B19 FORANKRING AV STÅL 297

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B19 FORANKRING AV STÅL 297"

Transkript

1 B19 FORANKRING AV STÅL FORANKRING AV ARMERING I denne sammenhengen betyr «armering» kamstål B500NC som støpes inn i elementer eller støpes inn i fuger på byggeplass. Sveising eller liming av kamstål behandles i egne punkter og Det finnes også mange spesifikke forankringstabeller for aktuelle knutepunkter i Bind C Strekkforankring av kamstål Grunnlaget finnes i EC2-1-1 og er bearbeidet videre i punkt her. Dimensjonerende heftfasthet f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Med γ c = 1,5 får man f bd = 1,275 f ctk,0,05 Med γ c = 1,8 får man f bd = 1,0625 f ctk,0,05 Største nødvendig forankringslengde: l bd,rqd = N Rd,s / (π f bd ) Nødvendig forankringslengde l bd kan reduseres etter kontroll av faktorene α 1 til α 5 i tabell B Nødvendig forankringslengde: l bd = [N Rd (α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 )] / (π f bd ) l bd = N Rd / [π f bd / (α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 )] Strekkforankring av rette stenger Aktuelle korreksjonsfaktorer er: Betongoverdekning α 2 = 1 0,15 (R / 1,5) der R = a s / 2 i henhold til figur B Tverrarmering som ikke er sveiset til hovedarmeringen: α 3 = 1 K λ Samlet korreksjon produktet av α = α 2 α 3 skal være i området 0,7 1,0. Effekten av tverrarmering (α 3 ) med hensyn til spaltebrudd er vesentlig mindre enn effekten av kantavstand og senteravstand (α 2 ). Følgende tabeller er derfor satt opp for ulike verdier av α 2 og uten virkning av tverrarmering (α 3 = 1,0). I Bind C finnes det en del tabeller med aktuelle kombinasjoner av α 2 og α 3. Henviser også til tabell B for 25 og 30. Tabell B Forankring av armering B500NC med varierende kant- og senteravstander. Forutsetninger Stål: B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa Betong: Uarmert Heftbrudd: f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Korreksjonsfaktor for kantavstand (a) og senteravstand (s): α 2 =1 0,15 [(R / ) 1,5] 0,7 og 1,0 der R = a eller s / 2 l bd = 0,25 (f yd /f bd ) α 2, det vil si l bd / =0,25 α 2 f yd /f bd Fasthetsklasse B25 B30 B35 B45 B55 γ c 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 f bd (MPa) 1,913 2,550 2,805 3,443 3,825 a s α 2 l bd / 1,5 3 1,0 56,85 42,65 38,77 31,59 28, ,925 52,58 39,45 35,86 29,22 26,30 2,5 5 0,85 48,32 36,25 32,95 26,85 24, ,775 44,06 33,05 30,05 24,48 22,03 3,5 7 0,70 39,79 29,85 27,14 22,11 19,90

2 298 B19 FORANKRING AV STÅL Tabell B Forankring av armering B500NC med aktuelle kant- og senteravstander. Nødvendig forankringslengde. Forutsetninger: Stål: B500NC f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa N Rd,s = f yd A s Betong: Uarmert Heftbrudd: f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Korreksjonsfaktor for kantavstand (a) og senteravstand (s) α 2 = 1 0,15 [(R / ) 1,5] 0,7 og 1,0 der R = a eller s / 2 l bd = (N Rd,s α 2 ) / (π f bd ) Fasthetsklasse B25 B30 B35 B45 B55 γ c 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 f bd (N/mm 2 ) 1,913 2,550 2,805 3,443 3,825 N Rd,s a s (mm) (kn) (mm) (mm) α 2 l bd (mm) , , , , , , , , , , , , , , , , , , Av tabellen kan man lese følgende: Rette stenger 8, 10, 12 og 16 vil nesten alltid ha store nok kantavstander til å unngå spaltebrudd uten tverrarmering, og trenger derfor bare minste nødvendige forankringslengde. Det samme gjelder 20 for a 70 mm, 25 med a 88 mm, 32 med a 112 mm Strekkforankring i trange utstøpte fuger Forankring ved utstøping i trange fuger innebærer forhold som er såpass vanskelige å kontrollere at det anbefales å øke forankringslengden til det dobbelte, dette er formulert som materialkoeffisient γ c = 3,6 (se punkt 2.1). Med trange fuger menes i denne sammenheng fugebredder på ca. 25 til 70 mm, se figur B 19.85, der innstøpte armeringsstenger skal overføre de nødvendige strekkrefter mellom de forskjellige elementene. Tabellene regner med fasthetsklasse B25 for slike arbeider. Tabell B viser forankringslengden av enkle stenger og av bunter med 2 stenger. Det anbefales ikke å bruke større bunter. Minste nominelle fugebredde i det nivå der armeringen ligger: b = 2, men ikke mindre enn 25 mm. [fib bulletin 43 \7\] NS-EN 1168 \24\ angir b d g.

3 B19 FORANKRING AV STÅL 299 Det antas at normale forhold vil gjelde dersom fugebredden er over 5. Det anbefales derfor å benytte: Kolonne for γ c = 3,6 når b = 2 Kolonne for γ c = 1,8 når b = 5 For mellomliggende verdier interpoleres rettlinjet. Dette forutsetter at rengjøring av fuger, utstøping, herdeforløp og kontroll utføres omhyggelig og i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom det er vanskelig å tilfredsstille kravene til fugebredde eller til utstøpingen, anbefales det å vurdere andre løsninger, for eksempel omfaringsskjøt med sveising se neste kapittel. Neglisjeres b b 2 25 mm Figur B Forankring i trange fuger. a Tabell B Strekkforankring av armering i trange fuger. Nødvendig forankringslengde. Forutsetninger: Stål: B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa, N Rd,s = f yd A s Betong: Uarmert Heftbrudd: f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Korreksjonsfaktor for kantavstand a 3,5 n ; det vil si α 2 = 0,7 l bd = (N Rd,s 0,7) / (π n f bd ) der n = for enkle stenger n = 2 for to stenger Enkle stenger Bunt med to stenger Fasthetsklasse B25 B25 γ c 1,8 3,6 1,8 3,6 f bd (MPa) 1,913 0,956 1,913 0,956 N Rd,s a b l bd b l bd n N Rd,s a b l bd b l bd (mm) (kn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kn) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) , , , , , , Redusert forankringslengde ved hjelp av bøyning Hovedarmering Det henvises til EC2-1-1 punkt 8.3 og 8.4 samt punkt her. Forankringslengden l bd angitt for rette stenger kan reduseres ytterligere med faktoren α 1. Når R = a s / 2 = 3,5, kan man sette α 1 = 0,7. Dette kommer i tillegg til faktorene α 2 α 3 α 5 0,7 og eventuelt α 4 0,7. Dersom R < 3,5, settes α 1 = 1,0. Dette er et sprang som virker lite logisk.

4 300 B19 FORANKRING AV STÅL Forankringslengden l bd måles langs stangens senterlinje rundt bøyen se figur B Forankringslengden under visse forutsetninger (α 1 = 0,7 og α 2 = 0,7) finnes i tabell B Dersom R < 3,5 blir α 1 = 1,0, og man må bruke tallene i tabell B l bd 5 a) Vinkel 90 Start av forankringsbehov N Tabell B Forankring av bøyd armering B500NC i henhold til figur B Forutsetninger: Stål: B500NC f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa N Rd,s = f yd A s Betong: Uarmert Heftbrudd: f bd = 1,9125 f ctk,0,05 / γ c Korreksjonsfaktor for bøying α 1 = 0,7 når R = a eller s / 2 3,5 Korreksjonsfaktor for kantavstand (a) og senteravstand (s) α 2 =1 0,15 [(R / ) 1,5] 0,7 og 1,0 der R = a eller s / 2 l bd = (N Rd,s α 1 α 2 ) / (π f bd ) N Rd,s a s (mm) (kn) (mm) (mm) Fasthetsklasse B30 B35 B45 B55 γ c 1,5 1,5 1,5 1,5 f bd (N/mm 2 ) 2,550 2,805 3,443 3,825 α 1 α 2 l bd (mm) ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, ,7 0, lbd b) U-bøyle Figur B Forankringslengde ved bøying. N N Minste dordiameter m,min for å unngå skade på armeringen er vist i tabell B Tabell B Minste dordiameter for å unngå skade på armering. B500NC i henhold til NS 3576 [EC2-1-1, tabell NA.8.1N.c] Stang min 2,5 2,5 2,7 3, m,min (mm) Minste dordiameter m for å unngå brudd i betongen, kan settes lik m,min dersom det settes inn en tverrstang i bøyen som vist i figur B a), eller at stangen ikke går mer enn 5 forbi slutten av bøyen. Minste dordiameter m for øvrig bestemmes av uttrykket m = F bt / f cd [1 / a b + 1 / (2 )] der a b = R = a s / 2 og F bt er dimensjonerende strekkraft i stangen ved begynnelsen av bøyen. Hvis a b = R = 1,5 (α 1 = α 2 = 1,0): [1 / a b + 1 / (2 )] = [1 / (1,5 ) + 1 / (2 )] = 1,17 / Hvis a b = R = 3,5 (α 1 = α 2 = 0,7): [1 / a b + 1 / (2 )] = [1 / (3,5 ) + 1 / (2 )] = 0,79 / m,min Tverrstang a) Dordiameter med tverrstang m m,min b) Dordiameter uten tverrstang Figur B Dordiameter m. Illustrasjon til tabell B og tabell B m

5 B19 FORANKRING AV STÅL 301 Dersom man oppgir F bt i forhold til N Rd,s = f yd A s (der f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa) får man krav til m som vist i tabell B Hvis for eksempel R = 1,5, får vi m = [(f yd π 2 / 4) / f cd ] 117 / = 0,92 f yd / f cd Tabell B Minste dordiameter m uten tverrstang i bøyen (figur B b) for B500NC. Minste dordiameter m for stenger i oppleggsområder med tverrtrykk (bjelkeender, konsoller etc) er behandlet i neste punkt B Fasthetsklasse B30 B35 B45 B55 (γ c = 1,5) f cd 17,0 19,8 25,5 31,2 a b = 1,5 og F bt = N Rd,s m = 0,92 f yd /f cd a b = 3,5 og F bt = N Rd,s m = 0,62 f yd /f cd a b = 3,5 og F bt = 0,5 N Rd,s m = 0,31 f yd /f cd Bøylekroker Se EC2-1-1, punktene 8.3, 8.5, og Bøyler i bjelker og lignende konstruksjonselementer som hovedsakelig skal dimensjoneres for strekkrefter fra skjærkraft og torsjon forankres ved bruk av kroker som går rundt en langsgående stang av minst samme dimensjon, se figur B Figur B Forankring med armeringskrok. l m 2 10 > 70 mm l m 2 5 > 50 mm m 2 m 2 m 2 m 5 > 50 mm 2 l m a) 90 krok b) 135 krok c) 180 krok d) "Kleshenger" Dordiameter m,min for B500NC er vist i tabell B Ved å bruke disse dordiametrene m,min får man følgende kroklengder: Tabell B Kroklengder for bøyler i henhold til figur B Stang Forenklet Dordiameter m,min formel 90 krok l = + ( m / 2) + 10 ( 70) l ~ krok l = + ( m / 2) + 5 ( 50) l ~ krok l = + ( m / 2) + 5 ( 50) l ~ 8 Bøyler av glattstål er aktuelle der de ikke overfører noen beregningsmessig kraft. Eksempler er bøyler i små søyler og bøyler rundt gurtearmering i bjelker med I-tverrsnitt («kleshengere»). Standarden kan

6 302 B19 FORANKRING AV STÅL ikke uten videre anvendes for slike bøyler, men det antas at det vil være tilfredsstille å utføre bøylene med endekroker med ca. 90 bøy i hver ende, se figur B d Strekkforankring av armering i oppleggssoner Aktuelle oppleggssoner er søyletopp, konsoll og bjelkeende med eller uten avtrappet ende (neseopplegg). Anvisningene i dette punktet og detaljanvisningene om søyletopp, konsoll og bjelkeende med og uten avtrapping i Bind C, del 2 bygger på forsøk med strekkforbindelser, på omfattende praktisk erfaring i flere land, og betongelementhåndbøker i USA, Canada, Sverige og Finland. De tilfredsstiller imidlertid ikke alle kravene til generell dimensjonering ved beregning etter EC Grunnen til dette er at EC2-1-1 gir regler som passer for plasstøpte konstruksjoner generelt og er nokså forsiktig i vurdering av soner med høye trykkspenninger på tvers, slik det vil være i oppleggssoner. Erfaring viser at med elementkonstruksjoner er risikoen for skader i form av kantavskallinger betydelig dersom utformingen er uheldig. Dette er meget viktig, men er et detaljeringsproblem og behandles i Bind C, del 2. Dimensjoneringen av slike soner viser et behov for horisontal strekkarmering som kan bli meget stort. Plasseringen og forankringen av denne armeringsmengden er vanligvis hovedproblemet. Det er dette som behandles i det følgende. Armeringen kan være forankret etter tre forskjellige modeller. 1. Stangen bøyes med krumning som ikke gir større spenningskomponenter i betongen enn at betongen kan ta opp disse. Stangen forandrer retning for å føre kraften til et område hvor den kan tas opp. Kraftoverføring ved heft. 2. Stangen bøyes med meget sterk krumning samtidig som det armeres kraftig i bøyen. Kraftoverføringen er for det vesentligste ved flatetrykk mot betongen i bøyen. 3. Stangen forsynes med en eller annen form for forankring, vanligvis sveiset eller skrudd til stangenden. Kraftoverføringen er for det vesentligste ved flatetrykk mot betongen, men friksjon kan også spille en betydelig rolle. Utnyttelse av modell 1 krever etter EC2-1-1 svært store bøyediametre se tabell B Erfaring viser at for oppleggssoner kan det tillates betydelig sterkere krumning (sammenliknet med EC2-1-1) for små stangdimensjoner og høye betongfastheter. Følgende forhold mellom diameterne på hovedstang og vertikalstang 1 er vanlig (se figurene B og B 19.90) (mm) (mm) Figur B Forankring ved sveising av tverrstenger. 1 Helsveises (sveisens areal = stangens areal) 1 1 a) Enkeltstang mot enden b) Kryssende enkeltstang c) Forankring med to stenger Korrekt 1 1 Uheldig d) Plate og tverrstenger

7 B19 FORANKRING AV STÅL 303 Modell 2 er bøyleprinsippet se figur B I modell 3 kan forankringen være plate, vinkel eller annet profilstål, eller det kan være annen armering. Forankring av grove stenger ved hjelp av fastsveiset armeringsstang er særlig kjent fra USA. Figur B viser noen alternativer. Det er vanskelig å få nok sveiseareal i fuger som vist i a), alternativ b) er enklere å utføre. I alternativ c) skal begge tverrstengene sveises til hovedstangen. I alternativ d) med plate og tverrstenger skal som antydet hovedstangen føres så langt frem som mulig. Armeringene kan danne utpreget horisontale eller vertikale enheter. For den praktiske bruken er det derfor naturlig å se på variantene vist i figur B Med disse armeringstypene lar det seg gjøre å bygge opp rasjonelle og funksjonelle armeringskurver for vanlige opplegg se bind C. Figur B Aktuelle armeringsformer ved opplegg. 8, 10, 12 8, 10, 12 Sveises Sveises 16, 20, 25 16, 20, 25 1 a) Horisontalt armeringsplan b) Vertikalt armeringsplan Senteravstand For å ivareta utstøpningsforholdene kreves normalt en viss senteravstand mellom stengene = s s min = + d g + 5 > 3 > + 20 [EC2-1-1, punkt NA 8.2] Med maksimum tilslagsstørrelse d g = 20 mm fører dette til minimumsavstander i henhold til tabell B Tabell B Minimumsavstander mellom armeringsstenger i henhold til EC2. (mm) s min (mm) Av hensyn til forankringen kreves normalt s 3 se punkt her. Fordi kraftoverføringen til betongen for grove dimensjoner (16, 20, 25) etter disse anvisningene normalt vil være ved endeforankring og flatetrykk i betongen, tillates tettere plassering enn kravet s 3 for de største dimensjonene. Erfaring viser at utstøping av oppleggsområder blir tilfredsstillende dersom anbefalingene til armeringsmodeller i Bind C, del 2 følges.

8 304 B19 FORANKRING AV STÅL Det anbefales å benytte minimumsavstander i henhold til tabell B Tabell B Anbefalte minimumsavstander mellom armeringsstenger. (mm) s min (mm) Bøying Bøyler med tverrstang i bøyen kan bøyes med den minste bøyedor EC2-1-1 setter for bøyler i henhold til tabell B og gjentatt i tabell B Tabell B Dordiameter for bøyler med tverrstang i bøyen. (mm) s min (mm) Stenger med dimensjon 8, 10 og 12 mm (og 16) kan bøyes med bøyedor etter tabell B uten tverrstang i bøyen (D 5 ). Tabell B Dordiameter for bøyler uten tverrstang i bøyen. (mm) (16) s min (mm) (80) Dette er ikke i henhold til EC2-1-1, men anses som dokumentert gjennom praksis i andre land. Hvordan disse anvisningene brukes i dimensjoneringen vises i Bind C, del 2. For praktisk bruk betyr dette at armeringsstenger 8, 10 og 12 kan forankres ved bøying (og 16 i anviste konstruksjonsdetaljer i Bind C). Grovere stenger forankres ved sveising. Oppleggslengde Det er videre godt dokumentert at full forankring oppnås og gir en tilfredsstillende oppleggskonstruksjon med brutto oppleggslengde l oppl i henhold til tabellene B og B Med brutto oppleggslengde menes avstanden fra forkant av opplegg til enden på elementet pluss endefuge, se figur B 18.3.b. Tabell B Minimum brutto oppleggslengde med tynne stenger forankret ved bøying eller sveising. (mm) l oppl (mm) Tabell B Minimum brutto oppleggslengde med grove stenger forankret ved bøying eller sveising. (mm) l oppl (mm) Det kan gjøres beregninger av heftkapasitet, friksjon mellom eventuell stålplate og betong og utrivning av stenger med endeforankringer i kombinasjon med heft etc. Her fastslås det ganske enkelt at dersom oppleggsarmeringen utføres i henhold til begrensningene over er forankringen ivaretatt. Dersom bruk av disse standardanvisningene gir for liten dimensjonerende kapasitet skal betongdimensjonene økes. Deler av denne anvis-

9 B19 FORANKRING AV STÅL 305 ningen kan ikke uten videre overføres til større eller mer påkjente konstruksjoner eller til plasstøpte konstruksjoner. Anvisningene her krever kortere opplegg enn de fleste andre anvisninger. Det er ikke noen ubetinget fordel å øke oppleggets lengde. Påkjenningene vil nemlig øke samtidig, som man lett ser i det meget vanlige tilfellet med konsoll og innfelt bjelkeopplegg, dermed øker kraften som skal forankres og antagelig også rissvidden. Usikkerheten i hvor oppleggslasten angriper kan også øke med økende lengde. De oppleggslengder som anbefales her og i Bind C, del 2 har gitt gode resultater under svært varierende betingelser. Det forutsettes naturligvis at man følger anvisningene om kontroll av mellomlegg og kantavstander i punkt 17.4 og kapittel B 18, samt Bind C, del 2. Armeringsstenger med endeplater Stenger med stor diameter kan med fordel forankres med påsveiste stålplater i enden. [EC2-1-1, punkt 8.8 (3) Mekaniske forankringsenheter] Slike produkter er nå kommersielt tilgjengelige. Disse bør være prøvet i overensstemmelse med den aktuelle produktstandarden eller en europeisk teknisk godkjenning. [EC2-1-1, punkt (5)] Dimensjoneringen henvises til leverandørens anvisninger, men med øvrige vurderinger i henhold til punktene og her. Figur B Eksempler på armeringsstenger med endeplater. a) Rektangulær endeplate b) Sirkulær endeplate c) Endeplate i begge ender («T-headed bar») d) Konsollarmering med endeplater Avskjæring av kamstål Stålets kapasitet Formelgrunnlaget finnes i punkt f yd = f y / γ c = 500 / 1,15 = 435 MPa Skjærkapasitet: V Rd,s = A s f yd / 3 = A s 0,435 / 3 = 0,251 A s (kn, mm) For kontroll av dybelskjær med utkraging trenger man også momentkapasiteten:

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering 180 I det følgende behandles typiske opplegg for bjelker. Dessuten gjennomgås dimensjonering av hylle for opplegg av dekker, mens dimensjonering av forbindelsen er vist i kapittel C11 for ribbeplater og

Detaljer

19.3.3 Strekkforankring av kamstål

19.3.3 Strekkforankring av kamstål 242 19.3.2.6 Armert betong Svært ofte vil senteravstander og kantavstander være så små at bruddkjeglene ikke gir nok utrivingskapasitet. Formlene her gir ingen addisjonseffekt av tilleggsarmering, så løsningen

Detaljer

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense.

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. C13 SKIER 275 Tabell C 13.12. Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. Rd (kn/m) Fuge- B25, γ c = 1,8 B30, γ c = 1,8 B35, γ c = 1,8 bredde f cd = 11,8 MPa f cd = 14,2

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg.

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg. C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 211 Et alternativ er å sveise bjelken til søyletoppen som vist i figur C 9.6.b. Kraft i sveis på grunn av tverrlastmomentet alene: S Ed = M Ed /

Detaljer

Forskjellige bruddformer Bruddformene for uttrekk av stål (forankring) innstøpt i betong kan deles i forskjellige bruddtyper som vist i figur B 19.

Forskjellige bruddformer Bruddformene for uttrekk av stål (forankring) innstøpt i betong kan deles i forskjellige bruddtyper som vist i figur B 19. B19 FORAKRIG AV STÅL 231 uttrykk i en lav verdi på sikkerhetsfaktoren. Er SF oppgitt til 3 eller mindre (for betongbrudd), kan det tyde på at det er denne modellen som er brukt. Det innebærer at: x d =

Detaljer

122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER

122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER 122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER Tabell C 6.1. Senteravstand på festemidler som gir kapasitet 20 kn/m. Kamstål (bind B, tabell B 19.11.2) B500NC Ø (mm): 8 10 12 16 20 25 N Rd,s = f yd A s (kn): 22

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter. 57 600 50 Figur C.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. punktlaster og linjelaster som overføres til naboelementene avhenger av konstruksjonens stivhet i tverretningen. Dette må beregnes basert på påstøpens

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6.

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6. 248 C12 HULLDEKKER Det er som regel bare vridningsforbindelser som kan kreve så store strekk-krefter som N maks2, se figur C 12.9.a. Dersom forbindelsen skal overføre skjærkrefter mellom hulldekke og vegg

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

Strekkforankring av stenger med fot

Strekkforankring av stenger med fot 236 B19 FORAKRIG AV STÅL 19.3.2 Strekkforankring av stenger med fot 19.3.2.1 Generelt kjeglebrudd Anvisningene her baserer seg delvis på J. Hisdal, Masteroppgave \10\. Masteroppgaven analyserer hovedsakelig

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 57 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 102 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/57 Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

C14 FASADEFORBINDELSER 323

C14 FASADEFORBINDELSER 323 C14 FASADEFORBINDELSER 323 Elementet Når mellomlegget har tilnærmet samme bredde som bærende elementvange i et veggelement, blir spaltestrekk på tvers av elementet ubetydelig. Spaltestrekk i lengderetningen

Detaljer

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter 92 Det er derfor tilstrekkelig å kontrollere hver av lastene sine hovedretninger. Se også punkt 2.1.4 her. E Edx + 0 E Edy 0 E Edx + E Edy 5.2.1.8 Kraftfordeling til veggskivene Tar utgangspunkt i taket

Detaljer

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2)

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for å forankre armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle

Detaljer

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 55c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 41 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55c Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle 118 5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Da bygget er regulært i planet samt at det kun er søylene som er avstivende, kan det forutsettes at den seismiske påvirkningen virker separat og ikke behøver

Detaljer

C13 SKIVER HORISONTALE SKIVER Generell virkemåte og oversikt over aktuelle elementtyper finnes i bind B, punkt 12.4.

C13 SKIVER HORISONTALE SKIVER Generell virkemåte og oversikt over aktuelle elementtyper finnes i bind B, punkt 12.4. 254 C13 SKIER I det følgende behandles typiske knutepunkter for skiver. All generell informasjon finnes i bind B. Beregning av minimumskrefter på forbindelser er spesielt viktig for skiver, og grunnlaget

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55d Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 101 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55d Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 101 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 712 Dato: 11.02.2015 Sign.: sss BWC H60 / BWC HV80 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/712 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD TILLATT

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 812 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss BEREGNING AV ARMERING Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/12 Kontr.: ps DIMENSJONERING BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER 148 C7 SØYLER Tabell C 7.5. Forankring av limte stenger uten forankringsfot. Forutsetninger: Kamstål B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa l bd = nødvendig forankringslengde for oppgitt strekkapasitet l

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 733 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/33 Sign.: Kontr.: sss jb STANDARD SVEISER

Detaljer

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER B18 TRYKKOVERFØRIG I FORBIDELSER 201 18.1 VALG AV MELLOMLEGG Bjelker : t = 6 10 mm (enkelt) Stål: t = 6 10 mm (enkelt) Plast: t = 4 mm (dobbelt) Brutto oppleggslengde (betongmål): av stål: l 150 mm Andre:

Detaljer

b) Skjult betongkonsoll med horisontalfeste d) Stålkonsoll med horisontalfeste

b) Skjult betongkonsoll med horisontalfeste d) Stålkonsoll med horisontalfeste 328 14.4 FASADEOPPLEGG PÅ SØYLER OG DEKKER I figurene C 14.14 og C 14.15 er vist noen vanlige løsninger. Disse dimensjoneres som plant opplegg på grunnmur. Elementene settes vanligvis på innstøpte ankerplater

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41 Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4 Side av 9 GUNNLEGGENDE

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/12 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703b Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55 LIGHT - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4B Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703a Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55-740 SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD FORUTSETNINGER...

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 125. Figur B Innføring av horisontalt strekk som bøying i planet av dekkeelementer.

B12 SKIVESYSTEM 125. Figur B Innføring av horisontalt strekk som bøying i planet av dekkeelementer. 12 KIEYTEM 125 Figur 12.53 viser plan av et stort dekke med tre felt (vindsug på gavl er ikke vist). Kreftene og spenningene som virker på elementene, og C er vist under planen av dekket. Trykkgurten er

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

7.1.2 Fotplater. Dimensjonering Følgende punkter må gjennomgås: Boltenes posisjon i forhold til søyletverrsnittet velges. Boltkraft beregnes.

7.1.2 Fotplater. Dimensjonering Følgende punkter må gjennomgås: Boltenes posisjon i forhold til søyletverrsnittet velges. Boltkraft beregnes. 133 Konklusjon Man ser at det er en rekke variable faktorer som inngår. Dette kompliserer beregningene og gjør dem noe usikre. Etter en samlet vurdering av regler, praksis og erfaring anbefales det å regne

Detaljer

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71 32 C2 BJELKER 2.1.3 Dimensjonering for skjærkraft For å sikre bestandigheten bør spenningen f yd i armeringen ved ut - sparinger begrenses i henhold til tabell C 6.5. Små utsparinger Når utsparingen Ø

Detaljer

N 0 Rd,c > > > >44

N 0 Rd,c > > > >44 2.2.3 Dimensjonering av stagboltene Aktuelle bolter er Hilti HSA Ekspansjonsanker (kvikkbolt, stikkanker. stud anchor) i M16 og M20 og HSL3 Sikkerhetsanker (heavy duty anchor) i M20. I tillegg er HCA fjæranker

Detaljer

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM igur B 8.10. Kombinasjon av skiver og rammer. a) Utkraget skive b) Momentramme ) Kombinasjon igur B 8.11. Eksempel på ramme/ skivekombinasjon Hovedramme igur B 8.12. (Lengst t.h.) Kombinasjon av rammer.

Detaljer

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 732 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG, BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/32 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150

Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 MEMO 830 Dato: 19.09.013 Sign.: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER Siste rev.: 13.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K6-10-30 Kontr.: ps BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD BEREGNING AV ARMERING

Detaljer

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 722b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/10 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-KONSOLL Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-konsoll INNHOLD 1. ALLMENT 1.1 Allmen beskrivelse side 3 1.2 Funksjonsprinsipp side 3 2. KONSOLLDELER 2.1 KPH-Søyleholk

Detaljer

B19 FORANKRING AV STÅL

B19 FORANKRING AV STÅL B9 FORANKRING A STÅL Armeringen kan dimensjoneres ved jelp av en kraftmodell for ele kraften, se figur B 933 Legg merke til at slik armering ikke uten videre forindrer avskalling, fordi den ikke kan plasseres

Detaljer

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1)

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1) Side 1 av 7 BJELKE OG SØYLEENHETER 1.1 KVALITETER Armering 500C (EN 1992-1-1, Appendiks C): f yd = f yk/γ s = 500/1,15 = 435 MPa Stål Sxxx (EN 10025-2): Stål S355: Strekk/trykk: f yd = f y/ γ M0 = 355/1,1

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 704 Dato: 8.0.0 Sign.: sss BWC 55-740 / BWC 55 LIGHT SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.:.09.06 K5-4/5 Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

B19 FORANKRING AV STÅL

B19 FORANKRING AV STÅL 292 B19 FORAKRIG AV STÅL tabeller. Tabellene er basert på relevante forsøk som bør gå foran teoretiske beregninger. Husk at reglene for sikkerhetsvurdering angitt i punkt 19.2 skal følges! Tillatte brukslaster

Detaljer

BETONGBOLTER HPM / PPM

BETONGBOLTER HPM / PPM norge as BETONGBOLTER HPM / PPM www.peikko.no www.peikko.com Betongbolter INNHOLD 1 Boltenes funksjonsprinsipp...side 3 2 Konstruksjon HPM-forankringsbolter...side 3 PPM-fundamentbolter...side 4 3 Tilvirkning

Detaljer

BETONGBOLTER HPM / PPM

BETONGBOLTER HPM / PPM BETONGBOLTER HPM / PPM INNHOLD 1 Boltenes funksjonsprinsipp...side 2 2 Konstruksjon HPM-bolter...side 2 PPM-bolter...side 3 3 Kapasiteter 3.1 Dimensjoneringsregler...side 4 3.2 Kapasiteter...side 4 4 Konstruksjonsanvisninger

Detaljer

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING Side 1 av 61 INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 4 1.1 GENERELT... 4 1. STANDARDER... 4 1.3 KVALITETER... 5 1.4 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 6 1.5 LAST... 8 1.6 TOLERANSER...

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING MEMO 711 Dato: 11.0.015 Sign.: sss SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.016 K5-10/711 Sign.: Kontr.: sss ps SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 26 Innstøpningsgods av ubrennbart materiale kan benyttes i steget, forutsatt at avstanden mellom innstøpningsgods og armeringen ikke er mindre enn krav til armeringsdybde. Innstøpningsgods og sveiseplater

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 744 Dato: 1.01.016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 3.05.016 K5-10-744 Sign.: Kontr.: sss nb EKSEMPEL INNHOLD EKSEMPEL... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører

BUBBLEDECK. Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer. Veileder for Rådgivende ingeniører BUBBLEDECK Beregning, dimensjonering og utførelse av biaksiale hulldekkelementer Veileder for Rådgivende ingeniører 2009 Veileder for Rådgivende ingeniører Denne publikasjon er en uavhengig veileder for

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING MEMO 743 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-743 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET BALKONG

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT MEMO 742 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-742 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET

Detaljer

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER MEMO 811 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss TEKNISKE SPESIFIKASJONER Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/11 Kontr.: ps DIMENSJONERING TEKNISKE SPESIFIKASJONER DTF150/DTS150 DIMENSJONER

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102 MEMO 60 Dato: 04.10.011 Sign.: sss TSS 10 Siste rev.: 0.05.016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 10 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41 MEMO 54c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 41 Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54c Kontr.: ps ARMERING AV TSS 41 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.:

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: MEMO 56 Dato: 1.10.013 Sign.: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: 11.05.16 Sign.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE Dok. nr.: K4-10/56 Kontr.: ps DIMENSJONERING BSF BEREGNING AV ARMERING, T-FORBINDELSE

Detaljer

3.2 DImENSjONERING Ribbeplater Hulldekker 3.3 DEKKER med AKSIALTRYKK Knekkingsberegning

3.2 DImENSjONERING Ribbeplater Hulldekker 3.3 DEKKER med AKSIALTRYKK Knekkingsberegning 66 C3 DEKKER 3.2 DImENSjONERING Den generelle effekten av spennarmering i ribbeplater, forskalings - plater og hulldekker er beskrevet i innledningen til kapittel C3. 3.2.1 Ribbeplater Dimensjonering for

Detaljer

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009.

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009. Følgende beregninger skal utføres: Strekkapasiteten til knuteplatene EC3 Del 1-1 pkt 6.2.3 Bolteforbindr EC3 Del 1-8 pkt 3.4 kategorier av skrueforbindr Brudd i søylens flens: EC 3: del 1-8: tabell 7.13

Detaljer

Størrelsen av sikkerhetsfaktoren Praktiske løsninger

Størrelsen av sikkerhetsfaktoren Praktiske løsninger 44 C2 BJELKER Størrelsen av sikkerhetsfaktoren Nødvendig sikkerhetsfaktor kan ikke regnes ut, men må baseres på erfaring. Det er arbeidskrevende å bestemme strekkspenningene i bjelkens overflens for biaksial

Detaljer

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Jan Arve Øverli Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU 1 Kursinnhold Introduksjon Materialer og bestandighet Bruddgrensetilstand Moment og aksialkraft

Detaljer

13.3 EN-ETASjES INduSTRIHALL med RIbbEpLATER C13 SKIVER

13.3 EN-ETASjES INduSTRIHALL med RIbbEpLATER C13 SKIVER 282 C13 SKIVER 13.3 EN-ETASjES INduSTRIHALL med RIbbEpLATER beregningseksempel med SKIVEfORbINdELSER 1 Generelt I dette eksemplet gjøres en praktisk gjennomføring av beregning med bruk av anbefalinger,

Detaljer

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1 Vedlegg 1.5 1 HVA ER FORSPENNING? SPENNARMERT BETONG/ Armert betong hvor all eller deler av armeringen av armeringen er forspent og dermed er gitt en strekktøyning i forhold til betongen. Kreftene som

Detaljer

B9 VERTIKALE AVSTIVNINGSSYSTEMER GEOMETRISKE AVVIK, KNEKKING, SLANKHET

B9 VERTIKALE AVSTIVNINGSSYSTEMER GEOMETRISKE AVVIK, KNEKKING, SLANKHET 9.2.5 Slankhet og slankhetsgrenser Den geometriske slankheten defineres som λ = l 0 / i = l 0 / (I /A), det vil si l 0 = λ (I /A) der i er treghetsradien for urisset betongtverrsnitt (lineært elastisk).

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101 MEMO 54d Dato: 6.04.011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 101 Siste rev.: 19.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54d Kontr.: ps ARMERING AV TSS 101 INNHOLD ARMERING AV TSS 101... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: Gyldig til: 26.11.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA Dato: 10.04.2015 sss Side 1 av 9 INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 3 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 3 Rør: CFRHS 40x40x4, L=215mm.

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 734 Dato: 07.06.0 Sign.: sss BWC 50-40 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/34 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER 3T-MR - H40-1-2 over E1-32,8 kn 1 Dataprogram: E-BJELKE versjon 6.5 Laget av Sletten Byggdata Beregningene er basert på NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990:2002 + NA:2008 Data er lagret på fil: G:\SiV 5 - E2

Detaljer

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR

Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Vedlegg 1.9 NS 3473 PROSJEKTERING AV BETONGKOPNSTRUKSJOENR Beregnings- og konstruksjonsregler Siri Fause Høgskolen i Østfold 1 NS 3473 Prosjektering av betongkonstruksjoner 6.utgave september 2003 Revisjonen

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 701a Dato: 31.08.2012 Sign.: sss BWC 55 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE Siste rev.: Dok. nr.: 19.01.2013 K5-10/2a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

ARMERING AV TSS 20 FA

ARMERING AV TSS 20 FA MEMO 65 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 20 FA Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 20 FA INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

HALFEN HSC KONSOLLARMERING HSC 07 N BETONG

HALFEN HSC KONSOLLARMERING HSC 07 N BETONG HAFEN HSC KONSOARMERING HSC 07 N BETONG HAFEN HSC KONSOARMERING System og bruksområder System HAFEN HSC konsollarmering er en spesialarmering som er konstruert for å gi kraftig og økonomisk forbindelse

Detaljer

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING MEMO 63 Dato: 22.01.2015 Sign.: sss TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss PROSJEKTERING Dok. nr.: K3-10/63 Kontr.: ps TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Denne innføringen er ment å gi

Detaljer

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012

HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE /6/2012 HVORDAN BESKRIVE BETONGKONSTRUKSJONER RIKTIG KURSDAGENE 2012 Trondheim 5.-6. januar 2012 Harald Rosendahl, Dr techn. Olav Olsen Morten André B. Helland, Rambøll 1 EKSEMPLER PÅ PRODUKSJONSUNDERLAG Veiledning

Detaljer