Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 23.04.2013"

Transkript

1 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F Versjon 0.00 Gyldig fra Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent <ikke styrt> Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens skolebesøk. Skole: vgs Dato: Ansvarlig: Fylkesutdanningssjef Tone Vangen Teknisk ansvarlig: Rådgiver Kurt Henriksen Deltakere: Fra utdanningsavdelinga: Fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Wenche Skar, rådgiver Sten Tennfjord og rådgiver Kurt Henriksen Fra skoleledelsen: Rektor Rolf Christian Dahl Øvrige ledere: Janne Fredriksen, Øystein Beverud, Gunhild Navjord, Snorre Nygren, Helena Erlandsen og Åse Jakobsen Fra elevrådstyret: Milli Mirkic, Aina Nilsen, Kåre Olsby, Helle Bergersen, Ingvild Vibe Tillitsvalgte: Johan Valle og Heidi Hansen (Utdanningsforbundet), Rune Andersen (Parat), Anne Kristiansen Bjørk (Sykepleierforbundet) Dialogmøtet bygger på mål for videregående opplæring i Nordland og skolens resultater slik de fremkommer i PULS, tilstandsrapporten for NFK, skoleporten, tilsynsrapporter fra fylkesmannen og KS-systemet. Ut fra en vurdering gjort i forkant etter gjennomgang av PULS, tilstandsrapporten og ledelsens gjennomgang vil fylkesutdanningssjefen foreta et valg av tema som vil bli etterspurt på skolen. Vurdere sterke og svake sider ved skolen og se på trusler og muligheter. Hvor har skolen god praksis og hvor er det mulig å forbedre? Skolevurdering for å forsterke utviklingsarbeidet Forskrift til opplæringslova 2-1. Skolebasert vurdering «Skolen skal jamnleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigar har ansvar for å sjå til at vurderinga vert gjennomført etter føresetnadane» Fylkesutdanningssjefens skolebesøk er et ledd i dette arbeidet.

2 Ver.0.00 Side: 2 av 10 Generelt om skolen: (Jfr dokumenter og opplysninger gitt i forkant) Antall ansatte: 170 Antall elever: 490 fordelt med 210 på Melbu og 280 på Stokmarknes Utdanningsprogram: Bygg og anleggsteknikk Vg1, byggteknikk Vg2 Design og håndverk Vg1, frisør Vg2 Elektrofag Vg1, automatisering vg2 og El-energi Vg2 Helse og oppvekst Vg1, barne- og ungdomsarbeid Vg2, helsearbeiderfag Vg2 og helseservicefag Vg2, helsesekretær vg3, apotekteknikk Vg3 og tannhelsesekretær Vg3 Medier og kommunikasjon Vg1, Vg2 og Vg3 Restaurant og matfag Vg1, kokk og servitør fag Vg2 Teknikk og industriell produksjon Vg1, kjøretøy Vg2 og industriteknologi Vg2 Service og samferdsel: Transport og logistikk Vg2 Studiespesialiserende Vg1, Vg2 og Vg3 (realfag og språk/samf/økonomi) Økonomisk ramme: Kr Hovedområder for evaluering under skolebesøket: (Gjennomføring, faglig resultat og læringsmiljø) Tallene fra PULS er i hovedsak basert på statistikk knyttet til skoleåret Årsaken er at dette er siste året alle skolene var med i elevundersøkelsen. Fra er tidspunkt for elevundersøkelsen endret slik at bare noen få skoler deltar. Skolebesøket ved vgs har berørt de fleste av områdene nevnt nedenfor. Det foreligger ikke grunnlag for omfattende kommentarer på alle punkt.

3 Ver.0.00 Side: 3 av Elevens forutsetninger karakternivå. Elevenes forutsetninger Nordland (12-13) Nordland (11-12) VGS - Studiespesialisering (12-13) VGS - Studiespesialisering (11-12) VGS - Byggog anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helseog oppvekstfag - Medier og kommunikasjon - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon (12-13) VGS - Byggog anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helseog oppvekstfag - Medier og kommunikasjon - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon (11-12) Gjennomsnitt karakterpoengsum 1 Høy kompetanse (>= 50 poeng) 2 God kompetanse (40,0 < 50 poeng) 3 Grunnleggende kompetanse (30 - < 40 poeng) 4 Enkel kompetanse (< 30 poeng) (I faresonen) 40,1 40,2 45,3 45,2 35,4 35,0 13,2 % 13,0 % 27,0 % 22,2 % 3,3 % 2,8 % 40,7 % 41,0 % 56,9 % 61,9 % 26,1 % 21,8 % 34,8 % 35,2 % 12,4 % 12,7 % 47,7 % 49,8 % 11,3 % 10,8 % 3,6 % 3,2 % 22,8 % 25,6 videregående skole har en litt annen fordeling av elevmassen enn andre skoler. De har et relativt høgt antall elever på studiespesialiserende med svake inntakskarakterer. Snitt for Nordland er 1,4 % mens vgs har 3,2% i 2011/12. På yrkesfag kan det se ut som om de har bedre utgangspunkt enn andre skoler med hensyn til elevenes forutsetninger. Dette skyldes at medier- og kommunikasjon blir regnet som et yrkesfag % av elevene på dette tilbudet har karaktersnitt fra 40,- poeng og oppover. Til tross for at elevene på design og håndtverk har høyere inntakspoeng enn andre steder i Nordland, gir det ikke ønsket effekt med hensyn til gjennomføringsgrad og fravær. 2. Fullført og bestått. 3. Overgang fra Vg1 til Vg2 Nordland og for hver skole, samt skille mellom yrkesfag og studieforberedende. 4. Overgang fra Vg2 til læreplass/vg3 Nordland og for hver skole, samt skille mellom yrkesfag og studieforberedende.

4 Ver.0.00 Side: 4 av Sluttere 6. Fravær Indekser Snitt Nordland (11-12) VGS - Studiespesialisering (11-12) VGS - Bygg- og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og oppvekstfag - Medier og kommunikasjon - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon (11-12) 2.1 Bestått-prosent alle fag 1.termin 2.2 Fullført og beståttprosent 77,73 81,54 81,14 70,38 73,28 71, Sluttet i prosent 5,96 1,53 9, Antall fraværsdager 13,84 13,2 18, Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (T1) 2.6 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (T2) 2.7 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (Standpunkt) 2.8 Andel elever med karakter 1 / ikke vurdert (Eksamen) 22,27 18,46 18,86 12,59 13,25 11,11 13,25 9,45 13,08 12,32 13,33 2,75 Tabellen viser at skolen har et høgt antall elever på studiespesialiserende som fullfører videregående skole, mens utfordringen er noe større på yrkesfag. Antall sluttet i prosent på studiespesialiserende skoleåret er imponerende lavt. Skolen har jobbet spesielt opp mot disse klassene og vært «Tett på». Fraværet er en generell utfordring ved skolen. Skolen har jobbet målrettet med å få flere elever til å gjennomføre. Gjennom prosjektet «En bedre skole», målrettet utviklingsplan og bedre samhandling mellom aktørene i skolen har de opprettet tiltak som skulle bidra til å øke elevenes tilstedeværelse. Eksempel på tiltak er Brua, mentorordning for elevene, premiering av tilstedeværelse, entreprenørskap, styrking av kontaktlærerrollen og fagrelatert utviklingsarbeid. Skolen gjennomfører mottakssamtale med elevene og foresatte før skolestart. Skolen har slitt med stort fravær og har derfor jobbet bevisst med dette. Det har vært en spesiell utfordring på yrkesfag. Dette skoleåret har de satt fokus på nærvær og tilstedeværelse gjennom intern konkurranse på Melbu hvor elevene kunne melde seg på. Dette ga resultater, men skolen ser at noen få elever trekker fraværsprosenten opp. En del elever kommer og går som de vil og skolen påpekte at sanksjonsmuligheten for skolen må forbedres. I dagens situasjon føler de seg maktesløs og de oppfordrer fylkesutdanningssjefen til å se på hvordan skolene best kan håndtere denne utfordringen. Fylkesutdanningssjefen vil følge dette opp. Dette ble også understreket i møte med de ansatte som mente rutinen for NFK var for dårlige for å få avsluttet et elevforhold. De vist til Troms fylkeskommune som hadde gjort tiltak i

5 Ver.0.00 Side: 5 av 10 forhold til dette. Elevene mente utfordringene var knyttet til en kombinasjon av lærere som ikke kjente reglene for fravær og elever med dårlige holdninger. Elevene fra Stokmarknes mente de også burde ha tilsvarende konkurranse som gjennomført på Melbu. 7. Faglig nivå/karakterer avvik mellom standpunkt og eksamenskarakterer i norsk på Vg3 studieforberedende, matematikk Vg1 og Vg2 yrkesfag og studieforberedende, engelsk Vg2 yrkesfag. Faglig oppfølgning Avvik mellom standpunktog eksamenskarakterer Snitt Nordland (11-12) VGS - Studiespesialisering (11-12) VGS - Bygg- og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og oppvekstfag - Medier og kommunikasjon - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon (11-12) NOR -0,4-0,7 0 MAT/REA -0,7-1,2-0,2 ENG -0,6-1,6 0 Avvik over 0,5 regnes som høgt. Samsvaret mellom standpunkt og eksamen er noe høgt både i matematikk og engelsk på studiespesialiserende. Karakterer oversikt Karakterutvikling Karakterutvikling fra ungdomsskolen beregnes som «karakterpoengsum trinn» - «karakterpoengsum fra ungdomsskolen» for alle elevrader hvor begge verdiene eksisterer. Karakterutvikling trinn beregnes som «karakterpoengsum trinn» - «karakterpoengsum forrige skoleår» for alle elevrader hvor begge verdiene eksisterer. Karakterpoengsum fra ungdomsskole Nordland (11-12) 40,24 VGS - Studiespesialisering (11-12) 45,24 Snitt VGS - Bygg- og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og oppvekstfag - Medier og kommunikasjon - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon (11-12) 34,98 Karakterpoengsum nåværende trinn Nordland (11-12) 36,55 VGS - Studiespesialisering (11-12) 37,2 VGS - Bygg- og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og oppvekstfag - Medier og kommunikasjon - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon (11-12) 36,24 Karakterpoengsum forrige skoleår

6 Ver.0.00 Side: 6 av 10 Nordland (11-12) 37,96 VGS - Studiespesialisering (11-12) 40,59 VGS - Bygg- og anleggsteknikk - Design og håndverk - Elektrofag - Helse- og oppvekstfag - Medier og kommunikasjon - Restaurant- og matfag - Service og samferdsel - Teknikk og industriell produksjon (11-12) 35,3 Tabellen viser at elevene ved vgs burde ha et bra utgangspunkt for å lykkes. Mens karakterutviklingen på yrkesfag er positiv ser vi at utviklingen på studiespesialiserende har hatt en liten nedgang. Dette kan skyldes at mange fag, spesielt realfag, på studiespesialiserende utfordrer elevene mer enn de er vant med. På yrkesfag kan resultatet være både at elevene får innfridd flere av forutsetningene for å lykkes i skolen, eks praktiske fag og lærere som er bevisst elevenes forutsetninger. Fylkesutdanningssjefen oppfordrer skolen til å gå nærmere inn og analyserer hva som gjør at man lykkes så godt. Skolen har hatt spesielt fokus på matematikk dette skoleåret. 60% av elevene på studiespesialiserende velger realfag. Her har skolen satset på godt utstyr, dyktige lærere, godt samarbeid i nettverk med grunnskolen og elever som får hospitere som matematikklærere i grunnskolen. Dette har vært vellykket, men skolen registrerer at de fremdeles må jobbe videre med dette tiltaket for å få flere til å bestå matematikk. Elevene som hadde fått prøve seg som lærere var svært godt fornøyd og hadde stort utbytte av tilbudet. Tiltaket var god inspirasjon for å ta lærerutdanning i realfag. For å gi lærerne mulighet til å gi ekstra tilbud til elevene ved behov har skolen opprettet flexitimer hver onsdag. Disse kan benyttes av de lærerne som ønsker det til å styrke sine fag. Ordningen fungerer godt og lærerne er flink til å utnytte disse timene for å styrke arbeidet med fagene. Skolen har team- og fagmøter annen hver uke. Her har de lagt vekt på at møtene skal ha fokus på relasjoner, men også fag og læringstrykk. Her blir metodikk satt på dagsorden og det reflekteres over egen praksis. I likhet med andre skoler har også vgs en utfordring med hensyn til minoritetsspråklige. Dette er etter hvert blitt en generell utfordring for hele Nordland som fylkesutdanningssjefen vil følge opp. vgs har jobbet mye med «Vurdering for læring». De opplever det som en utfordring å få bedriftene med på dette slik at de kan få til noe mer enn bare avkrysning i et skjema. I modellen må vi bli flinkere til å avklare forventningene til hverandre og påse at partene er mer involvert i hele opplæringsløpet. Gjennomføring av PTF er nødt til å være ulike ved de forskjellige studiestedene, men skolen har generelt et godt samarbeid med lokalt næringsliv. Skolen har jobbet godt med dokumentasjon i tilknytning til opplæring bedrift gjennom PTF. Elevene skal også foreta egenvurdering når de er ute i bedriftene. De legger også vekt på at elevene skal få inntrykk av bredden i fagområdet på Vg1. Læringsmiljø resultater fra elevundersøkelsen Elevundersøkelsen blir formidlet til hele skolen. Ledelsen tar først en gjennomgang før den følges opp på avdelingsnivå. Skolen viste til at det var en teknisk utfordring i PULS med hensyn til å få data fra alle studiestedene samlet under hovedskolen.

7 Ver.0.00 Side: 7 av 10 Mottakssamtalene på studiespesialiserende mener skolen har gitt gode resultat. Jfr tabell gjennomføring. I tillegg til dette har de hatt fokus på kontaktlærer sine oppgaver. I dette arbeidet rundt klasseledelse har det vært fokus på å utvikle et godt læringsmiljø og få til felles regelhåndtering. Skolen opplever at rutinen rundt dette begynner å bli gode. Lederne er blitt mer bevisste på å etterspør hos kontaktlærerne hva som er gjort. Skolen har elevmentorer som har fått god respons hos elever og ansatte. Skolen har generelt et godt læringsmiljø med god relasjon lærer elev, trygghet og lite mobbing. Skolen mener at de fortsatt må jobbe med arbeidsro og tilpasset opplæring. Her gir elevene tilbakemelding gjennom elevundersøkelsen på at skolen ikke er god nok. Håndbok for psykososialt miljø var kjent blant ansatte og elever. Skolen har ikke et felles elevråd på grunn av stor avstand. Representantene fra Melbu mente det var vanskelig å drive elevrådsarbeid der på grunn av liten interesse. På Stokmarknes må det kunne sies å være omvendt. Her var det meget stor interesse både for elevrådsarbeid og politisk arbeid generelt. Elevrådsleder er også leder for elevorganisasjonen i Nordland. Elevrådslederne hadde god kontakt med skoleledelsen. I samarbeid med Sortland vgs har elevrådet tatt initiativ til felles ball i mai. Elevene ga uttrykk for at de valgte skolen fordi den var nær heimplassen og at skolen hadde godt læringsmiljø. Elevene mente det var for dårlig lagt til rette for å drive aktivt politisk arbeid organisasjonsarbeid generelt ved skolen. Dette var knyttet til samarbeid med lærerne ved fravær og holdningene som de ble møtt med når de skulle delta på for eksempel politisk arbeid. En av elevrepresentantene var leder av ungdomsrådet i kommune. Elevene opplevde at de ulike lærerne behandlet dem forskjellig. Elevrådet påpekte at helsesøstertilbudet var for dårlig. De var også kritisk til nettet ved skolen som var tregt og skapte store problemer i skolearbeidet. Siden dette er en liten skole med hensyn til studiespesialiserende mente elevene de hadde for få valgmuligheter på fag. De opplevde å måtte ta fag de ikke ønsket for å få fullverdig vitnemål. Elevene var kritisk til enkeltlærer som de mente var lite motiverende og for sent til timene. De var misfornøyd med ordningen med kurs for mobiltelefoner på MK, og mente dette kunne ordnes på en bedre måte. «Trynefaktoren» kan gi forskjellsbehandling når det gjelder fravær. Dette er en utfordring som skolen må sjekke nærmere. Elevrådet hadde sendt bekymringsbrev om læringsmiljøet til skoleledelsen uten å få svar. De ønsker å få anledning til å gi tilbakemelding om hvordan de lærer best og hvilke arbeidsmåter som kan brukes, for eksempel en gang pr mnd. 8. Samarbeid foreldre/ hjem skole. Skolen har foreldremøter og elevsamtaler med foreldrene. I tillegg har de mottakssamtale med foreldre og elev før skolen starter. Her har oppslutningen stadig blitt bedre og bedre.

8 Ver.0.00 Side: 8 av Ledelse, struktur, organisasjonsutvikling, rammebetingelser Skolen har utviklingsplan som organisasjonen forholder seg til. Skolen jobber også aktivt med å få på plass KS-systemet. Fylkesutdanningssjefen påpekte at skolen burde samordne sine planer bedre. En del av tiltakene i utviklingsplanen er allerede implementert og for å gjøre den mer oversiktlig kan dette tas ut av planen. Utviklingsplanen gir et godt inntrykk av arbeidet skolen gjør for å styrke læringsarbeidet ved skolen. De tillitsvalgte mente imidlertid at planen i liten grad angikk dem i deres arbeid. Skoleledelsen kan utvikle den videre ved i større grad å etterspørre konkrete tiltak synliggjort i planen. Fylkesutdanningssjefen pekte på at det er viktig at også ikke pedagogisk personalet involveres i arbeid med utviklingsplaner etc videregående skole har egne samhandlingsverdier som brukes aktivt ( mail, intranett) og er grunnlag for diskusjoner på avdelingsnivå. Daglige mailer som sendes ut fra ledelsen inneholder en påminnelse om en av samhandlingsverdiene. Dette synes å være en fin måte å implementere disse i organisasjonen. Relasjonskompetanse er satt på dagsorden i forhold til klasseledelse og generell kommunikasjonsform. Skolevandring er i gang ved skolen. Ledelsen ga uttrykk for at det ga dem god innsikt i aktiviteten ved skolen og var et godt bidrag i den pedagogiske diskusjonen med lærerne. De tillitsvalgte mente det gikk litt trått, men de som hadde fått besøk av ledelsen mente det var positivt. Det blir gjennomført både før- og etter-samtale. De ansatte mente at noen ledere avsatte litt liten tid til oppgaven, men siden fokus i første runde var definert til oppstartsituasjonen, kunne det være ok. I starten hadde noen ansatte opplevd skolevandring som kontroll, men det har endret seg. De ansatte mente kollegabasert veiledning var betimelig å vurdere som et alternativ og at skoleledere generelt burde ha undervisning for bedre å kunne forstå utfordringene i klasserommet. Delingskulturen ved skolen ble opplevd som god, og de ansatte ønsket ikke å formalisere dette utover det som var praksis i dag. Oversikt over gjennomført opplæring (timetelling) er svært ulikt praktisert ved skolen. Noen avdelinger har orden i sakene, mens for eksempel medier- og kommunikasjon ikke fører oversikt. Fylkesutdanningssjefen påpekte at dette måtte komme i orden. Skolen har et godt samarbeid med de tillitsvalgte som opplever å bli tatt på alvor og får god informasjon. De tillitsvalgte mente det var høyt under taket og lett å si fra om det skulle være nødvendig. Skolen har ikke fast struktur på møtene og ingen fast møteplan. De tillitsvalgte mente det var for mye informasjon på personalmøtene og at disse burde ha større fokus på pedagogikk. Personalturene med faglig og sosialt fokus var med på å styrke samarbeidet mellom studiestedene. De tillitsvalgte savnet en felles plan for skolen med oversikt over etter- og videreutdanning. De mente det hadde vært lite kurstilbud. Både tilsatte og elever peker på at rom-situasjonen ved avdeling Stokmarknes er svært dårlig. Utfordrende bygningsmasse, men først og fremst er det mangelen på rom til elevsamtaler. I ei tid hvor skolen satser på «tett på» mener skolen at rammebetingelsene vært bedre. Skolen har en stadig utvikling av studietilbudet med mange søkere. Dette skaper utfordringer. Skolen oppgir at det har økonomiske utfordringer. I 2012 hadde skolen et mindreforbruk på ,-.

9 Ver.0.00 Side: 9 av 10 Videre oppfølgning 1. Videreutvikling av det analytiske arbeidet I likhet med våre øvrige skoler er det viktig at vgs videreutvikler den analytiske kompetansen. Hva gjør man når man lykkes? Hvordan bruker de denne kunnskapen for å utvikle skolen videre? Oppmerksomheten rundt hva som egentlig skjer i klasserommet må styrkes ytterligere. Skolen oppfordres til hele tiden å ha oppmerksomhet rundt egne resultater og hva som kan gjøres for å styrke elevenes læringsresultat og læringssituasjon. 2. Timetelling Skolen må styrke arbeidet med å registrere gjennomført opplæring for elevene. Ledelsen må påse at alle ansatte fører oversikt som forventet. 3. Faste regelmessige møter mellom skoleledelse og tillitsvalgte Elever og ansatte har gode relasjoner til ledelsen. For å styrke dette samarbeidet ytterligere bør skoleledelsen legge opp til faste møter med de tillitsvalgte. Det kan styrke informasjonsflyten og samarbeidet. 4. Pedagogisk plattform og ny virksomhetsplan Skolen oppfordres til å trekke alle ansatte inn i arbeidet med felles pedagogisk plattform og virksomhetsplan. Dette vil styrke eierskapet og felleskapet for skolen. 5. PTF Skolen gjør mye godt arbeid her, men de er stor yrkesfaglig institusjon hvor samarbeidet rundt PTF kan styrkes. Ledelsen oppfordres til å ta initiativ til bedre samordning av PTF. 6. Fravær I samarbeid med utdanningsavdelinga må det jobbes med å finne gode systemer for oppfølging og avvikling av elever som kommer og går i skolen. Både elever og ansatte hadde fokus på dette. Denne elevgruppa var med på å skape mye uro og dårlig læringsmiljø i klassene. 7. Elevengasjement Elevene opplevde at det var vanskelig å være engasjert og aktiv i organisasjonsarbeid. Skolen har mange aktive elever som gjør et godt arbeid og bør derfor på generell basis ta dette opp i skolen for å bidra til at denne elevgruppa ikke føler uglesett og urettmessig behandlet. 8. Plan etter- og videreutdanning Overordna kompetanseplan ble etterlyst av de ansatte og faglige utviklingsbehov må synliggjøres bedre. 9. Faglig resultat

10 Ver.0.00 Side: 10 av 10 Skolen har stor variasjon med hensyn til resultater, men samtidig gode muligheter for å få hevet karakternivået. Gjennom felles forankring i organisasjonen og styrket fokus hos alle ansatte oppfordres skolen til å prøve å løfte fram enda flere elever faglig. 10. Minoritetsspråklige Fylkesutdanningssjefen ble gjort oppmerksom på økende utfordring knyttet til minoritetsspråklige. Hun lovet å følge opp dette på utdanningsavdelingen. Avsluttende merknader Skolen er inne i en positiv utvikling med god oppslutning fra alle ansatte. Skolen har startet mange gode tiltak for å forbedre elevenes læringsresultat og bevare et godt læringsmiljø. vgs må strekke seg for å nå de målene vi har satt for utdanningssektoren i Nordland. Skolen bes innen gi en skriftlig tilbakemelding på om en har merknader til rapporten etter skolebesøket, samt kommentere hvordan en tenker å følge opp de forbedringsområdene som er påpekt i rapporten. Skolen bes også gi tilbakemelding om det i tilknytning til oppfølgningspunktene ønskes særskilt oppfølgning fra / samarbeid med utdanningsavdelingen. Tone Vangen Fylkesutdanningssjef Interne referanser Eksterne referanser

Saltdal. Skole: Saltdal vgs Dato: 08.03.2013

Saltdal. Skole: Saltdal vgs Dato: 08.03.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.7 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av8 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 03.05..2013

Fauske. Skole: Fauske vgs Dato: 03.05..2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.15 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Brønnøysund. Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk Skole: Brønnøysund videregående skole - tirsdag 17. september 2013

Brønnøysund. Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk Skole: Brønnøysund videregående skole - tirsdag 17. september 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.11 Versjon 0.00 Gyldig fra 28.11.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Rapport fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Andøy. Skole: Andøy videregående skole Dato: 6.5.2013

Andøy. Skole: Andøy videregående skole Dato: 6.5.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.3 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Aust Lofoten. Skole: Aust-Lofoten vgs Dato: 16.04.2013

Aust Lofoten. Skole: Aust-Lofoten vgs Dato: 16.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.4 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 22.04.2013

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 22.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 02.09.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av11 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Fylkesutdannings sjefens skolebesøk Sandnessjøen vgs

Fylkesutdannings sjefens skolebesøk Sandnessjøen vgs Fylkesutdannings sjefens skolebesøk ID UTS.F.3.7.4.10 Versjon 0.00 Gyldig fra 18.11.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 Skole: videregående skole onsdag

Detaljer

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013

Vest-Lofoten vgs. Skole: Vest-Lofoten videregående skole torsdag 17. oktober 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.14 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av13 Skole: videregående skole torsdag

Detaljer

Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere

Bodin. Bodin videregående skole torsdag 19.09.2013. 1. Deltakere Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.12 Versjon 0.00 Gyldig fra 04.12.2013 Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av9 videregående skole torsdag 19.09.2013

Detaljer

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 04.04.2013

Knut Hamsun. Skole: Knut Hamsun vgs Dato: 04.04.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.17 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av11 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Bodø. Bodø videregående skole fredag 29. november 2013

Bodø. Bodø videregående skole fredag 29. november 2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, videregående skole fredag 29. november 2013 ID UTS.F.3.7.4.19 Versjon 0.00 Gyldig fra 24.01.2014 Forfatter Else Lindvig Verifisert Kurt Henriksen Godkjent

Detaljer

Mosjøen. Fra utdanningsavdelingen møtte fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Else Lindvig og rådgiver Bjørnar Nystrand.

Mosjøen. Fra utdanningsavdelingen møtte fylkesutdanningssjef Tone Vangen, rådgiver Else Lindvig og rådgiver Bjørnar Nystrand. Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.9 Versjon 0.00 Gyldig fra 05.09.2013 Forfatter Else Lindvig Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av7 Rapport fylkesutdanningssjefens skolebesøk

Detaljer

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 07.05.2015

Hadsel. Skole: Hadsel vgs Dato: 07.05.2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.32 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av9 Skole: vgs Dato: 07.05.2015 Ansvarlig: Fylkesutdanningssjef

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Ullern vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Arbeid og oppfølging av virksomhetsplanen

Arbeid og oppfølging av virksomhetsplanen Arbeid og oppfølging av ID UTS.Mos.F.1.3.26 Versjon 2.01 Gyldig fra 06.07.2016 Forfatter Trond Andersen Verifisert Kurt Henriksen Godkjent Kurt Henriksen Side 1 av6 Virksomhetsplanen for Mvs gjelder for

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongshavn vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongshavn vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kongshavn vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Virkelighetens utfordringer

Virkelighetens utfordringer Virkelighetens utfordringer Fungerende rektor Lasse Eide, Godalen vgs 27.11.13 Ca 850 elever Ca 150 ansatte 5 yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Restaurant-

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN: Seksjonsleder Karen Grundesen

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida

UTVIKLINGSPLAN FOR VISJON: Utvikling for framtida UTVIKLINGSPLAN FOR 2016 2018 VISJON: Utvikling for framtida Overordnede mål HVSF skal jobber for at elevene skal: 1. Bli gangs menneske 2. Gjennomføre og bestå 3. Erfare integrering og mangfold 4. Få framtidsrettede

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Utviklingsarbeid 2014/2015

Utviklingsarbeid 2014/2015 Utviklingsarbeid 2014/2015 ID UTS.Fau.F.4.2.3.1 Versjon 0.04 Gyldig fra 04.02.2015 Forfatter Ingunn Mikaelsen Verifisert Godkjent Side 1 av5 Tiltak for bedre læring Profesjonell skoleledelse

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Revidert 1. august 2017 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Persbråten vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling 22.4.2015 FYR-koordinator og prosjektledersamling 22.4.15 09:00 Åpning v/lone Lønne Christiansen, Udir 09:10 Fylkeseksempel: Sør-Trøndelag, Charlottenlund videregående

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hellerud vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015)

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) I denne katalogen får du informasjon om kurs som starter i august 2015 og i januar 2016 på Oslo VO Sinsen. Tilbud om kurs på Oslo

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september

10. trinn høsten Foreldremøte 6. september 10. trinn høsten 2016 Foreldremøte 6. september Saksliste Eksamen Vitnemål for grunnskolen Fravær (regler for fraværsføring) Standpunktkarakterer (vurderingsarbeid underveisvurdering, klagemulighet) Orden

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015

Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid. Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Tilstandsrapport som bakgrunn for utviklingsarbeid Fylkesråd Aasa Gjestvang 23.oktober 2015 Krav til skoleeier Opplæringsloven 13-10: skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i lov

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

1. GRUNNDATA FOR SKOLEN RAPPORTERING AV MINSTE ÅRSTIMETALL RESULTATER OG GJENNOMFØRING LÆRINGSMILJØ... 11

1. GRUNNDATA FOR SKOLEN RAPPORTERING AV MINSTE ÅRSTIMETALL RESULTATER OG GJENNOMFØRING LÆRINGSMILJØ... 11 29. september 2016 Årsmelding 2015-2016: Trysil VGS Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 3 VIRKSOMHETSDATA... 3 ELEVENES FORUTSETNINGER... 4 2. RAPPORTERING AV MINSTE ÅRSTIMETALL... 5 MINSTE ÅRSTIMETALL...

Detaljer

Møte med foresatte Jan-Ivar Braathen kst. rektor

Møte med foresatte Jan-Ivar Braathen kst. rektor Møte med foresatte 2016 Jan-Ivar Braathen kst. rektor Villen Ree-Pedersen Elevrådskontakt og ansvarlig for eksamen og vitnemål/ kompetansebevis Elevtjenesten Kort om Malakoff En kombinert videregående

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Hedmark fylkeskommune Trysil videregående skole Tidsrom: Desember 2014-februar 2015 Arkivkode 2014/8301

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

SVNS. Skole: Skolen ved Nordlandssykehuset Dato: 28.05.2013

SVNS. Skole: Skolen ved Nordlandssykehuset Dato: 28.05.2013 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk, ID UTS.F.3.7.4.18 Versjon 0.00 Gyldig fra 19.12.2013 Forfatter Kurt Henriksen Verifisert Tone Vangen Godkjent Side 1 av10 Rapport - fylkesutdanningssjefens

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

"Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø"

Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø Haugerud skole "Fundamentet for bedre læringsresultater og vellykket integrering er et godt læringsmiljø" Fra visjon til virkelighet. Utfordringer Lav deltagelse fra foresatte Skolen har dårlig omdømme

Detaljer

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 11.02.2015

Sortland. Skole: Sortland vgs Dato: 11.02.2015 Fylkesutdanningssjefens skolebesøk - ID UTS.F.3.7.4.37 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.01.2016 Forfatter KMA Verifisert TEV, ØJ Godkjent Side 1 av8 Skole: vgs Dato: 11.02.2015 Ansvarlig: Fylkesutdanningssjef

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordseter skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Osloskolen har bedre kvalitetssikring av undervisningen og den enkelte elevs

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer