INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft"

Transkript

1 - eksempler betongbjelker INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 1.2. Dimensjonering mot skjærbrudd 2. BJELKE-002, Bjelke over ett felt med kombinert last 2.1. Tverrsnittsdimensjoner, laster 2.2. Dimensjonering laster, skjærkrefter og bøyningsmoment 2.3. Felt - Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 2.4. Opplager-B Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 2.5. Felt - Dimensjonering mot skjærbrudd 2.6. Bruksgrensetilstand, risskontroll 2.7. Bruksgrensetilstand, forskyvninger 3. BJELKE-003, Kontinuerlig bjelke med fordelt last 3.1. Tverrsnittsdimensjoner, laster 3.2. Dimensjonering laster, skjærkrefter og bøyningsmoment 3.3. Felt -1 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 3.4. Felt -2 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 3.5. Felt -3 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 3.6. Felt -4 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 3.7. Opplager-1 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 3.8. Opplager-2 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 3.9. Opplager-3 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand Felt -1 venstre Dimensjonering mot skjærbrudd Felt -1 høgre Dimensjonering mot skjærbrudd Felt -2 venstre Dimensjonering mot skjærbrudd Felt -2 høgre Dimensjonering mot skjærbrudd Felt -3 venstre Dimensjonering mot skjærbrudd Felt -3 høgre Dimensjonering mot skjærbrudd Felt -4 venstre Dimensjonering mot skjærbrudd Felt -4 høgre Dimensjonering mot skjærbrudd Bruksgrensetilstand, risskontroll 3.. Bruksgrensetilstand, forskyvninger 4. BJELKE-004, Momentkapasitet av T-formet bjelketverrsnitt med FRP forsterkning 4.1. Deformasjoner forårsaket av brukslast før FRP forsterkning 4.2. Tverrsnittets momentkapasitet, uten FRP forsterkning, b= mm, d=480.0 mm 08/11/ :04:56

2 - eksempler betongbjelker 4.3. Tverrsnittets momentkapasitet, med FRP forsterkning, b= mm, d=480.0 mm 4.4. Økning av bjelkens skjærkapasitet 5. BJELKE-005, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment, skjærkraft og torsjonsmoment 5.1. Dimensjonering for torsjon Tilegg A Bøyeliste Bjelker Tilegg B Bøyeliste 08/11/ :04:56

3 - eksempler betongbjelker side 3 - eksempler betongbjelker 1. BJELKE-001 Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft Betongkvalitet-stålkvalitet: C25/30-S500 Betongoverdekning 20 mm (ENV92, ) gammac=1.50, gammas=1.15 (EC2, ENV92-1-1:93, Tabell 2.3) As2 As1 Msd Vsd h Tverrsnittsdimensjoner, laster Bjelkebredde b=0.250[m], høyde h=0.500[m] Bøyningsmoment Msd= [knm], skjærkraft Vsd=10.00 [kn] 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= kNm,b= 25.0cm,d= 46.5cm,Kd=2.33,x/d=0.17,ec/es=3.5/16.6,Ks=2.48, As1= 5.33cm² Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Bøyningsarmering, 5Ø12 (5.65 cm²) (underkant) 1.2. Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x5.65/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=48.69 kn Vsd=10.00 kn < Vrd1=48.69 kn, skjærarmering ikke påkrevd Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)vsd<=0.2vrd2, smax=0.8d(<=0.30)=0.30m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)vsd<=0.2vrd2, smax=1.0d(<=0.50)=0.47m Vsd/Vrd2=0.02. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/30.0 Skjærarmering, Asw/s=(3.35cm²/m) closed bøyler Ø8/30.0 C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:10

4 - eksempler betongbjelker side 4 2. BJELKE-002 Bjelke over ett felt med kombinert last Betongkvalitet-stålkvalitet: C25/30-S500 Betongoverdekning 20 mm (ENV92, ) gammac=1.50, gammas=1.15 (EC2, ENV92-1-1:93, Tabell 2.3) 2.1. Tverrsnittsdimensjoner, laster Bjelke (rektangulært tverrsnitt), spenn L=5.00 m L= 5.00m, b=0.250m, h=0.500m Lastfaktorer: permanente laster gammag=1.35, variable laster gammaq=1.50 Kombinasjonsfaktorer for variable laster: psi1=0.60, psi2=0.30 As2 M sd As1 Vsd h Bjelkelaster egenvekt bjelke go= 3.13 kn/m jevnt fordelt last g1= kn/m q1= kn/m triangulær last g2= 0.00 kn/m q2= 0.00 kn/m triangulær last g3= 0.00 kn/m q3= 0.00 kn/m triangulær last g4= 0.00 kn/m q4= 0.00 kn/m konsentrert last Pg1= 0.00 kn Pq1= 0.00 kn x1= 0.00 m konsentrert last Pg2= 0.00 kn Pq2= 0.00 kn x2= 0.00 m g1,q1 kn/m g2,q2 kn/m g3,q3 kn/m g4,q4 kn/m G1,Q1 kn G2,Q2 kn tverrsnittverdier (areal A, treghetsmoment Ixx, tyngdepunkt hc) Felt -1 L= 5.00m, A= m², Ixx= m4, hc= 0.000m 2.2. Dimensjonering laster, skjærkrefter og bøyningsmoment Skjærkrefter og bøyningsmomenter, lastkombinasjoner 1.35g+1.50q x/l=0.00, x= 0.00m, Msd= 0.00 knm, Vsd= kn x/l=0.10, x= 0.50m, Msd= knm, Vsd= kn x/l=0.20, x= 1.00m, Msd= knm, Vsd= 77. kn x/l=0.30, x= 1.50m, Msd= knm, Vsd= kn x/l=0.40, x= 2.00m, Msd= knm, Vsd= kn x/l=0.50, x= 2.50m, Msd= knm, Vsd= kn x/l=0.60, x= 3.00m, Msd= knm, Vsd= kn x/l=0.70, x= 3.50m, Msd= knm, Vsd= kn x/l=0.80, x= 4.00m, Msd= knm, Vsd= kn x/l=0.90, x= 4.50m, Msd= knm, Vsd= kn x/l=1.00, x= 5.00m, Msd= knm, Vsd= kn Momentnullpunkt x1=0.00 m and x2=3.70m Msd Vsd VsdA= kn, VsdB= kn, maxmsd= knm, maxvsd= kn Maksimum momenter: felt Msd= knm (x=1.90m), Opplager MsdB= knm Maksimum støttemoment i ytterkant av opplager (bsup=0.30m) MsdB= knm Maksimum skjærkrefter i avstand d fra ytterkant av opplager Felt -A, b/2+d=0.62m, VsdA= kN, VsdB= kN 2.3. Felt - Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= kNm,b= 25.0cm,d= 46.5cm,Kd=1.87,x/d=0.28,ec/es=3.5/ 8.8,Ks=2.61, As1= 8.69cm² Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:11

5 - eksempler betongbjelker side 5 Felt - 6Ø14 (9.24 cm²) (underkant) 2.4. Opplager-B Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering påkrevd) Msd= kNm,b= 25.0cm,d= 46.5cm,Kd=1.52,Ks1=2.82,Ks2=0.09, As2= 14.25, As1= 0.45cm² Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Opplager-B 1Ø14 (1.54 cm²) (underkant)6ø18 (15.24 cm²) (overkant) 2.5. Felt - Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x9.24/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=52.87 kn Vsd= kn > Vrd1=52.87 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =169.88kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*169.88/(0.9x0.47x435)=9.33cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=9.33cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=222.8 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Vsd/Vrd2=0.44. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/27.5 Felt - skjærarmering, Asw/s=(9.58cm²/m) closed bøyler Ø8/ Bruksgrensetilstand, risskontroll (EC2, ENV92-1-1:93, 4.4) Krav til største diameter og avstand mellom armeringsstenger (ENV92, ) stålspenning=0.50x500=250n/mm², maksimal avstand armeringsstenger maxs=150 mm (ENV92, T.4.12) stålspenning=0.50x500=250n/mm², maksimal diameter armeringsstenger maxø=16 mm (ENV92, T.4.11) 2.7. Bruksgrensetilstand, forskyvninger Spenn/effektiv høyde (ENV92, ) (må være L/d<=grenseverdi i Tabell 4.14) Felt -, L/d= 5.00/0.465=10.75<23.00 (EC2, ENV92-1-1:93, T.4.14) C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:11

6 - eksempler betongbjelker side 6 3. BJELKE-003 Kontinuerlig bjelke med fordelt last C25/30 - S500 g=40.00 q=20.00 g=40.00 q=20.00 g=40.00 q=20.00 g=40.00kn/m q=20.00kn/m h=0.500 h=0.500 h=0.500 h= Betongkvalitet-stålkvalitet: C25/30-S500 Betongoverdekning 20 mm (ENV92, ) gammac=1.50, gammas=1.15 (EC2, ENV92-1-1:93, Tabell 2.3) 3.1. Tverrsnittsdimensjoner, laster As2 hf beff Msd Kontinuerlig bjelke (T tverrsnitt), antall felt=4 Medvirkende flensbredde (EC2, ENV92-1-1:93, ) beff=bw+0.85l/5 endefelt, beff=bw+0.70l/5 indre felt Lastfaktorer: permanente laster gammag=1.35, variable laster gammaq=1.50 Kombinasjonsfaktorer for variable laster: psi1=0.60, psi2=0.30 As1 Vsd h b Spenn, bredder, tykkelser, laster i felter (g=egenvekt + permanentlast, q=nyttelast) Felt -1 L= 4.00m b=0.250m beff=0.930m h=0.500m hf=0.150m g= =42.kn/m q=20.00kn/m Felt -2 L= 4.00m b=0.250m beff=0.810m h=0.500m hf=0.150m g= =42.kn/m q=20.00kn/m Felt -3 L= 4.00m b=0.250m beff=0.810m h=0.500m hf=0.150m g= =42.kn/m q=20.00kn/m Felt -4 L= 4.00m b=0.250m beff=0.930m h=0.500m hf=0.150m g= =42.kn/m q=20.00kn/m tverrsnittverdier (areal A, treghetsmoment Ixx, tyngdepunkt hc) Felt -1 L= 4.00m, A= m², Ixx= m4, hc= 0.171m Felt -2 L= 4.00m, A= m², Ixx= 0.00m4, hc= 0.180m Felt -3 L= 4.00m, A= m², Ixx= 0.00m4, hc= 0.180m Felt -4 L= 4.00m, A= m², Ixx= m4, hc= 0.171m 3.2. Dimensjonering laster, skjærkrefter og bøyningsmoment Maksimum feltmoment for lastkombinasjoner 1.35g+1.50q Felt -1, Msd= knm, xo= 1.69 m, x1= 0.00m, x2= 0.63m Felt -2, Msd= knm, xo= 2.11 m, x1= 0.74m, x2= 0.52m Felt -3, Msd= knm, xo= 1.89 m, x1= 0.52m, x2= 0.74m Felt -4, Msd= knm, xo= 2.31 m, x1= 0.63m, x2= 0.00m X1 X2 X0 C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:12

7 - eksempler betongbjelker side 7 Maksimum støttemoment for lastkombinasjon 1.35g+1.50q Opplager-0, Msd= 0.00 knm, x1= 0.00 m, x2= 0.00 m Opplager-1, Msd= knm, x1= 0.88 m, x2= 1.05 m Opplager-2, Msd= knm, x1= 0.85 m, x2= 0.85 m Opplager-3, Msd= knm, x1= 1.05 m, x2= 0.88 m Opplager-4, Msd= 0.00 knm, x1= 0.00 m, x2= 0.00 m X1 X2 Maksimal skjærkraft for lastkombinasjoner 1.35g+1.50q Felt -1, Vsd,venstre= kn, Vsd,høyre= kn Felt -2, Vsd,venstre= 1.47 kn, Vsd,høyre= kn Felt -3, Vsd,venstre= kn, Vsd,høyre=-1.47 kn Felt -4, Vsd,venstre= kn, Vsd,høyre= kn Maksimum reaksjonskrefter fra egenlast og nyttelast (Rg og Rq) Opplager-0, Rg(x1.35)= kn, Rq(x1.50)= kn Opplager-1, Rg(x1.35)= kn, Rq(x1.50)= kn Opplager-2, Rg(x1.35)= kn, Rq(x1.50)= kn Opplager-3, Rg(x1.35)= kn, Rq(x1.50)= kn Opplager-4, Rg(x1.35)= kn, Rq(x1.50)= kn Dimensjonerende moment etter omfordeling av moment med 0% og reduksjon i ytterkant av opplager, (bsup=0.30 [m]). Kontroll for minimumsverdier EC2, ENV92-1-1:93, (7), (0.65ql²/8 or 0.65ql²/12) Maksimum feltmoment og maksimum skjærkraft for lastkombinasjoner 1.35g+1.50q Felt -1, Msd= knm, Vsd,venstre= kn, Vsd,høyre= kn Felt -2, Msd= knm, Vsd,venstre= 1.47 kn, Vsd,høyre= kn Felt -3, Msd= knm, Vsd,venstre= kn, Vsd,høyre=-1.47 kn Felt -4, Msd= knm, Vsd,venstre= kn, Vsd,høyre= kn Maksimum støttemoment for lastkombinasjon 1.35g+1.50q Opplager-0, Msd= 0.00 knm, x1= 0.00 m, x2= 0.00 m Opplager-1, Msd= knm, x1= 0.88 m, x2= 1.05 m Opplager-2, Msd= knm, x1= 0.85 m, x2= 0.85 m Opplager-3, Msd= knm, x1= 1.05 m, x2= 0.88 m Opplager-4, Msd= 0.00 knm, x1= 0.00 m, x2= 0.00 m X1 X2 Maksimum skjærkrefter i avstand d fra ytterkant av opplager 1.35g+1.50q Felt -1, b/2+d=0.62m, 1.35g+1.50q=86.95kN/m, VsdA= 93.16kN, VsdB= kN Felt -2, b/2+d=0.62m, 1.35g+1.50q=86.95kN/m, VsdA= kN, VsdB= kN Felt -3, b/2+d=0.62m, 1.35g+1.50q=86.95kN/m, VsdA= kN, VsdB= kN Felt -4, b/2+d=0.62m, 1.35g+1.50q=86.95kN/m, VsdA= kN, VsdB= 93.16kN 3.3. Felt -1 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= kNm,beff= 93.0cm,d= 46.5cm,Kd=4.03,x/d=0.08,ec/es=1.6/20.0,Ks=2.36, As1= 6.28cm² x=0.08x46.5=3.5<hf=15.0 cm nøytralakse i flensen Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Felt -1 3Ø14 + 1Ø16 (6.63 cm²) (underkant) C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:12

8 - eksempler betongbjelker side Felt -2 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= 81.74kNm,beff= 81.0cm,d= 46.5cm,Kd=4.63,x/d=0.06,ec/es=1.4/20.0,Ks=2.35, As1= 4.14cm² x=0.06x46.5=3.0<hf=15.0 cm nøytralakse i flensen Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Felt -2 4Ø12 (4.52 cm²) (underkant) 3.5. Felt -3 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= 81.74kNm,beff= 81.0cm,d= 46.5cm,Kd=4.63,x/d=0.06,ec/es=1.4/20.0,Ks=2.35, As1= 4.14cm² x=0.06x46.5=3.0<hf=15.0 cm nøytralakse i flensen Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Felt -3 4Ø12 (4.52 cm²) (underkant) 3.6. Felt -4 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= kNm,beff= 93.0cm,d= 46.5cm,Kd=4.03,x/d=0.08,ec/es=1.6/20.0,Ks=2.36, As1= 6.28cm² x=0.08x46.5=3.5<hf=15.0 cm nøytralakse i flensen Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Felt -4 3Ø14 + 1Ø16 (6.63 cm²) (underkant) 3.7. Opplager-1 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= kNm,b= 25.0cm,d= 46.5cm,Kd=2.09,x/d=0.22,ec/es=3.5/12.4,Ks=2.53, As2= 6.75cm² Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Opplager-1 3Ø14 + 1Ø18 (7.16 cm²) (overkant) C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:12

9 - eksempler betongbjelker side Opplager-2 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= kNm,b= 25.0cm,d= 46.5cm,Kd=2.45,x/d=0.16,ec/es=3.5/.0,Ks=2.46, As2= 4.78cm² Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Opplager-2 2Ø14 + 1Ø16 (5.09 cm²) (overkant) 3.9. Opplager-3 Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand (ENV92, 4.3.1, 5.4.2) Nødvendig armering for bøyning (trykkarmering ikke påkrevd) Msd= kNm,b= 25.0cm,d= 46.5cm,Kd=2.09,x/d=0.22,ec/es=3.5/12.4,Ks=2.53, As2= 6.75cm² Maksimum lengdearmering (unntatt ved i områder med overlappende armering) (ENV92, ) Opplager-3 3Ø14 + 1Ø18 (7.16 cm²) (overkant) Felt -1 venstre Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x6.63/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=49.80 kn Vsd=93.16 kn > Vrd1=49.80 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =43.36kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*43.36/(0.9x0.47x435)=2.38cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=2.38cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=93.2 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)vsd<=0.2vrd2, smax=0.8d(<=0.30)=0.30m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)vsd<=0.2vrd2, smax=1.0d(<=0.50)=0.47m Vsd/Vrd2=0.. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/30.0 Felt -1 venstre skjærarmering, Asw/s=(3.35cm²/m) closed bøyler Ø8/30.0 C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:12

10 - eksempler betongbjelker side Felt -1 høgre Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x6.63/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=49.80 kn Vsd= kn > Vrd1=49.80 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =108.82kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*108.82/(0.9x0.47x435)=5.98cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=5.98cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=158.6 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Vsd/Vrd2=0.32. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/27.5 Felt -1 høgre skjærarmering, Asw/s=(6.10cm²/m) closed bøyler Ø8/ Felt -2 venstre Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x4.52/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=47.29 kn Vsd= kn > Vrd1=47.29 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =90.70kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*90.70/(0.9x0.47x435)=4.98cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=4.98cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=138.0 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Vsd/Vrd2=0.28. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/27.5 Felt -2 venstre skjærarmering, Asw/s=(5.03cm²/m) closed bøyler Ø8/20.0 C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:12

11 - eksempler betongbjelker side Felt -2 høgre Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x4.52/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=47.29 kn Vsd= kn > Vrd1=47.29 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =73.57kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*73.57/(0.9x0.47x435)=4.04cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=4.04cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=120.9 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Vsd/Vrd2=0.24. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/27.5 Felt -2 høgre skjærarmering, Asw/s=(4.11cm²/m) closed bøyler Ø8/ Felt -3 venstre Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x4.52/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=47.29 kn Vsd= kn > Vrd1=47.29 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =73.57kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*73.57/(0.9x0.47x435)=4.04cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=4.04cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=120.9 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Vsd/Vrd2=0.24. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/27.5 Felt -3 venstre skjærarmering, Asw/s=(4.11cm²/m) closed bøyler Ø8/24.5 C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:12

12 - eksempler betongbjelker side Felt -3 høgre Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x4.52/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=47.29 kn Vsd= kn > Vrd1=47.29 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =90.70kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*90.70/(0.9x0.47x435)=4.98cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=4.98cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=138.0 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Vsd/Vrd2=0.28. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/27.5 Felt -3 høgre skjærarmering, Asw/s=(5.03cm²/m) closed bøyler Ø8/ Felt -4 venstre Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x6.63/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=49.80 kn Vsd= kn > Vrd1=49.80 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =108.82kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*108.82/(0.9x0.47x435)=5.98cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=5.98cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=158.6 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)0.2vrd2<vsd<=0.67vrd2, smax=0.6d(<=0.30)=0.28m Vsd/Vrd2=0.32. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/27.5 Felt -4 venstre skjærarmering, Asw/s=(6.10cm²/m) closed bøyler Ø8/16.5 C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:12

13 - eksempler betongbjelker side Felt -4 høgre Dimensjonering mot skjærbrudd (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.2, 5.4.2) Skjærkapasitet uten skjærarmering (EC2, ENV92-1-1:93, ) r1=as1/(bw.d)=0.0001x6.63/(0.25x0.47)= Vrd1=0.30x1.0(1.2+40x )x0.25x0.465x1000=49.80 kn Vsd=93.16 kn > Vrd1=49.80 kn, skjærarmering er nødvendig Skjærarmering av vertikale bøyler (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vwd= =43.36kN, Asw/s=Vwd/(z.fywd)=10*43.36/(0.9x0.47x435)=2.38cm²/m Påkrevd skjærarmering, Asw/s=2.38cm²/m Kontroll av betongen mot trykkbrudd, Vsd<=Vrd2, (EC2, ENV92-1-1:93, ) Vrd2=(1/2).n.fcd.bw.(0.9).d, n=0.7-fck/200= /200=0.575>=0.50 Vrd2=1000x(1/2)x0.575x16.67x0.250x0.9x0.465=501.4 kn Vsd=93.2 kn < kn =Vrd2 Kontroll tilfredstilt Maksimum avstand mellom bøyler, (skjær)vsd<=0.2vrd2, smax=0.8d(<=0.30)=0.30m Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (skjær)vsd<=0.2vrd2, smax=1.0d(<=0.50)=0.47m Vsd/Vrd2=0.. Minimum skjærarmering, Asw/s=2.75cm/m, bøyler Ø8/30.0 Felt -4 høgre skjærarmering, Asw/s=(3.35cm²/m) closed bøyler Ø8/ Bruksgrensetilstand, risskontroll (EC2, ENV92-1-1:93, 4.4) Krav til største diameter og avstand mellom armeringsstenger (ENV92, ) stålspenning=0.50x500=250n/mm², maksimal avstand armeringsstenger maxs=150 mm (ENV92, T.4.12) stålspenning=0.50x500=250n/mm², maksimal diameter armeringsstenger maxø=16 mm (ENV92, T.4.11) 3.. Bruksgrensetilstand, forskyvninger Spenn/effektiv høyde (EC2, ENV92-1-1:93, ) (må være L/d<=grenseverdi i Tabell 4.14) Felt -1, L/d= 4.00/0.465= 8.60<23.00 (EC2, ENV92-1-1:93, T.4.14) Felt -2, L/d= 4.00/0.465= 8.60<25.00 (EC2, ENV92-1-1:93, T.4.14) Felt -3, L/d= 4.00/0.465= 8.60<25.00 (EC2, ENV92-1-1:93, T.4.14) Felt -4, L/d= 4.00/0.465= 8.60<23.00 (EC2, ENV92-1-1:93, T.4.14) 4. BJELKE-004 As2 M sd h f b eff Momentkapasitet av T-formet bjelketverrsnitt med FRP forsterkning h Betongkvalitet-stålkvalitet: C25/30-S500 Betongoverdekning 20 mm (ENV92, ) gammac=1.50, gammas=1.15 (EC2, ENV92-1-1:93, Tabell 2.3) As1 Bjelketverrsnitt b=0.250 m, h=0.500 m, beff=1.000 m, hf=0.150 m Armering i underkant 4Ø14 As1= 6.16 cm² Armering i overkant 2Ø14 As1= 3.08 cm² d1=20.0 mm, d2=20.0 mm, d= =480.0 mm C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:13

14 - eksempler betongbjelker side 14 Fiberarmert polymer materialer (FRP): FRP+epoxy, tykkelse :1.000 mm tverrsnittsareal av FRP materiale : 1.00x250.00= mm² Elastisitetsmodul av FRP materiale : GPa Trykkapasitet av FRP materiale : MPa Moment i bruksgrenselast, før FRP belegg: knm 4.1. Deformasjoner forårsaket av brukslast før FRP forsterkning Beregning i stadium II, Es/Ec=200.00/30.50=6.56 Msd= 0.00kNm, b=250.0mm, d=480.0mm, x=103.9mm, z=445.4mm fc=0.000/mm², fs1=0.000/mm², fs2=0.000/mm², ec=0.000%, es1=0.000%, es2=0.000% 4.2. Tverrsnittets momentkapasitet, uten FRP forsterkning, b= mm, d=480.0 mm (gjentakelser :10). Likevekt av indre krefter er tilfredsstilt: ec=0.172%, Fc=a0.85fcd.b.x, a=0.613, x=27.5 mm x=27.5 mm < h=150.0 mm nøytralakse i toppflensen Fc= -a0.85fcd.b.x = 0.001x0.613x0.85x16.67x1000x 27.5 = -239 kn es1= 2.000%>0.217%=ey, Fs1= As1.fyd= 0.10x 6.16x = 268 kn es2= 0.047%<0.217%=ey, Fs2=-As2.Es.es2= 3.08x200x 0.469= -29 kn z=d-ka.x, Ka=0.367, z= x27.50=466 mm z1=(zfc+(d-d2)fs2)/(fc+fs2)=(466x x29)/(239+29)=465 mm Momentkapasitet av tverrsnittet Md=z1*Fs=0.465x268= knm 4.3. Tverrsnittets momentkapasitet, med FRP forsterkning, b= mm, d=480.0 mm (gjentakelser :12). Likevekt av indre krefter er tilfredsstilt: initial deformasjon av bunnflate elo=0.000% x=36.6 mm < h=150.0 mm nøytralakse i toppflensen ec=0.350%, Fc=a0.85fcd.b.x, a=0.810, x=36.6 mm Fc= -a0.85fcd.b.x = 0.001x0.810x0.85x16.67x1000x 36.6 = -420 kn es1= 2.000%>0.217%=ey, Fs1= As1.fyd= 0.10x 6.16x = 268 kn es2= 0.159%<0.217%=ey, Fs2=-As2.Es.es2= 3.08x200x 1.589= -98 kn el+elo=1.000%, el=1.000%, fl=el.el=100x10.000=1000mpa fl=1000 MPa<1000(strekkapasitet) FL=Af.fL=250.00x1000= 250 kn z=d-ka.x, Ka=0.416, z= x36.62=450 mm z1=((d-z-d2)*fs2+(d1+tf/2)*ff)/(fs+ff)+z)=(10x98+21x250)/ =462 mm Momentkapasitet av tverrsnittet Md=z1*(Fs+Ff)=0.462x( )= knm Momentkapasitet av bjelketverrsnittet Md= knm 4.4. Økning av bjelkens skjærkapasitet FRP forsterkning på bjelkens vertikale sider med tykkelse mm Vsf=a.ef.Ef.tf.h.cot(theta)=2.00x0.002x100.0x1.000x0.35x1000x1.00=140 kn (Antar effektiv beregningstøyning ef=0.002, formkoeffisient=2.00) 5. BJELKE-005 Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment, skjærkraft og torsjonsmoment M sd Betongkvalitet-stålkvalitet: C25/30-S500 Betongoverdekning 20 mm (ENV92, ) gammac=1.50, gammas=1.15 (EC2, ENV92-1-1:93, Tabell 2.3) V sd T sd Tverrsnittsdimensjoner, laster Bjelkebredde b=0.250[m], høyde h=0.500[m] Medvirkende flensbredde beff=0.250[m], platetykkelse hf=0.150[m] Torsjonsmoment Tsd=5.00[kNm] Bøyningsmoment Msd=0.00[kNm], skjærkraft Vsd=0.00[kN] C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:13

15 - eksempler betongbjelker side Dimensjonering for torsjon Kapasitetsberegningen av Trd1 and Trd2 er basert på en 3dimensjonal stavmodell, med trykkstaver i 45 vinkel (EC2, ENV92-1-1:93, 4.3.3) Trd1=2n.fcd.t.Ak/(cotU+tanU), U=45 n=0.7(0.7-fck/200)=0.7( /200)=0.402>=0.35 t=a/u=0.500x0.250/(2x x0.250)=0.083 m>=2x0.020=0.040 m Ak=( )x( )=0.069 m², uk=2x( )=1.167 m Trd1=1000x0.402x16.67x0.069x0.083=38.78 knm>tsd=5.00knm Kontroll tilfredstilt Asw/s=10*5.00/(2x0.069x435)=0.83cm²/m Påkrevd lengdearmering for torsjon (EC2, ENV92-1-1:93, ) Asl/s=10*5.00/(2x0.069x435)=0.83cm²/m Maksimum avstand mellom bøyler (torsjon) sw=0.15 (<=u/8=1.17/8<=0.20m) Maksimum avstand mellom bøylerbeina, (torsjon)tsd<=0.2trd1, smax=1.0d(<=0.50)=0.47m Bøyler for skjær og torsjon, Asw/s=closed (6.71cm²/m) bøyler Ø8/15.0 additional longitudinal reinforcement for torsion, Asl/s=0.83 cm²/m Ø14/21.0 (4Ø14) C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:14

16 - eksempler betongbjelker side 16 bjelkenavn Felt Opplegg-A Opplegg-B Bøyler underk overkan overkan underka overka underk BJELKE-002 Felt -1 6O14 2O12 6O18 1O14 O8/10.5 L=5.00[m] B=0.25m h=0.50m BJELKE-003 Felt -1 3O14 L=4.00[m] B=0.25m h=0.50m 1O16 2O12 3O14 1O18 O8/16.5 BJELKE-003 Felt -2 4O12 2O12 3O14 L=4.00[m] B=0.25m h=0.50m 1O18 BJELKE-003 Felt -3 4O12 2O12 2O14 L=4.00[m] B=0.25m h=0.50m 1O16 2O14 1O16 3O14 1O18 O8/20.0 O8/20.0 BJELKE-003 Felt -4 3O14 L=4.00[m] B=0.25m h=0.50m 1O16 2O12 3O14 1O18 O8/16.5 C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:20

17 - eksempler betongbjelker side 17 Bøyeliste Num Konstruksjonsdel Pos. nr. Skisse [cm] Antall Ø [mm] g/m [kg/m] Lengde [m] Vekt [kg] BJELKE-002(Felt-1) B BJELKE-002(Felt-1) B BJELKE-002(Oppl-1) B BJELKE-002(Oppl-1) B BJELKE-002(Felt-1) B BJELKE-003(Felt-1) B BJELKE-003(Felt-1) B BJELKE-003(Felt-1) B BJELKE-003(Felt-2) B BJELKE-003(Felt-2) B BJELKE-003(Felt-3) B BJELKE-003(Felt-3) B BJELKE-003(Felt-4) B BJELKE-003(Felt-4) B BJELKE-003(Felt-4) B BJELKE-003(Oppl-1) B BJELKE-003(Oppl-1) B BJELKE-003(Oppl-2) B BJELKE-003(Oppl-2) B BJELKE-003(Oppl-3) B BJELKE-003(Oppl-3) B BJELKE-003(Felt-1) B BJELKE-003(Felt-2) B BJELKE-003(Felt-3) B BJELKE-003(Felt-4) B Totalvekt [kg] C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:32

18 - eksempler betongbjelker side 18 Armeringsposisjon nr. for bjelke(b) C:\Program Files\RUNET\\Projects\example of columns 08/11/ :05:32

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress Rapport eksempel betongplater. 1. PLATE-001, Tverrsnitt av plate med bøyning

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress Rapport eksempel betongplater. 1. PLATE-001, Tverrsnitt av plate med bøyning Rapport eksempel betongplater INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PLATE-001, Tverrsnitt av plate med bøyning 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 2. PLATE-002, Kontinuerlig plate 2.1. Tverrsnittsdimensjoner,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - rapporteksempel. 1. PLATE-001, Utkragerplate. 1.1. Tverrsnittsdimensjoner, laster

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - rapporteksempel. 1. PLATE-001, Utkragerplate. 1.1. Tverrsnittsdimensjoner, laster - rapporteksempel INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PLATE-001, Utkragerplate 1.1. Tverrsnittsdimensjoner, laster 1.2. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 2. PLATE-002, Kontinuerlig plate 2.1. Tverrsnittsdimensjoner,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler søyler. 1. SØYLE-001, Søyletverrsnitt med toakset moment

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler søyler. 1. SØYLE-001, Søyletverrsnitt med toakset moment - eksempler søyler INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SØYLE-001, Søyletverrsnitt med toakset moment 2. SØYLE-002, Søyletverrsnitt med toakset moment 3. SØYLE-003, Kapasitet av søyle 3.1. Maksimum aksiallast Nsd, og

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER 3T-MR - H40-1-2 over E1-32,8 kn 1 Dataprogram: E-BJELKE versjon 6.5 Laget av Sletten Byggdata Beregningene er basert på NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990:2002 + NA:2008 Data er lagret på fil: G:\SiV 5 - E2

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker

4.3.4 Rektangulære bjelker og hyllebjelker 66 Konstruksjonsdetaljer Oppleggsdetaljene som benyttes for IB-bjelker er stort sett de samme som for SIB-bjelker, se figurene A 4.22.a og A 4.22.b. 4.3.4 Rektangulære bjelker og yllebjelker Generelt Denne

Detaljer

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71 32 C2 BJELKER 2.1.3 Dimensjonering for skjærkraft For å sikre bestandigheten bør spenningen f yd i armeringen ved ut - sparinger begrenses i henhold til tabell C 6.5. Små utsparinger Når utsparingen Ø

Detaljer

1 v.li. cl54- ecc,vec-3

1 v.li. cl54- ecc,vec-3 2 tect,ves-5, (4 280 HEA L = 6,00 meter TRE-DIM Versjon 9.0 BJELKE Bjelkens : 0,0 111,7 kn 17 mm L/350 6000 111,7 kn t EINAR BREKSTAD AS AU1 ENTREPRENØR 7130 BREKSTAD NYTTELAST : EGENLAST 15,140 kn/m 37,239

Detaljer

Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg

Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg Eksempel 3.3, Limtredrager, taksperrer og opplegg I huset nedenfor skal du regne ut egenlast og snølast på Røa i Oslo 105 meter over havet. Regn med at takets helning er 35 o. Regn ut både B1 og B2. Huset

Detaljer

Focus 2D Konstruksjon

Focus 2D Konstruksjon Prosjekt: betongtal Beregning utført 01.04.2009 14:49:48 Focus 2D Konstruksjon BEREGNING AV PLANE KONSTRUKSJONER NTNU Student 3. Klasse 2008 14:49:48-01.04.2009 Side:1 1. KONSTRUKSJONSMODELL OG LASTER

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 26 Innstøpningsgods av ubrennbart materiale kan benyttes i steget, forutsatt at avstanden mellom innstøpningsgods og armeringen ikke er mindre enn krav til armeringsdybde. Innstøpningsgods og sveiseplater

Detaljer

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle 118 5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Da bygget er regulært i planet samt at det kun er søylene som er avstivende, kan det forutsettes at den seismiske påvirkningen virker separat og ikke behøver

Detaljer

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator.

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator. l Alle ~ høgskolen oslo Emne: DIMENSJONER ~Gruppe(ry 3 BK NG II! EmnekOde: i SO 210 B - Dato: 19. februar -04 I I Fagiig veiled-e-r:-- Hoel/Harung/Nilsen Eksamenstid: 0900-1400 I Anttrlsldre~kI. forsiden):

Detaljer

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI

Forankring av antennemast. Tore Valstad NGI Forankring av antennemast Tore Valstad NGI 40 Antennemast på 3960 berggrunn 1400 1400 1400 2800 0 40 Antennemast på 3960 jordgrunn 1400 1400 1400 2800 0 BRUDD I KRAFTLINJEMAT BRUDD I KRAFTLINJEMAT FUNDAMENTERING

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201 Platekonstruksjoner etter ORSOK -004 / DV-RP-C201 orsk forening for stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus Oslo 19. mars 2009 Gunnar Solland, Det orske Veritas Beregning etter orsok -004 orsok -004 henviser

Detaljer

Brukonferansen Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as

Brukonferansen Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as Innføring av Eurokoder av Gunnar Egset, Johs. Holt as 08.11.2011 Innføring av Eurokoder Eurokodene ble offisielt innført 31 mars 2010. I 2010 og fram til ca sommeren 2011 er det relativt få bruer som er

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan Oppgavetekstene kan inneholde unødvendige opplysninger. Ekstra formler som ikke finnes i Haugan σ n = B n = sikkerhetsfaktor, σ B = bruddspenning (fasthet), σ till = tillatt spenning σ till Kombinert normalkraft

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning.

B12 SKIVESYSTEM 141. Figur B Oppriss av veggskive. Plassering av skjøtearmering for seismisk påkjenning. 12 KIVEYTEM 141 kjærkraft Den horisontale skjærkraften finnes som regel enkelt samtidig med moment og aksialkraft se figur 12.72. vært ofte vil skivene ha så stor aksiallast at friksjonseffekten µ N Ed

Detaljer

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51

KP-KONSOLL. Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-KONSOLL Postboks 4160, Gulskogen, 3002 Drammen tlf. 32 88 08 50 - fax 32 88 08 51 KP-konsoll INNHOLD 1. ALLMENT 1.1 Allmen beskrivelse side 3 1.2 Funksjonsprinsipp side 3 2. KONSOLLDELER 2.1 KPH-Søyleholk

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

Oppgavehefte i MEK2500 - Faststoffmekanikk

Oppgavehefte i MEK2500 - Faststoffmekanikk Oppgavehefte i MEK2500 - Faststoffmekanikk av Henrik Mathias Eiding og Harald Osnes ugust 20 2 Oppgave 1 En kraft har - og y-komponentene F og F y. vstanden fra et gitt punkt til et punkt på kraftens angrepslinje

Detaljer

Oppgave 1: Betong I oppgaven gjelder følgende forutsetninger: Betong: B35 Armering: B500NC Eksponeringsklasse XC1

Oppgave 1: Betong I oppgaven gjelder følgende forutsetninger: Betong: B35 Armering: B500NC Eksponeringsklasse XC1 Høgskolen i Østfold 1 av 5 6/17 Avdeling for ingeniør og realfag KONT DESEMBER 2013 - EKSAMENSOPPGAVE Fag: IRB22013 Konstruksjonsteknikk 2 Lærere: Edin Mahmutcehajic, Siri Fause, Joachim Helgesen, Kjetil

Detaljer

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand

Prosjektering av betongkonstruksjoner. Jan Arve Øverli. Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU. Kursinnhold. Bruddgrensetilstand Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner Jan Arve Øverli Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU 1 Kursinnhold Introduksjon Materialer og bestandighet Bruddgrensetilstand Moment og aksialkraft

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 744 Dato: 1.01.016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 3.05.016 K5-10-744 Sign.: Kontr.: sss nb EKSEMPEL INNHOLD EKSEMPEL... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 704 Dato: 8.0.0 Sign.: sss BWC 55-740 / BWC 55 LIGHT SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.:.09.06 K5-4/5 Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41 Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4 Side av 9 GUNNLEGGENDE

Detaljer

122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER

122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER 122 C6 DIMENSJONERING AV FORBINDELSER Tabell C 6.1. Senteravstand på festemidler som gir kapasitet 20 kn/m. Kamstål (bind B, tabell B 19.11.2) B500NC Ø (mm): 8 10 12 16 20 25 N Rd,s = f yd A s (kn): 22

Detaljer

Kapittel 1:Introduksjon - Statikk

Kapittel 1:Introduksjon - Statikk 1 - Introduksjon - Statikk Kapittel 1:Introduksjon - Statikk Studér: - Emnebeskrivelse - Emneinformasjon - Undervisningsplan 1.1 Oversikt over temaene Skjærkraft-, Moment- og Normalkraft-diagrammer Grunnleggende

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter 92 Det er derfor tilstrekkelig å kontrollere hver av lastene sine hovedretninger. Se også punkt 2.1.4 her. E Edx + 0 E Edy 0 E Edx + E Edy 5.2.1.8 Kraftfordeling til veggskivene Tar utgangspunkt i taket

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter. 57 600 50 Figur C.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. punktlaster og linjelaster som overføres til naboelementene avhenger av konstruksjonens stivhet i tverretningen. Dette må beregnes basert på påstøpens

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER

H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER 69 I dette kapittelet tar en praktisk i bruk de regler og anbefalinger som er omtalt i kapitlene H1 til H4. Eksemplene tar kun for seg dimensjonering for seismiske laster. Det

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Byggforsk bekrefter at Hunton I-bjelken m/ LVL flens SINTEF Certification Nr. 20381 Utstedt: 03.07.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

HiN Eksamen IST 1484 18.12.03 Side 4

HiN Eksamen IST 1484 18.12.03 Side 4 HiN Eksamen IST 1484 18.1.3 Side 4 Materialer og mekanikk. Teller 5% av eksamen Poengangivelsen viser kun vektingen mellom de fire oppgavene. Innenfor hver oppgave er det læringsmålene som avgjør vektingen.

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

Utdrag av tabeller for smalt limtre

Utdrag av tabeller for smalt limtre tdrag av tabeller for smalt limtre Desember 2014 Vi er medlemmene i Norske imtreprodusenters Forening: Telefon: 38 28 83 40 E-post: firmapost@sorlaminering.no Moelven imtre AS Telefon: 06 123 www.moelven.no

Detaljer

EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK 2 Onsdag 4. desember 2013 Tid: kl

EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK 2 Onsdag 4. desember 2013 Tid: kl L BD = 3 m side 1 av 5 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Kontakt under eksamen Arne Aalberg (735) 94624, 976 42898 Tekst: Norsk EKSAMEN TKT 4122 MEKANIKK

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 734 Dato: 07.06.0 Sign.: sss BWC 50-40 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/34 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4122 MEKANIKK 2

EKSAMEN I EMNE TKT4122 MEKANIKK 2 INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Side 1 av 5 Faglig kontakt under eksamen: Bokmål Kjell Holthe, 951 12 477 / 73 59 35 53 Jan B. Aarseth, 73 59 35 68 EKSAMEN I EMNE TKT4122 MEKANIKK 2 Fredag 3. desember

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer

~ høgskolen i oslo. sa 210 B Dato: 6. desember -04 Antall oppgaver 7 3BK. Emne: Emnekode: Faglig veileder: Hanmg/Rolfsen/Nilsen.

~ høgskolen i oslo. sa 210 B Dato: 6. desember -04 Antall oppgaver 7 3BK. Emne: Emnekode: Faglig veileder: Hanmg/Rolfsen/Nilsen. I DIMENSJONERING I -~ ~ høgskolen i oslo Emne: Il ~Gruppe(r) 3BK Eksamensoppgaven Antall sider (inkl. består av: forsiden): _L Tillatte hjelpemidler Alle skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar Emnekode:

Detaljer

Dimensjonering av betongdekke :50:37 Side: 1

Dimensjonering av betongdekke :50:37 Side: 1 Dimensjonering av betongdekke 24.04.2017 16:50:37 Side: 1 Dato: 24. april 2017 Tid: 16:50:37 Signatur: Programmet er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer as. Programsystem: G-PROG Betong Norm: Norsk

Detaljer

B12 SKIVESYSTEM. . Vertikalfugen ligger utenfor trykksonen. Likevektsbetraktningen blir den samme som for snitt A A i figur B = S + g 1.

B12 SKIVESYSTEM. . Vertikalfugen ligger utenfor trykksonen. Likevektsbetraktningen blir den samme som for snitt A A i figur B = S + g 1. H V v g 1 g 2 En-etasjes skive som deles i to (stadium 2). Hvordan finne vertikal skjærkraft i delingsfugen? Beregningen viser at horisontalfugen i underkant får strekkraften S og trykkresultanten N c.

Detaljer

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING Side 1 av 61 INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 4 1.1 GENERELT... 4 1. STANDARDER... 4 1.3 KVALITETER... 5 1.4 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 6 1.5 LAST... 8 1.6 TOLERANSER...

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

3.2 DImENSjONERING Ribbeplater Hulldekker 3.3 DEKKER med AKSIALTRYKK Knekkingsberegning

3.2 DImENSjONERING Ribbeplater Hulldekker 3.3 DEKKER med AKSIALTRYKK Knekkingsberegning 66 C3 DEKKER 3.2 DImENSjONERING Den generelle effekten av spennarmering i ribbeplater, forskalings - plater og hulldekker er beskrevet i innledningen til kapittel C3. 3.2.1 Ribbeplater Dimensjonering for

Detaljer

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP Schöck Isokorb type, P, +, P+P Schöck Isokorb type 10 Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 60 Produktbeskrivelse/Kapasitetstabeller og tverrsnitt type 61 Planvisninger type 62 63 Beregningseksempel

Detaljer

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller Pb 142 2391 Moelv www.limtre.no pr juni 2005 Forutsetninger for bjelkelags- og sperretabeller Tabellene bygger på følgende norske standarder og kvaliteter: NS 3470-1, 5.utg. 1999, Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

Dimensjonering av betongdekke :35:01 Side: 1

Dimensjonering av betongdekke :35:01 Side: 1 Dimensjonering av betongdekke 24.04.2017 16:35:01 Side: 1 Dato: 24. april 2017 Tid: 16:35:01 Signatur: Programmet er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer as. Programsystem: G-PROG Betong Norm: Norsk

Detaljer

E K S A M E N. MEKANIKK 1 Fagkode: ITE studiepoeng

E K S A M E N. MEKANIKK 1 Fagkode: ITE studiepoeng HiN TE 73 8. juni 0 Side av 8 HØGSKOLEN NRVK Teknologisk avdeling Studieretning: ndustriteknikk Studieretning: llmenn ygg Studieretning: Prosessteknologi E K S M E N MEKNKK Fagkode: TE 73 5 studiepoeng

Detaljer

Emnekode: LO oato august -03 I --- 'Antall oppgaver: I 5 i Ancill-vedl;&i. I ta~eller. Norske sta~darder (NS)-

Emnekode: LO oato august -03 I --- 'Antall oppgaver: I 5 i Ancill-vedl;&i. I ta~eller. Norske sta~darder (NS)- 6 høgskolen i oslo Emne: Dimensjonerin I Gruppe(r): I 2 BA I 2 BB I Eksamensoppgaven I, Antall sider (inkl! består av: I forsiden): 3 Emnekode: LO 222 8 --oato august -03 I --- rfaglig veileder: ilsen

Detaljer

Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner

Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner NS-EN 1995 NS-EN 1990 NS-EN 338 NS-EN 1194 NS-EN 1991 Ved Ingvar Skarvang og Arnold Sagen 1 Beregningseksempel 1 -vi skal beregne sperrene på dette huset laster

Detaljer

Schöck Isokorb type D 70

Schöck Isokorb type D 70 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 70 Innhold Side Eksempler på elementoppsett og tverrsnitt/produktbeskrivelse 80 81 Planvisninger 82 Kapasitetstabeller 83 88 Beregningseksempel 89 Ytterligere armering

Detaljer

Oppgave for Haram Videregående Skole

Oppgave for Haram Videregående Skole Oppgave for Haram Videregående Skole I denne oppgaven er det gitt noen problemstillinger knyttet til et skip benyttet til ankerhåndtering og noen av verktøyene, hekkrull og tauepinne, som benyttes om bord

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Side 1 av 7 Faglig kontakt under eksamen: BOKMÅL Førsteamanuensis Arild H. Clausen, 482 66 568 Førsteamanuensis Erling Nardo Dahl, 917 01 854 Førsteamanuensis Aase Reyes,

Detaljer

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic Kapasiteten for Gyproc Duronomic Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft Forsterkningsstendere kan ta opp både tverrlaster og aksialkrefter. Dimensjoneringen er basert på partialkoeffisientmetoden.

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for konstruksjonsteknikk Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Arne Aalberg 73 59 46 24 Førsteamanuensis Aase Gavina Reyes 73 59 45 24

Detaljer

POK utvekslingsjern for hulldekker

POK utvekslingsjern for hulldekker norge as POK utvekslingsjern for hulldekker SFS127 www.bb-artikler.no www..com POK Innholdsfortegnelse 1. FUNKSJONSMÅTE... 3 2. MÅL OG KAPASITETER... 3 3. PRODUKSJON 3.1 PRODUKSJONSANVISNINGER... 4 3.2

Detaljer

ISY Design. Brukerdokumentasjon. Betongbjelke. Versjon 1.0

ISY Design. Brukerdokumentasjon. Betongbjelke. Versjon 1.0 ISY Design Brukerdokumentasjon Betongbjelke Versjon 1.0 ISY Design Versjon 1.0 Programsystemet ISY Design er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord:

Detaljer

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102 MEMO 60 Dato: 04.10.011 Sign.: sss TSS 10 Siste rev.: 0.05.016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 10 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11

Hovedpunkter fra pensum Versjon 12/1-11 Hovedpunkter fra pensum Versjon 1/1-11 Kapittel 1 1 N = 1 kg m / s F = m a G = m g Haugan: s. 6 (Kap. 1.3, pkt. ) 1 kn = Tyngden (dvs. tyngdekraften G) fra en mann som veier 100 kg. Kapittel En kraft er

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41 MEMO 54c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 41 Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54c Kontr.: ps ARMERING AV TSS 41 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Innhold Side Eksempler på elementoppsett/tverrsnitt 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38 41 apasitetstabeller 42 47 Beregningseksempel 48 49 Ytterligere armering

Detaljer

9 Spesielle påkjenninger Gjennomgås ikke her. Normalt vil kontroll av brannmotstand og varmeisolasjonsevne

9 Spesielle påkjenninger Gjennomgås ikke her. Normalt vil kontroll av brannmotstand og varmeisolasjonsevne C13 SKIVER 293 V Rd,N = 0,5 N Ed = 0,5 77 = 38,5 kn > H Ed = 23,37 kn, det vil si at ak siallasten kan ta hele skjærkraften alene. Minste anbefalt tverrarmering: S min = 0,25 V Ed / 0,5 = 0,5 V Ed = 0,5

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Bygg med imtre Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Desember 2014 Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Hvorfor velge S-bjelken? Flere dimensjoner/lengder på lager fastlengder i 5, 6 og 15

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING MEMO 711 Dato: 11.0.015 Sign.: sss SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.016 K5-10/711 Sign.: Kontr.: sss ps SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT 4100 FASTHETSLÆRE

EKSAMEN I EMNE TKT 4100 FASTHETSLÆRE NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Side 1 av 10.... Faglig kontakt under eksamen: Kjell Magne Mathisen, 73 59 46 74 Sensuren faller senest 10. januar (så

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101 MEMO 54d Dato: 6.04.011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 101 Siste rev.: 19.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54d Kontr.: ps ARMERING AV TSS 101 INNHOLD ARMERING AV TSS 101... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Introduksjon Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Det skal utarbeides en beregning som skal omhandle komponenter i forbindelse med bardunering av master. Dimensjonering av alle komponenter skal utføres

Detaljer

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Prosjekttittel: Samvirke hulldekker på stålbjelker Samvirke mellom hulldekker og stålbjelker i bruksgrensetilstand Planlagt startdato: 28.03.2011 Varighet: 50

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 812 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss BEREGNING AV ARMERING Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/12 Kontr.: ps DIMENSJONERING BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

Eurokode 5. Kurs Beregning med Eurokode 5. Deformasjon av drager. Treteknisk Sigurd Eide (Utarb SEi)

Eurokode 5. Kurs Beregning med Eurokode 5. Deformasjon av drager. Treteknisk Sigurd Eide (Utarb SEi) Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger Kurs Beregning med Eurokode 5 Eksempel Bruksgrense Deformasjon

Detaljer

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER FASTHETER For dimensjoneringen benyttes nominelle fasthetsverdier for f y og f u - f y =R eh og f u =R m iht produkstandardene - verdier gitt i følgende tabeller

Detaljer

Spenninger i bjelker

Spenninger i bjelker N Teknologisk avd. R 1.0.1 Side 1 av 6 Rev Spenninger i bjelker rgens kap 18.1. ibbeler Sec. 1.1-1. En bjelke er et avlangt stkke materiale som utsettes for bøebelastning. Ren bøning bjelke b N 0 0 0 0

Detaljer

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN1993-1-1:2005.

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN1993-1-1:2005. RUET sotware Beregningstabeller or Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, S-E1993-1-1:005. Tabellene inneholder alle internasjonale proiltper med geometridata, tverrsnittskonstanter, klassiisering av tverrsnitt,

Detaljer

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens

Steni 2. b eff. Øvre flens Steg h H Nedre flens FiReCo AS Dimensjonerings-diagram for BEET vegg Lastberegninger basert på NBI tester. Jørn Lilleborge Testdokument 1998 FiReCo AS 714-N-1 Side: 2 av 17 Innhold 1. DIMENSJONERINGSDIAGRAM FOR BEET VEGG...

Detaljer

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 722b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/10 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

C13 SKIVER HORISONTALE SKIVER Generell virkemåte og oversikt over aktuelle elementtyper finnes i bind B, punkt 12.4.

C13 SKIVER HORISONTALE SKIVER Generell virkemåte og oversikt over aktuelle elementtyper finnes i bind B, punkt 12.4. 254 C13 SKIER I det følgende behandles typiske knutepunkter for skiver. All generell informasjon finnes i bind B. Beregning av minimumskrefter på forbindelser er spesielt viktig for skiver, og grunnlaget

Detaljer

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5

Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 h f Opplager Opplager på betongbjelke, fall 0 - ±2,5 Tekkes midlertidig av Lett-Tak. Forutsetter sikker adkomst. Kjøper av tak står ansvarlig for at tettingen ivaretas fram til permanent tekking er etablert.

Detaljer

Lindab Construline Systemløsninger Bjelkelag. Lindab Construline TM. Lindab Systemløsninger Bjelkelag Dimensjonering med monteringsanvisninger

Lindab Construline Systemløsninger Bjelkelag. Lindab Construline TM. Lindab Systemløsninger Bjelkelag Dimensjonering med monteringsanvisninger Lindab Construline TM Lindab Systemløsninger Bjelkelag Dimensjonering med monteringsanvisninger Forberedelser Før du starter Bjelkelaget er lagd med bærende C- bjelker med en senteravstand på 600 mm. C-bjelkene

Detaljer

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg.

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg. C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 211 Et alternativ er å sveise bjelken til søyletoppen som vist i figur C 9.6.b. Kraft i sveis på grunn av tverrlastmomentet alene: S Ed = M Ed /

Detaljer