nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 4/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 4/2011"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 4/2011 Skjelsbusundet en disig nvemnerdag 2011

2 2 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

3 Leder n 200 NYE MEDLEMMER! Gladmelding Smmerens vervekampanje (2011) skulle vise seg å bli særdeles vellykket. Siste pptelling viser at ver 200 nye hytteeiere i Hvaler har valgt å bli medlem i Hvaler Hyttefrening. HURRA!! Det er derfr utrlig hyggelig å kunne ønske ver 200 nye medlemmer velkmmen til ss! Det betyr at i dag er vårt medlemstall litt ver 2100 medlemmer av ttalt 4500 hytteeiere i Hvaler, det vil si ca. 50 % ppslutning. Vi både håper g trr at våre nye medlemmer vil ha både nytte g glede av sitt medlemskap. Vi i styret skal gjøre alt vi kan fr at både gamle g nye medlemmer blir g frblir frnøyde. I løpet av året 2011 har vi imidlertid gså mistet ver 200 medlemmer sm av ulike årsaker har valgt å avslutte sitt medlemskap i vår frening. Over 80 prsent av disse utmeldingene skyldes «naturlig avgang», det vil si at medlemskapet ønskes avsluttet frdi hytta er slgt eller verdratt til barn/barnebarn. Det er prblematisk fr ss å fange pp de nye eierne, så vi ppfrdrer derfr våre medlemmer sm har fått en ny hyttenab å spørre m vedkmmende er medlem av hyttefreningen g selvfølgelig anbefale et medlemskap hs ss. HVALER-NYTT - NR. 4/2011 3

4 Vi ønsker våre medlemmer, annnsører g øvrige frbindelser en Gd jul g et fremgangsrikt 2012 Hilsen Hvaler Hyttefrening 4 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

5 Samarbeid Hvaler Hyttefrening har i sine vedtekter bestemt at vi er g skal være en frening sm taler hytteeiernes sak der hvr dette måtte være aktuelt. Vi har blitt en frening med ver 2100 medlemmer g vår virksmhet g aktivitetsnivå har de senere år økt i takt med styrets engasjement i mange frskjellige saker. Over tid har vi derfr med glede registrert at vi blir hørt når vi har ne på hjertet, g ikke minst at flere g flere ønsker å høre hva vi mener. Dette gjelder alt fra aviser, radi, TV g ikke minst Hvaler kmmune. Når leder av Hvaler Hyttefrening blir gitt anledning til, i beste sendetid på NRK, å gi uttrykk fr hva hytteeierne i Hvaler mener m en knkret sak, så velger vi å føre dette pp på pluss-siden i vår virksmhet. I løpet av de siste årene har vi med litt stlthet registrert at vi ikke bare blir betraktet sm en høringsinstans i enkeltsaker, men at vi faktisk gså blir frespurt m våre synspunkter g meninger før administrative vedtak i Hvaler kmmune blir fattet. Fr Hvaler Hyttefrening er dette å betrakte sm en aldri så liten fjær i hatten, da dette er et gdt bevis på at vi blir tatt på alvr. Samarbeid er fr ss et nøkkelrd i den virksmhet vi driver, g dersm det er mulig velger vi å styre unna knfliktsituasjner. Det betyr ikke at vi er enige i alt g med alle, men vi frsøker gjennm både muntlige g skriftlige henvendelser å føre en samarbeidsdialg. Histrien så langt har vist at det nytter å si i fra dersm vi er uenig. Aktuelle saker I 2010/2011 er det spesielt 2 saker hvr Hvaler kmmune g Hvaler Hyttefrening er 100% enige. Dette gjelder «muddersaken», hvr vi begge har HVALER-NYTT - NR. 4/2011 5

6 Unike bestselgere i eksklusive butikker Scan selges kun hs Ildstedet Hs Ildstedet utstillinger av sterke merkevarer. Vi er eksperter på vner g peiser, g vi har mye erfaring fra både enkle g kmpliserte installasjner. Jøtul F 373 Scan 58-6 Velkmmen til ss: Henriksen Peisfrum Asker AS Smedsvingen 6, 1395 Hvalstad Tlf Henriksen Peisfrum AS Brbekkveien 115, 0582 Osl Tlf Henriksen Brenselsfrretning g Varmesenter AS Østkilen 6, 1621 Gressvik Tlf HVALER-NYTT - NR. 4/2011

7 gitt klar beskjed m at vi ikke ønsker nen mudderdumping ved Belgen, g sikring av myke trafikanter (gående g syklister) langs fylkesvei 108. Vi vil frtsette å arbeide aktivt fr å få gjennmslag fr våre synspunkter, g håper på frtsatt gd «drahjelp» fra kmmunen i disse sakene. Hvis nen av våre medlemmer skulle gå «svanger» med nen gde ideer m hvrdan det er mulig å få frtgang i slike saker, håper vi på en tilbakemelding fra dere. Båten er tatt på land fr vinteren, men frtsatt er plenen smmergrønn. Mens vi venter Mens byråkratene freslår g plitikerne tenker så kan vi andre glede ss ver at jula nærmer seg med strmskritt. Nå er båten(e) tatt på land fr vinteren, men frtsatt er plenen smmergrønn rundt hytta, g snøen lar vente på seg. Når dette skrives viser kalenderen den 15. nvember, g på samme tid i fjr hadde vi hatt 14 dager med vinter allerede. Snart kan vi lene ss tilbake å nyte nen velfrtjente høytidsdager, sm på gdt nrsk betyr velfrtjente fridager. Til ALLE våre medlemmer, samarbeidspartnere g annnsører ønskes det en riktig Gd jul g et Gdt nytt år! Gunnar Dahl-Jhansen LEDER HVALER-NYTT - NR. 4/2011 7

8 8 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

9 Lsbåt g Hvalerskøyte fra tidlig på 1900-tallet. Lsen veiviser g redningsmann Med sin beliggenhet ytterst i Oslfjrden, der skipene passerer daglig til fjerne g nære mål, har Hvaler alltid hatt en sentral psisjn sm utgangspunkt fr lsenes virksmhet. Gjennm sin rlle sm veiviser g redningsmann, har lsen gjennm tidene vært mtalt med beundring g respekt, men tidvis gså med misunnelse g anklage m spekulasjn. Det siste ikke minst knyttet til den bergingslønn sm lsen under bestemte frhld var berettiget til. Til trss fr at lsvesenet har vært rganisert gjennm statlig regelverk helt siden 1720, var lsene likevel å betrakte sm selvstendige næringsdrivende, sm knkurrerte m ppdragene den sm «kapret» HVALER-NYTT - NR. 4/2011 9

10 Åpningstider Mandag-Lørdag KL Søndag KL KIWI Skjærhalden KIWI Skjærhalden har gså BANK i butikk 10 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

11 Det er ingen ls sm har latt denne skuta «seile sin egen sjø». Den har nk ved egen hjelp lagt seg gdt til rette i sitt eget miljø, g lar spantene vise ss mriss av det sm en gang var. innkmmende skip først fikk lsppdraget. Slik var lsene selv ansvarlig fr sin egen inntekt, mens det ffentlige fastsatte regler, gebyrer g sertifiserte lsene. «Utdanningen» måtte de selv stå fr, g fte var lsene selvlærte. Farvannskunnskapen ble ervervet gjennm egen erfaring, så vel sm verføring innad i familier. Lsyrket gikk nemlig fte i arv ved at sønn fulgte far i tjenesten Slik ble lsvirksmheten drevet, uten betydelige endringer frem mt slutten av det nittende århundre. På slutten av 1800-tallet bredte det seg en frståelse av viktigheten av å gå sammen i rganisasjner, ikke minst fagrganisasjner. Denne strømningen nådde gså lsvesenet. Det ble rganisert lsmøter, sm resulterte i at Færderlsenes frening ble stiftet i Men allerede i 1891 ble statens rlle i frhld til lsene styrket på flere mråde. Men ikke alle likte disse endringene. En av dem var ls Edvard Baardsen fra Strengkilen på Spjærøy. Han ville ikke under staten, men heller være blant de «frie menn», vant sm han var med å kjempe m skutene med sin halvdekker lsbåt (26 ft) nede ved Hansthlmen g Skagen. Etter at min ldefar Edvard Baardsen i 1904, sammen med sin sønn lsgutten Axel Bernhard, reddet et strt fregattskip sm var i ferd med å frlise ved Grisebåene, skrev lsldermannen i Fredriksstad Blad hvrdan ls g lsgutt fulgte havaristen inn mellm skumsprøytene, km m brd HVALER-NYTT - NR. 4/

12 i skipet g fikk det fri av brtta. «Da faren var ver km hver eneste mann m brd g trykket den djerve lsens neve» «Det gjrde gdt», sa lsen. Ls Edvard Baardsen satte fr øvrig livet til av veranstrengelser i en strabasiøs kamp fr å få et større skip inn til Mss. Det tk tid før felleslsningen gjrde seg gjeldende ver hele landet, men i 1925 var prinsippet innført. Først i 1948 ble Lsdirektratet pprettet, g lsene ble statstjenestemenn. Ytterligere år gikk det før Staten tk ver eiendmsretten til lsbåtene, g ffentlige lsbåtførere ble ansatt. Ikke før i 1980 fikk lsene sin betaling gjennm regulativlønn. Kilder: Egne kilder, Kystdirektratet g Hvaler bygdebk bind 2. Paul Henriksen Leder Hvaler Kulturvernfrening Hvaler Fjellsplitting Fjerning av fjell uten sprengning Telefn: mbil: HVALER-NYTT - NR. 4/2011

13 Mnstermarina på Hvaler Ødegårdskilen raseres I Fredriksstad Blad fr 25. ktber skriver vårt medlem Peder D. Muri m frslag m å anlegge en marina i Ødegårdskilen. Fr de av ss sm skner til kilen, g benytter båt fr å handle skulle en tr at frslaget er en vits. Kmmer man sjøveien til kilen en dag i skleferien skal man være ganske tidlig ute fr å få lagt til land, hvis man da i det hele tatt kmmer inn i kilen. En annen ting er hvis man anlegger en marina, så er vel ikke den kun beregnet på de sm har allerede har bryggeplass, det kmmer altså andre til, g disse kmmer med bil. Spørsmålet sm reiser seg er; hvr skal disse parkere? En marina krever gså andre servicetjenester; taletter, verkstedfaciliteter sv. Etter vårt skjønn er mrådet allerede verbelastet, g har ikke kapasitet til ytterligere belastning. Både Hvaler Hyttefrening, lkale velfreninger g fastbende har prtestert mt planene. Vi fr vår del ber Hvaler kmmune avvise frslaget. På de neste sider gjengir vi Peder D. Muris artikkel i sin helhet. HVALER-NYTT - NR. 4/

14 Fiskeutstyr: - Hummerteiner - Krepseteiner - Garnhaler/Teinehaler - Blåser, Nt, Krk - Bekledning, Grundens - Tauverk LOWRANCE ELITE 5 DSI m/structurescan NYHET! ÅRETS NORDK APP FORHANDLER g 2010 Nrdkapp 500 Endur 2011 md. m/evinrude E-Tec 60 hk Utstyr: Securmark, Primet g stffet-4 stk fendere 4 stk fendertau, 4 stk Nrdkapptrekk til fendere 2 stk fangliner-dregg g dreggetau. Pris kun kr ,- Tidenes Nrdkapp kupp! V E L K O M M E N T I L E N H Y G G E L I G B Å T H A N D E L! KAMPANJER!!! Kampanje Galia 475 m/50 hk Evinrude E-Tec Kampanjepris kun kr ,- Kntakt ss fr din kampanjepris i dag! Zdiac Kampanjebåter Pr, 550 Pr Open g 650 Pr Open 14 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

15 En 70 meter lang flytebrygge skal stenge halve innløpet til kilen Flytebryggen skal ha bensinstasjn ytterst g «havnekntr», butikk, spisested Alle småbrygger langs hvedveien fjernes. Nye flytebrygger med båser kmmer i stedet 100 båter flere enn i dag, ttalt nærmere 200 båter ved kai inne i kilen Stre båter på ft, flytende hytter, får sine plasser Alle småbrygger langs østsiden av kilen fjernes fr å gi plass til båttrafikken. Eiere må slå seg sammen m felles bryggeanlegg innerst i kilen Utbygger Per Arne Thmassen fra Mss lufter sine drømmer i et intervju i Fredriksstad Blad lørdag 24. september i år. I tillegg har vi fått en rekke detaljer fra velinfrmert hld. Hva betyr dette i praksis? Ødegårdskilen er med sine butikker g restaurant i dag blitt en av Vesterøyas mest trafikkerte småbåthavner. I helgene fra mai til ut september samt i tppukene i juli g august er båttrafikken helt på grensen til hva denne trange kilen kan tåle. Hele spekteret fra jller til stre båter er brukere, daglig dunker båter brti hverandre på sin ferd ut g inn. Uansett mfang vil et anlegg av en marina redusere tilgjengelig trafikkerbart sjømråde, g med øket båtantall vil vi få en båttetthet langt utver det frsvarlige. Jeg har selv måttet rykke ut fr å berge flk etter en båtkllisjn i kilen. En rekke bliger g hytter langs Ødegårdskilen berøres i dag av trafikkstøy fra hvedveien g fra båter. Uansett mfang av et marinaanlegg vil en økning av båttrafikken autmatisk føre til mere støy g en ytterligere reduksjn av trivsel fr beberne. Biltrafikken g dermed trafikkfaren på veien vil øke. Adkmst til bryggeanlegget vil bli langs en av Hvalers mest ulykkesbelastede veistrekninger. Anlegg av en marina betyr en markant økning av antall båter ved kai i Ødegårdskilen. I dag har båter sin faste bryggeplass i kilen, dertil kmmer de mange båtene sm daglig besøker butikkene. Med 100 nye båtplasser vil ttalt antall båter ved kai bli nærmere 200. Allerede i dag er frurensningen av sjøen påtagelig. Ispapir, plastpser, tmflasker, ølbkser, ispr driver daglig i land på vår strand. Det frekmmer ljesøl, den tynne, skimrende hinnen gjør det tidvis umulig å bade fra egen brygge. Frsøpling g frurensning vil øke prprsjnalt med båtantallet. Vannkvaliteten vil bli ytterligere redusert m en 70 m flytebrygge på tvers av kilen effektivt hindrer utskifting av vann. Fr få år siden kunne vi smmeren gjennm se sjøørret leke under bryggen vår, de er frsvunnet. Små tilløp til blåskjell likeså, selv rur på bøyer g tau er på vei brt. Dette frurensningsnivået må ikke bli et argument fr at det er akseptabelt å øke frurensningen ytterligere ved anlegg av en marina. Målet må, skal g bør være renere vann g mindre søppel. En gang hadde vi en str klni av svaner i mrådet. Mange av disse ble jaget brt da Havtunet ble anlagt. 2-3 par har nå funnet sin plass i Ødegårdskilen, vi følger dem fra år til år. Skal gså disse fres på grunn av en utbyggers pekuniære interesser? Overfr hytteeiere håndhever Hvaler HVALER-NYTT - NR. 4/

16 Allmennlege Ortped Gyneklg Sjømannslege Nevrlg Plastikkirurg Øre-nese-hals Hudlege Psyklg Vaksinasjnskntr Urlg Timebestilling: Tlf: Åpningstider: Man-fre Vlvat Medisinske Senter AS Fredrikstad Ansvarlig lege: Angelika Kerane INNGÅR I CAPIO EUROPA

17 kmmune 100-metersgrensen ganske knsekvent, vel g bra. Men dersm «næring» kmmer inn i bildet kan det synes sm m restriksjner lett skyves til side sm f.eks. ved anlegg av Havtunet. Anlegg av en marina i Ødegårdskilen representerer et langt større vergrep mt natur g mennesker enn hva Havtunet gjrde. Det er nærliggende å benytte et uttrykk sm miljøkriminalitet. Hvaler kmmune har fått en miljøfjær i hatten ved pprettelsen av vår første marine naturpark. La denne hldningen videreføres gså til de etablerte småsentra i kmmunen, sentra sm trenger kmmunens beskyttelse g ikke et knivstikk i ryggen. Vi er ptimister, vi setter vår lit til Hvaler kmmune. 22. ktber 2011 Peder D Muri Hytteeier Ødegårdskilen Faksimilie ver utbyggingsfrslaget. Så vidt vi frstår er det skravert felt øverst til høyre sm gjelder utbygging av marina. AS HVALER-NYTT - NR. 4/ PA

18 18 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

19 Her har Paul funnet fram nye spørsmål m Hvaler. Her er spørsmål m gegrafi, g histrie, samt zlgi g m Hvalersamfunnet. Klarer du alle 15 uten å kikke på svarene er du gd.vårt tips: Lag famileknkurranse. Svarene er på s.28 PAULS Hvalernøtter 1. Nrges eldste Flkets Hus ligger på Hvaler, men hvr? a. Btne, Kirkeøy b. Oppdal, Spjærøy c. Dypedal, Spjærøy 2. Det første vedtaket i kmmunestyret m bygging av «fastlandsveien» km i Tunellen ble åpnet 2. ktber, men hvilket år? a b c Hvr ligger mrådet Bast? a. Mellm Sand g Sydengen, Spjærøy b. Innerst i Vauverkilen, Vesterøy c. På Herføl 4. Når km den første båten i fast rute (smmerrute) mellm Fredrikstad g Hvaler-øyene? a b c Hva er minstemål på den hummeren sm kan fanges? a. 18 cm b. 20 cm c. 25 cm 6. Navnene «Pøntebukta» på Kråkerøy g «Pøntestranda» i Fredrikstad henspeiler på Hvalers histrie knyttet til: a. Hvalerkvinnene sm rdde til byen med fisk g frukt g sm skiftet til byklær på disse stedene b. Kjente treffsteder fr ungdm i distriktet på begynnelsen av frrige århundre c. Skipper «Pønten» fra Skjærhalden investerte strt på disse stedene 7. Høyre har varardføreren på Hvaler i kmmende peride. Hva er navnet? a. Ingerid Bjercke b. Ottar Jhansen c. Lene Strøm ble Nasjnalparken Ytre Hvaler åpnet. Hvilke t partier stemte i km munestyret mt planene m etablering av nasjnalparken? a. Høyre g Fremskrittspartiet b. Kristelig Flkeparti g Arbeiderpartiet c. Senterpartiet g Fremskrittspartiet 9. Et treslag på Hvaler feller grønne blader frdi det har rtknller sm tar pp nitr gen fra lufta, hvilket treslag? a. Or b. Osp c. Hassel 10. Registrering av trekkfugler er viktig. Hvr på Hvaler har vi en rnitlgisk stasjn? a. Herføl b. Utgårdskilen, Vesterøy c. Akerøya 11. Sauvika leirsted sm eies av Nrdmisjn ligger på : a. Asmaløy b. Vesterøy c. Spjærøy 12 Hvaler kirke er ca år 900 gammel g en av Nrges eldste. Hvem var knge i Nrge i den tiden kirken ble bygget? a. Sverre Sigurdssn b. Olav Haraldssn c. Håkn den gde 13 Hvr lang er en nautisk mil a m b m c m 14 Hvr treffer bølgende båten når vi sier at de kmmer «styrbrd akten m tvers». a. På høyre bakdel b. På venstre bakdel c. På høyre side frfra 15 Du har satt et garn g får en hummer sm er ver minstemålet, kan du behlde denne? a. Hummer i garn kan du alltid behlde b. Hummer kan kun tas i teiner c. Ja, så lenge du følger fredningsbestem melsene HVALER-NYTT - NR. 4/

20 # Hvaler hyttefrvaltning as Trygghet Gjennm rutinemessig tilsyn g frbyggende arbeid fr å minske skade, gir vi trygghet til brukerne. Enkelt Våre tjenester er synlige, tilgjengelige g effektive, slik at du sm kunde skal ppleve det sm enkelt å benytte våre tjenester. Fleksibelt Alle har ulike behv g gjennm fleksible løsninger, tilpasser vi ss den enkelte kunde. Gå inn på: Hvaler Hyttefrvaltning AS pererer sm et servicergan fr hyttebestanden på Hvaler. Hyttene er delt inn i reginer g blir fulgt pp persnlig av våre mråde ansvarlige. Hytteservice pakkene skal være unike g gi den enkelte kunde, en merverdi sm merkes. Pakkene er fleksible g kan justeres ne, etter kundens behv g ønske. Vi har avtaler med mange lkale aktører, sm vil gi dere sm kunde en rekke frdeler. Gå inn på vår nettside fr utfyllende infrmasjn! INTRODUKSJONS TILBUD! Alle kunder sm inngår alternativ serviceavtale med ss innen vil få en gassgrill ferdig mntert på ønsket sted til 2290,- NOK (løpende service er inkludert) Grillen kmmer med 4 brennere i rbust utførelse HVALER-NYTT - NR. 4/2011

21 Serviceavtale September 2011 Vi skreddersyr tjenester sm passer ditt behv. Pakke 1 24/7/365 vervåkning med varsling (innbrudd/vann) Fysisk tilsyn av hytta 2 ganger i måneden Fysisk tilsyn av båt 2 ganger i måneden Tilkjøring av dagligvarer Levering av ved Måking av tak vinterstid Måking ved vinterbruk Bat in/ut Levering av gass (Behlder) Vask ved sesngavslutning Vask av båt før pplag (pp til 20 ft) Fri bruk av vår respnstjeneste ,- KR Pakke 2 24/7/365 vervåkning med varsling (innbrudd/vann) Fysisk tilsyn av hytta 2 ganger i måneden Fysisk tilsyn av båt 2 ganger i måneden Tilkjøring av dagligvarer Levering av ved Måking av tak vinterstid Måking ved vinterbruk Levering av gass (Behlder) Vask ved sesngavslutning Fri bruk av vår respnstjeneste ,- KR Pakke 3 24/7/365 vervåkning med varsling (innbrudd/vann) Fysisk tilsyn av hytta 2 ganger i måneden Tilkjøring av dagligvarer Levering av ved Måking av tak vinterstid Levering av gass (Behlder) Fri bruk av vår respnstjeneste ,- KR Kundeservice: Åpningstider: 08:00-20:00 Alle dager 2 HVALER-NYTT - NR. 4/

22 Nasjnalparksenter, men hvr? Allerede tidlig i prsessen med etablering av nasjnalparken Ytre Hvaler ( vedtatt pprettet ), var det klart at skulle infrmasjn m parkens marine mangfld kmme ut til publikum, ville det bli nødvendig å etablere et nasjnalparksenter. I mtsetning til Sverige, der staten fra dag én er med g planlegger, g finansierer et slikt senter, er imidlertid disse utfrdringene på nrsk side først g fremst verlatt til lkale g reginale myndigheter. Hvaler kmmune har da gså tatt sitt ansvar g etablert et midlertidig senter i Krnmagasinet på Skjærhalden, finansiert bl.a. gjennm midler fra Interreg. (EU), fylkeskmmunen g vertskmmunene Fredrikstad g Hvaler. Nå innevarsles imidlertid et trinn t i arbeidet med å få etablert et mer mfattende senter. 1. amanuensis Erling Dkk Hlm ved Markedshøysklen g ved Arkitekturg designhøysklen i Osl (g med hytte på Søndre Sandøy) har vært engasjert av Hvaler kmmune til å utarbeide en rapprt m fremtidig lkalisering. Mandatet var knkret g enkelt; Freta en vurdering av de kriteriene sm bør legges til grunn fr lkalisering av et nasjnalparksenter fr Ytre Hvaler Nasjnalpark. Selv m dette er en relativt liten rapprt, vil det føre fr langt å gå dypere inn i denne. Krt skal imidlertid nevnes de stedene Dkk Hlm har vurdert g den knklusjn g anbefaling han kmmer med. Følgende 7 mråder har vært gjenstand fr vurdering: Utgårdskilen g Papperhavn på Vesterøy 22 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

23 Vikerhavn på Asmaløy Dypedal g Sand på Spjærøy Skjærhalden g Stresand på Kirkøy Et mråde peker seg klart ut, nemlig Skjærhalden sm i rangeringen får 60 peng, mens nærmeste «knkurrenter» Stresand g Sand får henhldsvis 39 g 38 peng. Dkk Hlms knklusjn g anbefaling er i så måte helt i tråd med tidligere anbefalinger. Skjærhalden peker seg klart ut sm lkaliseringssted fr nytt nasjnalparksenter Sm engasjert i arbeidet med nasjnalparken fram til vedtaket km i 2009, deler jeg helt g fullt den knklusjn Dkk Hlm kmmer med i sin rapprt. Det er kun Skjærhalden sm i dag har den infrastruktur, det næringstilbud g den nærhet til parken sm skal til fr å gi et slikt senter et driftsmessig grunnlag. Så spørs det hva Hvalers innbyggere, hytteeiere g ikke minst plitikere har av meninger m dette. En spennende debatt blir det uansett. Paul Henriksen Fargerike kjøstelsen Flaveien 4, Fredrikstad Tlf.: Medlemmer av Hvaler Hyttefrening får 15% rabatt på rdinære utsalgspriser. Gjelder ikke tilbudg kampanjevarer. Gir gså 15% Vi setter farge på til- Værelsen på Barn eksteriørprdukter i 10 liters emballasje HVALER-NYTT - NR. 4/

24 Regnskap Lønn Øknmisk rådgivning visma.n/utsurcing Visma Services Nrge, avd. Fredrikstad tlf: e-pst: 24 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

25 Hvaler kmmunes budsjett fr 2012 I slutten av nvember la rådmann i Hvaler kmmune, Trleif Gjellebæk, fram frslag til budsjett fr I lkalavisen «Demkraten» medførte frslaget verskrifter sm KRISE, HVA- LERS ØKONOMI SOM SVART HAV, KUTTFORSLAGET BLIR SOM Å VELGE MELLOM PEST OG KOLERA. Imidlerid ser det ut til at den dårlige øknmien i kmmunen ikke fører til dramatiske økninger i kmmunale gebyrer sm blir pålagt hytteflket. Nedenfr gjengis pstene i budsjettet sm vi 5. KOMMUNALE ÅRSGEBYRER mener er av størst interesse fr hytteeierne. Gebyrene er basert på at de kun skal dekke reelle utgifter innenfr vann, avløp, renvasjn g SAMMENDRAG feiervesen. Driftsinntektene Årsgebyret fr vann til økes kmmunen med 1,3 %, skal årsgebyret sm en fr hvedregel avløp økes reguleres med 2,2 % i g takt fr renvasjn med prisstigningen økes med 3 i samfunnet. %. Frbruksgebyr Unntaket er fr selvkstmrådene vann økes med 4 % hvr g frbruksgebyret det er nødvendig fr avløp å øke økes med med frskjellige 3,2 %. (se tabell prsentsatser neste fr at selvkstmrådet side). Tilkblingsavgiften skal være fr vann fullt økes ut selvfinansierende. med 4,1 %, tilkblingsavgiften fr avløp økes med 4,1 %. Årsgebyret Rammer fr fr gebyrberegning vann økes med 1,3 %, frbruksgebyret fr vann økes med 4 %. Årsgebyret Gebyrene fr avløp skal ikke økes verstige med 2,2 kmmunens %, frbruksgebyret kstnader, men fr avløp kan avregnes økes med ver 3,2 en 4 %. års peride. Årsgebyret Overslag fr renvasjn ver frventede økes kstnader med 3 %. (drifts- g kapitalkstnader) fr de nærmeste 4 årene skal Dersm freligge, en hushldning før gebyrenes velger størrelse hjemmekmpstering fastsettes. gis 35 prsent rabatt på renvasjnsgebyret. Tilkblingsavgiften VA - gebyrberegning fr vann baseres økes på med Lv 4,1%, m kmmunale tilkblingsavgiften vass- g klakkavgifter fr avløp økes av 31. med mai ,1%. samt Det tas nasjnale frbehld g m kmmunale prisjustering frskrifter av kmmunens vann- g avløpsgebyrer. mkstninger etter Strtingets vedtak m rettsgebyr, inkasssats Alle priser tillegges g frsinkelsesrente 25 % mva. fr Det kan tilbys e-faktura g avtalegir fr regninger innenfr kmmunale avgifter, barnehager g husleier. 5. KOMMUNALE ÅRSGEBYRER Gebyrene 5.1 ENGANGSGEBYR er basert på at de FOR kun TILKNYTNING skal dekke reelle utgifter innenfr vann, avløp, renvasjn g feiervesen. Årsgebyret Engangsgebyr fr betales vann økes ved med tilknytning 1,3 %, årsgebyret til ffentlig fr vann- avløp g/eller økes med avløpsledningsnett. 2,2 % g fr renvasjn økes med 3 %. Gebyrer Frbruksgebyr fr vann økes med 4 % 2011 g frbruksgebyret uten mva fr med avløp mva. økes med ,2 uten %. (se tabell 2012 neste med mva. side). Tilkblingsavgiften fr vann økes med 4,1 %, tilkblingsavgiften fr avløp mva. økes med 4,1 %. Rammer Tilkplingsgebyr fr gebyrberegning vann: T= kr T= kr T= kr T= kr Tilkpling Gebyrene helårsblig skal ikke verstige kmmunens kr. 32 kstnader, 468 men kr. kan 40 avregnes 585 ver kr. en års peride. kr Tilkpling Overslag fritidsblig ver frventede kstnader (drifts- kr. 32 g 468 kapitalkstnader) kr fr de nærmeste kr årene skal kr Tilkpling freligge, næring før (egen gebyrenes størrelse fastsettes. Se under Se under Se under Se under beregningsfrmel) VA - gebyrberegning baseres på Lv m kmmunale vass- g klakkavgifter av 31. mai 1974 samt Bligkmpleks nasjnale m flere g kmmunale mindre frskrifter m T*BRA/130 vann- g avløpsgebyrer. T*BRA/130 T*BRA/130 T*BRA/130 bruksenheter Alle priser tillegges 25 % mva. Tilkblingsgebyr klakk: T= kr T= kr T= kr T= kr Tilkpling helårsblig kr kr kr kr Tilkpling ENGANGSGEBYR fritidsblig FOR TILKNYTNING kr kr kr kr Engangsgebyr betales ved tilknytning til ffentlig vann- g/eller avløpsledningsnett. Gebyrer Tilkpling næring (se ppsett under 2011 uten Se mva. under 2011 med Se mva. under 2012 uten Se under 2012 med Se mva. under tabellen) mva. Tilkplingsgebyr Bligkmpleks m vann: flere mindre T= T*BRA/130 kr T= T*BRA/130 kr T= T*BRA/130 kr T= T*BRA/130 kr bruksenheter Tilkpling helårsblig kr kr kr kr Tilkpling fritidsblig kr kr kr kr Tilkpling næring (egen Se under Se under Se under Se under 5.2 BEHANDLING AV SØKNADER OM UTSLIPPSTILLATELSE: beregningsfrmel) Bligkmpleks Behandling av m utslipstillatelser flere mindre fr hytter T*BRA/130 g hus sm bl.a. skal T*BRA/130 benytte minirense-anlegg, T*BRA/130 g T*BRA/130 bruksenheter andre anlegg fr både gråvann g svartvann. Tilkblingsgebyr Gebyrer vedtatt klakk: med hjemmel i Frurensningslven T= kr T= a g kr. i 44 Frurensningsfrskriftens 416 T= kr T= 11 kr Tilkpling 4 fr behandling helårsblig av utslippstillatelser etter kr. Frurensningsfrskriften kr Kapittel kr. 12, til 12 kr Tilkpling 17 fritidsblig kr kr kr kr Tilkpling Gebyrer næring (se ppsett under Se under Se under 2011 Se under 2012 Se under tabellen) Behandling av utslippstillatelser fr anlegg 0 15 PE HVALER-NYTT kr NR. 4/ Bligkmpleks m flere mindre T*BRA/130 T*BRA/130 T*BRA/130 T*BRA/130 bruksenheter Hvaler kmmune egenbetalinger g gebyrer 2011 Side BEHANDLING AV SØKNADER OM UTSLIPPSTILLATELSE:

26 Hyttealarm kr. & Bligalarm Alarmverføring kun fra kr. 179,- inkl. mva. pr. måned til FG gdkjent alarmstasjn. Alarmpakken innehlder: - 1 st. FG gdkjent alarmsentral. - Dørmagnet. - 1 stk. bevegelsesdetektr. - Røkvarsler. - Innvendig sirene. Leveres ferdig mnteret inkl. mva. 26 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

27 Frbruksgebyret Kmmunens ttale beregnes årsinntekter på grunnlag fra abnnementsgebyrer av målt frbruk skal basert dekke på følgende nedenstående andel av kmmunens enhetspris. Enhetspris samlede års - kstnader fr henhldsvis vann- g avløpstjenestene. Dette reflekterer kmmunens faste 2011 kstnader uten fr mva. disse tjenestene: 2011 med mva uten mva med mva. Vann: Ca. 50 % Enhetspris Avløp: Enhetspris Ca. 50 %. Enhetspris Enhetspris Enhetspris Enhetspris Enhetspris Enhetspris vann: avløp: vann: avløp: vann avløp vann avløp 12,67 Abnnementsgebyret 18,97 differensieres 15,84 etter 23,71 brukerkategri: 13,18 19,57 16,48 24,46 kr/m 3 Abnnementsgebyr kr/m 3 kr/m fr 3 blig g brettslag kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 Abnnementsgebyr fr fritidseiendm Abnnementsgebyr fr næring, næringseiendmmer g ffentlige virksmheter, deles inn i 4 Målt ulike frbruk bruker kategrier. Frbruksgebyret Alle abnnenter i én baseres brukerkategri på faktisk betaler vannfrbruk likt abnnementsgebyr. (vannmåler) g pris pr. m 3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dkumenteres av abnnenten. Enhet Frbruksgebyr ved bruk 2011 av uten vannmåler: mva med mva uten mva med mva. Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp Vann kr/ab. : Enhetspris kr/ab. [kr/ m 3 kr/ab. ] x Målt frbruk kr/ab. [m 3 kr/ab. ] Næring 2: kr/ab. kr/ab. kr/ab. Avløp : Enhetspris [kr/m ] x Målt frbruk [m ] Blig m Næring Fritid 3: Stipulert Næring : frbruk m Frbruksgebyret Næring < 300 m4: 3 baseres 23 på 846 stipulert frbruk 29 g 808 er i utgangspunktet ikke aktuelt da vannmåler er 47 påbudt 008 i Hvaler > 2000 kmmune. m 3 Der vannmåler ikke er installert / er defekt eller ikke avlest, benyttes stipuleringsregler Frbruksgebyr sm er gjengitt nedenfr. Hvaler kmmune egenbetalinger g gebyrer 2011 Side 25 Frbruksgebyret 0 - beregnes 72 m 2 : på grunnlag vannfrbruk av målt 120 frbruk m 3 basert på nedenstående enhetspris. Enhetspris m 2 : vannfrbruk 170 m uten mva m 2 : 2011 med vannfrbruk mva. 195 m uten mva med mva. Enhetspris 241 Enhetspris m 2 : Enhetspris vannfrbruk Enhetspris 225 menhetspris 3 Enhetspris Enhetspris Enhetspris vann: 301 avløp: m 2 : vann: vannfrbruk avløp: 255 mvann 3 avløp vann avløp 12, ,97 m 2 g mer: 15,84 vannfrbruk 23, m13, ,57 16,48 24,46 kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 kr/m 3 Midlertidig bruk av vann g avløp Eier/fester Målt frbruk av eiendm sm midlertidig knyttes til kmmunens vann- g avløpsanlegg skal betale abnnementsgebyr Frbruksgebyret baseres g frbruksgebyr på faktisk vannfrbruk etter gjeldende (vannmåler) regler g fr pris næringsvirksmhet. pr. m 3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dkumenteres av abnnenten. Fritak Frbruksgebyr fr årsgebyret ved bruk av vannmåler: Jfr. 11 i lkal Vann frskrift m vann g avløpsgebyrer vedtatt krever kmmunen et engangsgebyr : Enhetspris [kr/ m 3 ] x Målt frbruk [m 3 ] fr gjenåpning av vannledningen. Avløp : Enhetspris [kr/m 3 ] x Målt frbruk [m 3 ] Pris kr.4 453,- eks mva. 5.4 Stipulert ÅRSGEBYR frbruk FOR RENOVASJON Flesteparten Frbruksgebyret av brukerne baseres på av stipulert renvasjnstjenesten frbruk g er i utgangspunktet må betale merverdiavgift. ikke aktuelt da vannmåler er påbudt i Hvaler kmmune. Der vannmåler ikke er installert / er defekt eller ikke avlest, benyttes Helårs- g fritidsbliger: 2011 uten mva med mva uten 2012 med mva. stipuleringsregler sm er gjengitt nedenfr. mva m 2 : vannfrbruk 120 m 3 Helårsblig uten kmpstavtale Hvaler kmmune egenbetalinger m 2 : vannfrbruk g gebyrer m 3 Side 26 Helårsblig m/kmpstavtale m 2 : vannfrbruk 195 m 3 Fritidsblig uten 241 kmpstavtale m 2 : vannfrbruk m Fritidsblig m/kmpstavtale m 2 : vannfrbruk m Campingvgn 361 (Vare m1147) 2 g mer: vannfrbruk m Næringseiendm: 2010 uten mva med mva uten 2012 med mva. Midlertidig bruk av vann g avløp mva. Eier/fester Vare 1131 (kirker av eiendm g frsamlingshus) sm midlertidig knyttes 119 til kmmunens vann- 149 g avløpsanlegg 123 skal betale 154 abnnementsgebyr Vare 1132 g frbruksgebyr etter gjeldende regler fr 9 næringsvirksmhet Vare Fritak Vare 1134 fr årsgebyret Jfr. Vare i lkal frskrift m vann g avløpsgebyrer vedtatt krever kmmunen et engangsgebyr Vare fr gjenåpning av vannledningen. Vare HVALER-NYTT NR. 4/ Pris kr.4 453,- eks mva. Vare Vare Vare 1140 ÅRSGEBYR FOR RENOVASJON Flesteparten Vare 1141 av brukerne av renvasjnstjenesten må betale merverdiavgift Vare

28 Oppdatering av medlemsinfrmasjn! Hvaler Hyttefrening ønsker å gi sine medlemmer enda bedre service. Dette krever mest mulig effektiv kmmunikasjn, g at vi vet litt m deg sm medlem. Vi ber derfr alle medlemmer ppdatere sin medlemsinfrmasjn. Dersm du har tilgang til internett gjør du dette enkelt ved å klikke på Medlemskap på vår hjemmeside g fyller ut skjemaet fr medlemsinfrmasjn g trykke «send». Hvis du ikke har tilgang til Internett så klipp ut, eller kpier nedenstående skjema, fyll ut rubrikkene g send skjemaet til: Hvaler Hyttefrening Pstbks Fredrikstad Frnavn: Etternavn: Adresse: Pstnr./sted:: Telefn: Mbil: E-pst: (viktig hvis du har) Har hytte på: (Hvilken øy) Er tmtefester Er selveier Svar: 1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 c, 6 a,7 c, 8 c, 9 a, 10 c, 11 b, 12 a, 13 c, 14 a, 15 b. 28 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

29 HVALER HYTTEFORENING Stiftet 12. juni 1977 VEDTEKTER I disse vedtekter er tatt inn endringer vedtatt på årsmøtene 1979, 1992, 1994, 1999 Likeledes endringer fretatt på årsmøtene 29. juni 2002, 28. juni 2003, 3. juli 2004, 2. juli 2005, 1. juli 2006, 27. juni 2009 g 23. juni Navn Freningens navn er Hvaler Hyttefrening. Freningens virksmhet drives i Hvaler kmmune. 2 Medlemmer Sm medlem av freningen pptas eiere, eller persn i eiers familie/hushld, av hytter g fritidseiendmmer i Hvaler kmmune, samt Granhlmen tilhørende i Fredrikstad kmmune. 3 Frmål Hvaler Hyttefrening er en interesserganisasjn fr eiere av hytter g fritidseiendmmer på Hvaler. Freningen er nøytral i plitiske g religiøse spørsmål. Freningen har ikke erverv sm frmål. Fr veiledning, eller annen bistand sm ytes enkeltmedlemmer vertar freningen ikke øknmisk ansvar eller risik. 4 Årsmøtet Freningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte hldes hvert år innen 30. juni Infrmasjn m årsmøtet skjer gjennm kunngjøring i bladet Hvaler nytt nr. 1. måneds varsel. Innkallingen kunngjøres i Hvalernytt ca. 14 dager før årsmøtet g skal innehlde saksliste med blant annet årsberetning, regnskap, budsjett, valg g innkmmende frslag samt andre saker til behandling. Årsmøtet ledes av en på møtet valgt dirigent (møteleder). Møteprtkllen føres av en på årsmøtet valgt referent. Prtkllen undertegnes av referenten g t av årsmøterepresentantene. Ekstrardinært årsmøte hldes når styret eller minst 1/10 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Referat fra årsmøtet kunngjøres i første nummer av Hvaler-nytt etter avhldt årsmøtet. Årsmøtet behandler: 1. Styrets beretning 2. Regnskap 3. Revisjnsberetning 4. Fastsettelse av gdtgjørelse til styret 5. Fastsettelse av gdtgjørelse til revisr 6. Budsjett 7. Innkmne frslag eller saker fremmet av styret 8. Valg Umiddelbart etter årsmøtet avhldes et medlemsmøte. Saker sm ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før det rdinære årsmøte. 5 Styret Freningen ledes av et styre på fem medlemmer g ett varamedlem. Freningens leder innehar freningens signatur alene, eller t øvrige styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prkura. HVALER-NYTT - NR. 4/

30 6 Valg Årsmøtet velger: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem g ett varamedlem. Freningens leder velges fr ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene g varamedlem velges fr t år. Årsmøtet velger revisrer g en valgkmité på tre medlemmer, blant valgkmiteens medlemmer velger årsmøtet en leder. Styremedlemmer g vararepresentant velges sm følger: Leder : Velges hvert år Nestleder: Velges i år med ddetall Kasserer: Velges i år med partall Sekretær: Velges i år med ddetall Styremedlem: Velges i år med partall Varamedlem: Velges i år med ddetall Valgkmité leder: Velges hvert år Medlem: Velges hvert år Medlem: Velges hvert år Valgt varamedlem har møterett, men ikke møteplikt, g kun stemmerett når varamedlemmet trer inn fr et rdinært medlem. Revisjn: Årsmøtet velger enten 2 av freningens medlemmer, sm i felleskap utfører revisjnen av freningens regnskaper, eller 1 statsautrisert/registrert revisr. Revisrer velges fr 2 år. Styret g revisrs gdtgjørelse fastsettes av årsmøtet. 7 Styrets virksmhet Styret sammenkalles av lederen eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede. Over styrets frhandlinger føres prtkll. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemmegivning avgjørende (dbbelstemme). 8 Hvaler-nytt Freningens medlemmer hldes rientert m freningens virksmhet gjennm bladet Hvalernytt sm utgis med inntil 4 nummer pr. år. Freningens leder er Hvaler-nytt`s ansvarlige redaktør. Kstnadene ved bladet dekkes i størst mulig grad gjennm annnser. Eventuell underdekning dekkes av innbetalte kntingenter. Styret inngår nødvendige samarbeidsavtaler fr utgivelse av bladet, slik sm utførelse av riginalarbeider, trykking, annnsesalg sv. 9 Medlemskntingent Medlemskntingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer sm ikke betaler årskntingent strykes fra medlemsregisteret etter nødvendige påminnelser. 10 Vedtektsendringer Frandring av vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet, g med minst 2/3 flertall. 11 Oppløsning Oppløsning av freningen g/eller sammenslutning med annen frening kan bare besluttes av årsmøtet med minst 3/4 flertall av de tilstedeværende representanter. Ved ppløsning bestemmer årsmøtet anvendelsen av freningens nettfrmue. BYGGMESTER OLE-JOHAN PETTERSEN RØD 1684 VESTERØY Tlf Mbil Vi utfører alt innen nybygg, tilbygg g reparasjner. Ta kntakt, frnøyde kunder er vårt mtt. 30 HVALER-NYTT - NR. 4/2011

31 HVALER-NYTT utgis av Hvaler Hyttefrening g er medlemsrgan fr freningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis fr Hvaler Hyttefrenings ffisielle syn. Redaksjnen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til frfatter fr mskriving. Redaktør: Gunnar Dahl-Jhansen Redakjsjnssekretæt: Frank Hlstad. I redaksjnen: - Mna Flemmen - Frank Hlstad. Prduksjn: Hlstad Grafisk, Osl Redaksjnens adresse: Frank Hlstad, Lunnestien 5 B Osl Telefn: Mbil: E-pst: Hvaler Hyttefrening arbeider fr alle hytteeiere i Hvaler kmmune. Hvaler Hyttefrening Pstbks Fredrikstad Telefn MAIL- g telefnliste Navn/mailadresse Mbil Hytte Styret: Gunnar Dahl-Jhansen, leder Asmaløy MONA FLEMMEN, nestleder Spjærøy TORILL OTTESEN, sekretær Spjærøy HALVARD ERIKSEN, kasserer Spjærøy Styremedlem: AUD BERG Asmaløy Varamedlem: HARALD ØRBECK Kirkeøy HVALER-NYTT - NR. 4/

32 - Innstallasjnsarbeid Hytte Eneblig Næringsbygg Rehabilitering Intern kntrll landbruk g eneblig Tyveri- g brannalarm Brannvarsling Tele/data/parabl Sentralstøvsuger Strveien Skjærhalden Telefn: Telefaks: Epst: Når du trenger elektriker

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprtkll Utvalg: Utvalget fr miljø g teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 24.01.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år

Årsmøte må holdes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer og rammer for neste år Rutiner fr Dysleksi Osl Rutiner Årsmøte Årsmøte må hldes før 1. mars hvert år. Det sendes innkalling minst 5 uker før årsmøtet. Oppgaver til årsmøtet, planer g rammer fr neste år September Sette pp en

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13)

Forslag om endringer i aksjelovgivningen Stortingsproposisjon 111/122 L (2012-13) www.pwc.n Frslag m endringer i aksjelvgivningen Strtingsprpsisjn 111/122 L (2012-13) Mai 2013 Bakgrunn Plitisk plattfrm fr regjeringen 7. ktber 2009 (Sria Mria II) Rettsutviklingen i EØS-retten g EU-landene

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015 Agdenes Kommune Gebyrregulativ for og avløp for 2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2010 i sak 58/10 med ikrafttredelse fra 01.01.2011. Siste endringer 17.12.2014 i sak 63/14 med virkning fra 01.01.2015

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Vedtekter for Høvåg Barnehage 1. Januar

Vedtekter for Høvåg Barnehage 1. Januar 1 Frmålsbestemmelser 1. Frmål Vedtekter fr Høvåg Barnehage 1. Januar 2017-2021 Barnehagen skal i samarbeid g frståelse med hjemmet ivareta barnas behv fr msrg g lek, g fremme læring g danning sm grunnlag

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16

MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG FREDAG 13.05.16 Dat / sted: Til stede: Fredag 13. mai 2016, Akershus fylkeskmmune fylkestingssalen Lars Salvesen (Akershus), Hanne Lisa Matt g Sandra

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema

Tilretteleggingssamtale veiledning og skjema Tilretteleggingssamtale veiledning g skjema Del 1: Hensikt g ansvar Hensikten med tilretteleggingssamtalen er å avdekke eventuelle behv en medarbeider har fr å kunne utføre sine arbeidsppgaver. Tilretteleggingssamtale

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014

Sakspapirer til årsmøtet torsdag 6.mars 2014 Sakspapirer til årsmøtet trsdag 6.mars 2014 Saksliste årsmøtet: 0. Åpning 1. Knstituering 2. Orienteringer 3. Helse miljø g speidingens bidrag! 4. Årsmelding 2013 PAUSE 5. Regnskap 2013 6. Valg 7. Påvirkningstrg

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer