The sleeping lady. Malta ca bc.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The sleeping lady. Malta ca. 3600-2500 bc."

Transkript

1 1/3 av livet

2 The sleeping lady. Malta ca bc.

3 Døgnrytme Søvnens fysiologi Søvnen endres med alderen Har drømmene betydning? Hvorfor må vi sove? Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer Livsstil for god søvn

4 DØGNRYTME Alt liv har rytmiske vekslinger basert på omgivelsenes veksling mellom Lys/mørke Varme/kulde Men dette er ikke det eneste som bestemmer døgnrytmen.

5 D ORTOUS PLANTEEKSPERIMENT 1729 Cellene har automatisk egenrytme knyttet til genene. Grunnlaget for dette er antagelig lagt for ca 750 mill.år siden. Vi kjenner i dag ca 40 gener som deltar i rytmereguleringen.

6 Strukturer for regulering av søvn/våkenhet Midthjernen styrer livsviktige funksjoner, inkludert døgnrytmen

7 Døgnrytme- en vekselvirkning mellom hypothalamus og epifysen Lyspåvirkning og andre sansestimuli: aktiverer «vår indre klokke». Nucleus suprachiasmaticus (nsc) har egenrytme på ca 25 timer. Aktiverer våkenhetsfremmende strukturer og hemmer epifysen Manglende lyspåvirkning: Midthjernen og hjernestammen Økt aktivitet i epifysen som produserer melatonin

8 Døgnvariasjoner i melatonin og hypokretin Dag Natt Dag Hypokretin - et signalstoff for våkenhet, Melatonin et søvnhormon

9 Døgnets temperaturkurve Nadir: Hundevakten, Ulvetimen - Laveste temperatur, laveste aktivering, vanskeligst å holde seg våken, laveste kognitive og motoriske prestasjoner. Størst risiko for arbeidsulykker og trafikkulykker.

10 Døgnrytmen endrer seg med alderen Periode med søvn

11 Døgnrytmen styres av celler i nucleus suprachiasmaticus Døgnrytmen justeres av lyspåvirkning hver morgen Døgnrytmen påvirkes av vaner og livsstil

12

13 Hva er søvn? Langvarig hvile med kroppen avslappet og i ro Ingen bevisst opplevelse av omgivelsene Ingen bevisst reaksjon på lette stimuli Omstilles raskt til våkenhet ved sterke stimuli Kan ikke gjenkalles i hukommelsen Karakteristiske EEG-forandringer Omstilling av kroppslige funksjoner

14 Sentrale strukturer i regulering av søvn/våkenhet Søvn og våkenhet avhenger av mengden av aktiverende signaler som når hjernebarken

15 UNDERSØKELSER AV SØVN Prinsipp for EEG Registrering av forskjell mellom elektriske felt på hjernens overflate, generert av synkront arbeidende pyramideceller i hjernebarken.

16 Polysomnografi (psg)

17 Rectshaffen og Cale s søvnstadier: Non-REM søvn: Stadium 1 (døs) Stadium 2 (lett søvn) Stadium 3 (og 4) (dyp søvn, deltasøvn) REM-søvn (rapid eye movement, drømmesøvn )

18 EEG VED DE ULIKE SØVNSTADIENE

19 Polysomnogram Normal søvn

20 NON REM-SØVN 3 stadier Mest og dypest Non-REM søvn første del av natten Dyp non-rem søvn er viktigst for å kjenne seg uthvilt Under dyp non-rem søvn produseres bl.a. veksthormon.

21 REM-SØVN (Rapid eye movement sleep, drømmesøvn ) Episodiske raske øyebevegelser Muskellammelse Svakere regulering av kroppslige funksjoner Livlige drømmer Forsterket innlæring?

22 Fordeling av søvnstadier endres med alderen

23 Hva skjer i kroppen når vi sover? «Termostaten» skrus ned. senket kroppstemperatur, 5-20% redusert forbrenning Økt hormonproduksjon veksthormon, kortisol, antidiuretisk hormon Redusert hormonproduksjon Adrenalin, TSH (thyreoideastimulerende hormon) Puls og blodtrykk Redusert under non-rem, dårlig regulert under REM Åndedrett Fordøyelse Lavere O2- og høyere CO2-metning, slappere pustemuskler Økt produsjon av magesyre på fornatten Rytmisk tarmaktivitet i ca 90 minutters sykler

24 Hva er drømmer?

25 Hvorfor sover vi? Vekst Reparasjon Forberedelse til ny aktivitet Bearbeidelse av inntrykk Forsterke innlæring «Nullstilling» av sentralnervesystemet

26 KONSEKVENSER AV SØVNMANGEL Kortvarig søvnmangel: Mentale: Humørsvingninger, irritabilitet, konsentrasjonsvansker Søvnighet, mikrosøvn Kognitive: Redusert hurtighet, presisjon Redusert innlæring, hukommelse, oppmerksomhet Nevrologiske: Livligere dype reflekser Senket smerteterskel Senket krampeterskel Langvarig søvnmangel: Hormonelle: Redusert lengdevekst hos barn Redusert kullhydratomsetning Økt kortisolnivå om kvelden Økt risiko for metabolsk syndrom, Tidlige aldersforandringer Mentale: Svekket dømmekraft ved beslutninger

27 SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER AV FOR LITE SØVN Livsstilsykdommer (diabetes II, hjerte-kar-sykd.) Utbrenthet Trafikkulykker (30% av møteulykker på rette, oversiktlige strekninger skyldes at føreren har sovnet. Nesten alle med dødelig utfall. Sintef 1999) Arbeidsulykker

28 PAUSE

29 Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer Forekomst: 15-30% av befolkningen 1/5 av alle lege-pasientkontakter hos almenpraktikere i Norge skyldes søvnproblematikk 1/3 av alle som oppsøker almenpraktiker, uansett årsak, har problemer med nattesøvnen (Straand 1997)

30 De viktigste søvnsykdommene: Insomnier Hypersomnier Døgnrytmeforstyrrelser Parasomnier

31 INSOMNI Vansker med innsovning og/eller opprettholdelse av søvn. Prevalens: 10-30%

32 INSOMNIKRITERIER: VARIGHET > 1 MND, minst 3 netter/uke INNSOVNINGSTID > 30 MIN AVBRUTT SØVN (>45 min.våkenhet eller >5 oppvåkninger i.l.a. søvnperioden) FOR TIDLIG OPPVÅKNING (<6 timer søvn, eller <80% av tidligere søvnlengde) DAGSYMPTOMER

33 DAGSYMPTOMER Mentale forandringer Tretthet Humørsvingninger Irritabilitet Kognitive funksjoner Redusert: Konsentrasjon Oppmerksomhet, årvåkenhet Hurtighet, presisjon, Korttidshukommelse Regneoppgaver, tallgjenkjenning, etc

34 INNDELING AV INSOMNI PRIMÆR INSOMNI INNLÆRT søvnløshet (psykofysiologisk insomni) IDIOPATISK INSOMNI (sjelden tilstand med tidlig debut) SØVNAGNOSI (manglende opplevelse av egen søvn) SEKUNDÆR INSOMNI Somatisk sykdom Psykologiske/psykiatriske årsaker Uheldige søvnvaner ( søvnhygiene ) Medikamenter/alkohol/stoffmisbruk Smerter Nattlige myoklonier, restless legs ( KORTSOVERE )

35 IKKE- MEDIKAMENTELL BEHANDLING Søvndagbok Søvnhygiene opparbeide søvnbehov faste søvnrutiner unngå aktivering før leggetid Stimuluskontroll (seng = søvn) Søvnrestriksjon Avspenningsteknikker

36 Alkohol, koffein og søvn Inntak av alkohol/koffein

37 MEDIKAMENTELL BEHANDLING Kan vurderes etter at eventuell årsak er utredet og behandlet. Kan forsøkes når søvnvanskene antas å være forbigående. Kan forsøkes over tidsbegrenset periode ved kronisk insomni. Tilpasses type søvnproblem: Kort virkningstid/halveringstid best ved innsovningsproblemer Lang best ved tidlig oppvåkning Melatonin slow release (Cirkadin) ev. for >55 år Obs. cumulativ effekt ved lang halveringstid Avtagende effekt etter ca 1-2 uker Obs. rebound insomni ved seponering Obs. toleranse/avhengighet

38 Rebound effect ved seponering av hypnotica God Middels god søvn Dårlig søvn

39 UROLIGE BEN EN VANLIG ÅRSAK TIL SEKUNDÆR INSOMNI Innsovningsmyoklonier Ukjent årsak Klonazepam (Rivotril) hvis det hindrer innsovning Restless legs syndrom (RLS) Ubehag, uro, kribling i bena om kvelden, i hvile Sterk trang til bevegelse eller gange. Lindres ved kraftig bevegelse Forværres i varme omgivelser og ved graviditet Forekomst 10-15%, ingen kjønnsforskjell Gir innsovningsproblemer hos ca 80% Autosomal dominant arv i enkelte familier Assosiert med jernmangelanemi, magnesiummangel, revmatoid artritt, fibromyalgi, polynevropati, uremi Nattlige myoklonier (PLM) Evt. behandl.: dopaminerge midler (Sifrol), Rivotril, magnesium

40 HYPERSOMNIER

41 FELLESTREKK VED HYPERSOMNI Søvnighet, søvnanfall, mikrosøvn på dagtid Kognitiv funksjonssvikt ved søvnighet Oppmerksomhet Læring, Korttidshukommelse Presisjon Tempo og reaksjonsevne

42 DE VIKTIGSTE HYPERSOMNIENE: Hypersomni ved søvnrelaterte pusteforstyrrelser. Obstruktivt søvnapné/hypopnésyndrom Økt motstand i de øvre luftveier Sentralt søvnapnésyndrom CNS-hypersomnier (hypersomnier som skyldes forstyrrelser i hjernens regulering av søvn.) Narkolepsi Idiopatisk CNS-hypersomni Sekundære CNS-hypersomnier

43 Søvnutløste pusteforstyrrelser Snorking Økt motstand i øvre luftveier (upper airway resistance syndrome, UARS) Obstruktiv pustestopp under søvn (OSAS) Sentral pustestopp under søvn

44 Konsekvenser av OSAS Dagsymptomer: Hypersomni, søvnanfall Kognitive problemer Depresjon Ulykkesrisiko Somatiske konsekvenser Høyt blodtrykk (>40% av pas. med OSAS) Andre kardiovaskulære sykd. (angina pectoris, hjerteinfarkt, TIA, hjerneslag) Veksthemning hos barn

45 OSAS (forts.) Forekomst: 2-5% hos voksne og barn Årsaker: Trange forhold i svelg/øvre luftveier Overvekt (voksne) Store mandler og lymfatisk vev i svelget (barn) Anatomiske misforhold (f.eks Downs syndrom) Syndromer med nedsatt muskeltonus i svelget (Enkelte muskelsykdommer)

46 Utredning av OSAS Registrering av luftstrøm gjennom nese/munn, oxymetri og pustebevegelser under søvn.

47 Obstruktiv apné Periodevis sek. stopp i luftstrøm gjennom nese og munn (øverste linje), men fortsatt pustebevegelser av brystkassen. Fallende surstoffmetning i blodet etter pustepauser (nederste linjer) Sentral apné Manglende signal om pustebevegelser fra hjernestammen gir stopp både av luftstrøm og pustebevegelser.

48 Behandling av OSAS KONSERVATIV BEHANDLING Vektreduksjon Unngå alkohol, tobakk og sovemedisiner Evt. sideleie CPAP PÅ MASKE (Continuous Positive Airway Pressure) KIRURGISK BEHANDLING BITTSKINNER

49 Incidence of narcolepsy in Norwegian children and adolescents after vaccination against H1N1 influenza A. Heier MS, Gautvik KM, Wannag E, Bronder KH, Midtlyng E, Kamaleri Y, Storsaeter J. Sleep Med 2013; 14:

50 5 Number of weeks from vaccine to EDS (n=52) 4 3 Median=11 weeks Weeks Latency from vaccination to onset of symptoms in 58 of vaccinated children (6 with unspecified latency). 42 with onset of symptoms within 6 months after vaccination. Narcolepsy onset in 5 of unvaccinated children during the same period

51 NARKOLEPSI Forekomst 0,002-0,005%, Debutalder oftest 5-30 år Hovedsymptomer: Hypersomni Katapleksi Hypnagoge hallusinasjoner Søvnparalyse Andre fenomener: Forstyrret nattesøvn, mareritt Automatismer Konsentrasjons- og hukommelsesproblem Sekundære sosiale problemer Depresjon

52 Årsak: Genetisk disposisjon (vevstype HLADQB1*0602 hos > 90%) Destruksjon av hypokretinproduserende nevroner i hypothalamus (sterkt redusert hcrt-innhold i spinalvæsken) Autoimmun reaksjon (trigget av infeksjon?, vaksine?, annet?) Første bilde av hypokretinsystemet. (rottehjerne) Man ser noen få tusen hypokretinproduserende nevroner i dorsolaterale hypothalamus (svart farge.) Gautvik et al. PNAS 1996

53 Ekstrem søvnighet og søvnanfall om dagen Foreldre reagerer sjelden på dette før ca 5 års alder. Kan også arte seg som hyperaktivitet, kranglethet hos barn. EDS: excessive daytime sleepiness Mikrosøvn Automatismer Søvnanfall

54 Katapleksi Plutselig tap av muskelkraft ved brå emosjonelle stimuli. F.eks: latter, overraskelse, sinne, o.a.

55 Hypnagoge hallusinasjoner Livaktige sanseinntrykk ved innsovning eller oppvåkning Små barnet kan ikke gjøre rede for dette, større barn og voksne kvier seg for å snakke om det.

56 Søvnparalyse Forbigående muskellammelse ved oppvåkning. Små barn kan ikke gjøre rede for dette

57 Diagnostikk Utelukke andre årsaker Polysomnografi (PSG) Utelukke søvnapne-syndrom o.a. Søvnforstyrrelser Multippel søvnlatens-test, (MSLT) Mean søvnlatens <5 min (8min), 2 SOREM Vevstypebestemmelse HLA DR2, HLA DQB1* 0602 Neg. vevstype usannsynliggjør diagn. Hypokretin i spinalvæsken <110 pg/ml

58 Søvnregistreringer: Helnatts registrering av søvnstadier, respirasjon og andre relevante parametre (Psg), etterfulgt av 4-5 innsovningstester påfølgende dag (MSLT).

59 Multippel søvnlatenstest (MSLT) Registrering av søvnstadier i 4-5 innsovningstester Testene gjøres hver 2. time Det måles: gjennomsnittlig søvnlatens ( narkolepsi:<8min.), antall tester med REM-søvn (SOREM) (narkolepsi: minst 2 SOREM)

60 BEHANDLING Hypersomni: Sentralstimulerende midler (Amfetamin, methylfenidat, modafinil,xyrem) Strukturering av dagen (innlagte hvilepauser, lys, fysisk aktivitet, søvnhygieniske tiltak) Assosierte symptomer ved narkolepsi: Trisykliske antidepressiva (anafranil) SSRI Xyrem

61 Døgnrytmeforstyrrelser

62 Normale døgnrytmevariasjoner: Morgenmennesker ( A-mennesker ) Kveldsmennesker ( B-mennesker ) Døgnrytmeforstyrrelser: Forsinket søvnfasesyndrom (Ikke bare dovenskap, men et eget gen) Fremskutt søvnfasesyndrom Uregelmessig søvn-våken-mønster Døgnrytmeforstyrrelse etter reise over flere tidssoner (jet-lag) Døgnrytmeforstyrrelse ved skift og nattarbeid

63 Diagnostikk av forsinket søvnfase: søvndagbok over flere uker Forsinket søvnfasesyndrom hvor personen sover til han våkner av seg selv. Selve søvnen er normal, men forskjøvet i tid.

64 Forsinket søvnfasesyndrom der personen benytter vekkerklokke. Søvnen blir sterkt forkortet på hverdagene, og tas igjen med ekstra lang søvn utover dagen i helgene.

65 Lysbehandling

66 Lysbehandling etter nadir gir tidligere innsovning og oppvåkning. Lysbehandling før nadir gir senere innsovning og oppvåkning. Kan eventuelt kombineres med Melatonin om kvelden. Deretter opprettholdelse av søvnmønsteret. Stå opp tidlig også i helgene.

67 RÅD FOR GOD SØVN

68 RÅD FOR GOD SØVN Stå opp til samme tid hver dag Minst ½ time ute i dagslys hver dag ««fysisk aktivitet hver dag Unngå søvn på dagtid «kaffe, te og cola etter kl «kraftig mosjon etter kl Ikke gå til sengs sulten eller «overmett» Soverommet mørkt, stille og passe kjølig «et sted for søvn, ikke arbeid,tv eller problemløsing

69

Rectshaffen og Cale s søvnstadier:

Rectshaffen og Cale s søvnstadier: BARN OG SØVN v/ Mona Skard Heier Rectshaffen og Cale s søvnstadier: Non-REM søvn: Stadium 1 (døs) Stadium 2 (lett søvn) Stadium 3 (dyp søvn, deltasøvn) Stadium 4 (dypeste søvn, deltasøvn REM-søvn (rapid

Detaljer

Søvnproblemer Utredning og behandling

Søvnproblemer Utredning og behandling Søvnproblemer Utredning og behandling Bjørn Bjorvatn professor dr.med. Universitetet i Bergen Bergen søvnsenter Leder, Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer Leder, Senter for Søvnmedisin, Haukeland

Detaljer

Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene?

Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene? Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene? 5.årsoppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Anne Marit Kojedal, MK-06 Veileder: Trond Bratlid,

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Søvn. Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013

Søvn. Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013 Søvn Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013 1 Disposisjon a) Mange sliter med søvnen, s. 3 b) Kunnskap om søvn, s. 5 c) Dagbladet, oktober 2013, s. 10 d) Søvnforstyrrelser, s.

Detaljer

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Den mysti 28 ske søvnen 29 Tema Søvn «Å spørre om hvorfor vi sover, er like meningsløst som å spørre hvorfor vi er våkne. Bjørn Bjorvatn Vi bruker en tredjedel av livet

Detaljer

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter Pasienten som ikke får sove: Diagnostikk og behandling av søvnproblemer Fred Holsten UiB BergenSøvnSenter Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer - SOVno Formålet med kurset: 1. Kjenne igjen alle

Detaljer

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en

Detaljer

Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom

Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom Søvnproblemer? Arbeidsbok til bruk ved behandling av insomni og forsinket søvnfasesyndrom 1 2 Introduksjon Dette heftet er laget til deg som har blitt utredet for søvnvansker og skal begynne i behandling

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med.

Detaljer

Foreningen for søvnsykdommer. Sover løven?

Foreningen for søvnsykdommer. Sover løven? somnus_01_2014_somnus beta 01.02.14 17:36 Side 1 SOMNUS Foreningen for søvnsykdommer Sover løven? (Foto: Aina J. Rønning) Mer enn en halv million nordmenn kan ha en søvnsykdom. Køene for utredning er kjempelange.

Detaljer

SOVno Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Skiftarbeidsforskning. Helsekonsekvenser ved nattarbeid. tema: rare ting som skjer i søvne

SOVno Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Skiftarbeidsforskning. Helsekonsekvenser ved nattarbeid. tema: rare ting som skjer i søvne nr 3 2010, 2. årgang søvn tema: PARASOMNIER rare ting som skjer i søvne HYPERSOMNIER trøtt som en stømpe - alltid? Skiftarbeidsforskning Helsekonsekvenser ved nattarbeid SOVno Nasjonalt Kompetansesenter

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

Søvnapné. Informasjon

Søvnapné. Informasjon Søvnapné Informasjon Snorking Snorking, som skyldes at luften passerer et trangt område i de øvre luftveiene under søvn, er svært vanlig. Snorking er ingen sykdom i seg selv, men kan være en plage for

Detaljer

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 1 SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 2 Søvnhygiene er betegnelsen på gode og enkle søvnvaner. Disse grunnleggende vanene har man gjennom vitenskapelige undersøkelser fått dokumentert virker positivt inn

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn?

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? 202 4. årgang nr 2 Søvnmangel Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? Ny vitenskap Søvntest på nett Obstruktiv søvnapne ved sykelig overvekt Skiftarbeidstoleranse 2. Europeiske søvnkongress

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Senter for søvnmedisin. Trygg nok til å sove? Serotonin og søvn. et senter på tvers av spesialiteter. søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser

Senter for søvnmedisin. Trygg nok til å sove? Serotonin og søvn. et senter på tvers av spesialiteter. søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser 2011 3. årgang nr 2 Senter for søvnmedisin et senter på tvers av spesialiteter Trygg nok til å sove? søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser Serotonin og søvn en turbulent historie! 1 søvn 2011 06.indd

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER I forbindelse med voldsomme og skremmende opplevelser aktiveres det autonome nervesystemet og kroppen øker produksjonen av stresshormonet kortisol.

Detaljer

Behandling av sömnsvårigheter

Behandling av sömnsvårigheter Bakgrundsdokumentation Behandling av sömnsvårigheter Søvnfysiologi Reidun Ursin Søvnstadier og søvnens neurofysiologi Søvn inndeles gjerne i stadier. De ulike søvnstadier representerer ulik kvalitet eller

Detaljer

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 2012 4. årgang nr 1 Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 1 Klar for en ny dag? Circadin kan brukes i opptil 13

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker HELSE BERGEN Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker 1 HELSE BERGEN Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

SOVno feirer 10-års jubileum!

SOVno feirer 10-års jubileum! 2014 6. årgang nr 2 SOVno feirer 10-års jubileum! Depresjon og søvn Plagsom søvnløshet og livgivende våkenhet Søvn og aldring Ny vitenskap Søvnapne ved sykelig overvekt Søvn, smerte og migrene Insomni

Detaljer

I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke

I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke Fordypningsoppgave Marianne Muri student Akupunkturhøgskolen TKM 4 I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke Høsten 2001 ble jeg selv utsatt for en alvorlig trafikkulykke.

Detaljer

Å snu døgnet hva gjør vi?

Å snu døgnet hva gjør vi? Å snu døgnet hva gjør vi? info Generelt om søvn + CFS/ME Registrering Søvnhygiene Case Søvn - generelt Hva påvirker søvn? - Cirkadian faktor (døgnrytme) -> 25 timer, justeres gjennom dagslys -> følger

Detaljer

IKKE-MOTORISKE SYMPTOMER VED PARKINSONS SYKDOM

IKKE-MOTORISKE SYMPTOMER VED PARKINSONS SYKDOM IKKE-MOTORISKE SYMPTOMER VED PARKINSONS SYKDOM Ikke-motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom er utgitt av. Kapitlene er skrevet av forskjellige fagpersoner. Forfatter av hvert kapitel finner du under

Detaljer