for seg selv. Det store i 2011 var likevel serien Unge skapere. Et TV-team fra TV 8 fulgte aktivitetene UEA hadde høsten Resultatet ble en TV serie på åtte episoder, som på en meget god måte satte fokus på viktigheten av entreprenørskap i opplæringen for å sikre fremtidig velferd. UEA har fått et mandat til å skolere barn og unge til en fremtid i norsk arbeidsliv, men det er hele storsamfunnets ansvar å legge til rette for at regionen og nasjonen skal lykkes i denne skoleringen. 16

17 Utvikling de siste tre år I løpet av de tre siste år har Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) opplevd en enorm økning i aktivitet. I 2009 nådde foreningen for første gang elever i løpet av et år, etter en driftsperiode på åtte år. To år etter er dette tallet økt til elever. UEA har i løpet av perioden også hatt en økning på nær lærere og frivillige. Dette betyr at stadig flere elever får mulighet til å ta del i entreprenørskapsarbeid, samt at flere og flere lærere og frivillige kommer med i arbeidet. Spesielt stor økning ser vi innenfor programmer som Gründercamp, Økonomi og karrierevalg og Jobbskygging. Alle programmer som krever bruk av eksterne veiledere. Dette stiller samtidig stadig større krav til UEA om å skaffe veiledere og å beholde dem. Vi jobber hardt hver dag for å kvalitetssikre jobben innenfor dette viktige feltet. Partnerskapsavtaler mellom skoler og lokale bedrifter vil forankre og kvalitetssikre dette arbeidet på en enda bedre måte. UEA setter seg stadig nye og høye mål, og sikter nå mot neste nye milepæl som er elever. Kanskje ser vi konturene av noe riktig stort på entreprenørskapsfronten i Akershus. Akershus er nå landets desidert største entreprenørskapsfylke. Administrasjon og styre vil fortsette å jobbe hardt for å opprettholde denne posisjonen også i fremtiden. Aktivitetstall over kurs og messer på alle skoleslag I løpet av året har det vært arrangert innføringskurs i bedriftskonseptene for grunnskolen og videregående skole. UEA har hatt kurs i messeforberedelser og erfaringssamlinger. Det har vært mye besøk i skoler og kommuner hvor det har foregått en utstrakt kursing i de andre programmene i progresjonsmodellen. Totalt har det vært kursvirksomhet for elever, samt at vi har hatt lærertreff på våre kurs. Skolemessene er viktig profileringsarena for skolene, samt at det er god trening før fylkesmessene for elevene. I 2011 var det skolemesser på ungdomsskolene Drøbak Montessori, Hauggjordet, Gjerdrum, Li, Nittedal, Østerås, og Ås, på de videregående skolene Bjørkelangen, Eidsvoll, Eikeli, Mailand, Sørumsand og Vestby, og på høgskolen HiOA. UEA har vært representert på de fleste. På Eidsvoll vgs var det invitert inn deltakere fra Jessheim og Nannestad. 16 skoler har vært direkte involvert i skolemesser i 2011, og totalt har elever deltatt. 17

18 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Om Ungt Entreprenørskap Akershus Ungt Entreprenørskap Akershus ble formelt etablert 28. august Visjon Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape varige verdier Kjerneverdier Framtid samspill skaperglede Formål Ungt Entreprenørskap Akershus formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet, Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Styrets årsmelding Styreleder Georg Vestby. Samarbeidspartnere Hovedsamarbeidspartnere NAV Oslo Lufthavn (OSL) Romerikes blad Norges Varemesse Olav Thon Gruppen Akershus fylkeskommune NHO Oslo og Akershus Nordea Interreg Sverige-Norge Nycomed Innovasjon Norge Øvrige Samarbeidspartnere Budstikka OREEC LO Oslo og Akershus Flytoget Franzefoss Edge Consultants AS ASKO Øst Støttespillere: Asker Næringsråd Bærum Næringsråd Innovasjon Gardermoen Ski Næringsråd Akershus energi Godaker Hatlo Tannteknikk AS Diplom-Is AS Onninen AS Det Norske Veritas Scandec Systemer AS Campus Kjeller AS Aurskog sparebank Siemens Solid Publication I 2011 er 21 av 22 kommuner i fylket aktive medlemmer i Ungt Entreprenørskap Akershus.

19 Administrasjon Petter Skotland, daglig leder Camille Sanchez, rådgiver barneskole fra 1/6 Anne Britt Lier, rådgiver ungdomsskole Athina Holm Veberg, trainee fra 1/8 John Obstfelder, markedssjef Siv Jensen i aksjon under Jenter og Ledelse. Årsmøte for driftsåret 2011 Årsmøte 2011 fant sted 22. mars 2011, i lokalene til Akershus Fylkeskommune Styret i Ungt Entreprenørskap Akershus Styret hadde fire møter og behandlet 25 saker. Styreleder: Georg Vestby, Thon Shopping (Ski storsenter) Nestleder: Kari Hauge, LO Oslo og Akershus Medlemmer: Håvard Lindtvedt, Nordea Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus Lene Conradi, Asker kommune Hilde Furdal Wold, Budstikka.media Thomas Rinden, Romerikes Blad Per Arne Brunvoll, Akershus fylkeskommune Kristin Kittelsen, Nycomed Tonje Hesthagen, OSL Mona Pünter, Hovedgården skole Kari Skybak, Flytoget Valgkomité: Anne Lise Finsrud, Karriere Akershus Inge Solli, Akershus fylkeskommune Tone Knutsen, NHO Oslo og Akershus Revisor WIFO Revisjon AS Generelle Opplysninger Forutsetninger for fortsatt drift er til stede i Ungt Entreprenørskap Akershus. Arbeidsmiljøet er meget bra, og det har vært 16 fraværsdager i meldingsåret, noe som tilsvarer et fravær på 1.39 %. Det har ikke vært noen skader eller ulykker. Styret mener at regnskapet viser et rettvisende bilde av stillingen ved årsskiftet. Styret foreslår at årets overskudd overføres til egenkapital. Styreleder- og nestledervervet er besatt henholdsvis av en mann og en kvinne. Totalt er det 50 % menn og 50 % kvinner i styret inkludert fast møtende varamedlemmer. Blant de ansatte er det 40 % menn og 60 % kvinner. Daglig leder er mann. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Videre har Ungt Entreprenørskap Akershus kjøpt følgende tjenester: Regnskapstjenester fra Indre Østfold Regnskapsbyrå Database og Internett fra Ungt entreprenørskap som benytter leverandøren Systemconsult Francois Sibbald og Kristoffer Kumar som kursholder. 19

20 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Sluttord 2011, året UE Akershus hadde 10 års jubileum, ble et virkelig jubelår. UEA gikk fra elever til elever, noe som var en økning på 35,5 %, likevel er potensialet mye større. Kommunene Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Frogn, Lørenskog, Skedsmo, Ski og Vestby hadde alle høy aktivitet med over elevtreff. Flest elever hadde vi i Bærum, Lørenskog og Skedsmo, med henholdsvis 2 181, og Det er derimot fortsatt liten aktivitet i Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal og Rælingen. Dette er kommuner det vil bli satt et større fokus på i Det ble foretatt to nyansettelser i UEA i 2011, samtidig som det ble gjort en omorganisering i foreningen. Fremtiden vil vise hvilke effekter dette gir. UE Akershus ble mer kjent i flere miljøer og tre nye bedrifter valgte å bli samarbeidspartnere. I løpet av året ble det skrevet avtaler med ASKO Øst, Edge Consultants og Franzefoss. Gjennom å ha en dedikert ressurs til markedsarbeidet har UEA mulighet til å være representert på flere arenaer, noe som i løpet av året har gitt markedet større kjennskap til UE Akershus. Utfordringen videre blir nå å opprettholde kvaliteten på aktivitetene, og hele tiden gi elever, lærere og veiledere opplevelser som setter spor. Administrasjonen og styret satte ambisiøse mål for 2011 og disse ble nådd. Målene for 2012 er vel så høye og vi vil jobbe knallhardt hver dag for å nå disse. Utfordringen fremover blir å gjøre ting enda bedre, mer effektivt, smartere og raskere. Akershus er et stort fylke og både mulighetene og utfordringene står i kø. Foreningen har i løpet av få år gått fra ett til 14 program, og hatt en eksplosiv økning i antall elever. Vi ser samtidig at våre samarbeidspartnere krever mer og mer av oss. Året startet med at Barne- og familie departementet fjernet UE fra frifondsordningen. UE Akershus mistet da ,- kroner fra frifond. Midlene ble skaffet til veie andre steder og gjennom gode avtaler. For at utviklingen skal fortsette er UEA avhengig av forutsigbarhet og at samarbeidspartnerne fortsetter å stille opp med midler og arbeidsinnsats. Det er særdeles gledelig at Akershus fylkeskommune ser sin rolle, og har satt Akershus i førersetet når det gjelder fylkeskommunal støtte til entreprenørskapsarbeid i skole. Fylkestinget vedtok i desember at Akershus skal være det ledende fylket i landet på entreprenørskap. Noen tiltak er definert, men også her må veien bli til mens man går. Mange fylkeskommuner satser stort på UE og det er viktig at også Akershus fylke ligger i front. UEA takker alle kommunene som har bidratt både med økonomiske midler og arbeidsinnsats. UEA er helt avhengig av velvilje og interesse fra så vel privat næring som offentlig forvaltning. Ved inngangen til 2012 har UE Akershus 11 hovedsamarbeidspartnere og disse er Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge, Nordea, Thon Holding (ved kjøpesenterne), NAV arbeidslivssenter, NHO Oslo og Akershus, Romerikes Blad, OSL, Norges varemesse, Interreg og Nycomed. Samarbeidspartnere er ASKO Øst, Budstikka, Edge Consultants, Flytoget, Franzefoss, LO Oslo og Akershus og OREEC, mens Akershus energi, Asker Næringsråd, Aurskog sparebank, Bærum næringsråd, Campus Kjeller, Diplom Is, DNV, Follo Næringsråd, Godaker Hatlo, Onninen, Scandec systemer, Siemens og Solid publication er støttespillere. Vi takker alle for bidragene! UEA vil også takke lærere og elever som har bidratt til at vi hver dag kan jobbe med en av de mest spennende feltene innenfor skole! Akershus fylkeskommune har stilt sine lokaler til rådighet, og dekker kostnadene for fire kontorer. Dette takker vi også for! Styret ser frem mot et nytt spennende år med mye godt entreprenørskap. 20

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Årsrapport for Midt i Blinken UB

Årsrapport for Midt i Blinken UB Årsrapport for Midt i Blinken UB Drammen videregående skole 2010/2011 Mentor: Grim Bjercke (HSH) Ansvarlig lærer: Anne K. Eggen Lervik Bedriftens navn Midt i Blinken UB Presentasjon av bedriften Midt i

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune.

Ha `kje kvidd me. Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi. www.mrfylke.no. Halsa kommune. Tingvoll kommune. Ha `kje kvidd me Helhetlig satsing på entreprenørskap som utviklingsstrategi Halsa kommune Tingvoll kommune Surnadal kommune www.mrfylke.no Ha kje kvidd me! Å spille hverandre gode er veldig viktig. Skal

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer