Bodin. Bodin videregående skole torsdag Deltakere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere"

Transkript

1 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F Versjon 0.00 Gyldig fra Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent <ikke styrt> Side 1 av9 videregående skole torsdag Deltakere Fra utdanningsavdelingen: Fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Kurt Henriksen, rådgiver Eirik Sundan, rådgiver Else Lindvig. Fra skoleledelsen: Rektor Leif Magne Eggestad, assisterende rektor Marit Hernes, inspektør Laila Grytvik, inspektør Roald Isaksen, inspektør Espen Bekkelund, avdelingsleder ST Katrine Kalvik, avdelingsleder TIP/Maritim Arne Myhre, avdelingsleder STF/DH/MK Bjørn Lien, avdelingsleder ID/HO Kjell Gunnar Brenna, avdelingsleder Bjarkelind Einarsdottir, avdelingsleder Eirik Rødsand Hansen. Fra tillitsvalgte ansatte Astri Lund Eriksen, utdanningsforbundet, Jørn With Hansen, NITO, Johnny Heggen, Dalta. Fra tillitsvalgte elever Tobias Aas, TP 2B, Motormann, Sondre Holen, TP2C, Matros, Kristine Karlsen, MK2B, Marius Stabbforsmo, ST. Skolebesøket bygger på mål for videregående opplæring i Nordland og skolens resultater slik de fremkommer i PULS, tilstandsrapporten for NFK, skoleporten og KS-systemet. Ut fra en vurdering gjort i forkant ble det foretatt et valg av tema som ble tatt opp i forbindelse med skolebesøket. Hensikten med skolebesøkene er å få til en god dialog og utvikle en felles kultur for skolebasert vurdering, med sikte på å styrke kvaliteten på læringsarbeidet. I Forskrift til opplæringslova Skolebasert vurdering fremgår at: «Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane» Fylkesutdanningssjefens skolebesøk er et ledd i dette arbeidet.

2 Ver.0.00 Side: 2 av 9 2. Faktaopplysninger om skolen Antall ansatte: 225. Antall elevplasser: Antall studieplasser på fagskolen: 96. (skolebesøket omfatter ikke fagskolen) Utdanningsprogram: Studiespesialiserende Vg1, Vg2 og Vg3. Realfag og språk, samfunn og økonomi. Studiespesialiserende med formgivingsfag Idrettsfag Vg1, Vg2 og Vg3 Service og samferdsel: IKT servicefag Vg2 Påbygning Vg3 Helse og oppvekst Vg1, barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 Elektrofag Vg1, automatisering vg2 og data og elektronikk Vg2, automatiseringsfaget vg3 Design og håndverk Vg1, design og tekstil vg2 og Interiør og utstillingsdesign vg2, Interiør Vg3 Medier og kommunikasjon Vg1, Vg2 og Vg3 Teknikk og industrielle produksjon vg1, maritime fag Vg2 og laboratoriefag Vg2. 3. Elevenes forutsetninger Karakterpoengsum fra ungdomsskole Videreg Skole Og Fagskole 42,78 Videreg Skole Og Fagskole - STUD 44,75 Videreg Skole Og Fagskole - YRK 39,77 Nordland 40,27 vgs har det beste utgangspunktet av skolene i Nordland med hensyn til elevenes forutsetninger. Ca 70% av elevene er på de to høyeste nivåene, og dette er godt over det nivået vi finner ved andre skoler i Nordland. Bare 4% av elevene er på laveste nivå. Også på yrkesfagene har elevene ved i gjennomsnitt høyere karakterpoengsum ved inntak enn ved andre skoler i Nordland. Snitt

3 Ver.0.00 Side: 3 av 9 4. Gjennomføring Indekser Fagskole Fagskole - STUD Snitt Fagskole - YRK Nordland 2.1 Bestått-prosent alle fag 1.termin 78,5 79,58 76,92 75, Fullført og bestått-prosent 71,52 72,65 69,91 68, Sluttet i prosent 5,33 3,88 7,41 5, Antall fraværsdager 13,03 13,62 12,21 11, Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (T1) 2.6 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (T2) 2.7 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (Standpunkt) 2.8 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (Eksamen) 21,5 20,42 23,08 24,34 9,21 9,42 8,75 12,95 12,38 13,01 11,41 12,84 8,99 12,41 2,99 10,17 Antall elever som fullfører og består ligger over gjennomsnittet for Nordland, og det er spesielt elektro(el) og medier og kommunikasjon (MK) som trekker opp. Sett i forhold til elevens forutsetninger kan det stilles spørsmål om resultatet på fullført og bestått vært bedre ved skolen. Skolen har de siste årene ligget rundt 75 % gjennomføring, men siste skoleår var gjennomføringen 71 %. Skolen bør drøfte om de er fornøyd med resultatet ut fra de forutsetningene elevene har. Sammenhengen mellom antall elever som får karakter 1. termin og fullført og bestått er relativt grei, bare MK har en økning i antall elever mellom terminene. Antall elever som slutter ved skolen har steget de siste årene og kan se ut til å stabilisere seg på litt over 5%. Skolen har vært nede på 3,74% i 11/12, så dette er kanskje noe å strekke seg etter. På Helse og oppvekst (HO ) og Design og håndverk ( DH) finner du største prosentandelen av elever som slutter. Det bemerkes se at både Elektrofag (EF) og TIP ( Teknikk og industriell produksjon) har lav sluttprosent. Antall fraværsdager ligger i snitt over Nordland. Det er kun TIP og EF som holder seg godt under snittet i Nordland. Her har kanskje skolen og lærerne gjort spesielle tiltak? Skolen har halvert antall elever med karakteren 1/IV mellom 1. og 2. termin. Dette kan være elever som har sluttet. Både når det gjelder standpunkt og eksamen ligger skolen bedre an enn NFK. Ser en på overganger og elever som går direkte mellom trinnene, dvs si fra grunnskole direkte til vgs og direkte mellom trinne på vgs så har yrkesfagene størst innslag av elever som «vandrer» i systemet. Dette kan være en stor utfordring med hensyn til resultater. Siste skoleår var det eksempel 54% av elevene på HO Vg1 som kom direkte fra grunnskolen mens det inneværende skoleår er på 80%. I noen tilfeller skal en også være oppmerksom på at dette kan være voksne som har bestemt seg og dermed er en ressurs for klasse og skole. Skolen har høyt dag og timefravær. Spesielt gjelder dette timefraværet på studiespesialiserende.

4 Ver.0.00 Side: 4 av 9 5. Merknader til enkelte resultater - Avvik standpunkt og eksamen Generelt ligger skolen rundt gjennomsnittskarakterer for fylket. Også her kan det stilles spørsmål om en burde forventet bedre resultat ut fra elevenes forutsetninger. Skolen har i likhet med andre skoler negativ utvikling med hensyn til karakterutvikling fra ungdomsskolen på studiespesialiserende program samt MK. På TIP og EL er utviklingen positiv Avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakterer Fagskole Fagskole - STUD Snitt Fagskole - YRK Nordland (12-13) NOR -0,3-0,3 0-0,5 MAT/REA -0,1-0,1-0,4-0,5 ENG ,7 (Avvik over 0,5 regnes som høyt9 Her må en være oppmerksom på hva tallene faktisk viser jf små elevgrupper som er oppe til eksamen. Avvikene er små mellom eksamen og standpunkt ved skolen. Skolen stiller spørsmål ved om det på skolen gjøres for strenge vurderinger. Dette er en diskusjon som må følges opp på skolen. Dette er en diskusjon som bør tas med avgiverskolene for å avklare om karakterbeskrivelsen forstås likt i grunnskolen og i videregående. 6. Elevundersøkelsen 1. Motivasjon og mestring 1.1 Motivasjon (interesse for å lære) Fagskole (12 Vår) Fagskole - STUD (12 Vår) Fagskole - YRK (12 Vår) Nordland (12 Vår) 3,86 3,75 4,01 3, Mestring 3,78 3,80 3,75 3, Faglig utfordring 4,23 4,19 4,30 4, Innsats 3,64 3,61 3,70 3, Indre motivasjon 3,31 3,21 3,45 3, Lyst til å lære 3,98 3,89 4,10 4,12 2. Arbeidsmiljø 2.1 Sosial trivsel 4,30 4,30 4,29 4, Mobbing på skolen 4,80 4,87 4,70 4, Mobbing på nett 4,80 4,85 4,72 4, Fysisk læringsmiljø 3,08 3,07 3,09 3,03 3. Klasseledelse 3.1 Faglig støtte 3,70 3,63 3,80 3, Engasjerende lærere 3,31 3,24 3,42 3, Trivsel med lærerne 3,82 3,76 3,91 3,92

5 Ver.0.00 Side: 5 av Tilpasset opplæring 3,57 3,58 3,55 3, Kunnskap om mål og krav 3,64 3,59 3,73 3, Arbeidsro 3,36 3,30 3,44 3, Felles regelhåndtering 2,56 2,51 2,63 2,84 4. Vurdering for læring 4.1 Trygghet 4,12 4,05 4,23 4, Læringsmål og vurdering 2,75 2,64 2,90 2, Kriteriebasert vurdering 3,21 3,14 3,32 3, Faglig veiledning 2,90 2,78 3,08 3,05 5. Veiledning 5.1 Planlagte samtaler 3,00 2,92 3,11 3, Karriereveiledning 2,85 2,67 3,11 3,19 6. Elevinnflytelse 6.1 Medbestemmelse 2,64 2,57 2,73 2, Elevdemokrati 3,01 3,06 2,95 3,20 7. Digitale verktøy 7.1 Bruk av digitale verktøy 3,54 3,39 3,75 3, Nettvett 3,58 3,57 3,59 3,67 8. Vurdering av fag 8.1 Fornøydhet med programfag 3,52 3,49 3,55 3, Fornøydhet med prosjekt til fordypning 3,31-3,31 3, Arbeidsmåter i engelsk 3,46 3,43 3,47 3, Arbeidsmåter i kroppsøving 3,72 3,60 3,83 3, Arbeidsmåter i norsk 3,31 3,18 3,52 3, Arbeidsmåter i matematikk 3,28 3,38 3,08 3, Arbeidsmåter i samfunnsfag 3,86 4,12 3,64 3, Arbeidsmåter i naturfag 3,39 3,65 3,13 3,57 9. Øvrige variabler 9.1 Forholdet lærer-elev 3,99 4,00 3,96 3, Tilbakemelding 2,44 2,28 2,68 2,60 Resultatene fra sist gjennomførte elevundersøkelse viser at elevene på yrkesfag trives generelt bedre enn elevene på studiespesialisering. Det er svært lite mobbing på skolen og forholdet til lærerne er meget godt. Siden relasjonen lærer elev er avgjørende for motivasjon og innsats hos elevene (Jfr stianalyse fra Udir) bør en se på hvorfor den indre motivasjon hos elevene på studiespesialisering er så dårlig. Den indre motivasjon er svak både på ST,IF, DH og MK. IF har mange gode forutsetninger, men det kan se ut som om elevene ikke har motivasjonen som trenges for å lykkes bedre. DH er minst fornøyd både med sosial trivsel, trivsel med lærerne, indre motivasjon. Fysisk læringsmiljø oppleves av elevene som en utfordring. Alle studietilbudene bør forbedre arbeidsroen. Ser en på klasseledelse er elevene på EL og TIP mest fornøyd. Skolen har en generell utfordring knyttet til felles regelhåndtering på alle studietilbud. Utover dette er det utfordringer knyttet til arbeidsro på TIP.

6 Ver.0.00 Side: 6 av 9 HO- elevene er meget godt fornøyd med vurderingspraksis ved skolen. På studiespesialiserende viser resultatene fra våren 2012 at det var utfordringer knyttet til læringsmål og vurdering samt faglig veiledning. Samfunnsfag ser vi kommer godt ut på studiespesialiserende. Det gir seg også utslag i karakterene. Vi merker oss at kroppsøving på yrkesfag oppleves positivt. Ellers har ST utfordring knyttet til arbeidsmåter i norsk og matematikk og naturfag på y-fag. Det er elevene på MK som er mest negativ, mens DH derimot opplever andre fag en programfag som svært positiv. Det bør skolen merke seg, spesielt i arbeidet med FYR. Går en inn i tallene ser en at elevene på IF (3,80) og MK (3,81) ikke er spesielt lysten på å lære og litt mindre interessert. Det er spesielt ut fra grunnlaget disse elevene har og at de har gjort et valg av studietilbud. Her utmerker elevene på TIP (4,37) og EF (4,22) seg med å være svært lysten på å lære og er i utgangspunktet interessert. Skolen har en generell utfordring knyttet til felles regelhåndtering på alle studietilbud. Skolen bør følge med på om dette er tilbakemeldinger som også kommer i neste elevundersøkelse og evt sette inn tiltak? 7. Læringsmiljø resultater fra elevundersøkelsen Skolen har generelt et godt læringsmiljø, hvor elevene trives og det er lite mobbing. Ser en nærmere på ulike variabler i elevundersøkelsen har skolen utfordringer både på flere områder. Skolen opplyser at de har identifisert sine forbedringsområder og jobber med ulike tiltak knyttet til følgende områder: Mobbing, det fysiske arbeidsmiljøet, felles regelhåndtering, arbeidsro, karriereveiledning og elevmedvirkning. Informasjon om elevenes arbeidsmiljø ligger lett tilgjengelig på skolens hjemmeside. Det informeres om at elev og foreldre kan ta kontakt med skolen. Det er lagt link til utdanningsdirektoratets informasjonshefte, og til fylkeskommunens KS-system hvor håndbok om elevens psykososiale miljø finnes. Elevene vi hadde dialog med under skolebesøket gav utrykk for at de trives godt på skolen. På spørsmål om hvorfor de søkte seg til denne skolen svarer de blant annet at skolen har et godt omdømme. De nevner mangel på hybel i Bodø som et stort problem. På spørsmål om de er fornøyd med undervisningen svarer elevene på medier og kommunikasjon at de er misfornøyd med at de ikke er ute i praksis i faget prosjekt til fordypning. De nevnte også timeplanforhold som skolen ble bedt om å kontrollere med hensyn til læreplanoppfyllelse. Elevene gir også uttrykk for at sammenslåtte klasser i fellesfag er et problem. 30 elever og en lærer er ingen god læringssituasjon, spesielt i matematikk hvor mange elever må ha hjelp. Elevene ønsker i større grad mer varierte arbeidsmåter i noen fag. Elevene ønsker å ha faste møter med skolens ledelse, noe de ikke har i dag. Skoleledelsen ble oppfordret til å bidra til det

7 Ver.0.00 Side: 7 av 9 8. Ledelse, struktur og organisasjon Skolen har utarbeidet strategiplan med visjon og hovedmål. Målene er konkretisert i en egen handlingsplan med resultatmål, kriterier for måloppnåelse og faktorer for å nå målene. Planen inngår i skolens KS og er der tilgjengelig for asatte. Dokumentet viser at skolen har diskutert sentrale punkt og identifisert sentrale tiltak for videreutvikling. Dersom handlingsplanen skolen følges opp mener vi den er et godt verktøy for utvikling av skolen. Ledelsen er oppmerksom på at en slik plan må følges opp og dette arbeidet krever kontinuerlig Skolen har en engasjert og dyktig ledelse som ble oppfordret til å være mer åpen for innspill. De tillitsvalgte opplyser at de er godt fornøyd med det formelle rundt møtene med skoleledelsen, dvs innkalling, saksliste og referat, men det må jobbes videre med samhandlingen mellom ledelse og tillitsvalgte. Resultatene fra personalundersøkelsen viste at skolen hadde utfordringer knyttet til gjennomføring av medarbeidersamtaler, men dette følges nå opp på en bedre måte. Skolen må også fremover ha fokus på godt arbeidsmiljø og bør etter personalundersøkelsen i høst vurdere hva som vil være gode og tjenelige tiltak. Skolen opplyser at de oppfordrer lærerne til å besøke hverandre i timene med sikte på og «lære av hverandre». Det synes å foreligge gode strukturer med hensyn til møter. Skolen bes drøfte internt om det i tilstrekkelig grad er lagt til rette for fellesarenaer hvor det drøftes pedagogiske utfordringer / deles god praksis. På spørsmål om hva de gjør på avdeling for elektrofag når de har forbedret seg både på gjennomføring og karakterresultater, får vi opplyst at har et modulbasert undervisningsopplegg som både elever og lærere er godt fornøyd med. De jobber med tydelighet og god klasseledelse og har et godt samarbeid med fellesfaglærerne. De har stabile lærere som er: Sitat: «En sabla fin gjeng som jobber godt i lag». Skolen opplyser at de nå forsøker å bruke erfaringene fra elektro til å innføre tilsvarende modulbasert undervisningsopplegg på TIP, hvor de allerede ser resultater. Dette er sikkert bare et av flere gode eksempler, men det er viktig at det sees på hva som er suksessfaktorene når man lykkes. Skolen trekker fram at de inneværende skoleår blant annet satser på kompetanseheving og samarbeid mellom lærere i programfag og fellesfag FYR Fellesfag- Yrkesretting og Relevans. Dette er positivt. Selv om dette ikke var tema under skolebesøket er vi kjent med at skolen har lyktes godt med sin realfaglige satsning. I det innledende møtet i forbindelse med skolebesøket valgte skolen og informere om hvordan de organiserer den europeiske språkdagen. Språkdagen er en markering for å feire språkene i Europa. Målsettingen med denne dagen er å gjøre offentligheten oppmerksom på viktigheten av språklæring og å fremme det språklige og kulturelle mangfoldet. videregående skole har arrangert språkdagen både i 2010 og 2011, og begge årene vant de pris den nasjonale 1. prisen som deles ut av Fremmedspråksenteret. I 2011 vant de prisen for blant annet sin gode evne til tverrfaglighet og involvering av alle nivåer i skolen. Dette var et Skolen er godt i gang med å bygge opp kvalitetssystemet for hele skolen. Skolens hjemmeside gir grei og god informasjon til elever og foresatte. Den gir lett tilgjengelig informasjon om elevenes lærings- og arbeidsmiljø finnes her. Heimesiden viser at det skjer mye spennende på skolen, men de tradisjonelle yrkesfagene er lite representert. Når det gjelder timetelling følges ikke dette opp godt nok ved skolen, men ledelsen er tydelig på at dette nå skal følges opp. Skolen opplyser at de har hatt som klar målsetting om å sette inn vikar ved lærerfravær, men økonomisk situasjon har medført vikarstopp høsten 2013.

8 Ver.0.00 Side: 8 av 9 Skolen opplever at rammebetingelsene for tiden er svært krevende og en vanskelig økonomisituasjon påvirker også kjernevirksomheten. Både ledere, tillitsvalgte og elever viste til at trangboddhet ved skolen viser seg å få konsekvenser for pedagogisk praksis. 9. Videre oppfølging Videreutvikling av et helhetlig planverk og delingskultur Skolen har et overordnet styringsdokument som tydeliggjør en god struktur med krav til profesjonalitet og god praksis i klasserommet. Vårt inntrykk er at det bør jobbes videre med eierskap til dokumentet, og at skolen ikke har en systematisk oppfølgning av egen handlingsplan. Dette må det jobbes videre med. I likhet med andre videregående skoler må videregående skole videreutvikle den analytiske kompetansen, og utvikle en delingskultur og møteformer som er innrettet mot pedagogisk refleksjon omkring hva som er god læring for elevene. Skolen bes analysere og lære av det som går bra, og bruke denne kompetansen for å utvikle skolen mot felles mål. Gjennomføring og karakternivå Ut fra elevens forutsetninger må skolen ha mer oppmerksomhet omkring hva som kan gjøres for å bedre resultatene både når det gjelder gjennomføring og karakternivå. Medbestemmelse elever Ledelsen bes sammen med tillitsvalgte for elevene drøfte hvordan de skal få på plass en hensiktsmessig møtestruktur med tillitsvalgte elever. Videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgte og ha fokus på arbeidsmiljøutfordringer Samhandling og godt arbeidsmiljø er et viktig område. Timetelling Oversikten for skolen viser at registrering av avvik i forhold til elevens timetall ikke er god nok. Ledelsen bes påse at alle ansatte fører timetelling som forutsatt. Eget møte om skolens økonomiske utfordringer Fylkesutdanningssjefen sørger for et eget møte om temaet og en nærmere analyse av den økonomiske situasjonen. Eget møte om skolens organisering av prosjekt til fordypning. Fylkesutdanningssjefen initierer slikt møte. Normer for å fastsette orden og adferd og praktisering av underveisvurdering Fylkesutdanningssjefen vurderer om dette er tema som skal følges opp på fylkesnivå.

9 Ver.0.00 Side: 9 av Avsluttende merknader videregående skole har et sterkt fagmiljø med høyt utdannede lærere, og skolen har satt i gang mange gode og positive tiltak. Skolen kan vise til mye god praksis og mange gode resultater. videregående skole må strekke seg og jobbe systematisk for å oppnå ennå bedre resultater. Skolen bør ut fra både elevenes forutsetninger og de ansattes kompetanse ha gode forutsetninger i så måte. Bodø, Tone Vangen Fylkesutdanningssjef Interne referanser Eksterne referanser

Brønnøysund. Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk Skole: Brønnøysund videregående skole - tirsdag 17. september 2013

Brønnøysund. Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk Skole: Brønnøysund videregående skole - tirsdag 17. september 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.11 Versjon 0.00 Gyldig fra 28.11.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Rapport fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Bodø. Bodø videregående skole fredag 29. november 2013

Bodø. Bodø videregående skole fredag 29. november 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, videregående skole fredag 29. november 2013 ID UTS.F.3.7.4.19 Versjon 0.00 Gyldig fra 24.01.2014 Forfatter Else Lindvig Verifisert Kurt Henriksen Godkjent

Detaljer

Saltdal. Skole: Saltdal vgs Dato: 08.03.2013

Saltdal. Skole: Saltdal vgs Dato: 08.03.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.7 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av8 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 03.05..2013

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 03.05..2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.15 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Fylkesutdannings sjefens skolebesøk Sandnessjøen vgs

Fylkesutdannings sjefens skolebesøk Sandnessjøen vgs Fylkesutdannings sjefens skolebesøk ID UTS.F.3.7.4.10 Versjon 0.00 Gyldig fra 18.11.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Skole: videregående skole onsdag

Detaljer

Mosjøen. Fra utdanningsavdelingen møtte fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Else Lindvig og rådgiver Bjørnar Nystrand.

Mosjøen. Fra utdanningsavdelingen møtte fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Else Lindvig og rådgiver Bjørnar Nystrand. Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.9 Versjon 0.00 Gyldig fra 05.09.2013 Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av7 Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Andøy. Skole: Andøy videregående skole Dato: 6.5.2013

Andøy. Skole: Andøy videregående skole Dato: 6.5.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.3 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 04.04.2013

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 04.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.17 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av11 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.14 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av13 Skole: videregående skole torsdag

Detaljer

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 23.04.2013

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 23.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.5 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Aust Lofoten. Skole: Aust-Lofoten vgs Dato: 16.04.2013

Aust Lofoten. Skole: Aust-Lofoten vgs Dato: 16.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.4 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Utviklingsarbeid 2014/2015

Utviklingsarbeid 2014/2015 Utviklingsarbeid 2014/2015 ID UTS.Fau.F.4.2.3.1 Versjon 0.04 Gyldig fra 04.02.2015 Forfatter Ingunn Mikaelsen Verifisert Godkjent Side 1 av5 Tiltak for bedre læring Profesjonell skoleledelse

Detaljer

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 22.04.2013

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 22.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av11 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene

Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene Elevundersøkelsen 2009 en undersøkelse av resultatene På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Oxford Research analysert resultatene fra Elevundersøkelsen på nasjonalt nivå våren 2009. Her finner du en

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg Skole og idrett hånd i hånd?

Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg Skole og idrett hånd i hånd? Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg1 2016-17 Skole og idrett hånd i hånd? Innhold i møtet Bakgrunn for møtet v/involverte parter. Litt om hvordan vi arbeider Hva kan Nesbru vgs tilby? Hva

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Revidert 1. august 2017 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SVNS. Skole: Skolen ved Nordlandssykehuset Dato: 28.05.2013

SVNS. Skole: Skolen ved Nordlandssykehuset Dato: 28.05.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.18 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan 2017-2018 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan Bakgrunn Atlanten videregående skole har et overordnet mål om at alle elever skal ha høyt læringsutbytte gjennom aktiv deltakelse.

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Persbråten vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring.

SAKSDOKUMENT. De aller fleste elevene i Nittedalskolen trives på skolen, har gode relasjoner til lærerne sine, utfordres faglig og opplever mestring. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 16/02476-2 Arkivkode: 0 Saksbehandler Line Tyrdal Saksgang Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 05.09.2016 Kommunestyret 26.09.2016 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE 2017 Sjøvegan videregående skole 7. september Program for kvelden Møte i plenum v/ledelsen Generell informasjon Elevenes skolemiljø Fraværsrutiner Eksamen Klassevise

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer