Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Subklinisk epileptiform aktivitet. Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi"

Transkript

1 Subklinisk epileptiform aktivitet Anette Ramm-Pettersen Seksjon for barn og ungdom med epilepsi Avdeling for kompleks epilepsi

2 Epileptisk anfall Et epileptisk anfall er en rask innsettende og forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse som er merkbar for pasienten og/eller tilskueren. Anfallet skyldes en patologisk synkron aktivitet i større eller mindre grupper av nevroner. Epilepsi er et symptom med svært varierende forløp og årsaker Klinisk ytringsform er avhengig av funksjonen til de aktiverte nevronene

3 Subklinisk aktivitet Epileptiform aktivitet (som sees på EEG) hos en pasient som ikke har kliniske symptomer eller tegn på anfall

4 Epilepsi Vi behandler pasienter og anfall, ikke EEG

5 Hva da med Mye subklinisk epileptiform aktivitet uten anfall? Mye epileptiform aktivitet uten anfall eller lærevansker?

6 Subklinisk epileptiform aktivitet Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom mengden interiktal aktivitet og anfallsfrekvens Det er heller ikke nødvendigvis samsvar mellom mengden epileptiform aktivitet og forstyrret kognitiv funksjon Funn av epileptiform aktivitet fordrer utredning av kognitiv funksjon ved mistanke om lærevansker

7 Hva da med Benign barneepilepsi med centrotemporale spikes (BECTS) Epilepsi med fokal nattlig aktivitet under dyp søvn Continuous spike wave during slow sleep (CSWS) Landau Kleffner syndrom (LKS)

8 Benign barneepilepsi med sentrotemporale spikes (BECTS) Korte enkle partielle anfall med motoriske hemifaciale symptomer, ev ledsaget av somatosensoriske symptomer og tendens til sekundær generalisering. Anfall kan være knyttet til søvn EPA, KPA, GTK Debut 3-13år (oftest 9-10) EEG: sentrotemporale spikes ofte fulgt av slow waves (Rolandiske spikes), disse kan aktiveres under søvn og tenderer til veksling fra side til side. Hos enkelte svært uttalt

9 Epilepsi med fokal øket nattlig epileptisk aktivitet Anfall er ikke hovedproblemet (KPA,GTK) Barnas symptomer/problemer: kognitive problemer språkrelaterte vansker konsentrasjon/oppmerksomhetsvansker adferdsproblemer autismespekter søvnproblemer forsvinner ofte før pubertet EEG: Epileptisk aktivitet under dyp søvn i 30-85% av tiden

10 CSWS-syndrom Fokale eller tilsynelatende generaliserte anfall inkl. atoniske anfall, men unntatt toniske Nevropsykologiske utfall, enten globalt eller selektivt tap av funksjoner (unntatt ervervet afasi) Motorisk funksjonshemning: Ataksi, dyspraksi, dystoni eller halvsidige utfall. EEG: Diffus spike-wave aktivitet (mer eller mindre unilateral eller fokal) forekommende i mer enn 85 % av dyp søvn (stadium 3-4), vedvarende gjennom tre registreringer i minst en måned. Frontal overvekt Kan ha strukturelle forandringer i hjernen.

11 Landau-Kleffner syndrom Barn som har hatt normal språkutvikling initialt Auditiv agnosi Ervervet afasi i barnealder(2-8 år) Sjeldne og benigne (selvbegrensende og lettbehandlede) anfall, aldri toniske % har ikke anfall i det hele tatt. Ikke påvisbare strukturelle forandringer i hjernen

12 Landau -Kleffner syndrom Adferdsproblematikk EEG: Multifokale bilaterale spikes eller spikewaves med overvekt i temporale (eller parietooccipitale) regioner og med aktivering i dyp søvn, men ofte mindre enn 85 % av tiden.

13 Felles for disse syndromene Vanligvis normalt utviklede barn initialt Anfall er ikke hovedproblemet, men kan være uttalt hos noen Urolig søvn EEG viser epileptisk aktivitet under dyp søvn i forskjellige områder av hjernebarken Adferdsproblematikk, personlighetsendring Språkproblemer Syndromet går i remisjon, men med varierende grad av sequele

14 Godartede barne-epilepsier? Godartet i den forstand at anfallsfrekvensen vanligvis er lav De fleste går i remisjon før pubertet Kan gjøre mye skade i de årene den epileptiske aktiviteten står på Kanskje ikke så godartet allikevel?

15 Flere sider av samme sak? BECTS Med eller uten nattlig aktivitet Epilepsi med øket nattlig aktivitet LKS CSWS

16 BECTS,LKS, FNEA og CSWS-syndrom Flere sider av samme patologiske tilstand? Lokalisasjon Aldersavhengige Anfall Unormale søvnaktiverte utbrudd i EEG Nevropsykologiske utfall. Prognosen avhenger av nevropsykologiske forstyrrelser.

17 Epileptisk encefalopati (ESES) En tilstand med mer eller mindre kontinuerlig epileptisk aktivitet i ett eller flere områder av hjernen, og der de epileptiske forstyrrelsene antas å bidra til en progredierende svikt i cerebrale funksjoner

18 Epileptisk encefalopati LKS og CSWS-syndrom betraktes som epileptiske encefalopatier Adferdsmessige og kognitive forstyrrelser er vanlige hos barn med epilepsi uavhengig av anfallskontroll Ved epileptiske encefalopatier kan tap av kognitive, sensoriske og/eller motoriske ferdigheter gå forut for anfallsstart

19 Epidemiologiske risikofaktorer BECTS kan utvikle seg til CSWS, hyppigere ved tidlig debut. Prognosen ved CSWS og LKS er sterkt relatert til debutalder og varighet. CSWS-varighet <3 år gir god sjanse for fullstendig restitusjon

20 Årsaker Aldersrelaterte tilstander. Kan bare opptre under hjernemodning? Arvelig forstyrrelse i hjernens modning kan bidra? Ved CSWS-syndrom: Stukturell hjernepatologi, talamiske lesjoner? Ved LKS: Autoimmune reaksjoner?

21 Nevroradiologi LKS og BECTS har normal MR. Funn av redusert volum i temporalområdene, primært eller sekundært? Ved CSWS-syndrom: nevroradiologiske avvik i %. Thalamiske lesjoner økt risiko?

22 PET ved LKS Fokal eller regional dysfunksjon i cortex Relativt høyere metabolisme i cortikale strukturer sammenlignet med subcortikale slik som i en umoden hjerne. Det er usikkert om utbredelsen av metabolske endringer korrelerer med nevropsykologiske funn

23 Genetisk predisposisjon Arvelig forstyrrelse av hjernens modning ved BECTS? Ikke holdepunkter for arvelighet ved LKS og CSWS-syndrom

24 To spørsmål: Mekanismen som genererer den epileptiske aktiviteten Mekanismen som gir kognitivt og adferdsmessig avvik

25 Mekanismer Aldersavhengig mekanisme som sees ved BECTS, CSWS-syndrom og LKS. Manglende modning av cortex og det nevronale nettverk. Trigger cortico-cortikale eller cortico-subcortico-corticale sløyfer? Svingninger i talamocortikale nevroner-> utløses av søvnspindler i dyp søvn?

26 Mekanismer Overtallige synapser beskåret (pruned) avhengig av bruk og aktivitet Vedvarende epileptisk aktivitet kan styrke synaptiske kontakter som ellers ville blitt borte. Cerebral neuronal synaptogenese - > overproduksjon av aksoner og synapser

27 Beskjæring (pruning) av nevrale nettverk Normal bruk Ikke i bruk Epileptisk bruk

28 Kognitivt og adferdsmessig avvik I CSWS-syndrom er den epileptiske aktiviteten mest uttalt i frontal eller prefrontal cortex. Epileptisk aktivitet i frontallappen er assosiert med adferdsproblematikk og mental retardasjon. Epileptisk aktivitet i en eller begge temporallapper er assosiert med språkrelaterte vansker. I LKS er bilateral påvirkning av temporo-parietalområdene nødvendig for å hindre flytting av språkfunksjoner til motsatt side BECTS har sjeldent symptomer fra temporallappen. BECTS har sjeldent kognitive vansker dersom de ikke har nattlig aktivitet i tillegg.

29 Anfall Det er ikke holdepunkter for at anfall påvirker prognosen for kognisjon og språkutvikling i denne gruppen epilepsisyndromer

30 Oppsummering Epileptisk aktivitet under dyp søvn kan gi kognitive vansker, språkvansker og adferdsproblemer uten epileptiske anfall En hjerne i utvikling er sannsynligvis årsak til fenomenet, og fenomenet forstyrrer læring og utvikling av hjernefunksjoner Aktivitet <85% av tiden kan også påvirke hjernen negativt, men det er individuelle variasjoner og grensene er uklare

31 Oppsummering Bedring av EEG kan gi bedre funksjon og bedre forutsetning for normal kognitiv utvikling. Epileptisk aktivitet uten relasjon til epileptiske anfall kan også forstyrre en hjerne i utvikling, men er enda vanskeligere å vurdere enn syndromer med nattlig øket aktivitet. Utredning mtp pasientens evt påvirkning av den epileptiske aktiviteten er viktig før evt behandling.

32 Oppsummering BECTS, LKS og CSWS er muligens flere sider av samme sak. Varigheten av syndromet er avgjørende for prognosen. Alder ved debut ser derfor ut til å være svært viktig for prognosen.

33 Spørsmål Har man epilepsi dersom man ikke har epileptiske anfall? Skal vi behandle EEG? Når skal vi behandle EEG?

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer C Epileptiske anfall og epilepsisyndromer HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom.

Mellom flere stoler. En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Mellom flere stoler En kvalitativ intervjuundersøkelse av lærere som har pedagogisk ansvar for elever med Landau- Kleffner syndrom. Hvilke erfaringer har lærere som har pedagogisk ansvar for elever med

Detaljer

Plutselig uventet død ved epilepsi

Plutselig uventet død ved epilepsi M HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dag Aurlien, overlege, Stavanger universitetssykehus,

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105

ATFERDSSYNDROMER FORBUNDET MED FYSIOLOGISKE FORSTYRRELSER OG FYSISKE FAKTORER...105 Innhold F00 F09 F10 F19 F20 F29 F30 F39 F40 F48 F50 F59 F60 F69 F70 F79 ORGANISKE, INKLUSIVE SYMPTOMATISKE, PSYKISKE LIDELSER...17 PSYKISKE LIDELSER OG ATFERDSFORSTYRRELSER SOM SKYLDES BRUK AV PSYKOAKTIVE

Detaljer

Ataxia Telangiectasia (AT)

Ataxia Telangiectasia (AT) Ataxia Telangiectasia (AT) Også kalt Louis Bars sykdom. Tilhører gruppen fremadskridende, nevrologiske sykdommer. Dette omfatter en lang rekke typer der både hjerne, lillehjerne, ryggmarg og perifere nerver

Detaljer

Tuberøs sklerose kompleks

Tuberøs sklerose kompleks Tuberøs sklerose kompleks - veileder Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser Tuberøs sklerose veileder desember 2013 1 VEILEDER OM TUBERØS SKLEROSE (TS) utgitt av Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437

Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2010 IS-1437 1 Heftets tittel: Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Utgitt: 10/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

KRONISK DAGLIG HODEPINE

KRONISK DAGLIG HODEPINE KRONISK DAGLIG HODEPINE OVERLEGE DR. MED. STEINAR T. VILMING, NEVROLOGISK AVD., ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS KRONISK DAGLIG HODEPINE Begrepet kronisk daglig hodepine er kontroversielt, og klassifikasjonskomitéen

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Afasi - på søken etter ordene.

Afasi - på søken etter ordene. Afasi - på søken etter ordene. Om testing og forståelse av benevningsvansker. Mari Petershagen Masteroppgave Masterprogram i helsefag Studieretning Logopedi Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer

Hva er Hydrocephalus?

Hva er Hydrocephalus? Hva er Hydrocephalus? RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN Innhold 1 Forord 2 Hydrocephalus kort fortalt. 4 Historikk 5 Forskjellige typer hydrocephalus 6 Årsaker til hydrocephalus 8 Å stille diagnosen

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Hva er klasehodepine?

Hva er klasehodepine? noen ord om KLASEHODEPINE (CLUSTER HEADACHE, HORTONS HODEPINE) NORSK NEVROLOGISK FORENING www.nevrologi.no Hva er klasehodepine? Klasehodepine er en anfallsvis og svært kraftig hodepine som har typiske

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom

Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Running head: tdcs SOM BEHANDLINGSMETODE VED ALZHEIMERS SYKDOM Transkranial likestrømstimulering (tdcs) forbedrer verbalt gjenkjenningsminne hos pasienter med Alzheimers sykdom Psy 2901 Anna Dahl Myrvang

Detaljer

HODEPINE HOS BARN. Utarbeidet av: Spesialist i barnesykdommer Johan H. Hagelsteen, Oslo

HODEPINE HOS BARN. Utarbeidet av: Spesialist i barnesykdommer Johan H. Hagelsteen, Oslo HODEPINE HOS BARN HODEPINE HOS BARN Utarbeidet av: Spesialist i barnesykdommer Johan H. Hagelsteen, Oslo Utgitt av GlaxoSmithKline AS januar 2003 3 HODEPINE Hodepine er et vanlig symptom i barnealderen.

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer