Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål"

Transkript

1 Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

2 Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens 20 m/inndragning Hjertefrekvens 200 Marmorert Kapillær fyllning 1.5 sekund Mentalt svært aktiv

3 Kasus 2 3 mnd gml jente, oppkast og diare i et døgn Respirasjonsfrekvens 70 u/inndragning Hjertefrekvens 220 Blek Kapillær fyllning 4 sekunder Mentalt lite respons

4 Vektformel : 1-12 m:(0.5xmnd) år: (alder x 2) år:(alder x 3) + 7 Overflate Indre organer Vekstsoner Hode

5 Luftveier Stort bakhode Stor tunge Nesepustere < 6 mndr. Larynx høyere opp og lenger frem Larynx over larynxåpningen traktformet fordi cricoidbrusken er lite utviklet Trange luftveier Horisontalstilte ribbein og ettergivelig thorax

6 Endringer i sirkulasjonssystemet Blodvolum Cardiac output, slagvolum, hjertefrekvens Fiksert slagvolum < 2 år

7 Observasjon av barn Luftveier - pustemønster - bruk av hj.muskler - inndragninger - nesevingespill/stønning

8

9 Observasjon av barn Luftveier - pustemønster - bruk av hj.muskler - inndragninger - nesevingespill/stønning Våkenhet - interessert i omgivelser - leker - reaksjon på foreldres stimuli

10 Observasjon av barn Aktivitet - bevegelse av ekstremiteter - rykninger Hud - cyanose - blekhet - blåmerker - utslett

11 Viktig parameter Feber Varselssignal ved - betydelig redusert Allmentilstand (AT) - spesielle symptom (pustevansker, hudblødninger) - feber > 4 dager - < 3 mnd - temp > 40.5

12 Viktige parameter Takykardi - redsel - smerte - feber - hypovolemi Lav surstoffmetning - hypotermi - hjertefeil - ekstrem anemi - hypoksi

13 Transport ABC - ved resp.svikt; intubasjon bare av trenet personale - vanskelig tilgang; i.o. nål? Viktig ved transport av barn - varmetap - nakkekrave - foreldre Væske

14 A A Airways: Hodet i nøytral posisjon Kjeveløft Frie luftveier (aspirasjon, inhalasjon) TR

15 A Fri luftvei - spedbarn Hodet i nøytral posisjon Haken løftes fram

16 A Fri luftvei - hjelpemidler Svelgtube For liten/kort For stor/lang Riktig posisjon Tilpasning

17 A A Airways: Hodet i nøytral posisjon Kjeveløft Frie luftveier ( aspirasjon,inhalasjon) Oksygen Nakkekrage Gurgling/snorking TR

18 Mange hjelpemidler for luftveishåndtering velg enkelt og det du er vant til! TR

19 AHLR Intubasjon

20 B Breathing: Vurdering av respirasjon: Ventilasjonsfrekvens Ventilasjonsdybde Paradox respirasjon TR

21 B B Breathing: Vurdering av respirasjon: Ventilasjonsfrekvens Ventilasjonsdybde Paradox respirasjon TR

22

23 B B Breathing: Vurdering av respirasjon: Ventilasjonsfrekvens Ventilasjonsdybde Paradox respirasjon Subkutant emfysem Subjektiv tungpusten Smerter i thorax ved pustebevegelser Palpasjon Auskultasjon Perkusjon Diafragma + Ventrikkel TR

24 C- Circulation Pulsfrekvens/ fylde Kapillærfylning TR

25

26 C C- Circulation Pulsfrekvens/ fylde Kapillærfylning Hjertefrekvens Hudtemperatur/ farge/ fuktighet Blodtrykk

27 C Spedbarn Pulssjekk Barn a. carotis a. brachialis a. femoralis Se etter tegn til sirkulasjon Bruk ikke mer enn 10 sek på pulssjekk Er barnet bradykard< 60 og livløst? Er du usikker?

28 C

29 C

30 D D-Disability V åken Respons på S temme Respons på S merte I ngen repons

31 Tilgang I.V. - ikke < 60 sekunder I.O. - hvis ingen i.v. tilgang - bruk femur alternativt tibiae - hb, forlik, s/b evt bl.s elektrolytter I.T. - bare hvis annen mulighet ikke eksisterer( -voksne) - dårlig absorpsjon - trolig 10 x dose - fortynnes, LEAN

32

33 Asystole/ PEA

34 VF/ Pulsløs VT

35 Når stoppe resuscitering? Om HLR i 30 minutter uten spontan sirkulasjon Unntak - resividerende/refraktær VF/VT - hypotermi - intox

36 Jente 5 mnd 26/40, 795 gr, apgar 4/6/8 1 uke resp, 5 uker CPAP Vaksine, etter par timer varm => neste døgnet utilpass, gråter 2 timer før innkomst resp ua => uregelmessig resp => gisper 113 => ambulanse => asystole =>AHLR

37 Jente 5 mnd Innkomst; kald, asystole => AHLR ROSC e 10 min=> bradykard, adrenalin infusjon => svakere puls 20 min => avslutter bhd

38 Gutt 2 år 30/40, 1305g, 5 dg cpap hjerteop, luftveis patologi => tracheostomi=> BiPAP Resp distress, cyanose hjemme => tilkoblet hjemmeresp =>ikke bedre => 113 => ambulanse =>asystole => AHLR

39 Gutt 2 år Innkomst; AHLR=> e 10 min ROSC; bradykard => tachykard, egenresp 3 dg HT => klinisk og rtg omfattende hjerneskade, ikke kontakt=> vegetativ Døde etter 4 mnd

40 Viktige aspekt Pårørende tilstede under resuscitering Rolig atmosfære Trening

41

42 Akutt pustebesvær vurdering Respirasjonsfrekvens Inndragninger Hjelpemuskler Stridor Nesevingespill Stønning Auskultasjon

43

44

45

46

47 Laryngitt falsk krupp Symptomer: Heshet Gjøende hoste Inspiratorisk stridor Behandling: Ro og løftet hodeende Kald og fuktig luft Forstøvet adrenalin og steroider

48

49 Trakeitt Hoste, inndragninger, feber (septisk) Bhd : Oksygen, intubasjon (sykehus), antibiotika

50 Klinikk Insp. stridor laryngitt, epiglotitt Pipelyder,eksp.stridor astma, bronkiolitt Feber pneumoni Akutt pustebesvær => fremmedlegeme Utslett/allergen anafylaksi

51 Bronkiolitt Epidemier, spedbarn, risikotilstand Inndragninger, feber, hoste, pipelyder, matingsproblem, APNOE Bhd: Oksygen, adrenalin inhalasjon, hydrering

52 Bronkiolitt Virusinfeksjon i små luftveier (bronkioler) Ses typisk hos spedbarn (og småbarn med astma) Hovne slimhinner i de små luftveiene gjør dem trange og gir ekspiratorisk besvær RS-virus er en fryktet årsak, men andre forkjølelsesvirus kan også forårsake dette Kan gi apné som eneste symptom hos de aller minste

53 Bronkiolitt Meget hyppig årsak til innleggelse i sykehus Verre jo yngre barnet er Inndragninger og eventuelt pipelyder, nesevingespill, rikelig snørr og slim Ofte oppkast og dårlig matinntak pga dårlig allmenntilstand og tungt å spise i motbakke

54 Fremmedlegeme Akutt start av pusteproblem Små barn som putter alt mulig i munnen Små barn holdes opp-ned, større barn Heimlichs manøver Hvis vedvarende tung pust raskt til sykehus Stabilt sideleie, forsøke å fjerne fremmedlegeme på ny hvis tiden går Lettere å fjerne fremmedlegemet når barnet blir slapt

55 Sjokk -Hypovolemisk sjokk Akutt blødning Gastrointestinale tap, renale tap, brannskade, Tredjeromstap (spesielt i GI-traktus). Væske-maldistribusjons-sjokk: Sepsis, asfyksi, anafylaksi, intoksikasjon, akutt spinalmargskade, nefrotisk syndrom. Kardiogent sjokk

56

57 Meningokokksepsis

58 Sepsis/meningitt < 3 år ukarakteristisk tegn Generelt syk Kald perifert Spent fontanelle, sløvhet Påvirket matinntak Feber ukjent årsak Cyanose/apnoe Utslett

59 Sepsis/meningitt > 3 år Feber Hudblødninger, spes blålige Nakkestivhet Oppkast, hodepine Lyssky

60 Sepsis/meningitt (Hvis mistanke, antibiotika) Blodkultur Størrelse av hudblødninger Rask innleggelse Bhd: Oksygen, antibiotika, væske, støtte for blodtrykket

61 Kramper Status epileptikus Feberkramper Langvarig kramper => BT fall, redusert hjernesirkulasjon => mulig hjerneskade Hvor skal de kjøres?

62 Nevrologisk vurdering Bevissthetsnivå Bevegelser/tonus Pupiller Blodsukker

63 13 mos old girl in the ER with multiple bruises,subconjugal petechia, e

64 Påført skade Hva skal dere gjøre? Til hvem skal dere melde det? Hva skjer, på kort og lang sikt?

65 Klinikk Feber/sløve/utslett meningitt Traume => nakke/hodeskade Rask utvikling/høyt BT=> blødning i hodet Små/store pupiller forgiftning Lite mat/væskeinntak/diarrhoe lavt blodsukker/uttørret Uklar sykehistorie/blåmerker mishandling

66 A åpne luftveier Nedsatt bevissthet - akutt behandling B gi oksygen evt ventilere C gi væske, hvis nødvendig evt behandle hypoglykemi høyt trykk i hodet

67

68 Mistenk alltid multiorganskader hos barn etter høyenergitraume selv om barnet ikke har ytre påvisbare tegn til skade

69 Miltskader

70 Primær-undersøkelse. A frie luftveier / nakke stabilisering+o2 B respirasjon, (dybde og frekvens), lytt! C sirkulasjon, perifer og sentral og blødningskontroll D bevissthetsgrad. GCS/AVPU, pupiller E se under klær (expose). Beskytt pasient mot kulde

71 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Blodtap( ml) < > 2000 Blodtap % < > 40 HF < 100 > 100 > 120 > 140 Syst BT Normalt Normalt Redusert Redusert Pulstrykk Normalt eller økt Redusert Redusert Redusert CRT Normalt > 2 > 2 opphevet Farge Normal Blek Blek Askegrå RR > 35 Mentalt Våken. lett uro Moderat uro Uro, aggresiv, forvirret TR Apatisk, forvirret, bevisstløs

72 Alder HF Syst BT RR Blodvolum (ml/kg) < 1 år <160 > 60 < år < 150 > 70 < år < 140 > 75 < år < 120 > 80 < >12 år < 100 > 90 < TR

73 Væskeresuscitering Ringer 20 ml/ kg evt gjentatt x 2 Stabil Ustabil Sag 10 ml/kg Octaplas 10 ml/kg Trombocytter 5 ml/kg Operasjon Observasjon Operasjon TR

74

75

76 Akutt abdomen

77 Invaginasjon En del av tarmen vrenges inn i nedenforliggende tarm Hyppigste årsak til tarmslyng hos barn mellom 3 mnd og 3 år Hyppigst i første leveår, sjelden etter 2 års alder Overgang tynn/tykktarm (90%) Intermitterende magesmerter, allmensymptomer, blodig avføring, tarmslyng symptom Behandles væske /luft evt operasjon

78 Malrotasjon Gir oftest symptomer i de første levemåneder nyfødt tarmslyng Kan gi intermitterende magesmerter og tarmslyng symptomer Ved volvulus kan hele tarmen ødelegges => sjokk Behandling: operasjon

79 Key points Barn er ikke små voksne Almenntilstand er viktigste kriterium Unngå hypoksi og/eller hypovolemi Hypotensjon er alvorlig Ta foreldre på alvor Hvis usikker, be alltid om hjelp

80

Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11

Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11 Tilnærming til det akutt syke barnet Trond Markestad Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 608-11 Akutt sykdom er den vanligste årsaken til at barn tas med til lege, og legen har da tre hovedoppgaver: Den viktigste

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

Drektighet og valping

Drektighet og valping Drektighet og valping En hund går drektig i ca 2 måneder. Det kan være vanskelig å si eksakt hvor lenge drektigheten varer, da befruktningen kan skje over en periode fra 2-10 dager. Man sier at drektigheten

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Lang eller kort transport tid, stor eller liten tjeneste Likheter, forskjeller og behov for kompetanse Basert på ambulansepraksis fra Sandnes og Egersund

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom.

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Jeg er en veterinær med lidenskap for katter, og er opptatt av å bedre vilkårene for dem. Min erfaring er at katter ofte kommer til veterinær sent i sykdomsforløpet,

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn.

Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13 % Velg en av de to hovedformene. Beskriv symptomer og tegn. P-eksamen Oppgave 1 Totalt 17% A 5 % Beskriv forskjellen på åpent og lukket brudd. B 12 % Gjør rede for symptomer på brudd. Oppgave 2 Totalt 15% A 2 % Leukemi inndeles i 2 hovedformer. Nevn hvilke. B 13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen 0 Syke barn, når må de holdes hjemme fra skolen? Januar 2010 Helsestasjonstjenesten i Eigersund Skriveralmenningen

Detaljer