Ungt Entreprenørskap Akershus UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.

3 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Innhold Daglig leder har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Barneskole 8 9 Ungdomsskole Videregående skole Høyere utdanning 15 Næringsliv og media 16 Utvikling de siste tre år 17 Styret årsmelding Sluttord 20 Økonomi Forside: Elev fra foreldreovertakelsen på Bøleråsen skole. 3

4 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Daglig leder har ordet 28. august var det 10 år siden foreningen ble stiftet. UE Akershus (UEA) har i disse 10 årene vært med på å lære barn og unge til å se mulighetene i og rundt seg, og gjøre noe med dem. Foreningen har bidratt til at flere tusen barn og unge har fått større kunnskap om sitt lokalmiljø. UEA har bidratt til at det er skapt mange nye arbeidsplasser i regionen gjennom at elever har fått mulighet til å lære bedriftsetablering i skolen. All forskning viser at det gir resultater for både enkeltindividet, lokalsamfunnet og for landet ble et jubelår for UE Akershus i og med at foreningen for første gang hadde aktiviteter for mer enn elever elever, lærere og frivillige var igjennom året involvert i UE Akershus sine program. Det har vært en formidabel økning fra 2010 til 2011 med over elever, 550 lærere og 500 frivillige. Jeg er kjempestolt over hva vi har fått til og vil rette en stor takk til mine medarbeidere og vårt styre. I 2011 var 21 av 22 kommuner medlemmer i UE Akershus. I 2012 vil alle kommunene være medlemmer og en ny milepæl være nådd. Kommunene setter entreprenørskap i utdanningen høyt på sin agenda. I den sammenheng vil jeg fremheve Asker, Aurskog-Høland, Lørenskog og Skedsmo som alle har en spesielt god forankring. I juni var alle ungdomsskolene i Asker med på Gründercamp som hadde sin avslutning i kulturhuset. I Skedsmo bruker alle ungdomsskolene tre av programmene til UEA i faget utdanningsvalg. 14. oktober bidro 40 foreldre på Bøleråsen skole i Ski til at alle elevene der fikk en annerledes dag. Lærerne dro på kurs og foreldrene, som i forkant var kurset, overtok klasserommet med entreprenørskapsprogrammer på alle trinn. Utsagn som; Dette var den morsomste skoledagen noensinne, varmet et entreprenørskapshjerte. Ungt Entreprenørskap handler om å skape de gode opplevelsene. Vi skal fortsette å skape det gjennom et tett samspill med andre aktører i fylket vårt. fokus på fremtidens skapere. Jeg vil takke alle som stiller opp som jurymedlemmer på Messer og Gründercamper, som veiledere på andre programmer, som mentorer for Ungdoms- og Studentbedriftene og som oppdragsgivere på Gründercamper. En stor takk til våre samarbeidspartnere som muliggjør denne satsingen, og som viser oss tilliten år etter år. Jeg takker spesielt Akershus fylkeskommune som stiller kontorer med tilhørende rekvisita til rådighet for foreningen. Jeg ser frem til et nytt år med framtid, samspill og skaperglede. UE Akershus hadde i 2011 nærmest ukentlig pressedekning, og fikk i tillegg sin egen TV serie. Unge skapere har i høst blitt vist på den nye kanalen TV 8. Meget positivt at media setter Petter Skotland Daglig Leder Ungt Entreprenørskap Akershus 4

5 Styret i UE Akershus: Progresjonsmodellen for Ungt Entreprenørskap Høyere utdanning Senterdirektør (Styreleder) Georg Vestby, Ski Storsenter Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Distriktsekretær (Nestleder) Kari Hauge, LO Oslo og Akershus trinn Administrasjonssjef Hilde F. Wold, Budstikka Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Ordfører Lene Conradi, Asker Kommune Regiondirektør Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus trinn Avdelingsbanksjef Håvard Lindtvedt, Nordea Spesialrådgiver Per Arne Brunvoll. Akershus Fylkeskommune trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! teknovisjon SikkSakk Europa SmArt Vårt Lokalsamfunn Økonomisjef Thomas Rinden, Romerikes Blad Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Det pedagogiske «rekkverket» består av partnerskap som er et gjensidig forpliktende samarbeid med skole og bedrift som kan brukes på alle trinn. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. Møtende varamedlemmer: Avdelingssjef kommunikasjon og samfunn Tonje Hesthagen, OSL HR Sjef Kristin Kittelsen, Nycomed HR-direktør og samfunnsansvarlig Kari Skybak, Flytoget Rektor Mona Pünther, Hovedgården skole 5

6 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus UEs programmer Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeids- og næringsliv.

7 Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking trinn trinn SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag vgs. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass. Alle trinn Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 7

8 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Barneskole 2011 ble året Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) endret på organisasjonen og gikk fra regionansvar til skoleansvar. Camille Sanchez startet 1. juni og fikk hovedansvar for å øke kvantiteten og kvaliteten på entreprenørskapssatsingen i barneskolen. I løpet av 2011 var det 18 skoler som gjennomførte entreprenørskapsprogrammer for sine elever. Elever fra Bøleråsen skole gjennomførte Vårt Lokalsamfunn under foreldreovertakelsen. 8 I 2011 fortsatte den gode trenden med at ordførere, lokalpolitikere, samt ansatte i privat og offentlig sektor gjennomførte Vårt Lokalsamfunn. Programmet skaper gode møteplasser på skolene mellom lokalpolitikerne, lærerne og elevene. Programmet oppfyller på en god måte læreplanene i en rekke fag. I løpet av året har det vært aktiviteter for elever, 78 lærere og 180 veiledere. Dette har fordelt seg på syv Smart-, 26 Vårt Lokalsamfunn- og tre Sikk Sakk Europa-gjennomføringer. Foreningen opplever stor interesse for programmet Vårt Lokalsamfunn, men opplever samtidig at det er krevende å skaffe veiledere. UEA jobber derfor hardt for at flere kommuner, foreninger og bedrifter skal stille med veiledere, slik at flest mulig unge kan få tilbudet. SMART er et program som fremmer kreativitet og som skolerer trinn i å se mulighetene. Programmet vekker frem elevenes personlige egenskaper og interesser gjennom å anvende en kreativitetsprosess. De får et tema der de selv må finne og løse problemstillingen. Gjennom prosessen er det mange som finner løsningen på problemet ved å analysere seg selv og omgivelsene rundt seg. Løsningen presenteres visuelt ved å lage en modell, illustrasjon, sang eller en sketsj samt forklare prosessen i hvordan de kom på løsningen. For å få enda større trykk på SMART har vi som målsetting å samkjøre det mye mer med lærerplan. Samt bruke samarbeidspartnere og andre ideelle organisasjoner til å lage gode oppgaver tilpasset elevene. UEA skal i 2012 lansere konseptet Smartingen. Programmet gjennomføres på flere skoler samtidig, hvorav hver skole sender to-tre representer som skal treffes i en SMART-finale. Der får elevene muligheten til å presentere løsningen for andre skoler. Vi håper at dette vil løfte programmet og gi flere skoler som vil bruke SMART i sin opplæring. Sikk Sakk Europa er et program for 6. trinn. Programmet omhandler regioner og ressurser i Europa og elevene skal blant annet spille et spill der de driver sin egen fiskeribedrift. Gir kunnskap om internasjonal handel og gjensidig avhengighet. UEA oppfordrer flere skoler til å ta i bruk programmet. Foreldreovertakelse For andre gang i historien hadde UEA en foreldredrevet skoledag. Dette skjedde 14. oktober på Bøleråsen skole, og fortalte oss nok en gang hvilken ressurs en foreldregruppe kan være for en skole. Alle tok sin del av ansvaret og skapte et minnerik faglig god dag for alle skolens elever.

9 UEA har en oppfatning at det er storsamfunnets ansvar å utdanne hvert enkelt individ. Sammen med våre samarbeidspartnere, støttespillere, skoler, politikere og kommunene er det vi jobber for hver dag. Når vi samtidig klarer å få med foreldregrupper på dette ser veien til å skape kultur for entreprenørskap enda lysere ut enn det den har vært. Rektor hadde behov for å ta med sine ansatte på samling, derfor stilte 40 foreldre opp på en annerledes skole dag. Å undervise på barnetrinnet er en utfordring i seg selv og når man ikke har en pedagogisk bakgrunn kan dette være en barriere. Men når man har vilje, engasjement og motivasjon som foreldregruppen hadde er alt mulig. Foreldrene hadde samme smilende blikket som vi ser på elevene etter gjennomføringer av programmene. Dette syntes de var gøy og lærerikt, samtidig som de fikk oppleve sine barn og deres venner i en setting de vanligvis ikke hadde fått gjort hvis de ikke tok på seg lærerrollen den dagen. Vi valgte å lage Entreprenørskapsløypa for 1. og 2. trinn med blant annet detektiv arbeid, ordlek, flere måter å bruke en kleshenger på, lage sitt eget drømmesamfunn og bygge modeller. Vi var klar over at 3. trinn kunne være for liten for Vårt Lokalsamfunn, men med gode forberedelser fra lærere og foreldre gikk gjennomføringen veldig bra. Noen foreldre på 4. trinn valgte å ta bort femte økt «Hvordan penger flytter på seg» fordi de valgte å bruke mer tid på å diskutere de andre øktene, samt tiden gikk fra dem. 6.trinn gjennomførte Sikk Sakk Europa, de hadde noe morsomme gruppenavn som blant annet Würstene- Tyskerne, Søtabror Svenskene og Spagettis- Italienerne. 5. og 7. trinn gjennomførte SMART der oppgaven var å gå rundt skolen for å finne problemer som kunne forbedres. En jentegruppe som skulle installere sykkelpedaler under pulten, i timen kunne de trå på det samtidig som de fikk elektrisitet. En annen gruppe hadde en vask som de kunne heve opp og ned slik at det kunne passe til både små og høye elever. Det var en klasse i syvende som hadde en annen SMART oppgave enn de andre. En far ønsket å lære klassen om robotisme, deres funksjoner og behov for samfunnet. Når vi får en slik henvendelse og engasjement skal UEA i møte komme ønsket. Faren jobbet innenfor robotisme og oppgaven de hadde var å lage fremtidens robot. Vi fikk se innovative resultater som "Verdens smarteste lekserobot du trenger bare å lese opp leksa så skriver den ned", "Robot som gjør alt det kjedelige for deg en personlig robot som gjør alt du helst ikke vil selv og "Supervaskemaskinen- som henter skitne klær, vasker dem og legger dem i skapet". Klassen fikk seg en overraskelse Guttegjeng presenterer sin idé i programmet SMART. da faren tok med dem til gymsalen og hadde en visning av en flyvende robot. UEA har gjennomført programmene på Bøleråsen i fire år og vi kjenner godt til elevene og de ansatte. Det er en skole med flinke lærere, og det gjenspeiler seg på elevene. De har en resurssterk foreldregruppe som er engasjert og en vilje til å samarbeide med skolen. Til sist så var det en tidligere ansatt og en far som gikk rundt klasserommene og serverte kaffe til alle foreldrene. Det var prikken over i-en. 9

10 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Ungdomsskole Rådgiver for ungdomsskolen var fra 1. juni Anne Britt Lier. I ungdomsskolen tilbyr foreningen programmene Jobbskygging, Gründercamp, Økonomi og karrierevalg og Elevbedrift. Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) har i løpet av 2011 hatt 123 aktiviteter med elever, 894 lærere og veiledere/frivillige. I ungdomsskolen har det vært en fordobling av aktivitet fra året før. Spesielt stor er økningen på programmene Gründercamp og Økonomi og karrierevalg. Næringslivet tar i større grad enn tidligere sitt ansvar og bidrar som veiledere og oppdragsgivere. Foreningen har også til en viss grad lykkes med strategien om å sikre samarbeidsavtaler mellom lokale aktører gjennom signering av partnerskapsavtaler. I tillegg forankrer flere og flere kommuner entreprenørskap i sine dokumenter. I denne sammenheng ønsker foreningen å gi en spesiell honnør til Asker kommune, som både stilte som oppdragsgiver, og som hadde alle sine ungdomsskoler gjennom Gründercamp. I Skedsmo var alle elevene på 9. trinn ute på Jobbskygging, hvor kommunen stilte med personer som ble skygget. Elevbedrift (EB) Bedriftsprogrammene har et særskilt fokus i UEA. Vi mener at det er gjennom å drive bedrift man lærer entreprenørskap best, og det også er her man får anvendt teori på en best mulig måte. I 2011 var det registrert 142 Elevbedrifter med elever ved 19 skoler. Dette er en økning i antall elever fra foregående år, mens det er en liten nedgang i antall Elevbedrifter og skoler. UEA skulle så gjerne hatt mange flere, men opplever at enkelte lærere ikke ser den store nytteverdien programmet gir. Elevbedrift vil fortsatt være et stort satsningsområde i 2012, og nye skoler har vist interesse for å sette i gang. Den elektroniske EB-løypa har styrket det faglige innholdet i programmet. I løpet av året deltok Elevbedrifter fra Vesong, Sofiemyrtoppen og Hovedgården på regional messe i Hedmark. Her deltok også bedrifter fra Hedmark, Oppland og Østfold. Alle elevene gjorde en kjempeinnsats, og en spesiell gratulasjon til Kulturbedriften fra Hovedgården som fikk med seg to priser hjem. Elevbedrift fra skolemesse på Gjerdrum ungdomsskole. Gründercamp I løpet av 2011 har det vært gjennomført 24 Gründercamper med elever i ungdomsskolen. En Gründercamp er en treningsleir i kreativitet, der elevene får en reell problemstilling fra en bedrift. Elevene jobber i grupper på fire. Programmet gir elevene mulighet til å jobbe med et konkret oppdrag, samt at beste løsning vinner en premie. Elevene får også trening i å presentere foran en jury. Dette er også en flott måte for en skole å knytte kontakter med lokalt arbeidsliv. I tillegg får elevene jobbe med reelle, dagsaktuelle og faglige problemstillinger. Blant årets oppdragsgivere finner vi Fred Olsen Renewables, Moelven Eidsvoll Verk, Franzefoss, Asker kommune og TV-aksjonen. En god blanding av spennende og forskjellige oppdragsgivere. 10

11 Økonomi og karrierevalg Programmet Økonomi og karrierevalg har vært et av UEA sine store satsningsområder i UEA har hatt stor etterspørsel og vi har til tider hatt utfordringer med å kunne gjennomføre alt. Programmet omhandler personlig økonomi og selvinnsikt hos enkeltindividet. Dette er et program som går over fem timer og som gjennomføres av ekstern veileder. Foreningen har hatt stor nytte av bankene i Akershus som har stilt med personal til gjennomføringene, og vil rette en spesielt stor takk til Nordea som har hatt mange gjennomføringer. 24 skoler med elever har gjennomført programmet i I tillegg har hele 76 frivillige bidratt som veiledere. På grunn av en stadig økende etterspørsel har UEA brukt mye tid i 2011 på å skrive partnerskapsavtaler mellom lokale banker og lokale skoler. I løpet av 2012 håper vi å dekke hele Akershus. Jobbskygging Jobbskygging er et forholdsvis nytt program fra Ungt Entreprenørskap (UE). Programmet går over tre år med en Jobbskyggingsdag per år. På 8. trinn skal elevene følge en nær slektning, på 9. trinn en arbeidstager som har et yrke de kunne tenke seg, mens på 10. trinn skal ha en dag på et utdanningsprogram i videregående skole. Det er lagt opp til refleksjoner både før, under og etter Jobbskyggingen. I 2011 var elever ved ni skoler ute på Jobbskygging. I tillegg til alle ungdomskolene i Skedsmo hadde Løkenåsen skole i Lørenskog alle elevene på 9. trinn ute. Miljøuka UEA hadde i 2011 et prosjekt i samarbeid med OREEC med formål om å skulle fremme miljø og entreprenørskap, ved å få frem nye miljøvennlige løsninger på energiutfordringer. Det var en omfattende ambisjon som elevene fra hele 8 ungdomsskoler i Akershus fylke har arbeidet med denne uken, sa prosjektleder Per-Olav Lauvstad hos OREEC som var oppdragsgiver for Miljøuka i år. Selve oppgaven som var gitt av Fred. Olsen Renewables innebar at elevene skulle planlegge, skissere og bygge modell for bølgekraftverk som kunne dekke energibehovet til et hus eller en hytte. Vinnerne under miljøuka ble en gruppe fra Drøbak Montessori, tett fulgt av elever fra Haugjordet og Hellerasten. Prosjektet med Vinnere under en Gründercamp på Kolbotn. OREEC fortsetter i 2012 og UEA ser frem til nok en spennende miljøuke. Arrangementet fant innledningsvis sted ved de enkelte skolene, og med skolefinaler som ble holdt i forkant av finalen. Selve finalen ble avholdt i Akershus Fylkeskommune Fylkestingsal i Galleriet, Oslo 11

12 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Videregående skole Det har i løpet av 2011 vært elever, 704 lærere og 449 frivillige i programmer tilknyttet videregående skole. 12 Ungdomsbedrift (UB) Bedriftskonseptet Ungdomsbedrift står sterkt i videregående skole og er Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) sitt viktigste program. Ungdomsbedrift drives et skoleår, gjennom å starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Det er i 2011 registrert 211 Ungdomsbedrifter ved 28 skoler i Akershus. 104 av disse er sertifisert som Inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrifter. Dette er en økning på 10 bedrifter fra 2010, og det er gledelig å se at foreningen har klart å snu en nedadgående trend. Mailand vgs. er fortsatt den største skolen på antall registrerte Ungdomsbedrifter. Inneværende år er 32 bedrifter registrert der. I tillegg er det satt et stort fokus på Ungdomsbedrift på Bjørkelangen, Bleiker, Frogn og Nesbru vgs. Gjennom å drive Ungdomsbedrift får elevene mange muligheter til å delta på kurs for å utvikle seg selv. Arbeid med UB gir konkret kunnskap om bedriftsetablering, men erfaringen bidrar også til å utvikle personlige egenskaper og holdninger. En nylig publisert forskningsrapport viser at tidligere UB-elever vet hvordan de skal sette ideer ut i livet, og gjøre noe med dem, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. Undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag fra Ungt Entreprenørskap og Hovedorganisasjonen Virke, viser også andre spennende funn. 33 prosent av tidligere UB-elever har lederansvar i dag mot 25 prosent i kontrollgruppen. 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp mot 41 prosent i kontrollgruppen. 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende mot 39 prosent i kontrollgruppen. Deltakerne under Jenter og ledelse 2011/2012 Kickoff 14. september arrangerte UEA Kick off for Ungdomsbedrifter i Colosseum kino. Dette arrangementet har blitt en årlig tradisjon, og også i år ble salen fylt med nærmere 1000 elever og lærere. Arrangementet skal være til inspirasjon og motivasjon for de kommende UB elevene. Deltagerne fikk høre den inspirerende historien til Kristoffer Kumar, som med bakgrunn i sin Ungdomsbedrift har levd ut sine drømmer og opplevd mer enn de fleste i en alder av 20 år. Trendanalytikeren Thierry Dupont, som hadde mange forskjellige syn på Norge, underholdt forsamlingen med mange underlige betraktninger om den norske mentaliteten. Waleed Ahmed, en av gründerne bak Grønt Norge og tidligere UB-elev, fortalte den inspirerende historien om hvordan han sammen med kompisen Flemming Bordoy utlevde drømmen sin. Waleeds hovedbudskap var å tørre! Ved siden av disse tre bidro Heidi Husom fra Skatteetaten med en bevisstgjøring rundt økonomistyring av Ungdomsbedriften

13 og oppfordret elevene til å delta på regnskapskurs. UEA takker alle foredragsholderne for deres bidrag. Elevkurs For å styrke kompetansen til elevene arrangerte UEA sammen med sine samarbeidspartnere totalt åtte elevkurs i markedsføring, ledelse, økonomi og personal. Totalt deltok cirka 400 elever på disse kursene, som ble gjennomført i Nordea sine lokaler med eksterne forelesere. Jenter og ledelse For niende gang ble det arrangert Jenter og ledelse. 60 jenter har vært gjennom fire dager med lederrelaterte oppgaver og dyktige foredragsholdere for å bli tryggere i sin lederrolle. I 2011 har Anne Katrine Slungård, Adm. direktør Ungt Entreprenørskap Norge, Solfrid Flateby, Kommunikasjonsdirektør Reitangruppen, Brita Sangolt, Kommunikasjonsdirektør Nycomed, og Siv Jensen, Partileder Fremskrittspartiet, bidratt som foredragsholdere. Programmet setter fokus på hvordan fungere i sin rolle som leder i Ungdomsbedriften. Målet er å skape en lyst hos jentene til å bli ledere i fremtiden. Alle jentene må søke seg inn på programmet og UEA hadde i 2011 høy kvalitet på deltakerne. Gründeridol I 2011 deltok 96 ungdomsbedrifter i Gründeridol, dette er en økning på 36 bedrifter fra foregående år. De gode ideene skaper ofte de beste løsningene. Under Gründeridol ønsker UEA å premiere de gode forretningsideene. Høstens Gründeridol fant sted på Sandvika-, Ski- og Strømmen Storsenter. Bedriftene fikk 10 minutter til å overbevise dommerne, som var håndplukket fra næringslivet, om at akkurat deres idé var verdt å satse på. Det ble kåret en vinner på hvert senter som kvalifiserte seg til finalen på Campus Kjeller, Lillestrøm i desember. Under finalen på Lillestrøm, som foregikk sammen med profesjonelle mentorer, møttes Antiskli fra Nadderud vgs, Smart Lock fra Ski vgs og PBO fra Mailand vgs. Vinneren av Gründeridol ble Antiskli fra Nadderud vgs, som representer Akershus under Trade Fair i Wien i mars Leder for en dag Leder for en dag er et program der tidligere Ungdomsbedriftselever får følge hver sin toppleder en arbeidsdag. 12 elever i Akershus fulgte 18. oktober hver sin næringslivsleder gjennom Leder for en dag. Elevene fikk oppleve hvordan en dag som toppleder kan være og tok med seg mange nye bekjentskaper og opplevelser tilbake. Lise S. Tapio fulgte Thomas Rønning, eiendomsdirektør i Olav Thon og hadde følgende å si om dagen: "Det var utrolig moro å få innblikk i hvordan arbeidsdagen til en toppleder kunne være. Jeg fikk oppleve at den var mye mer variert enn hva jeg hadde forventet. Det var en dag med mange inntrykk, og jeg hilste på mange forskjellige mennesker. Vi satt mye i møter, og jeg fikk se hvordan det fungerte. Alt i alt var dette en svært spennende og lærerik dag, som jeg tar med meg videre." Dagen ble avsluttet med utdeling av attester på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Gründercamp UEA har i løpet av året hatt elever fra 10 forskjellige skoler igjennom Gründercamp. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og problemløsning, der elevene i grupper på fire-fem får en gitt problemstilling fra en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal løses i løpet av en til to dager. I 2010 har oppdragsgiverne blant annet vært Skatteetaten, NAV, Budstikka og Enova. Nesodden vgs var en av de nye skolene som tok i bruk Gründercamp i Alle elevene på VG 2 og VG 3 deltok og elevene kunne velge mellom fem forskjellige oppdrag knyttet til destinasjoner i Nesodden kommune. En ny rockescene på Helviktangen ble vinneren. Lise Svendsen Tapio fra Mailand vgs. fulgte Thomas Rønning fra Olav Thon under Leder for en dag. Inkluderende arbeidsliv (IA) og Ungdomsbedrift Det gode samarbeidet med NAV arbeidslivssenter fortsatte også i Fire rådgivere besøker skolene og hjelper til med å lage mål- og handlingsplan for IA-arbeidet i bedriftene. Skolebesøkenes innhold og opplegg har av de aller fleste elever og lærere blitt svært godt mottatt. I forbindelse med IA opplæringen, får bedriftene hjelp til å arbeide med sine konkrete utfordringer innenfor IA. Målet med skolebesøkene er å gi elever og lærere kunnskap og redskaper slik at de kan arbeide med IA i egen ungdomsbedrift. Månedens IA-bedrift ble delt ut i februar, og vinneren ble Skoleklær fra Mailand vgs. Vi har i løpet av 2011 sertifisert 104 IA-bedrifter. Internasjonalisering I 2011 deltok Magnus Rolstad fra Mailand vgs på lederkonferansen Next Generation i Canada. Vinneren av Gründeridol 2010, T & C fra Sandvika vgs, representerte Akershus på Trade Fair i Wien i

14 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 GründerExpo 2011, Akershusmesterskap for Ungdomsbedrifter Foran årets Akershusmesterskap tok Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) grep for å bygge messen til å bli en sterk merkevare. Det ble endret navn på messen, støttet opp med en ny profil. GründerExpo er foreningens viktigste arrangement og har etter hvert blitt en sentral møteplass der privat næringsliv og offentlig forvaltning møtes for å juryere fremtidens arbeidstagere og arbeidsskapere. 140 Ungdomsbedrifter deltok på GründerExpo. Etter tre år på Exporama, var arrangementet igjen tilbake hos Norges Varemesse. Det ble konkurrert i 16 ulike klasser. Mailand vgs., som er den skolen med desidert flest Ungdomsbedrifter i Akershus, ble igjen den store vinneren og hadde årets beste Ungdomsbedrift i It s apps. Jentene jobber med å utvikle en applikasjon til It s learning brukere. I tillegg til beste Ungdomsbedrift, tok bedriftene fra Mailand 11 andre førstepriser. Juryen besto av cirka 70 representanter fra privat næringsliv og offentlig forvaltning, som alle gjorde en formidabel jobb denne dagen. Under GründerExpo ble årets hederspris delt ut til Inge Solli, Varaordfører i Akershus fylkeskommune. Grevlingen skole ble årets entreprenørskapsskole. UEA gratulerer! Beste Ungdomsbedrift It's apps, Mailand vgs. Energiprisen: Rent & Pent, Mailand vgs. Beste regnskap: Ambitions, Lillestrøm vgs. Beste markedsføring- og salgsteam: Rett Brett, Mailand vgs. Beste innovative tjeneste: InnoAd, Mailand vgs. Beste innovative produkt: Thermo Energy, Ski vgs. Beste utstilling: Tråd, Nesbru vgs. Beste selger: Magnus Rolstad, Skoleklær, Mailand vgs. Beste yrkesfaglige bedrift: Sicuro, Mailand vgs. Vinner av Canadastipend, Linn Charlotte Nørve med lærer Lin Hurlen Kvifte og til høyre rektor Hanne Rud. Størst verdiskapingspotensial: It's apps, Mailand vgs. Beste HR/IA bedrift: Rett Brett, Mailand vgs. Beste reklamefilm: Høy Partfaktor Beanies, Nesbru vgs. Beste webside: Rett Brett, Mailand vgs. Vinner av Canadastipend, Linn Charlotte Nørve Beste med brosjyre: lærer Lin Hurlen Kvifte og til høyre rektor CoverIt, Hanne Mailand Rud. vgs. Beste forretningsplan: Skoleklær, Mailand vgs. Beste logo: Bananaframe, Mailand vgs. Årets entreprenørskapsskole: Grevlingen skole Årets hederspris: Inge Solli, varaordfører i Akershus fylkeskommune NM for ungdomsbedrifter I mai sto nok et NM for døren. Etter den magre fangsten i 2010, var det et revansjelystent team fra UEA som entret Norges Varemesse med fem sterke kandidater. Årets NM fant sted på Norges varemesse, og fra Akershus deltok It s apps, Sicuro og Rett Brett fra Mailand vgs. Storbukken fra Kjelle vgs og Tråd fra Nesbru vgs var også kvalifisert gjennom sterk innsats på GründerExpo. It s apps fikk andre plass i kategorien størst verdiskapingspotensiale, mens brosjyren til CoverIt ble kåret til landets tredje beste brosjyre. Nivået har etter hvert blitt veldig høyt og det er en tøff konkurranse. Alle bedriftene gjorde en flott innsats og utmerket seg på en positiv måte. UEA takker alle bedriftene for innsatsen! 14

15 Høyere utdanning 565 studenter, 43 lærere og 72 frivillige har i 2011 vært involvert i aktiviteter arrangert av Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) knyttet til høyere utdanning. Det ble gjennomført fire Gründercamper på Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller (HiOA), og to på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). UEA har i løpet av året bidratt med flere entreprenørskapsforedrag for fremtidige lærere på HiOA, studiested Kjeller, og foreningen er i ferd med å undertegne en samarbeidsavtale med den sammenslåtte Høgskolen i Oslo og Akershus. Entreprenørskap får en stadig sterkere posisjon i høyere utdanning, og UEA ser med stor spenning frem til hva 2012 vil bringe. Under Norgesmesterskapet for studentbedrifter deltok to studentbedrifter fra HiOA, studiested Kjeller. Gründercamp med Skanska på UMB Skanska utfordret studentene med problemstillingen " Lag et fremtidsbilde av en byggeplass og hvordan dere ser for dere at Skanska skal arbeide innenfor planlegging, prosjektering, produksjon og kommunikasjon". IMT studentene arbeidet sammen i grupper på fire over to dager. For å avgjøre en vinner var det satt sammen jurygrupper med representanter både fra UMB og Skanska. En av jurymedlemmene var konserndirektør Per Ola Ulseth og han var imponert over studentenes høye nivå og forståelse for hva som foregår innenfor byggnæringen, og håpet at Skanska kunne nyttiggjøre seg mer av studentenes innspill og faglige bidrag i fremtidige utviklingsprosesser i bedriften. Etter nøye vurdering ble det løsningen "BIM- Share" et elektronisk nettverk for informasjonsdeling på byggeplassen som gikk av med seieren. Unik Gründercamp på HiOA, studiested Kjeller Tidenes første Gründercamp hvor både studenter fra høgskolen og elever fra videregående skole deltok, ble arrangert hos HiOA 10. juni på oppdrag fra Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Vikingsalt SB under skolemesterskap på Høyskolen i Akershus Det ble en spennende dag da studenter ved yrkesfaglærerutdan ninga på HiOA og elever fra Strømmen og Rælingen videregående skoler jobbet sammen på Gründercamp. OSL var oppdragsgiver og utfordret elever og studenter til å finne måter å energieffektivisere både garasjeanlegg og en imidlertidig pir på Gardermoen. Elever og studenter tok utfordringen på strak arm og samarbeidet om å komme opp med de beste løsningene. - De to lagene som på slutten av dagen gikk helt til topps var de som hadde løst oppgaven på en nyskapende og helhetlig måte. I tillegg observerte vi at lagene hadde en egen evne til samarbeid og inkludering av alle deltakerne i disse to lagene. 15

16 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Næringsliv og media Unt Entreprenørskap Akershus (UEA) var det første UE fylket som ansatte en markedsansvarlig. Dette ble gjort for å styrke satsingen inn mot næringslivet. For at intensjonene i hovedformålet til Ungt Entreprenørskap skal realiseres, er foreningen avhengig av innsats fra mange bedrifter over hele fylket. Samtidig så UEA at det var et stort behov for enda flere samarbeidspartnere, som både kunne bidra finansielt og med sin arbeidskapasitet. I 2011 begynte foreningen virkelig å se resultater av satsingen. UE Akershus økte antallet samarbeidspartnere og støttespillere fra 14 til 29. Foreningen har i 2011 vært veldig bevisst på å bruke samarbeidspartnere som oppdragsgivere på Gründercamper og andre arrangementer. Avtalen med Norges Varemesse er unik i nasjonal sammenheng og gir elevene som har ungdomsbedrift en flott mulighet til å stille ut i topp moderne messelokaler. Representanter fra privat næringsliv ble brukt som jurymedlemmer under messer, og foreningen har deltatt og bidratt på eksterne arenaer der næringsliv og det offentlige møttes. Den største gevinsten i 2011 har definitivt vært bankenes bidrag i gjennomføringen av Økonomi og Karrierevalg. Nordea har vært hovedleverandør av veiledere, men også andre banker har bidratt. Samarbeidet har blitt sikret gjennom signering av partnerskapsavtaler mellom lokalbanken og en eller flere skoler. UEA har også stor nytte av lokalt næringsliv i forbindelse med gjennomføringer av Vårt Lokalsamfunn, SMART, Gründercamper, Fra Utdanning til Jobb og Gründeridol. På jenter og ledelse har representanter fra næringslivet bidratt som bidragsytere. UEA ser gang på gang at kvaliteten på læringen blir bedre når eksterne veiledere bidrar i de ulike programmene. Mediedekningen i 2011 har vært enorm. Høsten 2011 var det oppslag i lokalpressen hver uke, og spesielt Romerikes Blad har vært flinke til å skrive om entreprenørskapsaktiviteter som omhandler lokale skoler. Foreningen har hatt kronikk inne i alle de store regionale avisene, og ser stadig at det lages redaksjonell omtale av tidligere Ungdomsbedriftselever som nå har startet UEA sine samarbeidspartnere. for seg selv. Det store i 2011 var likevel serien Unge skapere. Et TV-team fra TV 8 fulgte aktivitetene UEA hadde høsten Resultatet ble en TV serie på åtte episoder, som på en meget god måte satte fokus på viktigheten av entreprenørskap i opplæringen for å sikre fremtidig velferd. UEA har fått et mandat til å skolere barn og unge til en fremtid i norsk arbeidsliv, men det er hele storsamfunnets ansvar å legge til rette for at regionen og nasjonen skal lykkes i denne skoleringen. 16

17 Utvikling de siste tre år I løpet av de tre siste år har Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) opplevd en enorm økning i aktivitet. I 2009 nådde foreningen for første gang elever i løpet av et år, etter en driftsperiode på åtte år. To år etter er dette tallet økt til elever. UEA har i løpet av perioden også hatt en økning på nær lærere og frivillige. Dette betyr at stadig flere elever får mulighet til å ta del i entreprenørskapsarbeid, samt at flere og flere lærere og frivillige kommer med i arbeidet. Spesielt stor økning ser vi innenfor programmer som Gründercamp, Økonomi og karrierevalg og Jobbskygging. Alle programmer som krever bruk av eksterne veiledere. Dette stiller samtidig stadig større krav til UEA om å skaffe veiledere og å beholde dem. Vi jobber hardt hver dag for å kvalitetssikre jobben innenfor dette viktige feltet. Partnerskapsavtaler mellom skoler og lokale bedrifter vil forankre og kvalitetssikre dette arbeidet på en enda bedre måte. UEA setter seg stadig nye og høye mål, og sikter nå mot neste nye milepæl som er elever. Kanskje ser vi konturene av noe riktig stort på entreprenørskapsfronten i Akershus. Akershus er nå landets desidert største entreprenørskapsfylke. Administrasjon og styre vil fortsette å jobbe hardt for å opprettholde denne posisjonen også i fremtiden. Aktivitetstall over kurs og messer på alle skoleslag I løpet av året har det vært arrangert innføringskurs i bedriftskonseptene for grunnskolen og videregående skole. UEA har hatt kurs i messeforberedelser og erfaringssamlinger. Det har vært mye besøk i skoler og kommuner hvor det har foregått en utstrakt kursing i de andre programmene i progresjonsmodellen. Totalt har det vært kursvirksomhet for elever, samt at vi har hatt lærertreff på våre kurs. Skolemessene er viktig profileringsarena for skolene, samt at det er god trening før fylkesmessene for elevene. I 2011 var det skolemesser på ungdomsskolene Drøbak Montessori, Hauggjordet, Gjerdrum, Li, Nittedal, Østerås, og Ås, på de videregående skolene Bjørkelangen, Eidsvoll, Eikeli, Mailand, Sørumsand og Vestby, og på høgskolen HiOA. UEA har vært representert på de fleste. På Eidsvoll vgs var det invitert inn deltakere fra Jessheim og Nannestad. 16 skoler har vært direkte involvert i skolemesser i 2011, og totalt har elever deltatt. 17

18 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Om Ungt Entreprenørskap Akershus Ungt Entreprenørskap Akershus ble formelt etablert 28. august Visjon Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape varige verdier Kjerneverdier Framtid samspill skaperglede Formål Ungt Entreprenørskap Akershus formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet, Utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv Fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Styrets årsmelding Styreleder Georg Vestby. Samarbeidspartnere Hovedsamarbeidspartnere NAV Oslo Lufthavn (OSL) Romerikes blad Norges Varemesse Olav Thon Gruppen Akershus fylkeskommune NHO Oslo og Akershus Nordea Interreg Sverige-Norge Nycomed Innovasjon Norge Øvrige Samarbeidspartnere Budstikka OREEC LO Oslo og Akershus Flytoget Franzefoss Edge Consultants AS ASKO Øst Støttespillere: Asker Næringsråd Bærum Næringsråd Innovasjon Gardermoen Ski Næringsråd Akershus energi Godaker Hatlo Tannteknikk AS Diplom-Is AS Onninen AS Det Norske Veritas Scandec Systemer AS Campus Kjeller AS Aurskog sparebank Siemens Solid Publication I 2011 er 21 av 22 kommuner i fylket aktive medlemmer i Ungt Entreprenørskap Akershus.

19 Administrasjon Petter Skotland, daglig leder Camille Sanchez, rådgiver barneskole fra 1/6 Anne Britt Lier, rådgiver ungdomsskole Athina Holm Veberg, trainee fra 1/8 John Obstfelder, markedssjef Siv Jensen i aksjon under Jenter og Ledelse. Årsmøte for driftsåret 2011 Årsmøte 2011 fant sted 22. mars 2011, i lokalene til Akershus Fylkeskommune Styret i Ungt Entreprenørskap Akershus Styret hadde fire møter og behandlet 25 saker. Styreleder: Georg Vestby, Thon Shopping (Ski storsenter) Nestleder: Kari Hauge, LO Oslo og Akershus Medlemmer: Håvard Lindtvedt, Nordea Olaf Stene, NHO Oslo og Akershus Lene Conradi, Asker kommune Hilde Furdal Wold, Budstikka.media Thomas Rinden, Romerikes Blad Per Arne Brunvoll, Akershus fylkeskommune Kristin Kittelsen, Nycomed Tonje Hesthagen, OSL Mona Pünter, Hovedgården skole Kari Skybak, Flytoget Valgkomité: Anne Lise Finsrud, Karriere Akershus Inge Solli, Akershus fylkeskommune Tone Knutsen, NHO Oslo og Akershus Revisor WIFO Revisjon AS Generelle Opplysninger Forutsetninger for fortsatt drift er til stede i Ungt Entreprenørskap Akershus. Arbeidsmiljøet er meget bra, og det har vært 16 fraværsdager i meldingsåret, noe som tilsvarer et fravær på 1.39 %. Det har ikke vært noen skader eller ulykker. Styret mener at regnskapet viser et rettvisende bilde av stillingen ved årsskiftet. Styret foreslår at årets overskudd overføres til egenkapital. Styreleder- og nestledervervet er besatt henholdsvis av en mann og en kvinne. Totalt er det 50 % menn og 50 % kvinner i styret inkludert fast møtende varamedlemmer. Blant de ansatte er det 40 % menn og 60 % kvinner. Daglig leder er mann. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Videre har Ungt Entreprenørskap Akershus kjøpt følgende tjenester: Regnskapstjenester fra Indre Østfold Regnskapsbyrå Database og Internett fra Ungt entreprenørskap som benytter leverandøren Systemconsult Francois Sibbald og Kristoffer Kumar som kursholder. 19

20 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 Sluttord 2011, året UE Akershus hadde 10 års jubileum, ble et virkelig jubelår. UEA gikk fra elever til elever, noe som var en økning på 35,5 %, likevel er potensialet mye større. Kommunene Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Frogn, Lørenskog, Skedsmo, Ski og Vestby hadde alle høy aktivitet med over elevtreff. Flest elever hadde vi i Bærum, Lørenskog og Skedsmo, med henholdsvis 2 181, og Det er derimot fortsatt liten aktivitet i Enebakk, Fet, Gjerdrum, Hurdal og Rælingen. Dette er kommuner det vil bli satt et større fokus på i Det ble foretatt to nyansettelser i UEA i 2011, samtidig som det ble gjort en omorganisering i foreningen. Fremtiden vil vise hvilke effekter dette gir. UE Akershus ble mer kjent i flere miljøer og tre nye bedrifter valgte å bli samarbeidspartnere. I løpet av året ble det skrevet avtaler med ASKO Øst, Edge Consultants og Franzefoss. Gjennom å ha en dedikert ressurs til markedsarbeidet har UEA mulighet til å være representert på flere arenaer, noe som i løpet av året har gitt markedet større kjennskap til UE Akershus. Utfordringen videre blir nå å opprettholde kvaliteten på aktivitetene, og hele tiden gi elever, lærere og veiledere opplevelser som setter spor. Administrasjonen og styret satte ambisiøse mål for 2011 og disse ble nådd. Målene for 2012 er vel så høye og vi vil jobbe knallhardt hver dag for å nå disse. Utfordringen fremover blir å gjøre ting enda bedre, mer effektivt, smartere og raskere. Akershus er et stort fylke og både mulighetene og utfordringene står i kø. Foreningen har i løpet av få år gått fra ett til 14 program, og hatt en eksplosiv økning i antall elever. Vi ser samtidig at våre samarbeidspartnere krever mer og mer av oss. Året startet med at Barne- og familie departementet fjernet UE fra frifondsordningen. UE Akershus mistet da ,- kroner fra frifond. Midlene ble skaffet til veie andre steder og gjennom gode avtaler. For at utviklingen skal fortsette er UEA avhengig av forutsigbarhet og at samarbeidspartnerne fortsetter å stille opp med midler og arbeidsinnsats. Det er særdeles gledelig at Akershus fylkeskommune ser sin rolle, og har satt Akershus i førersetet når det gjelder fylkeskommunal støtte til entreprenørskapsarbeid i skole. Fylkestinget vedtok i desember at Akershus skal være det ledende fylket i landet på entreprenørskap. Noen tiltak er definert, men også her må veien bli til mens man går. Mange fylkeskommuner satser stort på UE og det er viktig at også Akershus fylke ligger i front. UEA takker alle kommunene som har bidratt både med økonomiske midler og arbeidsinnsats. UEA er helt avhengig av velvilje og interesse fra så vel privat næring som offentlig forvaltning. Ved inngangen til 2012 har UE Akershus 11 hovedsamarbeidspartnere og disse er Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge, Nordea, Thon Holding (ved kjøpesenterne), NAV arbeidslivssenter, NHO Oslo og Akershus, Romerikes Blad, OSL, Norges varemesse, Interreg og Nycomed. Samarbeidspartnere er ASKO Øst, Budstikka, Edge Consultants, Flytoget, Franzefoss, LO Oslo og Akershus og OREEC, mens Akershus energi, Asker Næringsråd, Aurskog sparebank, Bærum næringsråd, Campus Kjeller, Diplom Is, DNV, Follo Næringsråd, Godaker Hatlo, Onninen, Scandec systemer, Siemens og Solid publication er støttespillere. Vi takker alle for bidragene! UEA vil også takke lærere og elever som har bidratt til at vi hver dag kan jobbe med en av de mest spennende feltene innenfor skole! Akershus fylkeskommune har stilt sine lokaler til rådighet, og dekker kostnadene for fire kontorer. Dette takker vi også for! Styret ser frem mot et nytt spennende år med mye godt entreprenørskap. 20

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsmelding 213 Styreleder og daglig leder har ordet UE Trøndelags aktivitet 213 Det er med glede og stolthet vi i ser tilbake på en solid aktivitetsøkning i 213. Dette skyldes både dyktige medarbeidere

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA Årsmelding 2013 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA SB fra NMBU. Foto: UE Oslo Design og oppsett: Tank Design AS og ikke

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Jobbskygging En dag i arbeidslivet

Jobbskygging En dag i arbeidslivet ELEVHEFTE Jobbskygging En dag i arbeidslivet Arbeidsbok elever 8. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 8 TRINN Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland

Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Styreleder og daglig leder har ordet I 2011 har vi igjen fått dokumentert at Ungt Entreprenørskap har en viktig rolle å spille i arbeidet med å legge til rette for mer verdiskaping

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016 13. april, NTNU i Ålesund Lotics SB Arvaken SB og Seaguard SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2015. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Beate Rotefoss Leikanger, 23. november 2009 Agenda 1. Datagrunnlag 2. Entreprenørskap i

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer