Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012. I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet."

Transkript

1 5/13 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012 HEBE ESARK Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet. Samlet nærværsprosent for 3. kvartal 2012 er på 90,7 %. Dette tilsvarer en samlet sykefraværsprosent på 9,3 %. Vedlikehold og videreutvikling av nærværskulturen kommunen etablerte ved hjelp av Nærværsprosjektet ( ) har vært en viktig oppgave i overgangen fra prosjekt til hverdag. Resultatene for dette kvartalet viser det nest laveste nærværet i hele perioden fra 2004, og viser samtidig at kommunen ikke har klart å nå målsettingen på 92,1 % nærvær. Sykefravær pr kvartal i % 1. kvartal kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,6 9,9 8,4 9, ,8 9,2 9,1 10, ,8 9,3 9,0 9, ,7 9,2 9,1 10, ,6 10,0 8,8 9, ,2 9,1 9, ,8 8,6 8,3 9, ,6 8,5 8,1 9, ,3 8,4 9,3 Sykefraværet for 3. kvartal 2012 viser 9,3 %, som er 1,2 pp (prosentpoeng) høyere sammenlignet med tilsvarende kvartal i Registreringen for dette kvartalet er den nest høyeste for hele perioden fra Sykefravær i % fordelt på dagsintervaller 3. kvartal kvartal ,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,2 1, ,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,1 * (2,5) 1, ,8 1,9 2,1 2,2 2,0 1,9 * (4,3) 2,0 >56 5,0 4,9 4,8 4,9 4,8 4,2 * (0,3) 4,2 * Feilregistrering i forbindelse med innføring av nytt HR-system, men totaltallet for kvartalet på 8,1 % og 1-3-intervallen er riktige. 1

2 Fraværet for dagsintervallene 1-3 og 4-16 det høyeste som er registrert for 3. kvartal siden For langtidsfraværet over 56 dager er registrereringen for 2012 den laveste registreringen siden 2005 sammen med registreringen for Kjønnsfordelt sykefravær i % 3. kvartal kvartal Kvinner 9,8 9,9 10,1 9,1 10,3 9,2 8,9 10,2 Menn 7,0 6,5 6,1 5,7 6,4 5,9 5,9 6,7 Kvinnene står for cirka 75 % av mulige dagsverk i Bergen kommune. Kvinners fravær for dette kvartalet viser en økning i fraværet med 1,3 pp sammenlignet med Tilsvarende for menn viser en økning på 0,8 pp. Sykefravær i % for utvalgte tjenesteområder 3. kvartal kvartal Skole 6,4 7,2 7,1 6,2 6,8 barnehage 9,6 10,9 10,0 9,3 11,9 tj.utviklingshemmede 9,1 10,3 9,4 8,1 10,7 hjemmesykepleie 9,8 10,9 10,0 10,5 12,7 syke- og aldershjem 11,5 12,4 12,0 11,2 12,0 Fraværet øker for alle tjenesteområdene i 3. kvartal sammenlignet med Økning er minst for skole. Registreringene for tjenesteområdene barnehage, tjenester utviklingshemmede og hjemmesykepleien har ikke vært høyere i den aktuelle perioden. Størst reduksjon og størst økning i sykefraværet i % 3. kvartal kvartal 2012 Størst reduksjon Størst økning Bergen Hjemmetj. KF - 7,6 Adm./stab i Byrådsavd. SBO 6,2 Byantikvaren - 6,8 Bystyret (adm.) 5,5 Bedrifter/foretak - 3,7 Psykisk helse 3,5 Kommunerevisjonen - 2,9 Va-etaten 3,5 Plan- og geodata - 2,6 PPT 3,3 Med bakgrunn i vedlagte oversikt over sykefraværet er det her satt opp en tabell som viser størst økning og størst reduksjon i sykefraværet sammenlignet med 3. kvartal Oppsummering Fraværet for 3. kvartal 2012 viser en betydelig økning med 1,2 pp (fra 8,1 % til 9,3 %) sammenlignet med tilsvarende periode i 2011, og er samtidig den nest høyeste registeringen i perioden fra Det har også tidligere vært registret betydelig endring i sykefraværet for 3. kvartal fra år til år. Fra 2009 til 2010 ble fraværet for 3. kvartal redusert med 1,1 pp fra 9,4 % til 8,3 %. For dette kvartalet øker fraværet for alle de utvalgte tjenesteområdene sammenlignet med Økningen er minst for skole. Resultatene for 3. kvartal viser en negativ utvikling, og kommunen har ikke klart å nå målsettingen på 92,1 % nærvær. Reduksjon av sykefravær er en kontinuerlig prosess som krever systematisk innsats over tid og kommunen fortsetter dette arbeidet. 2

3 Forslag til vedtak: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar oversikten over nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012 til orientering. Ove Foldnes Kommunaldirektør Bjørg Lædre HR-sjef Dato: 12. februar 2013 Vedlegg: Sykefravær 3. kvartal Bergen kommune

4 Vedlegg Sykefravær 3. kvartal Bergen kommune 2012 Byrådsavdeling/område Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-16 dg % dg % >56 dg % sum 3.kv kv 11 diff Bystyret 1543,0 17,2 1,1 % 29,0 1,9 % 53,0 3,4 % 0,0 0,0 % 99,2 6,4 % 0,9 % 5,5 % Kommunerevisjonen 265,3 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 2,9 % -2,9 % Byrådsleders avdeling Byrådsleders avdeling 2726,5 34,0 1,2 % 28,3 1,0 % 5,0 0,2 % 0,0 0,0 % 67,3 2,5 % 4,3 % -1,8 % Brannvesenet 14006,8 169,2 1,2 % 184,2 1,3 % 205,1 1,5 % 508,5 3,6 % 1066,9 7,6 % 8,0 % -0,3 % Byrådsleders avdeling 16733,2 203,1 1,2 % 212,5 1,3 % 210,1 1,3 % 508,5 3,0 % 1134,2 6,8 % 7,4 % -0,6 % Finans, eiendom og eierskap 25211,9 475,2 1,9 % 233,4 0,9 % 380,3 1,5 % 978,1 3,9 % 2067,0 8,2 % 5,2 % 3,0 % Kultur, næring og idrett: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-16 dg % dg % >56 dg % sum diff Adm/stab 4838,7 125,2 2,6 % 77,1 1,6 % 80,2 1,7 % 133,0 2,7 % 415,5 8,6 % 10,3 % -1,7 % Idrett 6453,9 63,7 1,0 % 139,0 2,2 % 138,8 2,2 % 400,7 6,2 % 742,2 11,5 % 8,9 % 2,6 % Kultur 11994,6 142,6 1,2 % 70,0 0,6 % 159,3 1,3 % 332,2 2,8 % 704,1 5,9 % 5,3 % 0,6 % Kultur, næring og idrett 23287,2 331,5 1,4 % 286,1 1,2 % 378,3 1,6 % 865,9 3,7 % 1861,8 8,0 % 7,4 % 0,6 % Helse og omsorg: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-16 dg % dg % >56 dg % sum diff Adm./stab 3102,0 34,8 1,1 % 29,2 0,9 % 25,8 0,8 % 96,5 3,1 % 186,3 6,0 % 6,1 % -0,1 % Barnevernstj ,4 289,3 1,8 % 292,6 1,8 % 226,7 1,4 % 646,9 3,9 % 1455,5 8,9 % 10,3 % -1,5 % Forvaltning 3840,5 37,6 1,0 % 68,7 1,8 % 125,3 3,3 % 242,6 6,3 % 474,1 12,3 % Fysio-/ergoterapi 6536,3 113,2 1,7 % 88,4 1,4 % 89,9 1,4 % 116,8 1,8 % 408,2 6,2 % 5,3 % 0,9 % Helsestasjon, legetj. 7591,5 105,8 1,4 % 127,9 1,7 % 122,1 1,6 % 98,7 1,3 % 454,4 6,0 % 5,2 % 0,8 % Helsetjeneste 10915,3 161,5 1,5 % 109,1 1,0 % 143,0 1,3 % 386,8 3,5 % 800,4 7,3 % Hjemmesykepleie 53012,1 703,2 1,3 % 1060,6 2,0 % 1597,0 3,0 % 3349,0 6,3 % 6709,7 12,7 % 10,5 % 2,2 % Sosialtj. 1484,2 33,0 2,2 % 18,0 1,2 % 0,0 0,0 % 6,5 0,4 % 57,5 3,9 % Syke- og aldershjem 75609,0 1080,2 1,4 % 1659,4 2,2 % 2172,3 2,9 % 4170,0 5,5 % 9081,9 12,0 % 11,2 % 0,9 % Tjenester til utviklingshemmende 68192,7 1214,4 1,8 % 1470,3 2,2 % 1564,0 2,3 % 3055,1 4,5 % 7303,8 10,7 % 8,1 % 2,6 % Helse og omsorg ,9 3773,0 1,5 % 4924,2 2,0 % 6066,0 2,5 % 12168,8 4,9 % 26931,9 10,9 % 9,2 % 1,7 % 4

5 Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-16 dg % dg % >56 dg % sum diff Adm. 3865,5 15,1 0,4 % 3,2 0,1 % 31,7 0,8 % 35,8 0,9 % 85,8 2,2 % 4,7 % -2,5 % Barnehage 58546,9 1149,6 2,0 % 1239,5 2,1 % 1819,3 3,1 % 2774,9 4,7 % 6983,3 11,9 % 9,3 % 2,6 % PPT 12757,7 270,0 2,1 % 214,5 1,7 % 230,5 1,8 % 501,4 3,9 % 1216,3 9,5 % 6,2 % 3,3 % Skole ,4 2163,7 1,2 % 2259,7 1,2 % 2138,7 1,2 % 5801,4 3,2 % 12363,5 6,8 % 6,2 % 0,6 % Barnehage og skole ,5 3598,4 1,4 % 3716,8 1,4 % 4220,1 1,6 % 9113,6 3,5 % 20648,9 8,0 % 6,9 % 1,1 % Sosial, bolig og områdesatsing Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-16 dg % dg % >56 dg % sum diff Adm./stab 994,4 8,0 0,8 % 15,0 1,5 % 2,5 0,3 % 40,0 4,0 % 65,5 6,6 % 0,4 % 6,2 % Boligtiltak 1611,6 32,6 2,0 % 24,5 1,5 % 45,1 2,8 % 119,0 7,4 % 221,2 13,7 % 11,0 % 2,7 % Grønn etat 1645,4 28,9 1,8 % 16,0 1,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 44,9 2,7 % 5,1 % -2,4 % Psykisk helse 16680,5 201,1 1,2 % 318,9 1,9 % 316,4 1,9 % 973,6 5,8 % 1810,0 10,9 % 7,3 % 3,5 % Sosialtj ,4 537,7 2,0 % 523,0 2,0 % 441,5 1,7 % 883,5 3,3 % 2385,7 9,0 % 9,5 % -0,6 % Sosial, bolig og områdesatsing 47491,3 808,2 1,7 % 897,4 1,9 % 805,5 1,7 % 2016,1 4,2 % 4527,2 9,5 % Byutvikling, klima og miljø Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-16 dg % dg % >56 dg % sum diff Adm. 1861,7 11,0 0,6 % 27,5 1,5 % 35,0 1,9 % 0,0 0,0 % 73,5 3,9 % 5,3 % -1,4 % Byantikvaren 494,3 6,0 1,2 % 5,0 1,0 % 11,0 2,2 % 56,3 11,4 % 78,3 15,8 % 22,7 % -6,8 % Byggesak og priv.planer 5683,5 112,2 2,0 % 88,4 1,6 % 97,2 1,7 % 215,7 3,8 % 513,5 9,0 % 7,1 % 2,0 % Byggvedlikehold 12450,2 140,4 1,1 % 239,0 1,9 % 297,3 2,4 % 457,0 3,7 % 1133,6 9,1 % 9,7 % -0,6 % Plan og geodata 2810,4 36,4 1,3 % 17,0 0,6 % 12,0 0,4 % 85,4 3,0 % 150,8 5,4 % 8,0 % -2,6 % Samferdsel 3449,3 71,9 2,1 % 63,4 1,8 % 72,0 2,1 % 283,2 8,2 % 490,5 14,2 % Va-etaten 3589,5 33,8 0,9 % 10,0 0,3 % 134,2 3,7 % 104,0 2,9 % 282,0 7,9 % 4,3 % 3,5 % Byutvikling, klima og miljø 30338,8 411,7 1,4 % 450,3 1,5 % 658,7 2,2 % 1201,5 4,0 % 2722,2 9,0 % 8,1 % 0,8 % Bedrifter/foretak: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-16 dg % dg % >56 dg % sum diff Bergen hjemmetj. KF 5746,6 86,9 1,5 % 127,2 2,2 % 163,5 2,8 % 482,0 8,4 % 859,6 15,0 % 22,6 % -7,6 % Bergen vann KF 5819,7 98,9 1,7 % 163,8 2,8 % 49,1 0,8 % 214,5 3,7 % 526,3 9,0 % 11,1 % -2,1 % Bergen og omland havnevesen 3049,0 35,0 1,1 % 41,8 1,4 % 0,0 0,0 % 228,4 7,5 % 305,2 10,0 % 7,4 % 2,6 % Bedrifter/foretak 14615,3 220,8 1,5 % 332,8 2,3 % 212,6 1,5 % 924,9 6,3 % 1691,1 11,6 % 15,3 % -3,7 % Total: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-16 dg % dg % >56 dg % sum diff Kvinner ,2 7909,3 1,6 % 8915,5 1,8 % 10810,3 2,2 % 23060,7 4,6 % 50695,8 10,2 % 8,9 % 1,3 % Menn ,2 1929,8 1,2 % 2166,8 1,3 % 2174,2 1,3 % 4716,8 2,9 % 10987,6 6,7 % 5,9 % 0,7 % Bergen kommune ,4 9839,0 1,5 % 11082,3 1,7 % 12984,6 2,0 % 27830,3 4,2 % 61736,2 9,3 % 8,1 % 1,2 % 5

Balansert målstyring i Bergen kommune

Balansert målstyring i Bergen kommune Balansert målstyring i Bergen kommune BMS som styringsfilosofi i Bergen kommune Soria Moria 2008 22. - 23. april 30.04.08 barbro.lie@bergen.kommune.no 1 Bystyre Byråd Byrådsleders avdeling (1 seksjon)

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår.

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår. Budsjettale Ordfører og kommunestyre. Etter dette innlegget vil jeg at dere skal huske tre ting: Vi har på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår Vår ambisjon ligger fast; fortsatt

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune

Detaljer