Lindrende behandling bekrefter livet og innser at døden er en normal prosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindrende behandling bekrefter livet og innser at døden er en normal prosess"

Transkript

1 Lindrende behandling bekrefter livet og innser at døden er en normal prosess Bodil Ekhorn kreftsykepleier Nordlandssykehuset Lofoten Oktober 2007 Personlig kunnskap Personlig kunnskap fullt og helt et resultat av egen oppdagelse Når jeg selv har oppdaget kunnskapen, mitt forhold til den og min forståelse av den, blir kunnskapen egentlig min og dermed personlig. Hva trenger du for å styrke din personlige kunnskap i lindrende behandling? 1

2 2

3 Lindrende behandling Palliativ CARE Aktiv behandling, pleie og omsorg for pas med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid Mål: best mulig livskvalitet for pas og pårørende Godkjenning av cytkur Kurativ/palliativ behandling? Les journal. Blodprøvesvar Nøytrofile granulocytter >1 eller 1.5 Trc > 100 Hb >9 9,5 Kreatinin ift Carboplatin/Cisplatin Ekstravasal cytostatika LINDRING FOR HVEM Pasient Pårørende Personalet Grenseland lindring-bivirkninger av behandling. Beregne kostnader. WHO og terminal pleie Den døende pasient skal Være informert om sin tilstand Ha enerom Ikke være alene Få lindring av smerter og andre plager Få mulighet til å snakke om åndelige og eksistensielle spørsmål 3

4 Mest fryktet Smertebeh er hjørnesteinen i lindrende behandling Ca 70% av kreftpasientene opplever smerte Rapport fra kunnskapssenteret nr viser at smerter er den plagen som pasienter frykter mest. Kompetansen blant helsepersonell varierer på alle nivå. Mye av behandlingen av kreftrelaterte smerter er erfaringsbasert og derfor varierende. Som å vinne i lotto?? WHO`S DEFINISJON Frihet fra kreftsmerter en menneskerett 90% kan smertelindres med noen få og billige medikamenter Ubehandlet eller underbehandlet kreftsmerte er uakseptabel fordi det kan unngås God smertebehandling krever nær kommunikasjon med pas/pårørende Smerter en del av alle menneskers liv 60% av pas med depresjon plages av smerter forårsaket av selve depresjonen. På vei til hjernebarken kan smerten endres. isolasjon, angst, depresjon, inaktivitet kan føre til økt smerte Smerter dempes ved hjelp av andre metoder som for eksempel avspenning, berøring, avledning, aktivitet, psykologisk innsikt Hva kan du gjøre her? Uante muligheter!! Sissel Holmen/Kirsten Rokstad Institutt for allmennmed Bergen Kultur for smertebehandling Hvordan ønsker du å blir møtt når du eller dine nærmeste har smerter/andre plagsomme symptomer? Hva ser du og hva tolker du? Lett å tro at egne tolkninger representerer sannheten Oppmerksomhetstrening. Mål;bevisst det vi sanser, hva det gjør med oss og hvordan vi reagerer. Sol Smertebehandling er for meg Hensikt; bevisstgjøre holdninger, følelser, assosiasjoner, reaksjoner Det som er vanskelig tar vi med en gang. Det som er umulig tar lenger tid. Smertebehandling er for meg.. Jan Atle Andersen 4

5 Ressurser Eg liker ikke fotstell Liker du å drive med lindrende behandling? Hva behøver du for å mestre? Ærlig med deg selv MÅL; sørge for at pasienten får det han trenger Ansvar Smerte et sammensatt problem Hvor mye smerte tåler du at pas har? Kunnskap/oppdatering Samarbeid Permen til Lindring i Nord Kartlegging av smerte 3 eller mindre på esas. Skillet mellom mild og moderat smerte ligger på 3 5

6 Registrering av smerte og livskvalitet Navn: Dato: Hvordan har du det i dag? Smerte i ro Smerte ved bevegelse Slapphet Kvalme Tungpust Munntørrhet Matlyst God Verst tenkelig Angst/uro Trist/deprimert Forstoppelse Alt tatt i betraktning, hvordan har du det i dag? Bra Verst tenkelig Fylles ut av sykepleier/lege: WHO/ECOG-status: Ansvarlig sykepleier/lege: 0 = Normal aktivitet. 1 = Begrensning ved fysisk aktivitet. Oppegående, kan gjøre lett arbeid. 2 = Oppe > 50% av dagtid, Selvhjulpen, kan ikke arbeide. 3 = I seng eller stol > 50% av dagtid. Noe hjelpetrengende. 4 = Helt sengeliggende. Helt hjelpetrengende. ESAS (Edmonton Symptom Assessment System), Norsk utgave, revidert av prosessgruppe kreft/ palliasjon ved Nordlandssykehuset Lofoten 6/2006. Kilde: Loge, J.H., Bjørdal, K., Paulsen, Ø.: Tilnærming til pasienter som trenger palliativ behandling, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 4, 2006; 126: rapport Hva gjør du når du ikke møter gehør hos legen for pasientens smerte. Starte smertepumpe i morgen? Hva med alle timene i mellom? Gir deg uten kamp Hvor henter du hjelp?støtter vi hverandre Lojalitet til vedtatt behandling Finn deg en mester 6

7 Case Pasient med langkommet kreftsykdom Durogesic plaster 125 mikrog/t Sterke smerter Oxynorm 10 mg ved behov ord. Ketorax 5 mg iv Døgndose morfin? Samme medikament Esas 10 Behandling hjelper ikke Sep plaster og starter sc pumpe Etter noen dager uutholdelige smerter Epiduralkateter Forts case Hvordan informere pasienten? Hvem tar avgjørelsen? Pasienten? Lege sammen med spl? Hjelperens smerte når tiltak ikke fører fram Forts. case Refleksjon. Etterkontakt Hva ble gjort? Kunne vi gjort noe annet? Hva lærte du? Kreft på bakre bukvegg. Obs! obs! Smertetrapp 1. Paracetamol 0,5-1 g x 4 evt NSAID 2. Paracetamol/NSAID + Kodein. Eller gå direkte fra 1 til 3 3. Paracetamol/NSAID + Opioid. 8 tlb Paralgin Forte tilsvarer 40 mg Morfin. Bra startdose er Oxycontin 10 mg x 2. Juster daglig til effekt. Gi alltid behovsdose med Oxynorm. 1/6 1/10 av døgndosen! Alltid laxantia!!!! 7

8 Annen administrering Durogesic (Fentanyl)depotplaster Kan benyttes ved morfin behov > 40mg/24 t Egner seg best ved stabil smertesituasjon da plasteret byttes hver 3dje døgn. Ved behov for >tre plaster, vurder annet Gi Oxynorm som behovsmedisin Smertepumpe S.c. 50/100ml kassett Ballongpumpe til adm hjemme Morfinprep og Haldol mest vanlig kombinasjon. Andre medik kan også blandes i. OBS RIKTIG BOLUSDOSE i forhold til døgndose. Begynner for sent, oftest for lav dose. Problemsmerte NB! Neurogene smerter Brennende, lynende. Sarotex, LyricaTegretol, Neurontin Metadon 5 mg/24t NB! Er i blodet i 36 t Dexamethason Dersom pas er oppe i høy dose/ ikke kommer i mål vurder Opioidskifte. Eks. blande i litt Ketalar Annen adm.form sc, iv, smertepumpe Kontakt smerteklinikken Vurder invasive teknikker som Epidural/spinalkat Nerveblokkader eks. coeliakus blokade ved ca pankreas Be om hjelp IKKJE GJE OPP!!!! 8

9 Symptomlindring Åpen retur grundig anamnese. Kvalme/brekninger Obstipasjon/diarè Munnproblemer, tørste og væskebeh Dyspnoe Pleuravæske/ascites Depresjon/angst Forts. symptomlindring Delir/forvirring Kramper Icterus Mekanisk obstruksjon Palliativ strålebehandling (kort ventetid) Terminalfasen Den vanskelige samtalen Ø-HJELP Truende tverrsnittslesjon obs obs obs Ca.mammae, ca prostata, ca pulm Kontakt stråleterapien i Bodø, skal strålebehandles innen ett døgn Stokes krage Gi høy dose dexamethason Kommunikasjon God evne til kommunikasjon nøkkelen til all pasientbehandling Hvordan vil du bli møtt?? Pasientene ønsker oftest den samme gode behandlingen som du selv Gjenta informasjon Tilstedeværelsens helbredende kraft (Michael de Vibe, allmenlege) 9

10 Hjelperen Hva gjør du for å ta vare på deg? Eller er det noen andre som skal gjøre det? Kua hviler i gresset, hvor hviler du? Balanse aktivitet/hvile mindre stress Hvordan går du videre etter dødsfall? Hvordan vises det i din avdeling at noen er død? Tror du at de andre pasientene ikke merker det? Kreftsykepleier på lokalsykehus større utfordring enn på spesialavd på større sykehus? Møter pas/pårørende i mange ulike sammenheng Slekt/familie/venner. Større glede større sorg Berøres i følelsene. Liv/død Funksjon som må vurderes for seg Onkolog;ikke uforsvarlig. Åpen dør i lokalsykehuset. Annen struktur ikke mulig Spesialister styrer beh.opplegg/evaluering 10

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid. FoU- leder Bjørg Th. Landmark

Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid. FoU- leder Bjørg Th. Landmark Sykepleie til alvorlig syke og døende fokus på pasientens siste levetid FoU- leder Bjørg Th. Landmark Hospicefilosofiens grunntanke Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre.

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Når livet går mot slutten. Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 08.12.10

Når livet går mot slutten. Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 08.12.10 Når livet går mot slutten Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 08.12.10 Hva betyr: pasienten er terminal? Det blir ofte sagt: Han har ikke lenge igjen å leve Videre tumorrettet behandling

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15.

Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15. Er det vondt, mådu lindre! Om sykepleierens ansvar i smertelindringen Grunnkurs i palliasjon 22.5.15. Smerte er det pasienten sier at det er, og den er tilstede når pasienten sier det! Et symptom og et

Detaljer

SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS

SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS Et driftsmessig utviklingsprosjekt i Helseregion Vest Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest 2006 Rapport utarbeidet

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11

Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11 Palliasjon i sykehjem Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11 Kongsbergmodellen i palliasjon Kommunen har de siste årene jobbet systematisk for å sikre en helhetlig behandlingskjede for alvorlig syke og døende. 2002

Detaljer

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 3. seksjon Smerterbehandlingsukutane injeksjoner November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Smerte- hva er det? Et nevrofysiologisk varselsignal (deskriptiv) Opplevelse og erfaring (affektiv,

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Hva kjennetegner terminalfasen?

Hva kjennetegner terminalfasen? Hva kjennetegner terminalfasen? (Med fokus på kreftpasienter) Foredrag 15.02.2010 ved Overlege Are P. Normann Hospice Lovisenberg, LDS og Seksjon for Lindrende beh. OUS 1 Fra kurasjon til palliasjon En

Detaljer

LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER. Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye

LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER. Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye UNDERVISNINGENS INNDELING Brystkreft forekomst utredning, diagnose og behandling spredningsmønster lymfødem

Detaljer

Smerter og smertelindring

Smerter og smertelindring 138 s m e r t e r og smertelindring 139 ill 05_01 mangler. Hanne Som helsesekretær vet Rudjana at hun må kunne observere og vurdere smerter hos pasientene. Nøyaktig observasjon og beskrivelse er til hjelp

Detaljer

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune

Håndbok i palliasjon for sykehjem i. Tromsø kommune Håndbok i palliasjon for sykehjem i Tromsø kommune Foto: Gloria Han 2012 Forord Som tidligere pårørende, er jeg svært glad for denne håndboken. De tre årene jeg vandret i sykehjemskorridorer lærte jeg

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Palliasjon for lungepasienter

Palliasjon for lungepasienter Palliasjon for lungepasienter Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med Definisjoner Den Palliative lungepasienten Utredning Behandling Hva er palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for

Detaljer

LINDRENDE BERØRING. Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter?

LINDRENDE BERØRING. Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter? LINDRENDE BERØRING Hvordan kan sykepleieren ved bevisst fysisk berøring bidra til å lindre lidelse hos eldre cancerpasienter? http://www.massagenerd.com/pictures_massage/hand_massage/index.htm Bacheloroppgave

Detaljer

Her vil eg bu til eg døyr». Dette var ord som. hjemme. Best å dø

Her vil eg bu til eg døyr». Dette var ord som. hjemme. Best å dø fagartikkel Aldring og død Anne-Tove Bjelland er vernepleier og har jobbet som miljøterapeut i Stemhaugmarka Bofellesskap i 26 år. Sissel Lavoll Martinsen er psykiatrisk sykepleier og har jobbet på sykehjem

Detaljer