Mottak av det kritisk syke barn. Overlege Ole Bjørn Kittang Barnesenteret Sørlandet sykehus Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mottak av det kritisk syke barn. Overlege Ole Bjørn Kittang Barnesenteret Sørlandet sykehus Kristiansand"

Transkript

1 Mottak av det kritisk syke barn Overlege Ole Bjørn Kittang Barnesenteret Sørlandet sykehus Kristiansand

2 Dødsfall blant barn 1-17 år 2004 Årsak Antall Totalt 190 Infeksjoner 6 Medfødte misdannelser 19 Kreft 27 SIDS 5 Andre sykdommer 38 Kilde: SSB

3 Voldsomme dødsfall 1-17 år 2004 Årsak Antall Total 91 Transport 40 Fall ulykker 1 Brann 3 Forgiftninger 3 Selvmord 22 Andre 35 Kilde: SSB

4 Varsling Etter kriterier. Hvis tvil etter konferanse med barnelege. Egen knapp, hos koordinator i akuttmottak. Egen varslingstone på callinger og kodeord.

5 Varslingskriterier Hjertestans Respirasjonsstans Bevisstløst barn Status epilepticus Alvorlig hypothermi (hypothermi med påvirket bevissthet) Respirasjonsbesvær med SaO2 <85% med oksygen (10 l på trakt) Drukning / Nærdrukning Sterk mistanke om sepsis / meningitt

6 Barneteam Vakthavende lege(r) på barneavdelingen (bakvakt barn er teamleder) Vakthavende lege på anestesiavdelingen Anestesisykepleier 3 sykepleiere i akutt mottak Bioingeniør Radiograf En sykepleier fra intensiv avd (hvis mulig)

7 TILTAKSKORT BAKVAKT BARNEAVD. Før pasienten kommer: Møt anestesilege og forvakt barneavd. hos koordinator, få oversikt. Instruer resten av teamet på akuttrommet Doser medikamenter og i.v. væske Når pasienten kommer: Initial vurdering: luftveier, respirasjon, sirkulasjon og bevissthet (Ta av klær for å få oversikt) Skaffe i.v tilgang og ta blodkultur. Evt andre blodprøver om mulig (kan delegeres til ass.lege barneavd.) Vurdere evt. å utføre spinalpunksjon Forordne medikamenter og væske Ny grundigere vurdering Beslutt sammen med anestesilege plassering Informer pårørende Fyll evt. ut pressemelding Væskebolus: NaCl 9mg/ml, eller Ringer : ml/kg over 10 minutter Adrenalin: Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml; 0,1 ml/kg Beregning av vekt: 2(alder i år + 4)

8 TILTAKSKORT: ANESTESILEGE Før pasienten kommer: Møt hos koordinator sammen med bakvakt barneavd. Varsle kir.int. (hvis pasienten skal dit). Vurdere om, og evt. Kalle inn bakvakt. Når pasienten kommer: Sammen med bakvakt barneavd. foreta initial vurdering: luftveier, respirasjon, sirkulasjon og bevissthet. Sikre adekvat ventilasjon i samarbeid med anestesisykepleier Ta arteriell blodgass fra a.femoralis eller a.radialis. Legg inn arteriekanyle v/behov. Legg in CVK i lyske v/behov. Hjelp med praktiske prosedyrer (venekanylering, spinalpunksjon mv.). Gi beskjeder til KINT. Følg pasienten til kir.int. avd. Blodprøver: Blodkultur, Hb, Hvite, 5-diff, trc., CRP, S/B, Na, K, Cl, Mg, Ca, Kreat.,Laktat, Osmolalitet, Albumin, Glucose, Blodtyping (gr + rh) På indikasjon: Fibrinogen, D-dimer, INR Til alle prøvene trengs: Blodkultutglass, ett EDTA glass, ett Citratglass og to serumglass Ved problemer med å få nok blod prioriteres blodsukker, blodgass, blodkultur og blodtyping Medikamenter ved meningitt: Alt 1: Cefotaxim 50 mg/kg x 4 i.v. maks dose 2 g x 4 Alt 2: PenicillinG 75 mg/kg i.v.x 4 iv. = IE/kg x 4 og Kloramfenikol 25 mg/kg x 4 i.v. maks dose 0,5 g x 4 Væskebolus: NaCl 9mg/ml, eller Ringer : ml/kg over 10 minutter Adrenalin: Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml; 0,1 ml/kg Beregning av vekt: 2(alder i år + 4)

9 TILTAKSKORT: ANESTESISYKEPLEIER Før pasienten kommer: Klargjør utstyr til ventilasjon og intubasjon. Klargjør sug. Hent medikamentboks i skap 1. (innelåst ). Når pasienten kommer: Starte klokke. Sikre luftveier i samarbeid med anestesilege. Gi O2 på maske/trakt. Assister anestesilege ved prosedyrer. Hjelpe til med venekanylering v/behov.

10 Teamleder Hvem? ( hos oss bakvakt barneavd). Ansvar for fremdrift. Ser til at alt gjøres i rett rekkefølge. Kommuniserer regelmessig hvor en er i ABCD. Er åpen og mottagelig for innspill. Tar ansvar for pasienten til situasjonen er avklart og stabil og bestemmer når man kan forlate mottak. Krever respekt fra resten av teamet.

11 Kommunikasjon Bruk navn, adresser eller tittel/rolle (eks bakvakt barn). Vær direkte og høflig. Snakk høyt og tydelig, men ikke rop eller bruk kjeft. Kvitter for mottatt beskjed. Gi 750 mg Claforan. Ja, jeg gir 750 mg Claforan.

12 Kommunikasjon II Jeg er bekymret for pasienten fordi kapillær refill er fortsatt 4-5 sekunder til tross væskebolus Er du anestesilege ikke enig i at pasienten bør intuberes

13 Barrierer for god kommunikasjon Faglig usikkerhet. Emosjonelle reaksjoner, sinne frustrasjon, frykt. Prosedyrefokusering. Støy og avbrytelser. Feilprioritering og skråsikkerhet.

14 Registrering

15 Kontroll av medikamenter Dobbelkontroll av medikamenter. Opptrukne medikamenter skal merkes.

16 Pårørende, ute eller inne Barnets interesser har 1. Prioritet. Barnets juridiske rettigheter styrer. Pårørende tilstede dersom de ikke forstyrrer behandling, herunder at alle i teamet er komfortabel med deres tilstedeværelse.

17 Pårørende, ute eller inne Kan bidra med viktig informasjon. Pårørende skal ivaretas uansett hvor de er, hele tiden. Risiko for psykiske senreaksjoner mindre ved å ha vært tilstede?

18

19

20 Hva er spesielt med barn Størrelse og variasjon med alder. Alle medikamenter doseres i forhold til vekt. Vekt 1-10 år =2(alder + 4). Kroppsproporsjoner, stor overflate til vekt ratio større varmetap og økt hypotermi fare.

21 Veier til hjertestans Væsketap Væske omfordeling Respirasjondistress Respirasjonsdepresjon Sirkulasjonsvikt Respirasjonsvikt Hjertestans

22 Anatomi - luftveier Stort hode, kort nakke nakkefleksjon. Myke luftveier. Lite ansikt og kjeve, løse tenner og reguleringer. Relativt stor tunge, mykt gulv i munnen. Spedbarn under 6 måneder er obligate nesepustere. 2-8 år adenotonsillehypertrofi.

23

24 Primær vurdering av luftveier og respirasjon Respirasjons frekvens. Inndragninger, obs eldre barn. Lyder inspirasjon og ekspirasjon. Stønning / pressing. Bruk av hjelpemuskler. Nesevingespill. Auskultasjon og pulsoksymetri.

25 Normal respirasjonsfrekvens i hvile <1 år år år år >12 år 15-20

26 Følger av respirasjonssvikt på andre organer Hjertefrekvens (tachy brady kardi). Hudfarge (blek cyanose). Mental status (agitert, søvnig, ikke seg selv).

27 Intubasjon, indikasjoner Respirasjonsstans alvorlige apnoer. Oksygenmetning. CO2 stigning. Sliten pasient. Smertefulle prosedyrer. Forventet forverring. Annen grunnsykdom.

28 Primær vurdering av sirkulasjon Hjertefrekvens. Puls volum (sml sentral med perifer). Kapillær refill. Blodtrykk ( hypotensjon er et sent og preterminalt tegn).

29 Trykk på sternum med en finger i 5 sekunder. Slipp opp. Tell til det avblekede området etter fingeren har fått fargen tilbake.

30 Normal hjertefrekvens i hvile < 1 år år år år > 12 år

31 Sirkulasjonssvikt effekt på andre organer Respirasjonsfrekvens (acidose). Hud (farge og temperatur). Mental status (agitasjon-søvnighetbevisstløshet, ikke seg selv). Diurese : Spedbarn >2 ml/kg/t, Barn >1 ml/kg/t.

32 Infusjonsvei To store venfloner Når man setter noe inn ta noe ut Hvis man ikke lykkes i å legge i.v. Tilgang raskt etabler INTRAOSSØS tilgang

33

34 Infusjonsvæske NaCl 9 mg/ml ml / kg Støt så raskt som mulig ( 5 10 min )

35

36 Primær vurdering av nevrologisk svikt Kommer etter ABC Bevissthetsnivå (AVPU) Tonus Pupiller (dilatasjon, nonreaktive, ulike) Glem aldri blodglukose!!!!!!!

37 AVPU Alert Responds to Voice Responds to Pain Unresponsive

38 Nevrologisk svikt, effekt på andre systemer Respirasjon Sirkulasjon Hernieringstegn- Cushing`s respons

39 Smertelindring Minst mulig uro, foreldre tilstede hos våkent barn. Lokalbedøvelse hvis mulig Opiater Valg av type avhengig av pasientens tilstand Paracetamol Narkose NSAIDs

40 Oppsummering Airway / Breathing Anstrengelse Frekvens Stridor/wheeze Auskultasjon Hudfarge Circulation Frekvens Pulsvolum Kapillær refill Hudtemperatur Disability Bevissthetsnivå Tonus Pupiller Hele vurderingen bør ta under 1 minutt

41 En liten filmsnutt..

42

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

Akutt sykt barn på sykehus. Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015

Akutt sykt barn på sykehus. Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015 Akutt sykt barn på sykehus Barnelege Janicke Syltern APLS instruktør Barn Intensiv, St. Olavs Hospital Trondheim Skandinavisk Akuttmedisin 2015 Disposisjon Haster det? Triagering Hvem bør være med? Mottaksteam

Detaljer

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Det akutt syke barnet- hva gjør vi når det haster? Thomas Rajka Barneintensiv seksjon Barnemedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Kasus 1 2 mnd gml gutt hoste og hvesing i 7 dager Respirasjonsfrekvens

Detaljer

SEPSIS. SIRS kriterier Feber > 38 o C eller hypotermi < 36 o C Puls > 90/minutt Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pco 2

SEPSIS. SIRS kriterier Feber > 38 o C eller hypotermi < 36 o C Puls > 90/minutt Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller hypokapni med pco 2 SEPSIS SIRS + påvist eller mistenkt alvorlig infeksjon (f. eks. positiv blodkultur, klinikk ). SIRS kriterier Feber > 38 o C eller hypotermi < 36 o C Puls > 90/minutt Respirasjonsfrekvens > 20/minutt eller

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader: Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi

Detaljer

Akutte pustevansker hos barn på legevakt

Akutte pustevansker hos barn på legevakt Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i legevaktsykepleie Akutte pustevansker hos barn på legevakt Acute respiratory distress in children at the emergency department Kandidatnummer: 310 Kull:

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM Revidert april 2008 Medisinske ansvarlige: Overlege dr. med., 1. amanuensis J-K Heltne, Universitetet i Bergen Seksjonsoverlege G. Brattebø, Akuttmedisinsk

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Det kan være flere riktige svar i hver oppgave. Pretesten besvares og medbringes til kurset. Oppgave 1

Detaljer

PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN

PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN HOVEDOPPGAVE Ifb med NASJONAL PARAMEDIC UTDANNING EMNE: PASIENTUNDERSØKELSE I DEN PREHOSPITALE FASEN Skrevet av: Roger Hansen NPU kull 2 Side 1 av totalt 23 sider Innholdsfortegnelse: 1.0 INNLEDNING 1.1

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Er barnet alvorlig sykt? (Viktige) vurderinger ved telefonkontakt og undersøkelse

Er barnet alvorlig sykt? (Viktige) vurderinger ved telefonkontakt og undersøkelse Er barnet alvorlig sykt? (Viktige) vurderinger ved telefonkontakt og undersøkelse Eirik Skogvoll Overlege/ 1.amanuensis dr.med. Avdeling for Anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital, Trondheim 1 Overblikk...

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

«Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten

«Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten «Hva vi ikke må overse» Systematisk undersøkelse og behandling av akuttpasienten Jan Erik Nilsen Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Anestesi til barn. άναϊσθησις. άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet. νάρκωσις. å gi søvn til noen

Anestesi til barn. άναϊσθησις. άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet. νάρκωσις. å gi søvn til noen άναϊσθησις άν (ikke, u-); αϊσθησις (ømfintlighet) Anestesi: uømfintlighet νάρκωσις å gi søvn til noen ναρκάειν (bedøve, stivne); νάρκη (lammelse, sløvhet) Narkose: rus, indusert av droger (alkohol, opium,

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007.

Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007. Veileder i akutt pediatri Versjon juni 2007, identisk med endelig papirutgave som kom ut i juni 2007. Arbeidet med revisjonen av Veilederen er nå sluttført. Redaksjonsgruppen med Claus Klingenberg i spissen

Detaljer

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2)

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2) Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014 Fysiologi rundt fødselen (1) Under utdrivningstiden er livmoren sterkt sammentrukket og placentafunksjonen er kortvarig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN!

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN! GJENOPPLIVNING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no Januar -06 VELKOMMEN TIL

Detaljer