Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013"

Transkript

1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET

2 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM SANDVIKA 3 4 ASKER NESODDEN 16 OPPEGÅRD 32 SKEDSMO LILLESTRØM FET RÆLINGEN LØRENSKOG ENEBAKK AURSKOG HØLAND FROGN 14 ÅS SKI 18 VESTBY Asker og Bærum 1. Asker videregående skole 2. Bleiker videregående skole 3. Holmen grunn- og videregående skole 4. Nesbru videregående skole 5. Dønski videregående skole 6. Eikeli videregående skole 7. Nadderud videregående skole 8. Rosenvilde videregående skole 9. Rud videregående skole 10. Sandvika videregående skole 11. Stabekk videregående skole 12. Valler videregående skole Follo 13. Drømtorp videregående skole 14. Frogn videregående skole 15. Nesodden videregående skole 16. Roald Amundsen videregående skole 17. Ski videregående skole 18. Vestby videregående skole 19. Ås videregående skole Romerike 20. Bjertnes videregående skole 21. Bjørkelangen videregående skole 22. Eidsvoll videregående skole 23. Hvam videregående skole 24. Jessheim videregående skole 25. Kjelle videregående skole 26. Lillestrøm videregående skole 27. Lørenskog videregående skole 28. Mailand videregående skole 29. Nannestad videregående skole 30. Nes videregående skole 31. Rælingen videregående skole 32. Skedsmo videregående skole 33. Strømmen videregående skole 34. Sørumsand videregående skole

3 FORORD Tilstandsrapporten for videregående opplæring skal gi fylkestinget, som ansvarlig skoleeier, kunnskap om opplæring i fylkeskommunes regi. Kapittel 1 gir informasjon om fylket som helhet. Dette kapittelet kan også sees på som en leseveiledning for resten av rapporten. De ulike datagrunnlagene blir beskrevet i dette kapitlet. Kapittel 2 presenterer data for fylkeskommunens 34 videregående skoler. Kapittel 3 omhandler opplæring i bedrift og kapittel 4 omhandler voksenopplæringen i Akershus. Formålet med tilstandsrapporten er todelt. På den ene siden skal fylkestinget få en detaljert og samlet oversikt over styringsdataene i henhold til mål og resultatkrav i økonomiplanen. De målene samt måloppnåelsen som denne rapporten behandler, er gjengitt nedenfor. I tillegg skal fylkestinget få presentert utfyllende data om elevenes/lærlingenes gjennomføring, læringsresultater og læringsmiljø. Kunnskapsdepartementet etablerte i 2010 et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Prosjektet har fått navnet Ny GIV, og indikatorer fra prosjektet blir omtalt i rapporten. Alf Skaset Fylkesdirektør for videregående opplæring innhold Innledning 4 1. Videregående opplæring i akershus 6 2. Videregående skoler 12 Asker videregående skole 12 Bjertnes videregående skole 14 Bjørkelangen videregående skole 16 Bleiker videregående skole 18 Drømtorp videregående skole 20 Dønski videregående skole 22 Eidsvoll videregående skole 24 Eikeli videregående skole 26 Frogn videregående skole 28 Holmen grunn- og videregående skole 30 Hvam videregående skole 32 Jessheim videregående skole 34 Kjelle videregående skole 36 Lillestrøm videregående skole 38 Lørenskog videregående skole 40 Mailand videregående skole 42 Nadderud videregående skole 44 Nannestad videregående skole 46 Nes videregående skole 48 Nesbru videregående skole 50 Nesodden videregående skole 52 Roald amundsen videregående skole 54 Rosenvilde videregående skole 56 Rud videregående skole 58 Rælingen videregående skole 60 Sandvika videregående skole 62 Skedsmo videregående skole 64 Ski videregående skole 66 Stabekk videregående skole 68 Strømmen videregående skole 70 Sørumsand videregående skole 72 Valler videregående skole 74 Vestby videregående skole 76 Ås videregående skole Opplæring i bedrift Opplæring organisert for voksne 82 Vedlegg 84 Oppegård videregående skole har skiftet navn til Roald Amundsen videregående skole 3

4 INNledning resultatkrav og måloppnåelse resultatkrav Andelen som fullfører og består økes fra 81,1 prosent (resultatet i 2011) til 82 prosent. Andelen på studieforberedende utdanningsprogram som fullfører og består økes fra 82,6 prosent (resultatet i 2011) til 83 prosent. Andelen på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består økes fra 78,5 prosent (resultatet i 2011) til 80 prosent. et hevinger av lærekontrakter og opplæringskontrakter overstiger ikke 7 prosent av det totale antallet kontrakter. Andelen søkere som Akershus fylkeskommune formidler til læreplass økes fra 65,8 prosent (2010) til 67 prosent. Alle med fullført og bestått, som søker læreplass og opplæringskontrakter i helsearbeiderfaget skal få dette. Flere voksne med minoritetsbakgrunn skal få norskopplæring og flere voksne med rett skal få yrkesfaglig opplæring. Grunnskole som får tilbud om å ta fag på videregående nivå skal økes fra 111 (skoleåret ) til 130. måloppnåelse Måler er nådd: Andel som fullførte og besto skoleåret økte til 82,6 prosent. Målet er nådd: Andel som fullførte og besto skoleåret på de studieforberedende utdanningsprogrammene økte til 84,2 prosent. Målet er ikke nådd: Andel som fullførte og besto skoleåret på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene økte til 79,5 prosent. Målet er nådd: 172 kontrakter ble avbrutt i 2012 mot 171 i prosent av de løpende kontraktene ble avbrutt i 2012, mot 7,4 prosent i Målet er nådd: 70,7 prosent av søkerne er formidlet til læreplass i 2012, mot 67,3 prosent i Målet er nådd: Alle har fått læreplass i Målet er nådd: Alle får tilbud om forsterket norsk og engelsk. Voksne med rett som søker får tilbud om yrkesfaglig opplæring forutsatt at tilbud blir igangsatt. Målet er nådd: Det er 272 grunnskole som har fått tilbud om å ta fag på videregående nivå skoleåret Det skal være nulltoleranse mot mobbing i Akershus-skolen Målet er ikke nådd: Det finnes mobbing ved våre skoler, men alle skolene har rutiner og handlingsplaner for å håndtere mobbing. Begreper og forkortinger Følgende forkortinger blir brukt i denne rapporten: Utdanningsprogram KODE BESKRIVELSE ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama ST Studiespesialisering PB Påbygging til generell studiekompetanse BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og oppvekstfag MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel TP Teknikk og industriell produksjon Trinn KODE BESKRIVELSE Vg1 Videregående trinn 1 Vg2 Videregående trinn 2 Vg3 Videregående trinn 3 4

5 Om tilstandsrapporten, datagrunnlag, kilder, begreper og forkortelser Tilstandsrapporten gir en kort faktapresentasjon av hver skole sammen med resultater på de mest relevante områdene gjennomføring, læringsresultater og læringsmiljø. Dataene i rapporten er hentet fra ulike kilder og bearbeidet av fylkeskommunen sentralt. Skolene har hverken rapportert eller kommentert rapporten underveis. Elevdata er hentet fra fylkets inntaks- og formidlingssystem, VIGO. Data om ansatte og regnskap er hentet fra regnskapssystemet Agresso. Ved registrering av fravær skal elevens fravær omgjøres fra timesfravær til dagsfravær hvis eleven har vært borte i alle undervisningstimene i løpet av dagen. Skolene kan ha noe forskjellig rutiner for denne omgjøringen. Timesfraværet kan derfor være noe for høyt og dagsfraværet noe for lavt ved noen skoler. For å beskrive gjennomføring, har vi benyttet data fra VIGO. Dette er data som leveres til Statistisk sentralbyrå/ Utdanningsdirektoratet og brukes i offisiell statistikk. Data blir bearbeidet litt forskjellig av oss og av Statistisk sentralbyrå/utdanningsdirektoratet, og resultatene kan derfor bli litt forskjellig når de hentes fra ulike kilder. Akershus fylkeskommune gjennomfører årlig flere undersøkelser for å måle kvaliteten i skolen. Skoleåret ble Elevundersøkelsen og Undervisningsevalueringen gjennomført. Elevundersøkelsen gjennomføres av Utdanningsdirektoratet og er en årlig, nasjonal undersøkelse for i Vg1. Svarskalaene i undersøkelsen er litt forskjellig fra spørsmål til spørsmål, men på indeksnivå, som er presentert i denne rapporten, kan skalaen transformeres til en skala som går fra 1 til 5, hvor 1 er mest negativ og 5 er mest positiv. Spørsmålene og svaralternativene er presentert i vedlegget i rapporten. Noen av spørsmålene i undersøkelsen er frivillige. Hvis skolen ikke har inkludert disse, vil det framkomme som manglende data. Undervisningsevalueringen gjennomføres av Akershus fylkeskommune. Hensikten er at lærere og sammen reflekterer over resultatene og hva som skaper god læring, samt at nærmeste leder benytter vurderingen i samtale med den enkelte lærer. Foto: istockphoto 5

6 1. videregående opplæring i akershus Akershusskolene , en økning på 458 fra skoleåret før 82,6 av elevene fullfører og består Gjennomsnittlig elevfravær 9,3 dager og 31,2 timer 3043 pedagogisk ansatte og 755 ansatte i andre stillinger Regulert budsjett kroner Regnskap kroner Forbruk 98,9 prosent Skoleeier følger opp alle skolene gjennom styringsdialog annet hvert år. Data fra tilstandsrapporten, sammen med resultater fra medarbeiderundersøkelsen, sykefravær og kompetanseplaner danner grunnlag for dialogen. Det skrives protokoll fra møtet som viser hva skolen lykkes med og hvilke utfordringer det skal arbeide videre med. Punktene i protokollen gjengis under presentasjonen av hver skole i denne rapporten. Noen forbedringspunkter gjelder for flere skoler, disse er: Øke andelen som fullfører og består Sikre at kompetanseutviklingstiltak gir bedre praksis i klasserommet Vurdering Forebygge og håndtere mobbing Styrke arbeidsfellesskapet, relasjoner, kommunikasjon Fravær Høyt fravær er en viktig årsak til at en del ikke fullfører og består videregående opplæring. Skoleåret var elevene i gjennomsnitt borte fra undervisning i 9,3 dager og 31,2 timer. Fraværet var litt høyere enn foregående skoleår, da fraværet var 9,1 dager og 29,8 timer. Elevenes fravær øker fra Vg1 til Vg3. Påbygging til generell studiekompetanse er det programområdet med høyest fravær. Universitetsskoler Fem av fylkets videregående skoler ble i desember 2011 valgt ut til å være universitetsskoler. Intensjonen med ordningen er samarbeid med Universitetet i Oslo om å heve kvaliteten på lektorutdanningen. Forsering av fag Kunnskapsløftet gir mulighet til å ta fag på et høyere nivå enn de faktisk går på. Skoleåret har 272 grunnskole fått tilbud om å forsere fag i våre videregående skoler. 167 gjennomførte, og de elevene som gjennomfører opplæring oppnår gode resultater. 75 prosent av disse elevene oppnådde en 5 eller 6. Det er i hovedsak engelsk og matematikk som blir tilbudt. Ny GIV Kunnskapsdepartementet etablerte i 2010 et treårig prosjekt for å øke Gjennomføringen I Videregående opplæring «Ny GIV». Ved oppstart av Ny GIV ble det satt nasjonale mål for fire indikatorer; fullført og bestått innen fem år samt mål for tre overgangsindikatorer. innen fem år, etter året for påbegynt videregående opplæring Ikke fullført Ikke fullført Fortsatt i videregårnde opplæring etter 5 år Fortsatt i videregående opplæring etter 5 år Fullført på mer enn normert tid Fullført på på normert tid enn normert tid Fullført på normert tid Akershus Nasjonalt 6

7 innen fem år etter påbegynt videregående opplæring For indikatoren «innen fem år» er det nasjonale målet å øke denne gjennomføringen fra 69 prosent for de som startet i videregående opplæring i 2004, til 75 prosent for de som startet i videregående opplæring i Nasjonalt viser tallene at gjennomføringen ikke er høyere for 2007-kullet, som er de sist tilgjengelige tallene, sammenlignet med 2004-kullet. For Akershus har gjennomføringen økt fra 73 prosent for 2004-kullet til 74 prosent for 2007-kullet. Det er imidlertid fortsatt litt tidlig å se effekten av Ny GIV i denne indikatoren. Overganger mellom trinnene i videregående skole For bedre å kunne følge elevenes utvikling i den tiden de er i den videregående skolen, ble det etablert nye indikatorer for overgangen mellom trinnene. For indikatoren «Overgang» ble det satt nasjonale mål. Overgang fra: Vg1 til Vg2 økes med 2 prosentpoeng i 2013, fra 83,8 prosent i Vg2 til Vg3/lære økes med 2 prosentpoeng i 2013, fra 79,9 prosent i Vg3 til studiekompetanse/lære økes med 2 prosentpoeng i 2013, fra 70,8 prosent i Figuren under oppsummerer alle overganger fra skoleåret til skoleåret Sammenstilling av Ny GIV-indikatoren, Akershus (alle program samlet) sammenlignet med Nasjonal (alle program samlet) (i parentes) Status Status Status Status Repetisjon Repetisjon Repetisjon 5,8 (7,4) 3,7 (5) 6,2 (5) 10. trinn Overgang til vgo 97,9 (97,8) I Vg Ordinær 86,4 (83,7) I Vg Ordinær 84,9 (80,7) I Vg Ordinær 68,4 (67,5) Ikke overgang til vgo 2,1 (2,2) Sluttet ila skoleåret 4,5 (5,2) Ute av utdanning 7,8 (8,9) Sluttet ila skoleåret 3,6 (4,3) Ute av utdanning 11,4 (14,3) Sluttet ila skoleåret 6,1 (4,5) Ute av utdanning 25,4 (27,6) Figuren er hentet fra Gjennomføringsbarometeret og utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Kommentarer til figuren: De aller fleste begynner i videregående opplæring rett etter grunnskolen, både i Akershus (97,9 prosent) og nasjonalt. En litt høyere andel i Akershus følger ordinær progresjon på alle trinn sammenlignet med nasjonalt nivå. Bortsett fra de som sluttet i løpet av Vg3, har Akershus lavere andeler som sluttet, både i løpet av et skoleår og mellom skoleår. Bortsett fra på Vg3, er det en lavere andel som går om igjen sammenlignet med nasjonalt nivå. Repetisjon på Vg1 oftere skyldes feilvalg. At flere går om igjen på Vg3 kan bety at elevene trenger et år ekstra for å fullføre og bestå. Dette kan i neste omgang føre til at indikatoren fullført og bestått innen fem år øker. 7

8 Gjennomføring Karakterutvikling og gjennomføring varierer mye mellom de ulike utdanningsprogrammene. Skolene tilbyr ulike utdanningsprogrammer noe som gir variasjon i utvikling og gjennomføring mellom skolene. Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent ,4 78,2 79,4 79,3 81,1 80,8 82,6 1,1 1,1 2,0 1,1 1,5 1,0 18, ,6 8,9 7,5 7,7 5,8 6,5 7,0 6,6 7,2 4,3 4,3 3,8 3,2 3,1 3,2 3,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Andelen som har fullført og bestått er økt til 82,6 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt siden innføringen av reform 94. Denne reformen ga alle rett til videregående opplæring. I midlertid har også andelen som har sluttet i løpet av året økt noe sammenlignet med året før. Andel fullført og bestått i prosent Utdanningsprogram Studieforberedende 81,4 81,1 82,6 82,1 84,2 Yrkesfaglige 75,9 76,1 78,5 78,4 79,5 Totalt 79,4 79,3 81,1 80,8 82,6 Det er større andel som fullfører og består de studieforberedende utdanningsprogrammene enn de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og for begge grupper har andelen fullført og bestått gått opp i Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus ID MD ST PB BA DH EL HS MK NA RM SS TP Prosent 8

9 Figuren viser at det er stor forskjell mellom de ulike utdanningsprogrammene. Mens bare 71,3 prosent av elevene på Design og håndverk fullførte og besto, var andelen for naturbrukelevene 87,6 prosent. Påbygging til generell studiekompetanse er et programområde på Vg3 for som har fullført to år på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er et år med mange teoretiske fag, og mange av elevene på dette programområdet sliter med å bestå. 64,9 prosent av disse elevene fullførte og besto i Dette er imidlertid en forbedring på hele 7,6 prosentpoeng fra året før. Elever som gikk på Vg1 hadde høyest andel fullført og bestått. Hele 86,1 prosent har bestått dette trinnet. På Vg2 fullførte og besto 81,9 prosent, mens andelen på Vg3 var 78,9 i Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Gjennomsnitts inn 4,14 4,14 4,15 4,15 4,12 4,15 4,15 Gjennomsnitts ut 4,04 4,04 4,07 4,07 4,08 4,10 4,11 Karakterutvikling -0,1-0,10-0,08-0,10-0,04-0,05-0,04 Totalt sett endrer snittet, for de elevene som fullfører, seg lite fra år til år. Men utviklingen har vært noe mindre negativ de tre siste skoleårene. Til skoleåret var det elevene som startet på Vg1 Musikk, dans og drama som hadde det høyeste snittet da de startet. Snittet her var på 4,62. Elevene som gikk Vg1 Teknikk og industriell produksjon er den gruppen som kom inn med det laveste snittet (3,23 i snitt). Det er imidlertid denne gruppen, sammen med Bygg og anleggsteknikk Vg1 og Design og håndverk Vg1, som økte snittet sitt mest. Karaktersnittet for disse gruppene økte med mellom 0,38 og 0,43 poeng. Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg1 studieforberedende 4,49 3, ,35 4, Engelsk Vg2 yrkesfaglig 3,94 3, ,71 3, Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,45 3, ,39 2, Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Matematikk teoretisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,25 2, ,38 2, ,71 2,14 7 3,70 2,90 10 Matematikk praktisk Vg1 studieforberedende 3,48 2, ,44 2, Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 4,01 3, ,92 3, Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,64 3, ,66 2, Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,52 3, ,62 3, Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,89 3, ,89 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,68 3, ,61 3, Norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Norsk sidemål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse bare for de elevene som har vært oppe til 3,30 2, ,34 2, ,00 2, ,96 2,

10 Det blir gitt er både i standpunkt og til. I de fleste fag blir bare deler av elevgruppa trukket ut for å ha. I denne rapporten har vi tatt med gjennomsnittser for som har vært oppe til skriftlig i fellesfag sammen med standpunktene for de samme elevene. Gjennomsnittlig standpunkter som er gjengitt i rapporten er altså standpunkt bare for de elevene som har vært oppe til. Tabellen viser at gjennomsnittlig s er lavere enn gjennomsnittlig standpunkt i så godt som alle disse fellesfagene. Hvis færre enn 10 har vært oppe til i et fag på en skole, er faget utelatt i denne rapporten. Læringsmiljø Undervisningsevalueringen Årets resultater i Undervisningsevalueringen tegner et positivt bilde av undervisningen i de fylkeskommunale videregående skolene. På fylkesnivå viser undersøkelsen som tidligere at elevene opplever lærerne i de videregående skolene i Akershus som faglig dyktige, engasjerte i fagene sine og at de møter presis og godt forberedt til undervisningen. Lavest skår gir elevene i Akershusskolen fortsatt til lærernes vurderingspraksis. I tillegg er det interessant å registrere at det er blant skoler som tidligere syntes å ha noen utfordringer knyttet til ett eller flere av områdene denne undersøkelsen tar opp, at vi også finner hovedgruppen av skoler som viser størst framgang. Holmen og Rælingen har en forbedring på henholdsvis 19 og 17 av påstandene i årets undersøkelse. Bleiker kan også vise til en positiv endring innenfor flere av skolens satsningsområder. Skedsmo, Eikeli, Roald Amundsen har samtidig en betydelig framgang. Det samme gjelder for Valler og Jessheim. Elevundersøkelsen Svarprosenten for Elevundersøkelsen i Akershus var i 2013 på 77 prosent. Hvis svarprosenten for en skole har vært lavere enn 40 prosent, er dette kommentert. Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Nasjonalt - Vår 2013 Akershus fylkeskommune - Vå Akershus fylkeskommune - Vå Akershus fylkeskommune Vår 2011 Akershus fylkeskommune Vår 2012 Akershus fylkeskommune - Vå Akershus fylkeskommune Vår 2013 Nasjonalt Vår 2013 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Figuren viser at det er små forskjeller mellom Akershus og nasjonalt nivå i 2013, og det har for de fleste indeksene vært små endringer fra 2011 til

11 Nulltoleranse mot mobbing i Akershus Fravær av mobbing er viktig for trivsel på skolen, og for læringsmiljøet til den enkelte. Skolene jobber aktivt og systematisk for å forebygge og bekjempe all krenkende adferd på skolen. Den enkelte skole jobber med skolemiljøet ut fra sin egenart og pedagogiske forankring. Figuren viser at det er noe mobbing ved våre skoler. Indeksen mobbing viser om elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Høy verdi betyr at det er liten forekomst av mobbing. Ikke alle trives like godt med skolearbeid og lærere, men de trives godt med med Trivsel med skolearbeid er en indikator som viser om elevene liker å gjøre skolearbeid eller jobbe med skolefag og om de liker å gå på skolen. Det er en del som gjennom svarene sine sier at de ikke trives med skolearbeidet. Indeksen trivsel med lærerne viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Det har vært en positiv utvikling for denne indeksen de tre siste årene og mange svarer at de trives med læreren. Sosial trivsel er en indeks som viser om elevene trives på skolen og sammen med med. De fleste svarer at de trives på skolen. Elevene er mer tilfreds med faglig veiledning enn med tilbakemelding Indeksen faglig veiledning viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Færre enn forrige år sier de får god veiledning, og fortsatt er det nesten like mange som mener at de ikke får slik veiledning. Tilbakemelding er en indeks som viser om og hvordan lærerne gir tilbakemelding på faglig arbeid og arbeidsinnsats, og hvor ofte elevene får slik tilbakemelding. Resultatene viser at et flertall mener de ikke får tilstrekkelig tilbakemelding på det skolearbeidet de gjør. Elevene opplever mestring, arbeidsro i timene, men ulikhet i lærernes håndtering av regler Indeksen mestring viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Endringene i svarene er minimale de siste tre årene, men det blir stadig litt færre som føler at de opplever mestring. Indeksen arbeidsro viser i hvilken grad elevene sier at de blir forstyrret av andre og at det er arbeidsro i timene. Flertallet sier det er arbeidsro i timene, men det er også en del som er uenig i dette. Regler på skolen er en indeks som viser hvordan lærerne ved skolen praktiserer bruk av skolens regler og hvordan de reagerer overfor elevenes oppførsel. Resultatene viser at flere mener at reglene ikke blir håndtert likt, men det har vært en forbedring de siste årene. 11

12 2. VIDEREGÅENDE SKOLER ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Asker tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag og Tilrettelagt opplæring. Skolen har 644, 73 pedagogisk ansatte og 17 andre ansatte. 13 fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Asker i Skolen har status som universitetsskole. Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 8,2 dager og 25,2 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 68,6 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 68,6 mill. kr, det gir et forbruk på 100 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen har høy fullført- og beståttprosent. Skolen arbeider systematisk med skoleutvikling bl.a. via CAF. Skolen arbeider godt med analyse av undersøkelsesresultater og skolens handlingsplan, og involverer og lærere i prosessen. Skolen arbeider aktivt med IKO-modellen og har tilpasset denne til egen virksomhet bl.a. gjennom «Min studieplan» Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Skolen skal i samarbeid med fylkesadministrasjonen analysere økonomien og treffe tiltak for å bringe økonomien i balanse innen neste styringsdialog. Skolen skal videreutvikle bruken av «Min studieplan» som et redskap for elevmedvirkning/egenvurdering, faglig veiledning og økt læringsutbytte. Skolen skal fortsette å øke personalets IKT-kompetanse og pedagogisk bruk av PC i undervisningen. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent ASKER 88,7 90,2 89,7 91,5 89,7 91,4 82,6 1,1 1,2 2,2 1,4 1,3 0,2 1,0 8,4 8,1 1,5 2,4 2,7 2,1 5,8 6,2 4,7 5,0 5,7 7,2 1,6 0,5 0,3 0,0 1,3 0,6 3,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Asker ID ST Prosent 12

13 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng ASKER Gjennomsnitts inn 4,57 4,61 4,61 4,58 4,57 4,63 4,15 Gjennomsnitts ut 4,37 4,49 4,46 4,50 4,48 4,50 4,11 Karakterutvikling -0,19-0,12-0,16-0,08-0,09-0,13-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg1 studieforberedende 4,88 4, ,95 4,36 42 Matematikk praktisk Vg1 studieforberedende 3,67 2,42 12 Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 3,87 3,72 46 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 4,29 3, ,19 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,92 3, ,59 3,28 90 bare for de elevene som har vært oppe til LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Akershus - Vår 2013 Asker Vår 2011 Asker Vår 2012 Asker - Vår 2013 Asker Vår 2013 Akershus Vår 2013 Asker - Vår 2012 Faglig veiledning Asker - Vår 2011 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 13

14 BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjertnes tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 576, 63 pedagogisk ansatte og 14 andre ansatte. Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 9,3 dager og 44,5 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 69,1 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 66,2 mill. kr, det gir et forbruk på 96 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen har forbedret læringsresultatene og økt andelen som fullfører og består. Skolen har gode resultater på klasseledelse. Skolen har fokus på IKT og gir kollegiet opplæring i tråd med fylkeskommunens standard. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Skolen skal redusere antall som avbryter opplæringen. Skolen skal videreutvikle læringsmiljøet slik at antall som fullfører og består øker. Skolen skal arbeide aktivt for å videreutvikle læringsmiljøet med tanke på å forebygge og håndtere mobbing. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent BJERTNES 68,6 76,4 77,8 81,4 74,5 78,6 82,6 0,6 0,0 1,5 0,2 1,4 1,7 1,0 23,4 19,4 8,8 5,5 10,3 7,2 5,8 8,4 7,6 9,2 8,4 7,2 7,4 4,2 3,4 4,9 4,5 4,0 3,4 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Bjertnes ST PB BA EL HS SS Prosent 14

15 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng BJERTNES Gjennomsnitts inn 3,96 4,08 4,03 4,05 4,06 4,01 4,15 Gjennomsnitts ut 3,96 4,02 3,95 3,99 3,99 3,96 4,11 Karakterutvikling 0,00-0,06-0,08-0,06-0,07-0,05-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg1 studieforberedende 4,29 3, ,74 3,22 23 Engelsk Vg2 yrkesfaglig 3,45 2,55 20 Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,17 3,44 18 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,94 2, ,46 2, ,94 1,94 18 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,86 3, ,80 3,05 81 Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,31 3, ,69 3,28 32 Norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Norsk sidemål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse bare for de elevene som har vært oppe til 3,27 2, ,17 2, ,43 2, ,39 2,13 23 LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Akershus - Vår 2013 Bjertnes - Vår 2013 Bjertnes - Vår 2012 Bjertnes Vår 2011 Bjertnes Vår 2012 Bjertnes Vår 2013 Bjertnes - Vår 2011 Akershus Vår 2013 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 15

16 BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjørkelangen tilbyr utdanningsprogrammene Design og Håndverk, Elektrofag, Idrettsfag, Helse- og oppvekstfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon og Påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 572, 78 pedagogisk ansatte og 21 andre ansatte. Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 9,5 dager og 24,1 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 78,4 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 76,2 mill. kr, det gir et forbruk på 97 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen arbeider godt og systematisk med analyse av egen virksomhet. De har et bevisst forhold til lederskap i form av virksomhetsplan og handlingsplan. Skolen har gode læringsresultater og positiv utvikling i antall som fullfører og består. Skolen har utviklet en felles praksis og gode kjøreregler for klasseledelse. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Øke utviklingen til med høy inntakssum. Arbeide aktivt for å unngå uønsket adferd i samarbeid med elevrådet. Aktivt samarbeid med kommune og næringsliv med tanke på en tilpasset opplæring på alle nivåer. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent BJØRKELANGEN 76,1 76,4 77,6 82,2 81,2 84,2 82,6 0,8 0,2 1,5 0,7 0,4 0,5 1,0 15,0 17,9 8,0 7,1 8,1 4,8 5,8 6,7 5,2 5,5 6,9 7,2 4,0 5,6 4,6 4,4 3,4 2,8 3,4 4,0 0,0 1,6 0,3 1,4 0,7 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Bjørkelangen ID ST PB DH EL HS SS TP Prosent 16

17 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng BJØRKELANGEN Gjennomsnitts inn 4,03 3,97 3,97 4,04 4,01 4,01 4,15 Gjennomsnitts ut 3,85 3,87 3,90 3,96 3,99 4,03 4,11 Karakterutvikling -0,19-0,09-0,07-0,08-0,02 0,02-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg1 studieforberedende 4,70 4,05 20 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til 3,75 3, ,59 2,33 46 generell studiekompetanse Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,89 3, ,71 3,23 80 Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,63 3, ,12 2,62 34 Norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse bare for de elevene som har vært oppe til 2,93 2, ,35 2,88 49 LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Tilbakemelding Akershus - Vår 2013 Bjørkelangen - Vår 2013 Bjørkelangen - Vår 2012 Bjørkelangen Vår 2011 Bjørkelangen - Vår 2011 Bjørkelangen Vår 2012 Bjørkelangen Vår 2013 Akershus Vår 2013 Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 17

18 BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bleiker tilbyr utdanningsprogrammene Tilrettelagt opplæring, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Restaurant og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering med formgivingsfag, Påbygging til generell studiekompetanse og Teknikk og industriell produksjon. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 438, 87 pedagogisk ansatte og 24 andre ansatte. Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 11,6 dager og 54,2 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 95,1 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 94,7 mill. kr, det gir et forbruk på 100 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen arbeider godt og systematisk med analyse og utvikling av egen virksomhet. Skolen arbeider aktivt med å etablere et positivt omdømme. Skolen har positiv utvikling i antall som fullfører og består. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Skolen skal fortsette å øke antall som fullfører og består. Skolen skal fokusere på klasseledelse, fraværsoppfølging, læringstrykk og vurdering. Skolen skal videreutvikle en god og funksjonell organisering av spesialundervisningen ved skolen. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent BLEIKER 60,9 67,8 61,2 70,3 65,7 73,7 82,6 2,8 0,7 3,3 0,5 1,7 0,0 1,0 26,1 22,4 13,4 12,2 13,0 6,4 5,8 13,9 11,4 12,3 12,9 7,2 10,2 9,1 8,1 5,3 7,4 7,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Bleiker MD ST PB EL HS MK RM SS TP Prosent 18

19 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng BLEIKER Gjennomsnitts inn 3,67 3,68 3,79 3,66 3,66 3,71 4,15 Gjennomsnitts ut 3,74 3,73 3,86 3,82 3,79 3,83 4,11 Karakterutvikling 0,07 0,05 0,07 0,16 0,13 0,12-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg2 yrkesfaglig 4,10 3,48 21 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til 2,91 2, ,47 1,77 30 generell studiekompetanse Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,89 3, ,79 3,14 14 Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,50 3,20 10 Norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Norsk sidemål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse bare for de elevene som har vært oppe til 3,55 3, ,49 2, ,12 2, ,03 2,67 39 LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Akershus - Vår 2013 Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Bleiker - Vår 2013 Bleiker Vår 2011 Bleiker - Vår 2012 Bleiker Vår 2012 Bleiker Vår 2013 Akershus Vår 2013 Bleiker - Vår 2011 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 19

20 DRØMTORP VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Drømtorp tilbyr utdanningsprogrammene Tilrettelagt opplæring, Helse- og oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel og Påbygging til generell studie-kompetanse. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 538, 73 pedagogisk ansatte og 34 andre ansatte. Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 13,6 dager og 17,4 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 85,5 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 85,3 mill. kr, det gir et forbruk på 100 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen oppnår gode læringsresultater. Skolen scorer høyt på bruk av digitale verktøy i opplæringen i undervisningsevalueringen. Skolen har utviklet gode samarbeidsarenaer for økt læringstrykk i organisasjonen. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Videreutvikle og implementere rutiner for fraværsoppfølging av. Utvikle vurderingspraksisen i forholdet mellom standpunkt og ser. Fortsette arbeidet med å redusere sykefraværet og arbeidsrelatert sykefravær. Bedre kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte og på tvers i organisasjonen. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent DRØMTORP 67,5 73,8 77,3 80,0 86,0 87,9 82,6 0,2 3,8 4,5 0,7 0,0 0,2 1,0 23,3 17,8 11,5 7,7 3,7 4,5 5,8 2,9 6,3 6,9 3,1 7,2 3,7 4,1 3,2 5,1 3,4 3,8 3,4 5,2 0,5 0,5 0,2 0,0 0,4 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Drømtorp PB HS MK SS Prosent 20

21 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng DRØMTORP Gjennomsnitts inn 3,84 3,89 3,92 3,97 4,09 4,07 4,15 Gjennomsnitts ut 3,79 3,92 3,88 4,06 4,14 4,14 4,11 Karakterutvikling -0,05 0,03-0,04 0,09 0,05 0,07-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg2 yrkesfaglig 4,15 3, ,54 3,08 13 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til 3,92 3, ,00 2,35 46 generell studiekompetanse Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,73 3,55 11 Norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Norsk sidemål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse bare for de elevene som har vært oppe til 3,79 3, ,78 3, ,33 2, ,67 3,04 49 LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Akershus - Vår 2013 Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Drømtorp - Vår 2013 Drømtorp Vår 2011 Drømtorp - Vår 2012 Drømtorp Vår 2012 Drømtorp Vår 2013 Akershus Vår 2013 Drømtorp - Vår 2011 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 21

22 DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Dønski tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag, Service og samferdsel, og Tilrettelagt opplæring. Skolen har 482, 67 pedagogisk ansatte og 15 andre ansatte. 7 fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Dønski i Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 8 dager og 58,1 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 68,5 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 69,5 mill. kr, det gir et forbruk på 101 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen lykkes med faglig veiledning (jf. Elevundersøkelsen). Skolen arbeider forebyggende mot mobbing. Skolen har redusert sykefraværet i personalet. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Økonomi: Sikre at skolens drift er i tråd med tildelt budsjettramme. Fortsette arbeidet med å øke andelen som fullfører og består. Sikre at kompetanseutviklingstiltak styrker klasseledelsen og gir bedre kvalitet på praksis i klasserommet. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent Dønski 69,4 75,7 74,2 71,2 77,4 76,7 82,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 1,0 27,5 20,6 13,6 13,2 9,2 12,2 5,8 9,2 12,1 9,9 7,3 7,2 3,2 3,3 2,5 3,3 3,5 3,8 3,4 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Dønski ID ST SS Prosent 22

23 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Dønski Gjennomsnitts inn 3,90 3,81 3,84 3,76 3,75 3,83 4,15 Gjennomsnitts ut 3,81 3,81 3,72 3,78 3,82 3,78 4,11 Karakterutvikling -0,10 0,00-0,12 0,02 0,07-0,05-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg1 studieforberedende 3,88 2, ,90 3,20 10 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,73 2,18 11 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,34 2, ,34 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,40 3, ,50 2,87 38 bare for de elevene som har vært oppe til LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Akershus - Vår 2013 Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Dønski - Vår 2013 Dønski Vår 2011 Dønski - Vår 2012 Dønski Vår 2012 Dønski Vår 2013 Akershus Vår 2013 Dønski - Vår 2011 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 23

24 EIDSVOLL VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Eidsvoll tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Service- og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Idrettsfag, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Påbygging til generell studiekompetanse og Tilrettelagt opplæring. Skolen har 662, 86 pedagogisk ansatte og 33 andre ansatte. Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 7,3 dager og 37,4 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 106,3 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 99,2 mill. kr, det gir et forbruk på 93 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen deltar i hospiteringsprosjektet «Yrkesretting». Skolen har i ulike undersøkelser gode resultater på spørsmål om klasseledelse og faglig veiledning. Skolen har gode resultater på medarbeiderundersøkelsen. Skolen har gode krise- og beredskapsplaner. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Økonomi: Utarbeide plan for bruk av alle tildelte budsjettmidler (både rammebudsjettet og overførte midler). Operasjonalisere skolens mål for den enkelte avdeling, slik at det fremgår hva det enkelte utdanningsprogram skal bidra med for at skolens samlede mål om 80 prosent fullført og bestått nås. Øke fokuset på tilpasset opplæring fremfor spesialundervisning. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent eidsvoll 78,5 81,2 74,8 75,8 75,8 79,9 82,6 0,2 1,8 2,3 0,2 2,7 0,0 1,0 15,5 11,8 11,4 11,8 9,2 7,1 5,8 6,8 8,1 7,4 8,8 7,2 5,8 5,2 4,7 4,1 4,7 4,2 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Eidsvoll ID ST PB BA EL HS SS TP Prosent 24

25 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng eidsvoll Gjennomsnitts inn 3,94 3,94 3,96 3,94 4,00 3,88 4,15 Gjennomsnitts ut 3,93 3,88 3,96 3,97 4,02 3,80 4,11 Karakterutvikling -0,01-0,06 0,00 0,02 0,02-0,08-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg1 studieforberedende 4,21 3,21 14 Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 2,90 3, ,18 2,27 11 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 2,54 2, ,80 1,80 15 Norsk Vg2 yrkesfaglig 2,91 2,91 11 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,69 3, ,83 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,63 2, ,63 2,82 49 Norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Norsk sidemål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse bare for de elevene som har vært oppe til 3,74 2, ,63 2, ,50 2, ,42 1,92 12 LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Akershus - Vår 2013 Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Eidsvoll - Vår 2013 Eidsvoll Vår 2011 Eidsvoll - Vår 2012 Eidsvoll Vår 2012 Eidsvoll Vår 2013 Akershus Vår 2013 Eidsvoll - Vår 2011 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 25

26 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Eikeli tilbyr utdanningsprogrammene Service og samferdsel, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 404, 46 pedagogisk ansatte og 6 andre ansatte. 5 fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Eikeli i Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 13,6 dager og 34,7 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 50,1 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 50,4 mill. kr, det gir et forbruk på 101 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen har god økonomistyring. Skolen har få som avbryter opplæringen. Skolen jobber systematisk med skoleutvikling bl.a. via CAF. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Skolen skal øke fullført- og beståttprosenten til 87,5. Skolen skal sikre positiv utvikling. Skolen skal videreutvikle et godt arbeidsfellesskap i personalet. Skolen skal videreutvikle en hensiktsmessig kompetanseplan som er i tråd med skolens målsetting. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent EIKELI 79,2 83,1 84,5 80,9 81,1 87,0 82,6 0,6 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 1,0 17,6 14,6 8,9 10,9 8,0 8,4 5,8 6,2 7,3 5,3 3,6 7,2 2,5 2,2 0,4 0,9 2,3 1,0 3,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Eikeli ST PB SS Prosent 26

27 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng EIKELI Gjennomsnitts inn 4,23 4,05 4,03 3,98 3,93 3,89 4,15 Gjennomsnitts ut 4,07 3,89 3,96 3,95 3,83 3,84 4,11 Karakterutvikling -0,16-0,16-0,07-0,03-0,10-0,05-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Skoleår Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 3,55 3,27 11 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 2,42 2, ,65 3, ,69 2,81 16 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,32 3, ,47 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,25 3, ,22 2,70 37 Norsk hovedmål Vg3 påbygging til generell studiekompetanse bare for de elevene som har vært oppe til 3,08 2, ,96 2,41 27 LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Akershus - Vår 2013 Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Eikeli - Vår 2013 Eikeli Vår 2011 Eikeli - Vår 2012 Eikeli Vår 2012 Eikeli Vår 2013 Akershus Vår 2013 Eikeli - Vår 2011 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Eikeli hadde så lav svarprosent vår 2011 at dataene ikke kan presenteres. 27

28 FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Frogn tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Tilrettelagt opplæring. Skolen har 673, 84 pedagogisk ansatte og 15 andre ansatte. En elev fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Frogn i Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 8,1 dager og 20,1 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 91,9 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 89,3 mill. kr, det gir et forbruk på 97 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen har god økonomistyring. Det er høy trivsel og godt læringsmiljø ved skolen. Skolen har en god kompetanseplan. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Øke antall som gjennomfører og består og redusere frafallet. Videreutvikle kontaktlærerrollen med systematisk oppfølging av elevenes fravær og utvikling. Fortløpende evaluere og vurdere de tiltakene som settes inn. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent FROGN 70,9 80,8 82,7 79,9 87,3 87,4 82,6 1,2 1,7 2,3 0,9 1,3 0,3 1,0 24,1 15,8 5,3 6,1 5,2 7,0 5,8 7,0 10,1 3,8 3,7 7,2 3,7 1,7 2,6 3,0 2,2 1,5 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Frogn ID ST SS Prosent 28

29 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng FROGN Gjennomsnitts inn 4,15 4,10 4,12 4,13 4,16 4,18 4,15 Gjennomsnitts ut 3,92 3,90 3,97 3,99 3,98 4,08 4,11 Karakterutvikling -0,23-0,21-0,16-0,14-0,18-0,10-0,04 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår Engelsk Vg1 studieforberedende 4,20 3, ,95 4,55 20 Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,70 4, ,50 2,50 10 Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 3,85 2, ,65 2,95 20 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,83 3, ,53 2,87 15 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,27 3,36 11 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,71 3, ,74 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,49 3, ,62 3,38 68 bare for de elevene som har vært oppe til LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Akershus - Vår 2013 Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Frogn - Vår 2013 Frogn Vår 2011 Frogn - Vår 2012 Frogn Vår 2012 Frogn Vår 2013 Akershus Vår 2013 Frogn - Vår 2011 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 29

30 HOLMEN GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Holmen tilbyr tilrettelagt opplæring innen utdanningsprogrammene Design og håndverk, Restaurant og matfag, Service og samferdsel og Studiespesialisering. Skolen har 70, 41 pedagogisk ansatte og 5 andre ansatte. Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 16 dager og 23,9 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 32,4 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 32,7 mill. kr, det gir et forbruk på 101 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Elevenes læringsmiljø. Medarbeidernes arbeidsmiljø. Skolens virksomhetsplan og kompetanseplan. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Skolen skal fokusere på elevenes faglige utfordringer. Skolen skal fortsette arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing. Skolen skal øke lærernes kompetanse innen IKT, klasseledelse og vurdering. Skolen skal bidra til registering og rapportering på som fullfører og består. Gjennomføring og læringsresultat Skolen har utelukkende tilrettelagt opplæring som ikke er inkludert i statistikken for gjennomføring og læringsresultat. LÆRINGSMILJØ Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Trivsel med lærerne Sosial trivsel Faglig veiledning Akershus - Vår 2013 Holmen - Vår 2013 Holmen - Vår 2012 Holmen Vår 2011 Holmen Vår 2012 Holmen - Vår 2011 Holmen Vår 2013 Akershus Vår 2013 Tilbakemelding Mestring Arbeidsro Regler på skolen 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 30

31 Foto: istockphoto 31

32 HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Hvam tilbyr utdanningsprogrammene Naturbruk, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Tilrettelagt opplæring. Skolen har 334, 70 pedagogisk ansatte og 53 andre ansatte. Elevene ved skolen hadde i gjennomsnitt 10,3 dager og 34,9 timer fravær. Skolens regulerte budsjett for 2012 var på 92,7 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 92,5 mill. kr, det gir et forbruk på 100 prosent. Det er gjennomført styringsdialog ved skolen Følgende er hentet fra protokollen: Forhold som fungerer godt: Skolen har dekket opp det økonomiske underskuddet fra For 2011/12 har skolen gode læringsresultater på påbygg. Skolen har en positiv utvikling når det gjelder sykefraværet. Forhold som virksomheten skal arbeide videre med: Øke bruken av digitale verktøy i opplæringen. Fortsette arbeidet med å utvikle arenaer for samarbeid og felles pedagogisk refleksjon. Tydeliggjøre prioriteringer i kompetanseutviklingsarbeidet ved skolen. Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Prosent hvam 81,5 81,4 82,2 77,9 79,2 82,9 82,6 0,0 0,0 1,7 3,5 1,6 1,3 1,0 11,1 11,4 6,8 8,1 10,1 5,2 5,8 5,5 5,3 4,6 5,5 7,2 6,0 5,5 3,4 4,9 4,6 3,9 3,4 1,3 1,7 0,3 0,4 0,0 1,3 0,1 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Hvam ID PB MK NA Prosent 32

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 07.03.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 07.03.2018 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 2/18 Tittel

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 100/13

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato:

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 30.01.2019 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.01.2019 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr Tittel PS 1/19 timer i

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2017 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET 2016-2017 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING Skoleåret 2014-2015 1 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 135 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 918 elevplasser skoleåret

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal Gjennomføringsbarometeret April 2011 Møre og Romsdal Indikatorer for måloppnåelse i Ny Giv-prosjektet Overgang fra 10. trinn til videregående opplæring Andel av elevene i 10. trinn høsten 2009 som er elever

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

Fylkestinget i Oppland Desember 2015

Fylkestinget i Oppland Desember 2015 Fylkestinget i Oppland Desember 2015 Tilstandsrapport for vidaregåande opplæring Tilstandsrapporten 2015 13-10 i Opplæringsloven "Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2018 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn, Roald Amundsen, Ski Kunst,

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Videregående opplæring - Muligheter og utfordringer. Oppland fylkeskommune Jørn Olav Bekkelund

Videregående opplæring - Muligheter og utfordringer. Oppland fylkeskommune Jørn Olav Bekkelund Videregående opplæring - Muligheter og utfordringer Oppland fylkeskommune Mulighetenes Jørn Olav Bekkelund Oppland 09.2018 Sluttere Gjennomføring Mangel på læreplasser Ny yrkesfag struktur Fagfornyelsen

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2016-2017 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag.

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. Søkertall til videregående 2018-19 Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.03.2018 Du finner alle søkertallene fordelt

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

6. Utdanning og oppvekst

6. Utdanning og oppvekst 6. Utdanning og oppvekst Kunnskap om utdanning og om utdanningsnivået i Hedmark er avgjørende i arbeidet for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i fylket. Det er mange og

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS VURDERING OG LÆRING 2 Akershus fylkeskommune VURDERING OG LÆRING 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL Kart: Atrium Design EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte

Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte Foresattemøte, 10.trinn Velkommen alle foresatte Skoleåret 2017-2018 Onsdag 13.september, 18.00 20.00 Jørgen Ramsdal- avdelingsleder Agenda 18.00 ca.18.30: Informasjon fra avdelingsleder Ca.18.30 20.00:

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

SKOLEÅRET Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus

SKOLEÅRET Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 15-1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN JESSHEIM NITTEDAL 3 GJERDRUM 3 NES SØRUM BÆRUM 7 9 5 1 11 1 SANDVIKA 3

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 17/15 Tilstandsrapport

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2018-2019 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 15.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Fraværsutvikling Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Infomøte for foresatte om VGO 27. oktober

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus RAPPORT Tilstandsrapport for videregående opplæring i Skoleåret 1-17 1.1.17 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 3 3 NES SØRUM OSLO BÆRUM 7 9 5 1 11 SANDVIKA

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Persbråten vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN 9.10.2014 1 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Datainnsamling om voksne i videregående opplæring

Datainnsamling om voksne i videregående opplæring Datainnsamling om voksne i videregående opplæring Liedutvalget om videregående opplæring har behov for pålitelige data om voksne til utvalgets første utredning som leveres 10. desember 2018. Vi håper derfor

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012

Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012 Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012 For skoleåret 2010/11 Buskerud fylkeskommune E ksempler på god pedagogisk praksis er det mange av i Buskerud. De er som diamanter. Diamanter har den egenskapen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Når du har fylt 15 år, velger og søker du selv videregående utdanning Inntak på Vg1 på ett

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag 19.12.2018 Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Når du har fylt 15 år, velger og søker du selv videregående utdanning Inntak

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer