Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER"

Transkript

1 MEMO 54 Dato: Sign.: BSF - BEREGNING V RMERING, Site rev.: Sign.: PRVISE ENHETER Dok. nr.: K4-10/54 Kontr.: p DIMENSJONERING BSF - BEREGNING V RMERING, PRVISE ENHETER INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG NTGELSER... 3 DEL DIMENSJONERINGSPRINSIPPER - RMERING V BSF I PR BJELKE SØYLE... 6 DEL 3 - BSF 5 BRUKT I PR BJELKE NBEFLT MINIMUMSTVERRSNITT BJELKE DORDIMETER VERTIKL FORNKRINGSRMERING RMERING V BJELKEENDE SKJÆRRMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTLRMERING I BJELKEENDE ILLUSTRSJON V RMERING I BJELKEENDE SØYLE RMERING I SONE 1 UNDER SØYLEENHETEN DEL 4 - BSF 300 BRUKT I PR BJELKE NBEFLT MINIMUMSTVERRSNITT BJELKE DORDIMETER VERTIKL FORNKRINGSRMERING RMERING V BJELKEENDE SKJÆRRMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTLRMERING I BJELKEENDE Side 1 av 30

2 4.3.4 ILLUSTRSJON V RMERING I BJELKEENDE SØYLE RMERING I SONE 1 UNDER SØYLEENHETEN DEL 5 - BSF 450 BRUKT I PR BJELKE NBEFLT MINIMUMSTVERRSNITT BJELKE DORDIMETER VERTIKL FORNKRINGSRMERING RMERING V BJELKEENDE SKJÆRRMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTLRMERING I BJELKEENDE ILLUSTRSJON V RMERING I BJELKEENDE SØYLE RMERING I SONE 1 UNDER SØYLEENHETEN... 3 DEL 6 - BSF 700 BRUKT I PR BJELKE NBEFLT MINIMUMSTVERRSNITT BJELKE DORDIMETER VERTIKL FORNKRINGSRMERING RMERING V BJELKEENDE SKJÆRRMERING I BJELKEENDE SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE HORISONTLRMERING I BJELKEENDE ILLUSTRSJON V RMERING I BJELKEENDE SØYLE RMERING I SONE 1 UNDER SØYLEENHETEN... 8 Side av 30

3 DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG NTGELSER Dette memoet bygger videre på memo 51 hvor alt grunnlag og forutetninger finne. lle relevante kontroller/beregninger om er angitt i memo 51 må gjennomføre ogå ved bruk av BSF i par. Die gjenta ikke, men anta kjent og fortått. Dette memoet vier kun de ektra kontroller om må utføre ved bruk av BSF i par. Beregningene og den dertil hørende armering er å betrakte om et ekempel om illutrerer dimenjoneringmodellen. Siden bjelkegeometri og betongkvalitet vil variere fra tilfelle til tilfelle kan det være apekter ved latoverføringen om ikke er dekket i dette memoet. Informajonen om finne her forutetter at dimenjoneringen av elementene og bruken av enhetene i kontruktive elementer gjennomføre under overoppyn av en kontruktør med kunnkap om virkemåten til betongkontrukjoner og kjennkap til relevante tandarder. Side 3 av 30

4 DEL DIMENSJONERINGSPRINSIPPER - RMERING V BSF I PR.1 BJELKE Se ogå tilvarende kapittel i memo 51. Ved betemmele av anbefalt minimumbjelke for bruk av parvie enheter benytte tankegangen om vit i Figur 1. Det ta utgangpunkt i anbefalt minimum bjelkedimenjoner for en enkel enhet. Minimumhøe for parvie enheter vil i utgangpunktet være den amme om for en enkel enhet derom man har dobbel bjelkebredde. For å kunne utnytte full kapaitet for parvie enheter med minimum bjelkebredde må imidlertid bjelkehøen øke. Dette kylde at minimubredde for parvie enheter ikke er att lik den dobbelte av bredden for en enkel enhet. Nødvendig bjelkehøe vil fremgå fra beregningen. For bredden er det viktig at det er tiltrekkelig avtand mellom enhetene til at forankringjernene får pla. vtanden velge lik at det er pla til forankringbøylene med amme predning om ved bruk av en enhet, amt pla til en kjærarmeringbøyle mellom enhetene. nbefalt minimumverdi for finne under kapittel for hver enkel enhet. Figur 1: Prinipiell fremgangmåte ved betemmele av anbefalt minimum bjelkedimenjon og avtand mellom enheter. Side 4 av 30

5 Følgende ektra kontroller i bjelken må utføre ved bruk av doble enheter: Ved bruk av to enheter om vit i Figur vil bjelkekaene dele tverrnittet vertikalt og kape et eget område i midten av tverrnittet. Kraftgangen i dette området kal kontrollere peielt. Halvparten av forankringkraften i hver av de to enhetene føre ned i området mellom enhetene. Den totale kraften om føre ned entralt i bjelken blir dermed lik kraften fra en enhet. Figur : Effektiv betongbredde mellom enheter. 1: Dordiameter på forankringarmering: På utiden av enheten vil kreftene være om ved bruk av enkel enhet og nødvendig dordiameter vil være om beregnet i memo 51. Ektra kontroll for området mellom BSF enhetene blir nødvendig iden effektiv betongbredde (eff) mellom enhetene er mindre enn effektiv minimum bjelkebredde angitt for enkel enhet, e Figur. Dette tilier at midlere betongpenning blir tørre. Dette vil gjelde for forankringbøyler både i fremkant og bakkant av enhetene. Formelverk for vurdering av dordiameter er om gitt i memo 51. : Skjærarmering/kjærtrykkbrudd. Siden halvparten av kraften føre ned i midten av bjelken kal halvparten av kjærarmeringbehovet plaer mellom enhetene. Skjærtrykkbrudd kal ogå kontrollere eparat for området mellom enhetene. For bred bjelke gjelder i tillegg EC pkt 9.. (8). nbefalt makimal enteravtand mellom kjærarmering i tverretning: t,max0,75d. Najonalt appendik N 9.. gir t,maxh. Side 5 av 30

6 Ekemplene i dette memo vil ta utgangpunkt i anbefalt verdi 0,75d. Derom dette kravet fører til at det ikke treng entrik kjærarmering bak enheten, anbefale likevel at det legge entrike bøyler mint en lengde z bak enheten, eller på annen måte ikre at kjærkraften mellom enhetene blir overført ut til kantbøylene.. SØYLE Se ogå tilvarende kapittel i memo 51. 1: Ektra bøyler i enter Ved bruk av enkel BSF vil trykkdiagonalene C1 fange opp i hovedbøylene. Ved bruk av to BSF enheter er man i Figur 3 at de to trykkdiagonalene C1 om går mot enter av øylen amlet gir en horiontalkraft FH mellom enhetene. (Tverrkraften vil balanere). Denne kraften må ivareta av bøylearmering i dette området. Dette kan være f.ek. nåler eller male lukkede bøyler. Søylen må ogå armere for å føre kraften videre. Figur 3: Prinipiell kraftgang i øylen. Side 6 av 30

7 Nødvendig tverrnittareal på nåler/bøyler mellom enhetene (i underkant av platene): F f H Nødvendig antall nåler (kan ogå utforme om bøyler): n π Ø tirrup 4 : Prinipiell armering i øylen Figur 4 ammenligne med tilvarende figur i Memo51. Bruk av dobbel enhet vil kreve en bred øyle. Det anbefale derfor alltid lengdearmering ogå mellom enhetene. Pga. tor avtand fra hjørnet vil det om oftet bli krav til at die tengene avtive med ektra bøyler/nåler, e EC, pkt Uavhengig av entertengene behov for avtiving kal det i one 1 rett under enhetene alltid legge nåler eller bøyler mellom enhetene for å fange opp horiontalkraften FH. Det anbefale å legge lik armering ogå i one, dv. i hele forankringjernene lengde. I one 1 og kal amtidig legge ektra nåler rundt forankringjernene på tålplatene. Dette på amme måte om for bruk av enkel enhet. Høe på one 1 må vurdere utfra øylen geometri og fornuftig vinkel på kraftpredning, e memo 51 og EC pkt Side 7 av 30

8 Figur 4: Prinipiell armering i øylen. Side 8 av 30

9 DEL 3 - BSF 5 BRUKT I PR.1 BJELKE NBEFLT MINIMUMSTVERRSNITT Se ogå memo 51. Figur 5 vier anbefalt minimum bjelkedimenjon og anbefalt plaering ved bruk av parvie enheter. Figur 5: BSF 5 nbefalt minimumbjelke og plaering ved bruk av parvie enheter.. BJELKE DORDIMETER VERTIKL FORNKRINGSRMERING Forankringkrefter, fra ituajon II, memo 51: Rvo340,kN (pr enhet) Rvu115,kN (pr enhet) 1) Vertikal forankringarmering i front: Minimum dordiameter mellom enhetene: Ø RVO fck 0,6 (1 ) f ,5 00 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 50 mf, min b eff cd beff effektiv bjelketverrnitt mellom enheter. b30mm-(10+5)mmx00mm Ømf dordiameter. Trykkdiagonal antatt i 45grader, e Del. Velger: Ø30mm 333 mm Side 9 av 30

10 ) Vertikal forankringarmering i bakkant: Minimum dordiameter mellom enhetene: Ø RVU fck 0,6 (1 ) f ,5 00 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 50 mb, min b eff Velger: Ø15mm cd 113 mm ( Merk: Bruk av parvi enhet i en bjelke om vit over vil kreve økt dordiameter på forankringjernene ammenlignet med bruk av enkel enhet.).3 RMERING V BJELKEENDE.3.1 SKJÆRRMERING I BJELKEENDE Bruker fagverkmodell med trykkdiagonal i 45. Skjærkraften i førte del av bjelken blir VRDRVO 340,kN 680,4kN V z f 3 340, 10 N 4080mm 0,9 0,46m 435MPa Rd, / ntar bjelkehøe h500mm ntar d46mm ntar z0,9d Makimal avtand på kjærarmering i tverretning: t,max0,75 z0,75 0,9 46mm88mm Halvparten av kjærarmeringbehovet kal ligge mellom enhetene. Velger Ø1c55 nål i enter av bjelken056 mm /m Velger å bruke hovedbøyler Ø10c55856 mm /m Totalt 491 mm /m Denne armeringen kal føre mint 00mm forbi enden av bjelkeenheten for og amtidig motvirke plittkreftene om kommer fra forankringen av horiontalkraft i gjengetengene. m Side 10 av 30

11 .3. SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE Bjelken om helhet: Skjærtrykkapaitet beregne etter EC, pkt 6..3 VRd,max αcw bw z υ1 fcd/(cot θ + tan θ) bwbbjelke-benhet ntar bjelkebredde: bbjelke530mm bw 530mm-30mm 470mm ntar bjelkehøe h500mm ntar d46mm ntar z0,9d VRd,max {1, ,9 46 0,6 [1 (35/50)] 19,8/(1+1)} 10 3 VRd,max 90 kn (>VRd OK) Området mellom enhetene: Effektiv bjelkebredde: bw30mm-3mm198mm VRd,max 90kN 198mm/470mm388kN (>VRd/ OK!).3.3 HORISONTLRMERING I BJELKEENDE I henhold til fagverkmodell, e Figur 6 i memo 51: RVU z f NB. Dette repreenterer armeringbehov pr. enhet. Lik mengde horiontalarmering må legge inn i underkant av begge enheter, e ekempel og beregning i Memo 51. Side 11 av 30

12 .3.4 ILLUSTRSJON V RMERING I BJELKEENDE Figur 6: rmering i bjelkeenden. Side 1 av 30

13 .4 SØYLE Figur 7 vier anbefalt minimum øylebredde. Figur 7: BSF5 øyleenhet. (rmering er ikke vit komplett).4.1 RMERING I SONE 1 UNDER SØYLEENHETEN Hovedbøyler: Nødvendig tverrnittareal: 0,4 F f 0,4 5000N 435MPa V 07mm 07mm Nødvendig antall Ø10 bøyler: n,6 3 78mm Tre hovedbøyler Ø10 i one 1 er tiltrekkelig. Se avnitt. og Figur 4 for prinipiell og anbefalt armeringføring. Side 13 av 30

14 Senternåler: Nødvendig tverrnittareal: F f H 155mm 155mm Nødvendig antall Ø10 nåler: n 1,99 78mm Veger å bruke tre enternåler Ø10 i one 1. Se avnitt. og Figur 4 for prinipiell og anbefalt armeringføring. DEL 3 - BSF 300 BRUKT I PR 3.1 BJELKE NBEFLT MINIMUMSTVERRSNITT Se ogå memo 51. Figur 8 vier anbefalt minimum bjelkedimenjon og anbefalt plaering ved bruk av parvie enheter. Figur 8: BSF 300 nbefalt minimumbjelke og plaering ved bruk av parvie enheter. Side 14 av 30

15 3. BJELKE DORDIMETER VERTIKL FORNKRINGSRMERING Forankringkrefter, fra ituajon II, memo 51: Rvo475,3kN (pr enhet) Rvu175,3kN (pr enhet) 1) Vertikal forankringarmering i front: Minimum dordiameter mellom enhetene: Ø RVO f ck 0,6 (1 ) f ,5 00 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 50 mf, min b eff cd beff effektiv bjelketverrnitt mellom enheter. b30mm-(10+5)mmx00mm Ømf dordiameter Trykkdiagonal antatt i 45grader, e Del. Velger: Ø500mm 465 mm ) Vertikal forankringarmering i bakkant: Minimum dordiameter mellom enhetene: Ø RVU f ck 0,6 (1 ) f ,5 00 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 50 mb, min b eff Velger: Ø00mm. cd 17 mm ( Merk: Bruk av parvi enhet i en bjelke om vit over vil kreve økt dordiameter på forankringjernene ammenlignet med bruk av enkel enhet.) 3.3 RMERING V BJELKEENDE SKJÆRRMERING I BJELKEENDE Bruker fagverkmodell med trykkdiagonal i 45. Skjærkraften i førte del av bjelken blir VRDRVO 475,3kN 950,6kN Side 15 av 30

16 V z f 3 475,3 10 N 437mm 0,9 0,573m 435MPa Rd, / ntar bjelkehøe h650mm ntar d573mm ntar z0,9d Makimal avtand på kjærarmering i tverretning: t,max0,75 z0,75 0,9 573mm386mm Halvparten av kjærarmeringbehovet kal ligge mellom enhetene. Velger Ø1c50 nål i enter av bjelken6 mm /m Velger å bruke hovedbøyler Ø1c1006 mm /m Totalt 454 mm /m Denne armeringen kal føre mint 00mm forbi enden av bjelkeenheten for og amtidig motvirke plittkreftene om kommer fra forankringen av horiontalkraft i gjengetengene. m 3.3. SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE Bjelken om helhet: Skjærtrykkapaitet beregne etter EC, pkt 6..3 VRd,max αcw bw z υ1 fcd/(cot θ + tan θ) bwbbjelke-benhet ntar bjelkebredde: bbjelke530mm bw 530mm-30mm 470mm ntar bjelkehøe h650mm ntar d573mm ntar z0,9d VRd,max {1, , ,6 [1 (35/50)] 19,8/(1+1)} 10 3 VRd,max 138 kn (>VRd OK) Området mellom enhetene: Effektiv bjelkebredde: bw30mm-3mm198mm VRd,max 138kN x198/47051kn (>VRd/ OK!) Side 16 av 30

17 3.3.3 HORISONTLRMERING I BJELKEENDE I henhold til fagverkmodell, e Figur 6 i memo 51: RVU z f NB. Dette repreenterer armeringbehov pr. enhet. Lik mengde horiontalarmering må legge inn i underkant av begge enheter, e ekempel og beregning i Memo ILLUSTRSJON V RMERING I BJELKEENDE Figur 9: rmering i bjelkeenden. Side 17 av 30

18 3.4 SØYLE Figur 10 vier anbefalt minimum øylebredde. Figur 10: BSF300 - øyleenhet. (rmering er ikke vit komplett.) RMERING I SONE 1 UNDER SØYLEENHETEN Hovedbøyler: Nødvendig tverrnittareal: 0,4 F f 0, N 435MPa V 76mm 76mm Nødvendig antall Ø10 bøyler: n 3,5 4 78mm Fire hovedbøyler Ø10 i one 1 er tiltrekkelig. Se avnitt. og Figur 4 for prinipiell og anbefalt armeringføring. Side 18 av 30

19 Senternåler: Nødvendig tverrnittareal: F f H 07mm 07mm Nødvendig antall Ø10 bøyler: n, mm Velger å bruke fire enternåler Ø10 i one 1. Se avnitt. og Figur 4 for prinipiell og anbefalt armeringføring. DEL 4 - BSF 450 BRUKT I PR 4.1 BJELKE NBEFLT MINIMUMSTVERRSNITT Se ogå memo 51. Figur 11 vier anbefalt minimum bjelkedimenjon og anbefalt plaering ved bruk av parvie enheter. Figur 11: BSF 450 nbefalt minimumbjelke og plaering ved bruk av parvie enheter. 4. BJELKE DORDIMETER VERTIKL FORNKRINGSRMERING Forankringkrefter, fra ituajon II, memo 51: Rvo681,7kN (pr enhet) Rvu31,7kN (pr enhet) Side 19 av 30

20 1) Vertikal forankringarmering i front: Minimum dordiameter mellom enhetene: Ø RVO f ck 0,6 (1 ) f ,5 40 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 50 mf, min b eff cd beff effektiv bjelketverrnitt mellom enheter. b80mm-(15+5)mmx40mm Ømf dordiameter Trykkdiagonal antatt i 45grader, e Del. Velger: Ø550mm 556 mm ) Vertikal forankringarmering i bakkant: Minimum dordiameter mellom enhetene: Ø RVU f ck 0,6 (1 ) f ,5 40 0,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 50 mb, min b eff Velger: Ø00mm. cd ( Merk: Bruk av parvi enhet i en bjelke om vit over vil kreve økt dordiameter på forankringjernene ammenlignet med bruk av enkel enhet.) 190 mm 4.3 RMERING V BJELKEENDE SKJÆRRMERING I BJELKEENDE Bruker fagverkmodell med trykkdiagonal i 45. Skjærkraften i førte del av bjelken blir VRDRVO 681,7kN 1363,4kN 3 V Rd, 681,7 10 N 536mm / m z f 0,9 0,665m 435MPa ntar bjelkehøe h750mm ntar d665mm ntar z0,9d Makimal avtand på kjærarmering i tverretning: t,max0,75 z0,75 0,9 665mm449mm Halvparten av kjærarmeringbehovet kal ligge mellom enhetene. Side 0 av 30

21 Velger Ø1c40 nål i enter av bjelken87 mm /m Velger å bruke hovedbøyler Ø1c8087 mm /m Totalt 5654 mm /m Denne armeringen kal føre mint 00mm forbi enden av bjelkeenheten for og amtidig motvirke plittkreftene om kommer fra forankringen av horiontalkraft i gjengetengene SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE Bjelken om helhet: Skjærtrykkapaitet beregne etter EC, pkt 6..3 VRd,max αcw bw z υ1 fcd/(cot θ + tan θ) bwbbjelke-benhet ntar bjelkebredde bbjelke 630mm bw 630mm-40mm 550mm ntar bjelkehøe h750mm ntar d665mm ntar z0,9d VRd,max {1, , ,6 [1 (35/50)] 19,8/(1+1)} 10 3 VRd,max 1680 kn ((>VRd OK) Området mellom enhetene: Effektiv bjelkebredde: bw80mm-40mm40mm VRd,max 1680kN 40mm/550mm733kN (>VRd/ OK!) HORISONTLRMERING I BJELKEENDE I henhold til fagverkmodell, e Figur 6 i memo 51: RVU z f NB. Dette repreenterer armeringbehov pr. enhet. Lik mengde horiontalarmering må legge inn i underkant av begge enheter, e ekempel og beregning i Memo 51. Side 1 av 30

22 4.3.4 ILLUSTRSJON V RMERING I BJELKEENDE Figur 1: rmering i bjelkeenden. Side av 30

23 4.4 SØYLE Figur 13 vier anbefalt minimum øylebredde. Figur 13: BSF450 øyleenhet. (rmering er ikke vit komplett) RMERING I SONE 1 UNDER SØYLEENHETEN Hovedbøyler: Nødvendig tverrnittareal: 0,4 F f 0, N 435MPa V 414mm 414mm Nødvendig antall Ø10 bøyler: n 5,3 6 78mm Sek hovedbøyler Ø10 i one 1 er tiltrekkelig. Se avnitt. og Figur 4 for prinipiell og anbefalt armeringføring. Side 3 av 30

24 Senternåler: Nødvendig tverrnittareal: F f H 310mm 310mm Nødvendig antall Ø10 nitt: n 3, mm Velger å bruke bøyler og ikke nåler. Trenger kun to bøyler Ø10 (gir fire nitt), men velger å bruke like mange enterbøyler om hovedbøyler i one 1, dv ek tk. Se avnitt. og Figur 4 for prinipiell og anbefalt armeringføring. DEL 5 - BSF 700 BRUKT I PR 5.1 BJELKE NBEFLT MINIMUMSTVERRSNITT Se ogå memo 51. Figur 14 vier anbefalt minimum bjelkedimenjon og anbefalt plaering ved bruk av parvie enheter. Figur 14: BSF 700 nbefalt minimumbjelke og plaering ved bruk av parvie enheter. Side 4 av 30

25 5. BJELKE DORDIMETER VERTIKL FORNKRINGSRMERING Forankringkrefter, fra ituajon II, memo 51: Rvo1103kN (pr enhet) Rvu403kN (pr enhet) 1) Vertikal forankringarmering i front: Minimum dordiameter for jern mellom enhetene: Ø RVO fck 0,6 (1 ) f , ,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 50 mf, min b eff cd beff effektiv bjelketverrnitt mellom enheter. b450mm-(0+5)mmx400mm Ømf dordiameter Trykkdiagonal antatt i 45grader. Velger: Ø640mm 540 mm ) Vertikal forankringarmering i bakkant: Minimum dordiameter for jern mellom enhetene: Ø RVU fck 0,6 (1 ) f , ,6 (1 ) 19,8MPa 0,5 50 mb, min b eff cd Velger: Ø00mm ( Merk: Bruk av parvi enhet i en bjelke om vit over vil kreve økt dordiameter på forankringjernene ammenlignet med bruk av enkel enhet.) 198 mm 5.3 RMERING V BJELKEENDE SKJÆRRMERING I BJELKEENDE Bruker fagverkmodell med trykkdiagonal i 45. Skjærkraften i førte del av bjelken blir VRDRVO 1103kN 06kN VRd, z f N 619mm 0,9 0,910m 435MPa / m Side 5 av 30

26 ntar bjelkehøe h1000mm ntar d910mm ntar z0,9d Makimal avtand på kjærarmering i tverretning: t,max0,75 z0,75 0,9 910mm614mm Halvparten av kjærarmeringbehovet kal ligge mellom enhetene. Velger Ø16c60 nål i enter av bjelken3351 mm /m Velger å bruke hovedbøyler Ø16c mm /m Totalt 670 mm /m Denne armeringen kal føre mint 00mm forbi enden av bjelkeenheten for og amtidig motvirke plittkreftene om kommer fra forankringen av horiontalkraft i gjengetengene SKJÆRTRYKKBRUDDKONTROLL I BJELKEENDE Bjelken om helhet: Skjærtrykkapaitet beregne etter EC, pkt 6..3 VRd,max αcw bw z υ1 fcd/(cot θ + tan θ) bwbbjelke-benhet ntar bjelkebredde bbjelke 1000mm bw 1000mm-50mm 900mm ntar bjelkehøe h1000mm ntar d910mm ntar z0,9d VRd,max {1, , ,6 [1 (35/50)] 19,8/(1+1)} 10 3 VRd,max 3765 kn (>VRd OK) Området mellom enhetene: Effektiv bjelkebredde: bw450mm-50mm400mm VRd,max 3765kN 400mm/900mm1673kN (>VRd/ OK!) Side 6 av 30

27 5.3.3 HORISONTLRMERING I BJELKEENDE I henhold til fagverkmodell, e Figur 6 i memo 51: RVU z f NB. Dette repreenterer armeringbehov pr. enhet. Lik mengde horiontalarmering må legge inn i underkant av begge enheter, e ekempel og beregning i Memo 51. Merk: Horiontale bøyler er alltid anbefalt for denne enheten ILLUSTRSJON V RMERING I BJELKEENDE Figur 15: rmering i bjelkeenden. Side 7 av 30

28 5.4 SØYLE Figur 16 vier anbefalt minimum øylebredde. Figur 16: BSF700 øyleenhet. (rmering er ikke vit komplett) RMERING I SONE 1 UNDER SØYLEENHETEN Hovedbøyler: Nødvendig tverrnittareal: 0,4 F f 0, N 435MPa V 644mm 644mm Nødvendig antall ø1 bøyler: n 5, mm Tre doble Ø1 i one 1 er tiltrekkelig. Se avnitt. og Figur 4 for prinipiell og anbefalt armeringføring. Side 8 av 30

29 Senternåler:_ Nødvendig tverrnittareal: F f H 483mm 483mm Nødvendig antall Ø1 nitt: n 4, mm Velger å bruke bøyler og ikke nåler. Trenger tre bøyler Ø1 (gir ek nitt). Se avnitt. og Figur 4 for prinipiell og anbefalt armeringføring. Side 9 av 30

30 REVISJON Dato: Bekrivele: Førte utgave Utregning i kapittel 5. oppdatert Endret halvrundtål BSF Endret plaering av M16 på halvrundtål i front BSF Inkludert mutter på begge ider av tålplater på gjengetenger Ny mal Side 30 av 30

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING

BSF ENHETER BEREGNING AV ARMERING Side 1 av 61 INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 4 1.1 GENERELT... 4 1. STANDARDER... 4 1.3 KVALITETER... 5 1.4 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 6 1.5 LAST... 8 1.6 TOLERANSER...

Detaljer

Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150

Dato: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER. Siste rev.: Dok. nr.: BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 MEMO 830 Dato: 19.09.013 Sign.: sss DTF/DTS EKSEMPELBEREGNINGER Siste rev.: 13.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K6-10-30 Kontr.: ps BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD BEREGNING AV ARMERING

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL edlegg 6. KAPASITETSBEREGIG FOR ISTØPTE STÅLPLATER ED FORAKRIG TYPE KL Etter Betongelementboken bind B kapittel 9. Kapaitetkontrollen utøre i bruddgrenetiltanden. De ytre latene dele i latvirkninger på

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55 MEMO 55 Dato: 1.10.013 Sign.: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: 11.05.16 Sign.: sss GERBERSKJØT BJELKE-BJELKE Dok. nr.: K4-10/55 Kontr.: ps DIMENSJONERING BSF BEREGNING AV ARMERING, GERBERSKJØT

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 812 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss BEREGNING AV ARMERING Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/12 Kontr.: ps DIMENSJONERING BEREGNING AV ARMERING DTF150/DTS150 INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 732 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG, BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/32 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 74a Dato: 09.03.0 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/3 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE PBKL

KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE PBKL KAPASITETSBEREGIG FOR ISTPTE STÅLPLATER MED FORAKRIG TYPE PBKL Etter Betongelementboken bind B kaittel 9. Kaaitetkontrollen utøre i bruddgrenetiltanden. De ytre latene dele i latvirkninger å tållaten.

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 701a Dato: 31.08.2012 Sign.: sss BWC 55 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE Siste rev.: Dok. nr.: 19.01.2013 K5-10/2a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT MEMO 742 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE BEREGNING AV FORANKRINGSPUNKT Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-742 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING MEMO 711 Dato: 11.0.015 Sign.: sss SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.016 K5-10/711 Sign.: Kontr.: sss ps SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/12 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering

MEMO 703a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Standard armering INNHOLD BWC 55-740 Dato: 15.05.2012 Side 1 av 19 FORUTSETNINGER...2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERRØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 712 Dato: 11.02.2015 Sign.: sss BWC H60 / BWC HV80 - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/712 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD TILLATT

Detaljer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER MEMO 741 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE TEKNISKE SPESIFIKASJONER Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-741 Sign.: Kontr.: sss nb TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Detaljer

ARMERING AV TSS 20 FA

ARMERING AV TSS 20 FA MEMO 65 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 20 FA Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 20 FA INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG

Detaljer

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 722b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/10 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 733 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/33 Sign.: Kontr.: sss jb STANDARD SVEISER

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 744 Dato: 1.01.016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 3.05.016 K5-10-744 Sign.: Kontr.: sss nb EKSEMPEL INNHOLD EKSEMPEL... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER

DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER MEMO 811 Dato: 16.08.2012 Sign.: sss TEKNISKE SPESIFIKASJONER Siste rev.: 13.05.2016 Sign.: sss DTF150/DTS150 Dok. nr.: K6-10/11 Kontr.: ps DIMENSJONERING TEKNISKE SPESIFIKASJONER DTF150/DTS150 DIMENSJONER

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 704 Dato: 8.0.0 Sign.: sss BWC 55-740 / BWC 55 LIGHT SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.:.09.06 K5-4/5 Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Dato: ps DIMENSJONERING

Dato: ps DIMENSJONERING MEMO 55d Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 101 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55d Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 101 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 57 Dato: 04.10.2011 Sign.: sss TSS 102 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/57 Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 102 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50 240 Dato: 07.06.12 sss Side 1 av 6 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 STÅL, BETONG OG

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: EKSEMPEL MEMO 734 Dato: 07.06.0 Sign.: sss BWC 50-40 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG EKSEMPEL Siste rev.: Dok. nr.: 8.05.06 K5-0/34 Sign.: Kontr.: sss ps EKSEMPEL INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER

Detaljer

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING

BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING MEMO 743 Dato: 12.01.2016 Sign.: sss BWC 30-U UTKRAGET BALKONG - INNSPENT I PLASSTØPT DEKKE FORANKRINGSARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 23.05.2016 K5-10-743 Sign.: Kontr.: sss nb BWC 30-U UTKRAGET BALKONG

Detaljer

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1)

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1) Side 1 av 7 BJELKE OG SØYLEENHETER 1.1 KVALITETER Armering 500C (EN 1992-1-1, Appendiks C): f yd = f yk/γ s = 500/1,15 = 435 MPa Stål Sxxx (EN 10025-2): Stål S355: Strekk/trykk: f yd = f y/ γ M0 = 355/1,1

Detaljer

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER

TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER MEMO 55c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss TSS 41 Siste rev.: 20.05.2016 Sign.: sss ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Dok. nr.: K3-10/55c Kontr.: ps DIMENSJONERING TSS 41 ANBEFALT ARMERINGSMØNSTER Figur 1: Anbefalt

Detaljer

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102 MEMO 60 Dato: 04.10.011 Sign.: sss TSS 10 Siste rev.: 0.05.016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 10 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering

MEMO 733. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Standard sveiser og armering INNHOLD BWC 50-240 Side 1 av 9 FORUTSETNINGER... 2 GENERELT... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ KOMPLETT ENHET... 2 TILLATT BRUDDLAST PÅ YTTERØR BRUKT I KOMBINASJON MED TSS... 2 TILLATT BRUDDLAST VED BRUK AV INNERRØR

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 101 MEMO 54d Dato: 6.04.011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 101 Siste rev.: 19.05.016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54d Kontr.: ps ARMERING AV TSS 101 INNHOLD ARMERING AV TSS 101... 1 GRUNNLEGGENDE

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering

C8 BJELKER. 8.1 OPPLEGG MED RETT ENDE Dimensjonering 180 I det følgende behandles typiske opplegg for bjelker. Dessuten gjennomgås dimensjonering av hylle for opplegg av dekker, mens dimensjonering av forbindelsen er vist i kapittel C11 for ribbeplater og

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: ARMERING AV TSS 41 MEMO 54c Dato: 26.04.2011 Sign.: sss ARMERING AV TSS 41 Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss DIMENSJONERING Dok. nr.: K3-10/54c Kontr.: ps ARMERING AV TSS 41 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41 Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4 Side av 9 GUNNLEGGENDE

Detaljer

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA Dato: 10.04.2015 sss Side 1 av 9 INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 3 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 3 Rør: CFRHS 40x40x4, L=215mm.

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.:

Dato: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: MEMO 56 Dato: 1.10.013 Sign.: sss BSF BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: 11.05.16 Sign.: sss T-FORBINDELSE BJELKE-BJELKE Dok. nr.: K4-10/56 Kontr.: ps DIMENSJONERING BSF BEREGNING AV ARMERING, T-FORBINDELSE

Detaljer

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71 32 C2 BJELKER 2.1.3 Dimensjonering for skjærkraft For å sikre bestandigheten bør spenningen f yd i armeringen ved ut - sparinger begrenses i henhold til tabell C 6.5. Små utsparinger Når utsparingen Ø

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703b Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55 LIGHT - SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4B Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD

Detaljer

Dato: Siste rev.: Dok. nr.:

Dato: Siste rev.: Dok. nr.: MEMO 703a Dato: 15.05.2012 Sign.: sss BWC 55-740 SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE STANDARD ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 22.09.2016 K5-10/4a Sign.: Kontr.: sss ps DIMENSJONERING INNHOLD FORUTSETNINGER...

Detaljer

STANDARD SVEISER OG ARMERING

STANDARD SVEISER OG ARMERING MEMO 723a Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 80-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG STANDARD SVEISER OG ARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/11 Sign.: Kontr.: sss ps INNHOLD STANDARD

Detaljer

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg.

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg. C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 211 Et alternativ er å sveise bjelken til søyletoppen som vist i figur C 9.6.b. Kraft i sveis på grunn av tverrlastmomentet alene: S Ed = M Ed /

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING

TSS/RVK - EN KORT INNFØRING MEMO 63 Dato: 22.01.2015 Sign.: sss TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Siste rev.: 19.05.2016 Sign.: sss PROSJEKTERING Dok. nr.: K3-10/63 Kontr.: ps TSS/RVK - EN KORT INNFØRING Denne innføringen er ment å gi

Detaljer

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER

C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 207 9.1 TO-SKIPS INDUSTRIHALL Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunk t - ene i en to-skips industrihall, ved hjelp av tabellene

Detaljer

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket

C11 RIBBEPLATER 231. Figur C Ribbeplater med strekkbånd. a) Strekkbånd i bjelken. b) Strekkbånd på opplegget. c) Strekkbånd på dekket C11 RIBBEPLATER 231 Lask a) Strekkbånd i bjelken b) Strekkbånd på opplegget c) Strekkbånd på dekket d) Armering og utstøping e) Innstøpt flattstål i plate res dette ofte med at den samme forbindelsen også

Detaljer

KAPASITETER OG DIMENSJONER TSS 102

KAPASITETER OG DIMENSJONER TSS 102 MEMO 53a Dato: Siste rev.: Dok. nr.: 04.10.2011 19.05.2016 K3-10/53a Sign.: Sign.: Kontr.: sss sss ps KAPASITETER OG DIMENSJONER PROSJEKTERING KAPASITETER OG DIMENSJONER enhetene skiller seg fra TSS 101

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Onsdag 2. desember 1998 kl

EKSAMEN I FAG SIF 4014 FYSIKK 3 Onsdag 2. desember 1998 kl Side av 7 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under ekamen: Førteamanueni Knut Arne Strand Telefon: 73 59 34 6 EKSAMEN I FAG SIF 44 FYSIKK 3 Ondag. deember

Detaljer

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense.

C13 SKIVER 275. Tabell C Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. C13 SKIER 275 Tabell C 13.12. Skjærkapasitet til svært glatt og urisset støpt fuge. Heft og øvre grense. Rd (kn/m) Fuge- B25, γ c = 1,8 B30, γ c = 1,8 B35, γ c = 1,8 bredde f cd = 11,8 MPa f cd = 14,2

Detaljer

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101

KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 MEMO 52 Dato: Siste rev.: Dok. nr.: 26.10.2011 06.12.2016 K3-10/52 Sign.: Sign.: Kontr.: sss sss ps KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 PROSJEKTERING KAPASITETER OG DIMENSJONER RVK101 RVK-enhetene består

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft

INNHOLDSFORTEGNELSE. BETONexpress - eksempler betongbjelker. 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft - eksempler betongbjelker INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BJELKE-001, Bjelketverrsnitt med bøyningsmoment og skjærkraft 1.1. Dimensjonering for bøyning i bruddgrensetilstand 1.2. Dimensjonering mot skjærbrudd 2.

Detaljer

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre Staten vegveen 14.6 Betong og materialer til betong 14.63 Underøkele av herdet betong 14.637 - ide 1 av 5 14.637 Kapillær ugehatighet og porøitet, PF Gjeldende proe (nov. 1996): NY Omfang Metodebekrivelen

Detaljer

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.2.2 Dimensjonering av knutepunkter 92 Det er derfor tilstrekkelig å kontrollere hver av lastene sine hovedretninger. Se også punkt 2.1.4 her. E Edx + 0 E Edy 0 E Edx + E Edy 5.2.1.8 Kraftfordeling til veggskivene Tar utgangspunkt i taket

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

B19 FORANKRING AV STÅL 297

B19 FORANKRING AV STÅL 297 B19 FORANKRING AV STÅL 297 19.11 FORANKRING AV ARMERING I denne sammenhengen betyr «armering» kamstål B500NC som støpes inn i elementer eller støpes inn i fuger på byggeplass. Sveising eller liming av

Detaljer

Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2?

Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2? Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2? Jan Arve Øverli Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU 1 The never ending story of shear design Ritter, W., 1899, Die Bauweise

Detaljer

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering

MEMO 702a. Søyler i front - Innfesting i plasstøpt dekke Beregning av dekke og balkongarmering INNHOLD BWC 55-740 MEMO 70a Dato: 5.05.0 Sgn: sss Sste e:.0.05 Søyler front - Innfestng plasstøpt dekke Beregnng a dekke og alkongarmerng Sgn: sss Dok. nr. K5-0/3a Kontr: ps Sde a 6 GUNNLEGGENDE OUTSETNINGE

Detaljer

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet

C11 RIBBEPLATER. Figur C Typiske opplegg for ribbeplater. a) Benyttes når bjelken og bjelkens opplegg tåler torsjonsmomentet C11 RIBBEPLATER 225 I det følgende behandles typiske opplegg for ribbeplater, samt noen typiske sveiseforbindelser. Beregning av ribbeplater som horisontalskiver er behandlet i kapittel C13. Generell beregning

Detaljer

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER

7.1.4 Hylsefundament C7 SØYLER 148 C7 SØYLER Tabell C 7.5. Forankring av limte stenger uten forankringsfot. Forutsetninger: Kamstål B500NC: f yd = 500 / 1,15 = 435 MPa l bd = nødvendig forankringslengde for oppgitt strekkapasitet l

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle

5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Seismisk last på søylene Dimensjonering av innersøyle 118 5.5.5 Kombinasjon av ortogonale lastretninger Da bygget er regulært i planet samt at det kun er søylene som er avstivende, kan det forutsettes at den seismiske påvirkningen virker separat og ikke behøver

Detaljer

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter

5.1.2 Dimensjonering av knutepunkter 80 H5 DIMENSJONERINGSEKSEMPLER V (kn) og M (knm) 500 0 500 1000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 x (m) 1500 Snitt 4 (33,7 m < x < 50,8 m): F y = 0; det vil si: V f + h fy x H y2 H y5 H y4 = 0 V f = 10,1 x

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 26 Innstøpningsgods av ubrennbart materiale kan benyttes i steget, forutsatt at avstanden mellom innstøpningsgods og armeringen ikke er mindre enn krav til armeringsdybde. Innstøpningsgods og sveiseplater

Detaljer

ESERO AKTIVITET BYGGING AV TRYKKLUFTRAKETT. Elevaktivitet. 6 år og oppover. Utviklet av

ESERO AKTIVITET BYGGING AV TRYKKLUFTRAKETT. Elevaktivitet. 6 år og oppover. Utviklet av ESERO AKTIVITET 6 år og oppover Utviklet av Elevaktivitet Overikt Tid Læremål Nødvendige materialer timer Gi deltagerne mulighet til å bruke teori fra et foredrag i raketteknikk og ette det i praki. Teip

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i Kontoransatte i BUP, del II. 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i Kontoranatte i BUP, del II 15 tudiepoeng Høgkolen i Sør-Trøndelag Avdeling for hele-og oialfag 2004 Godkjent avdelingtyret AHS 09.12.04 Etableringtillatele gitt av Avdelingtyret

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING

6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING 6. og 7. januar PRAKTISK BETONGDIMENSJONERING (9) Fundamentering- pelehoder www.betong.net Øystein Løset, Torgeir Steen, Dr. Techn Olav Olsen 2 KORT OM MEG SELV > 1974 NTH Bygg, betong og statikk > ->1988

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009.

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009. Følgende beregninger skal utføres: Strekkapasiteten til knuteplatene EC3 Del 1-1 pkt 6.2.3 Bolteforbindr EC3 Del 1-8 pkt 3.4 kategorier av skrueforbindr Brudd i søylens flens: EC 3: del 1-8: tabell 7.13

Detaljer

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER

3T-MR - H over E1-32,8 kn 1. SiV - 5. btr - E2 Christiansen og Roberg AS BER 3T-MR - H40-1-2 over E1-32,8 kn 1 Dataprogram: E-BJELKE versjon 6.5 Laget av Sletten Byggdata Beregningene er basert på NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990:2002 + NA:2008 Data er lagret på fil: G:\SiV 5 - E2

Detaljer

HALFEN HSC KONSOLLARMERING HSC 07 N BETONG

HALFEN HSC KONSOLLARMERING HSC 07 N BETONG HAFEN HSC KONSOARMERING HSC 07 N BETONG HAFEN HSC KONSOARMERING System og bruksområder System HAFEN HSC konsollarmering er en spesialarmering som er konstruert for å gi kraftig og økonomisk forbindelse

Detaljer

H Laplacetransformasjon, transientanalyse og Z- transformasjon

H Laplacetransformasjon, transientanalyse og Z- transformasjon FYS30 H013-1 Laplacetranformajon, tranientanalye og Z- tranformajon... 1 801 Paivt Chebyhevfilter (H00-4)... 80 Aktivt Butterworth & Beel filter (H03-1)... 3 807 Fra 1-orden prototype Beel filter til båndpa...

Detaljer

FORSIDE BØYELISTER Prosjekt : 04-1725 Parsell : E16, Kongevegen - Masterudvegen Konstruksjon : Vingersnoret bru BØYELISTER Tilhørende tegninger : s. 101-118 Vingersnoret bru K200-021 - K200-026 REVISJON

Detaljer

For bedre visualisering tegner vi

For bedre visualisering tegner vi MSK MSKIKOSTRUKSJO ØSIGSORSG TI ØVIGSOPPGVR Oppgave 8. 8.5 ØVIG 9: DIMSJORIG V SKRUORBIDSR Oppgave 8- a) Totalraften i ruen er gitt ved: b der er forpenningraften og er andelen av ytre raften o ta av en

Detaljer

Focus 2D Konstruksjon

Focus 2D Konstruksjon Prosjekt: betongtal Beregning utført 01.04.2009 14:49:48 Focus 2D Konstruksjon BEREGNING AV PLANE KONSTRUKSJONER NTNU Student 3. Klasse 2008 14:49:48-01.04.2009 Side:1 1. KONSTRUKSJONSMODELL OG LASTER

Detaljer

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave

DEDIP2 Brukerprofil. APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen. 7. april 2006 2. utgave DEDIP2 Brukerprofil APERAK (Kvittering faktura) til bruk for dagligvarehandelen 7. april 2006 2. utgave INNHOLDFORTEGNELE: Introdukjon ide 2 Meldingtabell ide 4 Ekempel ide 6 Verjon- /endringlogg ide 8

Detaljer

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter. 57 600 50 Figur C.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. punktlaster og linjelaster som overføres til naboelementene avhenger av konstruksjonens stivhet i tverretningen. Dette må beregnes basert på påstøpens

Detaljer

C13 SKIVER HORISONTALE SKIVER Generell virkemåte og oversikt over aktuelle elementtyper finnes i bind B, punkt 12.4.

C13 SKIVER HORISONTALE SKIVER Generell virkemåte og oversikt over aktuelle elementtyper finnes i bind B, punkt 12.4. 254 C13 SKIER I det følgende behandles typiske knutepunkter for skiver. All generell informasjon finnes i bind B. Beregning av minimumskrefter på forbindelser er spesielt viktig for skiver, og grunnlaget

Detaljer

Strekkforankring av stenger med fot

Strekkforankring av stenger med fot 236 B19 FORAKRIG AV STÅL 19.3.2 Strekkforankring av stenger med fot 19.3.2.1 Generelt kjeglebrudd Anvisningene her baserer seg delvis på J. Hisdal, Masteroppgave \10\. Masteroppgaven analyserer hovedsakelig

Detaljer

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil

recostal type RSH Skjøtejernskassetter med trapesprofil recostal type RSH Eurokode 2 Geometrisk utformet trapesskjøt recostal trapesprofil møter de høyeste kravene gjeldende fortanning/skjærkraft I.h.h.t Eurokode 2 direktivene. Skjøtejernskassetter med trapesprofil

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 13. mars 2002

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 13. mars 2002 Samfunnøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 3. mar 00 Måling av graden av riikoaverjon Blant konkave nyttefunkjoner: Mer konkav betyr terkere riikoaverjon Vanlig å måle grad av konkavitet

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren Grunnbegrep. Grunnbegrep, sannsynligheten for et utfall ÅM110 Sannynlighetregning med tatitikk, våren 2010 Kp. 2 Sannynlighetregning (annynlighetteori) 1 Grunnbegrep Stokatik forøk: forøk med uforutigbart utfall Enkeltutfall: et av de mulige utfallene av et

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer