Smertebehandling Lindring under midnattsol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smertebehandling Lindring under midnattsol"

Transkript

1 Smertebehandling Lindring under midnattsol 5. mai 2010 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark Hf

2 Oversikt 1. Smertediagnostikk 2. Prinsipper for smertebehandling 1. Paracet 2. Morfinpreparater 3. Bivirkninger 3. Smerter hos eldre 4. Nevrogene smerter 5. Skjelettmetastaser 6. Avanserte smertebehandling

3 Pasientene våre har smerte.. 52 % av kreftpasienter på norske sykehus opplevde smerte (mai 2004) Gjennomsnittlig smerte siste 24 timer: 4 42 % brukte opioider Pasienter med smerte over 5: 30 % brukte ikke opioider» Holtan et al Pall Med 2007

4 Den totale smerte Fysisk smerte Fysiske symptomer Psykologiske problemer Sosiale forhold Kulturelle faktorer Åndelige bekymringer» Cicely Saunders

5 Mann, 52 år Lungekreft venstre side Økende smerter i venstre skulder

6 Dette skjema brukes ved kartlegging av smerter. Brukes i tillegg til ESAS.-skjema ved førstegangs kartlegging av smerter. Brukes også ved evaluering av behandling. Utfyllende spørsmål (se neste side) besvares kun ved førstegangs registrering eller hvis behov for ny, grundig kartlegging. KROPPSKART. Fylles ut av pasienten selv eller av pasienten i samarbeid med sykepleier / lege. Tegn inn smertens lokalisering og utbredelse på kroppen. Hva kan årsaken være? Lunge Lungesekk Nerveplexus i skulder Rygg Skjelett Lymfeknuter i armhule osv

7 Diagnostikk Sykehistorie Hva forverrer hva lindrer Mage: obstipasjon og tarmfunksjon Klinisk undersøkelse Skjelett Nevrologi Supplerende undersøkelse? Røntgenbilder?

8 Kartlegg smerten!

9 WHO smertetrapp 4: Rundt 1000 mg morfin, vurder: Metadon Subcutan opioid Spinalkateter Blokkader 3: Sterke depot-opioid +/- non opioider Dolcontin / Morfin Oxycontin /Targiniq Durogesic /Fentanyl Palladon 2: Svake opioider +/- trinn 1 Paralgin Forte (Kodein) Tramadol Norspan 1: Ikke-opioider Paracetamol NSAID Vurder alltid: Adjuvante analgetika? Neurontin /Lyrica Sarotex Steroider

10 Paracetamol Effektiv Høy absorbsjon peroralt Ikke toleranseutvikling Påvist å være morfin-besparende ved postoperativ smerte (Cooper Archiv Internal Med 1981) Har det tilleggseffekt ved større doser morfin? Dosering: 1 gram x 4 (-6) Dårligere rectal absorbsjon (øke dose %) (Rygnestad, Tidsskriftet 2000) Evt Perfalgan i.v.

11 NSAID NSAIDs har effekt ved å redusere inflammasjon Også sentral virkning? NSAIDs gir tilleggseffekt til morfin og er morfin-besparende Hvilket preparat og dose? Bivirkninger? Ulcus Nyresvikt Ibux / Voltaren / Napren Injeksjon: Ketorolac Toradol 30 mg x 3 s.c.

12 Perorale opioider Per oral morfin og kreftsmerte Effektiv i % Morfin kan gies p.o. til kort tid før død hos 60 % av pasientene S. Donnelly et al (Support Care Cancer 2002)

13 Opioider Opioider er vårt viktigste redskap ved kreftsmerte Rene agonister (virker direkte på reseptoren) klinisk effekt viser ingen tak-effekt økt dose gir økt effekt Øvre dose begrenses av bivirkninger: Kvalme og oppkast Delirium, kognitiv svikt Trøtthet Ukontrollert smerte

14 Opioid - agonister Tilsvarende dose Morfin Dolcontin, Morfin 100 mg Oxycodon Oxycontin, Oxynorm 50 mg Targiniq 50 mg Fentanyl Durogesic /Fentanyl 25 μg/ t Actiq - Instanyl - Ketorax Ketorax 100 mg Hydromorfon Palladon 20 mg Metadon Metadon? Ref Felleskatalogen / Lindring i nord

15 Hvordan starte med morfin? To mulige strategier for oppstart: 1. Start med tabletter (ikke depot) (5-) 10 mg fast inntil hver 4. time, f eks 5 mg x 4 Stabil dosering: beregn døgndose -> overgang til Dolcontin x 2 2. Starte med depottabletter, f eks Dolcontin (10 -) 20 mg x 2 Oppstartsmåtene er likeverdige Klepstad, Pain 2003

16 Smerte Morfin er fortsatt førstevalget (?) Ikke dokumenterte forskjeller mellom opioidene Morfin er rimelig Mange administrasjonsformer Tabletter 10 mg, 30 mg Mixtur Stikkpiller 10 mg, 30 mg (ev lage sterkere) Depot-tabletter Dolcontin Injeksjon s.c., i.v., i.m. (epiduralt, spinalt)

17 Smerte Oxycodon OxyContin (depottabl, 12 timer) 10, 20, 40, 80 mg Oxynorm (kapsler, gjennombrudd) 5 mg, 10 mg, 20 mg Oxynorm mixtur Oxynorm (injeksjonsvæske) 10 mg Oxynorm tilsvarer 20 mg morfin (bedre absorbsjon) Litt av OxyContin tas opp raskt (- tilsvarende OxyNorm)

18 Smerte Oxycodon Targiniq (depottabl, 12 timer) 10, 20, 40 mg Ved doseøkning over 40 mg: bruke Oxycontin Behovsmedisin: Oxynorm Targiniq inneholder oxycodon og naloxon Naloxon tas opp av tarmslimhinne Opioid-receptor i tarm blir blokkert og pasienten blir mindre obstipert Naloxon brytes ned i lever og hemmer ikke smertevirkning Skal ha forsøkt et annet preparat først Må søke om refusjon

19 Smerte Fentanyl Durogesic / Fentanyl plaster Omsettes i lever. Kan også brukes ved nyresvikt Depotfunksjon under plaster 12 timers forsinkelse: effekt og seponering Gi likevel behovsmedisin! (Morfin/Oxynorm) Sikkert ved nyresvikt

20 Smerte Fentanyl: Actiq Slikkepinne 15 minutter til absorbert, effekt innen 5 minutter (tilsvarer klinisk effekt som i.v. Morfin) 200 μg startdose 200, 400, 600, 800, 1200, 1600 μg Til gjennombruddsmerter

21 Smerte Fentanyl: Instanyl Nesespray med Fentanyl Oppstart 50 µg en dose, evt gjentatt etter 10 minutter Titreres oppover 50 µg, 100 µg, 200 µg pr dose Godt dokumentert Godkjent refusjon

22 Smerte Ketorax Ketorax Ingen aktive metabolitter Kan brukes ved nedsatt nyrefunksjon Kan gi irritasjon ved subcutan bruk, begrensa konsentrasjon Ketogan inneholdt også spasmolytikum

23 Smerte Hydromorfon Palladon SR depottablett 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg, 24 mg Palladon 1.3 mg, 2.6 mg Biotilgjengelighet 40-60%, individuelt Halveringstid 4 timer Ca 5 ganger så potent som morfin Potent ved s.c. administrasjon

24 Evaluere! Har opioidene hatt effekt? Bør vi øke dosen? Har pasienten bivirkninger? Trøtthet Konsentrasjonsvansker Ev forvirring

25 Opioider, morfin Metabolisme M3G Inaktiv Overfølsomhet Generell smerte Muskelrykninger LEVER Morfin Smertelindrende Morfin p.o. M6G Analgetisk Nyresvikt Sedasjon?

26 Opioidrotasjon Genetiske forskjeller Ulike undergrupper morfin-receptor: γ, δ, κ. Individuell effekt av morfin Individuell grad av bivirkninger 1. Å skifte opioid kan gi bedre smertelindring og mindre bivirkninger 2. Opioid respons bør ikke vurderes ut fra respons på et opioid

27 Opioid-rotasjon og væsketilførsel Hydrering og opioidrotasjon reduserer insidensen av delirium hos avanserte ca pasienter.» E. Bruera et al J Pain Symptom Manage 10, Viktigste grunn for væskebehandling ved palliativ enhet

28 1. Oppstart Opioid-behandling hos eldre og ved kognitiv reduksjon Start med korttidsvirkende tabletter Morfin 10 mg ½ tablett 4 ganger daglig Tett evaluering! Stiller krav til våre observasjoner..! Konvertering til Dolcontin etter 3-5 dager

29 Opioid-behandling hos eldre 2. Doseøkning Mer forsiktig enn ellers 5-20 % økning? Titrere med korttidsvirkende Lag enkle regimer Bruk dosett Kanskje må vi redusere dosen..? Start low go slow

30 Smerte Nevrogen smerte Nevrogen komponent hos 40 % Arrsmerter Nerveplexus Etter strålebehandling Etter cellegift Endra hudfølelse? Forekomsten av nevrogen smerte øker i sykdomsperioden!

31 Strålebehandling Skjelettmetastaser hyppigste indikasjon for strålebehandling Engangsdosering Behov for rebestråling %

32 Spesielle teknikker Subcutan smertepumpe Ev kun behovsdoser ved rask oppdosering Metadon Epidural (spinal) smertebehandling: Blokkader: Pancreas: Coeliakus-blokkade

33 Subcutan morfin God og sikker absorbsjon innen 15 minutter Varighet (som annen morfin) 4 timer Kan gi større doser enn i.v. Absorbsjon av peroral morfin ca 30 % dvs: tabletter 30 mg tilsvarer injeksjon 10 mg

34 Subcutan smertepumpe Indikasjoner: Behov for rask oppdosering og akutte smertetilstander Evt kun behovsdoser Bivirkninger, behov for rotasjon Pasienter som ikke kan ta tabletter Døende CAD-pumper: ferdig produserte: Morfin 2 mg/ml og 10 mg/ml Ketorax 1 mg/ml og 5 mg/ml Beregne døgndose s.c. (1/3 av dose morfin p.o.) Døgndose deles så på 24 Rate 0.5 ml/t Bolus 0.5 ml ( - 1 ml) sperretid 15/3 ( - 20/2)

35 Konklusjon Finn årsaken til smerten Bruk opiatene aktivt Evaluer og observer pasientene tett De fleste pasientene kommer til målet med peroral behandling Søk hjelp (og utredning) i tide!

36

Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15.

Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15. Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15. Smerte er det pasienten sier at det er, og den er tilstede når pasienten sier det! Et symptom og et

Detaljer

Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Hva er smerte? Multidisiplinær behandling 26.03.2012

Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Hva er smerte? Multidisiplinær behandling 26.03.2012 SMERTE Kreftrelaterte smerter smertetyper, diagnostikk og behandlingsmuligheter. Jørgen Hansen Seksjonsoverlege Smerteseksjonen Nordlandssykehuset Bodø DEFINISJON ( IASP ) - ubehagelig sensorisk og emosjonell

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 3. seksjon Smerterbehandlingsukutane injeksjoner November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Smerte- hva er det? Et nevrofysiologisk varselsignal (deskriptiv) Opplevelse og erfaring (affektiv,

Detaljer

LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER. Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye

LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER. Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye UNDERVISNINGENS INNDELING Brystkreft forekomst utredning, diagnose og behandling spredningsmønster lymfødem

Detaljer

Kongsgaard 2005. Symptomlindring ved livets slutt

Kongsgaard 2005. Symptomlindring ved livets slutt Kongsgaard 2005 Symptomlindring ved livets slutt Palliasjon og geriatri hvorfor så utfordrende? Begge: Pasientene er mange, svake og ofte uhelbredelig syke Flere samtidige plager (ofte 5-10), fra aktuelle

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Opioider ved behandling

Opioider ved behandling 21 publiserte i mars 2008 terapianbefalingen Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne smertetilstander en oppdatering. Ekspertgruppen som har stått bak arbeidet består av: Rae Frances

Detaljer

Hva kjennetegner terminalfasen?

Hva kjennetegner terminalfasen? Hva kjennetegner terminalfasen? (Med fokus på kreftpasienter) Foredrag 15.02.2010 ved Overlege Are P. Normann Hospice Lovisenberg, LDS og Seksjon for Lindrende beh. OUS 1 Fra kurasjon til palliasjon En

Detaljer

Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid. FoU- leder Bjørg Th. Landmark

Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid. FoU- leder Bjørg Th. Landmark Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid FoU- leder Bjørg Th. Landmark Hospicefilosofiens grunntanke Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre.

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Statens legemiddelverk (SLV) arrangerte i samarbeid med det svenske Läkemedelsverket terapiverkstedet Smertebehandling og anestesi hos hund og katt høsten

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

KRONISK DAGLIG HODEPINE

KRONISK DAGLIG HODEPINE KRONISK DAGLIG HODEPINE OVERLEGE DR. MED. STEINAR T. VILMING, NEVROLOGISK AVD., ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS KRONISK DAGLIG HODEPINE Begrepet kronisk daglig hodepine er kontroversielt, og klassifikasjonskomitéen

Detaljer

Palliasjon for lungepasienter

Palliasjon for lungepasienter Palliasjon for lungepasienter Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling Hva er palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for

Detaljer

Kreftsykepleie. Her er kandidatene til styret. nr. 2-2011 årgang 27. tidsskrift for forum for kreftsykepleie nsf

Kreftsykepleie. Her er kandidatene til styret. nr. 2-2011 årgang 27. tidsskrift for forum for kreftsykepleie nsf I DETTE NUMMERET: Tanker om pasientsamtaler Spiller golf for kreftsaken Søk stipend Kreftsykepleie nr. 2-2011 årgang 27 tidsskrift for forum for kreftsykepleie nsf Her er kandidatene til styret KREFTSYKEPLEIE

Detaljer

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.

1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltarol Forte 23,2 mg/g (2,32 %) gel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 gram Voltarol Forte 2,32 % inneholder 23,2 mg diklofenakdietylamin, tilsvarende 20 mg diklofenaknatrium.

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

Kreftsykepleie. Smerter og smertebehandling. tidsskrift for kreftsykepleiere. nr. 3-2014 årgang 30 TEMA

Kreftsykepleie. Smerter og smertebehandling. tidsskrift for kreftsykepleiere. nr. 3-2014 årgang 30 TEMA I DETTE NUMMERET: Smertevurdering ved demens Kartlegging gir bedre lindring Forekomst av smerter Kreftsykepleie nr. 3-2014 årgang 30 tidsskrift for kreftsykepleiere TEMA Smerter og smertebehandling KREFTSYKEPLEIE

Detaljer

Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii

Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii Videreutdanning i intensivsykepleie, kull 2005 Ordinær eksamen, 25. mai 2005 Oppgavene gir totalt 100 poeng. Studenten må oppnå minimum 50 poeng for

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

Medikamenter ved revmatisk sykdom. Behandlingsreiser, Balcova, Oslo universitetssykehus Sykepleier Gunn Eli og Inger- Johanne 2011

Medikamenter ved revmatisk sykdom. Behandlingsreiser, Balcova, Oslo universitetssykehus Sykepleier Gunn Eli og Inger- Johanne 2011 Medikamenter ved revmatisk sykdom Behandlingsreiser, Balcova, Oslo universitetssykehus Sykepleier Gunn Eli og Inger- Johanne 2011 Autoimmune sykdommer Kroppen reagerer immunologisk mot sine egne celler

Detaljer