IMDI Introduksjonsprogrammet i Tranøy. Rådmann Alf Rørbakk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IMDI 26-27.11-2014. Introduksjonsprogrammet i Tranøy. Rådmann Alf Rørbakk"

Transkript

1 IMDI Introduksjonsprogrammet i Tranøy Rådmann Alf Rørbakk

2 Disposisjon Innhold i introduksjonsprogrammet Arbeidsretta løp Samarbeid næringsliv Gode grep

3 Kort presentasjon Alf Rørbakk Samfunnsplanlegger Efaring fra Gausdal, Røyken og Nannestad som plansjef, teknisk sjef, kommunalsjef, brannmann og brannsjef Rådmann i Tranøy kommune fra 2007/2008 Hovedinteresse musikk tranoy.kommune.no, mob

4

5 Tranøy kommune Folketall (Folketallet redusert med ca siden 1950) Aldrende befolkning (og høy andel uføre) Svært lave fødselstall, fra 50/år på 50 tallet til 12/år Økonomisk ubalanse, Robek til 2010 Egen drift: 2 barnehager, 2 skoler, sykehjem, PLO, helsestasjon, tekniske tjenester, plan/bygg/landbruk Interkomm: Legetjenester, legevakt, barnevern, ppt, avfall, vekstbedrift

6 Næringslivet Kommunen største arbeidsgiver med 180 ansatte Oppdrettsanlegg både på land og i sjø, fiskeri (sjømatnæring) Vindusglassfabrikk Trappefabrikk Transport/entreprenørvirksomheter Håndverksvirksomheter Reiseliv (havfiske, rorbu, camping) Landbruk Handel Kunst/kultur-produksjon

7 Mål: Hvor vil vi? Hvor skal de bosatte bo om 5 10 år? Hva skal de gjøre om 5-10 år (jobbe, være under utdanning, delta i foreningslivet, gå ledig)? Hva slags kompetanse er det behov for? Hva trenger vi lokalt, hva trenges nasjonalt? Hvilke utfordringer vil de bosatte møte i forhold til bolig, jobb, skole og fritid? Er vi forberedt på at noen bosatte vil komme til å ha behov for pleie/omsorg, og kanskje avslutte livet hos oss?

8 Resultat: Hva er status? Fra 2009 til 2014 bosatt i alt 98 personer. Av disse bor fortsatt 66 i Tranøy, herav 31 personer under 18 år Fra har 23 personer avsluttet introprogram: av disse bor 8 i Tranøy, 8 i nabokommune, 3 i Tromsø, 3 i Oslo Av disse er 10 i fast jobb, 7 i skole/utdanning, 6 i KVP, permisjon eller ledighet 4 fikk fast jobb der de hadde språkpraksis

9 Skoleresultat vår 2014 Skolen hadde 31 (29 i intro-program) elever i voksenopplæring: 12 tok norskprøve i lesing, lytting og skriving, 8 tok norskprøve muntlig, 11 tok prøve i samfunnsfag - 66 % fikk nivå A2 i lesing og lytting - 42 % fikk nivå A2 skriving % fikk nivå A2 muntlig - 64 % bestod prøve i samfunnsfag

10 Introduksjonsprogram, mål Kvalifisere for arbeid eller utdanning Gi norskundervisning min 550 timer maks timer Gi undervisning samfunnsfag 50 timer Språkpraksis i ordinær virksomhet Utarbeide IP, veilede

11 Introduksjonsprogram, innhold Aktivitet hele året, med 5 uker ferie (jul, påske + 4 uker sommerferie i juli) Norskundervisning, som følger skoleåret fra til 20.06, 3 dager per uke Samfunnsfag som legges til tidlig august, slutten av juni Språkpraksis, 2 dager per uke Spesielle aktiviteter: Trafikalt grunnkurs, førstehjelpskurs, overnattingstur i friluft, deltakelse på relevante arrangement

12 Introduksjonsprogram = «jobb» Introduksjonsstønad «lønn» utbetales 12. i hver mnd. Ugyldig fravær medfører trekk i lønn Lønnsforskudd/lønnslån gis i særlige tilfeller mot trekk i lønn (tannbehandling, førerkort) Arbeidstid følger normalarbeidstid Permisjon må søkes og gis i samsvar med gjeldende regelverk

13 Språkpraksis Vurderes ut fra IP (individuell plan) og hva som er praktisk mulig Liten kommune: næringssvak kommune, få bedrifter og stor bilavhengighet = utfordringer 1. fase kan lite norsk: språkpraksis på skolen: Drifte «kantine» for hele skolen 2 (3) d/uke, lære å organisere oppgaver, lage «norsk» mat, både varmmat og bake brød/kaker, servere, rydde 2. fase kan mer norsk: språkpraksis i bedrift: språkpraksis 2 d/uke i kommunale avdelinger eller private bedrifter

14 Språkpraksis, samarbeid Startet med reiserunde ordfører og flyktningkoordinator for å «selge inn» ideen Koordinator/elev inngår skriftlig avtale om språkpraksis med arbeidsgiver Avklare rammer og vilkår (= arbeidslivet ellers) Veilede arbeidsplassen Følge opp den som er i praksis Utstede attest, arbeidspraksisbevis (= referanse)

15 Språkpraksis Butikker Barnehage, skole, SFO Hjemmetjeneste, sykehjem Vekstbedrift Entreprenør, håndverker Dyreklinikk Renholdsfirma

16 Utfordringer Teknisk drift/vedlikehold (holdninger) Oppdrettsnæring (sikkerhet) Pleie/omsorg (språk, uniform, holdninger) Administrasjon (oppgaver, holdninger)

17 Involvering, inkludering Ved større kommunale arrangement (kommunedag, næringslivsdag, folkemøte) engasjeres voksenopplæringen i å delta og stå for servering Ved konsert/teater inviteres bosatte med Ved lokale arrangement tas bosatte med i komite og servering

18 Plan A Hvor skal den enkelte være om 5 10 år? Hva er den enkelte blitt kvalifisert for? Hvor mange er i jobb/utdanning, hvor mange flytter, hvor mange eier/leier bolig lokalt, hvilke skoleresultat er oppnådd og hvordan gikk integreringen Når intro er slutt etter 2 3 år: hva forventes av språkferdighet, jobb, utdanning, bolig, møbler, flytting, hva tar de med, hva beholder kommunen. Skriv sluttvedtak og lag sluttattest (referanse) I intro, etabler faste avtaler med bedrifter og virksomheter om språkpraksis. Gi bedrift/virksomhet opplæring før utplassering, og følg opp. Bruk sjekklister for opplæring og oppfølging. Tidlig i intro, lag en IP i forhold til overordnede mål og den enkeltes forutsetninger

19 Plan B Innarbeid i opplæringen konsentrerte kurs innen renhold, hygiene, matlaging, energibruk, søppelsortering, ferdsel i utmark, matauk, førstehjelp m.m. Etter bosetting, foreta en grundig kartlegging, bruk tid og tolk. Kartlegg tidligere leveforhold, skolegang, jobb, familieforhold, flukt/reise, helsesituasjon. Bruk en fast rutine/skjema som støtte. Avklar utveksling av «taushetsbelagt informasjon» mellom ulike instanser. Vurder fadderordning, besøksvenn, besøksfamilier osv for å komme i gang med integrering Lag rutiner for «ny i barnehagen» og «ny i skolen» Iverksett intro-program tidlig ingen lediggang! Fokuser på språk i starten..

20 Plan C Under bosetting, ha en fast rutine for praktisk opplæring og bli-kjent, vis til en beskrivelse av «slik gjør vi det hos oss», og vis til «bruksanvisninger» som er laget for vaskemaskin, søppel, avløp osv Før og under bosetting, informer aktuelle instanser etter behov: helse, skole, barnehage, politi, bank, post, butikk, folkeregister osv. Før bosetting, bruk fast rutine for innleie av bolig, klargjøring og utstyr Aller først: lag en målrettet plan, lag rutinebeskrivelser og sjekklister ajourfør disse etter hvert som dere får erfaringer.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

bydelene i Groruddalen

bydelene i Groruddalen Berit Aasen Sigrid Skålnes Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen NOTAT 2015:101 Tittel: Forfatter: Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen Berit Aasen og Sigrid Skålnes

Detaljer

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12

Årsrapport 2011. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 Årsrapport 2011 FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS Åsenveien 10 1400 Ski 30.03.12 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. -INNLEDNING ---------------------------------------------------------------3 1.1. FOLLO KVALIFISERINGSSENTER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet

Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM Utlendingsdirektoratet INTRODUKSJONSPROGRAM Gir deg nye muligheter i Norge Jeg heter Sayed Salih Nasir og er kurder fra Mosel i Irak. Jeg er 33 år, gift

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: F30 / 2015/2253-4 Saksframlegg Saksbehandler: Brynhild Belsom Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial Anmodning

Detaljer

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR

Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektrapport Forstudie Interkommunalt samarbeid om flyktningtjeneste i VR Prosjektgruppe Marthe Abelsen Strømmen (leder) Stein Trygve Petersen (Stjørdal kommune) Dortea Østbyhaug (Tydal kommune) Torgunn

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: Dersom du vil ha sommerjobb i sommer, er det en del ting du bør vite. Her kommer en rekke gode tips for alle som er på jakt etter sommerjobb. Brosjyren inneholder også mal

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Sett mål - oppnå resultater

Sett mål - oppnå resultater Sett mål - oppnå resultater Et verktøy i kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere TRINN 7: Presentasjon og rapportering av virksomhetsplan. Når resultater og analyser av virksomhetsplanen

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene Ny sjanse Tips fra Ny sjanse-prosjektene Hva er Ny sjanse? Forsøksvirksomhet som ble startet i 2005 Kvalifiseringsprogram for innvandrere som er langtidsledige Modellert etter Introduksjonsprogrammet Kommuner

Detaljer