DITT VALG DINE MULIGHETER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DITT VALG DINE MULIGHETER"

Transkript

1 Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune

2 Forord Til deg som skal velge videregående opplæring Buskerud fylkeskommune tilbyr alle utdanningsprogrammer og et stort antall fordypningsområder ved våre 13 videregående skoler. INFORMASJONEN VI HAR VALGT UT TIL DEG Brosjyren du nå holder i hånden gir deg en oversikt over skolene våre, programtilbud, karakterer ved inntak forrige skoleår, utvalgte resultater og noen sider ved skolenes læringsmiljø slik elevene selv har vurdert det i elev undersøkelsen Vi tror at vi får de beste resultatene gjennom samarbeid. Gode resultater skapes i samspillet mellom elevene, dyktige lærere og andre ansatte. Vårt mål er at du som elev skal oppnå de resultatene du ønsker deg i videregående opplæring, slik at du står best mulig rustet til å møte voksenlivet, enten du satser direkte på yrkesopplæring i videregående skole eller på høyere utdanning via studieforberedende utdanningsprogram. I fylkeskommunen har vi verdiene raushet, åpenhet, mot og entusiasme. Raushet er viktig når vi skal lære i et godt fellesskap med andre. Åpenhet gjør det lettere å samarbeide. Det er viktig at alle har mot til å si ifra når det er noe, og entusiasme for fagene gjør det lettere å lære! Vi kaller satsingen vår for Kunnskapsskolen i Buskerud. Det betyr at elevene våre skal oppleve læringsglede, mestring og faglige utfordringer og det skal de gjøre i gode og trygge læringsmiljøer med gode lærere som leder læringsarbeidet. I skolen lærer vi sammen! Å velge utdanning er et viktig valg, og det er ikke lett. Mulighetene er mange. Vi håper denne brosjyren vil gjøre det lettere for deg å velge riktig. I tillegg arrangerer vi praksisdager hvor vi inviterer ungdomsskoleelevene til å besøke våre skoler og få en «smakebit» av ulike utdanningsprogrammer. Er du usikker, kan det være lurt å snakke med noen. Det kan være en rådgiver, en lærer, ungdommer som går på det utdanningsprogrammet du er interessert i, eller andre. Jeg håper at du treffer et godt valg, og ønsker deg hjertelig velkommen som elev hos oss. Vi håper å se deg til høsten, og gleder oss til å jobbe sammen med deg når du skal bygge din egen fremtid! Med vennlig hilsen Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune På de neste sidene finner du en oversikt fra hver skole på hvert utdanningsprogram når det gjelder: Inntakspoeng Hvor mange som har gjennomført og bestått alle fag Eksamenskarakterer i fellesfag og felles programfag Elevenes vurdering av forhold som beskriver læringsmiljøet Utdanningsprogram der skolen ikke har hatt elever i skoleåret 2012/13, kommer ikke frem i oversikten. For å se alle søkbare tilbud i Buskerud fylkeskommune skoleåret 2014/15, må du bruke opplæringskatalogen, som du får på alle ungdomsskolene i Buskerud. Brosjyrene finnes også på fylkeskommunens hjemmesider bfk.no. i Informasjonen sier ikke hele sannheten om skolene, men er valgt ut fordi vi mener den er viktige for din opplevelse av opplæringen. Kanskje er det likevel noe annet enn det våre oversikter viser som er viktig for deg, og som du vil oppleve som kvalitet. 2 3

3 FARGESKALAEN INNTAKSPOENG, GJENNOMFØRING OG KARAKTERER ULIKE FAKTORER SOM BESKRIVER LÆRINGSMILJØET En lav verdi illustreres med rødt og en høy verdi er grønn. En verdi som ligger mellom høy og lav verdi illustreres med gult. Lys gult ligger nærmes grønn, mørk gul nærmest rødt. Felles for tabellene for de ulike utdanningsprogrammene er at vi har satt Buskerud-snittet i ytre venstre kolonne. I denne kolonnen er det regnet gjennomsnitt av alle utdannings program som tilbys. Det gjøres et unntak fra denne regelen i raden som gjelder eksamen felles programfag. Her fremkommer Buskerudsnitt for det aktuelle utdannings programmet. GODT RESULTAT OVER MIDDELS UNDER MIDDELS INGEN INFORMASJON Når resultatene ikke er sammen liknet med snitt, markeres dette med grå fargetone. INNTAKSPOENG er karakterene fra ungdomsskolen som du har med inn i videregående opplæring 1. Inntakskarakterene gjelder for de som begynte i vg /13 og presenteres per utdanningsprogram og skole. GJENNOMFØRINGSTALL viser hvor mange prosent av elevene på et utdanningsprogram ved en skole som har fullført og bestått alle fag i skoleåret 2012/13. KARAKTERSNITT i fellesfag og programfag viser eksamenssnittet i norsk hovedmål, engelsk og matematikk (flere fagkoder) og samlet snitt for eksamen i programfagene på et utdanningsprogram ved en skole 2. MOTIVASJON sier noe om elevenes interesse for og lyst til å arbeide med skolefagene, og om de prioriterer skolearbeid. MESTRING sier noe om hvor ofte elevene mestrer arbeidsoppgavene og forstår det læreren forklarer. FAGLIG UTFORDRING sier noe om hvorvidt elevene mener at de får nok utfordringer i det faglige arbeidet. Det betyr at elevene opplever at de har skoleoppgaver som de har en realistisk mulighet til å mestre, men som krever noe innsats. STØTTE FRA LÆRERNE er en viktig del av klasseledelsen og sier noe om i hvilken grad elevene får hjelp fra lærerne for å forstå arbeidsoppgavene på skolen, og i hvilken grad lærerne bryr seg om elevene og har tro på at de kan gjøre det bra på skolen. ELEVMEDVIRKNING kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elevrådet har en viktig rolle for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. VURDERING FOR LÆRING foregår når vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle elevenes kompetanse. Dette innebærer at både eleven og læreren bruker vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis. LAVT RESULTAT FORKORTELSER RYVS = Røyken vgs LIVS = Lier vgs SHVS = St Hallvard vgs DMVS = Drammen vgs ASVS = Åssiden vgs EIVS = Eiker vgs ROVS = Rosthaug vgs KOVS = Kongsberg vgs NUVS = Numedal vgs HOVS = Hønefoss vgs RIVS = Ringerike vgs GOVS = Gol vgs ALVS = Ål vgs 1 Gjennomføring og karakterer på ulike nivå i videregående må på gruppenivå ses på bakgrunn av karakterene som var med inn i videregående. 2 På yrkesfaglige utdanningsprogram trekkes elevene ut til eksamen i mange fag. Det markeres med en strek i tabellen når ingen elever har vært trukket ut til eksamen. DETTE ER FERSKE TALL FRA ELEVUNDERSØKELSEN HØST

4 IDRETTSFAG 2012/13 Buskerud DMVS GOVS KOVS RIVS ROVS SHVS Inntakspoeng 40,4 45,9 44,4 45,7 45,1 41,5 44,9 Fullført og bestått 75,83 90,4 95,65 91,09 93,41 66,29 97,65 Norsk eksamen 3,31 3,05 3,53 3,47 3,24 3,18 3,07 Matematikk eksamen 2,93 3,36 3,73 3,75 3, Engelsk eksamen 3,3-3,2 4, Felles programfag eksamen 3,88 3,86 4,03 4,1 3,91 3,48 3,85 Motivasjon 3,87 4,00 3,75 3,88 3,91 3,73 3,82 Mestring 3,95 4,05 3,92 3,95 4,04 3,86 4,00 Faglig utfordring 4,21 4,31 4,23 4,26 4,31 4,25 4,28 Støtte fra lærerne 3,94 4,07 3,84 3,95 3,97 3,83 3,89 Medvirkning 3,32 3,26 3,29 3,31 3,18 3,11 3,31 Vurdering for læring 3,54 3,57 3,27 3,63 3,51 3,38 3,43 STUDIESPESIALISERING 2012/13 Buskerud DMVS EIVS GOVS HOVS KOVS NUVS RIVS ROVS RYVS SHVS Inntakspoeng 40,4 45,6 45,1 45,0 37,4 44,7 46,2 44,9 43,4 43,5 44,0 Fullført og bestått 75,83 82,27 82,74 90,48 63,83 76,67 76,32 84,0 69,43 80,37 79,87 Norsk eksamen 3,31 3,46 3,5 3,56 3,08 3,56 4,6 3,82 3,47 3,47 3,4 Matematikk eksamen 2,93 3, ,38 3,2 2,88 2,5 2,35 3,31 Engelsk eksamen 3,3 3,59 3,66-3,17 3,71-4,55-3,35 - Felles programfag eksamen 3,56 3,56 3,68 3,87 3,51 3,77 4,61 3,71 3,46 3,5 3,33 Motivasjon 3,87 3,86 3,81 3,72 3,55 3,88 3,80 3,91 3,68 3,65 3,82 Mestring 3,95 4,03 3,96 3,94 4,01 4,04 3,87 4,06 3,96 3,93 4,02 Faglig utfordring 4,21 4,27 4,30 4,25 3,84 4,34 4,45 4,37 4,32 4,15 4,31 Støtte fra lærerne 3,94 3,84 3,82 3,83 4,15 3,92 3,85 3,96 3,81 3,80 3,86 Medvirkning 3,32 3,22 3,19 3,22 3,37 3,24 3,41 3,14 2,99 3,04 3,34 Vurdering for læring 3,54 3,32 3,31 3,21 3,39 3,47 3,46 3,52 3,23 3,31 3,46 MUSIKK, DANS OG DRAMA 2012/13 Buskerud GOVS KOVS RIVS SHVS Inntakspoeng 40,4 38,8 41,4 44,5 47,2 Fullført og bestått 75,83 81,25 70,69 81,94 91,52 Norsk eksamen 3,31 3,57 3,17 2,92 3,19 Matematikk eksamen 2, ,06 3,67 Engelsk eksamen 3,3 3, ,64 Felles programfag eksamen 3,36 3,89 4,06 4,53 4,44 Motivasjon 3,87 3,60 3,72 3,95 3,80 Mestring 3,95 3,46 3,97 4,00 3,95 Faglig utfordring 4,21 4,33 4,30 4,15 4,23 Støtte fra lærerne 3,94 3,46 3,91 3,87 3,87 Medvirkning 3,32 2,80 3,20 3,04 3,21 Vurdering for læring 3,54 2,51 3,54 3,56 3,33 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 2012/13 Buskerud HOVS KOVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS Inntakspoeng 40,4 31,6 33,9 34,3 31,3 29,7 34,5 32,6 Fullført og bestått 75,83 57,38 83,61 76,47 69,77 64,94 75,0 70,05 Norsk eksamen 3, ,4 Matematikk eksamen 2, ,0 Engelsk eksamen 3, Felles programfag eksamen 3,56 3, , Motivasjon 3,87 3,84 3,76 3,49 3,87 3,62 3,54 3,92 Mestring 3,95 3,93 3,88 3,77 3,77 3,83 3,70 3,99 Faglig utfordring 4,21 3,81 4,03 3,47 4,08 4,05 4,21 4,06 Støtte fra lærerne 3,94 4,23 3,98 3,46 4,10 4,11 4,05 4,10 Medvirkning 3,32 3,54 3,38 2,97 3,33 3,46 3,37 3,46 Vurdering for læring 3,54 3,91 3,69 3,00 3,85 3,77 3,56 3,83 6 7

5 DESIGN OG HÅNDVERK 2012/13 Buskerud 1 EIVS GOVS HOVS KOVS LIVS RYVS SHVS ASVS Inntakspoeng 40,4 31,6 36,9 33,5 33,6 32,0 33,2 32,8 33,8 Andel fullført og bestått 75,83 69,77 84,62 42,11 62,96 63,41 50,0 60,0 59,63 Norsk 3, ,17-3,1 - Matte 2,93 2,54-2, Engelsk 3, Felles programfag eksamen 3,89 3,67-3,72 4,19-3,25 4,58 3,55 Motivasjon 3,87 3,85 3,67 3,86 3,88 3,87 3,64 4,07 3,80 Mestring 3,95 3,70 3,96 3,88 3,93 3,88 3,63 3,78 3,64 Faglig utfordring 4,21 3,69 3,89 4,08 4,19 4,12 4,14 4,25 4,04 Støtte fra lærerne 3,94 3,81 3,91 3,78 4,27 3,98 3,97 4,03 3,95 Medvirkning 3,32 3,40 3,56 3,44 3,40 3,67 3,00 3,36 3,64 Vurdering for læring 3,54 3,63 3,48 3,66 4,02 3,82 3,83 3,46 3,58 HELSE- OG OPPVEKSTFAG 2012/13 Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS Inntakspoeng 40,4 35,0 34,4 33,2 32,0 34,5 37,1 36,4 35,4 Fullført og bestått 75,83 71,84 84,4 69,63 42,11 57,65 72, ,52 Norsk eksamen 3, , Matematikk eksamen 2,93-2,64-2,33 1,6 1,42-2,76 Engelsk eksamen 3, , ,0 3,0 - Felles programfag eksamen 4,25 4,3 4,36 4,19-4,63 4,68 3,72 4,17 Motivasjon 3,87 3,93 3,92 4,05 4,11 3,85 3,70 3,86 4,12 Mestring 3,95 3,97 3,90 3,97 4,07 4,02 3,68 3,89 4,00 Faglig utfordring 4,21 4,09 4,23 3,98 4,29 4,15 4,19 4,15 4,07 Støtte fra lærerne 3,94 4,01 3,88 4,09 4,10 3,99 3,92 3,84 4,03 Medvirkning 3,32 3,54 3,40 3,63 3,85 3,41 3,33 3,63 3,65 Vurdering for læring 3,54 3,76 3,71 4,07 4,06 3,58 3,63 3,60 3,77 1 Numedal tilbyr også utdanningsprogrammet Design og håndverk, men grupper under fem elever kommer ikke frem i tabellene av personvernshensyn. ELEKTROFAG 2012/13 Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS Inntakspoeng 40,4 37,8 38,7 36,7 37,0 35,7 38,1 36,6 39,2 Fullført og bestått 75,83 71,59 89,19 80,43 87,5 95,45 92,22 85,71 85,0 Norsk eksamen 3, , Matematikk eksamen 2,93 4, ,2-3,57-3,5 Engelsk eksamen 3, Felles programfag eksamen 3,78 4,0 3,88 2,92 4,57 4,23 4,2 2,92 3,51 Motivasjon 3,87 4,07 4,08 4,08 4,01 3,95 4,01 3,89 4,00 Mestring 3,95 3,94 3,90 3,85 4,13 3,88 3,92 3,79 3,78 Faglig utfordring 4,21 4,20 4,25 4,25 4,20 4,02 4,45 4,12 4,13 Støtte fra lærerne 3,94 4,22 4,13 3,96 4,27 3,85 4,17 3,95 4,08 Medvirkning 3,32 3,57 3,49 3,48 3,68 3,16 3,46 3,33 3,48 Vurdering for læring 3,54 4,12 4,10 3,56 3,93 3,71 3,85 3,39 3,72 8 9

6 MEDIER OG KOMMUNIKASJON 2012/13 RESTAURANT- OG MATFAG 2012/13 Buskerud GOVS HOVS ROVS RYVS ASVS Inntakspoeng 40,4 40,5 42,7 44,5 47,0 48,7 Fullført og bestått 75,83 83, ,11 94,59 93,1 Norsk eksamen 3,31 3,19 3,5 3,0 3,75 4,35 Matematikk eksamen 2, ,43 2,75 - Engelsk eksamen 3, Felles programfag eksamen 4,13-3,33 3,75 3,95 4,89 Motivasjon 3,87 3,86 3,71 3,99 3,91 4,23 Mestring 3,95 3,89 3,88 4,08 4,22 4,13 Faglig utfordring 4,21 4,37 4,32 4,14 4,27 4,55 Støtte fra lærerne 3,94 4,17 3,78 4,13 4,04 4,13 Medvirkning 3,32 3,36 3,09 3,76 3,19 3,92 Vurdering for læring 3,54 3,65 3,59 3,73 3,42 3,85 Buskerud GOVS HOVS KOVS ROVS ASVS Inntakspoeng 40,4 32,9 27,2 30,0 31,4 33,1 Fullført og bestått 75,83 80,0 25,93 31,82 63,64 65,52 Norsk eksamen 3, Matematikk eksamen 2, Engelsk eksamen 3, ,4-2,78 Felles programfag eksamen 4,02 4,17-4,5-3,91 Motivasjon 3,87 3,86 3,76 3,51 3,89 3,84 Mestring 3,95 4,06 3,54 3,90 4,07 3,87 Faglig utfordring 4,21 3,76 4,05 3,72 4,36 3,81 Støtte fra lærerne 3,94 4,01 3,95 4,12 4,06 4,21 Medvirkning 3,32 3,87 3,25 3,45 3,57 3,64 Vurdering for læring 3,54 3,68 3,71 3,61 3,83 3,87 NATURBRUK 2012/13 Buskerud KOVS ROVS ALVS Inntakspoeng 40,4 33,9 32,6 32,1 Fullført og bestått 75,83 73,33 57,69 58,33 Norsk eksamen 3, Matematikk eksamen 2,93-2,29 - Engelsk eksamen 3,3 2, Felles programfag eksamen 3,82 4,0 3,85 - Motivasjon 3,87 3,77 3,74 4,06 Mestring 3,95 3,74 3,62 4,00 Faglig utfordring 4,21 4,37 4,11 3,75 Støtte fra lærerne 3,94 4,02 3,78 4,35 Medvirkning 3,32 3,08 3,13 3,54 Vurdering for læring 3,54 3,74 3,29 3,74 SERVICE OG SAMFERDSEL 2012/13 Buskerud DMVS HOVS KOVS LIVS NUVS RIVS ROVS RYVS ALVS ASVS Inntakspoeng 40,4 36,5 32,5 40,7 32,0 33,5 31,6 32,6 33,5 33,5 35,3 Fullført og bestått 75,83 40,86 82,05 79,66 59,72 80,0 65,75 50,0 60,0 77,78 73,47 Norsk eksamen 3,31 2, Matematikk eksamen 2, , Engelsk eksamen 3,3 4, , Felles programfag eksamen 3,5 3,57 3,2 3,68 2,78-3,96 3,91 2,69-3,87 Motivasjon 3,87 3,68 3,54 3,87 3,59 3,90 3,85 3,15 3,93 3,72 3,91 Mestring 3,95 4,00 3,83 3,81 3,63 3,94 3,93 4,00 4,17 3,88 3,97 Faglig utfordring 4,21 3,89 4,00 4,07 4,05 3,82 3,97 4,57 4,75 3,68 3,86 Støtte fra lærerne 3,94 3,87 3,81 3,84 3,75 3,88 3,96 4,09 4,10 3,90 3,92 Medvirkning 3,32 3,32 3,45 3,39 3,29 3,25 3,49 3,11 3,29 3,09 3,74 Vurdering for læring 3,54 3,45 3,81 3,62 3,50 3,57 3,44 3,83 4,11 3,58 3,

7 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON 2012/13 Buskerud HOVS KOVS NUVS ROVS ALVS ASVS Inntakspoeng 40,4 31,1 30,6 30,8 27,9 32,3 31,8 Fullført og bestått 75,83 56,94 53,66 73,91 66,67 66,67 72 Norsk eksamen 3, Matematikk eksamen 2, Engelsk eksamen 3,3-2,22-2, Felles programfag eksamen 3,45 3,19 3,53 3,43 3,54 3,24 3,57 Motivasjon 3,87 3,98 3,86 3,90 3,87 4,02 3,99 Mestring 3,95 3,78 3,78 3,86 3,64 3,93 3,79 Faglig utfordring 4,21 4,28 4,07 4,17 4,26 4,11 4,04 Støtte fra lærerne 3,94 4,28 4,04 4,63 3,82 4,19 3,93 Medvirkning 3,32 3,90 3,24 3,77 3,16 3,63 3,31 Vurdering for læring 3,54 3,94 3,67 4,03 3,54 3,90 3,68 PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE 2012/13 Buskerud HOVS KOVS LIVS ROVS RYVS ALVS ASVS Inntakspoeng 40,4 39,2 37,6 34,9 38,4 38,3 40,4 39,4 Fullført og bestått 75,83 79,03 62,5 43,33 48,28 56,9 80,0 69,35 Norsk eksamen 3,31 2,71 3,01 2,57 2,84 2,95 2,93 2,7 Matte eksamen 2,93 3,39 2,67 2,31 2,36 2,45 3,44 3,33 Engelsk eksamen 3, Valgfrie programfag eksamen 3,66 4,1 3,55 3,84-3,46 3,5 - Motivasjon 3,87 3,90 3,82 3,93 3,71 3,75 3,81 4,19 Mestring 3,95 3,85 3,91 3,94 3,78 3,92 3,83 3,97 Faglig utfordring 4,21 4,60 4,25 4,20 4,38 4,46 4,39 4,53 Støtte fra lærerne 3,94 4,03 3,65 3,96 3,70 4,00 3,69 3,92 Medvirkning 3,32 3,38 3,39 3,39 2,93 3,06 3,09 3,56 Vurdering for læring 3,54 3,64 3,54 3,57 3,13 3,56 3,06 3,56 VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD Skolenavn Nettside E-post Drammen videregående skole drammen.vgs.no Eiker videregående skole eiker.vgs.no Gol videregående skole gol.vgs.no Hønefoss videregående skole honefoss.vgs.no Kongsberg videregående skole kongsberg.vgs.no Lier videregående skole lier.vgs.no Numedal videregående skole numedal.vgs.no Ringerike videregående skole ringerike.vgs.no Rosthaug videregående skole rosthaug.vgs.no Røyken videregående skole royken.vgs.no St. Hallvard videregående skole st-hallvard.vgs.no Ål vidaregåande skole al.vgs.no Åssiden videregående skole assiden.vgs.no 12 13

8 Metro Branding Foto: Torbjørn Tandberg Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Postboks Drammen Telefon E-post bfk.no

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008

Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Rapport 4/2008 Kartlegging av videregående opplæring i Buskerud 2008 Fylkesrapport Forord Denne utviklingsrapporten bygger på kvantitative spørreundersøkelser som er gjennomført på de videregående skolene

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater...

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere

Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.12 Versjon 0.00 Gyldig fra 04.12.2013 Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 videregående skole torsdag 19.09.2013

Detaljer

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10 Mandag 28. mars, Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune - for skoleåret 09/10 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2011 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1. Bakgrunn for rapporten... 3 2.2. Kriteriebasert vurdering av svarene på Elevundersøkelsen...

Detaljer

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER

akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER akademiet FOR DEG SOM VIL LITT MER Rektor Assisterende rektor Akademiet Bergen har som mål å bli Norges beste og mest fremtidsrettede videregående skole. Vi vil være skolen for deg som vil litt mer. Dette

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Randi Engelsvoll, og viser elever ved Bergeland videregående skole.

Forsidebildet er tatt av Randi Engelsvoll, og viser elever ved Bergeland videregående skole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2011 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2011. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer