Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012"

Transkript

1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0

2 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM SANDVIKA ASKER NESODDEN 6 OPPEGÅRD SKEDSMO 6 LILLESTRØM 8 7 FET RÆLINGEN LØRENSKOG ENEBAKK AURSKOG HØLAND FROGN ÅS 9 7 SKI 8 VESTBY Asker og Bærum. Asker videregående skole. Bleiker videregående skole. Holmen grunn- og videregående skole. Nesbru videregående skole. Dønski videregående skole 6. Eikeli videregående skole 7. Nadderud videregående skole 8. Rosenvilde videregående skole 9. Rud videregående skole 0. Sandvika videregående skole. Stabekk videregående skole. Valler videregående skole Follo. Drømtorp videregående skole. Frogn videregående skole. Nesodden videregående skole 6. Roald Amundsen videregående skole 7. Ski videregående skole 8. Vestby videregående skole 9. Ås videregående skole Romerike 0. Bjertnes videregående skole. Bjørkelangen videregående skole. Eidsvoll videregående skole. Hvam videregående skole. Jessheim videregående skole. Kjelle videregående skole 6. Lillestrøm videregående skole 7. Lørenskog videregående skole 8. Mailand videregående skole 9. Nannestad videregående skole 0. Nes videregående skole. Rælingen videregående skole. Skedsmo videregående skole. Strømmen videregående skole. Sørumsand videregående skole

3 FORORD Tilstandsrapporten for videregående opplæring skal gi fylkestinget, som ansvarlig skoleeier, kunnskap om opplæring i fylkeskommunes regi. Kapittel gir informasjon om fylket som helhet. Dette kapittelet kan også sees på som en leseveiledning for resten av rapporten. De ulike datagrunnlagene blir beskrevet i dette kapitlet. Kapittel presenterer data for fylkeskommunens videregående skoler. Kapittel omhandler opplæring i bedrift og kapittel omhandler voksenopplæringen i. Formålet med tilstandsrapporten er todelt. På den ene siden skal fylkestinget få en detaljert og samlet oversikt over styringsdataene i henhold til mål og resultatkrav i økonomiplanen. De målene og resultatkravene som denne rapporten behandler, er defor gjengitt. I tillegg skal fylkestinget få presentert utfyllende data om elevenes/lærlingenes gjennomføring, læringsresultater og læringsmiljø. Kunnskapsdepartementet etablerte i 00 et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Prosjektet har fått navnet Ny GIV, og indikatorer fra prosjektet blir omtalt i rapporten. Alf Skaset Fylkesdirektør for videregående opplæring Foto: Morten Brun

4 INNHOLD Forord Mål og resultatkrav Begreper og forkortinger. Videregående opplæring i 6. VIDEREGÅENDE SKOLER ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE Bjertnes videregående skole Bjørkelangen videregående skole 6 Bleiker videregående skole 8 Drømtorp videregående skole 0 Dønski videregående skole Eidsvoll videregående skole Eikeli videregående skole 6 Frogn videregående skole 8 Holmen grunn- og videregående skole 0 Hvam videregående skole Jessheim videregående skole Kjelle videregående skole 6 Lillestrøm videregående skole 8 Lørenskog videregående skole 0 Mailand videregående skole Nadderud videregående skole Nannestad videregående skole 6 Nes videregående skole 8 Nesbru videregående skole 0 Nesodden videregående skole Roald Amundsen videregående skole Rosenvilde videregående skole 6 Rud videregående skole 8 Rælingen videregående skole 60 Sandvika videregående skole 6 Skedsmo videregående skole 6 Ski videregående skole 66 Stabekk videregående skole 68 Strømmen videregående skole 70 Sørumsand videregående skole 7 Valler videregående skole 7 Vestby videregående skole 76 Ås videregående skole 78. OPPLÆRING I BEDRIFT 80. OPPLÆRING ORGANISERT FOR VOKSNE 8 VEDLEGG 8 Oppegård videregående skole har skiftet navn til Roald Amundsen videregående skole

5 MÅL OG RESULTATKRAV Kvalitetsmål for perioden 0 Resultatkrav Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/ lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse..7 et hevinger av lærekontrakter og opplærings-kontrakter overstiger ikke 8 prosent av det totale antallet kontrakter (mot 8, prosent i, 9, prosent i 008 og 8,9 prosent i 007). Andelen søkere som fylkesrådmannen v/avdeling for videregående opplæring formidler til læreplass økes fra 6, () til 67 prosent. Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner og næringsliv. Alle med fullført og bestått, som søker læreplass og opplæringskontrakter i helsearbeiderfaget skal få dette. Kvalitetsmål for perioden 0 0 Resultatkrav 0 Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/ lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse. Andelen som fullfører og består økes fra 79, prosent (resultatet i 00) til 8 prosent. Andelen på studiespesialisering som fullfører og består økes fra 8, prosent (resultatet i 00) til 8,0 prosent. Andelen på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består økes fra 76, prosent (resultatet i 00) til 79 prosent. skolen innehar nødvendig faglig kompetanse slik at elevene får best mulig læringsutbytte..6 Det er satt i gang tiltak på alle skoler for å øke kompetansen og forståelsen for vurdering som redskap for læring. Flere voksne med minoritetsbakgrunn skal få norskopplæring og flere voksne med rett skal få yrkesfaglig opplæring. Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner og næringsliv Det skal være nulltoleranse mot mobbing i -skolen. Grunnskole som får tilbud om å ta fag på videregående nivå skal økes fra (skoleåret 0) til 0 (skoleåret 00 ).. Alle videregående skoler deltar i forebyggende/holdningsskapende program. Begreper og forkortinger Følgende forkortinger blir brukt i denne rapporten: Utdanningsprogram KODE BESKRIVELSE ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama ST Studiespesialisering PB Påbygging til generell BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og sosialfag MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel TP Teknikk og industriell produksjon Trinn Vg Videregående trinn Vg Videregående trinn Vg Videregående trinn

6 . Videregående opplæring i Dataene som blir presentert i denne tilstandsrapporten, er hentet fra ulike kilder. Kildene blir presentert i dette kapittelet. Dataene er bearbeidet i fylkeskommunen sentralt, og skolene har hverken rapportert eller kommentert spesielt for denne rapporten. For å gi en beskrive av skolene, har vi tatt med litt bakgrunnsstoff om hver skole. Gjennomføring og resultater varierer mellom de ulike utdanningsprogrammene. Skolenes utdanningsprogram er derfor tatt med i rapporten. er hentet fra fylkets inntaks- og formidlingssystem, VIGO. For skoleåret hadde skolene i 0 7. Det er 8 flere enn året før. elevplasser var 99. Ved de videregående skolene i var det 06 pedagogisk ansatte og 8 ansatte i andre stillinger. andre ansatte varierer veldig fra skole til skole. Dette skyldes at skolene er ulikt organisert, og at denne gruppen inneholder alt fra renholdere og kantinemedarbeidere, til kontorpersonale og elevassistenter. Disse dataene er hentet fra økonomisystemet Agresso. I Kunnskapsløftet har mulighet til å ta fag på et høyere nivå enn det de faktisk går på. Skoleåret har 8 grunnskole fått tilbud om å forsere fag i våre videregående skoler. 6 sluttet imidlertid underveis i skoleåret. Det er i hovedsak engelsk og matematikk som blir tilbudt, og de elevene som gjennomfører opplæring oppnår gode resultater. 8 prosent av de som fikk i fagene, fikk eller bedre. Universitetet i Oslo (UiO) har etablert en ordning med universitetsskoler. Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid lektorprogrammet ved UiO har innledet med ungdoms- og videregående skoler i Oslo og. Målet er å heve kvaliteten på lektorutdanningen, slik at skolene sikres høyt kompetente lærere. Universitetsskolene skal ta i mot studenter i praksis i alle deler av utdanningen, være medveiledere på masteroppgaver samt være åpne for at studentene utfører små forskningsprosjekter. Skolene vil få tilbud om kompetansehevende kurs, fagdager og veilederutdanning. Fem av fylkets videregående skoler ble i desember plukket ut til å være universitetsskole. Alle skolene skal ha en temaprofil som skolen skal jobbe etter. Skolenes temaprofil er presentert. For å gi et inntrykk av skolens størrelse, er det i tillegg til antall og ansatte tatt med tall som viser skolenes økonomi. Disse tallene er tidligere presentert i egen sak for fylkestinget. Skolenes regulerte budsjett for var på kroner, regnskapet viser et forbruk på kroner. Det gir et forbruk på 98,8 prosent, eller et mindreforbruk på, prosent. Ny GIV Kunnskapsdepartementet etablerte i 00 et treårig prosjekt for å øke Gjennomføringen I Videregående opplæring. Prosjektet har fått navnet Ny GIV. Ved oppstart av Ny GIV ble det satt nasjonale mål for fire indikatorer. For indikatoren «Fullført og bestått etter fem år» er det nasjonale målet å øke denne gjennomføringen fra 69 prosent for de som startet i videregående opplæring i 00, til 7 prosent for de som startet i videregående opplæring i 00. Gjennomføring innen fem år, etter årstall for påbegynt videregående opplæring 00 % 90 % 80 % 70 % 60 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Gjennomføring innen fem år, e/er årstall for påbegynt videregående opplæring Nasjonalt Ikke bestå> Fortsa> i videregående opplæring e>er år Fullført på mer enn normert Id Fullført på normert Id 6

7 Nasjonalt viser tallene at gjennomføringen er økt fra 69 for 00-kullet til 70 prosent for 006-kullet. For har gjennomføringen økt fra 7 prosent for 00-kullet til 7 prosent for 006-kullet, som er de sist tilgjengelige tallene. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Overganger Siden indikatoren over viser gjennomføring først etter fem år, ble det behov for å følge utviklingen til elevene på et tidligere tidspunkt. Det ble derfor etablert nye indikatorer. For indikatoren «Overgang» ble det satt nasjonale mål. Overgang fra Vg til Vg skal økes med prosentpoeng i 0, fra 8,8 prosent i 00. Overgang fra Vg til Vg/lære skal økes med prosentpoeng i 0, fra 79,9 prosent i 00. Overgang fra Vg til /lære skal økes med prosentpoeng i 0, fra 70,8 prosent i 00. Overgang vil i denne sammenheng si de som har hatt ordinær progresjon fra et skoleår til det neste, og årstallet refererer seg til det året overgangen har skjedd. De elevene som ikke har hatt ordinær progresjon har enten gått om igjen på samme eller lavere nivå, eller de er ikke i videregående opplæring i år to. Ved overgang fra Vg til lære, ser man på de som har fått lærekontrakt innen. oktober. Noen får lærekontrakt etter. oktober, så denne overgangen vil ofte vise et litt for lavt tall. Ordinær progresjon fra Vg vil si at elevene har fullført og bestått (Vg) med vitnemål. I tillegg kommer de lærefagløpene som har tre år i skole pluss ½ år i lære. Det er bare overgang innen/fra skole som er med her. Indikatorer for læretiden er ikke utarbeidet enda. Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Nasjonalt Nasjonalt Nasjonalt Figuren viser at for ligger over det nasjonale nivået for alle trinnene, men det er bare overgang fra Vg som viser en økning fra null-punktet som er 00. Tallene er hentet fra Skoleporten. Gjennomføring For å beskrive gjennomføring, har vi benyttet data fra VIGO. Dette er data som leveres til Statistisk sentralbyrå/ Utdanningsdirektoratet, og blir dermed brukt til offisiell statistikk. Karakterutvikling og gjennomføring varierer mye mellom de ulike utdanningsprogrammer. Hvilket utdanningsprogram de ulike skolene i tilbyr varierer også. Karakterutvikling og gjennomføring vil dermed variere mellom skolene. 7

8 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram Fullført og bestått 77, 78, 79, 79, 8, 80,8 Holder på,,,0,, Ikke bestått 8,0 6,6 8,9 7, 7,7 Mangler grunnlag 6, 7,0 6,6 Avbrutt opplæring,,,8,,, Alternativ opplæringsplan 0, 0, 0, 0, 0, 0, Andelen som har fullført og bestått har gått noe ned, mens andelen som har sluttet i løpet av året har gått noe opp i forhold til året før. Andel fullført og bestått i prosent Utdanningsprogram Studieforberedende 8, 8, 8,6 8, Yrkesfaglige 7,9 76, 78, 78, Totalt 79, 79, 8, 80,8 Det er større andel som fullfører og består de studieforberedende utdanningsprogrammene enn de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og for begge grupper har det vært en liten nedgang i. Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret us TP TP SS SS M RM A NA MK K HS S EL EL DH H BA A PB B ST MD ST ID D ID Fullført og Fullført beståe og beståe Holder på Holder på Ikke beståe Ikke beståe Mangler grunnlag Mangler grunnlag AvbruE opplæring AvbruE opplæring AlternaMv opplæringsplan AlternaMv opplæringsplan Figuren viser at det er stor forskjell mellom de ulike utdanningsprogrammene. Mens bare 7 prosent av elevene på Restaurant- og matfag fullførte og besto, var andelen for Musikk, dans og dramaelevene 86, prosent. Påbygging til generell er et programområde på Vg for som har gått to år på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er et år med mange teoretiske fag, og mange av elevene sliter med å bestå dette programområdet. Bare 7, prosent fullførte og besto dette programområdet i. Elever som gikk på Vg hadde høyest andel fullført og bestått. Hele 8,9 prosent har bestått dette trinnet. 8

9 Læringsresultat Indikatorene for læringsresultater er også hentet fra VIGO. Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Gjennomsnitts inn,,,,,, Gjennomsnitts ut,0,0,07,07,08,0 Karakterutvikling -0, -0,0-0,08-0,0-0,0-0,0 Totalt sett endrer snittet seg lite fra år til år, for de elevene som fullfører. Men utviklingen har vært noe mindre negativ de to siste skoleårene. Til skoleåret var det elevene som startet på Vg Musikk, dans og drama som hadde det høyeste snittet da de startet. Snittet her var på,6. Elevene som gikk Vg Teknikk og industriell produksjon er den gruppen som kom inn med det laveste snittet. Denne gruppen, sammen med Bygg og anleggsteknikk Vg, klarte imidlertid å øke snittet sitt mest. Karaktersnittet for disse økte med henholdsvis 0,9 og 0,0 poeng. Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår 0 00 Engelsk Vg studieforberedende,, 9,7,8 Engelsk Vg yrkesfaglig,7,,8, Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,9,8 7,0,67 0 Matematikk praktisk Vg påbygging til generell Matematikk teoretisk Vg påbygging til generell,8, ,70,90 0,,8 8 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,, 00,8,7 77 Matematikk teoretisk Vg studieforberedende,9,0,00, Matematikk praktisk Vg studieforberedende,66,79 89,80,0 Norsk Vg yrkesfaglig,6,8 8,, 89 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,89,8 8,7, 99 Norsk sidemål Vg studieforberedende,6, 8,8,98 99 Norsk hovedmål Vg påbygging til generell Norsk sidemål Vg påbygging til generell,,80 79,96 Det blir gitt er både i standpunkt og til. Men alle elevene er ikke oppe til i alle fag. I de fleste fag blir bare deler av elevgruppa trukket ut for å ha. I denne rapporten har vi tatt med er for som har vært oppe til skriftlig i fellesfag. I tillegg er det tatt med standpunkter for de samme elevene. Gjennomsnittlig standpunkter som er gjengitt i rapporten er altså standpunkt bare for de elevene som har vært oppe til. Tabellen viser at gjennomsnittlig s er lavere enn gjennomsnittlig standpunkt i alle disse fellesfagene. Hvis det har vært færre enn 0 oppe til i et fag på en skole, er ikke er for faget tatt med i denne rapporten. 9

10 Læringsmiljø fylkeskommune har flere undersøkelser som kan brukes til å sjekke ut elevenes læringsmiljø. Både Kvalitetsundersøkelsen og Elevundersøkelsen blir presentert i denne rapporten. Skolene gjennomfører i tillegg Undervisningsevaluering. De videregående skolene anser undervisningsevalueringen i det store og hele som et viktig verktøy for utvikling av den enkelte lærer og nyttig bidrag til utvikling av skolen som organisasjon. Flere av elevrådsrespondentene svarer at undervisningsevalueringen i stor grad er med på å bevisstgjøre den enkelte elev på eget læringsarbeid. Plasstillitsvalgte er den gruppen blant respondentene som uttrykker minst nytte av undervisningsevalueringen i forhold til de ressurser som brukes på denne undersøkelsen. Blant rektorene påpekes det at offentliggjøringen av resultater på skolenivå kan ha en uheldig slagside med tanke på det utvalget av klasser/grupper som den enkelte skolen plukker ut til å svare på undervisningsevalueringen. Resultatene fra undersøkelsen blir ikke gjengitt i denne rapporten. Kvalitetsundersøkelsen fylkeskommune har utarbeidet en egen Kvalitetsundersøkelse som gjennomføres hvert år. Denne undersøkelsen er det Vg-, lærere og ledelse som besvarer. Undersøkelsen bygger på fylkets Kvalitetsbeskrivelse, og er utformet som påstander informantene skal ta stilling til. Svaralternativene er en skala fra til, hvor står for «helt enig» (i påstanden) og står for «helt uenig». Svarene fra påstandsnivå er aggregert opp og gir svar på kvalitetsmålnivå i Kvalitetsbeskrivelsen. Snittverdier for kvalitetsmålnivå er presentert i denne rapporten. Påstandene bak hvert kvalitetsmål er presentert i vedlegget. Svarprosenten for Kvalitetsundersøkelsen 0 var på 7 prosent for elevene, 8 prosent for lærerne og 9 prosent for ledelsen. Noen skoler har lavere svarprosent for enkelte grupper. Hvis svarprosenten har vært under 0 prosent for en gruppe, er dette kommentert.,, Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Vår,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Vår Klasseledelse er viktig for læringsmiljøet. Lærerne svarer høyere på skalaen enn elevene på at de er tydelige ledere. Men det er ikke uvanlig at selvrapportering er mer positiv en andres vurdering av samme tema. Figuren viser at det ikke har vært noen endring fra til 0 for noen av gruppene. For at skal vite hva de blir målt etter i skolearbeidet, er det viktig at og lærere har felles forståelse av vurderingskriteriene. Både og lærere sier seg enige i at de har felles forståelse, men figuren viser at lærerne svarer høyere på skalaen enn det elevene gjør. Vurdering for læring er et av satsingsområdene og et fast tema i fylkeskommunens fagnettverk. I tillegg blir skolenes arbeid med vurdering som redskap for læring fulgt opp i fylkesrådmannens styringsdialog med skolene. Fylkeskommunen deltar i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring» med fem videregående skoler og fire opplæringskontor/ lærebedrifter innenfor bilfag. Satsingen «Vurdering for læring» er en oppfølging av prosjektet «Bedre vurderingspraksis» som ble avsluttet våren. Elevundersøkelsen Utdanningsdirektoratet har i flere år gjennomført en nasjonal undersøkelse for i Vg (Elevundersøkelsen). I denne undersøkelsen er svarskalaene litt forskjellig fra spørsmål til spørsmål, men på indeksnivå, som er presentert i denne rapporten, kan skalaen transformeres til en skala som går fra til, hvor er mest positivt og er mest negativt. Spørsmålene 0

11 og svaralternativene er presentert i vedlegget. Noen av spørsmålene i undersøkelsen er frivillige. Hvis skolen ikke har inkludert disse spørsmålene, vil det framkomme som manglende data. Svarprosenten for Elevundersøkelsen var i 0 på 77 prosent. Hvis svarprosenten for en skole har vært lavere enn 0 prosent, er dette kommentert. Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring - Vår 0 - Vår - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro Nasjonalt - Vår 0 Nasjonalt - Vår Nasjonalt - Vår 00 Faglig veiledning,, Figuren viser at nivået på svarene for varierer lite fra det nasjonale nivået. Og for de fleste indeksene har det vært små endringer fra 00 til 0. Indeksen mobbing viser om elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Høy verdi betyr at det er liten forekomst av mobbing. Fravær av mobbing er viktig for trivsel på skolen, og for læringsmiljøet til den enkelte. Figuren viser at det er noe mobbing ved våre skoler. Det skal være nulltoleranse mot mobbing i skolene. Skolene tar selv tak i de utfordringene som er spesielle ved hver enkelt skole og jobber med skolemiljøet ut fra sin egenart og pedagogiske forankring. Skolene jobber aktivt og systematisk for å forebygge og bekjempe all krenkende adferd på skolen. Indeksen trivsel med lærerne viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Det har vært en positiv utvikling for denne indeksen de tre siste årene og mange svarer at de trives med læreren. Indeksen mestring viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Endringene i svarene er minimale de siste tre årene. Indeksen motivasjon viser elevenes generelle motivasjon for skolearbeid. Den inkluderer ulike mål på motivasjon som interesse og lærelyst. Motivasjon er viktig for at elevene skal kunne lære, og figuren viser at mange er motivert for å lære. Indeksen arbeidsro viser i hvilken grad elevene sier at de blir forstyrret av andre og at det er arbeidsro i timene. Flertallet sier det er arbeidsro i timene, men det er også en del som er uenig i dette. Indeksen faglig veiledning viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Indeksen viser at flere enn forrige år sier de får god veiledning, men fortsatt er det nesten like mange som mener at de ikke får slik veiledning.

12 . VIDEREGÅENDE SKOLER ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE Informasjon om skolen Asker tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag og Tilrettelagt opplæring. Skolen har 6, 7 pedagogisk ansatte og 9 andre ansatte. fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Asker i. Skolen har status som universitetsskole. Temaprofil: Kunnskap Trivsel Muligheter Skolens regulerte budsjett for var på 6, mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 6,0 mill. kr, det gir et forbruk på 0 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Asker Fullført og bestått 88,7 90, 89,7 9, 89,7 80,8 Holder på,,,,,, Ikke bestått 8, 8,,,,7 7,7 Mangler grunnlag 6,,7,0 6,6 Avbrutt opplæring,6 0, 0, 0,0,, Alternativ opplæringsplan 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Ås Asker TP HS EL ST DH PB ID ST ID Fullført og bestå< Fullført og beståb Holder på Holder på Ikke bestå< Ikke beståb Mangler grunnlag Mangler grunnlag Avbru< opplæring AvbruB opplæring AlternaFv opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan

13 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Asker Gjennomsnitts inn,7,6,6,8,7, Gjennomsnitts ut,7,9,6,0,8,0 Karakterutvikling -0,9-0, -0,6-0,08-0,09-0,0 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår 0 00 Engelsk Vg studieforberedende,9,6 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,9,69 9,6,9 9 Norsk sidemål Vg studieforberedende 9,8 90, 0 7 bare for de elevene som har vært oppe til LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere, Asker Vår 0 Asker Vår Asker Vår 00 Vår,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Asker Vår 0 Asker Vår Asker Vår 00 Vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Asker - Vår 0 Asker - Vår Asker - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro - Vår 0 - Vår - Vår 00 Faglig veiledning,,

14 BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjertnes tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Påbygging til generell. Skolen har 7, 6 pedagogisk ansatte og andre ansatte. Temaprofil: Utfordringer Opplevelser Samhold Skolens regulerte budsjett for var på 60,7 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 6,8 mill. kr, det gir et forbruk på 0 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Bjertnes Fullført og bestått 68,6 76, 77,8 8, 7, 80,8 Holder på 0,6 0,0, 0,,, Ikke bestått, 9, 8,8, 0, 7,7 Mangler grunnlag 8, 7,6 9, 6,6 Avbrutt opplæring 7,,,,9,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Bjertnes Ås SS TP HS HS EL EL BA DH PB PB ST ST ID Fullført Fullført og beståb og beståa Holder på Holder på Ikke beståa Ikke beståb Mangler grunnlag Mangler grunnlag AvbruA opplæring AvbruB opplæring AlternaJv opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan

15 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjertnes Gjennomsnitts inn,96,08,0,0,06, Gjennomsnitts ut,96,0,9,99,99,0 Karakterutvikling 0,00-0,06-0,08-0,06-0,07-0,0 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår 0 00 Engelsk Vg studieforberedende,7, Matematikk praktisk Vg påbygging til generell,9,9 8 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,80,0 8,88,6 Norsk sidemål Vg studieforberedende,69,8 9,80 Norsk hovedmål Vg påbygging til generell,7 8 Norsk sidemål Vg påbygging til generell bare for de elevene som har vært oppe til,9, LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere, Bjertnes Vår 0 Bjertnes Vår Bjertnes Vår 00 Vår,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Bjertnes Vår 0 Bjertnes Vår Bjertnes Vår 00 Vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Bjertnes - Vår 0 Bjertnes - Vår Bjertnes - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro - Vår 0 - Vår - Vår 00 Faglig veiledning,,

16 BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjørkelangen tilbyr utdanningsprogrammene Design og Håndverk, Elektrofag, Idrettsfag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon og Påbygging til generell. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 7, 8 pedagogisk ansatte og andre ansatte. Temaprofil: Lyst til å lære, rett til å lykkes Skolens regulerte budsjett for var på 78,0 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 76,7 mill. kr, det gir et forbruk på 98 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Bjørkelangen Fullført og bestått 76, 76, 77,6 8, 8, 80,8 Holder på 0,8 0,, 0,7 0,, Ikke bestått,0 7,9 8,0 7, 8, 7,7 Mangler grunnlag 6,7,, 6,6 Avbrutt opplæring,0,6,6,,, Alternativ opplæringsplan,0 0,0,6 0,, 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret 6 Ås Bjørkelangen TP TP HS SS HS EL EL DH DH PB PB ST ST ID ID Fullført Fullført og og beståb beståd Holder Holder på på Ikke Ikke beståb beståd Mangler grunnlag AvbruB AvbruD opplæring AlternaKv opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan

17 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjørkelangen Gjennomsnitts inn,0,97,97,0,0, Gjennomsnitts ut,8,87,90,96,99,0 Karakterutvikling -0,9-0,09-0,07-0,08-0,0-0,0 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Matematikk praktisk Vg påbygging til generell Skoleår 0 00 Matematikk teoretisk Vg studieforberedende,,8 7 Matematikk praktisk Vg studieforberedende 0, 9, 6,67,67 7 Norsk Vg yrkesfaglig,6,,00,6 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,7, 80,0 Norsk sidemål Vg studieforberedende,,6,,88 8 Norsk hovedmål Vg påbygging til generell bare for de elevene som har vært oppe til,,88 9 LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,, Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Bjørkelangen Vår 0 Bjørkelangen Vår Bjørkelangen Vår 00 Vår,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Bjørkelangen Vår 0 Bjørkelangen Vår Bjørkelangen Vår 00 Vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Bjørkelangen - Vår 0 Bjørkelangen - Vår Bjørkelangen - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro - Vår 0 - Vår - Vår 00 Faglig veiledning,, 7

18 BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bleiker tilbyr utdanningsprogrammene Tilrettelagt opplæring, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Restaurant og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering med formgivingsfag, Påbygging til generell og Teknikk og industriell produksjon. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har, 88 pedagogisk ansatte og andre ansatte. Temaprofil: Rom for alle blikk for den enkelte Skolens regulerte budsjett for var på 89, mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 88,6 mill. kr, det gir et forbruk på 00 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Bleiker Fullført og bestått 60,9 67,8 6, 70, 6,7 80,8 Holder på,8 0,7, 0,,7, Ikke bestått 6,,,,,0 7,7 Mangler grunnlag,9,, 6,6 Avbrutt opplæring 0, 9, 8,, 7,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret 8 Bleiker Ås TP SS TP RM HS MK EL HS EL DH PB PB ST ST MD ID Fullført Fullført og og beståb beståd Holder Holder på på Ikke beståd Ikke beståb Mangler grunnlag Mangler grunnlag AvbruD opplæring AvbruB opplæring AlternaLv opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan

19 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bleiker Gjennomsnitts inn,67,68,79,66,66, Gjennomsnitts ut,7,7,86,8,79,0 Karakterutvikling 0,07 0,0 0,07 0,6 0, -0,0 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår 0 00 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,88,06 7 Matematikk praktisk Vg påbygging til generell,7,77 0,0,60 Norsk Vg yrkesfaglig 8,7 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,79, 9,6 Norsk sidemål Vg studieforberedende,96,8 Norsk hovedmål Vg påbygging til generell Norsk sidemål Vg påbygging til generell,9,60 78,0,67 9 bare for de elevene som har vært oppe til LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere, Bleiker Vår 0 Bleiker Vår Bleiker Vår 00 Vår,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Bleiker Vår 0 Bleiker Vår Bleiker Vår 00 Vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Bleiker - Vår 0 Bleiker - Vår Bleiker - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro - Vår 0 - Vår - Vår 00 Faglig veiledning,, 9

20 DRØMTORP VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Drømtorp tilbyr utdanningsprogrammene Tilrettelagt opplæring, Helse og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel og Påbygging til generell. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 8, 7 pedagogisk ansatte og 9 andre ansatte. Temaprofil: Ditt potensial vårt ansvar! Skolens regulerte budsjett for var på 79,8 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 79,9 mill. kr, det gir et forbruk på 00 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Drømtorp Fullført og bestått 67, 7,8 77, 80,0 86,0 80,8 Holder på 0,,8, 0,7 0,0, Ikke bestått, 7,8, 7,7,7 7,7 Mangler grunnlag,9 6, 6,9 6,6 Avbrutt opplæring,7,,,,, Alternativ opplæringsplan, 0, 0, 0, 0,0 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Ås Drømtorp TP HS SS EL MK DH HS PB PB ST ID Fullført og beståa Fullført og beståb Holder på Holder på Ikke beståa Ikke beståb Mangler grunnlag Mangler AvbruA grunnlag opplæring AvbruB AlternaIv opplæring opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan 0

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2017 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET 2016-2017 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING Skoleåret 2014-2015 1 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 135 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 918 elevplasser skoleåret

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 100/13

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal Gjennomføringsbarometeret April 2011 Møre og Romsdal Indikatorer for måloppnåelse i Ny Giv-prosjektet Overgang fra 10. trinn til videregående opplæring Andel av elevene i 10. trinn høsten 2009 som er elever

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS VURDERING OG LÆRING 2 Akershus fylkeskommune VURDERING OG LÆRING 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL Kart: Atrium Design EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM

Detaljer

SKOLEÅRET Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus

SKOLEÅRET Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 15-1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN JESSHEIM NITTEDAL 3 GJERDRUM 3 NES SØRUM BÆRUM 7 9 5 1 11 1 SANDVIKA 3

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2016-2017 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 17/15 Tilstandsrapport

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus RAPPORT Tilstandsrapport for videregående opplæring i Skoleåret 1-17 1.1.17 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 3 3 NES SØRUM OSLO BÆRUM 7 9 5 1 11 SANDVIKA

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 15.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Fraværsutvikling Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Infomøte for foresatte om VGO 27. oktober

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Hilde Kjos

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Hilde Kjos 2 Ma 09.01.2017 11:00 Den Norske Opera & Ballett Nes VGS Vg1 15 15 Kl.11.00-13.00 på Den Norske Opera & Ballett. Omvisning med Nes VGS, 1BAA (1 gruppe - 15 stk) og Lørenskog vgs, 3SF (1 grupper - 8 stk),

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål 04.01.2017 MATEMATIKK (MAT1005) Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål DEL 1 (UTEN HJELPEMIDLER) 2 timer DEL 2 (MED HJELPEMIDLER) 3 timer (Del 1 leveres inn etter nøyaktig

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012

Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012 Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012 For skoleåret 2010/11 Buskerud fylkeskommune E ksempler på god pedagogisk praksis er det mange av i Buskerud. De er som diamanter. Diamanter har den egenskapen

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer