B19 FORANKRING AV STÅL 297

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B19 FORANKRING AV STÅL 297"

Transkript

1 B19 FORANKRING AV STÅL FORANKRING AV ARMERING I denne sammenhengen betyr «armering» kamstål B500NC som støpes inn i elementer eller støpes inn i fuger på byggeplass. Sveising eller liming av kamstål behandles i egne punkter og Det finnes også mange spesifikke forankringstabeller for aktuelle knutepunkter i Bind C Strekkforankring av kamstål Grunnlaget finnes i EC2-1-1 og er bearbeidet videre i punkt her. Dimensjonerende heftfasthet f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Med γ c = 1,5 får man f bd = 1,275 f ctk,0,05 Med γ c = 1,8 får man f bd = 1,0625 f ctk,0,05 Største nødvendig forankringslengde: l bd,rqd = N Rd,s / (π f bd ) Nødvendig forankringslengde l bd kan reduseres etter kontroll av faktorene α 1 til α 5 i tabell B Nødvendig forankringslengde: l bd = [N Rd (α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 )] / (π f bd ) l bd = N Rd / [π f bd / (α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 )] Strekkforankring av rette stenger Aktuelle korreksjonsfaktorer er: Betongoverdekning α 2 = 1 0,15 (R / 1,5) der R = a s / 2 i henhold til figur B Tverrarmering som ikke er sveiset til hovedarmeringen: α 3 = 1 K λ Samlet korreksjon produktet av α = α 2 α 3 skal være i området 0,7 1,0. Effekten av tverrarmering (α 3 ) med hensyn til spaltebrudd er vesentlig mindre enn effekten av kantavstand og senteravstand (α 2 ). Følgende tabeller er derfor satt opp for ulike verdier av α 2 og uten virkning av tverrarmering (α 3 = 1,0). I Bind C finnes det en del tabeller med aktuelle kombinasjoner av α 2 og α 3. Henviser også til tabell B for 25 og 30. Tabell B Forankring av armering B500NC med varierende kant- og senteravstander. Forutsetninger Stål: B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa Betong: Uarmert Heftbrudd: f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Korreksjonsfaktor for kantavstand (a) og senteravstand (s): α 2 =1 0,15 [(R / ) 1,5] 0,7 og 1,0 der R = a eller s / 2 l bd = 0,25 (f yd /f bd ) α 2, det vil si l bd / =0,25 α 2 f yd /f bd Fasthetsklasse B25 B30 B35 B45 B55 γ c 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 f bd (MPa) 1,913 2,550 2,805 3,443 3,825 a s α 2 l bd / 1,5 3 1,0 56,85 42,65 38,77 31,59 28, ,925 52,58 39,45 35,86 29,22 26,30 2,5 5 0,85 48,32 36,25 32,95 26,85 24, ,775 44,06 33,05 30,05 24,48 22,03 3,5 7 0,70 39,79 29,85 27,14 22,11 19,90

2 298 B19 FORANKRING AV STÅL Tabell B Forankring av armering B500NC med aktuelle kant- og senteravstander. Nødvendig forankringslengde. Forutsetninger: Stål: B500NC f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa N Rd,s = f yd A s Betong: Uarmert Heftbrudd: f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Korreksjonsfaktor for kantavstand (a) og senteravstand (s) α 2 = 1 0,15 [(R / ) 1,5] 0,7 og 1,0 der R = a eller s / 2 l bd = (N Rd,s α 2 ) / (π f bd ) Fasthetsklasse B25 B30 B35 B45 B55 γ c 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 f bd (N/mm 2 ) 1,913 2,550 2,805 3,443 3,825 N Rd,s a s (mm) (kn) (mm) (mm) α 2 l bd (mm) , , , , , , , , , , , , , , , , , , Av tabellen kan man lese følgende: Rette stenger 8, 10, 12 og 16 vil nesten alltid ha store nok kantavstander til å unngå spaltebrudd uten tverrarmering, og trenger derfor bare minste nødvendige forankringslengde. Det samme gjelder 20 for a 70 mm, 25 med a 88 mm, 32 med a 112 mm Strekkforankring i trange utstøpte fuger Forankring ved utstøping i trange fuger innebærer forhold som er såpass vanskelige å kontrollere at det anbefales å øke forankringslengden til det dobbelte, dette er formulert som materialkoeffisient γ c = 3,6 (se punkt 2.1). Med trange fuger menes i denne sammenheng fugebredder på ca. 25 til 70 mm, se figur B 19.85, der innstøpte armeringsstenger skal overføre de nødvendige strekkrefter mellom de forskjellige elementene. Tabellene regner med fasthetsklasse B25 for slike arbeider. Tabell B viser forankringslengden av enkle stenger og av bunter med 2 stenger. Det anbefales ikke å bruke større bunter. Minste nominelle fugebredde i det nivå der armeringen ligger: b = 2, men ikke mindre enn 25 mm. [fib bulletin 43 \7\] NS-EN 1168 \24\ angir b d g.

3 B19 FORANKRING AV STÅL 299 Det antas at normale forhold vil gjelde dersom fugebredden er over 5. Det anbefales derfor å benytte: Kolonne for γ c = 3,6 når b = 2 Kolonne for γ c = 1,8 når b = 5 For mellomliggende verdier interpoleres rettlinjet. Dette forutsetter at rengjøring av fuger, utstøping, herdeforløp og kontroll utføres omhyggelig og i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom det er vanskelig å tilfredsstille kravene til fugebredde eller til utstøpingen, anbefales det å vurdere andre løsninger, for eksempel omfaringsskjøt med sveising se neste kapittel. Neglisjeres b b 2 25 mm Figur B Forankring i trange fuger. a Tabell B Strekkforankring av armering i trange fuger. Nødvendig forankringslengde. Forutsetninger: Stål: B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa, N Rd,s = f yd A s Betong: Uarmert Heftbrudd: f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Korreksjonsfaktor for kantavstand a 3,5 n ; det vil si α 2 = 0,7 l bd = (N Rd,s 0,7) / (π n f bd ) der n = for enkle stenger n = 2 for to stenger Enkle stenger Bunt med to stenger Fasthetsklasse B25 B25 γ c 1,8 3,6 1,8 3,6 f bd (MPa) 1,913 0,956 1,913 0,956 N Rd,s a b l bd b l bd n N Rd,s a b l bd b l bd (mm) (kn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) , , , , , , Redusert forankringslengde ved hjelp av bøyning Hovedarmering Det henvises til EC2-1-1 punkt 8.3 og 8.4 samt punkt her. Forankringslengden l bd angitt for rette stenger kan reduseres ytterligere med faktoren α 1. Når R = a s / 2 = 3,5, kan man sette α 1 = 0,7. Dette kommer i tillegg til faktorene α 2 α 3 α 5 0,7 og eventuelt α 4 0,7. Dersom R < 3,5, settes α 1 = 1,0. Dette er et sprang som virker lite logisk.

4 300 B19 FORANKRING AV STÅL Forankringslengden l bd måles langs stangens senterlinje rundt bøyen se figur B Forankringslengden under visse forutsetninger (α 1 = 0,7 og α 2 = 0,7) finnes i tabell B Dersom R < 3,5 blir α 1 = 1,0, og man må bruke tallene i tabell B l bd 5 a) Vinkel 90 Start av forankringsbehov N Tabell B Forankring av bøyd armering B500NC i henhold til figur B Forutsetninger: Stål: B500NC f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa N Rd,s = f yd A s Betong: Uarmert Heftbrudd: f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Korreksjonsfaktor for bøying α 1 = 0,7 når R = a eller s / 2 3,5 Korreksjonsfaktor for kantavstand (a) og senteravstand (s) α 2 =1 0,15 [(R / ) 1,5] 0,7 og 1,0 der R = a eller s / 2 l bd = (N Rd,s α 1 α 2 ) / (π f bd ) N Rd,s a s (mm) (kn) (mm) (mm) Fasthetsklasse B30 B35 B45 B55 γ c 1,5 1,5 1,5 1,5 f bd (N/mm 2 ) 2,550 2,805 3,443 3,825 α 1 α 2 l bd (mm) ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, lbd b) U-bøyle Figur B Forankringslengde ved bøying. N N Minste dordiameter m,min for å unngå skade på armeringen er vist i tabell B Tabell B Minste dordiameter for å unngå skade på armering. B500NC i henhold til NS 3576 [EC2-1-1, tabell NA.8.1N.c] Stang min 2,5 2,5 2,7 3, m,min (mm) Minste dordiameter m for å unngå brudd i betongen, kan settes lik m,min dersom det settes inn en tverrstang i bøyen som vist i figur B a), eller at stangen ikke går mer enn 5 forbi slutten av bøyen. Minste dordiameter m for øvrig bestemmes av uttrykket m = F bt / f cd [1 / a b + 1 / (2 )] der a b = R = a s / 2 og F bt er dimensjonerende strekkraft i stangen ved begynnelsen av bøyen. Hvis a b = R = 1,5 (α 1 = α 2 = 1,0): [1 / a b + 1 / (2 )] = [1 / (1,5 ) + 1 / (2 )] = 1,17 / Hvis a b = R = 3,5 (α 1 = α 2 = 0,7): [1 / a b + 1 / (2 )] = [1 / (3,5 ) + 1 / (2 )] = 0,79 / m,min Tverrstang a) Dordiameter med tverrstang m m,min b) Dordiameter uten tverrstang Figur B Dordiameter m. Illustrasjon til tabell B og tabell B m

5 B19 FORANKRING AV STÅL 301 Dersom man oppgir F bt i forhold til N Rd,s = f yd A s (der f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa) får man krav til m som vist i tabell B Hvis for eksempel R = 1,5, får vi m = [(f yd π 2 / 4) / f cd ] 117 / = 0,92 f yd / f cd Tabell B Minste dordiameter m uten tverrstang i bøyen (figur B b) for B500NC. Minste dordiameter m for stenger i oppleggsområder med tverrtrykk (bjelkeender, konsoller etc) er behandlet i neste punkt B Fasthetsklasse B30 B35 B45 B55 (γ c = 1,5) f cd 17,0 19,8 25,5 31,2 a b = 1,5 og F bt = N Rd,s m = 0,92 f yd /f cd a b = 3,5 og F bt = N Rd,s m = 0,62 f yd /f cd a b = 3,5 og F bt = 0,5 N Rd,s m = 0,31 f yd /f cd Bøylekroker Se EC2-1-1, punktene 8.3, 8.5, og Bøyler i bjelker og lignende konstruksjonselementer som hovedsakelig skal dimensjoneres for strekkrefter fra skjærkraft og torsjon forankres ved bruk av kroker som går rundt en langsgående stang av minst samme dimensjon, se figur B Figur B Forankring med armeringskrok. l m 2 10 > 70 mm l m 2 5 > 50 mm m 2 m 2 m 2 m 5 > 50 mm 2 l m a) 90 krok b) 135 krok c) 180 krok d) "Kleshenger" Dordiameter m,min for B500NC er vist i tabell B Ved å bruke disse dordiametrene m,min får man følgende kroklengder: Tabell B Kroklengder for bøyler i henhold til figur B Stang Forenklet Dordiameter m,min formel 90 krok l = + ( m / 2) + 10 ( 70) l ~ krok l = + ( m / 2) + 5 ( 50) l ~ krok l = + ( m / 2) + 5 ( 50) l ~ 8 Bøyler av glattstål er aktuelle der de ikke overfører noen beregningsmessig kraft. Eksempler er bøyler i små søyler og bøyler rundt gurtearmering i bjelker med I-tverrsnitt («kleshengere»). Standarden kan

6 302 B19 FORANKRING AV STÅL ikke uten videre anvendes for slike bøyler, men det antas at det vil være tilfredsstille å utføre bøylene med endekroker med ca. 90 bøy i hver ende, se figur B d Strekkforankring av armering i oppleggssoner Aktuelle oppleggssoner er søyletopp, konsoll og bjelkeende med eller uten avtrappet ende (neseopplegg). Anvisningene i dette punktet og detaljanvisningene om søyletopp, konsoll og bjelkeende med og uten avtrapping i Bind C, del 2 bygger på forsøk med strekkforbindelser, på omfattende praktisk erfaring i flere land, og betongelementhåndbøker i USA, Canada, Sverige og Finland. De tilfredsstiller imidlertid ikke alle kravene til generell dimensjonering ved beregning etter EC Grunnen til dette er at EC2-1-1 gir regler som passer for plasstøpte konstruksjoner generelt og er nokså forsiktig i vurdering av soner med høye trykkspenninger på tvers, slik det vil være i oppleggssoner. Erfaring viser at med elementkonstruksjoner er risikoen for skader i form av kantavskallinger betydelig dersom utformingen er uheldig. Dette er meget viktig, men er et detaljeringsproblem og behandles i Bind C, del 2. Dimensjoneringen av slike soner viser et behov for horisontal strekkarmering som kan bli meget stort. Plasseringen og forankringen av denne armeringsmengden er vanligvis hovedproblemet. Det er dette som behandles i det følgende. Armeringen kan være forankret etter tre forskjellige modeller. 1. Stangen bøyes med krumning som ikke gir større spenningskomponenter i betongen enn at betongen kan ta opp disse. Stangen forandrer retning for å føre kraften til et område hvor den kan tas opp. Kraftoverføring ved heft. 2. Stangen bøyes med meget sterk krumning samtidig som det armeres kraftig i bøyen. Kraftoverføringen er for det vesentligste ved flatetrykk mot betongen i bøyen. 3. Stangen forsynes med en eller annen form for forankring, vanligvis sveiset eller skrudd til stangenden. Kraftoverføringen er for det vesentligste ved flatetrykk mot betongen, men friksjon kan også spille en betydelig rolle. Utnyttelse av modell 1 krever etter EC2-1-1 svært store bøyediametre se tabell B Erfaring viser at for oppleggssoner kan det tillates betydelig sterkere krumning (sammenliknet med EC2-1-1) for små stangdimensjoner og høye betongfastheter. Følgende forhold mellom diameterne på hovedstang og vertikalstang 1 er vanlig (se figurene B og B 19.90) (mm) (mm) Figur B Forankring ved sveising av tverrstenger. 1 Helsveises (sveisens areal = stangens areal) 1 1 a) Enkeltstang mot enden b) Kryssende enkeltstang c) Forankring med to stenger Korrekt 1 1 Uheldig d) Plate og tverrstenger

7 B19 FORANKRING AV STÅL 303 Modell 2 er bøyleprinsippet se figur B I modell 3 kan forankringen være plate, vinkel eller annet profilstål, eller det kan være annen armering. Forankring av grove stenger ved hjelp av fastsveiset armeringsstang er særlig kjent fra USA. Figur B viser noen alternativer. Det er vanskelig å få nok sveiseareal i fuger som vist i a), alternativ b) er enklere å utføre. I alternativ c) skal begge tverrstengene sveises til hovedstangen. I alternativ d) med plate og tverrstenger skal som antydet hovedstangen føres så langt frem som mulig. Armeringene kan danne utpreget horisontale eller vertikale enheter. For den praktiske bruken er det derfor naturlig å se på variantene vist i figur B Med disse armeringstypene lar det seg gjøre å bygge opp rasjonelle og funksjonelle armeringskurver for vanlige opplegg se bind C. Figur B Aktuelle armeringsformer ved opplegg. 8, 10, 12 8, 10, 12 Sveises Sveises 16, 20, 25 16, 20, 25 1 a) Horisontalt armeringsplan b) Vertikalt armeringsplan Senteravstand For å ivareta utstøpningsforholdene kreves normalt en viss senteravstand mellom stengene = s s min = + d g + 5 > 3 > + 20 [EC2-1-1, punkt NA 8.2] Med maksimum tilslagsstørrelse d g = 20 mm fører dette til minimumsavstander i henhold til tabell B Tabell B Minimumsavstander mellom armeringsstenger i henhold til EC2. (mm) s min (mm) Av hensyn til forankringen kreves normalt s 3 se punkt her. Fordi kraftoverføringen til betongen for grove dimensjoner (16, 20, 25) etter disse anvisningene normalt vil være ved endeforankring og flatetrykk i betongen, tillates tettere plassering enn kravet s 3 for de største dimensjonene. Erfaring viser at utstøping av oppleggsområder blir tilfredsstillende dersom anbefalingene til armeringsmodeller i Bind C, del 2 følges.

8 304 B19 FORANKRING AV STÅL Det anbefales å benytte minimumsavstander i henhold til tabell B Tabell B Anbefalte minimumsavstander mellom armeringsstenger. (mm) s min (mm) Bøying Bøyler med tverrstang i bøyen kan bøyes med den minste bøyedor EC2-1-1 setter for bøyler i henhold til tabell B og gjentatt i tabell B Tabell B Dordiameter for bøyler med tverrstang i bøyen. (mm) s min (mm) Stenger med dimensjon 8, 10 og 12 mm (og 16) kan bøyes med bøyedor etter tabell B uten tverrstang i bøyen (D 5 ). Tabell B Dordiameter for bøyler uten tverrstang i bøyen. (mm) (16) s min (mm) (80) Dette er ikke i henhold til EC2-1-1, men anses som dokumentert gjennom praksis i andre land. Hvordan disse anvisningene brukes i dimensjoneringen vises i Bind C, del 2. For praktisk bruk betyr dette at armeringsstenger 8, 10 og 12 kan forankres ved bøying (og 16 i anviste konstruksjonsdetaljer i Bind C). Grovere stenger forankres ved sveising. Oppleggslengde Det er videre godt dokumentert at full forankring oppnås og gir en tilfredsstillende oppleggskonstruksjon med brutto oppleggslengde l oppl i henhold til tabellene B og B Med brutto oppleggslengde menes avstanden fra forkant av opplegg til enden på elementet pluss endefuge, se figur B 18.3.b. Tabell B Minimum brutto oppleggslengde med tynne stenger forankret ved bøying eller sveising. (mm) l oppl (mm) Tabell B Minimum brutto oppleggslengde med grove stenger forankret ved bøying eller sveising. (mm) l oppl (mm) Det kan gjøres beregninger av heftkapasitet, friksjon mellom eventuell stålplate og betong og utrivning av stenger med endeforankringer i kombinasjon med heft etc. Her fastslås det ganske enkelt at dersom oppleggsarmeringen utføres i henhold til begrensningene over er forankringen ivaretatt. Dersom bruk av disse standardanvisningene gir for liten dimensjonerende kapasitet skal betongdimensjonene økes. Deler av denne anvis-

9 B19 FORANKRING AV STÅL 305 ningen kan ikke uten videre overføres til større eller mer påkjente konstruksjoner eller til plasstøpte konstruksjoner. Anvisningene her krever kortere opplegg enn de fleste andre anvisninger. Det er ikke noen ubetinget fordel å øke oppleggets lengde. Påkjenningene vil nemlig øke samtidig, som man lett ser i det meget vanlige tilfellet med konsoll og innfelt bjelkeopplegg, dermed øker kraften som skal forankres og antagelig også rissvidden. Usikkerheten i hvor oppleggslasten angriper kan også øke med økende lengde. De oppleggslengder som anbefales her og i Bind C, del 2 har gitt gode resultater under svært varierende betingelser. Det forutsettes naturligvis at man følger anvisningene om kontroll av mellomlegg og kantavstander i punkt 17.4 og kapittel B 18, samt Bind C, del 2. Armeringsstenger med endeplater Stenger med stor diameter kan med fordel forankres med påsveiste stålplater i enden. [EC2-1-1, punkt 8.8 (3) Mekaniske forankringsenheter] Slike produkter er nå kommersielt tilgjengelige. Disse bør være prøvet i overensstemmelse med den aktuelle produktstandarden eller en europeisk teknisk godkjenning. [EC2-1-1, punkt (5)] Dimensjoneringen henvises til leverandørens anvisninger, men med øvrige vurderinger i henhold til punktene og her. Figur B Eksempler på armeringsstenger med endeplater. a) Rektangulær endeplate b) Sirkulær endeplate c) Endeplate i begge ender («T-headed bar») d) Konsollarmering med endeplater Avskjæring av kamstål Stålets kapasitet Formelgrunnlaget finnes i punkt f yd = f y / γ c = 500 / 1,15 = 435 MPa Skjærkapasitet: V Rd,s = A s f yd / 3 = A s 0,435 / 3 = 0,251 A s (kn, mm) For kontroll av dybelskjær med utkraging trenger man også momentkapasiteten:

19.3.3 Strekkforankring av kamstål

19.3.3 Strekkforankring av kamstål 242 19.3.2.6 Armert betong Svært ofte vil senteravstander og kantavstander være så små at bruddkjeglene ikke gir nok utrivingskapasitet. Formlene her gir ingen addisjonseffekt av tilleggsarmering, så løsningen

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2)

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for å forankre armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41 Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4 Side av 9 GUNNLEGGENDE

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/12 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703a Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55-740 SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD FORUTSETNINGER...

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 732 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG, BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/32 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-KONSOLL Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-konsoll INNHOLD 1. ALLMENT 1.1 Allmen beskrivelse side 3 1.2 Funksjonsprinsipp side 3 2. KONSOLLDELER 2.1 KPH-Søyleholk

Detaljer

BETONGBOLTER HPM / PPM

BETONGBOLTER HPM / PPM norge as BETONGBOLTER HPM / PPM www.peikko.no www.peikko.com Betongbolter INNHOLD 1 Boltenes funksjonsprinsipp...side 3 2 Konstruksjon HPM-forankringsbolter...side 3 PPM-fundamentbolter...side 4 3 Tilvirkning

Detaljer

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1)

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1) Side 1 av 7 BJELKE OG SØYLEENHETER 1.1 KVALITETER Armering 500C (EN 1992-1-1, Appendiks C): f yd = f yk/γ s = 500/1,15 = 435 MPa Stål Sxxx (EN 10025-2): Stål S355: Strekk/trykk: f yd = f y/ γ M0 = 355/1,1

Detaljer

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING Side 1 av 61 INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 4 1.1 GENERELT... 4 1. STANDARDER... 4 1.3 KVALITETER... 5 1.4 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 6 1.5 LAST... 8 1.6 TOLERANSER...

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

BETONGBOLTER HPM / PPM

BETONGBOLTER HPM / PPM BETONGBOLTER HPM / PPM INNHOLD 1 Boltenes funksjonsprinsipp...side 2 2 Konstruksjon HPM-bolter...side 2 PPM-bolter...side 3 3 Kapasiteter 3.1 Dimensjoneringsregler...side 4 3.2 Kapasiteter...side 4 4 Konstruksjonsanvisninger

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 26 Innstøpningsgods av ubrennbart materiale kan benyttes i steget, forutsatt at avstanden mellom innstøpningsgods og armeringen ikke er mindre enn krav til armeringsdybde. Innstøpningsgods og sveiseplater

Detaljer

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører BUBBLEDECK Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer Veileder for Rådgivende ingeniører 2009 Veileder for Rådgivende ingeniører Denne publikasjon er en uavhengig veileder for

Detaljer

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009.

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009. Følgende beregninger skal utføres: Strekkapasiteten til knuteplatene EC3 Del 1-1 pkt 6.2.3 Bolteforbindr EC3 Del 1-8 pkt 3.4 kategorier av skrueforbindr Brudd i søylens flens: EC 3: del 1-8: tabell 7.13

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1 Vedlegg 1.5 1 HVA ER FORSPENNING? SPENNARMERT BETONG/ Armert betong hvor all eller deler av armeringen av armeringen er forspent og dermed er gitt en strekktøyning i forhold til betongen. Kreftene som

Detaljer

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Jan Arve Øverli Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU 1 Kursinnhold Introduksjon Materialer og bestandighet Bruddgrensetilstand Moment og aksialkraft

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: Gyldig til: 26.11.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA Dato: 10.04.2015 sss Side 1 av 9 INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 3 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 3 Rør: CFRHS 40x40x4, L=215mm.

Detaljer

ARMERING AV TSS 20 FA

ARMERING AV TSS 20 FA MEMO 65 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 20 FA Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 20 FA INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG

Detaljer

9 Spesielle påkjenninger Gjennomgås ikke her. Normalt vil kontroll av brannmotstand og varmeisolasjonsevne

9 Spesielle påkjenninger Gjennomgås ikke her. Normalt vil kontroll av brannmotstand og varmeisolasjonsevne C13 SKIVER 293 V Rd,N = 0,5 N Ed = 0,5 77 = 38,5 kn > H Ed = 23,37 kn, det vil si at ak siallasten kan ta hele skjærkraften alene. Minste anbefalt tverrarmering: S min = 0,25 V Ed / 0,5 = 0,5 V Ed = 0,5

Detaljer

HALFEN HSC KONSOLLARMERING HSC 07 N BETONG

HALFEN HSC KONSOLLARMERING HSC 07 N BETONG HAFEN HSC KONSOARMERING HSC 07 N BETONG HAFEN HSC KONSOARMERING System og bruksområder System HAFEN HSC konsollarmering er en spesialarmering som er konstruert for å gi kraftig og økonomisk forbindelse

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 701a Dato: 31.08.2012 Sign.: sss BWC 55 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE Siste rev.: Dok. nr.: 19.01.2013 K5-10/2a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter SVEISTE FORBIDELSER S-E 1993-1-8 Knutepunkter I motsetning til S 347 er sveiser og skruer behandlet i S-E 1993-1-8, som i tillegg til orbindelsesmidlene også gir regler or knutepunkter (joints) Generelt

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55 MEMO 55 Dato: 1.10.013 Sign.: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: 11.05.16 Sign.: sss GERBERSKJØT BJELKE-BJELKE Dok. nr.: K4-10/55 Kontr.: ps DIMENSJONERING BSF BEREGNING AV ARMERING, GERBERSKJØT

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: 05.10.2015 Gyldig til: 01.01.2021 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Sveiste armeringsnett Prosjektnett

Sveiste armeringsnett Prosjektnett Sveiste armeringsnett Prosjektnett 1. Orientering 1.1 Generelt Prosjektnett fremstilles etter kravene gitt i NS 3576-4 Armeringsstål. Mål og egenskaper», Del 4 sveiste armeringsnett. 1.2 Karakteristikk

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: 13.09.2016 Gyldig til: 01.01.2021 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

PEIKKOPLATER www.peikko.no

PEIKKOPLATER www.peikko.no 1/04 2. utgave PEIKKOPLATER www.peikko.no Peikkoplater OPPDRAGSPRODUKSJON Dette heftet inneholder standardutvalg av sveiseplater som lagerholdes. Plater med andre mål og spesifikasjoner produseres etter

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723a Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/11 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 103 I tabell A 2.1 er vist en oversikt over betongelementer til tak og dekker. I tillegg finnes på markedet betongelementer med lett tilslag som har modulbredde 0 mm og

Detaljer

(12) Entreprenørens kontrollomfang

(12) Entreprenørens kontrollomfang (12) Entreprenørens kontrollomfang Kursdagene 2013 Kontroll ved prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner 8. 9. januar 2013 Pål Jacob Gjerp - AF Gruppen Norge AS 1 4 Produksjonsledelse 4.1 Forutsetninger

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI Forankring av antennemast Tore Valstad NGI 40 Antennemast på 3960 berggrunn 1400 1400 1400 2800 0 40 Antennemast på 3960 jordgrunn 1400 1400 1400 2800 0 BRUDD I KRAFTLINJEMAT BRUDD I KRAFTLINJEMAT FUNDAMENTERING

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2512 Utstedt: 11.09.2007 Revidert: Gyldig til: 11.09.2012 Side: 1 av 5 Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc BSF og BCC bjelkeforbindelser

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type QS Schöck Isokorb type Innhold Side Forbindelsesoppsett 15 Dimensjoner 155 Planvisninger/Endeplate på byggeplassen/forbindelsesarmering på byggeplassen 156 Kapasitetstabell/Ekspansjonsfugeavstand/Installasjonstoleranser/Merknad

Detaljer

8.2.6 Supplerende informasjon

8.2.6 Supplerende informasjon 128 A8 PROSJEKTERING MED BETONGELEMENTER Lask a) Strekkbånd på dekket b) Strekkbånd i bjelken c) Utstøpninger ved elementender d) Strekkbånd på opplegget e) Forankring til gavl 8.2.5 Rassikkerhet Et bygg

Detaljer

EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK 2 Onsdag 4. desember 2013 Tid: kl

EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK 2 Onsdag 4. desember 2013 Tid: kl L BD = 3 m side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Kontakt under eksamen Arne Aalberg (735) 94624, 976 42898 Tekst: Norsk EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.98 Stål- og samvirkekonstruksjoner Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DIMENSJONERENDE MATERIALFASTHET...3 2.1 Betongkonstruksjonsdelen...3 2.1.1 Konstruksjonsfasthet... 3 2.2 Stålkonstruksjonsdelen...3

Detaljer

Bygningsras i sykehushotellet i Stavanger

Bygningsras i sykehushotellet i Stavanger Bygningsras i sykehushotellet i Stavanger Erik Thorenfeldt SINTEF Sammenbrudd av elementbyggseksjon under montasje Konstruksjonssystemet Hva skjedde? Hva var årsakene? Generelle erfaringer? SINTEF sammen

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

e tt b å et p v - Norsk k PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER

e tt b å et p v - Norsk k PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER it l a v - Norsk k si å et p e! t s e tt b PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER PEVA 45 Er en profilert, sinkbelagt og lakkert plate som representerer en ny måte å bygge etasjeskille på. Den forener støpeform

Detaljer

Eksamen 06.06.2013. BET3102 Betongfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.06.2013. BET3102 Betongfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.06.2013 BET3102 Betongfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Informasjon om vurderinga

Detaljer

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon.

D16 FUGER. Figur D 16.3.a. Ventilering av horisontal- eller vertikalfuge. Figur D 16.3.b. Ventilering mot underliggende konstruksjon. Lydgjennomgang En funksjonsriktig fuge uten luftlekkasjer vil i alminnelighet være tilstrekkelig lydisolerende Det vises til bind E for mer utfyllende opplysninger 163 FUGETYPER I betongelementbygg forekommer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft - eksempler betongbjelker INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 1.2. Dimensjonering mot skjærbrudd 2.

Detaljer

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS BESLAGSKATALOG Moelven Limtre AS 2 - Generell informasjon Moelven beslagsystem Anvendelse: Beslagene i denne katalogen er et utvalg av de mest brukte standard beslagene for sammenføyning / forankring av

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8 Stål- og samvirkekonstruksjoner Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 DIMENSJONERENDE MATERIALFASTHET... 3 2.1 Betongkonstruksjonsdelen... 3 2.1.1 Konstruksjonsfasthet...3 2.2 Stålkonstruksjonsdelen...

Detaljer

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11 Hovedpunkter fra pensum Versjon 1/1-11 Kapittel 1 1 N = 1 kg m / s F = m a G = m g Haugan: s. 6 (Kap. 1.3, pkt. ) 1 kn = Tyngden (dvs. tyngdekraften G) fra en mann som veier 100 kg. Kapittel En kraft er

Detaljer

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201 Platekonstruksjoner etter ORSOK -004 / DV-RP-C201 orsk forening for stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus Oslo 19. mars 2009 Gunnar Solland, Det orske Veritas Beregning etter orsok -004 orsok -004 henviser

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER

SVEISTE FORBINDELSER SVEISTE FORBIDELSER Generelt Reglene gjelder sveiser med platetykkelse t 4. Det henvises til EC del - (tynnplater) or sveising av tynnere plater Det anbeales å bruke overmatchende elektroder, slik at plastisk

Detaljer

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE

Eksempel D 14.1. Kontorbygg i innlandsstrøk D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 108 D14 BESTANDIGHET AV BETONGELEMENTKONSTRUKSJONER - MILJØ OG UTFØRELSE 14.3 EKSEMPLER PÅ UTFØRELSE Her gjennomgås noen typiske bygningskonstruksjoner med hensyn til miljøklassifisering og prosjektering

Detaljer

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Prosjekttittel: Samvirke hulldekker på stålbjelker Samvirke mellom hulldekker og stålbjelker i bruksgrensetilstand Planlagt startdato: 28.03.2011 Varighet: 50

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer

Duktilitet av lettbetong

Duktilitet av lettbetong Duktilitet av lettbetong Stian Hoff Torgeir Steen Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: Juni 2013 Hovedveileder: Jan Arve Øverli, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

POK utvekslingsjern for hulldekker

POK utvekslingsjern for hulldekker norge as POK utvekslingsjern for hulldekker SFS127 www.bb-artikler.no www..com POK Innholdsfortegnelse 1. FUNKSJONSMÅTE... 3 2. MÅL OG KAPASITETER... 3 3. PRODUKSJON 3.1 PRODUKSJONSANVISNINGER... 4 3.2

Detaljer

Sveising av armeringsstål

Sveising av armeringsstål av armeringsstål Edited by Foxit PDF Editor Innhold 4.1 Sveiseforbindelser... 7 1.0 Materiale... 3 4.1.1 Buttsveis... 6 1.1 Sveisbarhet... 3 4.1.2 Overlappsveis... 6 1.2 Betegnelse... 3 4.1.3 Laskesveis...

Detaljer

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse.

Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere med RRs og RDs stålpeler med høy ytelse. Bygg sterkere på enda sterkere grunn. Industristandarden blir sterkere. Ruukkis RRs- og RDs-peler inneholder nå enda sterkere S550J2H høystyrkestål.

Detaljer

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter Side 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter dr.ing. Bjørn Aasen 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter Del 1 - Konstruksjonsanalyse og klassifisering

Detaljer

Fordyblede bjelker. Historie Dimensjonering Beregning Hvordan hvor? Den optimale løsningen?

Fordyblede bjelker. Historie Dimensjonering Beregning Hvordan hvor? Den optimale løsningen? Fordyblede bjelker Timber Historie Dimensjonering Beregning Hvordan hvor? Den optimale løsningen? Foredraget ble opprinnelig holdt på Timber Framers Guilds årlige konferanse høsten 2005 av dr.ben Brungraber

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler søyler. 1. SØYLE-001, Søyletverrsnitt med toakset moment

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler søyler. 1. SØYLE-001, Søyletverrsnitt med toakset moment - eksempler søyler INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SØYLE-001, Søyletverrsnitt med toakset moment 2. SØYLE-002, Søyletverrsnitt med toakset moment 3. SØYLE-003, Kapasitet av søyle 3.1. Maksimum aksiallast Nsd, og

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

SØYLESKO www.peikko.no

SØYLESKO www.peikko.no 9/04 2. utgave SØYLESKO www.peikko.no Søylesko (Utdrag fra artikkel i BYGGEINDUSTRIEN Nr 4 2001) Med Peikko søylesko og fundamentbolter på Sola Havn (sitat) Block Berge Bygg as går nye veier for å øke

Detaljer

3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER)

3.6 U-VERDI FOR YTTERVEGGER (SANDWICHELEMENTER) 34 Korreksjoner (jf. kap 3.1.3): isolasjonen lagt i minst to lag med forskjøvne skjøter => ingen korreksjon ( U g = 0) rettvendt tak => ingen korreksjon ( U r = 0) 4 stk. festemidler (5 mm skruer av rustfritt

Detaljer

Montasjeteknikk for stålbyggere

Montasjeteknikk for stålbyggere Abcdefgh Teknisk informasjon Hovednavn Kapittel Ijklnmn Treskruer Montasjeteknikk for stålbyggere 173 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel Treskruer Montering av treskruer med sekskanthode...

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen års teknisk livslengde Byggplateskruen for deg som satser på fremtiden

lindab vi forenkler byggingen års teknisk livslengde Byggplateskruen for deg som satser på fremtiden lindab vi forenkler byggingen 50 års teknisk livslengde Byggplateskruen for deg som satser på fremtiden lindab vi forenkler byggingen Marutex er skapt for et langt liv i utsatte miljøer Utsatte miljøer

Detaljer