Kongsgaard Symptomlindring ved livets slutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsgaard 2005. Symptomlindring ved livets slutt"

Transkript

1 Kongsgaard 2005 Symptomlindring ved livets slutt

2 Palliasjon og geriatri hvorfor så utfordrende? Begge: Pasientene er mange, svake og ofte uhelbredelig syke Flere samtidige plager (ofte 5-10), fra aktuelle sykdom - noen kan være vanskelige å lindre Kroniske, ulindrede plager fra før (muskel-skjelett etc.) Samtidig andre sykdommer (komorbiditet) Polyfarmasi, legemiddel-interaksjoner Legemiddelbivirkninger Seponeringsvegring Polyfarmasi interaksjoner Psykososiale, eksistensielle, åndelige dimensjoner Kongsgaard 2005

3

4

5 Palliasjon og geriatri hvorfor så utfordrende? Gamle: Kommunikasjonsproblemer sviktende syn, hørsel, situasjonsforståelse? Fall, skader, forvirring, dehydrering, under- og feilernæring, inkontinens tilkommer

6 Eldre og smerter har økt smertetoleranse har økt smerteterskel har redusert evne til å skille mellom smerter med ulik intensitet har redusert evne til å skille mellom ulike smerter har redusert evne til å kommunisere sitt smerteproblem

7 Å KOMMUNISERE SMERTE MED DEN KRONISKE SMERTEPASIENT Problem med å meddele sitt smerte-problem Lokalisering, intensitet osv. Kronikerens smerteadferd kan mistolkes Vegetativt engasjement kan mangle Differentialdiagnostiske muligheter: psykiatri? ESAS

8 Har du smerter? Kronikeren: Mangelfull appell til omgivelsene! S.Ottesen-SLB Skriiiiik!!! Hvis jeg ligger helt stille kjenner jeg nesten ingen ting!!!

9 og så liker jeg ikke å ta tabletter. Polyfarmasi interaksjoner Kongsgaard 2005 S.Ottesen-SLB

10 Eldre og smerter Generelt ved kroniske smerter: problematisk å kommunisere problemet Eldre og demente: Særlig vanskelig å kommunisere smerte og andre plager hos disse Hvordan starte og med hva når den syke ikke kan meddele sitt problem? Skal man risikere å starte analgetika for sikkerhet skyld? Betingelse: Personlig oppfølging og evaluering av resultatet!

11 Mer fett, mindre vann Mindre levermasse, redusert flow Svekket homøostase Nevrofysiologiske endringer? Økt interindividuell variasjon? Økt morbiditet- polyfarmasi

12 Legemidler- Administreringsmåter Systemisk Spinalt Topikalt

13 Using the three step analgesic ladder it is shown to be possible to relieve up to 80% of cancer pain (Jadad & Browman 1995)

14 NSAIDS NSAIDs viktige i behandlingen av skjelettsmerter og inflammatorisk smerte I USA dreper NSAIDs flere enn opioidene i 2004 Kombinasjon Kortikosteroider og NSAIDs 15-dobler faren for blødende magesår Obs. nyrefunksjon. Obs. eldre, hjertepasienter og pas. med ulcusanamnese COX-II-hemmerne viktige tilskudd, men hva med kardiovaskulære bivirkninger?

15 GULL- STANDARDEN

16 Eldre pasienter sterke opioider spiller en viktig rolle i smertebehandlingen hos eldre, men start low, go slow!

17 Vi er individualister! Fra Barnesang: Meget er forskjellig, men det er utenpå FEIL! # Vi er veldig forskjellige både på inn- og utsiden! Fra fødselen har vi vår egen genprofil Etter hvert tilkommer virkninger av vår egen livsstil Sluttresultatet kan bli utfordrende! # Eksempel: Morfin - farmakogenetikk

18 Genene avgjør opioidbehov Vi er individualister! store variasjoner i opioiders farmakogenetikk, -kinetikk og dynamikk # Dr. Pål Klepstad Forskerne har kartlagt variasjoner i gener som koder for nedbrytning av morfin, morfinreseptorer (binding av morfin) og transportproteiner i blodhjernebarrieren. En pasient kan ha behov for for opptil en femdoblet dose morfin i forhold til en annen for å oppnå samme effekt Alder kan ha en viss betydning, men verken kjønn eller vekt spiller inn.

19 OPIOIDRESPONS En pasient klaget over ubehagelig døsighet da hun begynte behandling med Dolcontin 20 mg x 2. Noen måneder senere var dosen økt til Dolcontin 4000 mg/d. I en bisetning fortalte hun meg at hun fortsatt kjører bil! En eldre mann våknet da Dolcontin 5 mg x 2 ble seponert etter å ha sovet i flere døgn. # Take home: OPIOIDER MÅ DOSERES INDIVIDUELT Standardstartdoser: JA! Standardvedlikeholdsdoser: NEI!

20 MEDIKAMENTELL SMERTELINDRING Logistikk Forskriv Evaluer Opioiddosen kan variere m. faktor 100 eller mer! Juster Reevaluer

21 Sterke opioider Depot- Middel Hurtigvirk. middel Morfin- ekvivalent Bivirknings profil Morfin Dolcontin Morfin 10 mg Oxycodon OxyContin OxyNorm 10 mg x 1,5 Hydro- Depotkaps. Kaps. 10 mg x 5 morfon Palladon Palladon Ketobemidon - Ketorax 10 mg Metadon - Metadon 10 mg-kort? - lang Fentanyl Durogesic Instanyl/ Abstral 10 mg x100

22 Buprenorfin En-ukes smerteplaster (Norspan): 5-20 mcg/time Agonist-antagonist Tak på respirasjonseffekt Ingen doseendring hos eldre eller de med nyresvikt Prinsipielt samme bivirkninger som rene agonister

23 Morfin tid til effekt og max.effekt Po.: max effekt etter 1-2 timer. Pris: 2-3 kr/tabl. Sc. im: effekt min, max effekt min Iv.: effekt straks, max. effekt 20 min

24 Mot gjennombruddsmerter Resoriblett anslagstid min. Pris: kr/dose. Instanyl - Intranasal fentanyl spray anslagstid 5-10 min

25 Morfin-/ketobemidon-blandinger metoklopramid midazolam ketamin butylskopolamin haloperidol S. Ottesen - KSLB

26 Epidural og spinal analgesi Infusjon av lokalanestetika, opioider eller andre legemidler. S.O.-KSLB

27 PALLIATIV STRÅLEBEHANDLING MOT SMERTEFULLE SKJELETTMETASTASER 75% oppnår god til komplett smertelindring Hos halvparten av disse er smertelindringen permanent 1/3 skjelettmetastaser er ikke smertefulle Den norske strålemaskinkapasiteten er nå fullt utbygget

28 Topikal administrering Lokalanestetika Kapsaisin (chillipepper) Morfin

29 Neuropatisk smerte Postherpetisk nevralgi Nå: Versatis

30 Morfin-geler Morfin i Intrasite levert av galenisk lab. Ous, Ullevål: 1 mg/ml 0,1 % 10 mg/ml 1,0% Evt. med tilsetting av metronidazol og cyklokapron (ALISA-gel) S.Ottesen-SLB

31 Lindrende sedering til døende (LSTD) Definisjon av lindrende sedering (LS): Med vilje å legge en pasient med uutholdelige plager i søvn for å lindre en plage som ikke lar seg lindre på annen måte. #

32 Transient sedation for noxious procedures Sedation as part of burn care Sedation used in end of life weaning from ventilator support Emergency sedation (massive haemorrhage, asphyxia, severe terminal dyspnoea etc.). Respite sedation Sedation for psychological or existential suffering Sedation in management of refractory symptoms at the end of life.

33 Why procedural guidelines are important Problem practices: FEILBRUK AV PALLIATIV SEDERING a. Når intensjonen er å fremskynde døden (slow euthanasia) b. Ikke refraktære symptomer c. Nødløsning hos frustrerte, utslitte leger for vanskelige pasienter. d. Løsning som har fremkommet etter ønske fra familien og ikke pasienten selv. FEILAKTIG TILBAKEHOLDENHET AV PALLIATIV SEDERING

34 DYSPNE - ÅNDENØD Definisjon: En ubehagelig subjektiv opplevelse av pustebesvær eller ikke å få nok luft.

35 BEHANDLING Primært skal behandlingen være årsaksrettet, for eksempel for å redusere obstruktivt eller restriktivt pustehinder eller økt respirasjonsarbeid!

36 PleurX

37 DYSPNOE Respirasjonen er betydelig psykologisk påvirket # Ved alvorlig åndenød la ikke pasienten være alene!!!

38 RESPIRATORISKE NØDSITUASONER hos syke i terminalfasen Respiratoriske panikk-attakk Truende kvelning Dødsralling OFTE VIL DET IKKE VÆRE MULIG Å BEHANDLE ÅRSAKSRETTET.DA ER BEST MULIG SYMPTOMATISK BEHANDLING LØSNINGEN

39 SYMPTOMATISK BEHANDLING VED ÅNDENØD a. morfin, eller annet opioid, peroralt eller intravenøst b. Benzodiazepiner - midazolam - smertepumpe (døende)

40 Morfin - Midazolam Titrere!!!

41 Morfin ved åndenød Peroralt: Startdose lavere enn i smertebehandling for eksempel mg/d Evt. vurdere gitt som injeksjon. Ved behov for hyppige injeksjoner, vurdere start med kont. infusjon fra smertepumpe Ved uro, vurdere kombinasjon med benzodiazepin, for eksempel midazolam

42 Smertepumpe CADD - PCA S. Ottesen - KSLB

43 Midazolam - Dormicum Injiserbart benzodiazepin, i.m., i.v., nasalt, enteralt Virkning: Ligner på diazepam kortere halveringstid, lettere styrbart Dosering: 1-2,5-5,0 10, mg eller mer! TOLERANSEUTVIKLING! TITRERE!!! Evaluere!!!

44 Den døende i uutholdelig lidelse Det siste forståelige jeg hørte min far si ( rope eller hviske ) var hjelp meg, hjelp meg! For meg står det klinkende klart at min far bokstavelig talt døde med et skrik. Dersom noen burde ha oppfylt alle krav til såkalt lindrende sedering, må det ha vært min far. Det er vanskelig å finne dekkende ord som beskriver det som skjedde. Jeg opplevde ganske enkelt at min far ble kvalt. Etterlatt sønn

45 RÅD VED TRUENDE KVELNING Tverrfaglig planlegging og beslutning Økende doser morfin og benzodiazepiner parenteralt, helst intravenøst Spesiell form for lindrende sedering Full akutt narkoseberedskap I alvorlige tilfeller kan det bli behov for hurtigvirkende intravenøse narkosemidler (diprivan, barbiturat)

46 DØDSRALLING Hos døende leveutsikter som regel under et døgn Opphørt evne til å rense luftveiene for sekret Forskjellig fra surklete respirasjon Hvem har det verst pasienten eller de pårørende?

47 DØDSRALLING medikamentelle tiltak NB! Legemidler fjerner ikke sekret som allerede befinner seg i luftveiene # Glykopyrron (Robinul) 0,2 mg sc./dose 0,8-1,2 mg/24t Morfin-scopolamin 10mg-0,4mg/ml: 0,25-1,0ml sc. dvs skopolamin 0,1-0,4 mg 0,4-2,4 mg/24t (evt. tilsatt smertepumpe ) NB! Titrere!

48

49 Tenk!

50 for hvem sa at det er enkelt?

51 Takk! 51

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15.

Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15. Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15. Smerte er det pasienten sier at det er, og den er tilstede når pasienten sier det! Et symptom og et

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

Opioider ved behandling

Opioider ved behandling 21 publiserte i mars 2008 terapianbefalingen Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne smertetilstander en oppdatering. Ekspertgruppen som har stått bak arbeidet består av: Rae Frances

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Når livet går mot slutten. Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 08.12.10

Når livet går mot slutten. Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 08.12.10 Når livet går mot slutten Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 08.12.10 Hva betyr: pasienten er terminal? Det blir ofte sagt: Han har ikke lenge igjen å leve Videre tumorrettet behandling

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Når livet går mot slutten: Øyeblikk av godt liv. Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 01.02.11

Når livet går mot slutten: Øyeblikk av godt liv. Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 01.02.11 Når livet går mot slutten: Øyeblikk av godt liv Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 01.02.11 Gjenkjenne vendepunkter Gjenkjenne viktige hendelser/mulige turning points Redefiner behandlingsmål

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt Hva fremmer håp hos eldre pasienter i livets sluttfase og hvordan kan sykepleier være med på å fremme det? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet høgskole Kull 08SYK Kandidatnummer:403

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

INTERVJU MED PERSON SOM HØRER STEMMER. Sandra Escher Professor Marius Romme

INTERVJU MED PERSON SOM HØRER STEMMER. Sandra Escher Professor Marius Romme INTERVJU MED PERSON SOM HØRER STEMMER Sandra Escher Professor Marius Romme Skal brukes sammen med Making Sense of Voices En veiledning for fagfolk innen psykisk helse som arbeider med stemmehørere (Mind

Detaljer

Palliasjon for lungepasienter

Palliasjon for lungepasienter Palliasjon for lungepasienter Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling Hva er palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Hva er klasehodepine?

Hva er klasehodepine? noen ord om KLASEHODEPINE (CLUSTER HEADACHE, HORTONS HODEPINE) NORSK NEVROLOGISK FORENING www.nevrologi.no Hva er klasehodepine? Klasehodepine er en anfallsvis og svært kraftig hodepine som har typiske

Detaljer