BETONGBOLTER HPM / PPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETONGBOLTER HPM / PPM"

Transkript

1 norge as BETONGBOLTER HPM / PPM

2 Betongbolter INNHOLD 1 Boltenes funksjonsprinsipp...side 3 2 Konstruksjon HPM-forankringsbolter...side 3 PPM-fundamentbolter...side 4 3 Tilvirkning 3.1 Produksjonsmetoder...side Produksjonstoleranser...side Produktmerking...side Kvalitetsovervåkning...side 5 4 Kapasiteter 4.1 Dimensjoneringsregler...side Kapasiteter...side 6 5 Konstruksjonsanvisninger 5.1 Anvendelsesprinsipper...side Dimensjonering for last i monteringsstadiet... side Begrensninger...side Planlegging Krav til betongkvalitet...side Kantavstander og innbyrdes avstand...side Armering i forankringssone... side Montering...side Montering av bolter og monteringstoleranser... side Bøying av kamstenger...side Sveising av boltene...side Montering av søyler...side 13 7 Kontroll ved montering 7.1 Overvåkningsinstruks for boltemontasje...side Overvåkningsinstruks for søylemontasje...side 14 Side 2

3 1. BOLTENES FUNKSJONSPRINSIPP 2. KONSTRUKSJON HPM-forankringsbolter PEIKKOboltene overfører laster gjennom kamstangens forankring i betong. Lange bolter er konstruert av rette armeringsstenger eller har rette kamstangsforankringer (PPM/P) som forankrer gjennom vedheft til betongen. Korte bolter forankrer dels gjennom vedheft, dels gjennom trykk ved endeforankring. Boltene er i prinsippet konstruert som fullforankringsbolter i betong C30, det vil si at stålet er dimensjonerende for bolteforbindelser i betong C30. HPM-boltene er konstruert av kamstål K500TE. PPM-boltene er produsert av sveisbart høyholdfast stål tilsvarende 8.8 i gjengestamme og kamstål K500TE i forankringsdelen. HPM/L HPM/P Fig, 1 Kamstålbolter. HPM/L korte forankringsbolter. HPM/P lange forankringsbolter. Bolt As Ø A HPM/P HPM/L Skive L kg L kg HPM , ,0 5Ø38 HPM , ,4 6Ø40 HPM , ,6 6Ø55 HPM , ,4 8Ø65 HPM , ,3 8Ø90 A - standard gjengelengde L - total lengde M - gjengedimensjon As - spenningsareal Ø - diameter kamstål Tabell 1. Dimensjoner og vekt HPM forankringsbolter Betegnelse HPM/P = lang type Betegnelse HPM/L = kort type HPM-betongbolter levers ubehandlet eller varmforsinkede komplett med 2 muttere og 2 skiver samt BLT-kvalitetskontrollmerke montert. Materiale: Kamstål K500TE Skiver S355J0 Muttere Klasse 8.8 ISO 898 PEIKKO NORGE AS Telefon: Fax.: Side 3

4 Betongbolter PPM-fundamentbolter PPM/L PPM22/L PPM27/L PPM36/L PPM45/L PPM52/L PPM/P PPM22/P PPM27/P Fig.2 PPM36/P PPM45/P PPM52/P PPM fundamentbolter Skrue As Ø A PPM/P PPM/L Skive L kg L kg PPM X , ,4 8Ø55 PPM X , ,5 8Ø65 PPM X , ,0 8Ø80 PPM X , ,7 10Ø100 PPM X , ,8 12Ø100 A - standard gjengelengde L - total lengde M - gjengedimensjon As - spenningsareal Ø - diameter kamstål Tabell 2. Dimensjoner og vekt PPM fundamentbolter Betegnelse PPM/P = lang type Betegnelse PPM/L = kort type PPM-forankringsbolter leveres ubehandlede (svarte) komplett med 2 muttere og 2 skiver samt BLT kvalitetskontrollmerke montert. PPM-forankringsbolter lagerføres i standard som beskrevet ovenfor. Gjengelengde og forankringslengde kan endres etter kundens ønske. Varmgalvanisert utførelse etter forespørsel. Materiale: Boltestamme:IMACRO M Kamstenger Skiver Endeforankring Muttere 8.8 ISO 898 ƒ yk 770 Mpa (t 35mm) ƒ yk 700 Mpa (t 35mm) Slagseighet (Charpy V) min 40J ved -30 C K500TE S355J0 S355J0 Side 4

5 3. TILVIRKNING 3.1 Produksjonsmetoder 3.2 Produksjonstoleranser Ståldeler kappes mekanisk. Gjenger utføres ved rullevalsing. Sveiseutførelse: robotsveis eller manuell MAG-sveising. Totallengde: ± 10mm Gjengelengde: +5, Produktmerking 3.4 Kvalitetsovervåkning 4. KAPASITETER Boltene merkes med kvalitetskontrollemblem BLT, Peikko produsentlogo og stålkvalitetsmerking. Merkingen trykkes på kartong som monteres på boltene mellom mutrene. Kvalitetssikring etter krav i Finlands byggregelsamling. Teräspeikko Oy er medlem av den finske Betongindustriens kvalitetsovervåkningsforening BLT. PPM-fundament-bolter og HPM-forankringsbolter har bekreftet produktreferansenummer 60 utstedt av den finske betongforening BY. HPM forankringsbolter har tysk Zulassung Z Dimensjoneringsregler 4.2 Kapasiteter HPM- og PPM-boltene er konstruert ihht dimensjoneringsregler for betong og stålkonstruksjoner i Finske Byggbestemmelser B4 og B7. Dimensjonerende kapasiteter gitt i pkt. 4.2 nedenfor er statiske laster i bruddgrensetilstand, beregnet for det skandinaviske marked. Det er tatt hensyn til bestemmelser i: NS 3473/3479, Svenske Boverkets konstruksjonsregler BKR94 / BSK94 / BBK94 Betongelementboken (C) ENV Eurocode 2: Design of concrete structures - Part1: General rules and rules for buildings. PCI Design Handbook Forankringskapasitet av stuss-forankring er beregnet etter ENV kap og beregninger av bruddkonus ihht PCI Design handbook kap Ved dynamiske laster reduseres kapasiteten ihht bestemmelser i NS3472 kap Dimensjonerende kapasiteter gjelder for betong i fasthetsklasse C30. Bolter A s (mm 2 ) γn=1,0 γn=1,1 γn=1,2 HPM ,4 59,5 54,5 HPM ,8 85,1 HPM HPM HPM Asfyk Fd= kn 1,2γn Tabell 3. Dimensjonerende kapasitet for strekk-kraft for HPM forankringsrbolter. f yk =500N/mm 2 PEIKKO NORGE AS Telefon: Fax.: Side 5

6 Betongbolter Bolter A s (mm 2 ) γn=1,0 γn=1,1 γn=1,2 PPM PPM PPM PPM PPM Asfyk Fd= kn 1,2γn Tabell 4. Dimensjonerende kapasitet for strekk-kraft for PPM fundamentbolter. f yk =770N/mm 2 (PPM 22, 27) f yk =700N/mm 2 (PPM 36,45,52) Bolt Dimensjonerende skjærkapasitet (kn) *1) γn=1,0 γn=1,1 γn=1,2 HPM 16 10,9 9,9 9,1 HPM 20 17,1 15,5 14,2 HPM 24 24,7 22,4 20,5 HPM 30 38,5 34,9 32,0 HPM 39 65,1 59,0 54,1 PPM 22 20,7 18,8 17,2 PPM 27 31,2 28,3 25,9 PPM 36 55,5 50,3 46,9 PPM 45 86,7 78,6 72,1 PPM ,7 104,9 96,3 *1) forutsetter kantavstand R 10 x M (M = gjengediameter) Tabell 5. Dimensjonerende skjærkraftkapasitet for bolter (kn) i betong C30 ved kantavstand R 10xM (M = gjengediameter) Nd = dimensjonerende strekkkraft Nu = dimensjonerende strekkkapasitet Vd = dimensjonerende skjærkraft Vu = dimensjonerende skjærkapasitet Overføring av skjærkraft fra søylefotbeslag til bolten forutsetter at muttere er dratt til med tilstrekkelig moment (HPM klasse 5, PPM klasse 8), eller at skivene er sveiset sammen med søylefotbeslaget. Ved samvirkende strekk- og skjærlast, bør forbindelsen kontrolleres etter følgende formel: Nd Vd 4/3 + 4/3 1 Nu Vu eller Nd Vd + 1, om kantavstand er mindre enn 10 x Ø og det ikke anvendes Nu Vu skjærarmering. Side 6

7 5. KONSTRUKSJONSANVISNINGER 5.1 Anvendelsesprinsipper HPM/P-kamstålbolter anvendes som skjøtebolter og som fundamentbolter. HPM/L-kamstålbolter anvendes til forankring i grunne fundamenter. Boltene egner seg også til innspenning av betongbjelker mot søyle. PPM/P-fundamentbolter anvendes som skjøtebolter i søyletopp/fundamentbolter i dype fundamenter (fig). PPM/L-fundamentbolter anvendes til innspenning i grunne fundamenter. PPM/P HPM/P PPM/L HPM/L Fig. 3. Eksempler på forankring i fundament. 5.2 Dimensjonering Under montering, før fotplaten undergyses, hviler søylen utelukkende på fundamentboltene. Man må derfor kontrollere at boltene kan bære de vertikale og horisontale for last i monteringsstadiet krefter som kan oppstå. Dette er spesielt viktig ved store horisontalkrefter. Boltens trykkraftkapasitet: der Fcd = ω c A s f yd ω c = reduksjonsfaktor mht. knekking A s = boltens spenningsareal PEIKKO NORGE AS Telefon: Fax.: Side 7

8 Betongbolter Det trengs ikke reduksjon for knekking (ω c =1) om følgende vilkår oppfylles: Bolt Umax Bolt Umax (mm) (mm) HPM PPM HPM PPM HPM PPM HPM PPM HPM PPM Tabell 6. Maksimum tykkelse underfuge uten reduksjon for knekking eller støtte i monteringsfase. F c H u l c = 1,2u Fig. 4 Beregningsmodell for last i monteringsstadiet. Med betegnelser ihht fig. 4, er horisontalkraftskapasiteten for bolten H d = 0.19 [A s d f yd / u ] Følgende vilkår skal oppfylles: F c F cd og H H d og ved kombinasjon av vertikal- og horisontallkraft: (F c / F cd ) 2 + (H / H d ) Begrensninger Oppgitte kapasiteter for boltene er beregnet for statiske laster. Ved dynamisk opptredende laster og utmattingslaster bør større sikkerhetskoefficienter anvendes. 5.4 Planleggingsinstruksjoner Krav til betongkvalitet PPM-fundamentbolter og HPM-kamstålbolter er dimensjonerende i betongfasthetsklasse C30-2. Ved lavere betongfasthet må kapasiteter (tabell 1 og tabell 2) reduseres. Side 8

9 5.4.2 Minste kant- og innbyrdes avstand Lange bolter. For PPM/P fundamentbolter og HPM/P kamstålbolter kan man tillempe generelle armeringsregler etter NS3473 (kap.17) mht kantavstand (overdekning) og innbyrdes avstander. Fundamentet bør armeres mot skjærkraft i bolteforbindelsen. Korte bolter Hovedregel for kantavstand ved korte PPM/L fundamentbolter og HPM/L-kamstålbolter er minsteavstand =10 x Ø fra betongkant. Det bør alltid armeres mot spjelkning i trykksonen. Tabell 7. Minste innbyrdes avstand. PPM/L k/k (mm) PPM 22/L 180 PPM 27/L 280 PPM 36/L 280 PPM 45/L 380 PPM 52/L 480 HPM/L HPM 16/L 180 HPM 20/L 180 Fig. 5. Kantavstand for korte bolter. HPM 24/L 180 HPM 30/L 180 HPM 39/L 280 HPM/L-kamstålbolter kan, ved behov, plasseres nærmere konstruksjonens kant dersom hjørnet av konstruksjonen armeres til boltens kraft. Det er da mulig å anvende HPM/L-kamstålbolter med minimumskantavstand 3,1 x Ø som er beregnet ihht betongens lokale trykkopptaksevne ENV kap Enda mindre kantavstand kan anvendes i tett armerte konstruksjoner som søyler og bjelker. Skjærkraft. Ved skjærkraftoverføring bør minste kantavstand =10 x Ø (Ø=boltens kamstangdiameter) underskrides kun ved tilleggsarmering motsvarende skjærkraftpåvirkningen. Oppgitte skjærkraftskapasiteter forutsetter kantavstand 10 x M (M = gjengediameter). Ved underskridelse av 10 x M bør det armeres for å sikre mot betongbrudd. Alternativt kan kapasiteter minskes mht kantavstand. Reparasjonskoeffisient = c/10xm c = kantavstand til senter bolt M = gjengediameter Fig. 6. HPM/L-kamstålbolt. Minste kantavstand. PEIKKO NORGE AS Telefon: Fax.: Side 9

10 Betongbolter Armering I forankringssone Lange bolter. HPM/P-kamstålbolter og PPM/P-fundamentbolter forankrer ved vedheft til kamstålet. Strekkarmering for transport av påført boltekraft skjer ved omfararmering med armering tilsvarende boltenes forankring. (tabell 4). Tverr-armering ihht NS3473. Bolt størrelse Boltens kamstenger PPM 22 2 Ø 20 PPM 27 2 Ø 25 PPM 36 4 Ø 20 PPM 45 4 Ø 25 PPM 52 4 Ø 32 Fig. 7 Armering i underliggende søyle med PPM/P-bolter. Korte bolter Enkeltstående bolt forankrer uten tverr-armering. Forspente boltepar forutsetter at konstruksjonen er armert etter betongnormer, ved skiver slik at minimumsarmering fins begge retninger. Armering skal fordeles jevnt på bruddkonarealet. PPM/L HPM/L PPM/L A s Nett (mm 2 /m) PPM 22/L 304 Ø8 # 150 PPM 27/L 425 Ø10 # 150 PPM 36/L 492 Ø10 # 150 PPM 45/L 676 Ø12 # 150 PPM 52/L 772 Ø12 # 150 HPM/L A s Nett (mm 2 /m) HPM 16/L 164 Ø8 # 300 HPM 20/L 212 Ø8 # 200 HPM 24/L 280 Ø8 # 150 HPM 30/L 343 Ø8 # 150 HPM 39/L 476 Ø10 # 150 Fig. 8 Armering i fundament Side 10

11 Ved behov kan mindre kantavstand enn vist i figur 4, tillates om bruddkonus forankres til boltkrefter etter for eksempel følgende prinsipper: Fig. 9 Alternativ armering for motvirkning av bruddkraft. Korte bolters trykkforankring. Trykkraftforankring av korte bolter forutsetter tilstrekkelig betongsjikt på boltens underside. Om h i konstruksjonen er mindre enn krav i nedenstående tabell, bør konstruksjonen tilleggsarmeres. h PPM/L Min h A s mm (mm 2 ) PPM 22/L PPM 27/L PPM 36/L PPM 45/L PPM 52/L HPM/L Min h A s mm (mm 2 /m) HPM 16/L HPM 20/L HPM 24/L HPM 30/L HPM 39/L Fig. 10 Armering av bruddkon under bolten. PEIKKO NORGE AS Telefon: Fax.: Side 11

12 Betongbolter 6. MONTERING Fundamentboltegruppen plasseres/fikseres i fundamentforskaling ved hjelp av en monteringsramme. Monteringsrammen og boltene leveres hver for seg. Boltene monteres i rammen ved hjelp av de medfølgende muttere/skiver. Etter montering, senkes boltgruppen i støpeformen. Boltegruppen festes til formen og justeres på plass ved hjelp av lekter eller spikerslag. Se figur 11. Monteringsrammen er åpen og er ikke til unødig hinder for støping og vibrering av betongen. Det er viktig at boltene skrues ordentlig fast til rammen slik at boltene blir retnings-stabile og det ikke oppstår fare for kostbare korrigeringsarbeider og forsinkelser. Det er også mulig å støpe fundamenter med utsparring av korrugerte rør for ettergysing av bolter. Fig. 11 Fundamentboltene fikseres med monteringsmal før støpingen. 6.2 Montering av bolter og monterings-toleranser Ved bruk av bolter til forbindelse mot PKM-søylefotbeslag, monteres boltene med fri høyde over betongflaten som gitt i tabell 5. Undergysningsfuge under søylefot er da 50mm (PKM 52 =60mm). Monteringstoleranse for gitte verdier er ± 20mm. Tabell 8. Boltenes høyde over fundamentet. (mm) M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M39 M45 M Når man former en boltegruppe med PPK-monteringsramme, er toleransen mellom boltene ± 3mm. Plasseringstoleranse for boltegruppen bør vanligvis være ± 10mm ved betongelementmonteringen. Side 12

13 PKM-søylefotbeslagenes boltehull gir toleranser for boltene som vist i tabell 6. Taball 9. Boltenes plasseringstoleranser i forhold til PKM-beslagenes boltehull: Bolt Søylefot Toleranse HPM 16 PKM 16 ± 5 mm HPM 20 PKM 20 ± 5 mm PPM 22 PKM 24 ± 6 mm HPM 24 PKM 24 ± 5 mm PPM 27 PKM 30 ± 6 mm HPM 30 PKM 30 ± 5 mm PPM 36 PKM 36 ± 7 mm HPM 39 PKM 39 ± 6 mm PPM 45 PKM 45 ± 7 mm PPM 52 PKM 52 ± 9 mm 6.3 Bøying av kamstenger HPM-kamstålbolter og forankringer for PPM-fundamentbolter er produsert av kamstål K500TE. Bøying må utføres etter gjeldende regler. (NS ) 6.4 Sveising av boltene HPM-kamstålbolter kan sveises med alle almenne smeltesveisemetoder. Det må tas hensyn til instrukser for sveising av kamstål. Ved lav arbeidstemperatur (<-5 C) eller i fuktige miljø, må stålet forvarmes til minst +50 C. Stålet som skal sveises må rengjøres for is, snø, fukt, maling, fett og skitt. Tilstrekkelig sveise-effekt må nyttes og ved elektrodesveising må diameter for elektroden være tilstrekkelig stor. Sveiseoperatøren må ha tilstrekkelig tilbehør. Ved sveising av PPM-fundamentboltens gjengestamme, må det tas hensyn til materialet IMACRO M. IMACRO M kan sveises med alle almenne sveisemetoder og tilsatsemner. Ved elektrodesveising anbefales anvendelse av elektroder uten legeringer f.eks. OK Ved krevende forhold anbefales å anvende økt arbeidstemperatur. En egenskap ved IMACRO er att inntrengning er liten. Jevn inntrengning oppnås om man skrår elektroden slik at største varmeeffekten rettes mot IMACRO, og gjennom anvendelse av større strømverdi. 6.5 Montering av søyler Det er to metoder for montering av søyler på fundamentboltegruppen. Enten monteres søylen direkte på mutrene som er forhåndsjustert, eller søylen settes på høydejusterte shims. Yttermutrene spennes slik at mulige mellomrum forsvinner. For opptak av skjærkraft i romslige boltehull, sveises skiven til stålplaten om det trengs. PEIKKO NORGE AS Telefon: Fax.: Side 13

14 Betongbolter 7. KONTROLL VED MONTERING. 7.1 Overvåkningsinstruks for boltemontasje. Før støping. kontroller at riktig monteringsramme benyttes (cc-mål, gjengedimensjon). Ved PKM-søylefotbeslag er søylens sidemål 100mm større enn cc-avstand for boltene M16-M36, og 120mm større for boltene M39 -M52. Kontroller boltegruppens plassering i forhold til begge akser. Kontroller at all nødvendig armering er montert. Kontroller at vertikalplasseringen er ihht tegningene. Etter støping Kontroller boltegruppens plassering (se på toleranser), om avvik er større, ta kontakt med konstruktøren. Beskytt gjengen ved montering av søylen. 7.2 Overvåkningsinstruks for søylemontasje Montasje utføres etter monteringsplan fra konstruktøren. Kontroller spesielt: Monteringsrekkefølge Støtte i monteringsstadiet (ref. 5.2) Spenningsinstruks for boltene Instruksjoner for undergysing Side 14

BETONGBOLTER HPM / PPM

BETONGBOLTER HPM / PPM BETONGBOLTER HPM / PPM INNHOLD 1 Boltenes funksjonsprinsipp...side 2 2 Konstruksjon HPM-bolter...side 2 PPM-bolter...side 3 3 Kapasiteter 3.1 Dimensjoneringsregler...side 4 3.2 Kapasiteter...side 4 4 Konstruksjonsanvisninger

Detaljer

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-KONSOLL Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-konsoll INNHOLD 1. ALLMENT 1.1 Allmen beskrivelse side 3 1.2 Funksjonsprinsipp side 3 2. KONSOLLDELER 2.1 KPH-Søyleholk

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

Montering av HPM ankerbolter

Montering av HPM ankerbolter Produktidentifikasjon HPM ankerbolter leveres i standard utførelser med produktnavn (16, 20, 24, 30 og 39) tilsvarende diametre for boltenes metriske gjenger. Aktuell type kan identifiseres ved navn på

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

19.3.3 Strekkforankring av kamstål

19.3.3 Strekkforankring av kamstål 242 19.3.2.6 Armert betong Svært ofte vil senteravstander og kantavstander være så små at bruddkjeglene ikke gir nok utrivingskapasitet. Formlene her gir ingen addisjonseffekt av tilleggsarmering, så løsningen

Detaljer

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering 180 I det følgende behandles typiske opplegg for bjelker. Dessuten gjennomgås dimensjonering av hylle for opplegg av dekker, mens dimensjonering av forbindelsen er vist i kapittel C11 for ribbeplater og

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

SØYLESKO www.peikko.no

SØYLESKO www.peikko.no 9/04 2. utgave SØYLESKO www.peikko.no Søylesko (Utdrag fra artikkel i BYGGEINDUSTRIEN Nr 4 2001) Med Peikko søylesko og fundamentbolter på Sola Havn (sitat) Block Berge Bygg as går nye veier for å øke

Detaljer

PEIKKOPLATER www.peikko.no

PEIKKOPLATER www.peikko.no 1/04 2. utgave PEIKKOPLATER www.peikko.no Peikkoplater OPPDRAGSPRODUKSJON Dette heftet inneholder standardutvalg av sveiseplater som lagerholdes. Plater med andre mål og spesifikasjoner produseres etter

Detaljer

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6.

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6. 248 C12 HULLDEKKER Det er som regel bare vridningsforbindelser som kan kreve så store strekk-krefter som N maks2, se figur C 12.9.a. Dersom forbindelsen skal overføre skjærkrefter mellom hulldekke og vegg

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringssystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: Gyldig til: 26.11.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringssystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

POK utvekslingsjern for hulldekker

POK utvekslingsjern for hulldekker norge as POK utvekslingsjern for hulldekker SFS127 www.bb-artikler.no www..com POK Innholdsfortegnelse 1. FUNKSJONSMÅTE... 3 2. MÅL OG KAPASITETER... 3 3. PRODUKSJON 3.1 PRODUKSJONSANVISNINGER... 4 3.2

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41 Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4 Side av 9 GUNNLEGGENDE

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense.

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. C13 SKIER 275 Tabell C 13.12. Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. Rd (kn/m) Fuge- B25, γ c = 1,8 B30, γ c = 1,8 B35, γ c = 1,8 bredde f cd = 11,8 MPa f cd = 14,2

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

C14 FASADEFORBINDELSER 323

C14 FASADEFORBINDELSER 323 C14 FASADEFORBINDELSER 323 Elementet Når mellomlegget har tilnærmet samme bredde som bærende elementvange i et veggelement, blir spaltestrekk på tvers av elementet ubetydelig. Spaltestrekk i lengderetningen

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1 Vedlegg 1.5 1 HVA ER FORSPENNING? SPENNARMERT BETONG/ Armert betong hvor all eller deler av armeringen av armeringen er forspent og dermed er gitt en strekktøyning i forhold til betongen. Kreftene som

Detaljer

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg.

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg. C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 211 Et alternativ er å sveise bjelken til søyletoppen som vist i figur C 9.6.b. Kraft i sveis på grunn av tverrlastmomentet alene: S Ed = M Ed /

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 732 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG, BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/32 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1)

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1) Side 1 av 7 BJELKE OG SØYLEENHETER 1.1 KVALITETER Armering 500C (EN 1992-1-1, Appendiks C): f yd = f yk/γ s = 500/1,15 = 435 MPa Stål Sxxx (EN 10025-2): Stål S355: Strekk/trykk: f yd = f y/ γ M0 = 355/1,1

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 733 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/33 Sign.: Kontr.: sss jb STANDARD SVEISER

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/12 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI Forankring av antennemast Tore Valstad NGI 40 Antennemast på 3960 berggrunn 1400 1400 1400 2800 0 40 Antennemast på 3960 jordgrunn 1400 1400 1400 2800 0 BRUDD I KRAFTLINJEMAT BRUDD I KRAFTLINJEMAT FUNDAMENTERING

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER 3T-MR - H40-1-2 over E1-32,8 kn 1 Dataprogram: E-BJELKE versjon 6.5 Laget av Sletten Byggdata Beregningene er basert på NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990:2002 + NA:2008 Data er lagret på fil: G:\SiV 5 - E2

Detaljer

TSS 101 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER

TSS 101 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 101 Siste rev.: 30.10.2018 Sign.: sss LOKAL DEKKEARMERING Dok. nr.: K3-10/55d Kontr.: ps VERIFISERT MED TESTER DIMENSJONERING TSS 101 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED

Detaljer

B19 FORANKRING AV STÅL 297

B19 FORANKRING AV STÅL 297 B19 FORANKRING AV STÅL 297 19.11 FORANKRING AV ARMERING I denne sammenhengen betyr «armering» kamstål B500NC som støpes inn i elementer eller støpes inn i fuger på byggeplass. Sveising eller liming av

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING MEMO 711 Dato: 11.0.015 Sign.: sss SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.016 K5-10/711 Sign.: Kontr.: sss ps SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: 03.05.2016 Gyldig til: 01.01.2021 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset]

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset] 12 KIVEYTEM kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten μ N Ed er

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: 05.10.2015 Gyldig til: 01.01.2021 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Introduksjon Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Det skal utarbeides en beregning som skal omhandle komponenter i forbindelse med bardunering av master. Dimensjonering av alle komponenter skal utføres

Detaljer

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 722b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/10 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 57 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 102 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/57 Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner (bærende)

07 Stålkonstruksjoner (bærende) 43(555) 07 Stålkonstruksjoner (bærende) 00.07.1 Stålkonstruksjoner Posten gjelder generelt og overordnet for alle øvrige poster for arbeider med stålkonstruksjoner. Enhetsprisene skal inkludere utarbeidelse

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 712 Dato: 11.02.2015 Sign.: sss BWC H60 / BWC HV80 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/712 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD TILLATT

Detaljer

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER MEMO 811 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss TEKNISKE SPESIFIKASJONER Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/11 Kontr.: ps DIMENSJONERING TEKNISKE SPESIFIKASJONER DTF150/DTS150 DIMENSJONER

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. HRC 700 forankringsystem SINTEF Certification Nr. 20072 Utstedt: 26.11.2010 Revidert: 13.09.2016 Gyldig til: 01.01.2021 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at HRC 700 forankringsystem er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter. 57 600 50 Figur C.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. punktlaster og linjelaster som overføres til naboelementene avhenger av konstruksjonens stivhet i tverretningen. Dette må beregnes basert på påstøpens

Detaljer

Strekkforankring av stenger med fot

Strekkforankring av stenger med fot 236 B19 FORAKRIG AV STÅL 19.3.2 Strekkforankring av stenger med fot 19.3.2.1 Generelt kjeglebrudd Anvisningene her baserer seg delvis på J. Hisdal, Masteroppgave \10\. Masteroppgaven analyserer hovedsakelig

Detaljer

DTF120/DTS120 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

DTF120/DTS120 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Dato: 1.10.013 Sign.: sss DTF10/DTS10 TEKNISKE Siste rev.: 11.05.016 Sign.: sss SPESIFIKASJONER Dok. nr.: K6-10/1 Kontr.: ps Dimensjonering DTF10/DTS10 TEKNISKE SPESIFIKASJONER DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

Detaljer

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter 92 Det er derfor tilstrekkelig å kontrollere hver av lastene sine hovedretninger. Se også punkt 2.1.4 her. E Edx + 0 E Edy 0 E Edx + E Edy 5.2.1.8 Kraftfordeling til veggskivene Tar utgangspunkt i taket

Detaljer

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator.

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator. l Alle ~ høgskolen oslo Emne: DIMENSJONER ~Gruppe(ry 3 BK NG II! EmnekOde: i SO 210 B - Dato: 19. februar -04 I I Fagiig veiled-e-r:-- Hoel/Harung/Nilsen Eksamenstid: 0900-1400 I Anttrlsldre~kI. forsiden):

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side OVB-9 07 07.22 07.22.1 07.22.2 STÅLARBEIDER Bæresystemer PB1.322A FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER Masse kg 6443,80 Lokalisering: Inkluderer oppsveiste fagverk i takkonstruksjon. Profil/dimensjoner:

Detaljer

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102 MEMO 60 Dato: 04.10.011 Sign.: sss TSS 10 Siste rev.: 0.05.016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 10 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING MEMO 743 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-743 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET BALKONG

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle 118 5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Da bygget er regulært i planet samt at det kun er søylene som er avstivende, kan det forutsettes at den seismiske påvirkningen virker separat og ikke behøver

Detaljer

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71 32 C2 BJELKER 2.1.3 Dimensjonering for skjærkraft For å sikre bestandigheten bør spenningen f yd i armeringen ved ut - sparinger begrenses i henhold til tabell C 6.5. Små utsparinger Når utsparingen Ø

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55d Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 101 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55d Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 101 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 704 Dato: 8.0.0 Sign.: sss BWC 55-740 / BWC 55 LIGHT SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.:.09.06 K5-4/5 Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 55c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 41 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55c Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS BESLAGSKATALOG Moelven Limtre AS 2 - Generell informasjon Moelven beslagsystem Anvendelse: Beslagene i denne katalogen er et utvalg av de mest brukte standard beslagene for sammenføyning / forankring av

Detaljer

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic Kapasiteten for Gyproc Duronomic Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft Forsterkningsstendere kan ta opp både tverrlaster og aksialkrefter. Dimensjoneringen er basert på partialkoeffisientmetoden.

Detaljer

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER 148 C7 SØYLER Tabell C 7.5. Forankring av limte stenger uten forankringsfot. Forutsetninger: Kamstål B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa l bd = nødvendig forankringslengde for oppgitt strekkapasitet l

Detaljer

FORBINDELSESANKER. Forbindelsesanker for sandwichelementer. KVALITET - ingen krumming av yttersjiktet og riss

FORBINDELSESANKER. Forbindelsesanker for sandwichelementer. KVALITET - ingen krumming av yttersjiktet og riss KVALITET - ingen krumming av yttersjiktet og riss BRUKERVENNLIG - hurtig låst til armeringsnettet KORREKT INNSTØPNINGSDYBDE da utstyret plasseres i form før utstøpning TIDSBESPARENDE INGEN KULDEBRO RUSTFRITT

Detaljer

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl EKSAMEN Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2 Dato: 02.01.2019 Eksamenstid: kl. 09.00 13.00 Sensurfrist: 23.01.2019 Antall oppgavesider: 4 Antall vedleggsider: 4 (inkl vedlegg for innlevering)

Detaljer

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER B18 TRYKKOVERFØRIG I FORBIDELSER 201 18.1 VALG AV MELLOMLEGG Bjelker : t = 6 10 mm (enkelt) Stål: t = 6 10 mm (enkelt) Plast: t = 4 mm (dobbelt) Brutto oppleggslengde (betongmål): av stål: l 150 mm Andre:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING JUMPSTONE

MONTERINGSANVISNING JUMPSTONE Rampline 062018 MONTERINGSANVISNING JUMPSTONE Jumpstone 27 / Jumpstone 50 MONTERING I BETONG Jumpstone montert i betonggulv på tak/over membran Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101 MEMO 54d Dato: 6.04.011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 101 Siste rev.: 19.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54d Kontr.: ps ARMERING AV TSS 101 INNHOLD ARMERING AV TSS 101... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA Dato: 10.04.2015 sss Side 1 av 9 INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 3 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 3 Rør: CFRHS 40x40x4, L=215mm.

Detaljer

7.1.2 Fotplater. Dimensjonering Følgende punkter må gjennomgås: Boltenes posisjon i forhold til søyletverrsnittet velges. Boltkraft beregnes.

7.1.2 Fotplater. Dimensjonering Følgende punkter må gjennomgås: Boltenes posisjon i forhold til søyletverrsnittet velges. Boltkraft beregnes. 133 Konklusjon Man ser at det er en rekke variable faktorer som inngår. Dette kompliserer beregningene og gjør dem noe usikre. Etter en samlet vurdering av regler, praksis og erfaring anbefales det å regne

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41 MEMO 54c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 41 Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54c Kontr.: ps ARMERING AV TSS 41 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

Følgende systemer er aktuelle: Innspente søyler, rammesystemer, skivesystemer og kombinasjonssystemer. Se mer om dette i bind A, punkt 3.2.

Følgende systemer er aktuelle: Innspente søyler, rammesystemer, skivesystemer og kombinasjonssystemer. Se mer om dette i bind A, punkt 3.2. 52 B8 STATISK MODELL FOR ASTININGSSYSTEM Hvilke feil er egentlig gjort nå? Er det på den sikre eller usikre siden? Stemmer dette med konstruksjonens virkemåten i praksis? Er den valgte modellen slik at

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

N 0 Rd,c > > > >44

N 0 Rd,c > > > >44 2.2.3 Dimensjonering av stagboltene Aktuelle bolter er Hilti HSA Ekspansjonsanker (kvikkbolt, stikkanker. stud anchor) i M16 og M20 og HSL3 Sikkerhetsanker (heavy duty anchor) i M20. I tillegg er HCA fjæranker

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 125. Figur B Innføring av horisontalt strekk som bøying i planet av dekkeelementer.

B12 SKIVESYSTEM 125. Figur B Innføring av horisontalt strekk som bøying i planet av dekkeelementer. 12 KIEYTEM 125 Figur 12.53 viser plan av et stort dekke med tre felt (vindsug på gavl er ikke vist). Kreftene og spenningene som virker på elementene, og C er vist under planen av dekket. Trykkgurten er

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV FORANKRINGSARMERING DTF/DTS120

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV FORANKRINGSARMERING DTF/DTS120 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss BEREGNING AV FORANKRINGSARMERING DTF/DTS120 Dimensjonering Siste rev.: Dok. nr.: 13.05.2016 K6-10/2 Sign.: Kontr.: sss ps BEREGNING AV FORANKRINGSARMERING DTF/DTS120 INNHOLD...

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk. Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2512 Utstedt: 11.09.2007 Revidert: Gyldig til: 11.09.2012 Side: 1 av 5 Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc BSF og BCC bjelkeforbindelser

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 Kap.: 00.06 Betongkonstruksjoner, prefabrikerte Side 20 overføring av krefter innbyrdes mellom elementer og mellom elementer og plasstøpte konstruksjoner. 3.0 BEREGNINGS- OG TEGNINGSFORUTSETNINGER Elementene

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 812 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss BEREGNING AV ARMERING Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/12 Kontr.: ps DIMENSJONERING BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM igur B 8.10. Kombinasjon av skiver og rammer. a) Utkraget skive b) Momentramme ) Kombinasjon igur B 8.11. Eksempel på ramme/ skivekombinasjon Hovedramme igur B 8.12. (Lengst t.h.) Kombinasjon av rammer.

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Hovednavn. Kapittel 2. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn

Hovednavn. Kapittel 2. Abcdefgh. Teknisk informasjon Ijklnmn Hovednavn Kapittel Abcdefgh Teknisk informasjon Ijklnmn skruer og muttere 9 Teknisk informasjon Innhold kapittel Kapittel skruere og muttere Pinneskruer.................................................

Detaljer