Håndtering av kritisk syk pasient. Anne Kristin Hæg Anestesilege OUS, Ullevål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av kritisk syk pasient. Anne Kristin Hæg Anestesilege OUS, Ullevål"

Transkript

1 Håndtering av kritisk syk pasient Anne Kristin Hæg Anestesilege OUS, Ullevål

2 En pasient med alvorlig, ofte akutt sykdom eller skade. med komplisert sykdomsbilde. med sviktende vitale funksjoner og organer (MOF). med høy mortalitetsrisiko. som krever tverrfaglig samarbeid. som krever kontinuerlig overvåkning av vitale parametre RR, O 2 saturasjon, HR, BT, diurese, temperatur, GCS, ICP, CPP

3 En pasient med svikt i et eller flere organsystemer: Lunge, respirasjon Hjerte/kar, sirkulasjon Nyre Lever Mage/tarm Koagulasjon Binyre CNS Skjelettmuskler, perifere nerver

4 arytmi intoks endokarditt sepsis kardiogent sjokk hjerteinfarkt aortaaneurisme meningitt hjertestans multitraume ileus KOLS-eksaserbasjon øsofagusvaricer pneumotoraks lungeemboli hjertetamponade astma anafylaksi leversvikt SAH apoplexia cerebri blødning ulcus perforans nyresvikt fremmedlegeme i luftveier hypoglykemi ketoacidose pneumoni nekrotiserende fasciit tarmperforasjon epiglotitt

5

6 Hold hodet kaldt og behold roen. Det går sjelden raskere om en stresser!

7 Diagnose er uviktig! Vitale funksjoner er viktig! Kontroll over vitale funksjoner gir tid til å lete etter diagnose!

8 Ved mottak av ny eller ved forverring av inneliggende pasient undersøkelse med utgangspunkt i ABCDE Tiltak etter ABCDE Airways Breating Circulation Disability Exposure

9 O 2 til vitale organer!

10 Oksygentilgang A frie luftveier B respirasjon Transport til hjerne C cardiac output, sirkulerende blodvolum, Hb

11 Legg en slagplan på forhånd. KISS keep it simple and stupid! Crisis Resource Management tydelig ledelse, god kommunikasjon, arbeidsfordeling og ressursbruk. Inspiser hele pasienten! Vurder revurder!

12

13

14 Uten fri luftvei hjelper alt annet lite!!

15 Snakker pasienten? Ryggleie hvis mulig. Se dugg i maska, torakshevelse? Lytt hørbar respirasjon? Føl kjenn etter luftstrøm mot hånd eller kinn Totalt ufri luftvei ingen eller inverse respirasjonsbevegelser. Delvis ufri snorkende, surklete, stønnende respirasjon. Nakke mulig skade. NB! Frie luftveier har prioritet over mulig nakkeskade, men stabiliser nakke etter beste evne. Slim, blod, løse tenner, fremmedlegemer, tunge, ødem, skade, frakturer, infeksjoner, tumores? Frie luftveier nå, men om en time eller to?

16

17

18

19 Leieendring, (stabilt) sideleie Kjeveløft/hakeløft Orofaryngeal tube (svelgtube) Nasofaryngeal tube (kantarell) (Supraglottisk luftvei (larynksmaske og lignende)) Endotrakealtube, intubasjon MILS (Manual In Line Stabilisation) nøytral hodeposisjon Suge, fjerne slim/blod, fremmedlegemer Transtrakeal tilgang (jet ventilasjon, trakeotomi

20 Kjeveløft

21 Orofaryngeal luftvei Too Correct short long position Size adaptation

22

23 Nasofaryngeal luftvei

24 Larynkstube Supreme Fasttrach I gel

25

26 Cricothyreotomi trakeotomi Transtrakeal jet ventilasjon

27

28 Består av 2 komponenter: 1) Ventilasjon muskelarbeid sørger for luftstrøm inn og ut av lungene. CO 2 stiger ved sviktende ventilasjosarbeid. 2) Gassutveksling ved påvirket gassutveksling faller O 2 saturasjonen og pasient blir hypoksisk

29 Se lytt føl Snakker pasienten? (enstavelsesord, taledyspnø) Subjektiv dyspnø? Fremmedlyder (surkling, stridor, piping) Respirasjonsfrekvens (langsom, rask, uregelmessig, Cheyne Stokes, forlenget ekspirium ) Respirasjonsbevegelse (symmetrisk hevende, overfladisk, dyp, Kaussmal, paradoksal) Stabil brystvegg (flail chest) Cyanose Smerter

30 Aksessorisk respirasjonsmuskulatur, inndragninger Sekretstagnasjon, hostekraft Hypoksisk uro Saturasjon Auskultasjon (sidelik, fremmedlyder) Blodgass (PaO2,O2 ratio, PCO2, ph) Rtg thorax

31 Optimaliser leiet (sideleie, sittende) Oksygentilførsel (nesekateter, grime, maske m/u reservoir, tett maske, selvekspanderende bag) Assistert ventilasjon Noninvasiv ventilasjon (C PAP, Bi PAP) Invasiv ventilasjon respiratorbehandling Dekompresjon og drenasje av pneumo /hemotoraks Drenasje trakealsuging Smertelindring (medikamentell, EDA, interkostalblokkade) Inhalasjoner Pleuratapping Bronkoskopi

32 Vanskelig bag maske ventilasjon Tannmangel Skjegg Alder > 50 Fedme Snorking

33 Trenet person Utrenet person

34

35 Sirkulasjonssvikt (sjokk) Sirkulasjonsstans (hjertestans)

36 Se føl Hud (kald, varm, tørr, klam, blek, cyanotisk, rødlig, marmorering, sjekk periferien) Kapillærfylning (barn! 5 sek trykk over sternum, >2sekunder) Respirasjonsfrekvens (rask RR den tidligste parameteren for hypovolemi, O 2 mangel i periferien, metabolsk ascidose) Hjertefrekvens (rask, langsom, uregelmessig) Pulsfylde (bløt, kraftig, regelen, NB modifikasjoner) BT (NIB, invasivt, hypotensjon seint, preterminalt tegn spesielt hos barn/unge)

37 Synlig blødning Mental status (forvirret, redd, uro, skjelver, nedsatt bevissthet tegn på alvorlig sirkulasjonssvikt) EtCO 2 (Emma, v/hlr) SvO2 Ekko Andre mer avanserte metoder for sirkulasjonsovervåkning

38 Trendelnburg leie, sjokkleie (hodet ned og beina opp) Etablere innganger (stor diameter, intraossøs) Stoppe blødninger Intravenøs væske (krystalloider, kolloider, NB permissiv hypotensjon, MAP > 90 v/blødnind, evt > 110 v/samtidig hodeskade) Blodprodukter (erytrocytter, plasma, trombocytter, fibrinogen) Inotropika, pressorstoffer Normotermi (hypotermi gir øket blødning) AHLR Pakke buk, bekken, toraks v/store blødninger, ortopedisk behandling av frakturer i store rørknokler ph, Ca (hjertet pumper dårlig ved lav ph og Ca)

39

40 Snakker? Beveger ekstremiteter? Forvirring Bevissthet, Glascow Coma Score (øyenåpning, verbal og motorisk respons på stimuli) Pupillestørrelse, lysreaksjon (anisokori) Grov nevrologisk undersøkelse (motorikk, reflekser) Kramper

41 Intubasjon ved GCS < 9 for åsikre frie luftveier (tap av luftveisbeskyttende reflekser, fare for ufrie luftveier, aspirasjon) Nakkekrage under A Tømmerstokkregime ved uavklart rygg

42 GCS

43

44

45

46 Exposure se hele pasienten (tømmerstokkregime/nakkekrage/mils ved mistanke om rygg /nakkeskade, blåmerker, hudavskrap, infeksjonstegn) I hvilket miljø pasienten har vært (kulde, væte, varme, brann, røyk) Temperatur

47 Kle av (klippe klær, fjerne våte klær) Tildekk Bevar normotermi (varme tepper og væsker, avkjølning ved heteslag)

48 Takk for oppmerksomheten!

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

Akutt sykt barn på sykehus. Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015

Akutt sykt barn på sykehus. Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015 Akutt sykt barn på sykehus Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015 Disposisjon Haster det? Triagering Hvem bør være med? Mottaksteam

Detaljer

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM Revidert april 2008 Medisinske ansvarlige: Overlege dr. med., 1. amanuensis J-K Heltne, Universitetet i Bergen Seksjonsoverlege G. Brattebø, Akuttmedisinsk

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

«Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten

«Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten «Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten Jan Erik Nilsen Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Er barnet alvorlig sykt? (Viktige) vurderinger ved telefonkontakt og undersøkelse

Er barnet alvorlig sykt? (Viktige) vurderinger ved telefonkontakt og undersøkelse Er barnet alvorlig sykt? (Viktige) vurderinger ved telefonkontakt og undersøkelse Eirik Skogvoll Overlege/ 1.amanuensis dr.med. Avdeling for Anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital, Trondheim 1 Overblikk...

Detaljer

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Det kan være flere riktige svar i hver oppgave. Pretesten besvares og medbringes til kurset. Oppgave 1

Detaljer

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader: Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER Modul 6 Læremål Kunne mistenke hode-/rygg-/skade på bakgrunn av skademekanisme. Kunne hindre forverring av hode-/rygg-/nakkeskade.

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 2 Førstehjelp ved akutt skade Kunnskapsmål Egensikkerhet og sikring av skadested Kjenne til situasjoner med høy risiko for egensikkerhet

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN!

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN! GJENOPPLIVNING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no Januar -06 VELKOMMEN TIL

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2)

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2) Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014 Fysiologi rundt fødselen (1) Under utdrivningstiden er livmoren sterkt sammentrukket og placentafunksjonen er kortvarig

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer