Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem."

Transkript

1 Dok.id.: Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Definisjon av vold: Enhver handling av gruppe eller enkeltindivider som har til hensikt å skade andre. Vold kan være så vel fysisk som psykisk. Under voldsbegrepet kommer trusler som har til hensikt å skremme eller skade, samt trakassering som innebærer at en utsetter noen for plaging, sjikane, ubehageligheter, forfølge med krangel og lignende. Formål Forebygge og stoppe uønsket atferd. Tydeliggjøre s holdning til slik atferd. Ivaretakelse av arbeidstakere som opplever vold på arbeidsplassen. Disse rutinene er generelle og den enkelte enhet har en plikt til å utforme rutiner som er spesifikke for deres virksomhet. Ansvar Arbeidsmiljølovens 4-3 stiller krav om at arbeidstakerne ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. De skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at bestemmelsen blir overholdt se AML 2-1. Alle fylkeskommunale virksomheter skal kontinuerlig drive forebyggende og holdningsskapende arbeide mot vold, trusler og trakassering og iverksette tiltak som gir ansatte og elever/brukere kunnskaper og trening i konfliktløsing uten fysisk og verbal vold og mobbing. Arbeidstakere som opplever vold på arbeidsplassen skal melde hendelsen til sin leder. Leder har ansvar for å melde hendelsen som avvik. Hvordan forebygge vold? Vernerunder, årlig arbeidsmiljøkartlegging, utviklingssamtaler og HMS-avvikssystemet er verktøy som er gode for å finne ut av hvordan situasjonen er i dag. Informasjon og opplæring til ansatte om aktuelle rutiner. Legge til rette for et godt ytringsklima på arbeidsplassen slik at den enkeltes grenser kommuniseres tydelig.

2 Side : 2 av 5 RUTINER VED VOLD MOT ANSATTE 1. Atferd fra brukere/elever som medfører helseskade I følge AML 2-3, pkt 2d og 6 skal vold, tilløp til vold og trusler om vold rapporteres til leder av arbeidstakeren evt. av vitner og verneombudet. Dette gjelder selv om det ikke oppstår personskade. Ansatte har også plikt til å melde fra hvis de har kjennskap til at kollegaer utsetter for slik utilbørlig adferd. Meldingen til leder skal være skriftlig og verneombudet skal ha kopi av varselet. (meldeskjema til internt bruk - vedlegg I). Leder er ansvarlig for å sikre at verneombudet får kopi. Ved alvorlig skade/ulykke, spesielt alvorlige trusler, skal leder jf. AML 5-2 varsle Politiet og Arbeidstilsynet, med kopi til verneombudet. Leder har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak. Reaksjoner mot den som utøver vold, trakassering og trusler skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter og virke holdningsskapende og preventive i miljøet. 2. Oppfølging av voldsofferet Den som har blitt utsatt for vold, bør undersøkes av lege. Umiddelbar fysisk skade behandles av sykehus/lege. Ved behov for ekstern samtalehjelp, kan HMS/BHT-tjenesten kontaktes. Vedkommende skal ha følge til legen. Skademelding sendes trygdekontoret på RTV-blankett IA , (Denne blanketten fås ved henvendelse til de lokale trygdekontorene eller på trygdeetaten.no.) Voldsofferet bør følges hjem, og virksomheten må forsikre seg om at han/hun har noen å være sammen med resten av dagen. Ansatte som har blitt utsatt for trusler eller trakassering bør få tilbud om oppfølging, f.eks. gjennom HMS/BHT-tjenesten på fylkeshuset eller lokal BHT.

3 Side : 3 av 5 3. Arbeidssituasjonen til den som har blitt utsatt for vold, trakassering eller trusler Vedkommende bør gjenoppta arbeidet så snart som mulig. Virksomhets-/skoleledelsen må holde kontakt i en eventuell sykemeldingsperiode. Når arbeidet skal gjenopptas er det viktig med støtte og tilrettelegging. Situasjonen og eventuelle problemer vurderes spesielt. Det kan være et problem å møte overgriperen igjen. Ledelsen skal da iverksette tiltak. 4. Oppfølging av de andre berørte Mange i arbeidsplassen kan ha oppfattet situasjonen som skremmende og trenger mulighet til å bearbeide reaksjonene. Samtidig er det viktig at de får høre hva som skjer med de involverte. Det er viktig å ta tak i dette umiddelbart etter hendelsen. 5. Dokumentasjon/melding Alle hendelser, oppfølginger og tiltak må dokumenteres. For selve hendelsen brukes dokumentasjonsskjema til internt bruk, meldeskjema vedlegg I. For videre saksgang må alle instanser sørge for dokumentasjon, med angivelse av sted og tid, hvem som er delaktige og hva som er plan/tiltak. Dersom tiltak uteblir eller ikke virker tilfredsstillende skal: arbeidstaker varsle leder og verneombudet. Jf. AML 2-3 verneombudet ta kontakt med hovedverneombudet. Dette sikrer viktig støtte i det videre arbeidet. verneombudet sette en frist for leders svar. Dersom det innen fristen ikke tas hensyn til verneombudets henvendelse, skal arbeidsmiljøutvalget eller arbeidstilsynet varsles, jf. AML 6-2, pkt 3 Arbeidstakere har også en selvstendig plikt til å avbryte arbeidet når en anser at arbeidet ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, jfr. AML 2-3, pkt 2c. Henvisning Vold, trusler og trakassering meldeskjema til internt bruk følger vedlagt

4 MELDESKJEMA FOR VOLDS- ELLER TRUSSELHANDLINGER Sektor:. Virksomhet/Avdeling/etat/senter: Navn:... Stilling:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Person som har utført handlingen:.. Adresse?... Hvor fant handlingen sted:.. Dato / klokkeslett:. Var det andre til stede? / i så fall hvem? SELVE HENDELSEN Type vold / trussel: Har hendelsen medført personlig skade? (Beskriv hvilken).. Er det skade på personlige eiendeler / utstyr? ( Beskriv hvilke) Ble hjelp tilkalt? (hvem?) Er ledelsen underrettet?... Når?... Er saken meldt til politiet?... Når?... Er saken meldt som yrkes / arbeidsskade? Når?... Er verneombud / tillitsvalgte varslet? Når?.. Side : 4 av 5

5 Side : 5 av 5 Utfylt skjema leveres til nærmeste leder som gir kopi av meldeskjema til verneombud Kryssreferanser Eksterne referanser

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 408 Saksmappe: 2013/1282-11236/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 20.03.2013 Saksframlegg Retningslinjer for konflikthåndtering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Dagtid: 5523 Vannskader Vakttelefon: Innbrudd/hærverk 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer