Oversikt over skader, trusler og vold og tilløp til skader for 1. halvår 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over skader, trusler og vold og tilløp til skader for 1. halvår 2014"

Transkript

1 31 /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over skader, trusler og vold og tilløp til skader for 1. halvår 2014 HEBE ESARK Hva saken gjelder: I denne saken presenteres en oversikt over meldte tilfeller av personskader, trusler og vold og tilløp til skade i Bergen kommune for første halvår Det er registrert 1436 meldinger totalt mot 1279 for tilsvarende periode i Bofellesskapene som har benyttet registreringsprogrammet NSD stat har registrert 56 meldinger. De øvrige tjenestestedene er registrert med 1380 mot 1166 i Det er registrert 540 (543) tilfeller av skade, 490 (453) tilfeller av tilløp til skade og 406 (301) tilfeller av mobbing og trusler (tilsvarende tall for 2013 i parentes). Sammenlignet med 2013 viser kategorien skade en liten reduksjon mens de to andre kategoriene øker. Antall meldinger med sykefravær viser en reduksjon på 41 sammenlignet med tilsvarende periode i Feltet «forslag til forbedringer» på skademeldingsskjemaet er fylt ut på under halvparten av meldingene, 606 av Tilsvarende tall for 2013 er 510 av Det er viktig med fokus på skadereduserende arbeid med tilhørende risikovurdering og iverksetting av nødvendige forebyggende tiltak. Dette forutsetter at tjenestestedene aktivt bruker skademeldingene som kartleggingsverktøy i det lokale HMS-arbeidet og at forslag om tiltak fra ansatte følges opp. Forslag til vedtak: Oversikten over skader, trusler og vold og tilløp til skader for 1. halvår 2014 tas til orientering. Ove Foldnes kommunaldirektør Bjørg Lædre HR-sjef Dato: 24. november 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Henry Berg - saksbehandler 1

2 Saksutredning: I skadeforebyggende arbeid er det viktig å ha fokus på risikosituasjoner. Med risiko menes sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal skje, og konsekvensen hvis den har skjedd. Omfanget av uønskede hendelser er også en faktor å vurdere i risikosammenheng. Stort omfang betyr høy risiko. Det er viktig å ha særskilt fokus på årsaker til de alvorligste meldingene dvs. de hendelsene som har ført til sykefravær. I noen yrkesgrupper er meldekulturen slik at det bare meldes alvorlige hendelser; det vil si skader som har medført sykefravær. I andre yrkesgrupper meldes også mindre alvorlige skader. Det vil alltid være en vurderingssak når en hendelse skal meldes som skade, tilløp til skade eller mobbing og trusler, og når det ikke er behov for å melde. Alvorlige hendelser skal dokumenteres, men også mindre alvorlige hendelser kan være viktige å fange opp fordi de kan være et signal om at sikkerheten ikke er god nok på arbeidsplassen. Ved å bruke skademeldingene aktivt på arbeidsplassen til å iverksette skadereduserende helse, miljø og sikkerhetstiltak (HMS-tiltak) vil en kunne forebygge alvorlige hendelser og dermed øke sikkerheten for de ansatte. Det er derfor viktig å jobbe skadeforebyggende lokalt på det enkelte tjenestested. Det kan gjøres ved at skademeldinger som skrives på tjenestestedet diskuteres i arbeidsmiljøgruppen og personalgruppen i den hensikt å komme frem til tiltak som kan forebygge at hendelsene skjer igjen. Verktøy for å gjøre risikovurderinger og legge planer finnes på HR-nett under Bedriftshelsetjenesten. Arbeidsgiver er pålagt meldeplikt til NAV for alle skader eller yrkessykdommer som krever legebehandling og medfører sykefravær ol. Arbeidsgiver skal sende melding selv i tvilstilfeller. Det legges til grunn at dette gis nødvendig oppmerksomhet på det enkelte tjenestested. Som hovedregel skal aktuelle meldinger sendes parallelt til NAV og forsikringsselskap. Dersom alvorlig skade skjer på reise til og fra arbeidssted skal skaden meldes til forsikringsselskapet. Dette fordi disse skadene ikke er dekningsberettiget i medhold av folketrygden, men er en forsikringssak. Tabell 1 Skademeldinger totalt og meldinger med sykefravær 1. halvår Kategori/år Meldinger totalt Meldinger med sykefravær Tabellen er inklusiv bofellesskapene som bruker NSD stat. Det er registrert 1436 meldinger om skade, trusler og vold og tilløp til skade mot tilsvarende 1297 i Når det gjelder meldinger om skade som har medført sykefravær er det registrert 47 mot tilsvarende 88 i

3 Tabell 2 Skademeldinger fordelt på skadetype 1. halvår Kategori/år Mobbing og trusler Tilløp til skade Skade Tabellen er inklusiv bofellesskapene som bruker NSD stat. Det er registrert 540 tilfeller av skade, 490 tilfeller av tilløp til skade og 406 tilfeller av mobbing og trusler. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 er det en økning i kategoriene mobbing og trusler og tilløp til skade økning, mens kategorien skade viser en liten reduksjon. 3

4 Tabell 3 Skademeldinger og meldinger med sykefravær fordelt etter underavdeling/tjenestested 1. halvår 2014 Underavdeling/tjenestested Antall skademeldinger Antall med sykefravær Bofellesskap/PU-bolig Sykehjem/aldershjem Skole Hjemmetjeneste 75 6 PU-dagsenter 56 1 Legevakten 40 0 Psykiatritjenesten 28 0 Sosialkontor 27 0 Barnevern 11 0 SFO 9 1 Administrasjon/kontor 5 3 Barnehage 4 1 Straxhuset 2 0 Driftsavdeling 1 0 Park 1 1 Bofellesskap/PU-bolig, sykehjem/aldershjem og skole er de tre største når det gjelder antall meldinger, slik det også var i Tabellen viser at det er bofellesskapene/pu-boligene som har klart flest meldinger med sykefravær. Tabell 4 Skademeldinger og meldinger med sykefravær fordelt etter yrke/stillingsgruppe 1. halvår 2014 Yrke/stillingsgruppe Antall skademeldinger Antall med sykefravær Assistent Annet helsepersonell Miljøterapeut Undervisning Hjelpepleier Omsorgsarbeider Lærlinger/studenter 61 1 Miljøarbeider 39 1 Sosialkontor/barnevern 35 0 Barne- og omsorgsarbeider 24 0 Administrasjon/kontor 11 5 Renhold 5 2 Barnehage 4 1 Teknisk 3 2 Hjemmehjelp 1 0 Stillingsgruppene assistenter og annet helsepersonell er registrert med flest meldinger, slik de også var i De samme to stillingsgruppene har flest meldinger med sykefravær. 4

5 Tabell 5 Skademeldinger og meldinger med sykefravær fordelt etter gjøremål 1. halvår 2014 Gjøremål Antall skademeldinger Antall med sykefravær Klientarbeid / bruker Pleie / pasient Undervisning Arbeid med barn 15 1 Gange 6 1 Administrasjon/kontor 4 2 Vedlikehold 4 3 Rengjøring 4 2 Sykling 2 2 Kjøring 1 0 Gjøremålene klientarbeid/bruker, pleie/pasient og undervisning er registrert med klart flest antall melinger, som også var tilfelle i Klientarbeid/bruker er som i 2013 klart størst når det gjelder meldinger med sykefravær. Tabell 6 Skademeldinger og meldinger med sykefravær fordelt etter årsak 1. halvår 2014 Årsak Antall skademeldinger Antall med sykefravær Slag / spark / skalling Verbale / fysiske trusler / trakassering Klor / bitt / spytting Verbale trusler / trakasering Knip / lugging Klem / støt 50 4 Fallende / flygende 40 2 Fall «Klestak»/holding 35 1 Overbelastning 32 6 Stikk / kutt 24 3 Løft 12 0 Hyling 8 0 Kronisk slitasje 2 0 Brannskade 2 0 Kollisjon / påkjørsel 1 1 Kjemisk skade 1 0 Årsakskategorien slag/spark/skalling er, som i 2013, klart størst når det gjelder antall meldinger. Det er som tidligere år kategorien fall som skårer høyest når det gjelder meldinger med sykefravær. 12 av 36 meldinger angående fall har ført til sykefravær. 5

6 Tabell 7 Skademeldinger og meldinger med sykefravær fordelt etter type skade 1. halvår 2014 Type skade Antall skademeldinger Antall med sykefravær Psykisk ubehag / belastning Smerter / fysisk ubehag Sårskade Vridning / forstuing 15 4 Kanylestikk / kutt fra brukt skalpell 14 0 Belastningslidelser / muskelsmerter 10 0 Brudd 6 5 Akutt rygg 5 1 Senebetennelse 3 0 Brannsår 3 0 Etsende væske 1 0 Psykisk ubehag/belastning og smerter/fysisk ubehag er, som i 2013, størst når det gjelder antall meldinger. Smerter/fysisk ubehag og sårskade er registrert med størst antall meldinger med sykefravær. Arbeidstakers forslag til forbedringer Feltet «forslag til forbedringer» på skademeldingsskjemaet er fylt ut på under halvparten av meldingene, 606 av Tilsvarende tall for 2013 var 510 av Det er viktig med fokus på skadereduserende arbeid med tilhørende risikovurdering og iverksetting av nødvendige forebyggende tiltak. Dette forutsetter at tjenestestedene aktivt bruker skademeldingene som kartleggingsverktøy i det lokale HMS-arbeidet og at forslag om tiltak fra ansatte følges opp. 6

Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg.

Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Protokoll Hovedarbeidsmiljøutvalget Den 25. juni 2012 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, 10 etg. Til stede: Forfall: Fra

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Personskader i politi- og lensmannsetaten 2011

Personskader i politi- og lensmannsetaten 2011 Personskader i politi- og lensmannsetaten 2011 Innledende kommentarer Overordnet HMS-håndbok pålegger politidistrikt/særorgan å registrere alle personskader på egne ansatte som oppstår som følge av arbeidsuhell.

Detaljer

Rapport. Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006. 13. mars 2007

Rapport. Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006. 13. mars 2007 Rapport 13. mars 2007 Yrkesskader i politi- og lensmannsetaten 2006 Innledende kommentarer Denne rapporten tar utgangspunkt i de foregående års rapporter, og vil til dels ha samme oppbygning. Årets rapport

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

0. Oppsummering s. 03. 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06. 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07. 3. HMS-avvik s.

0. Oppsummering s. 03. 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06. 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07. 3. HMS-avvik s. Innholdsfortegnelse 0. Oppsummering s. 03 1. Arbeidsmiljøavdelingens leveranse av HMS-tjenester s. 06 2. Systematisk HMS-arbeid s. 07 3. HMS-avvik s. 11 4. Inneklima s. 18 5. Kjemikalier s. 21 6. Ergonomi

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400470 Arkivkode: 323.3 Saksbeh: Kristin Tverberg Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen 20.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Yrkesskade mest for menn?

Yrkesskade mest for menn? I Norge er det omtrent like mange kvinner og menn som blir varig uføre, men når en ser på uføre med godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, gjelder dette langt flere menn enn kvinner. Det er vanlig å forklare

Detaljer