Statiske Beregninger for BCC 800

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statiske Beregninger for BCC 800"

Transkript

1 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt tilfelle. Derfor er de følgende beregninger av forankring av enhetene og den dertil hørende armering å betrakte som et eksempel som illustrerer dimensjoneringsmodellene. I bjelker må det alltid kontrolleres at kreftene fra forankringsarmeringen kan overføres til bjelkens hovedarmering. Den anbefalte skjærarmering (bøyler) inkluderer alle bøyler det er behov for i bjelkeenden; det vil si den vanlige skjærarmeringe man finner i bjelkeender pluss et tillegg som skyldes innspenningen av bjekeenheten i bjelken. Informasjonen som finnes her og i memoene forutsetter at dimensjoneringen av elementene og bruken av enhetene i konstruktive elementer gjennomføres under overoppsyn av en konstruktør med kunnskap om virkemåten av betongkonstruksjoner. 1.2 STANDARDER Beregningene er gjennomført i henhold til NS 3473:2003, Prosjektering av betongkonstruksjoner, Beregnings og konstruksjonsregler; samt NS 3472:2001, Prosjektering av stålkonstruksjoner, Beregnings og konstruksjonsregler. 1.3 LASTER Bruddgrenselast vertikalt = F V = 800 kn Bruddgrenselast horisontalt = F H = 0,3 F V = 240 kn Dimensjonering er altså gjennomført horisontalkraft på 30 % av vertikalkraften. Anbefalt kapasitet til å overføre aktive krefter (f.eks. vind) kan regnes å være 20 % av samtidig minste vertikallast.

2 Side 2 av KVALITETER Betong fasthetsklasse B45: f cd = f cn /γ c = 34,3/1,4 = 24,5 MPa f td = f tn /γ c = 2,30/1,4 = 1,64 MPa Armering: B500C: f sd = f sk /γ s = 500/1,25 = 400 MPa Gjengestenger: 8.8.stål: f sd = f y /γ M1 = 640/1,10 = 582 MPa Nominell diameter (mm) M10 M12 M16 M20 M24 M30 M33 M36 Ekvivalent diameter (mm) 8,6 10,4 14,1 17,7 21,2 26,7 29,7 32,6 Spenningsareal (mm 2 ) Ståldelene: S355 N/NL: f sd = f y /γ M1 = 355/1,10 = 323 MPa Spenninger i sveiser: f w, d = = 262 MPa 1,25 3 0,9

3 Side 3 av 12 DEL 2 FORANKRING AV ENHETENE 2.1 BJELKEENHETEN LIKEVEKT 10 Ø32 Ø32 Rullegjenget M33. Overflødig lengde over mutter kappes. a 2= Firkantstål 150x70x l co/2 R CO Firkantrør 300x100x6, L = d d 1 2 l cu/2 Gjengestang M30 F H F V R CU F H 565 a = Figur 1. Betegnelser og forutsatte dimensjoner. Neglisjerer momentet skapt av den lille vertikale forskyvningen ved overføringen av F H. R CU = F V d 1 /d 2 R CO = F V + R CU l CU = R CU /(f cd b) (b er bjelkeenhetens bredde.) l CO /2 er gitt geometrisk: l CO /2 = /2 = 85 mm d 1 = a 1 a 2 +l CO /2 d 2 = a 2 l CO /2 l CU /2

4 Side 4 av 12 Bruke et regneark. Anta d 1 /d 2, regne ut resulterende d 1 /d 2. Endre den antatte verdi inntil det er samsvar. (Regneark Likevekt-BCC-bjelkekasse.exc.) Likevekt av BCC bjelkekasse: Betongens fasthetsklasse = B 45 Geometri: Materialfaktor for betong = 1,4 a 1 = 645 mm f cd = 24,5 MPa a 2 = 575 mm Bjelkekassens bredde = 100 mm F V = 800 kn l CO /2 = 85 mm Antatt d 1 / d 2 = 0, R CU = 287 kn d 1 = 155 mm R CO = 1087 kn d 2 = 431 mm l CU = 117 mm Beregnet d 1 /d 2 = 0,

5 Side 5 av BJELKEENHETEN FORANKRING I FORKANT Kontroll av kapasitet A s,nødv = R CO /f sd,arm = 1087/0,4 = 2718 mm 2 Det er antatt 4-Ø32 = = 3216 mm 2 ok D/ Bøying av frontforankringen D/2 D/2 Spenning i frontforankringen: D/2 σ s = /3216 = 338 MPa I henhold til NS 3472:2003, punkt : D = 0,4 ø D = 0,4 32 σ s f ø (1 ) cos s 2 2 s β 2 td (1 ) cos = 463 mm 70 1, For dordiametre lik eller større enn D er det ikke behov for tverrarmering i bøyen. 300 (min) Min Min. 35 D/ D ø σ ,5 s min = ø = 32 = s f cd 298 mm D min er generelt 160 mm, bestemt av stålets egenskaper Figur 2. Forankring av frontarmeringen. Med betong i fasthetsklasse B45 vil det være behov for tverrarmering i bøyen for 300 mm D 450 mm. For andre fasthetsklasser vil det bli noe annerledes dordiametre. Dersom det er behov for armering for tverrstrekk skal denne armeringens samlede tverrsnittsareal være minst 40% av de bøyde stengers tverrsnittsareal. Tverrarmeringen skal bestå av minst to stenger som plasseres inne i bøyen. Tverrarmeringsstengene forankres med 90º krok i endene eller ved å utformes som en U-bøyle.

6 Side 6 av Minimum bjelkehøyder Dette betyr, med dimensjoner som antatt i figur 2, at uten stikkbøyler er minimum bjelkehøyde / = 800 mm Med stikkbøyler er minimum bjelkehøyde / = 725 mm Eventuell tverrarmering: 0, = 643 mm 2, det vil si 2-Ø12 stikkbøyler trædd inn fra en side og 1-Ø12 stikkbøyle trædd inn fra motsatt side Forankring Se figur 2. (Bjelkens hovedarmering er ikke vist på opprisset.) I henhold til NS 3473:2003, punkt og : c = min {[40; 70; [(140 25)/2 32=25,5]} = 25 9Ø = 9 32 = 288 > s = 140 6c+Ø = = 182 > s = 140 5Ø = 5 32 = 160 > s = 140 3c+Ø = = 107 < s = 140 dvs. k 2 = 1, f bc = 1,4 1,0 ftd + = 1,196 = 1,196 1,64 = 1, f td MPa Forutsette omsluttende bøyler Ø 12 med c/c 150 mm: 113 f bs = 20 = 1,26 MPa < 1,5 MPa f bd = 1,96 + 1,26 = 3,22 MPa < 2 k 1 f td = 2 1,4 1,64 = 4,59 MPa l b = 0,25 Ø σ s /f bd = 0, /3,22 = 840 mm

7 Side 7 av 12 Det må alltid kontrolleres at bjelkens hovedarmering har tilstrekkelig forankring ved enden av frontforankringen. Enden av frontforankringen a z Tyngdepunktet av bjelkens hovedarmering x 2 x 1 Bjelkens hovedarmering Figur 3. Forankring av bjelkens hovedarmering a FV x1 Kraften er ca. [ FV FH z ]. Tilleggskraft i bjelkens topparmering i samme snitt er z x2 ca. [ F H ], men denne kraften fører til en reduksjon av trykkspenningene og kan z neglisjeres. Er det stor avstand mellom frontforankringens horisontale del og bjelkens hovedarmering må lengden av frontforankringen økes med denne avstanden. (Denne avstanden er tilnærmet null på figuren.)

8 Side 8 av Eksempler på mål på frontforankringen Med mål som angitt i figur 2 og 450 mm dordiameter: Minimum lengde for første armeringsstenger (med horisontal del nederst): l = π 450/4+840 = 1633 mm Minimum lengde for andre armeringsstenger (med horisontal del øverst): l = π 450/4+840 = 1598 mm For begge disse må gjengelengden være = 45 mm Dersom det velges 1713 mm kapplengde på armeringsstangen (syv stenger av en 12 m lengde) bør gjengelengden være 45+( ) = 125 mm, og frontforankringen kan senkes 100 mm ned i bjelken om det er plass. Det vil være fordelaktig med hensyn til forankringskapasiteten. Med mål som angitt i figur 2 og 300 mm dordiameter: Minimum lengde for første armeringsstang (med horisontal del nederst): l = π 300/4+840 = 1516 mm Minimum lengde for andre armeringsstang (med horisontal del øverst): l = π 300/4+840 = 1481 mm Da må gjengelengden fortsatt være = 45 mm Det kan velges 1500 mm kapplengde på armeringsstangen (åtte stenger av en 12 m lengde) som er litt for lite. Det kan tillates fordi det ikke er regnet med forankring i den bøyde del av stangen. Dersom det velges 1713 mm kapplengde på armeringsstangen bør gjengelengden være 45+( ) = 240 mm, og frontforankringen kan senkes 150 mm ned i bjelken om det er plass. Det vil være fordelaktig med hensyn til forankringskapasiteten.

9 Side 9 av BJELKEENHETEN - FORANKRING AV HORISONTALKRAFTEN Kontroll av kapasitet F H = 240 kn (se punkt 1.3) A s,nødv = 240/0,582 = 412 mm 2 Det er antatt M30 gjengestang ok (se punkt 1.4) Forankringslengde Det er bare en stang, dvs. senteravstand har ingen mening, dvs. k 2 =1,6 c 150, dvs. f bc blir svært stor. Maksimumsverdien for f bd blir dimensjonerende. Antar k 1 = 1,1 for gjengestenger. f bd = 2 1,1 1,64 = 3,61 MPa l b = 0,25 30 ( /561)/3,61 = 889 mm Velger 923 mm (13 stenger av en 12 m lengde).

10 Side 10 av SØYLEENHETEN FORANKRING I SØYLEN Kontroll av kapasitet M = F H (30+32/2)+F V [(120/2)-55] = = 800 (0,3 46+5) = knmm S = 15040/400 = 37,6 kn A s = 37,6/0,582 = 65 mm M12 gjengehylse 18x18x M12 i overkant er ok (se punkt 1.4). 55 F H S = 0, = 202 kn A s = 202/0,582 = 347 mm 2 M24 i underkant er ok (se punkt 1.4) M24 gjengehylse 32x32x Figur 4. Antatte dimensjoner. Likevekt Forankring av boltene Se egen beregning: Beregning av forankringer som brukes i BCC enhetene. Se også Memo 27. DEL 3 ARMERING 3.1 BJELKEN ARMERING I BAKKANT A s,nødv = R CU /f sd = 287/0,4 = 718 mm 2, hvilket tilsvarer 718/(2 201) = 1,8; dvs. 2 Ø16 bøyler. (Med tre Ø12 bøyler blir armeringsspenningen / = 423 MPa, som er 6% for mye.)

11 Side 11 av BJELKEN - SKJÆRBØYLER Benytter fagverksmetoden (NS 3473, punkt ) med trykkdiagonaler i 45º. Skjærkraften i bjelken innenfor kassens midtområde kan regnes å være R CO = 1087 kn. Antar z = 700 mm og at bøylene er Ø12. s = (cot 45º + cot 90º) sin 90º / = 58 mm Velger Ø12 c/c 60 mm. Denne armeringen føres ca. 300 mm forbi enden av bjelkeenheten for å kunne oppta eventuell sprengvirkning fra forankringen av gjengestangen. 3.3 BJELKEN - SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL Anta bjelkebredde 300 mm og bjelkehøyde 800 mm. (Se også punkt 2.2.) Det vil si at z min = 650 mm med ett lag armering i overkant og tre lag i underkant. Skjærarmeringen dimensjoneres med forutsetning om 45º trykkfelt. Trykkbruddkontrollen gjennomføres med samme forutsetning: V V ccd ccd = f b c2d w cotθ + cotα z = 0,6 f 2 1+ cot θ cd = 0,6 24,5 ( ) b w cot 45 + cot 90 z 2 o 1+ cot o o V ccd = 1911 MPa > 1087 MPa - OK 3.4 SØYLEN - SPALTESTREKK Spaltestrekk under søyleenheten i h.h.t. Leonhardt 0,2 F V = 0,2 800 = 160 kn A S = 160/0,4 = 400 mm 2-Ø12 bøyler ( mm 2 ) er tilstrekkelig.

12 Side 12 av KONKLUSJON ARMERING I BJELKEN For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver ende av bjelken må det gjennomføres beregning av bjelkens skjærarmering. Bjelkens lengdearmering må selvfølgelig også beregnes. Figur 5. Armering i bjelkeenden. Ved enden av frontforankringen må det kontrolleres at bjelkens hovedarmering har tilstrekkelig forankring. Se punkt

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA Dato: 10.04.2015 sss Side 1 av 9 INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 3 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 3 Rør: CFRHS 40x40x4, L=215mm.

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN

VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN BACHELOROPPGAVE: VOLLA BRU RV.4 ROA-JAREN FORFATTERE: HÅKON FÆSTER MAGOMED VAZARAHNOV VALGARD STENSBYE Dato: 28. mai 2008 BACHELOROPPGAVE, BYGG, KONSTRUKSJON 2009 Forord Oppgaven vår omha ndler en br u

Detaljer

Beregninger for samvirkebruer

Beregninger for samvirkebruer Beregninger for samvirkebruer Suleman Esam Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Rekkverk 536.112. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 2 2005. 0 Generelt. 1 Krav og anbefalinger

Rekkverk 536.112. Byggforskserien Byggdetaljer. Sending 2 2005. 0 Generelt. 1 Krav og anbefalinger Rekkverk Byggforskserien Byggdetaljer 536.112 Sending 2 2005 0 Generelt 01 Innhold Dette bladet inneholder anvisninger for rekkverk på trapper, ramper, balkonger og terrasser. Bladet beskriver krav og

Detaljer

G-PROG BETONG Betonganalyse for Eurcode. (Ver. 7.00 September 2013) Brukerveiledning. Betonganalyse. for Eurocode

G-PROG BETONG Betonganalyse for Eurcode. (Ver. 7.00 September 2013) Brukerveiledning. Betonganalyse. for Eurocode G-PROG BETONG Betonganalyse for Eurcode (Ver. 7.00 September 2013) Brukerveiledning Betonganalyse for Eurocode side ii G-PROG BETONG Betonganalyse for Eurocode Programsystemet G-PROG Betong er utarbeidet

Detaljer

Dimensjonering av avstivende dekkeskiver

Dimensjonering av avstivende dekkeskiver Dimensjonering av avstivende dekkeskiver Vidar Danielsen Aunan Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Leidulv Vinje, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse: Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 10 40 00 Telefaks: 69 10 40 02 E-post: post-ir@hiof.no www.hiof.no PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP

BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Publikasjon nr. 15 BETONGGULV GULV PÅ GRUNN OG PÅSTØP Høringsutkast 26.03.15 FORORD Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 15 Betonggulv gulv på grunn og påstøp» avløser revisjon nr. 1

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2

Trykkrørsystemer. Hydraulisk dimensjonering. Formeloversikt. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 16. Pipelife Norge AS. q v = v 1 A 1 = v 2 A 2 Trykkrørsystemer Pipelife har trykkrørsystemer i PVC og PE. For PVC benyttes muffeskjøter og overganger til flensedeler - for eksempel flensespiss, flensemuffe eller spareflens. PE-rør skjøtes enten med

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005

HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG. Mariskovegen 19 HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD. Dato: 12.05.2005 HOVEDPROSJEKT: BIRI / MILJØBYGG Mariskovegen 19 FORFATTERE: ROAR DANIELSEN HÅVARD DYBENDAL OLE KRISTIAN EGGE TOR ANDERS SKOGSTAD Dato: 12.05.2005 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Biri / Miljøbygg Nr.

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Kontaktledningssystem Side: 1 av 87 1 NØDVENDIGE UNDERLAG... 3 1.1 Nye strekninger... 3 1.2 Ombygninger/standardhevinger... 4 2 PROSJEKTERINGSFORLØP... 5 3 FORPROSJEKTERING PÅ FRI LINJE MED S 20... 7 3.1

Detaljer

Praktisk TØMRERARBEID

Praktisk TØMRERARBEID F R A N K B E R G Praktisk TØMRERARBEID Kapittel 1 Legging av bjelkelag 1.2 Dimensjonering av bjelker Dimensjonering av bjelkelaget og valg av materiale er viktig for et vellykket resultat med et stabilt

Detaljer

MIKS MANAGER MODULÆRT INTEGRERT KONSTRUKSJONSSYSTEM

MIKS MANAGER MODULÆRT INTEGRERT KONSTRUKSJONSSYSTEM MIKS MANAGER MODULÆRT INTEGRERT KONSTRUKSJONSSYSTEM Miks Manager Side 2 av 45 Innhold 1 STARTE PROGRAMMET 4 1.1 Starte fra Oppgavelinjen 4 1.2 Starte fra Snarvei 4 2 INTRODUKSJON 5 2.1 Hva er miks 5 2.2

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

Effekter av shear lag i stålbjelker

Effekter av shear lag i stålbjelker Effekter av shear lag i stålbjelker Bjørnar Hofstad Kristine Hofstad Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Brukerguide for BeWi Kalkulasjonsprogram

Brukerguide for BeWi Kalkulasjonsprogram for BeWi Kalkulasjonsprogram BeWi byggesystem eies og produseres av BeWi Produkter AS på Frøya. Vi er en av de største aktørene innenfor EPS-produksjon i Norge og har over 30 års erfaring med formstøping

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer