LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER. Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER. Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye"

Transkript

1 LINDRENDE BEHANDLING TIL BRYSTKREFTPASIENTER Verdal 20. mars 2012 Kreftsykepleier Ingebjørg Roel Bye

2 UNDERVISNINGENS INNDELING Brystkreft forekomst utredning, diagnose og behandling spredningsmønster lymfødem symptomlindring pårørende samhandling

3 FOREKOMST AV BRYSTKREFT Hyppigste kreftform hos kvinner Hvert år får ca kvinner i Norge påvist brystkreft. I Nord Trøndelag fikk 71 kvinner brystkreft i 2009

4 FÆRRE DØR AV BRYSTKREFT 1994: 816 kvinner 2000: 761 kvinner 2007: 662 kvinner

5 MAMMOGRAFISCREENING Alle kvinner fra fylte år får tilbud om mammografi annet hvert år. Gjennomsnittsalderen v/diagnose er 59 år. Biopsi

6 KIRURGISK BEHANDLING Brystbevarende kirurgi Vaktpostlymfeknute Fjerner hele brystet / Ablatio mammae Axilletoilett

7 KJEMOTERAPI / ADJUVANT BEHANDLING Individuelt tilpasset behandling ut ifra tumorbiologi Stadig flere får kjemoterapi Behandlingen varer i fra 1,5 år 5 år

8 STRÅLEBEHANDLING Strålingen gis kun på St. Olavs hospital denne gis daglig over 5 6 uker pasienten reiser som oftest til og fra det finnes mulighet for hotell/leilighet

9 HUDFORANDRINGER I FORBINDELSE MED STRÅLING Rød/sår hud bruk fuktighetskrem Sår etter strålebehandlingen bruk saltvatnomslag gror i løpet av et par uker

10 SPREDNINGSMØNSTER Spres vanligst til lymfeknuter spesielt i aksillen. Kan spres via blodbanen til: skjelettet lunge / pleura lever sjelden hjernemetastaser/hud

11 LYMFØDEM Vanlig hos de som får fjernet hele brystet venflon, blodprøvetaking, måling av blodtrykk osv. skal derfor ikke utføres på operasjonssiden. Fysioterapeut med spesialutdanning kan utføre behandling av lymfødem På sykehuset finnes det to med denne utdanningen.

12 SYMPTOMLINDRING INKLUDERT SMERTEBEHANDLING

13 SYMPTOMLINDRING Brystkreftrammede i en palliativ / lindrende fase kan ha mange ulike plager/symptomer For å hjelpe pasienten på en best mulig måte er det nyttig å bruke ESAS samt et smertekart.

14 ESAS Symptomregistreringsskjema ved bruk av skalaen 0 10 Pasienten fyller ut skjemaet selv eller ved hjelp av pårørende /pleier Jo høyere score jo verre er plagene

15

16 SMERTETYPER NOSISEPTIV Somatisk (hud, ledd, skjelett, muskler) NEVROPATISK På grunn av skade eller dysfunksjon av nervevev Visceral (GI-traktus, bukhinne, organkapsler, uringalleveier, perikard, pleura) Idiopatisk (?)

17 SMERTEKART

18 SMERTELINDRING Starter ofte med Paracet 1g x 4 Hva med Paralgin forte? Videre fortsettes det med Dolcontin / Oxycontin / Targinic. Morfin / Oxynorm ved gjennombruddssmerter.

19 ANNEN SMERTEBEHANDLING Ved nervesmerter kan Lyrica / Neurontin være aktuelt Ved f. eks leverspreng kan kortison som Dexametason / Forte Cortin / Merol/ Prednisolon og lignende være et godt supplement Ved hjernemetastaser brukes Medrol

20

21 OBSTIPASJONSFOREBYGGING Lactulose/Duphalac 15 ml x 2-3 Evt. Laxoberaldråper vesper NB! Det er enklere å forbygge enn å behandle

22 ANDRE TYPER SMERTESTILLENDE Durogesic / Fentanyl plaster Skiftes etter 72 timer. Noen ganger nødvendig å skifte oftere. Hurtigvirkende smertestillende blir da enten Morfin / Oxynorm eller Instanyl nesespray

23 CASE Kvinne operert for ca. mammae for flere år siden. Har den senere tid fått smerter i høyre lår og hun klarer nesten ikke å gå. Hva kan dette være?

24

25 AKTUELL BEHANDLING Smertebehandling. Operasjon? Strålebehandling?

26 CASE Kvinne som tidligere er operert for brystkreft klager over spreng og litt smerter over magen. Hun føler seg slapp, puster tungt ved anstrengelser og er i dårlig allmenntilstand. Hva kan dette være?

27 SMERTEBEHANDLING MED PUMPE

28 SMERTEPUMPER Braun Perfusor Niki T 34 Cadd legacy PCA

29 SUBCUTAN ADMINISTRASJON Sc. infusjon gir kontinuerlig tilførsel av et eller flere medikamenter ved hjelp av en transportabel infusjonspumpe. Medikamentene absorberes via underhuden til blodbanen.

30 INDIKASJON Utilfredsstillende smertelindring Når pasienten ikke klarer å ta medikamenter peroralt Kvalme og oppkast Utilfredsstillende absorpsjon via gastrointestinaltraktus.

31 UTSTYR TIL BRAUN OG NIKI T34 Subcutan infusjonskanyle Butterfly Sprøyte med luerlock og forlengelsesslange Gjennomsiktig bandasje eks. ivac 3000

32 FRA PER ORAL TIL SC. MORFIN Hvordan finne riktig dose sc. Ca. 1/3 del av morfinmengde per os gis sc. Husk bolus ve behov. Obs! Oksycodon er dobbelt så potent som Dolcontin.

33 PASIENT SOM BRUKER OXYCONTIN 30 MG TO GANGER DAGLIG. HVA BLIR DOSEN SC? Oxycontin 30 mg x 2 = 60 mg Denne må ganges med 2 for å finne morfindose Altså 60mg x 2 = 120 mg morfin Deretter deles det på tre 120 mg : 3 = 40 mg Altså 40 mg sc. Obs det må også medregnes hurtigvirkende morfin for finne riktig døgndose.

34 HYDROMORFON / PALLADON Når morfin ikke finnes i stor nok dose er det behov for et sterkere opiat. Hydromorfon er ca. sju ganger så sterk som morfin.

35 VALG AV INNSTIKKSTED Mageregionen Overarmen Område ved kragebeinet, ikke på bein Brystveggen OBS ved ascites, ødemer og dårlig sirkulasjon

36 INNLEGGELSE AV KANYLE Huden vaskes med injeksjonstørk Kanylen settes i underhuden i 45 graders vinkel Dekk innstikkstedet med gjennomsiktig bandasje, eks iv 3000

37 DAGLIG OBSERVASJON Infiltrat: Hard og rødflammet hud Inflammasjon: Rødhet, hevelse, varmeøkning og smerter/ubehag i huden Lekkasje

38 SKIFTE AV INNSTIKKSTED Kanylen kan ligge i opptil 7 dager oftere skifte kan være nødvendig, bytt da innstikksted

39 OBSERVASJON AV INNSTIKKSTED ER VIKTIG!

40 BRAUN PERFUSOR ME KLOKKEPUMPE

41 BRAUN PERFUSOR ME Enkel i bruk Produseres ikke lengre, men det finnes fortsatt mange som er i bruk. Vanligst å dosere medikamenter over 24 timer. Kan gi medikamentene over 6, 12 eller 24 timer

42 BRAUN PERFUSOR ME Krever 10 ml sprøyte med luerlock Ved doseendring må gjenværende i sprøyta kasseres Husk å bytt slange ved doseendring.

43 NIKI T 34

44 NIKI T 34 Kan brukes både som ml/time eller over 24 timer Ikke avhengig av 10 ml sprøyte, kan f. eks bruke 20 ml i stedet. Enklere å gi bolus.

45 CADD LEGACY PCA

46 CADD LEGACY PCA Egner seg godt ved hjemmeomsorg. Enkelt for pasienten å sette bolus Tungvint med bestilling av kassett med medikamentene, men lang holdbarhet Pumpen utlånes via behandlingshjelpemidler.no Kan også brukes ved epidural/spinal smertelindring.

47 PÅRØRENDE

48 PÅRØRENDE Kreftsykdom hos mamma, kone, datter eller søster berører hele familien. Viktig at pårørende får samme informasjon som pasienten. Lettere å huske informasjon som er gitt. De kan ha ulike oppfatninger og reaksjonsmønster.

49 PÅRØRENDE En god familie er ofte den sykes viktigste ressurs i kampen for å mestre en krise og en ny livssituasjon. Nye verdier blir mer fremtredene. Leve godt den tiden som en har og bruk kreftene på det verdifulle i livet. Livslystkurs i regi av kreftforeningen

50 Jeg blir redd når jeg tenker på at jeg kanskje kommer hjem en dag, uten at mamma er der

51 BARN SOM PÅRØRENDE Barns rettigheter Skole/barnehage må informeres Tverrfaglig nettverksgruppe anbefales helsesøster representant fra skole/barnehage kreftsykepleier sosionom evt. andre Treffpunkt

52 BARN Oppfatter mye mer enn vi tror Fantasier er ofte verre enn virkeligheten Må få svar på spørsmålene sine den må være korrekt, tilpasset alder og utviklingstrinn. selv de minste trenger informasjon

53 BARN Daglige rutiner endres, en utrygghet de ikke forstår konsekvensene av. søvnløshet magesmerter sinne tristhet oppmerkomhetskrevende atferd skolevansker kroppslige plager

54 BARN Alt det vi sier til ungene skal være sant. Det betyr ikke at vi skal si alt, men si det som er nødvendig for at ungene skal være trygg.

55 BARN Anbefaler at foreldrene selv informerer barna under sykdommen til mor Vi omsorgsarbeidere kan være en støttespiller for foreldrene slik at de er i stand til å gi informasjonen. I tillegg kan andre som barna har tillit til hjelpe foreldrene med informasjonen.

56 ALLE LURER PÅ HVORDAN DET GÅR MED MAMMA, INGEN SPØR HVORDAN DET GÅR MED MEG

57 UNGDOM Ungdom i løsrivningsprosessen De lengter gjerne etter nærhet samtidig som de ønsker å løsrive seg og være selvstendig Snakk med de om at det er normale reaksjoner, de må ikke ha skyldfølelse.

58 TEAM LINDRENDE BEHANDLING

59 VISJON Team lindrende behandling ønsker å samarbeide tverrfaglig omkring pasienter som har behov for symptomlindrende behandling. Dette gjennom et tverrfaglig forankret klinisk arbeid, samt være et bindeledd mellom sykehus og kommunehelsetjeneste.

60 MÅLSETTING Målet med symptomlindrende behandling er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende i pasientens siste levetid, ved å: lindre fysisk smerte og andre plagsomme symptomer tilby støttende tiltak ved psykiske, sosiale og åndelige behov gi støtte til pasientens familie og pårørende legge forholdene til rette for at pasienter skal kunne være hjemme lengst mulig.

61 VÅRT TILBUD Tilsynsbesøk hos pasienter på sykehus, i pasientens hjem og på sykehjem, sammen med ansvarlig lege/sykepleier. Kartlegging og vurdering av smerte- og symptomlindring. Vurdering, råd og hjelp ved psykososiale og eksistensielle behov. Telefonkontakt for råd og veiledning. Koordinering av helsetjenester og andre støttetiltak ved utskrivelse fra sykehus. Poliklinikk for lindrende behandling.

62 SAMARBEID Med primærhelsetjenesten (hjemmetjenesten, fastlege og sykehjem). Med helsepersonell på sykehus. Fungere som et bindeledd mellom sykehus og primærhelsetjenesten. Samarbeid med prest, sosionom, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og anestesilege. Tverrfaglig møte på tirsdager hver annen uke. Seksjon lindrende behandling ved St. Olavs hospital er en viktig samarbeidspartner.

63 OPPFØLGING Hovedregelen er at pasientens fastlege/ tilsynslege eller pasientansvarlig/ behandlende lege på sykehus har ansvar for den medisinske oppfølging.

64 HVORDAN TA KONTAKT Telefonisk kontakt eller skriftlig henvisning. Hastesaker kan meldes telefonisk med etterfølgende henvisning. Vi er tilgjengelig mellom 08:00 15:00 mandag fredag. Telefon: (ekspedisjon Kreftpoliklinikk) (teamets sykepleier Ingebjørg R. Bye)

65 NYTTIGE LENKER Kompetansesenter i lindrende behandling Midt- Norge: Håndbok i lindrende behandling. Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Samhandling palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter. Nasjonal veileder livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende.

66 SAMHANDLING Kreftkoordinator Kreftsykepleiere/ressurssykepleiere i hjemmetjenesten, sykehuest og andre institusjoner. Institusjoner med palliative senger Ørmelen pall. enhet Breidablikktunet pall. enhet

67 NETTVERK FOR RESSURSPERSONER I KREFTOMSORG

68 Styringsgruppe Driftsgruppe Lokal gruppe Lokal gruppe Lokal gruppe Lokal gruppe

69 DRIFTSGRUPPAS MEDLEMMER KOMMER FRA HINT Helse Nord-Trøndelag FKS, forum for kreftsykepleie Undervisningssykehjemmet i Verdal Undervisningshjemmetjenesten i Stjørdal Kreftsykepleiere i flere kommuner i hele Nord- Trøndelag Kompetansesenteret i lindrende behandling i Midt-Norge

70 ARBEIDSOPPGAVER TIL DRIFTSGRUPPEN Arrangerer to fagdager pr. år HINT Levanger/Namsos Gratis Ressurspersoner innen kreftomsorg må få delta på disse dagene Ny fagdag blir den 19. april på HINT Namsos 26. april på HINT Levanger

71 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER

PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER PRAKTISK BRUK AV SMERTEPUMPER Cadd legacy Braun perfusor ME Kunnskap om de ulike medikamentene som blir brukt; virkning og bivirkning Ansvar for rett dose til rett tid Kunnskap om og ferdigheter i bruk

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE 0 KREFTPLAN 2009-2012 ØSTRE TOTEN KOMMUNE Sist revidert: 31.10.2014 INNHOLD 1.0 Sammendrag 3 2.0 Bakgrunn og mandat 4 2.1 Kreftforekomst og utviklingstrekk 4 3.0 Forebyggende kreftarbeid 5 3.1 Tobakksbruk

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

IS-1521 Rapport SAMHANDLING. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter

IS-1521 Rapport SAMHANDLING. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter IS-1521 Rapport SAMHANDLING Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter Heftets tittel: Samhandling. Palliative enheter på sykehjem med fokus på kreftpasienter Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no >

Føflekkreft. - og annen hudkreft. kreftforeningen.no > Føflekkreft - og annen hudkreft kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Huden 6 Hva er kreft? 8 Føflekkreft 12 Kartlegging av kreft 16 Behandling av kreft 18 Behandling av føflekkreft

Detaljer

Tarmfunksjon. Av Terje Fjellum

Tarmfunksjon. Av Terje Fjellum Tarmfunksjon Av Terje Fjellum Dette er et område de aller fleste av oss sliter med, men det er flere måter å mestre dette problemet på. Det er individuelt hva den enkelte opplever som det beste alternativet.

Detaljer

Innledning Hensikten med permen 2

Innledning Hensikten med permen 2 Innholdsfortegnelse Informasjon til pasienter og pårørende som har barn og ungdommer. Denne permen er utviklet av fagpersoner på Rikshospitalet ved Lærings- og mestringssenteret og er en del av en kompetansepakke

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

3. seksjon. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 3. seksjon Smerterbehandlingsukutane injeksjoner November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Smerte- hva er det? Et nevrofysiologisk varselsignal (deskriptiv) Opplevelse og erfaring (affektiv,

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg " Bli hos meg, hjelp meg, hør meg Cicely Saunders. Tema: Bistand til en livsavsluttning i heimen. Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien bistå et menneske med uhelbredelig sykdom som ønsker sin livsavsluttning

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer