BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING"

Transkript

1 Side 1 av 61 INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER GENERELT STANDARDER KVALITETER DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER LAST TOLERANSER... 9 DEL DIMENSJONERINGSPRINSIPPER ARMERING AV BSF GENERELT BJELKEENHET - LIKEVEKT BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING BJELKEENHET - HORISONTALFORANKRING VURDERING AV ARMERINGSFØRING I ENDEN AV BJELKEN FAGVERKSMODELL SKJÆRARMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTALARMERING I BJELKEENDE SØYLEENHET DEL 3 BSF BJELKEENHET - LIKEVEKT BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING BJELKEENHET HORISONTALFORANKRING ARMERING AV BJELKEENDE SKJÆRARMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTALARMERING I BJELKEENDE ILLUSTRASJON AV ARMERING I BJELKEENDE SØYLEENHET OVERFØRING AV VERTIKALLAST F V OVERFØRING AV HORISONTALKRAFT F H BØYLER I SØYLEN RETT UNDER SØYLEENHETEN DEL 4 BSF

2 Side av BJELKEENHET - LIKEVEKT BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING BJELKEENHET HORISONTALFORANKRING ARMERING AV BJELKEENDE SKJÆRARMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTALARMERING I BJELKEENDE ILLUSTRASJON AV ARMERING I BJELKEENDE SØYLEENHET OVERFØRING AV VERTIKALLAST F V OVERFØRING AV HORISONTALKRAFT F H BØYLER I SØYLEN RETT UNDER SØYLEENHETEN DEL 5 BSF BJELKEENHET - LIKEVEKT BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING BJELKEENHET HORISONTALFORANKRING ARMERING AV BJELKEENDE SKJÆRARMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTALARMERING I BJELKEENDE ILLUSTRASJON AV ARMERING I BJELKEENDE SØYLEENHET OVERFØRING AV VERTIKALLAST F V OVERFØRING AV HORISONTALKRAFT F H BØYLER I SØYLEN RETT UNDER SØYLEENHETEN DEL 6 BSF BJELKEENHET - LIKEVEKT BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING BJELKEENHET HORISONTALFORANKRING ARMERING AV BJELKEENDE SKJÆRARMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTALARMERING I BJELKEENDE ILLUSTRASJON AV ARMERING I BJELKEENDE SØYLEENHET... 59

3 Side 3 av OVERFØRING AV VERTIKALLAST F *) V OVERFØRING AV HORISONTALKRAFT F H BØYLER I SØYLEN RETT UNDER SØYLEENHETEN... 60

4 Side 4 av 61 DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT De følgende beregninger av forankring av enheten og den dertil hørende armering er å betrakte som et eksempel som illustrerer dimensjoneringsmodellen. Selve bjelkeenhetens kapasitet (kniven) er uavhengig av bjelkens betongkvalitet men krever at forankringsarmeringen er plassert som forutsatt og vist i armeringsmemoene for de ulike enhetene. Dermed vil bruk av sterkere eller svakere betong kun påvirke forhold som går på selve bjelken. (Som f.eks nødvendig tverrsnitt, mengde skjærarmering, nødvendig forankringslengde, dordiameter på forankringsarmering etc.) Dette er litt annerledes for ståldelene i søylen. Dimensjonene på de ulike delene forutsetter betongkvalitet minimum B35/45 med dimensjonerende fastheter som gitt i avsnitt 1.3. Dermed vil bruk av svakere betong (lavere f cd ) tilsi at mindre kraft kan overføres til søylen bade vertikalt og horisontalt pga betongknusing. Bruk av sterkere betong (høyere f cd ) vil ikke øke kapasiteten pga. overbelastning av ståldelene. I bjelken må det alltid kontrolleres at kreftene fra forankringsarmeringen kan overføres til bjelkens hovedarmering. Skjærarmeringen (bøyler) som er beregnet i eksemplene inkluderer alle bøyler det er behov for i bjelkeenden; det vil si den vanlige skjærarmeringen man finner i bjelkeender pluss et tillegg som skyldes innspenningen av bjelkeenheten i bjelken. Informasjonen som finnes her og i memoene forutsetter at dimensjoneringen av elementene og bruken av enhetene i konstruktive elementer gjennomføres under overoppsyn av en konstruktør med kunnskap om virkemåten til betongkonstruksjoner. 1. STANDARDER Beregningene er utført i henhold til: Eurocode : Prosjektering av betongkonstruksjoner. Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner: Del 1-8: Knutepunkt og forbindelser. CEN/TS :009 Dimensjonering av festemidler i betong. Bolter med hode. Følgende verdier er benyttet for de nasjonalt bestemte parametrene (NDP-er): Parameter γ c γ s α cc α ct Verdi 1,5 1,15 0,85 0,85 Tabell 1: NDP-er i EC. Parameter γ M0 γ M1 γ M Verdi 1,1 1,1 1,5 Tabell : NDP-er i EC3. (Merk: Det er brukt mer konservative verdier enn hva norsk nasjonalt tillegg til EC3 tilsier)

5 Side 5 av KVALITETER Betong B35/45: f ck 35,0 MPa EC, Tabell 3.1 f cd α cc f ck /γ c 0,85 35/1,5 19,8 MPa EC, Pkt f ctd α ct f ctk,0,05 /γ c 0,85,/1,5 1,4 MPa EC, Pkt f bd,5 η 1 η f ctd,5 1,0 1,0 1,4,79 MPa EC, Pkt Armering 500C (EN , App. C): f f yk /γ s 500/1, MPa EC, Pkt 3.. Merk: Armering av annen stålkvalitet kan benyttes dersom beregningen tar høe for faktisk flytespenning (f y 500 MPa). Samtidig må materialets bøybarhet være tilstrekkelig til at armeringen kan tilpasses rundt halvrundstålene fremme og bak på enheten. Stål Sxxx (EN 1005-): Stål S355: Strekk: f f y / γ M0 355/1,1 3 MPa Trykk: f f y / γ M0 355/1,1 3 MPa Skjær: f sd f y /(γ M0 3) 355/(1,1 3) 186 MPa Sveis S355: f u f w, d 6MPa γ 3 β 1,5 3 0,9 M Stål S75: Strekk: f f y / γ M0 75/1,1 50 MPa Trykk: f f y / γ M0 75/1,1 50 MPa Skjær: f sd f y /(γ M0 3) 75/(1,1 3) 144 MPa Sveis S75: f u f w, d 33MPa γ M 3 β w 1,5 3 0,85 Gjengestenger/mutter: Stålkvalitet 8.8: f 0,9 f u / γ M 0,9 800/1,5 576 MPa w

6 Side 6 av DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER ENHET KNIV POSISJON HALVRUNDSTÅL HORISONTAL FORANKRING L H t Stålkv. D L Stålkv. 1) [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] BSF S355 FRONT (TOPP) Ø S355 M1, 8.8+ mutter, L650mm & st.pl , S355 BAK (BUNN) BSF S355 FRONT (TOPP) BAK (BUNN) BSF S355 FRONT (TOPP) BAK (BUNN) BSF S355 FRONT (TOPP) BAK (BUNN) Tabell 3: Dimensjoner bjelkeenhet. 1) Se også Tabell 5. Ø S75 1 M16, 8.8+ mutter, L350mm & st.pl ,S355 Ø S355 M1, 8.8+ mutter, L650mm & st.pl , S355 Ø S75 1 M16, 8.8+ mutter, L350mm & st.pl ,S355 Ø S355 M1, 8.8+ mutter, L750mm & st.pl , S355 Ø S75 1 M16, 8.8+ mutter, L350mm & st.pl ,S355 Ø S355 M16, 8.8+ mutter, L750mm & st.pl , S355 Ø S75 1 M0, 8.8+ mutter, L350mm & st.pl ,S355 ENHET BUNNPLATE Lengde Bredde [mm] [mm] Tykkelse [mm] Stålkv. VERTIKALT ARMERINGJERN BSF S355 1 ø0 L600mm BSF S355 1 ø0 L600mm BSF S355 1 ø5 L600mm BSF S355 ø5 L790mm Tabell 4: Dimensjoner søyleenhet. 1) Se også Tabell 5. HORISONTAL FORANKRING 1) M1, 8.8 +mutter & st.pl , S355 M1, 8.8 +mutter & st.pl , S355 M16, 8.8 +mutter & st.pl , S355 M0,8.8 +mutter & st.pl , S355

7 Side 7 av 61 NOMINELL DIAMETER M1 M16 M0 Ekvivalent diameter: Ø eq [mm] Spenningsareal: A s [mm ] Strekkapasitet (8.8): F cap f A s [kn] Nøkkelvidde: NV [mm] Nødv. dim. av rektangulær st.pl. til forankring av F cap : 1) b req [F cap /f cd +π Ø nom/4] 0.5 [mm] Valgt b b Netto trykkareal til forankring: A net A steel plate -π Ø nom/4 [mm ] Betongspenning: σ c F cap /A net [MPa] Nødvendig tykkelse av stålplate, S355: 1) a( 0.5 b-nv)/ -> t 1 a (σ c /f ) 0,5 [mm] cb/-nv/ -> t 3 0,5 c (σ c /f ) 0,5 [mm] t>[t 1,t ] 10,4 14,1 17, ,4 Valgt a5,9 c15,5 69 Valgt Valgt ,1 19,1 18,1 t 1 6,5 t 6,7 a37,5 c3 t 1 9,1 t 9,7 a48,6 c30 t 1 11,5 t 1,3 Valgt t8mm Valgt t10mm Valgt t1mm Standard høe på mutter: (H) [mm] 10,0 13,0 16,0 Inngrepslengde i blindhull: S75 18mm 4mm 30mm S355 18mm 4mm 30mm Dimensjon gjengehylse [mm] Tabell 5: Dimensjoner gjengestenger, hylser og stålplater. 1) De valgte/opplistede dimensjonene er basert på betongkvaliteter og parameter som gitt i avsnittene 1. og 1.3.

8 Side 8 av LAST Bruddgrenselast vertikalt: F V se Tabell 6. Bruddgrenselast horisontalt i lengderetning: F H 0kN (se merknader under) Bruddgrenselast horisontalt på tvers: F T 0kN *Merknader: BSF - enhetenes bruksområde er bæring av vertikallast. Betelige horisontalkrefter på enheten kan oppstå dersom påførte deformasjoner (pga. svinn, temperaturvariasjoner etc.) i betongelementet fastholdes av stive søyler. Når opptredende horisontalkraft overstiger friksjonen vil kniven gli og kraften reduseres. Statisk friksjonsfaktor for stål mot stål er antatt i området (0,-0,5). Maksimal friksjonskraft pga gradvis økende påførte deformasjoner vil være forbundet med vertikallast i bruksgrense. Enhetens ståldeler og forankring av disse i betongelementet er dimensjonert for den følgende ugunstige lastkombinasjonen: ENHET Vertikalkraft 1,0F v + Horisontalkraft 0,3F v I noen tilfeller vil overføring av statisk global horisontalkraft via enheten være ønskelig. Størrelsen på mulig kraftoverføring vil begrenses av minimum friksjonsfaktor og samtidig minimum opptredende vertikallast. Dette gir usikkerhet i kapasitet, og det er anbefalt og heller alltid overføre horisontalkraft med passende armering gjennom skjøten. I tilfelle horisontalkraften er dynamisk er kapasitet for overføring av slik kraft alltid lik null. Det skal aldri antas at dynamiske krefter kan overføres på friksjon. BSF kniven vil normalt gi en eksentrisk last på søylen. Dermed vil det oppstå et horisontalt kraftpar i topp og bunn av søylen som balanserer eksentrisiteten. Størrelsen på disse horisontalkreftene vil alltid være proporsjonal med den opptredende vertikalkraften. For normale situasjoner vil horisontalkreftene være mindre enn F V,opptredende 0,1. Disse kreftene vil dermed normalt sett kunne overføres gjennom BSF-forbindelsen siden andelen er mindre enn minste friksjonsfaktor. Denne forutsetningen må imidlertid kontrolleres i hvert enkelt tilfelle. Horisontalforankring av ståldelene forutsetter minimum betongkvalitet B35/45 i søyle og bjelke. VERTIKAL BRUDDLAST F v [kn] LASTKOMBINASJON BJELKE OG SØYLEENHET VERT. HOR. 1,0F v 0,3F v [kn] [kn] HORISONTAL FORANKRING I BJELKE TOP BOTTOM OF UNIT OF UNIT H0,F v H0,F v BSF , BSF BSF BSF Tabell 6: Dimensjonerende laster.

9 Side 9 av TOLERANSER Nominell klaring mellom søyle og bjelke er 0mm med en toleranse på ±10mm. Toleransen håndteres med utkragingen av kniven fra bjelken. Dersom klaringen er 30mm, skives kniven 10mm lenger ut og vice versa dersom klaringen bare er 10mm. Dette sikrer at lastpunktet inne i søylen alltid blir det samme. Kniven skal alltid skyves ut slik at den bunner i søylekassens bakplate. Toleranser på plassering av forankringsarmering er ±5mm.(TP tyngdepunkt) Figur 1: Toleranser.

10 Side 10 av 61 DEL DIMENSJONERINGSPRINSIPPER - ARMERING AV BSF.1 GENERELT Ved beregning av armering antas maksimal utkraging av kniven til lastpunktet i kombinasjon med ugunstigste plassering av forankringsarmeringen i front og bakkant av kniven.. BJELKEENHET - LIKEVEKT Figur : Likevekt. Ved beregning av nødvendig forankringsarmering i front og i bakkant av kniven antas at horisontale forankringskrefter er som følger: R HU 0,1F V og R HO 0,F V. Ugunstige toleranser på armeringsplassering og lastplassering er inkludert i parametrene a og b. Likevektsligningen blir: a+ b c a+ b RVO FV + RHO FV + 0, FV b b b R R F VU VO V.3 BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING 1) Forankringsarmering i fremkant: Nødvendig tverrsnittsareal på forankringsarmering i front blir: RVO A s f ) Forankringsarmering i bakkant: Nødvendig tverrsnittsareal på forankringsarmering i bakkant blir: RVU A s f c b

11 Side 11 av 61 Bøying av forankringsarmering - EC, pkt 6.5.4/6.5. samt fib Bulletin 5 Structural concrete - Textbook on behaviour, design and performance, vol., avsnitt 3..3: Figur 3: Bøying av armering. Tillatt betongspenning i node: f ck f cd 0,6 (1 ) f cd 50 Opptredende betongspenning i node: R σ c b Ø sin θ cosθ eff m b eff effektiv bjelkebredde. Dersom trykkdiagonalen krysser enheten skal bredden av enheten trekkes fra. Ø m Dordiameter ved bøying av armering. θ antar trykkdiagonaler i 45 grader. sinθ cosθ0,5 R Kraft i armering. Løser ut for Ø m, innsatt σ c f cd og sinθ cosθ0,5: R R Øm beff fcd sinθ cosθ f ck b 0,6 (1 ) 0,5 50 eff fcd Minimum dordiameter - bøying av forankringsarmering i front: RVO Ø mf fck beff 0,6 (1 ) fcd 0,5 50 Minimum dordiameter - bøying av forankringsarmering i bakkant: RVU Ø mb fck beff 0,6 (1 ) fcd 0,5 50 Velg passende dordiameter. Minimum dordiameter skal være i overenstemmelse med kravene gitt i EN , 8.3. Fra fagverksmodellen i Figur 6 ser man at kraften i frontarmeringen avtar noe ned mot bøyen for høye bjelker. Likevel anbefales å benytte full verdi på kraften R VO ved beregning av minimum dordiameter.

12 Side 1 av 61 3) Forankring av armering i front EC, pkt og 8.4.4: Figur 4: Forankring av armering. l bd α 1 α α 3 α 4 α 5 l b,reqd l b,min Ø σ sd l b,reqd 4 f bd Spenning i armeringsstang: σ sd R A A s Totalt tverrsnittsareal på forankringsarmering. l b,min maks(0,3 l b,reqd ; 10 Ø; 100mm) Tabell 8.: Rett jern: α 1 1,0 Tabell 8.: Effekt av betongoverdekning: α 1 0,15 (c d 3 Ø)/Ø Neglisjerer eventuell positiv effekt av betongoverdekning, velger α 1,0 Tabell 8.: Effekt av tverrarmering som ikke er sveist til hovedarmering: α 3 1 K λ Neglisjerer effekt av skjærbøyler, velger α 3 1,0 Tabell 8.: Effekt av sveist tverrarmering: α 4 1,0 Ikke relevant. Tabell 8.: Effekt av tverrtrykk: α 5 1,0 Ikke relevant. α α 3 α 5 > 0,7 VO s

13 Side 13 av 61 4) Omfaringslengde EC, pkt 8.7.3: Figur 5: Omfaringslengde. l 0 α 1 α α 3 α 5 α 6 l b,reqd l 0,min Nødvendig omfaringslengde: l b,reqd som beregnet i pkt. 3. l 0,min maks(0,3 α 6 l b,reqd ; 15 Ø; 00mm) Tabell 8.: α 1, α, α 3 and α 5 1,0 som beregnet i pkt. 3. Tabell 8.3: α (All armering skjøtes) l 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 l b,reqd 5) Forankring av hovedarmering: Det må kontrolleres at bjelkens hovedarmering er tilstrekkelig forankret til å bære lasten ved enden av bøylene..4 BJELKEENHET - HORISONTALFORANKRING Bjelkeenheten er forankret for en total horisontalkraft på F H 0,3F V. Kniven vil kun være i kontakt med halvrundstålet i front oppe, og halvrundstålet i bakkant under enheten. Her overføres horisontalkraften ved friksjon mellom kniv og halvrundstål. Pga knivens geometri vil reaksjonskraften i bakkant være ca halvparten av knivens oppleggslast. Dersom man antar en friksjonsfaktor på 0, mellom kniv og halvrundstål i bakkant vil en horisontalkraft på 0,5F v x0,0,1f v alltid kunne overføres i dette punktet. Dermed må de øvrige 0,F V overføres mot halvrundstålet i fremkant av kniven. Det er valgt å forankre begge halvrundstålene for en horisontalkraft lik F H 0,F V. Nødvendig dimensjon på gjengestenger, stålplater og gjengelengder i halvrundstål finnes fra Tabell 5

14 Side 14 av 61.5 VURDERING AV ARMERINGSFØRING I ENDEN AV BJELKEN.5.1 FAGVERKSMODELL Den lastbærende virkemåten i enden av bjelken kan beskrives med en fagverksmodell. Figur 6 illustrerer modellen for indre høe z som ulike multippel av indre lengde b. Som indikert vil et lokalt fagverk (blått) som bærer bøyemomentet fra utkragingen kunne ha ett eller flere høer avhengig av bjelkehøen. Lave bjelker: For lave bjelker vil hele reaksjonskraften R VU kunne løftes/bæres av forankringsarmeringen i bakkant av enheten. Den nødvendige armeringen den første lengden (b) av bjelken vil da kun bestå av forankringsarmering i front og bakkant av enheten, samt skjærarmering for skjærkraften R VO. Høye bjelker: Illustrasjonen viser at for høye bjelker vil noe av reaksjonskraften R VU passere forankringsarmeringen i bakkant av kniven og spre seg nedover i bjelken som trykkdiagonaler mot fronten av bjelken. Modellen indikerer at vertikalkomponenten i disse trykkdiagonalene vil henge seg på frontarmeringen og redusere kraften i denne mot bunn av bjelken. For dimensjoneringsformål anbefales ikke å utnytte denne reduksjonen, hverken når minimum dordiameter og forankringslengde beregnes, eller når nødvendig forankringsarmering i bakkant beregnes. Horisontalkomponenten i trykkdiagonalene må forankres med horisontalarmering innover fra bjelkeenden. Ved dimensjoneringen kan antas at denne horisontalkraften opptrer jevnt fordelt vertikalt. Dette gir en horisontalkraftintensitet mot enden av bjelken. Dersom zb, blir den jevnt fordelte kraften lik: 1/(a/b) F v /(z/). Dette tilsvarer: (a/b) F v /z R VU /z. Dersom z3b, blir den jevnt fordelte kraften lik: 1/3(a/b) F v /(z/3). Dette tilsvarer: (a/b) F v /z R VU /z. Illustrasjonen over viser at kraftintensiteten mot enden av bjelken alltid blir: R VU /z. Intensiteten er altså avhengig av bjelkehøen. Horisontale bøyler er anbefalt når indre høe (z) er større enn b+ Ø mandrel /, se Figur 7. Som nevnt vil vertikalkomponenten i trykkdiagonalen, i følge fagverksmodellen, henge seg på frontarmeringen. Denne interne effekten vil ikke redusere skjærkraften i bjelken, siden vertikal likevekt i ethvert snitt innenfor den første lengde (b) vil kreve en skjærkraft lik kraften R VO. Dermed er bjelkens kapasitet ivaretatt også for høyere bjelker dersom man i dette området dimensjonerer skjærarmeringen for skjærkraften R VO, samt inkluderer horisontale bøyler fra enden av bjelken og innover som beskrevet over. Det er viktig at disse bøylene er tilstrekkelig forankret videre innover bjelken fra bakkant av bjelkeenheten. Ingen ekstra skjærbøyler i bakkant av enheten for å ta imot de kreftene som spres forbi forankringsarmeringen vil være nødvendig, siden fagverksmodellen viser at disse kreftene kan spres mot fronten av bjelken.

15 Side 15 av 61 Figur 6: Fagverksmodell i bjelkeenden. (Figuren bør skrives ut i farger)

16 Side 16 av SKJÆRARMERING I BJELKEENDE Skjærkraften i bjelkeenden innenfor lengden av bjelkeenheten vil tilsvare kraften R VO A V s Rd, s RVO s z f z f Den nødvendige mengde skjærarmering som kreves ifølge disse beregningene skal føres minst 00mm forbi enden av bjelkeenheten for å samtidig motvirke splittkreftene som kommer fra forankringen av horisontalkraft i gjengestengene. (Merk: Forankringsbøylene skal føres så langt ned i tverrsnittet som mulig. Dersom det pga bjelkens geometri er stort avvik (>5%) mellom ordinær z-verdi beregnet til tyngdepunkt for bjelkens hovedarmering og en z-verdi beregnet til tyngdepunkt for forankringsbøylenes horisontaldel, skal skjærarmeringsbehov i første del av bjelken beregnes med den minste av de to z-verdiene. Ved store avvik må kraftgangen vurderes spesielt).5.3 SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE Skjærtrykkapasitet beregnes etter EC, pkt 6..3 V Rd,max α cw b w z υ 1 f cd /(cot θ + tan θ) b w b bjelke -b enhet.5.4 HORISONTALARMERING I BJELKEENDE I henhold til fagverksmodell: As RVU s z f Anbefalt inkludert når z>b+ Ø m /, se Figur 7 hvor: Ø m dordiameter på forankringsbøyler i front. Figur 7: Illustrasjon. Antar: z0,9d, og dh- overdekning gir følgende uttrykk for bjelkehøe: h>(b+ø m /)/0,9 + overdekning

17 Side 17 av 61.6 SØYLEENHET Figur 8: Prinsipiell kraftgang i søylen.

18 Side 18 av 61 1) Overføring av vertikallast F V : Det antas en konstant spenning i kontaktflaten mellom kniv og stålplate, se Figur 8, del 1). En del av kraften overføres direkte ned i det påsveiste armeringsjernet, mens den resterende kraften bæres av en jevnt fordelt spenning under stålplaten. Følgende formler benyttes: I: Spenning under kniv. Fv σ kniv Akniv II: Kraft som går rett i armeringsstangen (diameter på armeringsstang Ø). Forankret kraft er den minste av: π Ø a) FØa AØ σ kniv σ kniv 4 b) F Øb π Ø / f bd LØ III: Betongspenning: Fv FØ σ c < f cd ( A A ) s Ø ) Overføring av horisontalkraft F H 0,3F V : Horisontalkraften overføres fra stålplaten til to gjengestenger via gjengehylser som er sveist direkte til stålplaten. Gjengestengene er forankret med stålplate og mutter. Det anbefales alltid at gjengestengene går helt til søylens bakside slik at forankringen er så dyp som mulig. Horisontalkraften antas videre overført til søylens bøylearmering via en fagverksmodell som illustrert i Figur 8 - pkt. 1). Søylen skal armeres i overenstemmelse med kreftene i fagverksmodellen. Dette følger også av pkt i CEN/TS Armeringen for horisontalkraften bør legges så nær enheten som mulig, slik at vinklene i fagverket blir så små som mulig. Punkt 6.. gir imidlertid spesifikke krav til plassering av armeringen, se Figur 8 - pkt. ). Bare armering innenfor en avstand 0,7d kan regnes effektiv. Beregner maksimale strekkrefter i fagverksmodellen (armering i avstand 0,7d ). T T 1 H F / 0,7 T1 F H / 0,7 0, 35FH Summen av vertikalkraft fra de to nodene blir 0,35F H /0,7F H. Merk: Denne kraften må forankres nedover fra gjengestengenes posisjon. Normalt vil dette bli ivaretatt av trykkraft i søylen, eller at søylens hovedarmering er tilstrekkelig forankret oppover forbi enheten. Dersom enheten er plassert helt i toppen av en søyle må forankring av denne kraften vurderes spesielt. F / 0,7 T F H / 0,7 0, 35F H H T inkluderes i tillegg til splittkrefter når nødvendig mengde av armeringsbøyler under enheten beregnes.

19 Side 19 av 61 3) Splittkrefter EC, pkt (3): 1 b a Strekkraft: T FV (hvor b og a er iht. EC og ikke Figur 8) 4 b Konservativ forenkling: T0,5 Fv Spaltestrekkbøyler skal plasseres iht. kravene i EC. 4) Bøyler i søylen rett under søyleenheten: Nødvendig armering for splittkrefter (3) and horisontalkraft (). Konservativ forenkling: T T 0,5 FV 0,35 FH 0,5 FV 0,35 0,3 FV 0,4 F As f f f f f f f Nødvendig mengde bøyler: n π Ø A s stirrup 4 5) Prinsipiell armering i søylen: Figur 9 illustrerer og oppsummerer prinsipiell armering i søylen lokalt ved enheten. Armeringsmengde i sone 1 skal være som beregnet i punkt 4. Det er videre anbefalt å bruke ekstra armeringsnåler i senter av søylen. Disse skal da forankres rundt armeringsstangen(ene) som er påsveist stålplaten. Det anbefales samme senteravstand og dimensjon på disse nålene som på standardbøylene. Dersom det brukes en enkelt enhet må det legges inn et ekstra lengdejern i bakkant av søylen som nålene kan forankres rundt. Denne stangen kan ha samme dimensjon som stangen som er sveist til stålplaten. Ved parvise enheter kan gjengestengene skrues inn i begge enheter slik at det dannes en gjennomgående horisontalforankring. Figur 9 illustrerer søylen med fire lengdejern, ett i hvert hjørne av bøylene. Dette er bare en illustrasjon. Kniven vil gi en eksentrisk last på søylen og nødvendig hovedarmering i søylen må beregnes i hvert tilfelle, basert på opptredende krefter og knekklengder. BSF - forbindelsen skal alltid støpes ut. Det kan dermed antas at søyens kapasitet kan beregnes uten reduksjon av tverrsnittsareal pga søyleenheten. V

20 Side 0 av 61 Figur 9: Prinsipiell armering i søylen.

21 Side 1 av 61 DEL 3 - BSF BJELKEENHET - LIKEVEKT Figur 10: BSF 5 Bjelkeenhet. Situasjon I nominelle verdier på utkraging og plassering av forankringsarmering. Figur 11: BSF 5 Bjelkeenhet. Situasjon II ugunstige verdier på utkraging og plassering av forankringsarmering.

22 Side av 61 Krefter situasjon I: Likevekt: 115mm+ 340mm 195mm RVO FV + RHO 340mm 340mm 115mm+ 340mm 195mm 5kN + 0, 5kN 37kN 340mm 340mm RVU RVO 5 kn 37kN 5kN 10kN Krefter situasjon II: Likevekt: 130mm+ 330mm 195mm RVO FV + RHO 330mm 330mm 130mm+ 330mm 195mm 5kN + 0, 5kN 330mm 330mm R R 5 kn 340,kN 5kN 115, kn VU VO 340,kN 3. BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING 1) Vertikal forankringsarmering i front Situasjon II: Nødvendig armeringstverrsnitt: RVO 340,kN As 78mm f 435MPa Ø16Bøyler 01mm x4804mm Kapasitet til valgt armering: 804mm 435MPa349kN Minimum dordiameter: RVO Ømf min f ck 35 b 0,6 (1 ) f 0,5 70 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 eff cd b eff effektiv bjelkebredde. Antar: bb bjelke -b enhet 300mm-30mm70mm Ø mf dordiameter. Trykkdiagonal antatt i 45grader, se Del. Velger: Ø50mm, 47mm

23 Side 3 av 61 ) Vertikal forankringsarmering i bakkant Situasjon II: Nødvendig armeringstverrsnitt: RVU 115,kN As 65mm f 435MPa Ø10Bøyler 78mm x431mm Kapasitet til valgt armering: 31mm 435MPa135kN Minimum dordiameter: RVU Ø mb min f ck 35 b 0,6 (1 ) f 0,5 70 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 eff cd b eff effektiv bjelkebredde. Antar: bb bjelke -b enhet 300mm-30mm70mm Ø mb dordiameter. Trykkdiagonal antatt i 45grader, se Del., Velger: Ø100mm 3) Forankring av frontarmering, EC pkt og 8.4.4: 84mm Figur 1: Forankring av armering. l bd α 1 α α 3 α 4 α 5 l b,reqd l b,min Ø σ sd l b,reqd 4 f bd Spenning i armering: σ 340,kN sd 43MPa 804mm l b,reqd 606mm 4, 79 l b,min max(0,3 l b,reqd ; 10 Ø; 100mm)18mm Tabell 8.: Rett jern: α 1 1,0 Tabell 8.: Effekt av betongoverdekning: α 1 0,15 (c d 3 Ø)/Ø Neglisjerer eventuell positiv effekt av betongoverdekning, velger α 1,0 Tabell 8.: Effekt av tverrarmering som ikke er sveist til hovedarmering: α 3 1 K λ

24 Side 4 av 61 Neglisjerer effekt av skjærbøyler, velger α 3 1,0 Tabell 8.: Effekt av sveist tverrarmering: α 4 1,0 Ikke relevant. Tabell 8.: Effekt av tverrtrykk: α 5 1,0 Ikke relevant. α α 3 α 5 1,0 1,0 1,01,0 > 0,7 OK l bd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 606mm606mm 4) Omfaringslengde, EC pkt 8.7.3: Figur 13: Omfaringslengde. l 0 α 1 α α 3 α 5 α 6 l b,reqd l 0,min Nødvendig omfaringslengde: l b,reqd 606mm, se beregning i pkt. 3. l 0,min maks(0,3 α 6 l b,reqd ; 15 Ø; 00mm) Tabell 8.: α 1, α, α 3 and α 5 1,0 som beregnet i pkt. 3. Tabell 8.3: α (All armering skjøtes) l 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 606mm909mm Velger: l 0 950mm

25 Side 5 av 61 5) Forankring av hovedarmering: Horisontaldelen av forankringsbøylene i front av enheten må fortsette til bjelkens lengdearmering er tilstrekkelig forankret til å bære lasten. Figur 14: Forankring. Eksempel, antar: Lengdearmering i bunn: 6Ø5, buntet ++. Horisontallengden til forankringsbøylene i front er 950mm ( tilsvarer minimum omfaringslengde). Dvs forankringsbøylene slutter ved x mm. Y30mm Snitt 1 (ved x185mm): Ekvivalent diameter til Ø5 buntet: Ø n Ø 5 35mm Forankringslengde til bunt: π 1,5 435MPa π 1,5 435MPa 47kN L mm n π Øn fbd π 35,79MPa 0,3067kN / mm 139 Kraft forankret i Ø5: F Ø5 f bd Ø n π (185-Y) 3,79 35 π (185-30) 314kN Kraft forankret i Ø16: F Ø16 340,kN Sum forankret kraft: FF Ø5 +F Ø16 14kN+340,kN48,kN Strekk i armering ved x185mm: (pkt. 6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5V Ed (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 V Ed (cot(45)-cot(90)) (antar trykkdiagonal i 45grader og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 V Ed (1-0) M(x)/z+0,5 V Ed Bøyemoment ved x185: M (x185)5kn (185+85)mm60,8kNm Antar: z0,9d0,9 376mm338mm (cirka) S (x185)60,8knm/0,338m+340,kn/350kn Forankringen ved x185mm er tilstrekkelig i dette tilfellet.

26 Side 6 av 61 Snitt (ved x1135mm): Kraft forankret i Ø5: F Ø5 f bd Ø n π (1135-Y) 3,79 35 π ( ) 31017kN Kraft forankret i Ø16: F Ø16 0kN Sum forankret kraft: FF Ø5 +F Ø kN+0kN1017kN Strekk i armering ved x1135mm: (pkt 6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5V Ed (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 V Ed (cot(45)-cot(90)) (antar trykkdiagonal i 45grader og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 V Ed (1-0) M(x)/z+0,5 V Ed Moment ved x1135: M (x1135)5kn ( )mm74,5kNm Antar: z0,9d0,9 376mm338mm (cirka) S (x1135)74,5knm/0,338m+5kn/95kn Forankringen ved x1135mm er tilstrekkelig i dette tilfellet. Merk: I dette eksempelet er det ikke regnet med noe reduksjon i bøyemomentet i bjelken pga jevnt fordelt last. Tverrsnittskreftene i snitt vil dermed som regel være mindre enn hva som er beregnet her.

27 Side 7 av BJELKEENHET HORISONTALFORANKRING Horisontalforankring av halvrundstål i toppen: R HO 0,xF V 45kN: Velger: M1 gjengestenger, 8.8 med mutter & stålplate 48kN 96kN Gjengelengde i halvrundstål iht. Tabell 5. Horisontalforankring av halvrundstål i bunn: R HU 0,xF V 45kN: Velger: 1 M16 gjengestang, 8.8 med mutter & stålplate 90kN Gjengelengde i halvrundstål iht. Tabell ARMERING AV BJELKEENDE SKJÆRARMERING I BJELKEENDE Bruker fagverksmodell med trykkdiagonal i 45. Skjærkraften i første del av bjelken blir R VO 340,kN V 3 As Rd, s 340, 10 N 311mm / m s z f 0,9 0,376m 435MPa Antar bjelkehøe h450mm Antar d376mm Antar z0,9d Antar skjærarmering diameter Ø10. Ø10c60 (617mm /m) Velger Ø10 c/c60. Denne armeringen skal føres minst 00mm forbi enden av bjelkeenheten for og samtidig motvirke splittkreftene som kommer fra forankringen av horisontalkraft i gjengestengene SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE Skjærtrykkapasitet beregnes etter EC, pkt 6..3 V Rd,max α cw b w z υ 1 f cd /(cot θ + tan θ) b w b bjelke -b enhet Antar bjelkebredde: b bjelke 300mm b w 300mm-30mm70mm Antar bjelkehøe h450mm Antar d376mm Antar z0,9d V Rd,max {1,0 70 0, ,6 [1 (35/50)] 19,8/(1+1)} 10 3 V Rd,max 466 kn (>V Rd OK)

28 Side 8 av HORISONTALARMERING I BJELKEENDE I henhold til fagverksmodell: As RVU s z f Inkludert hvis: h>(b+ø mandrel /)/0,9 +xoverdekning(30mm+50mm/)/0, mm Forenklet: Inkluderes hvis h>550mm Eksempel: hvis z700mm: A s N 378 mm / m s 0,7m 435MPa Velger u-bøyler: Ø1 c/c00π 6 /0,m1130mm /m. Fordeles vertikalt under enheten. Forenklet: Horisontal lengde av stang: Lb+40Ø30mm+40 1mm800mm ILLUSTRASJON AV ARMERING I BJELKEENDE Figur 15: Armering i bjelkeenden.

29 Side 9 av SØYLEENHET Figur 16: BSF5 søyleenhet. (Senterbøyler er ikke vist.) OVERFØRING AV VERTIKALLAST F V I: Spenning under kniv: 5000 N σ 0mm 50mm kniv 5 MPa II: Kraft som går rett i Ø0 armeringsstang: Forankret kraft er den minste av: 0 a) F Ø 0 π 5MPa 71kN 4 FØ 0 Omkrets f bd Lbar b) π 0mm,79MPa 600mm III: Betongspenning: σ 5kN 71kN ( ) mm 14,4MPa 105kN Videre dokumentasjon av vertikalkraft mot stålplate finnes i Memo BSF- Dokumentasjon av stålenheter.

30 Side 30 av OVERFØRING AV HORISONTALKRAFT F H Horisontalkraft H0,3 Fv0,3 5kN67,5kN I: Gjengestenger/hylser: xm1 8.8 hylser/stenger med mutter & stålplate: x48kn96kn OK Forankres til bakkant søyle. Dokumentasjon av forankring av horisontalkraft mot stålplate kan finnes i Memo BSF- Dokumentasjon av stålenheter BØYLER I SØYLEN RETT UNDER SØYLEENHETEN Nødvendig tverrsnittareal: 0,4 FV 0, N As 07mm f 435MPa 07mm n,6 3 78mm Tre bøyler Ø10 i sone 1 er tilstrekkelig. Se avsnitt.6 og Figur 9 for prinsipiell og anbefalt armeringsføring. Eksempel søyletverrsnitt 400x400: Vurderer at c/c 50mm gir passende plassering av bøylene både ift. fagverksmodell og spaltekrefter. Dette gir høe på sone 1 lik 100mm. Kontroll plassering av armering for horisontalkraft alene: 0,7d 0,7x70mm189mm. Avstand sidevegs: Alle bøylene ligger innenfor denne avstanden -> ok. Avstand under enheten: Alle bøylene ligger innenfor denne avstanden -> ok. Velger 3ø10bøyler c/c 50. Bruker c/c 50 også på senterbøyler.

31 Side 31 av 61 DEL 4 - BSF BJELKEENHET - LIKEVEKT Figur 17: BSF300 Bjelkeenhet. Situasjon I nominelle verdier på utkraging og plassering av forankringsarmering. Figur 18: BSF300 Bjelkeenhet. Situasjon II ugunstige verdier på utkraging og plassering av forankringsarmering.

32 Side 3 av 61 Krefter situasjon I: Likevekt: 15mm+ 330mm 35mm RVO FV + RHO 330mm 330mm 15mm+ 330mm 35mm 300kN + 0, 300kN 330mm 330mm R R 300 kn 456,4kN 300kN 156, kn VU VO 4 Krefter situasjon II: Likevekt: 140mm+ 30mm 35mm RVO FV + RHO 30mm 30mm 140mm+ 30mm 35mm 300kN + 0, 300kN 30mm 30mm R R 300 kn 475,3kN 300kN 175, kn VU VO 3 456,4kN 475,3kN 4. BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING 1) Vertikal forankringsarmering i front Situasjon II: Nødvendig armeringstverrsnitt: RVO 475,3kN As 1093mm f 435MPa 3Ø16Bøyler 01mm x6106mm Kapasitet til valgt armering: 106mm 435MPa54kN Minimum dordiameter: RVO Ømf min f ck 35 b 0,6 (1 ) f 0,5 70 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 eff cd b eff effektiv bjelkebredde. Antar: bb bjelke -b enhet 300mm-30mm70mm Ø mf dordiameter Trykkdiagonal antatt i 45grader, se Del. Velger: Ø350mm, 345mm

33 Side 33 av 61 ) Vertikal forankringsarmering i bakkant Situasjon II: Nødvendig armeringstverrsnitt: RVU 175,3kN A f 435MPa s 403mm Ø1 Bøyler 113mm x445mm Kapasitet til valgt armering: 45mm 435MPa196kN Minimum dordiameter: RVU Ømb min f ck 35 b 0,6 (1 ) f 0,5 70 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 eff cd b eff effektiv bjelkebredde. Antar bb bjelke -b enhet 300mm-30mm70mm Ø mb dordiameter. Trykkdiagonal antatt i 45grader, se Del., Velger: Ø160mm 3) Forankring av frontarmering, EC pkt og 8.4.4: 17mm Figur 19: Forankring av armering. l bd α 1 α α 3 α 4 α 5 l b,reqd l b,min Ø σ sd l b,reqd 4 f bd Spenning i armering: σ 475,3kN sd 394MPa 106mm l b,reqd 565mm 4, 79 l b,min max(0,3 l b,reqd ; 10 Ø; 100mm)170mm Tabell 8.: Rett jern: α 1 1,0 Tabell 8.: Effekt av betongoverdekning: α 1 0,15 (c d 3 Ø)/Ø Neglisjerer eventuell positiv effekt av betongoverdekning, velger α 1,0 Tabell 8.: Effekt av tverrarmering som ikke er sveist til hovedarmering:

34 Side 34 av 61 α 3 1 K λ Neglisjerer effekt av skjærbøyler, velger α 3 1,0 Tabell 8.: Effekt av sveist tverrarmering: α 4 1,0 Ikke relevant. Tabell 8.: Effekt av tverrtrykk: α 5 1,0 Ikke relevant. α α 3 α 5 1,0 1,0 1,01,0 > 0,7 OK l bd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 565mm565mm 4) Omfaringslengde, EC pkt 8.7.3: Figur 0: Omfaringslengde. l 0 α 1 α α 3 α 5 α 6 l b,reqd l 0,min Nødvendig omfaringslengde: l b,reqd 565mm, se beregning i pkt. 3. l 0,min maks(0,3 α 6 l b,reqd ; 15 Ø; 00mm) Tabell 8.: α 1, α, α 3 and α 5 1,0 som beregnet i pkt. 3. Tabell 8.3: α (All armering skjøtes) l 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 565mm848mm Velger: l 0 900mm

35 Side 35 av 61 5) Forankring av hovedarmering: Horisontaldelen av forankringsbøylene i front av enheten må fortsette til bjelkens lengdearmering er tilstrekkelig forankret til å bære lasten. Figur 1: Forankring. Eksempel, antar: Lengdearmering i bunn: 6Ø5, buntet ++. Horisontallengden til forankringsbøylene i front er 900mm ( tilsvarer minimum omfaringslengde). Dvs forankringsbøylene slutter ved x mm. Y30mm Jevnt fordelt last (inkludert sikkerhetsfaktor) q γ 50kN/m Ekvivalent diameter til Ø5 buntet: Ø n Ø 5 35mm Forankringslengde til bunt: π 1,5 435MPa π 1,5 435MPa 47kN L mm n π Øn fbd π 35,79MPa 0,3067kN / mm 139 Snitt 1 (ved x35mm): Kraft forankret i Ø5: F Ø5 f bd Ø n π (35-Y) 3,79 35 π (35-30) 3188kN Kraft forankret i Ø16: F Ø16 475,3kN Sum forankret kraft: FF Ø5 +F Ø16 188kN+475,3kN663,3kN Strekk i armering ved x35mm: (pkt 6..3(7)) Neglisjerer reduksjon i tverrsnittskrefter pga tverrlast i dette punket. S(x)M(x)/z+0,5V Ed (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 V Ed (cot(45)-cot(90)) (antar trykkdiagonal i 45grader og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 V Ed (1-0) M(x)/z+0,5 V Ed Bøyemoment ved x35: M (x35)300kn (35+85)mm96kNm

36 Side 36 av 61 Antar: z0,9d0,9 43mm381mm (cirka) S (x35)96knm/0,381m+475,3kn/490kn Forankringen ved x35mm er tilstrekkelig i dette tilfellet. Snitt (ved x1135mm): Kraft forankret i Ø5: F Ø5 f bd Ø n π (1135-Y) 3,79 35 π ( ) 31017kN Kraft forankret i Ø16: F Ø16 0kN Sum forankret kraft: FF Ø5 +F Ø kN+0kN1017kN Tverrsnittskrefter: V(x1135)300kN-50kN/m 1,135m43kN M (x1135)300kn (1,135+0,085)m - 50kN/m 1,135 /334kNm Strekk i armering ved x1135mm: (pkt 6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5V Ed (cot(θ)- cot(α)) M(x)/z+0,5 V Ed (cot(45)- cot(90)) (antar trykkdiagonal i 45grader og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 V Ed (1-0) M(x)/z+0,5 V Ed Antar: z0,9d0,9 43mm381mm (cirka) S (x1135)334knm/0,381m+43kn/998kn Forankringen ved x1135mm er tilstrekkelig i dette tilfellet.

37 Side 37 av BJELKEENHET HORISONTALFORANKRING Horisontalforankring av halvrundstål i toppen: R HO 0,xF V 60kN: Velger: M1 gjengestenger, 8.8 med mutter & stålplate 48kN 96kN Gjengelengde i halvrundstål iht. Tabell 5. Horisontalforankring av halvrundstål i bunn: R HU 0,xF V 60kN: Velger: 1 M16 gjengestang, 8.8 med mutter & stålplate 90kN Gjengelengde i halvrundstål iht. Tabell ARMERING AV BJELKEENDE SKJÆRARMERING I BJELKEENDE Bruker fagverksmodell med trykkdiagonal i 45. Skjærkraften i første del av bjelken blir R VO 475,3kN 3 A V s Rd, s 475,3 10 N 870mm / m s z f 0,9 0,43m 435MPa Antar bjelkehøe h500mm Antar d43mm Antar z0,9d Antar skjærarmering diameter Ø1. Ø1c75 (3016mm /m) Velger Ø1 c/c75. Denne armeringen skal føres minst 00mm forbi enden av bjelkeenheten for og samtidig motvirke splittkreftene som kommer fra forankringen av horisontalkraft i gjengestengene SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE Skjærtrykkapasitet beregnes etter EC, pkt 6..3 V Rd,max α cw b w z υ 1 f cd /(cot θ + tan θ) b w b bjelke -b enhet Antar bjelkebredde: b bjelke 300mm b w 300mm-30mm70mm Antar bjelkehøe h500mm Antar d43mm Antar z0,9d V Rd,max {1,0 70 0,9 43 0,6 [1 (35/50)] 19,8/(1+1)} 10 3 V Rd,max 55 kn (>V Rd OK)

38 Side 38 av HORISONTALARMERING I BJELKEENDE I henhold til fagverksmodell: As RVU s z f Inkludert hvis: h>(b+ø mandrel /)/0,9 +xoverdekning (30mm+350mm/)/0, mm Forenklet: Inkluderes hvis h>600mm Eksempel: hvis z700mm: A s N 576 mm / m s 0,7m 435MPa Velger u-bøyler: Ø1 c/c00π 6 /0,m1130mm /m. Fordeles vertikalt under enheten. Forenklet: Horisontal lengde av stang: Lb+40Ø30mm+40 1mm800mm ILLUSTRASJON AV ARMERING I BJELKEENDE Figur : Armering i bjelkeenden.

39 Side 39 av SØYLEENHET Figur 3: BSF300 søyleenhet. (Senterbøyler er ikke vist.) OVERFØRING AV VERTIKALLAST F V I: Spenning under kniv: N σ 0mm 50mm kniv 300 MPa II: Kraft som går rett i Ø0 armeringsstang: Forankret kraft er den minste av: 0 a) F Ø 0 π 300MPa 94kN 4 FØ 0 Omkrets f bd Lbar b) π 0mm,79MPa 600mm 105kN III: Betongspenning: 300kN 94kN σ ( ) mm 19,3MPa Videre dokumentasjon av vertikalkraft mot stålplate finnes i Memo BSF- Dokumentasjon av stålenheter.

40 Side 40 av OVERFØRING AV HORISONTALKRAFT F H Horisontalkraft H0,3 Fv0,3 300kN90kN I: Gjengestenger/hylser: xm1 8.8 hylser/stenger med mutter & stålplate: x48kn96kn OK Forankres til bakkant søyle. Dokumentasjon av forankring av horisontalkraft mot stålplate kan finnes i Memo BSF- Dokumentasjon av stålenheter BØYLER I SØYLEN RETT UNDER SØYLEENHETEN Nødvendig tverrsnittareal: 0,4 FV 0, N As 76mm f 435MPa Nødvendig antall ø10 bøyler: 76mm n 3,5 4 78mm Fire bøyler Ø10 i sone 1 er tilstrekkelig. Se avsnitt.6 og Figur 9 for prinsipiell og anbefalt armeringsføring. Eksempel søyletverrsnitt 400x400: Vurderer at c/c 50mm gir passende plassering av bøylene både ift. fagverksmodell og spaltekrefter. Dette gir høe på sone 1 lik 150mm. Kontroll plassering av armering for horisontalkraft alene: 0,7d 0,7x70mm189mm. Avstand sidevegs: Alle bøylene ligger innenfor denne avstanden -> ok. Avstand under enheten: Alle bøylene ligger innenfor denne avstanden -> ok. Velger 4ø10bøyler c/c 50. Bruker c/c 50 også på senterbøyler.

41 Side 41 av 61 DEL 5 - BSF BJELKEENHET - LIKEVEKT Figur 4: BSF 450 Bjelkeenhet. Situasjon I nominelle verdier på utkraging og plassering av forankringsarmering. Figur 5: BSF 450 Bjelkeenhet. Situasjon II ugunstige verdier på utkraging og plassering av forankringsarmering.

42 Side 4 av 61 Krefter situasjon I: Likevekt: 15,5mm+ 43,5mm 50mm RVO FV + RHO 43,5mm 43,5mm 15,5mm+ 43,5mm 50mm 450kN + 0, 450kN 660,7kN 43,5mm 43,5mm R R 450 kn 660,7kN 450kN 10, kn VU VO 7 Krefter situasjon II: Likevekt: 167,5mm + 4,5mm 50mm RVO FV + RHO 4,5mm 4,5mm 167,5mm + 4,5mm 50mm 450kN + 0, 450kN 681,7kN 4,5mm 4,5mm R R 450 kn 681,7kN 450kN 31, kn VU VO 7 5. BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING 1) Vertikal forankringsarmering i front Situasjon II: Nødvendig armeringstverrsnitt: RVO 681,7 kn As 1567mm f 435MPa 4Ø16Bøyler 01mm x81608mm Kapasitet til valgt armering: 4Ø16 bøyler1608mm 435MPa699kN Minimum dordiameter: RVO Ø mf min f ck 35 b 0,6 (1 ) f 0, ,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 eff cd b eff effektiv bjelkebredde. Antar: bb bjelke -b enhet 350mm-40mm310mm Ø mf dordiameter. Trykkdiagonal antatt i 45grader, se Del., Velger: Ø450mm 430mm

43 Side 43 av 61 ) Vertikal forankringsarmering i bakkant Situasjon II: Nødvendig armeringstverrsnitt: RVU 31,7 kn As 533mm f 435MPa Ø16Bøyler 01mm x4804mm Kapasitet til valgt armering: Ø16Strirrups804mm 435MPa350kN Minimum dordiameter: RVU Ø mb min f ck 35 b 0,6 (1 ) f 0, ,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 eff cd b eff effektiv bjelkebredde. Antar: bb bjelke -b enhet 350mm-40mm310mm Ø mb dordiameter. Trykkdiagonal antatt i 45grader, se Del., Velger: Ø150mm 3) Forankring av frontarmering, EC pkt og 8.4.4: 146mm Figur 6: Forankring av armering. l bd α 1 α α 3 α 4 α 5 l b,reqd l b,min Ø σ sd l b,reqd 4 f bd Spenning i armering: σ 681,7kN sd 44MPa 1608mm l b,reqd 608mm 4, 79 l b,min max(0,3 l b,reqd ; 10 Ø; 100mm)18mm Tabell 8.: Rett jern: α 1 1,0 Tabell 8.: Effekt av betongoverdekning: α 1 0,15 (c d 3 Ø)/Ø Neglisjerer eventuell positiv effekt av betongoverdekning, velger α 1,0 Tabell 8.: Effekt av tverrarmering som ikke er sveist til hovedarmering:

44 Side 44 av 61 α 3 1 K λ Neglisjerer effekt av skjærbøyler, velger α 3 1,0 Tabell 8.: Effekt av sveist tverrarmering: α 4 1,0 Ikke relevant. Tabell 8.: Effekt av tverrtrykk: α 5 1,0 Ikke relevant. α α 3 α 5 1,0 1,0 1,01,0 > 0,7 OK l bd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 608mm608mm 4) Omfaringslengde, EC pkt 8.7.3: Figur 7: Omfaringslengde. l 0 α 1 α α 3 α 5 α 6 l b,reqd l 0,min Nødvendig omfaringslengde: l b,reqd 608mm, se beregning i pkt. 3. l 0,min maks(0,3 α 6 l b,reqd ; 15 Ø; 00mm) Tabell 8.: α 1, α, α 3 and α 5 1,0 som beregnet i pkt. 3. Tabell 8.3: α (All armering skjøtes) l 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 608mm91mm Velger: l 0 950mm

45 Side 45 av 61 5) Forankring av hovedarmering: Horisontaldelen av forankringsbøylene i front av enheten må fortsette til bjelkens lengdearmering er tilstrekkelig forankret til å bære lasten. Figur 8: Forankring. Eksempel, antar: Lengdearmering i bunn: 6Ø3, buntet ++. Horisontallengden til forankringsbøylene i front er 950mm ( tilsvarer minimum omfaringslengde). Dvs forankringsbøylene slutter ved x mm. Y30mm Jevnt fordelt last (inkludert sikkerhetsfaktor) q γ 100kN/m Ekvivalent diameter til Ø3 buntet: Ø n Ø 3 45mm Forankringslengde til bunt: π MPa π MPa 700kN L mm n π Ø n f bd π 45,79MPa 0,394kN / mm 1776 Snitt 1 (ved x345mm): Kraft forankret i Ø3: F Ø3 f bd Ø n π (345-Y) 3,79 45 π (345-30) 337kN Kraft forankret i Ø16: F Ø16 681,7kN Sum forankret kraft: FF Ø3 +F Ø16 37kN+681,7kN1053,7kN Strekk i armering ved x345mm: (pkt 6..3(7)) Neglisjerer reduksjon i tverrsnittskrefter pga tverrlast i dette punket. S(x)M(x)/z+0,5V Ed (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 V Ed (cot(45)-cot(90)) (antar trykkdiagonal i 45grader og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 V Ed (1-0) M(x)/z+0,5 V Ed

46 Side 46 av 61 Bøyemoment ved x345: M (x345)450kn (345+9,5)mm197kNm Antar: z0,9d0,9 465mm418mm (cirka) S (x345)197knm/0,418m+681,7kn/81kn Forankringen ved x345mm er tilstrekkelig i dette tilfellet. Snitt (ved x195mm): Kraft forankret i Ø3: F Ø3 f bd Ø n π (195-Y) 3,79 45 π (195-30) 31497kN Kraft forankret i Ø16: F Ø16 0kN Sum forankret kraft: FF Ø3 +F Ø kN+0kN1497kN Tverrsnittskrefter: V(x195)450kN-100kN/m 1,95m31kN M (x195)450kn (1,95+0,095)m - 100kN/m 1,95 /541kNm Strekk i armering ved x195mm: (pkt 6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5V Ed (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 V Ed (cot(45)-cot(90)) (antar trykkdiagonal i 45grader og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 V Ed (1-0) M(x)/z+0,5 V Ed Antar: z0,9d0,9 465mm418mm (cirka) S (x195)541knm/0,418m+31kn/1455kn Forankringen ved x195mm er tilstrekkelig i dette tilfellet.

47 Side 47 av BJELKEENHET HORISONTALFORANKRING Horisontalforankring av halvrundstål i toppen: R HO 0,xF V 90kN: Velger: M1 gjengestenger, 8.8 med mutter & stålplate 48kN 96kN Gjengelengde i halvrundstål iht. Tabell 5. Horisontalforankring av halvrundstål i bunn: R HU 0,xF V 90kN: Velger: 1 M16 gjengestang, 8.8 med mutter & stålplate 90kN Gjengelengde i halvrundstål iht. Tabell ARMERING AV BJELKEENDE SKJÆRARMERING I BJELKEENDE Bruker fagverksmodell med trykkdiagonal i 45. Skjærkraften i første del av bjelken blir R VO 681,7kN 3 A V s Rd, s 681,7 10 N 3745mm / m s z f 0,9 0,465m 435MPa Antar bjelkehøe h550mm Antar d465mm Antar z0,9d Antar skjærarmering diameter Ø1. Ø1c60 (3770mm /m) Velger Ø1 c/c60. Denne armeringen skal føres minst 00mm forbi enden av bjelkeenheten for og samtidig motvirke splittkreftene som kommer fra forankringen av horisontalkraft i gjengestengene SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE Skjærtrykkapasitet beregnes etter EC, pkt 6..3 V Rd,max α cw b w z υ 1 f cd /(cot θ + tan θ) b w b bjelke -b enhet Antar bjelkebredde b bjelke 350mm b w 350mm-40mm310mm Antar bjelkehøe h550mm Antar d465mm Antar z0,9d V Rd,max {1, , ,6 [1 (35/50)] 19,8/(1+1)} 10 3 V Rd,max 66 kn ( overskridelse med %. Cirka ok.) HORISONTALARMERING I BJELKEENDE I henhold til fagverksmodell: As RVU s z f Inkludert hvis: h>(b+ø mandrel /)/0,9 +xoverdekning(4,5mm+450mm/)/0, mm Forenklet: Inkluderes hvis h>750mm

48 Side 48 av 61 Eksempel: hvis z845mm: A s 31700N 630 mm / m s 0,845m 435MPa Velger u-bøyler: ø1c00π 6 /0,m1130mm /m. Fordeles vertikalt under enheten. Forenklet: Horisontal lengde av stang: Lb+40Ø4,5mm+40 1mm 900mm ILLUSTRASJON AV ARMERING I BJELKEENDE Figur 9: Armering i bjelkeenden.

49 Side 49 av SØYLEENHET Figur 30: BSF450 søyleenhet. (Senterbøyler er ikke vist.) OVERFØRING AV VERTIKALLAST F V I: Spenning under kniv: N σ kniv 50MPa 30mm 60mm II: Kraft som går rett i Ø5 armeringsstang: Forankret kraft er den minste av: 5 a) F Ø 5 π 50MPa 1, 7kN 4 FØ 5 Omkrets fbd Lbar,max b) π 5mm,79MPa 600mm III: Betongspenning: σ 450kN 1,7kN ( ) mm 19,3MPa 13kN Videre dokumentasjon av vertikalkraft mot stålplate finnes i Memo BSF- Dokumentasjon av stålenheter.

50 Side 50 av OVERFØRING AV HORISONTALKRAFT F H Horisontalkraft H0,3 Fv0,3 450kN135kN I: Gjengestenger/hylser: xm hylser/stenger med mutter & stålplate: x 90kN180kN OK Forankres til bakkant søyle. Dokumentasjon av forankring av horisontalkraft mot stålplate kan finnes i Memo BSF- Dokumentasjon av stålenheter BØYLER I SØYLEN RETT UNDER SØYLEENHETEN Nødvendig tverrsnittareal: 0,4 FV 0, N As 414mm f 435MPa Nødvendig antall ø10 bøyler: 414mm n 5,3 6 78mm Seks bøyler Ø10 i sone 1 er tilstrekkelig. Se avsnitt.6 og Figur 9 for prinsipiell og anbefalt armeringsføring. Eksempel søyletverrsnitt 400x400: Vurderer at c/c 50mm gir passende plassering av bøylene både ift. fagverksmodell og spaltekrefter Dette gir høe på sone 1 lik 50mm. Kontroll plassering av armering for horisontalkraft alene: 0,7d 0,7x65mm 185mm. Avstand sidevegs: Alle bøylene ligger innenfor denne avstanden -> ok. Avstand under enheten: Tre av bøylene under enheten vil ligge utenfor denne avstanden. Kontroll av kapasitet for horisontalkraft: Tre bøyler (6 snitt) er innenfor avstand 0,7d under enheten: Kapasitet6x34kN 04kN>H -> ok. Velger 6ø10bøyler c/c 50. Bruker c/c 50 også på senterbøyler.

51 Side 51 av 61 DEL 6 - BSF BJELKEENHET - LIKEVEKT Figur 31: BSF700 Bjelkeenhet. Situasjon I nominelle verdier på utkraging og plassering av forankringsarmering. Figur 3: BSF700 Bjelkeenhet. Situasjon II ugunstige verdier på utkraging og plassering av forankringsarmering.

52 Side 5 av 61 Krefter situasjon I: Likevekt: 165mm+ 40mm 80mm RVO FV + RHO 40mm 40mm 165mm+ 40mm 80mm 700kN + 0, 700kN 1068kN 40mm 40mm RVU RVO 700 kn 1068kN 700kN 368kN Krefter situasjon II: Likevekt: 180mm+ 410mm 80mm RVO FV + RHO 410mm 410mm 180mm+ 410mm 80mm 700kN + 0, 700kN 1103kN 410mm 410mm RVU RVO 700 kn 1103kN 700kN 403kN 6. BJELKEENHET VERTIKAL FORANKRINGSARMERING 1) Vertikal forankringsarmering i front Situasjon II: Nødvendig armeringstverrsnitt: RVO 1103kN As 536mm f 435MPa 3Ø5Bøyler 490mm x6940mm Kapasitet til valgt armering: 3Ø5Stirrups940mm 435MPa178kN Minimum dordiameter: RVO Ø mf min f ck 35 b 0,6 (1 ) f 0, ,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 eff cd b eff effektiv bjelkebredde. Antar: bb bjelke -b enhet 550mm-50mm500mm Ø mf dordiameter. Trykkdiagonal antatt i 45grader, se Del. Velger: Ø450mm, 43mm

53 Side 53 av 61 ) Vertikal forankringsarmering i bakkant Situasjon II: Nødvendig armeringstverrsnitt: RVU 403kN As 96mm f 435MPa Ø16Bøyler+1Ø1Bøyle 01mm x4+113mm x1030mm Kapasitet til valgt armering: 1030mm 435MPa448kN Minimum dordiameter: RVU Ø mb min f ck 35 b 0,6 (1 ) f 0, ,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 eff cd b eff effektiv bjelkebredde. Antar: bb bjelke -b enhet 550mm-50mm500mm Ø mb dordiameter. Trykkdiagonal antatt i 45grader, se Del., Velger: Ø00mm 3) Forankring av frontarmering, EC pkt og 8.4.4: 158mm Figur 33: Forankring av armering. l bd α 1 α α 3 α 4 α 5 l b,reqd l b,min Ø σ sd l b,reqd 4 f bd Spenning i armering: σ 1103kN sd 375MPa 940mm l b,reqd 840mm 4, 79 l b,min max(0,3 l b,reqd ; 10 Ø; 100mm)5mm Tabell 8.: Rett jern: α 1 1,0

54 Side 54 av 61 Tabell 8.: Effekt av betongoverdekning: α 1 0,15 (c d 3 Ø)/Ø Neglisjerer eventuell positiv effekt av betongoverdekning, velger α 1,0 Tabell 8.: Effekt av tverrarmering som ikke er sveist til hovedarmering: α 3 1 K λ Neglisjerer effekt av skjærbøyler, velger α 3 1,0 Tabell 8.: Effekt av sveist tverrarmering: α 4 1,0 Ikke relevant. Tabell 8.: Effekt av tverrtrykk: α 5 1,0 Ikke relevant. α α 3 α 5 1,0 1,0 1,01,0 > 0,7 OK l bd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 840mm840mm 4) Omfaringslengde, EC pkt 8.7.3: Figur 34: Omfaringslengde. l 0 α 1 α α 3 α 5 α 6 l b,reqd l 0,min Nødvendig omfaringslengde: l b,reqd 840mm, se beregning i pkt. 3. l 0,min max(0,3 α 6 l b,reqd ; 15 Ø; 00mm) Tabell 8.: α 1, α, α 3 and α 5 1,0 som beregnet i pkt. 3. Tabell 8.3: α (All armering skjøtes) l 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 840mm160mm Velger: l mm

55 Side 55 av 61 5) Forankring av hovedarmering: Horisontaldelen av forankringsbøylene i front av enheten må fortsette til bjelkens lengdearmering er tilstrekkelig forankret til å bære lasten. Figur 35: Forankring. Eksempel, antar: Lengdearmering i bunn: 8Ø3, buntet +++. Horisontallengden til forankringsbøylene i front er 1300mm ( tilsvarer minimum omfaringslengde). Dvs. forankringsbøylene slutter ved x mm. Y30mm Ekvivalent diameter til Ø3 buntet: Ø n Ø 3 45mm Forankringslengde til bunt: π MPa π MPa 700kN L mm n π Ø n f bd π 45,79MPa 0,394kN / mm 1776 Snitt 1 (ved x311mm): Kraft forankret i Ø3: F Ø3 f bd Ø n π (311-Y) 4,79 45 π (311-30) 4443kN Kraft forankret i Ø5: F Ø5 1103kN Sum forankret kraft: FF Ø3 +F Ø5 443kN+1103kN1546kN Strekk i armering ved x311mm: (pkt 6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5V Ed (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 V Ed (cot(45)-cot(90)) (antar trykkdiagonal i 45grader og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 V Ed (1-0) M(x)/z+0,5 V Ed Bøyemoment ved x311: M (x311)700kn ( )mm91kNm Antar: z0,9d0,9 715mm643mm (cirka) S (x311)91knm/0,643m+1103kn/1004kn Forankringen ved x311mm er tilstrekkelig i dette tilfellet.

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41 Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4 Side av 9 GUNNLEGGENDE

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

BSF EN KORT INNFØRING

BSF EN KORT INNFØRING Dato: 11.09.2014 Sign.: sss BSF EN KORT INNFØRING Siste rev.: 16.11.2018 Sign.: sss Dok. nr.: K4-10/551 Kontr.: ps PROSJEKTERING BSF EN KORT INNFØRING Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 812 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss BEREGNING AV ARMERING Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/12 Kontr.: ps DIMENSJONERING BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1)

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1) Side 1 av 7 BJELKE OG SØYLEENHETER 1.1 KVALITETER Armering 500C (EN 1992-1-1, Appendiks C): f yd = f yk/γ s = 500/1,15 = 435 MPa Stål Sxxx (EN 10025-2): Stål S355: Strekk/trykk: f yd = f y/ γ M0 = 355/1,1

Detaljer

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 732 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG, BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/32 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150

Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 MEMO 830 Dato: 19.09.013 Sign.: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER Siste rev.: 13.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K6-10-30 Kontr.: ps BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD BEREGNING AV ARMERING

Detaljer

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA Dato: 10.04.2015 sss Side 1 av 9 INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 3 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 3 Rør: CFRHS 40x40x4, L=215mm.

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41 MEMO 54c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 41 Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54c Kontr.: ps ARMERING AV TSS 41 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101 MEMO 54d Dato: 6.04.011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 101 Siste rev.: 19.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54d Kontr.: ps ARMERING AV TSS 101 INNHOLD ARMERING AV TSS 101... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102 MEMO 60 Dato: 04.10.011 Sign.: sss TSS 10 Siste rev.: 0.05.016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 10 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

ARMERING AV TSS 20 FA

ARMERING AV TSS 20 FA MEMO 65 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 20 FA Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 20 FA INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.:

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: MEMO 56 Dato: 1.10.013 Sign.: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: 11.05.16 Sign.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE Dok. nr.: K4-10/56 Kontr.: ps DIMENSJONERING BSF BEREGNING AV ARMERING, T-FORBINDELSE

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT MEMO 742 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-742 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING MEMO 711 Dato: 11.0.015 Sign.: sss SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.016 K5-10/711 Sign.: Kontr.: sss ps SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

19.3.3 Strekkforankring av kamstål

19.3.3 Strekkforankring av kamstål 242 19.3.2.6 Armert betong Svært ofte vil senteravstander og kantavstander være så små at bruddkjeglene ikke gir nok utrivingskapasitet. Formlene her gir ingen addisjonseffekt av tilleggsarmering, så løsningen

Detaljer

sss BSF HOVEDDIMENSJONER OG Dato: sss MATERIALPARAMETRE Siste rev.: Dok. nr.: ps PROSJEKTERING

sss BSF HOVEDDIMENSJONER OG Dato: sss MATERIALPARAMETRE Siste rev.: Dok. nr.: ps PROSJEKTERING Dato: 06.10.2013 Sign.: sss BSF HOVEDDIMENSJONER OG Siste rev.: 08.11.2018 Sign.: sss MATERIALPARAMETRE Dok. nr.: K4-10/502 Kontr.: ps PROSJEKTERING BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIAL- PARAMETRE FOR BJELKE

Detaljer

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER MEMO 811 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss TEKNISKE SPESIFIKASJONER Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/11 Kontr.: ps DIMENSJONERING TEKNISKE SPESIFIKASJONER DTF150/DTS150 DIMENSJONER

Detaljer

TSS 41 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER

TSS 41 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 41 Siste rev.: 30.10.2018 Sign.: sss LOKAL DEKKEARMERING - Dok. nr.: K3-10/55c Kontr.: ps VERIFISERT MED TESTER DIMENSJONERING TSS 41 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED

Detaljer

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 722b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/10 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 57 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 102 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/57 Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 733 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/33 Sign.: Kontr.: sss jb STANDARD SVEISER

Detaljer

TSS 101 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER

TSS 101 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED TESTER Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 101 Siste rev.: 30.10.2018 Sign.: sss LOKAL DEKKEARMERING Dok. nr.: K3-10/55d Kontr.: ps VERIFISERT MED TESTER DIMENSJONERING TSS 101 LOKAL DEKKEARMERING VERIFISERT MED

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 712 Dato: 11.02.2015 Sign.: sss BWC H60 / BWC HV80 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/712 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD TILLATT

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 704 Dato: 8.0.0 Sign.: sss BWC 55-740 / BWC 55 LIGHT SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.:.09.06 K5-4/5 Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 55c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 41 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55c Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55d Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 101 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55d Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 101 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55 MEMO 55 Dato: 1.10.013 Sign.: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: 11.05.16 Sign.: sss GERBERSKJØT BJELKE-BJELKE Dok. nr.: K4-10/55 Kontr.: ps DIMENSJONERING BSF BEREGNING AV ARMERING, GERBERSKJØT

Detaljer

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER MEMO 54 Dato: 1.10.013 Sign.: BSF - BEREGNING V RMERING, Site rev.: 11.05.16 Sign.: PRVISE ENHETER Dok. nr.: K4-10/54 Kontr.: p DIMENSJONERING BSF - BEREGNING V RMERING, PRVISE ENHETER INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING MEMO 743 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-743 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET BALKONG

Detaljer

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING MEMO 63 Dato: 22.01.2015 Sign.: sss TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss PROSJEKTERING Dok. nr.: K3-10/63 Kontr.: ps TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Denne innføringen er ment å gi

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/12 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 744 Dato: 1.01.016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 3.05.016 K5-10-744 Sign.: Kontr.: sss nb EKSEMPEL INNHOLD EKSEMPEL... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703b Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55 LIGHT - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4B Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703a Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55-740 SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD FORUTSETNINGER...

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55 LIGHT - SØYLER I FRONT INNFESTING I DEKKE EKSEMPEL FORANKRINGSARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 17.06.2019 K5-10/4B Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD EKSEMPEL

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 701a Dato: 31.08.2012 Sign.: sss BWC 55 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE Siste rev.: Dok. nr.: 19.01.2013 K5-10/2a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering 180 I det følgende behandles typiske opplegg for bjelker. Dessuten gjennomgås dimensjonering av hylle for opplegg av dekker, mens dimensjonering av forbindelsen er vist i kapittel C11 for ribbeplater og

Detaljer

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg.

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg. C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 211 Et alternativ er å sveise bjelken til søyletoppen som vist i figur C 9.6.b. Kraft i sveis på grunn av tverrlastmomentet alene: S Ed = M Ed /

Detaljer

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense.

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. C13 SKIER 275 Tabell C 13.12. Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. Rd (kn/m) Fuge- B25, γ c = 1,8 B30, γ c = 1,8 B35, γ c = 1,8 bredde f cd = 11,8 MPa f cd = 14,2

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55 LIGHT- SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE Siste rev.: Dok. nr.: 22.10.2019 K5-10/2b Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING ENHET DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 734 Dato: 07.06.0 Sign.: sss BWC 50-40 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/34 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl Faglærer: Jaran Røsaker (betong) Siri Fause (stål)

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl Faglærer: Jaran Røsaker (betong) Siri Fause (stål) EKSAMEN Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2 Dato: 23.05.2019 Eksamenstid: kl. 09.00 13.00 Sensurfrist: 13.06.2019 Antall oppgavesider (inkludert forside): 5 Antall vedleggsider: 4 Faglærer:

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter 92 Det er derfor tilstrekkelig å kontrollere hver av lastene sine hovedretninger. Se også punkt 2.1.4 her. E Edx + 0 E Edy 0 E Edx + E Edy 5.2.1.8 Kraftfordeling til veggskivene Tar utgangspunkt i taket

Detaljer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 741 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-741 Sign.: Kontr.: sss nb TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle 118 5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Da bygget er regulært i planet samt at det kun er søylene som er avstivende, kan det forutsettes at den seismiske påvirkningen virker separat og ikke behøver

Detaljer

C14 FASADEFORBINDELSER 323

C14 FASADEFORBINDELSER 323 C14 FASADEFORBINDELSER 323 Elementet Når mellomlegget har tilnærmet samme bredde som bærende elementvange i et veggelement, blir spaltestrekk på tvers av elementet ubetydelig. Spaltestrekk i lengderetningen

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

B19 FORANKRING AV STÅL 297

B19 FORANKRING AV STÅL 297 B19 FORANKRING AV STÅL 297 19.11 FORANKRING AV ARMERING I denne sammenhengen betyr «armering» kamstål B500NC som støpes inn i elementer eller støpes inn i fuger på byggeplass. Sveising eller liming av

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

Forskjellige bruddformer Bruddformene for uttrekk av stål (forankring) innstøpt i betong kan deles i forskjellige bruddtyper som vist i figur B 19.

Forskjellige bruddformer Bruddformene for uttrekk av stål (forankring) innstøpt i betong kan deles i forskjellige bruddtyper som vist i figur B 19. B19 FORAKRIG AV STÅL 231 uttrykk i en lav verdi på sikkerhetsfaktoren. Er SF oppgitt til 3 eller mindre (for betongbrudd), kan det tyde på at det er denne modellen som er brukt. Det innebærer at: x d =

Detaljer

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 MEMO 52 Dato: Siste rev.: Dok. nr.: 26.10.2011 06.12.2016 K3-10/52 Sign.: Sign.: Kontr.: sss sss ps KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 PROSJEKTERING KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 RVK-enhetene består

Detaljer

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset]

0,5 ν f cd [Tabell B 16.5, svært glatt, urisset] 12 KIVEYTEM kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten μ N Ed er

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER

122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER 122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER Tabell C 6.1. Senteravstand på festemidler som gir kapasitet 20 kn/m. Kamstål (bind B, tabell B 19.11.2) B500NC Ø (mm): 8 10 12 16 20 25 N Rd,s = f yd A s (kn): 22

Detaljer

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl

Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2. Eksamenstid: kl EKSAMEN Emnekode: IRB22013 Emnenavn: Konstruksjonsteknikk 2 Dato: 02.01.2019 Eksamenstid: kl. 09.00 13.00 Sensurfrist: 23.01.2019 Antall oppgavesider: 4 Antall vedleggsider: 4 (inkl vedlegg for innlevering)

Detaljer

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6.

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6. 248 C12 HULLDEKKER Det er som regel bare vridningsforbindelser som kan kreve så store strekk-krefter som N maks2, se figur C 12.9.a. Dersom forbindelsen skal overføre skjærkrefter mellom hulldekke og vegg

Detaljer

Strekkforankring av stenger med fot

Strekkforankring av stenger med fot 236 B19 FORAKRIG AV STÅL 19.3.2 Strekkforankring av stenger med fot 19.3.2.1 Generelt kjeglebrudd Anvisningene her baserer seg delvis på J. Hisdal, Masteroppgave \10\. Masteroppgaven analyserer hovedsakelig

Detaljer

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER 148 C7 SØYLER Tabell C 7.5. Forankring av limte stenger uten forankringsfot. Forutsetninger: Kamstål B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa l bd = nødvendig forankringslengde for oppgitt strekkapasitet l

Detaljer

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2)

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for å forankre armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle

Detaljer

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI Forankring av antennemast Tore Valstad NGI 40 Antennemast på 3960 berggrunn 1400 1400 1400 2800 0 40 Antennemast på 3960 jordgrunn 1400 1400 1400 2800 0 BRUDD I KRAFTLINJEMAT BRUDD I KRAFTLINJEMAT FUNDAMENTERING

Detaljer

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71 32 C2 BJELKER 2.1.3 Dimensjonering for skjærkraft For å sikre bestandigheten bør spenningen f yd i armeringen ved ut - sparinger begrenses i henhold til tabell C 6.5. Små utsparinger Når utsparingen Ø

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

KAPASITETER OG DIMENSJONER TSS 102

KAPASITETER OG DIMENSJONER TSS 102 MEMO 53a Dato: Siste rev.: Dok. nr.: 04.10.2011 19.05.2016 K3-10/53a Sign.: Sign.: Kontr.: sss sss ps KAPASITETER OG DIMENSJONER PROSJEKTERING KAPASITETER OG DIMENSJONER enhetene skiller seg fra TSS 101

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering INNHOLD BWC 55-740 MEMO 70a Dato: 5.05.0 Sgn: sss Sste e:.0.05 Søyler front - Innfestng plasstøpt dekke Beregnng a dekke og alkongarmerng Sgn: sss Dok. nr. K5-0/3a Kontr: ps Sde a 6 GUNNLEGGENDE OUTSETNINGE

Detaljer

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM

B8 STATISK MODELL FOR AVSTIVNINGSSYSTEM igur B 8.10. Kombinasjon av skiver og rammer. a) Utkraget skive b) Momentramme ) Kombinasjon igur B 8.11. Eksempel på ramme/ skivekombinasjon Hovedramme igur B 8.12. (Lengst t.h.) Kombinasjon av rammer.

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723a Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/11 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER

SVEISTE FORBINDELSER SVEISTE FORBIDELSER Generelt Reglene gjelder sveiser med platetykkelse t 4. Det henvises til EC del - (tynnplater) or sveising av tynnere plater Det anbeales å bruke overmatchende elektroder, slik at plastisk

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-KONSOLL Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-konsoll INNHOLD 1. ALLMENT 1.1 Allmen beskrivelse side 3 1.2 Funksjonsprinsipp side 3 2. KONSOLLDELER 2.1 KPH-Søyleholk

Detaljer

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter. 57 600 50 Figur C.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. punktlaster og linjelaster som overføres til naboelementene avhenger av konstruksjonens stivhet i tverretningen. Dette må beregnes basert på påstøpens

Detaljer

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009.

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009. Følgende beregninger skal utføres: Strekkapasiteten til knuteplatene EC3 Del 1-1 pkt 6.2.3 Bolteforbindr EC3 Del 1-8 pkt 3.4 kategorier av skrueforbindr Brudd i søylens flens: EC 3: del 1-8: tabell 7.13

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 26 Innstøpningsgods av ubrennbart materiale kan benyttes i steget, forutsatt at avstanden mellom innstøpningsgods og armeringen ikke er mindre enn krav til armeringsdybde. Innstøpningsgods og sveiseplater

Detaljer

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP Schöck Isokorb type, P, +, P+P Schöck Isokorb type 10 Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 60 Produktbeskrivelse/Kapasitetstabeller og tverrsnitt type 61 Planvisninger type 62 63 Beregningseksempel

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter SVEISTE FORBIDELSER S-E 1993-1-8 Knutepunkter I motsetning til S 347 er sveiser og skruer behandlet i S-E 1993-1-8, som i tillegg til orbindelsesmidlene også gir regler or knutepunkter (joints) Generelt

Detaljer

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER B18 TRYKKOVERFØRIG I FORBIDELSER 201 18.1 VALG AV MELLOMLEGG Bjelker : t = 6 10 mm (enkelt) Stål: t = 6 10 mm (enkelt) Plast: t = 4 mm (dobbelt) Brutto oppleggslengde (betongmål): av stål: l 150 mm Andre:

Detaljer