Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012"

Transkript

1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0

2 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM SANDVIKA ASKER NESODDEN 6 OPPEGÅRD SKEDSMO 6 LILLESTRØM 8 7 FET RÆLINGEN LØRENSKOG ENEBAKK AURSKOG HØLAND FROGN ÅS 9 7 SKI 8 VESTBY Asker og Bærum. Asker videregående skole. Bleiker videregående skole. Holmen grunn- og videregående skole. Nesbru videregående skole. Dønski videregående skole 6. Eikeli videregående skole 7. Nadderud videregående skole 8. Rosenvilde videregående skole 9. Rud videregående skole 0. Sandvika videregående skole. Stabekk videregående skole. Valler videregående skole Follo. Drømtorp videregående skole. Frogn videregående skole. Nesodden videregående skole 6. Roald Amundsen videregående skole 7. Ski videregående skole 8. Vestby videregående skole 9. Ås videregående skole Romerike 0. Bjertnes videregående skole. Bjørkelangen videregående skole. Eidsvoll videregående skole. Hvam videregående skole. Jessheim videregående skole. Kjelle videregående skole 6. Lillestrøm videregående skole 7. Lørenskog videregående skole 8. Mailand videregående skole 9. Nannestad videregående skole 0. Nes videregående skole. Rælingen videregående skole. Skedsmo videregående skole. Strømmen videregående skole. Sørumsand videregående skole

3 FORORD Tilstandsrapporten for videregående opplæring skal gi fylkestinget, som ansvarlig skoleeier, kunnskap om opplæring i fylkeskommunes regi. Kapittel gir informasjon om fylket som helhet. Dette kapittelet kan også sees på som en leseveiledning for resten av rapporten. De ulike datagrunnlagene blir beskrevet i dette kapitlet. Kapittel presenterer data for fylkeskommunens videregående skoler. Kapittel omhandler opplæring i bedrift og kapittel omhandler voksenopplæringen i. Formålet med tilstandsrapporten er todelt. På den ene siden skal fylkestinget få en detaljert og samlet oversikt over styringsdataene i henhold til mål og resultatkrav i økonomiplanen. De målene og resultatkravene som denne rapporten behandler, er defor gjengitt. I tillegg skal fylkestinget få presentert utfyllende data om elevenes/lærlingenes gjennomføring, læringsresultater og læringsmiljø. Kunnskapsdepartementet etablerte i 00 et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Prosjektet har fått navnet Ny GIV, og indikatorer fra prosjektet blir omtalt i rapporten. Alf Skaset Fylkesdirektør for videregående opplæring Foto: Morten Brun

4 INNHOLD Forord Mål og resultatkrav Begreper og forkortinger. Videregående opplæring i 6. VIDEREGÅENDE SKOLER ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE Bjertnes videregående skole Bjørkelangen videregående skole 6 Bleiker videregående skole 8 Drømtorp videregående skole 0 Dønski videregående skole Eidsvoll videregående skole Eikeli videregående skole 6 Frogn videregående skole 8 Holmen grunn- og videregående skole 0 Hvam videregående skole Jessheim videregående skole Kjelle videregående skole 6 Lillestrøm videregående skole 8 Lørenskog videregående skole 0 Mailand videregående skole Nadderud videregående skole Nannestad videregående skole 6 Nes videregående skole 8 Nesbru videregående skole 0 Nesodden videregående skole Roald Amundsen videregående skole Rosenvilde videregående skole 6 Rud videregående skole 8 Rælingen videregående skole 60 Sandvika videregående skole 6 Skedsmo videregående skole 6 Ski videregående skole 66 Stabekk videregående skole 68 Strømmen videregående skole 70 Sørumsand videregående skole 7 Valler videregående skole 7 Vestby videregående skole 76 Ås videregående skole 78. OPPLÆRING I BEDRIFT 80. OPPLÆRING ORGANISERT FOR VOKSNE 8 VEDLEGG 8 Oppegård videregående skole har skiftet navn til Roald Amundsen videregående skole

5 MÅL OG RESULTATKRAV Kvalitetsmål for perioden 0 Resultatkrav Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/ lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse..7 et hevinger av lærekontrakter og opplærings-kontrakter overstiger ikke 8 prosent av det totale antallet kontrakter (mot 8, prosent i, 9, prosent i 008 og 8,9 prosent i 007). Andelen søkere som fylkesrådmannen v/avdeling for videregående opplæring formidler til læreplass økes fra 6, () til 67 prosent. Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner og næringsliv. Alle med fullført og bestått, som søker læreplass og opplæringskontrakter i helsearbeiderfaget skal få dette. Kvalitetsmål for perioden 0 0 Resultatkrav 0 Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/ lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse. Andelen som fullfører og består økes fra 79, prosent (resultatet i 00) til 8 prosent. Andelen på studiespesialisering som fullfører og består økes fra 8, prosent (resultatet i 00) til 8,0 prosent. Andelen på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består økes fra 76, prosent (resultatet i 00) til 79 prosent. skolen innehar nødvendig faglig kompetanse slik at elevene får best mulig læringsutbytte..6 Det er satt i gang tiltak på alle skoler for å øke kompetansen og forståelsen for vurdering som redskap for læring. Flere voksne med minoritetsbakgrunn skal få norskopplæring og flere voksne med rett skal få yrkesfaglig opplæring. Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner og næringsliv Det skal være nulltoleranse mot mobbing i -skolen. Grunnskole som får tilbud om å ta fag på videregående nivå skal økes fra (skoleåret 0) til 0 (skoleåret 00 ).. Alle videregående skoler deltar i forebyggende/holdningsskapende program. Begreper og forkortinger Følgende forkortinger blir brukt i denne rapporten: Utdanningsprogram KODE BESKRIVELSE ID Idrettsfag MD Musikk, dans og drama ST Studiespesialisering PB Påbygging til generell BA Bygg- og anleggsteknikk DH Design og håndverk EL Elektrofag HS Helse- og sosialfag MK Medier og kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant- og matfag SS Service og samferdsel TP Teknikk og industriell produksjon Trinn Vg Videregående trinn Vg Videregående trinn Vg Videregående trinn

6 . Videregående opplæring i Dataene som blir presentert i denne tilstandsrapporten, er hentet fra ulike kilder. Kildene blir presentert i dette kapittelet. Dataene er bearbeidet i fylkeskommunen sentralt, og skolene har hverken rapportert eller kommentert spesielt for denne rapporten. For å gi en beskrive av skolene, har vi tatt med litt bakgrunnsstoff om hver skole. Gjennomføring og resultater varierer mellom de ulike utdanningsprogrammene. Skolenes utdanningsprogram er derfor tatt med i rapporten. er hentet fra fylkets inntaks- og formidlingssystem, VIGO. For skoleåret hadde skolene i 0 7. Det er 8 flere enn året før. elevplasser var 99. Ved de videregående skolene i var det 06 pedagogisk ansatte og 8 ansatte i andre stillinger. andre ansatte varierer veldig fra skole til skole. Dette skyldes at skolene er ulikt organisert, og at denne gruppen inneholder alt fra renholdere og kantinemedarbeidere, til kontorpersonale og elevassistenter. Disse dataene er hentet fra økonomisystemet Agresso. I Kunnskapsløftet har mulighet til å ta fag på et høyere nivå enn det de faktisk går på. Skoleåret har 8 grunnskole fått tilbud om å forsere fag i våre videregående skoler. 6 sluttet imidlertid underveis i skoleåret. Det er i hovedsak engelsk og matematikk som blir tilbudt, og de elevene som gjennomfører opplæring oppnår gode resultater. 8 prosent av de som fikk i fagene, fikk eller bedre. Universitetet i Oslo (UiO) har etablert en ordning med universitetsskoler. Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid lektorprogrammet ved UiO har innledet med ungdoms- og videregående skoler i Oslo og. Målet er å heve kvaliteten på lektorutdanningen, slik at skolene sikres høyt kompetente lærere. Universitetsskolene skal ta i mot studenter i praksis i alle deler av utdanningen, være medveiledere på masteroppgaver samt være åpne for at studentene utfører små forskningsprosjekter. Skolene vil få tilbud om kompetansehevende kurs, fagdager og veilederutdanning. Fem av fylkets videregående skoler ble i desember plukket ut til å være universitetsskole. Alle skolene skal ha en temaprofil som skolen skal jobbe etter. Skolenes temaprofil er presentert. For å gi et inntrykk av skolens størrelse, er det i tillegg til antall og ansatte tatt med tall som viser skolenes økonomi. Disse tallene er tidligere presentert i egen sak for fylkestinget. Skolenes regulerte budsjett for var på kroner, regnskapet viser et forbruk på kroner. Det gir et forbruk på 98,8 prosent, eller et mindreforbruk på, prosent. Ny GIV Kunnskapsdepartementet etablerte i 00 et treårig prosjekt for å øke Gjennomføringen I Videregående opplæring. Prosjektet har fått navnet Ny GIV. Ved oppstart av Ny GIV ble det satt nasjonale mål for fire indikatorer. For indikatoren «Fullført og bestått etter fem år» er det nasjonale målet å øke denne gjennomføringen fra 69 prosent for de som startet i videregående opplæring i 00, til 7 prosent for de som startet i videregående opplæring i 00. Gjennomføring innen fem år, etter årstall for påbegynt videregående opplæring 00 % 90 % 80 % 70 % 60 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Gjennomføring innen fem år, e/er årstall for påbegynt videregående opplæring Nasjonalt Ikke bestå> Fortsa> i videregående opplæring e>er år Fullført på mer enn normert Id Fullført på normert Id 6

7 Nasjonalt viser tallene at gjennomføringen er økt fra 69 for 00-kullet til 70 prosent for 006-kullet. For har gjennomføringen økt fra 7 prosent for 00-kullet til 7 prosent for 006-kullet, som er de sist tilgjengelige tallene. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Overganger Siden indikatoren over viser gjennomføring først etter fem år, ble det behov for å følge utviklingen til elevene på et tidligere tidspunkt. Det ble derfor etablert nye indikatorer. For indikatoren «Overgang» ble det satt nasjonale mål. Overgang fra Vg til Vg skal økes med prosentpoeng i 0, fra 8,8 prosent i 00. Overgang fra Vg til Vg/lære skal økes med prosentpoeng i 0, fra 79,9 prosent i 00. Overgang fra Vg til /lære skal økes med prosentpoeng i 0, fra 70,8 prosent i 00. Overgang vil i denne sammenheng si de som har hatt ordinær progresjon fra et skoleår til det neste, og årstallet refererer seg til det året overgangen har skjedd. De elevene som ikke har hatt ordinær progresjon har enten gått om igjen på samme eller lavere nivå, eller de er ikke i videregående opplæring i år to. Ved overgang fra Vg til lære, ser man på de som har fått lærekontrakt innen. oktober. Noen får lærekontrakt etter. oktober, så denne overgangen vil ofte vise et litt for lavt tall. Ordinær progresjon fra Vg vil si at elevene har fullført og bestått (Vg) med vitnemål. I tillegg kommer de lærefagløpene som har tre år i skole pluss ½ år i lære. Det er bare overgang innen/fra skole som er med her. Indikatorer for læretiden er ikke utarbeidet enda. Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Nasjonalt Nasjonalt Nasjonalt Figuren viser at for ligger over det nasjonale nivået for alle trinnene, men det er bare overgang fra Vg som viser en økning fra null-punktet som er 00. Tallene er hentet fra Skoleporten. Gjennomføring For å beskrive gjennomføring, har vi benyttet data fra VIGO. Dette er data som leveres til Statistisk sentralbyrå/ Utdanningsdirektoratet, og blir dermed brukt til offisiell statistikk. Karakterutvikling og gjennomføring varierer mye mellom de ulike utdanningsprogrammer. Hvilket utdanningsprogram de ulike skolene i tilbyr varierer også. Karakterutvikling og gjennomføring vil dermed variere mellom skolene. 7

8 Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram Fullført og bestått 77, 78, 79, 79, 8, 80,8 Holder på,,,0,, Ikke bestått 8,0 6,6 8,9 7, 7,7 Mangler grunnlag 6, 7,0 6,6 Avbrutt opplæring,,,8,,, Alternativ opplæringsplan 0, 0, 0, 0, 0, 0, Andelen som har fullført og bestått har gått noe ned, mens andelen som har sluttet i løpet av året har gått noe opp i forhold til året før. Andel fullført og bestått i prosent Utdanningsprogram Studieforberedende 8, 8, 8,6 8, Yrkesfaglige 7,9 76, 78, 78, Totalt 79, 79, 8, 80,8 Det er større andel som fullfører og består de studieforberedende utdanningsprogrammene enn de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og for begge grupper har det vært en liten nedgang i. Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret us TP TP SS SS M RM A NA MK K HS S EL EL DH H BA A PB B ST MD ST ID D ID Fullført og Fullført beståe og beståe Holder på Holder på Ikke beståe Ikke beståe Mangler grunnlag Mangler grunnlag AvbruE opplæring AvbruE opplæring AlternaMv opplæringsplan AlternaMv opplæringsplan Figuren viser at det er stor forskjell mellom de ulike utdanningsprogrammene. Mens bare 7 prosent av elevene på Restaurant- og matfag fullførte og besto, var andelen for Musikk, dans og dramaelevene 86, prosent. Påbygging til generell er et programområde på Vg for som har gått to år på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er et år med mange teoretiske fag, og mange av elevene sliter med å bestå dette programområdet. Bare 7, prosent fullførte og besto dette programområdet i. Elever som gikk på Vg hadde høyest andel fullført og bestått. Hele 8,9 prosent har bestått dette trinnet. 8

9 Læringsresultat Indikatorene for læringsresultater er også hentet fra VIGO. Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Gjennomsnitts inn,,,,,, Gjennomsnitts ut,0,0,07,07,08,0 Karakterutvikling -0, -0,0-0,08-0,0-0,0-0,0 Totalt sett endrer snittet seg lite fra år til år, for de elevene som fullfører. Men utviklingen har vært noe mindre negativ de to siste skoleårene. Til skoleåret var det elevene som startet på Vg Musikk, dans og drama som hadde det høyeste snittet da de startet. Snittet her var på,6. Elevene som gikk Vg Teknikk og industriell produksjon er den gruppen som kom inn med det laveste snittet. Denne gruppen, sammen med Bygg og anleggsteknikk Vg, klarte imidlertid å øke snittet sitt mest. Karaktersnittet for disse økte med henholdsvis 0,9 og 0,0 poeng. Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår 0 00 Engelsk Vg studieforberedende,, 9,7,8 Engelsk Vg yrkesfaglig,7,,8, Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,9,8 7,0,67 0 Matematikk praktisk Vg påbygging til generell Matematikk teoretisk Vg påbygging til generell,8, ,70,90 0,,8 8 Matematikk praktisk Vg studieforberedende,, 00,8,7 77 Matematikk teoretisk Vg studieforberedende,9,0,00, Matematikk praktisk Vg studieforberedende,66,79 89,80,0 Norsk Vg yrkesfaglig,6,8 8,, 89 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,89,8 8,7, 99 Norsk sidemål Vg studieforberedende,6, 8,8,98 99 Norsk hovedmål Vg påbygging til generell Norsk sidemål Vg påbygging til generell,,80 79,96 Det blir gitt er både i standpunkt og til. Men alle elevene er ikke oppe til i alle fag. I de fleste fag blir bare deler av elevgruppa trukket ut for å ha. I denne rapporten har vi tatt med er for som har vært oppe til skriftlig i fellesfag. I tillegg er det tatt med standpunkter for de samme elevene. Gjennomsnittlig standpunkter som er gjengitt i rapporten er altså standpunkt bare for de elevene som har vært oppe til. Tabellen viser at gjennomsnittlig s er lavere enn gjennomsnittlig standpunkt i alle disse fellesfagene. Hvis det har vært færre enn 0 oppe til i et fag på en skole, er ikke er for faget tatt med i denne rapporten. 9

10 Læringsmiljø fylkeskommune har flere undersøkelser som kan brukes til å sjekke ut elevenes læringsmiljø. Både Kvalitetsundersøkelsen og Elevundersøkelsen blir presentert i denne rapporten. Skolene gjennomfører i tillegg Undervisningsevaluering. De videregående skolene anser undervisningsevalueringen i det store og hele som et viktig verktøy for utvikling av den enkelte lærer og nyttig bidrag til utvikling av skolen som organisasjon. Flere av elevrådsrespondentene svarer at undervisningsevalueringen i stor grad er med på å bevisstgjøre den enkelte elev på eget læringsarbeid. Plasstillitsvalgte er den gruppen blant respondentene som uttrykker minst nytte av undervisningsevalueringen i forhold til de ressurser som brukes på denne undersøkelsen. Blant rektorene påpekes det at offentliggjøringen av resultater på skolenivå kan ha en uheldig slagside med tanke på det utvalget av klasser/grupper som den enkelte skolen plukker ut til å svare på undervisningsevalueringen. Resultatene fra undersøkelsen blir ikke gjengitt i denne rapporten. Kvalitetsundersøkelsen fylkeskommune har utarbeidet en egen Kvalitetsundersøkelse som gjennomføres hvert år. Denne undersøkelsen er det Vg-, lærere og ledelse som besvarer. Undersøkelsen bygger på fylkets Kvalitetsbeskrivelse, og er utformet som påstander informantene skal ta stilling til. Svaralternativene er en skala fra til, hvor står for «helt enig» (i påstanden) og står for «helt uenig». Svarene fra påstandsnivå er aggregert opp og gir svar på kvalitetsmålnivå i Kvalitetsbeskrivelsen. Snittverdier for kvalitetsmålnivå er presentert i denne rapporten. Påstandene bak hvert kvalitetsmål er presentert i vedlegget. Svarprosenten for Kvalitetsundersøkelsen 0 var på 7 prosent for elevene, 8 prosent for lærerne og 9 prosent for ledelsen. Noen skoler har lavere svarprosent for enkelte grupper. Hvis svarprosenten har vært under 0 prosent for en gruppe, er dette kommentert.,, Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Vår,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Vår Klasseledelse er viktig for læringsmiljøet. Lærerne svarer høyere på skalaen enn elevene på at de er tydelige ledere. Men det er ikke uvanlig at selvrapportering er mer positiv en andres vurdering av samme tema. Figuren viser at det ikke har vært noen endring fra til 0 for noen av gruppene. For at skal vite hva de blir målt etter i skolearbeidet, er det viktig at og lærere har felles forståelse av vurderingskriteriene. Både og lærere sier seg enige i at de har felles forståelse, men figuren viser at lærerne svarer høyere på skalaen enn det elevene gjør. Vurdering for læring er et av satsingsområdene og et fast tema i fylkeskommunens fagnettverk. I tillegg blir skolenes arbeid med vurdering som redskap for læring fulgt opp i fylkesrådmannens styringsdialog med skolene. Fylkeskommunen deltar i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring» med fem videregående skoler og fire opplæringskontor/ lærebedrifter innenfor bilfag. Satsingen «Vurdering for læring» er en oppfølging av prosjektet «Bedre vurderingspraksis» som ble avsluttet våren. Elevundersøkelsen Utdanningsdirektoratet har i flere år gjennomført en nasjonal undersøkelse for i Vg (Elevundersøkelsen). I denne undersøkelsen er svarskalaene litt forskjellig fra spørsmål til spørsmål, men på indeksnivå, som er presentert i denne rapporten, kan skalaen transformeres til en skala som går fra til, hvor er mest positivt og er mest negativt. Spørsmålene 0

11 og svaralternativene er presentert i vedlegget. Noen av spørsmålene i undersøkelsen er frivillige. Hvis skolen ikke har inkludert disse spørsmålene, vil det framkomme som manglende data. Svarprosenten for Elevundersøkelsen var i 0 på 77 prosent. Hvis svarprosenten for en skole har vært lavere enn 0 prosent, er dette kommentert. Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring - Vår 0 - Vår - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro Nasjonalt - Vår 0 Nasjonalt - Vår Nasjonalt - Vår 00 Faglig veiledning,, Figuren viser at nivået på svarene for varierer lite fra det nasjonale nivået. Og for de fleste indeksene har det vært små endringer fra 00 til 0. Indeksen mobbing viser om elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Høy verdi betyr at det er liten forekomst av mobbing. Fravær av mobbing er viktig for trivsel på skolen, og for læringsmiljøet til den enkelte. Figuren viser at det er noe mobbing ved våre skoler. Det skal være nulltoleranse mot mobbing i skolene. Skolene tar selv tak i de utfordringene som er spesielle ved hver enkelt skole og jobber med skolemiljøet ut fra sin egenart og pedagogiske forankring. Skolene jobber aktivt og systematisk for å forebygge og bekjempe all krenkende adferd på skolen. Indeksen trivsel med lærerne viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Det har vært en positiv utvikling for denne indeksen de tre siste årene og mange svarer at de trives med læreren. Indeksen mestring viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Endringene i svarene er minimale de siste tre årene. Indeksen motivasjon viser elevenes generelle motivasjon for skolearbeid. Den inkluderer ulike mål på motivasjon som interesse og lærelyst. Motivasjon er viktig for at elevene skal kunne lære, og figuren viser at mange er motivert for å lære. Indeksen arbeidsro viser i hvilken grad elevene sier at de blir forstyrret av andre og at det er arbeidsro i timene. Flertallet sier det er arbeidsro i timene, men det er også en del som er uenig i dette. Indeksen faglig veiledning viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Indeksen viser at flere enn forrige år sier de får god veiledning, men fortsatt er det nesten like mange som mener at de ikke får slik veiledning.

12 . VIDEREGÅENDE SKOLER ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE Informasjon om skolen Asker tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag og Tilrettelagt opplæring. Skolen har 6, 7 pedagogisk ansatte og 9 andre ansatte. fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Asker i. Skolen har status som universitetsskole. Temaprofil: Kunnskap Trivsel Muligheter Skolens regulerte budsjett for var på 6, mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 6,0 mill. kr, det gir et forbruk på 0 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Asker Fullført og bestått 88,7 90, 89,7 9, 89,7 80,8 Holder på,,,,,, Ikke bestått 8, 8,,,,7 7,7 Mangler grunnlag 6,,7,0 6,6 Avbrutt opplæring,6 0, 0, 0,0,, Alternativ opplæringsplan 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Ås Asker TP HS EL ST DH PB ID ST ID Fullført og bestå< Fullført og beståb Holder på Holder på Ikke bestå< Ikke beståb Mangler grunnlag Mangler grunnlag Avbru< opplæring AvbruB opplæring AlternaFv opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan

13 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Asker Gjennomsnitts inn,7,6,6,8,7, Gjennomsnitts ut,7,9,6,0,8,0 Karakterutvikling -0,9-0, -0,6-0,08-0,09-0,0 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår 0 00 Engelsk Vg studieforberedende,9,6 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,9,69 9,6,9 9 Norsk sidemål Vg studieforberedende 9,8 90, 0 7 bare for de elevene som har vært oppe til LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere, Asker Vår 0 Asker Vår Asker Vår 00 Vår,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Asker Vår 0 Asker Vår Asker Vår 00 Vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Asker - Vår 0 Asker - Vår Asker - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro - Vår 0 - Vår - Vår 00 Faglig veiledning,,

14 BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjertnes tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Påbygging til generell. Skolen har 7, 6 pedagogisk ansatte og andre ansatte. Temaprofil: Utfordringer Opplevelser Samhold Skolens regulerte budsjett for var på 60,7 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 6,8 mill. kr, det gir et forbruk på 0 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Bjertnes Fullført og bestått 68,6 76, 77,8 8, 7, 80,8 Holder på 0,6 0,0, 0,,, Ikke bestått, 9, 8,8, 0, 7,7 Mangler grunnlag 8, 7,6 9, 6,6 Avbrutt opplæring 7,,,,9,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0, 0, 0, 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Bjertnes Ås SS TP HS HS EL EL BA DH PB PB ST ST ID Fullført Fullført og beståb og beståa Holder på Holder på Ikke beståa Ikke beståb Mangler grunnlag Mangler grunnlag AvbruA opplæring AvbruB opplæring AlternaJv opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan

15 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjertnes Gjennomsnitts inn,96,08,0,0,06, Gjennomsnitts ut,96,0,9,99,99,0 Karakterutvikling 0,00-0,06-0,08-0,06-0,07-0,0 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår 0 00 Engelsk Vg studieforberedende,7, Matematikk praktisk Vg påbygging til generell,9,9 8 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,80,0 8,88,6 Norsk sidemål Vg studieforberedende,69,8 9,80 Norsk hovedmål Vg påbygging til generell,7 8 Norsk sidemål Vg påbygging til generell bare for de elevene som har vært oppe til,9, LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere, Bjertnes Vår 0 Bjertnes Vår Bjertnes Vår 00 Vår,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Bjertnes Vår 0 Bjertnes Vår Bjertnes Vår 00 Vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Bjertnes - Vår 0 Bjertnes - Vår Bjertnes - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro - Vår 0 - Vår - Vår 00 Faglig veiledning,,

16 BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjørkelangen tilbyr utdanningsprogrammene Design og Håndverk, Elektrofag, Idrettsfag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon og Påbygging til generell. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 7, 8 pedagogisk ansatte og andre ansatte. Temaprofil: Lyst til å lære, rett til å lykkes Skolens regulerte budsjett for var på 78,0 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 76,7 mill. kr, det gir et forbruk på 98 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Bjørkelangen Fullført og bestått 76, 76, 77,6 8, 8, 80,8 Holder på 0,8 0,, 0,7 0,, Ikke bestått,0 7,9 8,0 7, 8, 7,7 Mangler grunnlag 6,7,, 6,6 Avbrutt opplæring,0,6,6,,, Alternativ opplæringsplan,0 0,0,6 0,, 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret 6 Ås Bjørkelangen TP TP HS SS HS EL EL DH DH PB PB ST ST ID ID Fullført Fullført og og beståb beståd Holder Holder på på Ikke Ikke beståb beståd Mangler grunnlag AvbruB AvbruD opplæring AlternaKv opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan

17 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjørkelangen Gjennomsnitts inn,0,97,97,0,0, Gjennomsnitts ut,8,87,90,96,99,0 Karakterutvikling -0,9-0,09-0,07-0,08-0,0-0,0 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Matematikk praktisk Vg påbygging til generell Skoleår 0 00 Matematikk teoretisk Vg studieforberedende,,8 7 Matematikk praktisk Vg studieforberedende 0, 9, 6,67,67 7 Norsk Vg yrkesfaglig,6,,00,6 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,7, 80,0 Norsk sidemål Vg studieforberedende,,6,,88 8 Norsk hovedmål Vg påbygging til generell bare for de elevene som har vært oppe til,,88 9 LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen,, Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Bjørkelangen Vår 0 Bjørkelangen Vår Bjørkelangen Vår 00 Vår,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Bjørkelangen Vår 0 Bjørkelangen Vår Bjørkelangen Vår 00 Vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Bjørkelangen - Vår 0 Bjørkelangen - Vår Bjørkelangen - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro - Vår 0 - Vår - Vår 00 Faglig veiledning,, 7

18 BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bleiker tilbyr utdanningsprogrammene Tilrettelagt opplæring, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Restaurant og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering med formgivingsfag, Påbygging til generell og Teknikk og industriell produksjon. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har, 88 pedagogisk ansatte og andre ansatte. Temaprofil: Rom for alle blikk for den enkelte Skolens regulerte budsjett for var på 89, mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 88,6 mill. kr, det gir et forbruk på 00 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Bleiker Fullført og bestått 60,9 67,8 6, 70, 6,7 80,8 Holder på,8 0,7, 0,,7, Ikke bestått 6,,,,,0 7,7 Mangler grunnlag,9,, 6,6 Avbrutt opplæring 0, 9, 8,, 7,, Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret 8 Bleiker Ås TP SS TP RM HS MK EL HS EL DH PB PB ST ST MD ID Fullført Fullført og og beståb beståd Holder Holder på på Ikke beståd Ikke beståb Mangler grunnlag Mangler grunnlag AvbruD opplæring AvbruB opplæring AlternaLv opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan

19 Læringsresultat Karakterutvikling for i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bleiker Gjennomsnitts inn,67,68,79,66,66, Gjennomsnitts ut,7,7,86,8,79,0 Karakterutvikling 0,07 0,0 0,07 0,6 0, -0,0 Gjennomsnitts i de fellesfagene hvor har hatt Skoleår 0 00 Matematikk praktisk Vg yrkesfaglig,88,06 7 Matematikk praktisk Vg påbygging til generell,7,77 0,0,60 Norsk Vg yrkesfaglig 8,7 Norsk hovedmål Vg studieforberedende,79, 9,6 Norsk sidemål Vg studieforberedende,96,8 Norsk hovedmål Vg påbygging til generell Norsk sidemål Vg påbygging til generell,9,60 78,0,67 9 bare for de elevene som har vært oppe til LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere, Bleiker Vår 0 Bleiker Vår Bleiker Vår 00 Vår,,, Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Bleiker Vår 0 Bleiker Vår Bleiker Vår 00 Vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med lærerne Mestring Bleiker - Vår 0 Bleiker - Vår Bleiker - Vår 00 Mo7vasjon Arbeidsro - Vår 0 - Vår - Vår 00 Faglig veiledning,, 9

20 DRØMTORP VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Drømtorp tilbyr utdanningsprogrammene Tilrettelagt opplæring, Helse og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel og Påbygging til generell. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 8, 7 pedagogisk ansatte og 9 andre ansatte. Temaprofil: Ditt potensial vårt ansvar! Skolens regulerte budsjett for var på 79,8 mill. kr, regnskapet viser et forbruk på 79,9 mill. kr, det gir et forbruk på 00 prosent. OVERGANGER Ordinær progresjon. Vg Vg Vg Vg Vg Vg Gjennomføring Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram. Drømtorp Fullført og bestått 67, 7,8 77, 80,0 86,0 80,8 Holder på 0,,8, 0,7 0,0, Ikke bestått, 7,8, 7,7,7 7,7 Mangler grunnlag,9 6, 6,9 6,6 Avbrutt opplæring,7,,,,, Alternativ opplæringsplan, 0, 0, 0, 0,0 0, Gjennomføring for i ordinære utdanningsprogram skoleåret Ås Drømtorp TP HS SS EL MK DH HS PB PB ST ID Fullført og beståa Fullført og beståb Holder på Holder på Ikke beståa Ikke beståb Mangler grunnlag Mangler AvbruA grunnlag opplæring AvbruB AlternaIv opplæring opplæringsplan AlternaKv opplæringsplan 0

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING Skoleåret 2014-2015 1 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 135 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 918 elevplasser skoleåret

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 100/13

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 17/15 Tilstandsrapport

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune

Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Ansvar og roller i kvalitetsarbeidet... 4 1.3. Lovgrunnlag... 4 2. System

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2011 1 Vest-Agder fylkeskommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

LJ/Rådgiver-karriereveileder/2014-2015 Side 1

LJ/Rådgiver-karriereveileder/2014-2015 Side 1 LJ/Rådgiver-karriereveileder/2014-2015 Side 1 «Gutter som rollemodeller i barnehagen» 18 gutter utplassert: Fetsund barnehage 3 elever Garderåsen barnehage 3 elever Ramstadskogen barnehage 6 elever(2 grupper)

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Møteinnhold. Om strukturen i videregående skole med Kunnskapsløftet

Møteinnhold. Om strukturen i videregående skole med Kunnskapsløftet Møteinnhold Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen Utdanningstorget Filmer om videre utdanning De videregående skolene på Nedre Romerike Om private videregående skoler

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01.2014 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

videregående opplæring og studiefinansiering

videregående opplæring og studiefinansiering videregående opplæring og studiefinansiering forvirra? IKONER: Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon som mange opplever når de skal velge yrke eller

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT

Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT Kristin Granne Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT Vår holdning til ungdom som strever med å mestre livene sine Vi utøver skjønn Veiledningssentrene

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10 Mandag 28. mars, Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune - for skoleåret 09/10 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer