Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150"

Transkript

1 MEMO 830 Dato: Sign.: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER Siste rev.: Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K Kontr.: ps BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS DEL 1 DTF10 BRUKT I SPENNCON BREDSTEGET DT GENERELT KVALITETER LAST GEOMETRI BEREGNINGER... 3 DTF00 BRUKT I EN HØY DT GENERELT KVALITETER LAST GEOMETRI BEREGNINGER Side 1 av 5

2 DEL 1 DTF10 BRUKT I SPENNCON BREDSTEGET DT GENERELT KVALITETER Betong B45: fck 45,0 MPa EC, Tabell 3.1 fcd αcc fck/γc 0,85 45/1,5 5,5 MPa EC, Pkt.3.15 fctd αct fctk,0,05/γc 0,85,70/1,5 1,53 MPa EC, Pkt.3.16 fbd,5 η1 η fctd,5 0,7 1,0 1,53,41 MPa EC, Pkt.8.4. Armering 500C: fyd fyk/γs 500/1, MPa EC, Pkt.3..7 Spennarmering: Diameter: Ø1,7mm. (Nominell diameter. Reell diameter11.3mm) Oppspenningskraft etter elastisk tap: P10kN LAST Bruddlast Fv10kN Side av 5

3 1.1.3 GEOMETRI 1. BEREGNINGER 1) Likevekt: FV (75mm + 4,5mm) 10kN (75mm + 4,5mm) R 61kN 34,5mm 34,5mm R F + R 10kN + 61kN 181kN 1 v Side 3 av 5

4 ) Armeringsbehov: A A R1 R 181kN 416mm 435MPa 61kN 140mm 435mm ø1bøyler 45mm 3) Bøying av frontarmering: Minimum dordiameter, Øm,min: Tillatt betongspenning i node, EC, pkt 6.5.: f ck f cd 0,6 (1 ) f ,6 (1 ) 5,5 50 1,5MPa Opptredende betongspenning i node: σ Løser ut for Øm: c b Ø m b7mm cd R1 sinθ cosθ ØmDordiameter forankringsarmering θantar trykkdiagonal i 45grade R1 Øm b σ c sinθ cosθ N Ø m, min 18mm 7mm 1,5MPa sin(45) cos(45) Velger dordiameter: Øm160mm Side 4 av 5

5 4) Nødvendig forankringslengde for Ø1 bøyler i front, EC pkt og 8.4.4: lbd α1 α α3 α4 α5 lb,reqd lb,min lb,reqd Ø σ 4 f sd bd / 4 Spenning i frontarmering: σ sd 400MPa π lb,reqd 497mm 4, 41 lb,min maks(0,3 lb,reqd; 10 Ø; 100mm) 150 mm Tabell 8.: Rett jern: α1 1,0 Tabell 8.: Effekt av betongoverdekning: α 1 0,15 (cd 3 Ø)/Ø Pga kort avstand til overflate velges konservativt å sette α 1,0 Tabell 8.: Effekt av tverrarmering som ikke er sveist til hovedarmering: α3 1 K λ Neglisjerer eventuell effekt av skjærbøyler. α3 1,0 Tabell 8.: Effekt av sveist tverrarmering: α4 1,0 Ikke relevant. Tabell 8.: Effekt av tverrtrykk: α5 1,0 Ikke relevant. α α3 α51,0 1,0 1,01,0 > 0,7 OK lbd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 497mm 497 mm Side 5 av 5

6 5) Omfaringslengde Ø1 bøyler mot spenntau EC pkt 8.7.3: l0 α1 α α3 α5 α6 lb,reqd l0,min Nødvendig omfaringslengde beregnet for Ø1: Ø σ sd lb,reqd 497mm f 4,41 4 bd l0,min maks(0,3 α6 lb,reqd; 15 Ø; 00mm)4mm Tabell 8.: α1,α,α3,og α51,0 som beregnet i punkt ). Tabell 8.3: α61.5 (All armering skjøtes) l0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 497mm746mm 750mm Side 6 av 5

7 6) Overføring av forspenningskraft EC pkt : Heftspenning for forankring ved avspenning: fbptηp1 η1 fctd(t) ηp13, (antar tau med 3&7 tråder) η11,0 (antar gode heftforhold ) fctd(t) αct 0,7 fctm(t)/γc αct0,85 fctm(t)(βcc(t)) α fctm βcc(t)exp(s(1-8/t) 1/ ) Antar: avspenning etter t 1døgn Antar: s0, (savhengig av sementklasse.) βcc(t)exp[0, {1-(8/1) 1/ }]0,43 α1 (t<8dg) fctm3,8mpa fctm(t)0,43 1 3,8MPa1,60MPa fctd(t) 0,85 0,7 1,60MPa/1,50,635MPa fbpt3, 1,0 0,635MPa,03MPa Grunnverdi overføringslengde for oppspenningskraft: lptα1 α Ø σpmo/ fbpt α11,0 (antar gradvis avspenning) α0,19 (antar tau med 3 og 7 tråder) Ø1,7mm (Nominell diameter spennkabel. Reell diameter11,3mm) σpmo 100MPa (Antar P10kN kraft i hvert spenntau etter elastisk tap) lpt1,0 0,19 1,7mm 100MPa/,03MPa146mm lpt10,8 lpt 0,8 146mm1141mm (Brukes ved vurdering av lokale spenninger) lpt1, lpt 1, 146mm1711mm (Brukes i bruddgrense ved vurdering av forankring. Spenning etter lang tid ved lpt antas 0,9σpmo. Tilsvarer 10%tap. ) Side 7 av 5

8 7) Kontroll av forankring: Antar at frontbøyler har horisontalt parti på 750mm ( minimum beregnet omfaringslengde for Ø1). Dvs. horisontalt parti på forankringsbøyler avsluttes ved x mm. Snitt 1: Kraft forankret i spenntau (7stk) ved x13mm: Antar 10% tap i spennkraft: Fsp17 P 0,9 13mm/1711mm7 10kN 0,9 13mm/1711mm54kN Kraft forankret i Ø1: FØ1181kN Sum forankret kraft: FFsp1+FØ154kN+181kN35kN Strekkraft i armering ved x13mm: (pkt6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5VEd (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 VEd (cot(45)-cot(90)) (antar 45grader trykkdiagonal og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 VEd (1-0) M(x)/z+0,5 VEd Moment ved x13: M (x13)10kn (13+75)mm3,8kNm Antar z0,9d0,9 364mm38mm (tilnærmet) S (x13)3,8knm/0,38m+181kn/163kn Ved x13mm vil Ø1 forankringsbøylene ha tilstrekkelig kapasitet til å ta strekkrefter fra moment + bidrag fra skjærkraft alene. Snitt : Kraft forankret i spenntau (7stk) ved x873mm: Antar 10% tap i spennkraft: Fsp17 P 0,9 873mm/1711mm7 10kN 0,9 873mm/1711mm386kN Kraft forankret i Ø1: FØ10kN Sum forankret kraft: FFsp1+FØ1386kN+0kN386kN Strekkraft i armering ved x873mm: (pkt6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5VEd (cot(θ)-cot(α)) Side 8 av 5

9 M(x)/z+0,5 VEd (cot(45)-cot(90)) (antar 45grader trykkdiagonal og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 VEd (1-0) M(x)/z+0,5 VEd Moment ved x873: M (x873)10kn (873+75)mm113,8kNm Antar z0,9d0,9 364mm38mm S (x873)113,8knm/0,38m+10kn/407kn Ved x873mm er ikke spenntauene tilstrekkelig forankret til å ta strekkraften fra moment + bidrag fra skjærkraft. Finner minste avstand fra bjelkeenden hvor spenntau vil være tilstrekkelig forankret til å ta momentstrekk (+ bidrag fra skjærkraft) alene. Strekk i armering ved x: S(x)10kN (x+75mm)/38mm+10kn/ Kraft forankret i spenntau ved x (for x<1711m): F(x)7 10kN 0,9 x/1711mm Dette gir: 10kN ( x + 75mm) / 38mm + 10kN / 756kN x /1711 0,366x + 87,4 0,44x 0,076x 87,4 x 87,4 / 0,076 x 1150mm Ø1 forankringsbøyler forlenges forbi x1150 8) Spaltestrekkarmering: As0, Pu1/fs As0, N/300MPa 616mm Plasseres innenfor en lengde på 0,5 (llpt1+h1)0,5 (1141mm+450mm)796mm h1450mm 450mm Tilsvarer 616mm /0,450m1369mm /m 9) Bøylearmering: a) Nødvendig skjærarmering x<77: As VEd s z f cot z f ywd θ R N 169mm cotθ 0,38m 435MPa cot(45) ywd / m Kontroll av skjærtrykk: α cw bw z v1 V Rd (cotθ + tanθ ) f cd Side 9 av 5

10 V Rd αcw1,0 (neglisjerer positiv effekt av forspenning) bw7mm-50mm177mm z38mm υ10,6 (1-fck/50) 0,6 (1-45/50)0,49 θantar 45grader 1,0 177mm 38mm 0,49 5,5MPa 364,kN > R OK b) Nødvendig skjærarmering 77<x<606: As VEd FV 10000N s z f cotθ z f cotθ 0,38m 435MPa cot(45) ywd ywd 841mm / m Kontroll av skjærtrykk: α cw bw z v1 f cd V Rd (cotθ + tanθ ) αcw1,0 (neglisjerer positiv effekt av forspenning) bw7mm z38mm υ10,6 (1-fck/50) 0,6 (1-45/50)0,49 θantar 45grader 1,0 7mm 38mm 0,49 5,5MPa VRd 467kN 1+ 1 > F v OK Side 10 av 5

11 Oppsummering beregninger av bøylearmeringer: X< 450mm: Bøylearmerer for spaltestrekk (8) A s 1369 mm / m s Velger Ø8 bøyler c/c70 (forankres/lukkes i ok med bøyle Ø1) A s ( 4mm) 1436 π mm / m s 0,07m 450<X< 606mm: Bøylearmerer for skjærkraft (9). A s 841 mm / m s Velger Ø8 bøyler c/c100 A s ( 4mm) 1005 π mm / m s 0,1m 606<X: Skjærarmeringsbehov beregnes iht. skjærkraftfordeling i DT-en. Ved x77mm: Trenger 140mm for innføring av R. Bruker en ekstra bøyle ø8 (100mm ) i dette punktet. Valgt skjærarmering har overkapasitet til å ta resterende 40mm Forslag til armeringsføring: Side 11 av 5

12 DTF00 BRUKT I EN HØY DT 1.3 GENERELT KVALITETER Betong B45: fck 45,0 MPa EC, Tabell 3.1 fcd αcc fck/γc 0,85 45/1,5 5,5 MPa EC, Pkt.3.15 fctd αct fctk,0,05/γc 0,85,70/1,5 1,53 MPa EC, Pkt.3.16 fbd,5 η1 η fctd,5 0,7 1,0 1,53,41 MPa EC, Pkt.8.4. Armering B500C: fyd fyk/γs 500/1, MPa EC, Pkt.3..7 Spennarmering: Diameter: Ø1,7mm. (Nominell diameter. Reell diameter11,3mm) Oppspenningskraft etter elastisk tap: P10kN LAST Bruddlast Fv180kN (NB. Eksempelet er beregnet for lavere belastning enn enhetens kapasitet.) Side 1 av 5

13 1.3.3 GEOMETRI Side 13 av 5

14 Side 14 av BEREGNINGER 1) Likevekt: kn kn kn R F R kn mm mm mm kn mm mm mm F R v V ) 45 ( ) 45 ( ) Armeringsbehov: mm mm kn A mm bøyler ø mm MPa kn A R R

15 3) Bøying av frontarmering: Minimum dordiameter, Øm,min: Tillatt betongspenning i node, EC, pkt 6.5.: f ck f cd 0,6 (1 ) f ,6 (1 ) 5,5 50 1,5MPa cd Opptredende betongspenning i node: σ c b Ø m R 1 sinθ cosθ b10mm ØmDordiameter forankringsarmering θantar trykkdiagonal i 45grader Løser ut for Øm: Ø m R1 b σ sinθ cosθ c Side 15 av 5

16 71000N Ø m, min 361mm 10mm 1,5MPa sin(45) cos(45) Velger dordiameter: Øm450mm 4) Nødvendig forankringslengde for Ø16 bøyler i front, EC pkt og 8.4.4: lbd α1 α α3 α4 α5 lb,reqd lb,min lb,reqd Ø σ 4 f sd bd / 4 Spenning i frontarmering: σ sd 337MPa π lb,reqd 560mm 4, 41 lb,min maks(0,3 lb,reqd; 10 Ø; 100mm) 168 mm Tabell 8.: Rett jern: α1 1,0 Tabell 8.: Effekt av betongoverdekning: α 1 0,15 (cd 3 Ø)/Ø Pga kort avstand til overflate velges konservativt å sette α 1,0 Tabell 8.: Effekt av tverrarmering som ikke er sveist til hovedarmering: α3 1 K λ Neglisjerer eventuell effekt av skjærbøyler Side 16 av 5

17 α3 1,0 Tabell 8.: Effekt av sveist tverrarmering: α4 1,0 Ikke relevant. Tabell 8.: Effekt av tverrtrykk: α5 1,0 Ikke relevant. α α3 α51,0 1,0 1,01,0 > 0,7 OK lbd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 560mm 560 mm 5) Omfaringslengde Ø16 bøyler mot spenntau EC pkt 8.7.3: l0 α1 α α3 α5 α6 lb,reqd l0,min Nødvendig omfaringslengde beregnet for Ø16: Ø σ sd lb,reqd 560mm f 4,41 4 bd l0,min maks(0,3 α6 lb,reqd; 15 Ø; 00mm)51mm Tabell 8.: α1,α,α3,og α51,0 som beregnet i punkt ). Tabell 8.3: α61.5 (All armering skjøtes) l0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 560mm 840mm Side 17 av 5

18 6) Overføring av forspenningskraft EC pkt : Heftspenning for forankring ved avspenning: fbptηp1 η1 fctd(t) ηp13, (antar tau med 3&7 tråder) η11,0 (antar gode heftforhold ) fctd(t) αct 0,7 fctm(t)/γc αct0,85 fctm(t)(βcc(t)) α fctm βcc(t)exp(s(1-8/t) 1/ ) Antar: avspenning etter t 1døgn Antar: s0, (savhengig av sementklasse.) βcc(t)exp[0, {1-(8/1) 1/ }]0,43 α1 (t<8dg) fctm3,8mpa fctm(t)0,43 1 3,8MPa1,60MPa fctd(t) 0,85 0,7 1,60MPa/1,50,635MPa fbpt3, 1,0 0,635MPa,03MPa Grunnverdi overføringslengde for oppspenningskraft: lptα1 α Ø σpmo/ fbpt α11,0 (antar gradvis avspenning) α0,19 (antar tau med 3 og 7 tråder) Ø1,7mm (Nominell diameter spennkabel. Reell diameter11,3mm) σpmo 100MPa (Antar P10kN kraft i hvert spenntau etter elastisk tap) lpt1,0 0,19 1,7mm 100MPa/,03MPa146mm lpt10,8 lpt 0,8 146mm1141mm (Brukes ved vurdering av lokale spenninger) lpt1, lpt 1, 146mm1711mm (Brukes i bruddgrense ved vurdering av forankring. Spenning etter lang tid ved lpt antas 0,9σpmo. Tilsvarer 10%tap. ) Side 18 av 5

19 7) Kontroll av forankring: Antar at frontbøyler har horisontalt parti på 840mm ( minimum beregnet omfaringslengde for Ø16). Dvs. horisontalt parti på forankringsbøyler avsluttes ved x mm. Snitt 1: Kraft forankret i spenntau (5stk) ved x70mm: Fsp15 P 0,9 70mm/1711mm5 10kN 0,9 70mm/1711mm85kN Kraft forankret i Ø16: FØ1671kN Sum forankret kraft: FFsp1+FØ1685kN+71356kN Strekkraft i armering ved x70mm: (pkt6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5VEd (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 VEd (cot(45)-cot(90)) (antar 45grader trykkdiagonal og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 VEd (1-0) M(x)/z+0,5 VEd Moment ved x70: M (x70)180kn (70+75)mm6,1kNm Antar z0,9d0,9 733mm660mm (tilnærmet) S (x70)6,1knm/0,660m+71kn/30kn Ved x70mm er forankring ok. Snitt : Kraft forankret i spenntau (5stk) ved x1110mm: Fsp15 P 0,9 105mm/1711mm5 10kN 0,9 1110mm/1711mm350kN Kraft forankret i Ø16: FØ160kN Sum forankret kraft: Side 19 av 5

20 FFsp1+FØ16350kN+0kN350kN Strekkraft i armering ved x1110mm: (pkt6..3(7)) S(x)M(x)/z+0,5VEd (cot(θ)-cot(α)) M(x)/z+0,5 VEd (cot(45)-cot(90)) (antar 45grader trykkdiagonal og vertikale skjærbøyler) M(x)/z+0,5 VEd (1-0) M(x)/z+0,5 VEd Moment ved x1110: M (x1110)180kn ( )mm13,3kNm Antar z0,9d0,9 733mm660mm (tilnærmet) S (x1110)13,3knm/0,660m+180kn/413kn Ved x1110mm vil ikke spenntauene være tilstrekkelig forankret til å ta strekkraften fra moment + bidrag fra skjærkraft. Finner minste avstand fra bjelkeenden hvor spenntau vil være tilstrekkelig forankret til å ta momentstrekk (+ bidrag fra skjærkraft) alene. Strekk i armering ved x: S(x)180kN (x+75mm)/660mm+180kn/ Kraft forankret i spenntau (5stk) ved x: Hvis x<1711m: F(x)5 10kN 0,9 x/1711mm Hvis x>1711m: F(x)5 10kN 0,9+ σsp(x) Asp 5 σsp(x)fbpd/(α Ø) (x-1711) 10-3 F(x) 5 10kN 0,9+fbpd/(α Ø) (x-1711) 10-3 Asp 5 F(x) 540kN+,03MPa/(0,19 1,7) (x-1711) mm 5 F(x) 540+0,40x-700,40x-180 Prøver om x<1711: 180kN ( x + 75mm) / 660mm + 180kN / 540kN x /1711 0,73x + 110,5 0,316x 0,043x 110,5 x 110,5 / 0,043 x 570mm Beregnet x>1711 utrykk for kraft i spenntau skal benyttes: 180kN ( x + 75mm) / 660mm + 180kN / 0,40x 180 0,73x + 110,5 0,40x 180 0,147x 90,5 x 90,5 / 0,147 x 1976mm Ø16 forankringsbøyler forlenges forbi x1976mm. Side 0 av 5

21 8) Spaltestrekkarmering: As0, Pu1/fs As0, N/300MPa 440mm Plasseres innenfor en lengde på 0,5 (llpt1+h1)0,5 (1141mm+863mm)100mm h1863mm 863mm Tilsvarer 440mm /0,863m510mm /m 9) Bøylearmering/lokal fagverksmodell: Indre momentarm (z) for denne DT er tilnærmet 3xb. Momentet fra utkragingen kan dermed tenkes innført via et lokalt fagverk i tre høyder. Dette er vist i som et blått fagverk i figur under. Trykkdiagonaler i dette fagverket blir tilnærmet 45 grader. Skjærkraften/opplagerkraften kan føres inn i et fagverk i full høyde som vist (rødt fagverk). De to fagverkene er hver for seg i likevekt og kreftene kan summeres. Side 1 av 5

22 Vurderinger lokal fagverksmodell: Modellen tilsier at kun 1/3 av kraften R trengs å løftes opp med armering. Det velges konservativt likevel å armere for opphenging av hele kraften R. Trykkdiagonalene i den viste fagverksmodellen vil gå mot fronten av elementet med en intensitet (a/z) Fv/(z/3). z/3 b slik at denne intensiteten tilsvarer: (a/z) Fv/b(a/b) Fv/zR/z. Her armeres med innstikksbøyler for å ivareta disse kreftene. a) Nødvendig skjærarmering x<45+b: As VEd R N 944mm s z f ywd cotθ z f ywd cotθ 0,660m 435MPa cot(45) Kontroll av skjærtrykk: α cw bw z v1 f cd V Rd (cotθ + tanθ ) αcw1,0 (neglisjerer positiv effekt av forspenning) bw10mm (kniven vil i dette tilfellet ikke redusere tverrsnittet) z660mm υ10,6 (1-fck/50) 0,6 (1-45/50)0,49 θantar 45grader 1,0 10mm 660mm 0,49 5,5MPa V Rd 497kN > R1 OK b) Nødvendig skjærarmering 45+b<x<45+z: As VEd FV N 67mm s z f ywd cotθ z f ywd cotθ 0,660m 435MPa cot(45) Kontroll av skjærtrykk: α cw bw z v1 f cd V Rd (cotθ + tanθ ) αcw1,0 (neglisjerer positiv effekt av forspenning) bw10mm z660mm υ10,6 (1-fck/50) 0,6 (1-45/50)0,49 θantar 45grader 1,0 10mm 660mm 0,49 5,5MPa VRd 497kN > Fv OK / m / m Side av 5

23 c) Horisontale bøyler for strekkrefter i enden av DT: A R s N 317mm / m s z f 0,660m 435MPa ywd Totalt armeringsbehov under enheten A s 317mm / m / 3z 317mm / m / 3 0,66m 140mm Ø8 bøyler (As00mm ). Oppsummering armering: Behov for spaltestrekkarmering (pkt 8) er mindre enn beregnet skjærarmeringsbehov i pkt 9a og 9b. X< 8mm: Bøylearmerer for skjærkraft (9a) A s 944 mm / m s Velger Ø8 bøyler c/c75 (forankres/lukkes i ok med bøyle Ø1) A s ( 4mm) 1340 π mm / m s 0,075m 8<X< 705mm: Bøylearmerer for skjærkraft (9b) A s 67 mm / m s Velger Ø8 bøyler c/c150 (forankres/lukkes i ok med bøyle Ø1) A s ( 4mm) 670 π mm / m s 0,150m Ved X8: Trenger 10mm for innføring av R. Bruker en ekstra bøyle ø8 (100mm ) i dette punktet. Valgt skjærarmering har overkapasitet til å ta resterende 110mm Forankring av spenntau (7): Horisontaldel av frontbøyler Ø mm. (Avsluttes ved x>1976mm) Side 3 av 5

24 Forslag til armering: Side 4 av 5

25 REVISJON Dato: Beskrivelse: Første utgave Inkludert revisjonstabell. Endret angivelse av armeringskvalitet Ny mal Side 5 av 5

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 812 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss BEREGNING AV ARMERING Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/12 Kontr.: ps DIMENSJONERING BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING Side 1 av 61 INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 4 1.1 GENERELT... 4 1. STANDARDER... 4 1.3 KVALITETER... 5 1.4 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 6 1.5 LAST... 8 1.6 TOLERANSER...

Detaljer

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102 MEMO 60 Dato: 04.10.011 Sign.: sss TSS 10 Siste rev.: 0.05.016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 10 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING MEMO 711 Dato: 11.0.015 Sign.: sss SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.016 K5-10/711 Sign.: Kontr.: sss ps SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55 MEMO 55 Dato: 1.10.013 Sign.: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: 11.05.16 Sign.: sss GERBERSKJØT BJELKE-BJELKE Dok. nr.: K4-10/55 Kontr.: ps DIMENSJONERING BSF BEREGNING AV ARMERING, GERBERSKJØT

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101 MEMO 54d Dato: 6.04.011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 101 Siste rev.: 19.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54d Kontr.: ps ARMERING AV TSS 101 INNHOLD ARMERING AV TSS 101... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41 MEMO 54c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 41 Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54c Kontr.: ps ARMERING AV TSS 41 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT MEMO 742 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-742 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 732 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG, BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/32 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.:

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: MEMO 56 Dato: 1.10.013 Sign.: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: 11.05.16 Sign.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE Dok. nr.: K4-10/56 Kontr.: ps DIMENSJONERING BSF BEREGNING AV ARMERING, T-FORBINDELSE

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING MEMO 743 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-743 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET BALKONG

Detaljer

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 55c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 41 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55c Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 57 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 102 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/57 Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/12 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55d Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 101 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55d Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 101 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering 180 I det følgende behandles typiske opplegg for bjelker. Dessuten gjennomgås dimensjonering av hylle for opplegg av dekker, mens dimensjonering av forbindelsen er vist i kapittel C11 for ribbeplater og

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

ARMERING AV TSS 20 FA

ARMERING AV TSS 20 FA MEMO 65 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 20 FA Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 20 FA INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG

Detaljer

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER MEMO 54 Dato: 1.10.013 Sign.: BSF - BEREGNING V RMERING, Site rev.: 11.05.16 Sign.: PRVISE ENHETER Dok. nr.: K4-10/54 Kontr.: p DIMENSJONERING BSF - BEREGNING V RMERING, PRVISE ENHETER INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE

Detaljer

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER MEMO 811 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss TEKNISKE SPESIFIKASJONER Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/11 Kontr.: ps DIMENSJONERING TEKNISKE SPESIFIKASJONER DTF150/DTS150 DIMENSJONER

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 704 Dato: 8.0.0 Sign.: sss BWC 55-740 / BWC 55 LIGHT SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.:.09.06 K5-4/5 Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 734 Dato: 07.06.0 Sign.: sss BWC 50-40 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/34 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 733 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/33 Sign.: Kontr.: sss jb STANDARD SVEISER

Detaljer

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41 Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4 Side av 9 GUNNLEGGENDE

Detaljer

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 722b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/10 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 712 Dato: 11.02.2015 Sign.: sss BWC H60 / BWC HV80 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/712 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD TILLATT

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 701a Dato: 31.08.2012 Sign.: sss BWC 55 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE Siste rev.: Dok. nr.: 19.01.2013 K5-10/2a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71 32 C2 BJELKER 2.1.3 Dimensjonering for skjærkraft For å sikre bestandigheten bør spenningen f yd i armeringen ved ut - sparinger begrenses i henhold til tabell C 6.5. Små utsparinger Når utsparingen Ø

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703a Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55-740 SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD FORUTSETNINGER...

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703b Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55 LIGHT - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4B Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 744 Dato: 1.01.016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 3.05.016 K5-10-744 Sign.: Kontr.: sss nb EKSEMPEL INNHOLD EKSEMPEL... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

19.3.3 Strekkforankring av kamstål

19.3.3 Strekkforankring av kamstål 242 19.3.2.6 Armert betong Svært ofte vil senteravstander og kantavstander være så små at bruddkjeglene ikke gir nok utrivingskapasitet. Formlene her gir ingen addisjonseffekt av tilleggsarmering, så løsningen

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723a Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/11 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 MEMO 52 Dato: Siste rev.: Dok. nr.: 26.10.2011 06.12.2016 K3-10/52 Sign.: Sign.: Kontr.: sss sss ps KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 PROSJEKTERING KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 RVK-enhetene består

Detaljer

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER 3T-MR - H40-1-2 over E1-32,8 kn 1 Dataprogram: E-BJELKE versjon 6.5 Laget av Sletten Byggdata Beregningene er basert på NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990:2002 + NA:2008 Data er lagret på fil: G:\SiV 5 - E2

Detaljer

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA Dato: 10.04.2015 sss Side 1 av 9 INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 3 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 3 Rør: CFRHS 40x40x4, L=215mm.

Detaljer

KAPASITETER OG DIMENSJONER TSS 102

KAPASITETER OG DIMENSJONER TSS 102 MEMO 53a Dato: Siste rev.: Dok. nr.: 04.10.2011 19.05.2016 K3-10/53a Sign.: Sign.: Kontr.: sss sss ps KAPASITETER OG DIMENSJONER PROSJEKTERING KAPASITETER OG DIMENSJONER enhetene skiller seg fra TSS 101

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING MEMO 63 Dato: 22.01.2015 Sign.: sss TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss PROSJEKTERING Dok. nr.: K3-10/63 Kontr.: ps TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Denne innføringen er ment å gi

Detaljer

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter 92 Det er derfor tilstrekkelig å kontrollere hver av lastene sine hovedretninger. Se også punkt 2.1.4 her. E Edx + 0 E Edy 0 E Edx + E Edy 5.2.1.8 Kraftfordeling til veggskivene Tar utgangspunkt i taket

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

B19 FORANKRING AV STÅL 297

B19 FORANKRING AV STÅL 297 B19 FORANKRING AV STÅL 297 19.11 FORANKRING AV ARMERING I denne sammenhengen betyr «armering» kamstål B500NC som støpes inn i elementer eller støpes inn i fuger på byggeplass. Sveising eller liming av

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 741 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-741 Sign.: Kontr.: sss nb TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Detaljer

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER 148 C7 SØYLER Tabell C 7.5. Forankring av limte stenger uten forankringsfot. Forutsetninger: Kamstål B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa l bd = nødvendig forankringslengde for oppgitt strekkapasitet l

Detaljer

Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2?

Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2? Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2? Jan Arve Øverli Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU 1 The never ending story of shear design Ritter, W., 1899, Die Bauweise

Detaljer

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle 118 5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Da bygget er regulært i planet samt at det kun er søylene som er avstivende, kan det forutsettes at den seismiske påvirkningen virker separat og ikke behøver

Detaljer

Bruk av HRC-produkter - eksempler

Bruk av HRC-produkter - eksempler Bruk av HRC-produkter - eksempler HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for forankring av armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle bruddstyrke

Detaljer

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2)

HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter og NS-EN 1992-1-1 (Eurokode 2) HRC-produkter: T-hodet armering (HRC 100 Serie) T-hoder er en metode for å forankre armeringsstenger. HRC T-hodet armering forankrer armeringens fulle reelle

Detaljer

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense.

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. C13 SKIER 275 Tabell C 13.12. Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. Rd (kn/m) Fuge- B25, γ c = 1,8 B30, γ c = 1,8 B35, γ c = 1,8 bredde f cd = 11,8 MPa f cd = 14,2

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

Løsningsforslag for eksamen 5. januar 2009

Løsningsforslag for eksamen 5. januar 2009 Løsningsforslag for eksamen 5. januar 2009 Oppgave 1 Figuren til høyre viser en hengebroliknende konstruksjon, med et tau mellom C og E med egen tyngde g = 0,5 kn/m og en punktlast P = 75 kn som angriper

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 125. Figur B Innføring av horisontalt strekk som bøying i planet av dekkeelementer.

B12 SKIVESYSTEM 125. Figur B Innføring av horisontalt strekk som bøying i planet av dekkeelementer. 12 KIEYTEM 125 Figur 12.53 viser plan av et stort dekke med tre felt (vindsug på gavl er ikke vist). Kreftene og spenningene som virker på elementene, og C er vist under planen av dekket. Trykkgurten er

Detaljer

Strekkforankring av stenger med fot

Strekkforankring av stenger med fot 236 B19 FORAKRIG AV STÅL 19.3.2 Strekkforankring av stenger med fot 19.3.2.1 Generelt kjeglebrudd Anvisningene her baserer seg delvis på J. Hisdal, Masteroppgave \10\. Masteroppgaven analyserer hovedsakelig

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

C14 FASADEFORBINDELSER 323

C14 FASADEFORBINDELSER 323 C14 FASADEFORBINDELSER 323 Elementet Når mellomlegget har tilnærmet samme bredde som bærende elementvange i et veggelement, blir spaltestrekk på tvers av elementet ubetydelig. Spaltestrekk i lengderetningen

Detaljer

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1)

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1) Side 1 av 7 BJELKE OG SØYLEENHETER 1.1 KVALITETER Armering 500C (EN 1992-1-1, Appendiks C): f yd = f yk/γ s = 500/1,15 = 435 MPa Stål Sxxx (EN 10025-2): Stål S355: Strekk/trykk: f yd = f y/ γ M0 = 355/1,1

Detaljer

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg.

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg. C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 211 Et alternativ er å sveise bjelken til søyletoppen som vist i figur C 9.6.b. Kraft i sveis på grunn av tverrlastmomentet alene: S Ed = M Ed /

Detaljer

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Jan Arve Øverli Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU 1 Kursinnhold Introduksjon Materialer og bestandighet Bruddgrensetilstand Moment og aksialkraft

Detaljer

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft - eksempler betongbjelker INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 1.2. Dimensjonering mot skjærbrudd 2.

Detaljer

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Introduksjon Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Det skal utarbeides en beregning som skal omhandle komponenter i forbindelse med bardunering av master. Dimensjonering av alle komponenter skal utføres

Detaljer

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1

Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1 Vedlegg 1.5 1 HVA ER FORSPENNING? SPENNARMERT BETONG/ Armert betong hvor all eller deler av armeringen av armeringen er forspent og dermed er gitt en strekktøyning i forhold til betongen. Kreftene som

Detaljer

C13 SKIVER HORISONTALE SKIVER Generell virkemåte og oversikt over aktuelle elementtyper finnes i bind B, punkt 12.4.

C13 SKIVER HORISONTALE SKIVER Generell virkemåte og oversikt over aktuelle elementtyper finnes i bind B, punkt 12.4. 254 C13 SKIER I det følgende behandles typiske knutepunkter for skiver. All generell informasjon finnes i bind B. Beregning av minimumskrefter på forbindelser er spesielt viktig for skiver, og grunnlaget

Detaljer

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter. 57 600 50 Figur C.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. punktlaster og linjelaster som overføres til naboelementene avhenger av konstruksjonens stivhet i tverretningen. Dette må beregnes basert på påstøpens

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

H12B02 Dimensjonering av pelehoder 18. april 2012

H12B02 Dimensjonering av pelehoder 18. april 2012 H12B02 Dimensjonering av pelehoder 18. april 2012 Deltakere: Prosjektgruppen: Joakim Sahlstrøm Marte Heen Lei Ruzelle Calumpit Sondre Reiersgaard Sweco: Jørn Inge Kristiansen Dato 16.april 2012 MØTEINNKALLING

Detaljer

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6.

C12 HULLDEKKER. Figur C Øvre grenselast. Ill. til tabell C 12.6. 248 C12 HULLDEKKER Det er som regel bare vridningsforbindelser som kan kreve så store strekk-krefter som N maks2, se figur C 12.9.a. Dersom forbindelsen skal overføre skjærkrefter mellom hulldekke og vegg

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

Forskjellige bruddformer Bruddformene for uttrekk av stål (forankring) innstøpt i betong kan deles i forskjellige bruddtyper som vist i figur B 19.

Forskjellige bruddformer Bruddformene for uttrekk av stål (forankring) innstøpt i betong kan deles i forskjellige bruddtyper som vist i figur B 19. B19 FORAKRIG AV STÅL 231 uttrykk i en lav verdi på sikkerhetsfaktoren. Er SF oppgitt til 3 eller mindre (for betongbrudd), kan det tyde på at det er denne modellen som er brukt. Det innebærer at: x d =

Detaljer

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5 Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5 Oppgave 1 Figuren viser en 3,5m lang bom som benyttes for å løfte en gjenstand med tyngden 100kN. Gjenstanden henger i et blokkarrangement

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for konstruksjonsteknikk Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Arne Aalberg 73 59 46 24 Førsteamanuensis Aase Gavina Reyes 73 59 45 24

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 26 Innstøpningsgods av ubrennbart materiale kan benyttes i steget, forutsatt at avstanden mellom innstøpningsgods og armeringen ikke er mindre enn krav til armeringsdybde. Innstøpningsgods og sveiseplater

Detaljer

Dimensjonering av betongdekke :50:37 Side: 1

Dimensjonering av betongdekke :50:37 Side: 1 Dimensjonering av betongdekke 24.04.2017 16:50:37 Side: 1 Dato: 24. april 2017 Tid: 16:50:37 Signatur: Programmet er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer as. Programsystem: G-PROG Betong Norm: Norsk

Detaljer

Dimensjonering av betongdekke :35:01 Side: 1

Dimensjonering av betongdekke :35:01 Side: 1 Dimensjonering av betongdekke 24.04.2017 16:35:01 Side: 1 Dato: 24. april 2017 Tid: 16:35:01 Signatur: Programmet er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer as. Programsystem: G-PROG Betong Norm: Norsk

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.3 Betongkonstruksjoner Foredragsholder: Thomas Reed Thomas Reed Født i 1982 Utdannet sivilingeniør Begynte i Svv i 2007 Bruseksjonen

Detaljer

Focus 2D Konstruksjon

Focus 2D Konstruksjon Prosjekt: betongtal Beregning utført 01.04.2009 14:49:48 Focus 2D Konstruksjon BEREGNING AV PLANE KONSTRUKSJONER NTNU Student 3. Klasse 2008 14:49:48-01.04.2009 Side:1 1. KONSTRUKSJONSMODELL OG LASTER

Detaljer

Brukonferansen Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as

Brukonferansen Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as 08.11.2011 Innføring av Eurokoder Eurokodene ble offisielt innført 31 mars 2010. I 2010 og fram til ca sommeren 2011 er det relativt få bruer som er

Detaljer

D12 SIKRING AV ARMERINGEN

D12 SIKRING AV ARMERINGEN D12 SIKRING AV ARMERINGEN 81 12.1 SIKRING AV ARMERINGSOVERDEKNING Som det fremgår av punkt 10.2 er en riktig armeringsoverdekning en av de viktigste faktorene for å sikre armerte betongkonstruksjoner den

Detaljer

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI Forankring av antennemast Tore Valstad NGI 40 Antennemast på 3960 berggrunn 1400 1400 1400 2800 0 40 Antennemast på 3960 jordgrunn 1400 1400 1400 2800 0 BRUDD I KRAFTLINJEMAT BRUDD I KRAFTLINJEMAT FUNDAMENTERING

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne

HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HIGH PERFORMANCE REINFORCEMENT PRODUCTS HRC T-Hodet armering Fordeler for brukerne HRC T-hodet armering har spesielle egenskaper som skiller den fra konvensjonell armering. HRC T-hoder forankrer den fulle

Detaljer

3.2 DImENSjONERING Ribbeplater Hulldekker 3.3 DEKKER med AKSIALTRYKK Knekkingsberegning

3.2 DImENSjONERING Ribbeplater Hulldekker 3.3 DEKKER med AKSIALTRYKK Knekkingsberegning 66 C3 DEKKER 3.2 DImENSjONERING Den generelle effekten av spennarmering i ribbeplater, forskalings - plater og hulldekker er beskrevet i innledningen til kapittel C3. 3.2.1 Ribbeplater Dimensjonering for

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter SVEISTE FORBIDELSER S-E 1993-1-8 Knutepunkter I motsetning til S 347 er sveiser og skruer behandlet i S-E 1993-1-8, som i tillegg til orbindelsesmidlene også gir regler or knutepunkter (joints) Generelt

Detaljer

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator.

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator. l Alle ~ høgskolen oslo Emne: DIMENSJONER ~Gruppe(ry 3 BK NG II! EmnekOde: i SO 210 B - Dato: 19. februar -04 I I Fagiig veiled-e-r:-- Hoel/Harung/Nilsen Eksamenstid: 0900-1400 I Anttrlsldre~kI. forsiden):

Detaljer

Lørenskog Stasjonsby- Formtoppen Felt B1-3

Lørenskog Stasjonsby- Formtoppen Felt B1-3 Lørenskog Stasjonsby Formtoppen Felt B13 BEREGNINGSRAPPORT B03 BETONGKONSTRUKSJONER Dekke, Søyler og Vegger. Rev. Dato Beskrivelse av revisjon Prosjekt Nr.: Egenkontroll Sidemannskontroll Postboks 91 Manglerud

Detaljer

Bacheloroppgave. Sammenlikning av ulike beregningsmetoder for skjærdimensjonering i spennarmerte betongbjelker

Bacheloroppgave. Sammenlikning av ulike beregningsmetoder for skjærdimensjonering i spennarmerte betongbjelker Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Ingeniørfag - Konstruksjonsteknikk Bacheloroppgave Sammenlikning av ulike beregningsmetoder for skjærdimensjonering i spennarmerte betongbjelker Forfattere: Henning

Detaljer