Rectshaffen og Cale s søvnstadier:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rectshaffen og Cale s søvnstadier:"

Transkript

1 BARN OG SØVN v/ Mona Skard Heier Rectshaffen og Cale s søvnstadier: Non-REM søvn: Stadium 1 (døs) Stadium 2 (lett søvn) Stadium 3 (dyp søvn, deltasøvn) Stadium 4 (dypeste søvn, deltasøvn REM-søvn (rapid eye movement, drømmesøvn ) 1

2 Polysomnogram Normal søvn Utvikling av normal søvn Hos fosteret: 26 uker: Begynnende cortical aktivitet i EEG. Tracé discontinu 31 uker: Tracé alternant 36 uker: Lavspent rask aktivitet: aktiv søvn Høyspent langsom aktivitet: rolig søvn Intermediate sleep 40 uker: 8 timer aktiv søvn (REM), 8 timer rolig søvn (nrem) 8 timer våken 2

3 EEG VED DE ULIKE SØVNSTADIENE Begynnende kortikal aktivitet ved gestasjonsalder (GA) 26 uker. Fra GA 32 uker: aktiv søvn (REM) og rolig søvn (n.rem) 3

4 Utvikling av normal søvn Etter fødselen Ca timer søvn ved termin. Søvnen fordelt over døgnet i ca 3-4 timers rytme. Lik andel REM og nrem-søvn Korte REMsykler (50-60 min) Sleep onset REM Mye småbevegelser under REM, avtar i l.a. ca 2 år nrem-søvn kan ikke deles i stadier før ca 6 mnd. Utvikling av normal søvn Fra 3 mnd s alder: Mengden REM-søvn avtar Mindre REM tidlig på natten, og mer REM i senere sykler (begynnende døgnrytme). Overgang fra REM til nrem ved sleep onset 2-6 år: Mindre REM og mye nrem, mest stadium år: Avtagende mengde st. 3-4, økende st. 2, Lengre REM-sykler, færre REM-perioder, mindre REM-relaterte bevegelser. 4

5 Fordeling av søvnstadier endres med alderen Sentrale strukturer i døgnrytmereguleringen Lyspåvirkning: Aktiverende nervefiberforbindelse fra synsnerven til n.s.c. Vår indre klokke, Nucleus suprachiasmaticus (nsc) har egenrytme på ca 25 timer. Aktiverer våkenhets-fremmende strukturer og hemmer epifysen Manglende lyspåvirkning: Nedsatt aktivitet i n.s.c. Epifysen produserer melatonin 5

6 Døgnvariasjoner i melatonin og hypokretin Døgnsvingninger i hormon- og urinproduksjon 6

7 Utvikling av døgnrytme Ved termin: Følger rytmen for sult/metthet i ca 3-4 timers syklus upåvirket av lys/mørke. Lite melatoninproduksjon. 2-3 mnd.: Økende melatoninproduksjon. Ca 6 mnd: Døgnrytme basert på lys/mørke og regelmessige hendelser (måltider, stell). Kan sove hele natten i to 6 timers perioder. Søvnperioder om dagen reduseres til 1-2 ved 1- års alder. 1-2 år: 1-2 søvnperioder om dagen reduseres til år: Middagsluren avvikles 6-13 år: Våken og opplagt om dagen, uavbrutt nattesøvn Pubertet: Faseshift, senere søvnfase, tendens til dagtretthet Gjennomsnittlig søvnbehov Alder: Dag (timer) Natt (timer) 1 uke 8 8 ½ 4 uker 6 ½ 8 ½ 3 mndr mndr mndr. 2 ½ 11 ½ 1 år 2 ½ 11 ½ 2 år 1 ½ 11 ½ 3 år år - 11 ½ 5-9 år år

8 Barn som ikke vil sove 20% ved 1-3år 10% 4-5år 25% av skolebarn motvillige til legging Uheldige søvnvaner (høy aktivering om kvelden) Angst for å være alene, mareritt el.a. Ikke trett. Foreldre feilvurderer søvnbehov Barnets døgnrytme passer ikke foreldrene Forsinket søvnfase Test: Er barnet fornøyd og våkent om dagen? Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn Foreldres vurdering av barns søvn: 50% minst ett problem minst 2n/uke: 19% vil ikke legge seg 11% pusteproblem under søvn 15% snorker 11% innsovningsvansker 10% våkner for tidlig om morgenen 18% søvnig/ overtrett om dagen 6% klager over ubehag i leggene 11% nighttime fears Sleep in America poll

9 Søvnutredning hos barn: Foreldres beskrivelse, evt. hjemmevideo Søvndagbok (skrevet av foreldre) Aktigrafi Polysomnigrafi (PSG) Det trette barnet Fra ca 4-5 års alder til pubertet - livsfasen med høyest aktiveringsnivå på dagtid. Dagtrette barn er ikke normalt. Nedsatt konsentrasjon Redusert kognitiv funksjon Adferdsproblemer, overtrett Søvnanfall Mulige årsaker: Sviktende søvnhygiene? Kronisk søvnunderskudd (40% år sover <7t/n. Drake 2003) Døgnrytmeforstyrrelser Urolig søvn (parasomnier) Nattlige epilepsianfall Pusteforstyrrelser under søvn (3-7%) Annen hypersomni Annen sykdom el. medikasjon Depresjon 9

10 Døgnrytmeforstyrrelser 1 av 5 friske skolebarn vanskelig å vekke om morgenen. Nesten 1 av 4 motvillig til å legge seg. (Spruit 2005) Forsinket søvnfase hvis innsovning/oppvåkning er flere timer forsinket. Kan sees i tidlig barnealder, men forverres i puberteten. Behandling før pubertet: Moderate tilfeller: Gradvis justering med tidligere vekking, evt. lys. Uttalte tilfeller: Lysbehandling, evt. tillegg av melatonin en kort tid. Regelmessighet, også i helger og ferier! Diagnostikk av forsinket søvnfase: søvndagbok over flere uker Forsinket søvnfasesyndrom 10

11 Forsinket søvnfasesyndrom der personen benytter vekkerklokke Lysbehandling 11

12 Nattlig uro, parasomnier Ufullstendige oppvåkninger n.rem-relatert,første 1/3 av natten: Søvngjengeri: 40%, oftest ca 5-12 år Liten/ingen autonom aktivering Confusional arousal : 5-15%, oftest førskolealder Lett autonom aktivering Nattlige skrekkanfall (pavor nocturnus): 1%, oftest ca år Kraftig autonom aktivering Parasomnier,forts. REM relaterte (siste 1/3 av natten). Mareritt. Huskes etterpå, i motsetning til pavor nocturnus, Mindre autonom aktivering enn pavor nocturnus. Søvnparalyse/hypnagoge hallusinasjoner, kan forekomme hos friske barn. REM behavior disorder (RBD), sjelden hos barn Rytmisk motorisk aktivitet (ved innsovning og oppvåkning). Head banging Body rocking Varer 15 min-flere timer Hos 60% ved 9 mnd, 22% ved 2 år, 5% ved 5 år. Annet (når som helst i søvnperioden) Bruxisme, snakke i søvne, enuresis 12

13 Parasomnier forts. Behandling: Skadeforebygging Unngå overkøye, fjerne skarpe gjenstander, låse ytterdør etc. Leie søvngjengeren tilbake til sengen Vekking? Oftest ikke nødv. Kan forverre/forlenge problemet Medikamentell behandling? Bare i ekstreme tilfeller eller ved risiko for skade tross forebyggende tiltak. Rivotril vesp. i lav dose. Prøveseponer etter 3-6 uker. Aktuelle differensialdiagnoser Nokturn myoklon epilepsi form. NB! Anfall også om dagen ved juvenil Benign barneepilepsi (Rolandisk epilepsi) ca 5-10 års alder. Våkner,nattlige anfall, rykninger/skjevhet i halve ansiktet, angst. EBOSS (early onset benign occipial syndrome) ca 3-10 års alder. Nattlige anfall med forvirring Nattlige frontallappsanfall Partielle komplekse anfall Oppvåknings-GTK Forvirring og uro Automatismer, forvirring, postictal søvn Oftest klinisk lett å skille 13

14 Utredning av nattlige epileptiske anfall: Standard våken EEG EEG etter søvndeprivasjon Nattlig EEG med video PSG med video Enuresis nocturna Barn ca 5-7 år: Minst 2 episoder/måned Barn over 7 år: Minst 1 episode /måned. Mild form (av og til)- god prognose Alvorlig form (hver natt)- kan vare i flere år Ca 7% av tiåringer har enuresis i mild eller alvorlig form. Mekanismer: Høy nattlig urinproduksjon (lite ADH) Liten blærekapasitet Høy vekketerskel (mye deltasøvn) 14

15 Enuresis nocturna,forts. Utredes med mistanke om organisk årsak hvis: Ufrivillig vannlatning om dagen Smerter ved vannlatning Påfallende hyppig vannlatning Enuresis etter forutgående tørr periode Praktiske tiltak avhenger av motivasjon (>6 år): Væskerestriksjon om kvelden Ros når flink Takt Medikamentell behandling: ADH (Desmopressin, Minirin), kan forsøkes ved uttalt enuresis sporadisk ved spesielle situasjoner. Korttidsbehandling 2-4 uker, bedring hos 50-70%, men tilbakefall. Langtidsbehandling (3 mnd). Mer varig effekt Alarmbehandling (matte). Ved manglende respons på ADH (liten blære, går over med tiden) Ikke før 8 år, krever betydelig motivasjon Pause 15

16 Fellestrekk ved hypersomnier hos barn Søvnighet / overtretthet Søvnanfall, mikrosøvn Kognitiv funksjonssvikt ved tretthet Oppmerksomhet Læring, Korttidshukommelse Presisjon Tempo og reaksjonsevne Hypersomni hos barn Søvnapnésyndrom Prader-Willy syndrom Narkolepsi Idiopatisk CNS-hypersomni Kleine Levin syndrom 16

17 Søvnapnésyndrom 7-9% av barn snorker Obstruktiv apné (OSAS): Luftveiene er trange/ klapper sammen, luftpassasjen stanser, surstoffmetningen i blodet faller, CO 2 stiger, men pustemusklene fortsetter å arbeide. Varighet ca sek Ca 3% av barn har pustevansker tilsvarende OSAS hos voksne Sentral apné: Manglende signaler fra hjernestammens pustesenter, Pustemusklene slutter å arbeide, luftpassasjen stanser, surstoffmetningen faller, CO 2 stiger til pustesentret aktiveres igjen. Søvnapnésyndrom Symptomer om natten: Snorking Urolig søvn Økt forekomst av parasomnier og enuresis Konsekvenser: Tretthet på dagtid Adferdsproblemer (forverring av evt. ADHD) Konsentrasjonsvansker Forsinket vekst Forstørret hjerte, begynnende hjertesvikt (i uttalte tilf.) 17

18 Årsaker til søvnapnesyndrom hos barn Forstørrede tonsiller/adenoide vegetasjoner Utredning: PSG? Behandling: Tonsillektomi/adenotomi Misdannelser i ansikt/kjeve Utredning: evt. PSG Behandling: kirurgisk korreksjon, (evt. CPAP) Medfødte syndromer (f.eks. Prader- Willi syndrom, Downs syndrom o.a.) Utredning: PSG (kan ha både sentrale og obstruktive apnéer) Behandling: CPAP (evt.kirurgisk korreksjon) Downs syndrom OSAS hos 66% Hjertesvikt kan ha komponent av OSAS-relatert pulmonal hypertensjon/cor pulmonale. Behandling av OSAS: Tonsillektomi risikabelt og ofte ikke tilstrekkelig p.g.a. Muskulær hypotoni Makroglossi Kort hals Ansiktsanomali Individuelt tilpasset kirurgi. Evt. CPAP 18

19 Prader-Willy syndrom (Pickwick-syndrom?) Kromosomanomali Økt appetitt - fedme Redusert muskeltonus Micrognati Nattlige pustepauser, særlig under REM-søvn (?) Søvnighet og søvnanfall på dagtid Mental retardasjon Økt nattlig søvnlengde, lite oppvåkninger (Andre finner det motsatte) Økt mengde REM-søvn, sleep onset REM (?) Mulig utviklingsanomali i hypothalamus med tillegg av sekundær OSAS Behandling: CPAP (evt. operasjon kan være risikabel) ICSD-Diagnostic and coding manual: In the young child, the signs and symptoms of obstructive sleep apnea are more subtle than in the adult; therefore, the diagnosis is more difficult and should be confirmed by polysomnography. 19

20 Narkolepsi hos barn: De samme fenomener som hos voksne, kan arte seg annerledes eller mistolkes. ALDER VED SYMPTOMDEBUT: No <5 år(%) 6-10 år(%) år(%) Yoss & Daly Parkes & al Passouant & Billiard Total: 16.2% får symptomer før 10 års alder r: 33.9% 15 års alder DEBUT OFTEST INNEN 30 ÅRS ALDER PREVALENS % I NORGE Ca Barn <15 år med symptomer på narkolepsi: ca ? 20

21 Debutalder ved narkolepsi med katapleksi Antall pasienter Debutalder (10 års intervaller, 0-60 år) lav hcrt normal hcrt Heier et al. SLEEP 2007 Både blant pas. med narkolepsi med katapleksi med lav hcrt og de med normal hcrt, var det en markert overhyppighet av sykdomsdebut omkring års alder. Tilsvarende aldersfordeling kunne ikke påvises ved idiopatisk CNS-hypersomni eller narkolepsi uten katapleksi (neste bilde) Retrospektive studier hos voksne med narkolepsi: Utdannelse og yrkeskarriere kunne blitt annerledes hvis tidlig diagnose. (Salvi & al 1996) Dårlige skoleprestasjoner p.g.a.narkolepsi: 50% Konflikter med lærerne >30% Problemer overfor medelever >30% (Broughton & al 1981) Nedsatt læringsevne og kognitive funksjoner i perioder med søvnighet (Hood & Bruck 1996) Lav selvfølelse (Kotagal & Goulding 1996) 21

22 Ekstrem søvnighet og søvnanfall om dagen Foreldrene reagerer sjelden på dette før ca 5 års alder. Kan arte seg som hyperaktivitet, kranglethet. EDS: excessive daytime sleepiness Mikrosøvn Automatismer Søvnanfall Katapleksi Plutselig tap av muskelkraft ved brå emosjonelle stimuli. F.eks: latter,overraskelse, sinne, o.a. Mistolkes ofte av foreldrene: Besvimelser, temper tantrums, epilepsi, søvnanfall 22

23 Hypnagoge hallusinasjoner Livaktige sanseinntrykk ved innsovning eller oppvåkning Små barnet kan ikke gjøre rede for dette, større barn kvier seg for å snakke om det. Søvnparalyse Forbigående muskellammelse ved oppvåkning. Små barn kan ikke gjøre rede for dette 23

24 Vektøkning ved sykdomsdebut Kraftig vektøkning ved sykdomsdebut sees ofte hos barn ved prepubertal start. Differensialdiagnoser Epilepsi Søvnapnésyndrom Idiopatisk CNS-hypersomni Forsinket søvnfasesyndrom Dårlig søvnhygiene Hyper-/hypoglykemi AD/HD Annen sykdom/ Medikamentbivirkninger Nevrologiske sykdommer o.a. 24

25 Diagnostiske kriterier Ingen andre forhold som forklarer symptomene Sikker hypersomni og sikker katapleksi Søvnlatens < 8 sek ved MSLT Minst 2 SOREMPs ved MSLT CSF-hypokretin < 110pg/ml eller lavere enn 2 st.dev. under mean-verdien i et kontrollmateriale Tilsvarende kriterier for narkolepsi uten katapleksi. Anamnese for 3 barn henvist med spørsmål om narkolepsi Pas.I Pas.II Pas.III G.5 ½ år G.5 ½ år G.4 ½ år Slekt - - Farfar? Annen sykd Søvn/døgn >15t 12-14t 13-16t Søvnanfall Katapleksi - +? +? Søvnparalyse - +?? Hypn.hall Adferdsprobl. Ukonsentr. Adferdsprobl. Adferdsprobl. Raserianfall Aggresjon Konflikter Konflikter 25

26 Laboratoriefunn Pas. I Pas.II Pas.III HLA DR PSG: Søvnlatens kort normal kort SOREM Apnéer MSLT: Søvnlatens (mean) 8min 20min 10min SOREM +(x3) - + (x4) (sang) (smokk) Diagnostikk Sykehistorie Usikker hos barn Klinisk undersøkelse Utelukke andre årsaker Søvndagbok Avh. av komparentobservasjon Polysomnografi (PSG) Utelukke søvnapne-syndrom o.a. søvnforstyrrelser Multippel søvnlatens-test, (MSLT) Ikke definerte kriterier for barn. Ikke standardiserte undersøkelsesbetingelser. Kontinuerlig amb.reg.? Ikke definerte diagn.kriterier. Samtidig observasjon og dokumentasjon nødvendig Vevstypebestemmelse HLA DR2, HLA DQB1* 0602 Neg. vevstype usannsynliggjør diagn. Hypokretin i spinalvæsken Narkose for barn 26

27 Konklusjon vedr. diagnostikk PRELIMINÆR DIAGNOSE OFTE NØDVENDIG behandlingstrengende hypersomni sannsynlig/mulig narkolepsi under utvikling GJENTATTE KONTROLLER av anamnese og laboratoriefunn i opptil flere år, inntil sikker diagnose. HELST AVKLARING FØR SKOLESTART Hypokretin i CSF Medikamentell behandling A: Hypersomni på dagtid Modafinil (Modiodal) mg x 2. Metylfenidat (Ritalin) opptil 20 mg fordelt på 2-3 doser innen kl 14oo. Methylfenidat (Concerta) slow-release form, 1 tabl. (18 mg) om morgenen. Drug holiday i sommerferien for å unngå toleranseutvikling og doseøkning. B: Katapleksi, søvnparalyse, hypnagoge hallusinasjoner Klomipramin (Anafranil, Klomipramin) i lave doser, f.eks 10 mg initialt, eventuelt øke, men ikke >75 mg. 27

28 Behandling, forts. Medikamentell Faste hvilepauser Regelmessig døgnrytme, god søvnhygiene Fysisk aktivitet, frisk luft Støtte/veiledning av familie, barnehage, skole Psyk. støttebehandling (ev.) Søvnforstyrrelser ved psykiske problemer hos barn 36% av barn med søvnproblemer hadde alvorlig adferdsforstyrrelse. 15% av barn med alvorlig adferdsforstyrrelse hadde søvnproblemer. Smedje 2001 ADHD 86% har søvnforstyrrelse (Silvestri 2007) Problem med å falle til ro om kvelden Innsovningsproblemer Fragmentert søvn Motorisk uro (RLS/PLM) ca 30% OSAS: ca 30%, UARS ca 25% (Goraya 2009) Mareritt Skrekkanfall Nattlig epileptisk aktivitet 53% (?) (Tassinari & Rubboli 2006) Dagtretthet/søvnanfall 28

29 29

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm

Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Tema Søvn Foto: Regin Hjertholm Den mysti 28 ske søvnen 29 Tema Søvn «Å spørre om hvorfor vi sover, er like meningsløst som å spørre hvorfor vi er våkne. Bjørn Bjorvatn Vi bruker en tredjedel av livet

Detaljer

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter Pasienten som ikke får sove: Diagnostikk og behandling av søvnproblemer Fred Holsten UiB BergenSøvnSenter Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer - SOVno Formålet med kurset: 1. Kjenne igjen alle

Detaljer

Foreningen for søvnsykdommer. Sover løven?

Foreningen for søvnsykdommer. Sover løven? somnus_01_2014_somnus beta 01.02.14 17:36 Side 1 SOMNUS Foreningen for søvnsykdommer Sover løven? (Foto: Aina J. Rønning) Mer enn en halv million nordmenn kan ha en søvnsykdom. Køene for utredning er kjempelange.

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvn og søvnproblemer 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med.

Detaljer

Senter for søvnmedisin. Trygg nok til å sove? Serotonin og søvn. et senter på tvers av spesialiteter. søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser

Senter for søvnmedisin. Trygg nok til å sove? Serotonin og søvn. et senter på tvers av spesialiteter. søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser 2011 3. årgang nr 2 Senter for søvnmedisin et senter på tvers av spesialiteter Trygg nok til å sove? søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser Serotonin og søvn en turbulent historie! 1 søvn 2011 06.indd

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker HELSE BERGEN Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker 1 HELSE BERGEN Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29

REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 REM_Innmat_A5D_16sider_OK.indd 1 31.10.13 13:29 Å sove godt gjør oss godt. Søvnen er kroppens kilde til ny energi, og er viktig for at immunforsvaret vårt skal fungere. Mens vi sover skjer det også en

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET

SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 1 SØVNHYGIENE TIL BRUK VED SØVNLØSHET 2 Søvnhygiene er betegnelsen på gode og enkle søvnvaner. Disse grunnleggende vanene har man gjennom vitenskapelige undersøkelser fått dokumentert virker positivt inn

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 2012 4. årgang nr 1 Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 1 Klar for en ny dag? Circadin kan brukes i opptil 13

Detaljer

Behandling av sömnsvårigheter

Behandling av sömnsvårigheter Bakgrundsdokumentation Behandling av sömnsvårigheter Søvnfysiologi Reidun Ursin Søvnstadier og søvnens neurofysiologi Søvn inndeles gjerne i stadier. De ulike søvnstadier representerer ulik kvalitet eller

Detaljer

I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke

I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke Fordypningsoppgave Marianne Muri student Akupunkturhøgskolen TKM 4 I hvilken grad kan akupunktur lindre søvnproblemer etter trafikkulykke Høsten 2001 ble jeg selv utsatt for en alvorlig trafikkulykke.

Detaljer

Søvnsyke kan miste lappen. Foreningen for søvnsykdommer

Søvnsyke kan miste lappen. Foreningen for søvnsykdommer somnus_04_2014_somnus beta 29.11.14 13:04 Side 1 Foreningen for søvnsykdommer Søvnsyke kan miste lappen 4 20 14 Med nye førerkortregler får ikke søvnsyke førerkort uten legeattest og du må gå til legen

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm

Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm Behandling av nattvæting/enuresis nocturna med alarm 2009 ADL PRODUKTER AS Telefon: 64 98 50 20 Faks: 64 98 50 21 E-post: salg@adl.no Web: www.adl.no F.nr.: NO 957 722 733 MVA Kontoradresse: Bruerveien

Detaljer

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom.

Forord. Når ett sett av symptomer og særtrekk opptrer regelmessig sammen, kalles det et syndrom. Forord Prader Willis syndrom (PWS) er en tilstand som først ble omtalt av de sveitsiske legene Prader, Labhart og Willi i 1956. De beskrev en gruppe barn med varierende grad av utviklingshemning, som var

Detaljer

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Veileder IS-1880 Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ

Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ Erfaringer fra fettsyretilskudd med EyeQ Følgende erfaringer er gjort av Vegard Holum gjennom mitt arbeid med barn, ungdom og voksne, som har brukt EyeQ mot symptomer som beskrevet nedenfor. De som ønsker

Detaljer

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer