Akutt sykt barn på sykehus. Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akutt sykt barn på sykehus. Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015"

Transkript

1 Akutt sykt barn på sykehus Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015

2 Disposisjon Haster det? Triagering Hvem bør være med? Mottaksteam Strukturert tilnærming ABCDE Barns rettigheter på sykehus

3 Triagering: Bakgrunn «Katastrofetriagering» og «vanlig» sortering av akutte pasienter Helsetilsynet 2007: Flere mangler systemer for forsvarlig sortering av akutt syke NAKOS: 2010: bruker 76% triage systemer; 50% egenkomponerte skalaer 2010: METTS adult og prehospital innført St. Olavs/Sør-trøndelag 2012: RETTS-pediatric innført i Barnemottaket, St. Olavs

4 RETTS-P Rapid Emergency Triage and Treatment System Flere moduler adult, prehospital, pediatric mfl ESS (Emergency Symtpoms and Signs) >100 kontaktårsaker; 40 Medisinske algoritmer (ESS) Konstruert etter konsensus Justeres løpende Vitalparametre Baserer seg på validerte data ABCDE Retts svensk styringsgruppe Retts norsk styringsgruppe

5 Besøksregister for barn Allergi 143 Forkjølelsessymptom 144 Leddsmerte uten traume 113 Svimmelhet 111 Anemi 148 Forstoppelse 106 Legemiddelsreaksjon 143 Sårskade 136 Apné 104 Fremmed legeme i nedre lubveier 104 Lokal infeksjon/byll 141 Uklar sykdom 153 Ascites 108 Fremmed legeme. i nese 146 Magesmerter 106 Underlivsproblem guker 117 Asystoli Fremmed legeme i lubvei 146 Melena 107 Underlivsproblem jenter 121 Balanseproblemer 111 Fremmed legeme i øret 145 MulOtraume 139 Unormal hjerterytme 101 Besvimelse/synkope 120 Fremmed legeme i øsofagus 146 Neseblødning 103 Urinproblem 116 Bevissthetstap 109 Graviditet/blødninger 121 Neseproblem 146 Urinretensjon 116 BiK/sOkk av dyr UNS 141 Gråtende barn 153 Nevrologisk borsall 112 Urolige foreldre 153 Blemmer i munnen 144 GulsoK 108 Overfladisk sårskade 136 Uspesifikke symptom 153 Blod i avføringen 107 Halsvondt 144 Postop. tonsilleblødning 103 UtsleK 143 Blodig hoste 103 HalOng uten traume 113 Pseudokrupp 144 Vaginal blødning 121 Blodig oppkast 107 Hematemese 107 Psykisk lidelse 152 Vondt i halsen 144 Blodsykdom 148 Hematuri 116 Resistens/kul på halsen 141 Vondt i nakken u/traume 119 Brannskade 135 Henging/kvelning 130 Respirasjonsbesvær 104 Øyebetennelse 137 Brokk 106 Hevelse (ødem) 115 Respirasjonsopphold 104 Ørevondt 145 Brystkassesmerte 105 Hevelse/smerte ekstremitet 115 Respirasjonsstans Øyeproblem 137 Brystsmerter 105 Hjernerystelse 130 Ryggsmerte u/ traume 114 Brystsmerter v/resp 104 Hodepine 119 Rytmeforstyrrelser 101 Diabetes 151 Hoste /gjøende 144 Scrotal hevelse 117 Diarè 106 Hudinfeksjon 141 Scrotal smerte 117 Ikke behov for triage 160 Dyspné 104 HudutsleK 143 Skade abdomen/bekken 131 Dysuri 116 Hyperglykemi 149 Skade fot 134 Dårlig vektoppgang 153 HypervenOlasjon 104 Skade hand/arm 133 Elektrisk ulykke 135 Hypoglykemi 150 Skade hode 130 Epilepsi (kjent diagnose) 109 Hypotermi Skade hobe/lår 134 TraumealarmakOverings- algoritme 139 Etseskade 135 Infeksjon ukjent fokus 147 Skade kne/underben 134 Barnemishandling veiledning 142 Facialisparese 112 Intoksikasjon/overdose 140 Skade nakke/hals 130 Diabetes MelliOus Olleggsalgoritme 151 Feber ukjent fokus 147 Kjemikalie/inhalasjonsskade 135 Skade thorax/rygg 131 Feberkrampe 109 Kramper 109 Skade øye 137 ForgiBing 140 Kvalme/oppkast 106 Smerte ved vannlaong 116 reks- p v.1.2

6 104. retts-p - Respirasjonsbesvær (dyspné, åndenød) R Hyperventilasjon R Brystsmerter ved respirasjon R Fremmedlegeme i nedre luftveier - Pustestopp/apné Kraftig respirasjonsbesvær Stridor, feber og vanskeligheter med å svelge. Samtidig urtikaria eller hevelse i ansiktet Meningitt/sepsismistanke Moderat respirasjonsbesvær Samtidig brystsmerte Mistanke om traume/mishandling Respirasjonspauser hos spedbarn Akutt oppståtte symptomer/mistanke om fremmedlegeme Kjent alvorlig allergi Hjerteoperert siste måneden Lett respirasjonsbesvær Kjent medfødt, eller annen kronisk hjertesykdom Gjøende hoste uten økt respirasjonsarbeid Ingen av ovenstående symptomer/funn Anbefalinger i henhold til retts-p Prosesstiltak hospitalt: I henhold til legeordinasjon, O 2 Ev. inhalasjonsmedisinering, O 2 Ev. inhalasjonsmedisinering ESS-veiledning Kraftig respirasjonsbesvær: hinder i øvre luftveier (dempet stemme, sikler, svelgevansker, stridor og økt pustearbeid), cyanose, tydelige inndragninger, nesevingespill, grynting, takypné/bradypné, uregelmessig respirasjon, sier kun enkelt ord eller orker ikke å snakke, stille, likegyldig mot foreldrene. Moderat respirasjonsbesvær: økt respirasjonshjelp av brystkasse/skuldre, forlenget ekspirium, stridor hos våkent barn med bevart hoste- og brekningsrefleks, lette/moderate inndragninger, takypné, snakker med korte setninger, uro/rastløshet/angst. Lett respirasjonsbesvær: dyspne, rask respirasjon, andpusten ved anstrengelse, normalt respirasjonsarbeid, snakker hele setninger, hyppig hoste. Dyspné er en subjektiv opplevelse av respirasjonsbesvær. Meningitt/sepsismistanke Mistanke om mishandling se ESS 142 Faktaboks Epiglotitt er en alvorlig infeksjon, som bør mistenkes hos høyfebrile barn med påvirket respirasjon, som ikke vil svelge sitt eget spytt. Respirasjonspauser hos spedbarn er et uspesifikt tegn som kan signalisere alt fra banale aspirasjonsepisoder til alvorlige infeksjoner/kramper. Respirasjonsbesvær skyldes oftest lungesykdom. Vurder mulighet for kardielle årsaker og metabolsk acidose (som ved diabetes). Respirasjonssbesvær kan være en del av et sjokkbilde utløst av f.eks. sepsis, anafylaksi, blødning eller dehydrering. Det er viktig å holde barnet rolig, og la barnet selv velge kroppsstilling. Reagerer barnet på oksygenmasken, kan evt. foreldrene administrere oksygenet. Apné/respirasjonsopphold kan hos de minste barna indikere sepsis. Ev. inhalasjonsmedisinering reks- p 2014

7 Vitale parametre RETTS-P

8 Vitale parametre RETTS-P Pulskorreksjon Ved gråt: < 200 brukes ikke i triagering Ved feber: korrigeres 1 slag per 0,1 C > 38 C, triageres etter korrigert Eks: 3 år, Puls 170, temp 40,1C Puls korr: 149

9 Prioriteringsnivå RETTS-P RØD Oransje Gul Grønn Livstruende TTD 0 min Full monitorering Sykepleier konstant tilstede Tiltak etter protokoll Akutt TTD 20 min Full monitorering minst hvert 20 min Sykepleier tilstede Tiltak etter protokoll Retriage hvis TTD >20 min Observasjon TTD 120 min Selektiv monitorering Sykepleier regelmessig tilsyn Tiltak etter protokoll Retriage hvis TTD > 120 min Standard TTD 240 min Ingen monitorering Regelmessig tilsyn av sykepleier Tiltak etter protokoll Retriage hvis TTD > 240 min

10 Innmelding fra AMK RETTS-P Ved rød og oransje prioritet meldes barnet inn med alle vitale parametre og aktuell ESS Ved gul prioritet meldes kun påvirkede VP og ESS Ved grønn prioritet meldes EES og grønn kode Bidrar til å prioritere ressurser og rom ved pasientenes ankomst

11 Antall pasienter per triagegrad April RETTS-P Antall pasienter Pediatri Barn-kir Nevro-kir Barneortoped

12 Erfaringer med RETTS-P Prehospital tjeneste hos oss har samme system Vi «føler» det gir god kommunikasjon om dårlige pasienter Undertriagering et lite problem Overtriagerer noe men hva gjør det? Leger og sykepleiere stoler på systemet Bidrar til økte kunnskaper blant sykepleierne Algoritmer bidrar til systematikk og faglig oppdatering Styrker systematisk arbeidsmetode Gir legen trygghet til å prioritere sin tid rett Strukturert vurdering også av inneliggende barn? Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS)

13 Mottak av akutt syke barn: forberedelse Barn Mottak: Sykepleier lege forvakt bakvakt - subspesialist Traumeteam Medisinsk Mottaksteam Stansteam

14 Mottak av akutt syke barn: hvor? St. Olavs Hospital Barn Mottak: Kort avstand til Barn Intensiv og barneressurser Hovedmottak St. Olavs Hospital: CT og røntgen i umiddelbar nærhet Mulighet for kirurgi nærhet til akuttstuer Barn Intensiv Intuberte barn fra andre sykehus

15 Årsaker til hjertestans hos barn Respirasjons obstruksjon Respirasjons depresjon Væsketap Væske redistribusjon Fremmed legeme Astma/ bronkiolitt Laryngitt Kramper Forgiftninger Høyt ICP Blodtap Brannskader Oppkast/diaré Sepsis Anafylaxi Hjertestans Respirasjonssvikt Sirkulasjonsjonssvikt Hjertestans

16 A B C D E AIRWAY Puster barnet? Frie luftveier? BREATHING Respirasjonsfrekvens? SpO 2? Respirasjonslyder? CIRCULATION Puls? Kapillær fyllning? BT? Perifer/ sentral puls? DISABILITY Bevissthetsnivå? AVPU Kramper? Pupillestørrelse? Blodsukker ENVIRONMENT Temperatur? Utslett? Fullstendig kroppsundersøkelse Kjevetak, nesestell, sug, stabilt sideleie, intubasjon Oksygen, inhalasjon, pustestøtte. RO, unngå stress i.v./ i.o. tilgang, vurdere væske, antibiotika Glukose, stabilt sideleie Krampebehandling Avhengig av funn og omstendigheter

17 Truende respirasjonssvikt Ü Inspiratorisk stridor Laryngitt, epiglotitt, trakeitt Ü Pipelyder,eksp.stridor Astma, bronkiolitt Ü Feber, grynting Pneumoni Ü Hjertesvikt Hjertesykdom/arrytmi Ü Akutt pustebesvær => Fremmedlegeme Ü Utslett/allergen Anafylaksi

18 Truende sirkulasjonssvikt: Sjokk Ü Typer sjokk: 1. Hypovolemisk 2. Væske-maldistribusjon 3. Kardiogent

19

20 Kasuistikk Ü Legevaktstelefon: Ü 1 årig jente, oppkast siste 12 t Ü Slapp og smertepåvirket Ü Eks-prematur GA 24 uker, lå 5 mnd på Nyfødt Intensiv Ü Operert pga nekrotiserende enterokolitt: Ü Foreldrene er bekymret: Ü Dehydrering?

21 110 retts-p - Kvalme/oppkast R Diaré A09 Ved hovedsymptom magesmerter, se ESS-kort 106 Meningitt/sepsismistanke Oppkast og påvirket AT Oppkast og diabetes/metabolsk sykdom Oppkast og hodepine Oppkast og hydrocefalus/shunt Kraftig tørste Kap.fyl 3 sekunder Ingen av ovenstående symptomer/funn Anbefalinger i henhold til retts-p Kapillærfylning Prosesstiltak hospitalt: I henhold til legeordinasjon ESS-veiledning Meningitt/sepsismistanke Allmenntillstand Kap.fyllning Faktaboks Ved gastroenteritt er det viktig å bedømme graden av uttørkning (dehydrering). Hyperton dehydrering kan hos barn <1år være en livstruende tilstand. Høy mistanke små barn med store væsketap! Oppkast med intermitterende kraftige magesmerter bør føre tankene til invaginasjon eller tynntarmshinder, spesielt ved grønne gallefargede oppkast. Ved pylorusstenose, vanligst ved 2-8 ukers alder, kan barnet ha oppkast selv i lang tid etter måltid. Oppkast hos spedbarn kan være matoverskudds-oppkast som henger sammen med en slapp øvre magemunn. Oppkast uten diaré bør i første omgang ikke klassifiseres som gastroenteritt. Tenk på økt intrakranielt trykk, metabolsk forstyrrelse (f.eks. diabetes), intoksikasjon og barnemishandling (se ESS-kort 142). Kapillærfylning Kapillærfylning Kapillærfylning Væskeerstatning ved gastroenteritt (GE) uten kraftige magesmerter: 10 ml/kg/time Vurder Emla. Vurder HCG reks- p 2014

22

23 Truende nevrologisk svikt Feber/irritabilitet/utslett meningitt Kort sykehistorie forgiftning/vaskulær årsak Uklar sykehistorie/blåmerker mishandling Hyperglykemi diabetes Hypertensjon hypertensiv encefalopati Lite matinntak/dehydrert: hypoglykemi, sjokk

24 Barnemishandling Obs ved Ü Inkonsistent sykehistorie Ü Retinale blødinger Ü Frakturer, blåmerker Håndtering Ü Behandle skader Ü Innlegges og utredes Ü Bekymringsmelding

25 Barns rettigheter på sykehus Alle barn bør ligge på barneavdeling Barn har rett til å ha én pårørende hos seg under sykehusoppholdet Kritisk syke barn: krav på å ha begge foreldre hos seg Ivareta det friske i barnet

26 Key points Ta foreldre på alvor Barn er ikke små voksne Tenk mulighet for påført skade Hypoksi er årsak til bradykardi/hjertestans Strukturert tilnærming før, under og etter innkomst Triagering Mottaksteam Tidlig varsling forverring inneliggende barn

27

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Sikkerhet og førstehjelp

Sikkerhet og førstehjelp Sikkerhet og førstehjelp av Sverre Mørk innhold Under hvert tema finner du symptomer og hvilke vurderinger og tiltak du må gjøre for å tilfredsstille disse. Forsidefoto: Caroline Neteland Gautland Krav

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2014; 32(2): 33-64 Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori [ redaktoren ] Anders Bjørkhaug Kjaere

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin

Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin Norsk kompetanseplan for fagområdet akutt- og mottaksmedisin Utarbeidet av Norsk selskap for akuttmedisin Oktober 2012 Versjon 3 Arbeidsgruppe: Lars Petter Bjørnsen Oddvar Uleberg Jostein Dale 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter som er bevisstløse etter en alvorlig hjerneskade Nursing unconscious patients after a traumatic brain injury Elin Hylland Totalt antall sider inkludert

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E

potek itt A rosjyre fra D BArn og sykdom asjonsb n inform E En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Barn og sykdom Innhold Forord... s. 3 Feber... s. 4 Antibiotika ved luftveisinfeksjoner... s. 8 Tett nese... s. 8 Hoste... s. 10 Ørebetennelse... s. 12 RS-virus...

Detaljer