Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011"

Transkript

1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET

2 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM SANDVIKA 3 4 ASKER NESODDEN 16 OPPEGÅRD 32 SKEDSMO LILLESTRØM FET RÆLINGEN LØRENSKOG ENEBAKK AURSKOG HØLAND FROGN 14 ÅS SKI 18 VESTBY Asker og Bærum 1. Asker videregående skole 2. Bleiker videregående skole 3. Holmen grunn- og videregående skole 4. Nesbru videregående skole 5. Dønski videregående skole 6. Eikeli videregående skole 7. Nadderud videregående skole 8. Rosenvilde videregående skole 9. Rud videregående skole 10. Sandvika videregående skole 11. Stabekk videregående skole 12. Valler videregående skole Follo 13. Drømtorp videregående skole 14. Frogn videregående skole 15. Nesodden videregående skole 16. Oppegård videregående skole 17. Ski videregående skole 18. Vestby videregående skole 19. Ås videregående skole Romerike 20. Bjertnes videregående skole 21. Bjørkelangen videregående skole 22. Eidsvoll videregående skole 23. Hvam videregående skole 24. Jessheim videregående skole 25. Kjelle videregående skole 26. Lillestrøm videregående skole 27. Lørenskog videregående skole 28. Mailand videregående skole 29. Nannestad videregående skole 30. Nes videregående skole 31. Rælingen videregående skole 32. Skedsmo videregående skole 33. Strømmen videregående skole 34. Sørumsand videregående skole

3 INNLEDNING Tilstandsrapporten for videregående opplæring skal gi fylkestinget, som ansvarlig skoleeier, kunnskap om opplæring i fylkeskommunes regi. Kapittel 1 gir informasjon om fylket som helhet. Dette kapittelet kan også sees på som en leseveiledning for resten av rapporten. De ulike datagrunnlagene blir beskrevet i dette kapittelet. Kapittel 2 presenterer data for fylkeskommunens 34 videregående skoler. I kapittel 3 omhandles opplæring i bedrift og i kapittel 4 omhandles voksenopplæringen i Akershus. Alf Skaset, fylkesdirektør for videregående opplæring. Formålet med tilstandsrapporten er todelt. På den ene siden skal fylkestinget få en detaljert og samlet oversikt over styringsdataene i henhold til mål og resultatkrav i økonomiplanen De målene og resultatkravene som denne rapporten behandler, er gjengitt nedenfor. I tillegg skal fylkestinget få presentert utfyllende data om elevenes/lærlingenes gjennomføring, læringsresultater og læringsmiljø. MÅL OG RESULTATKRAV Kvalitetsmål Resultatkrav Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse Frafallet er redusert fra 3,8 prosent (resultat i 2009) til 3,5 prosent. Andelen elever som fullfører og består økes fra 79,4 prosent (resultatet i 2009) til 81 prosent. Andelen elever på studiespesialisering som fullfører og består økes fra 81,4 prosent (resultatet i 2009) til 82,0 prosent. Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består økes fra 75,9 prosent (resultatet i 2009) til 77,5 prosent. 2 Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner og næringsliv 2.4 Grunnskoleelever som får tilbud om å ta fag på videregående nivå skal økes fra 111 (skoleåret ) til 130 (skoleåret ). 3 Det skal være nulltoleranse mot mobbing i Akershus-skolen 3.1. Alle videregående skoler deltar i antimobbeprogram. Begreper og forkortinger Følgende forkortinger blir brukt i denne rapporten: Utdanningsprogram KODE ID MD ST PB BA DH EL HS MK NA RM SS TP AO BESKRIVELSE Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Påbygging til generell studiekompetanse Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Alternativ opplæring Trinn Vg1 Videregående trinn 1 Vg2 Videregående trinn 2 Vg3 Videregående trinn 3 3

4 INNHOLD INNLEDNING 3 1. VIDEREGÅENDE SKOLER i akershus 5 2. VIDEREGÅENDE SKOLER 10 Asker videregående skole 10 Bjertnes videregående skole 12 Bjørkelangen videregående skole 14 Bleiker videregående skole 16 Drømtorp videregående skole 18 Dønski videregående skole 20 Eidsvoll videregående skole 22 Eikeli videregående skole 24 Frogn videregående skole 26 Holmen grunn- og videregående skole 28 Hvam videregående skole 30 Jessheim videregående skole 32 Kjelle videregående skole 34 Lillestrøm videregående skole 36 Lørenskog videregående skole 38 Mailand videregående skole 40 Nadderud videregående skole 42 Nannestad videregående skole 44 Nes videregående skole 46 Nesbru videregående skole 48 Nesodden videregående skole 50 Oppegård videregående skole 52 Rosenvilde videregående skole 54 Rud videregående skole 56 Rælingen videregående skole 58 Sandvika videregående skole 60 Skedsmo videregående skole 62 Ski videregående skole 64 Stabekk videregående skole 66 Strømmen videregående skole 68 Sørumsand videregående skole 70 Valler videregående skole 72 Vestby videregående skole 74 Ås videregående skole opplæring i bedrift opplæring organisert for voksne 80 VEDLEGG 82 Påstandene i Kvalitetsundersøkelsen 82 Spørsmålene i Elevundersøkelsen 83 4

5 1. Videregående skoler i Akershus Dataene som blir presentert i denne tilstandsrapporten, er hentet fra ulike kilder. Kildene blir presentert i dette kapittelet. Dataene er bearbeidet i fylkeskommunen sentralt og skolene har hverken rapportert eller kommentert spesielt for denne rapporten. For å gi en beskrive av skolene har vi tatt med litt bakgrunnsstoff om hver skole. Gjennomføring og resultater varierer mellom de ulike utdanningsprogrammene. Skolenes utdanningsprogram er derfor tatt med i rapporten. Antall elever er hentet fra fylkets inntaks- og formidlingssystem, VIGO. For skoleåret hadde skolene i Akershus elever. Det er 259 flere elever enn året før. Antall elevplasser var Ved de videregående skolene i Akershus var det 3081 pedagogisk ansatte og 868 ansatte i andre stillinger. Antall andre ansatte varierer mellom skolene. Dette skyldes at skolene er ulikt organisert, og at denne gruppen inneholder alt fra renholdere og kantinemedarbeidere til kontorpersonale og elevassistenter. Disse dataene er hentet fra økonomisystemet Agresso. I Kunnskapsløftet har elever mulighet til å ta fag på høyere nivå enn det de tilhører. I skoleåret har 103 grunnskoleelever fått tilbud om fag i våre videregående skoler. 29 sluttet imidlertid underveis i skoleåret. Det er hovedsakelig engelsk og matematikk som blir tilbudt, og de elevene som gjennomfører undervisningen oppnår gode resultater. 82 prosent av de som fikk karakter i fagene fikk karakter 4 eller bedre. Alle skolene skal ha en temaprofil som skolen skal jobbe etter. Skolenes temaprofil er presentert. For å gi et inntrykk av skolens størrelse, er det en tillegg til antall elever og ansatte tatt med tall som viser skolenes økonomi. Disse tallene er tidligere presentert i egen sak for fylkestinget. Skolenes regulerte budsjett for 2010 var på kroner, regnskapet viser at det ble brukt kroner. Det gir et forbruk på 99,2 prosent, altså et mindreforbruk på 0,8 prosent. Gjennomføring For å beskrive gjennomføring har vi benyttet data fra VIGO. Dette er data som leveres til Statistisk sentralbyrå/utdanningsdirektoratet og som brukes i offisiell statistikk. Karakterutvikling og gjennomføring varierer mye mellom de ulike utdanningsprogrammer. Hvilket utdanningsprogram de ulike skolene i Akershus tilbyr varierer også. Karakterutvikling og gjennomføring vil dermed variere mellom skolene. Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Fullført og bestått 77,4 78,2 79,4 79,3 81,1 Holder på 1,1 1,1 2,0 1,1 Ikke bestått 18,0 16,0 15,6 8,9 7,5 Mangler grunnlag 6,5 7,0 Avbrutt opplæring 4,3 4,3 3,8 3,2 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 Det er en større andel elever som har fullført og bestått videregående opplæring siste skoleår sammenlignet med foregående skoleår. Av de som gikk i videregående skoler i Akershus skoleåret har 81,1 prosent fullført og bestått, mens 3,1 prosent sluttet i løpet av skoleåret. Tilsvarende tall for forrige skoleår er 79,3 og 3,2 prosent. 5

6 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogrammer skoleåret Akershus TP SS RM NA MK HS EL DH BA PB ST MD ID Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Figuren viser at det er stor forskjell mellom de ulike utdanningsprogrammene. Mens bare 72,8 prosent av elevene på Restaurant og matfag fullførte og besto, var andelen bestått for Musikk, dans og dramaelevene 88,9 prosent. Påbygging til generell studiekompetanse er et programområde på Vg3 for elever som har gått to år på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er et år med mange teoretiske fag og mange av elevene sliter med å bestå dette programområdet. Bare 55,3 prosent fullførte og besto. Elever som gikk på Vg1 hadde den høyeste andelen fullført og bestått. Hele 83,7 prosent bestod dette trinnet. Læringsresultat Indikatorene for læringsresultater er også hentet fra VIGO. Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Gjennomsnittskarakter inn 4,14 4,14 4,15 4,15 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,04 4,04 4,07 4,07 4,08 Karakterutvikling -0,10-0,10-0,08-0,10-0,04 Karaktersnittet for de elevene som fullfører har endret seg lite de siste årene. Men karakterutviklingen har vært noe mindre negativ det siste skoleåret. Til skoleåret var det elevene som startet på Vg1 Musikk, dans og drama som hadde det høyeste karaktersnittet da de startet. Snittet her var på 4,74. Elevene som gikk Vg1 Teknikk og industriell produksjon er den gruppen som kom inn med det laveste karaktersnittet. Denne gruppen klarte imidlertid å øke snittet sitt mest. Karaktersnittet for disse økte fra 3,16 til 3,57. Det er en økning på 0,41 karakterpoeng. 6

7 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg1 studieforberedende 4,27 3, Engelsk Vg2 yrkesfaglig 3,84 3, Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,30 2, Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,50 2, Matematikk teoretisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,25 2,38 8 Matematikk praktisk Vg1 studieforberedende 3,85 2, Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 4,00 3, Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,80 3, Matematikk teoretisk Vg2 studieforberedende 3,71 3,00 7 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,45 3, Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,71 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,48 2, Standpunktkarakterer bare for de elevene som har vært oppe til eksamen I de enkelte fagene blir det gitt karakterer både i standpunkt og til eksamen. Men elevene er ikke oppe til eksamen i alle fag. I de fleste fag blir bare deler av elevgruppa trukket ut for å ha eksamen. I denne rapporten har vi tatt med karakterer for elever som har vært oppe til eksamen i fellesfag. I tillegg er det tatt med standpunktkarakterer for de samme elevene. Gjennomsnittlig standpunktkarakterer som er gjengitt i rapporten er altså standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen. Tabellen viser at gjennomsnittlig eksamenskarakter er lavere enn gjennomsnittlig standpunktkarakter i alle fellesfagene. 7

8 Læringsmiljø Kvalitetsundersøkelsen Akershus fylkeskommune har utarbeidet en egen Kvalitetsundersøkelse som gjennomføres hvert år. Denne undersøkelsen er det Vg2-elever, lærere og ledelse som besvarer. Undersøkelsen bygger på fylkets Kvalitetsbeskrivelse, og er utformet som påstander som informantene skal ta stilling til. Svaralternativene er en skala fra 5 til 1, hvor 5 står for «helt enig» (i påstanden) og 1 står for «helt uenig». Svarene fra påstandsnivå er aggregert opp og gir svar på kvalitetsmålnivå i Kvalitetsbeskrivelsen. Snittverdier for kvalitetsmålnivå er presentert i denne rapporten. Påstandene bak hvert kvalitetsmål er presentert i vedlegget. Svarprosenten for Kvalitetsundersøkelsen 2011 var på 77 prosent for elevene, 84 prosent for lærerne og 94 prosent for ledelsen. Noen skoler har lavere svarprosent for enkelte grupper. Hvis svarprosenten har vært under 50 prosent for en gruppe, er dette kommentert. Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Klasseledelse er viktig for læringsmiljøet. Lærerne svarer høyere på skalaen enn elevene på at de er tydelige ledere. Men det er ikke uvanlig at selvrapportering er mer positiv en andres vurdering av samme tema. Figuren viser at alle tre gruppene har en positiv utvikling. For at elever skal vite hva de blir målt etter i skolearbeidet, er det viktig at elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriteriene. Både elever og lærere sier seg enige i at de har felles forståelse, men figuren viser at lærerne svarer høyere på skalaen enn det elevene gjør. Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med Ledelsen legger *l re+e for utgangspunkt i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Læreren er skolens viktigste ressurs og utgjør den faktoren som har størst betydning for elevenes læring og utvikling. Det er derfor viktig at skolene legger til rette for informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blant lærere og skoleledelsen. En gjennomgang av skoleresultatene viser en sterk samvariasjon mellom svarene til lærerne på spørsmål om skolen har pedagogiske arenaer og spørsmål om ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling. Skoler som skårer høyt på spørsmålene om skolen har pedagogiske arenaer, skårer tilsvarende høyt på spørsmål om ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling. Dette kan tyde på at disse skolene i større grad har lagt forholdene til rette for læring i fellesskap blant lærere og ledere, såkalt organisasjonslæring, enn de skolene som skårer lavt på disse to spørsmålene. 8

9 I gruppen av skoler som skårer høyest på spørsmål om pedagogiske arenaer og tilrettelegging for kompetanseutvikling, er det signifikant forskjell mot de andre gruppene på at elevene opplever at elevene og lærerne har en felles forståelse av vurderingskriterier. Det vil si at på disse skolene har elevene og lærerne en bedre forståelse av vurderingskriteriene. Elevundersøkelsen Utdanningsdirektoratet har i flere år gjennomført en nasjonal undersøkelse for elever i Vg1 (Elevundersøkelsen). I denne undersøkelsen er svarskalaene litt forskjellig fra spørsmål til spørsmål, men på indeksnivå, som er presentert i denne rapporten, kan skalaen transformeres til en skala som går fra 5 til 1, hvor 5 er mest positivt og 1 er mest negativt. Spørsmålene og svaralternativene er presentert i vedlegget. Noen av spørsmålene i undersøkelsen er frivillige. Hvis skolen ikke har inkludert disse spørsmålene, vil det framkomme som manglende data. Svarprosenten for Elevundersøkelsen var i 2011 på 79 prosent. Hvis svarprosenten for en skole har vært lav, er dette kommentert. Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Vår 201 Vår 2010 Vår 2009 Nasjonalt Vår 201 Nasjonalt Vår 2010 Nasjonalt Vår 2009 Figuren viser at nivået på svarene for Akershus ikke varierer så mye fra det nasjonale nivået, og for de fleste indeksene har det vært liten endringer fra 2009 til Indeksen «mobbing» viser om elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Høy verdi betyr at det er liten forekomst av mobbing. Fravær av mobbing er viktig for trivsel på skolen og for læringsmiljøet til den enkelte. Figuren viser at det er noe mobbing ved våre skoler. Det er nulltoleranse mot mobbing, vold, trakassering, diskriminering og rasisme i Akershusskolene. Skolene tar selv tak i de utfordringene som er spesielle ved hver enkelt skole, ut fra skolens egenart og pedagogiske forankring. Skolene jobber aktivt og systematisk for å forebygge og bekjempe all krenkende adferd på skolen. Skolene har utarbeidet rutiner for sitt arbeid med elevenes skolemiljø, herunder en handlingsplan for hvordan de jobber for å forebygge og bekjempe mobbing, vold, trakassering, diskriminering og rasisme. Skolene rapporterer årlig til sentrala dministrasjonen på det arbeidet de gjør når det gjelder elevenes skolemiljø. «Trivsel med skolearbeid» og «mestring» er nye indekser. Derfor finnes det ikke data for 2009 for disse indeksene. Indeksen trivsel med skolearbeid viser om elevene liker å gå på skolen og om de liker skolearbeidet. Figuren viser at noen flere sier at de trives med skolearbeid i 2011 enn i Indeksen mestring viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Det er små endringer fra 2010 til 2011 for denne indeksen. Indeksen «faglig utfordring» viser elevenes opplevelse av faglig utfordringer i skolearbeidet. Elevene sier at de i stor grad opplever faglig utfordring og tendensen er økende. Indeksen faglig veiledning viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Svarene for indeksen faglig veiledning ligger rundt 3, som betyr at elevene hverken er enig eller uenig i disse spørsmålene. 9

10 2. VIDEREGÅENDE SKOLER ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE Informasjon om skolen Asker tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag og Alternative opplæring. Skolen har 597 elever, 71 pedagogisk ansatte og 20 andre ansatte. En elev fra grunnskolen fikk tilbud om videregående op plæring ved Asker i Temaprofil: Kunnskap Trivsel Muligheter Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 51,6 mill. kr, regnskapet viser at 52,2 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 101 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Asker Fullført og bestått 88,7 90,2 89,7 91,5 81,1 Holder på 1,1 1,2 2,2 1,4 1,1 Ikke bestått 8,4 8,1 1,5 2,4 7,5 Mangler grunnlag 6,2 4,7 7,0 Avbrutt opplæring 1,6 0,5 0,3 0,0 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Fullført og bestått Asker ST ID Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Asker Gjennomsnittskarakter inn 4,57 4,61 4,61 4,58 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,37 4,49 4,46 4,50 4,08 Karakterutvikling -0,19-0,12-0,16-0,08-0,04 10

11 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 4,09 3,68 22 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 4,46 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 4,34 3, Standpunktkarakterer bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Asker Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Asker Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Asker Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Ledelsen legger *l re+e for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Asker Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Asker Vår 201 Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

12 BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjertnes tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og På bygging til generell studiekompetanse. Skolen har 472 elever, 62 pedagogisk ansatte og 19 andre ansatte. Temaprofil: Utfordringer Opplevelser Samhold Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 49,9 mill. kr, regnskapet viser at 49,2 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 99 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bjertnes Fullført og bestått 68,6 76,4 77,8 81,4 81,1 Holder på 0,6 0,0 1,5 0,2 1,1 Ikke bestått 23,4 19,4 8,8 5,5 7,5 Mangler grunnlag 8,4 7,6 7,0 Avbrutt opplæring 7,4 4,2 3,4 4,9 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Bjertnes SS HS EL BA PB ST Fullført og beståa Holder på Ikke beståa Mangler grunnlag AvbruA opplæring AlternaJv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjertnes Gjennomsnittskarakter inn 3,96 4,08 4,03 4,05 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,96 4,02 3,95 3,99 4,08 Karakterutvikling 0,00-0,06-0,08-0,06-0,04 12

13 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 3,73 3,20 45 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,88 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,59 2,80 54 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Bjertnes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Bjertnes Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Bjertnes Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Bjertnes Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Bjertnes Vår 201 Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

14 BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjørkelangen tilbyr utdanningsprogrammene Design og Håndverk, Elektrofag, Idrettsfag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 572 elever, 80 pedagogisk ansatte og 23 andre ansatte. Temaprofil: Lyst til å lære, rett til å lykkes Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 62,3 mill. kr, regnskapet viser at 61,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 99 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bjørkelangen Fullført og bestått 76,1 76,4 77,6 82,2 81,1 Holder på 0,8 0,2 1,5 0,7 1,1 Ikke bestått 15,0 17,9 8,0 7,1 7,5 Mangler grunnlag 6,7 5,2 7,0 Avbrutt opplæring 4,0 5,6 4,6 4,4 3,1 Alternativ opplæringsplan 4,0 0,0 1,6 0,3 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Bjørkelangen TP SS HS EL DH PB ST ID Fullført og beståd Holder på Ikke beståd Mangler grunnlag AvbruD opplæring AlternaKv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjørkelangen Gjennomsnittskarakter inn 4,03 3,97 3,97 4,04 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,85 3,87 3,90 3,96 4,08 Karakterutvikling -0,19-0,09-0,07-0,08-0,04 14

15 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg1 studieforberedende 4,35 3,94 17 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,67 2,67 27 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,00 2,64 11 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,51 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,31 2,88 84 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Bjørkelangen Bjørkelangen Bjørkelangen Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Bjørkelangen Bjørkelangen Bjørkelangen Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Bjørkelangen Bjørkelangen Bjørkelangen Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Bjørkelangen Bjørkelangen Bjørkelangen Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Bjørkelangen Vår 201 Bjørkelangen Vår 2010 Bjørkelangen Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

16 BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bleiker tilbyr utdanningsprogrammene Alternativ opp læring, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Restaurant og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering med formgivingsfag, Påbygging til generell studiekompetanse og Teknikk og industriell produksjon. Skolen har 437 elever, 91 pedagogisk ansatte og 30 andre ansatte. Temaprofil: Rom for alle blikk for den enkelte Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 71,2 mill. kr, regnskapet viser at 71,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 101 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bleiker Fullført og bestått 60,9 67,8 61,2 70,3 81,1 Holder på 2,8 0,7 3,3 0,5 1,1 Ikke bestått 26,1 22,4 13,4 12,2 7,5 Mangler grunnlag 13,9 11,4 7,0 Avbrutt opplæring 10,2 9,1 8,1 5,3 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Bleiker TP SS RM MK HS EL PB ST MD Fullført og beståd Holder på Ikke beståd Mangler grunnlag AvbruD opplæring AlternaLv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bleiker Gjennomsnittskarakter inn 3,67 3,68 3,79 3,66 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,74 3,73 3,86 3,82 4,08 Karakterutvikling 0,07 0,05 0,07 0,16-0,04 16

17 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,04 2,60 25 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,59 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 2,96 2,28 53 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Bleiker Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Bleiker Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Bleiker Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Bleiker Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Bleiker Vår 201 Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

18 DRØMTORP VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Drømtorp tilbyr utdanningsprogrammene Alternativ opplæring, Helse og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel og Påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 480 elever, 71 pedagogisk ansatte og 32 andre ansatte. Temaprofil: Ditt potensial vårt ansvar! Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 74,6 mill. kr, regnskapet viser at 74,3 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 100 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Drømtorp Fullført og bestått 67,5 73,8 77,3 80,0 81,1 Holder på 0,2 3,8 4,5 0,7 1,1 Ikke bestått 23,3 17,8 11,5 7,7 7,5 Mangler grunnlag 2,9 6,3 7,0 Avbrutt opplæring 3,7 4,1 3,2 5,1 3,1 Alternativ opplæringsplan 5,2 0,5 0,5 0,2 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Drømtorp SS MK HS Fullført og beståa Holder på Ikke beståa Mangler grunnlag AvbruA opplæring AlternaIv opplæringsplan PB Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Drømtorp Gjennomsnittskarakter inn 3,84 3,89 3,92 3,97 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,79 3,92 3,88 4,06 4,08 Karakterutvikling -0,05 0,03-0,04 0,09-0,04 18

19 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg2 yrkesfaglig 4,00 4,07 14 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 4,24 2,62 71 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,68 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,29 2,82 38 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Drømtorp Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Drømtorp Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Drømtorp Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Drømtorp Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Drømtorp Vår 201 Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

20 DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Dønski tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag, Service og samferdsel, og Alternativ opplæring. Skolen har 441 elever, 72 pedagogisk ansatte og 22 andre ansatte Skolen har utplassert minoritetsrådgiver. En elev fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Dønski i Temaprofil: Vi skal gjøre årene på Dønski til dine mest lærerike år! Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 53,2 mill. kr, regnskapet viser at 53,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 101 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Dønski Fullført og bestått 69,4 75,7 74,2 71,2 81,1 Holder på 0,0 0,0 0,2 0,2 1,1 Ikke bestått 27,5 20,6 13,6 13,2 7,5 Mangler grunnlag 9,2 12,1 7,0 Avbrutt opplæring 3,2 3,3 2,5 3,3 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,4 0,2 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Dønski SS ST Fullført og bestå> Holder på Ikke bestå> Mangler grunnlag Avbru> opplæring AlternaFv opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Dønski Gjennomsnittskarakter inn 3,90 3,81 3,84 3,76 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,81 3,81 3,72 3,78 4,08 Karakterutvikling -0,10 0,00-0,12 0,02-0,04 20

21 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg1 studieforberedende 4,00 3,19 27 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,43 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,34 2,59 32 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Dønski Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Vår 201Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Dønski Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Dønski Ledelsen legger *l re+e for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Dønski Dønski hadde svært lav svarprosent blandt elever vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Dønski Vår 201 Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

22 EIDSVOLL VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Eidsvoll tilbyr utdanningsprogrammene Studies pesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Service- og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Idrettsfag, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Skolen har 692 elever, 97 pedagogisk ansatte og 46 andre ansatte. Temaprofil: Kompetanse gjennom trygghet, trivsel, tillit og tilhørighet. Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 84,7 mill. kr, regnskapet viser at 84,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 100 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Eidsvoll Fullført og bestått 78,5 81,2 74,8 75,8 81,1 Holder på 0,2 1,8 2,3 0,2 1,1 Ikke bestått 15,5 11,8 11,4 11,8 7,5 Mangler grunnlag 6,8 8,1 7,0 Avbrutt opplæring 5,8 5,2 4,7 4,1 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Eidsvoll TP SS HS EL BA PB ST ID Fullført og beståd Holder på Ikke beståd Mangler grunnlag AvbruD opplæring AlternaJv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Eidsvoll Gjennomsnittskarakter inn 3,94 3,94 3,96 3,94 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,93 3,88 3,96 3,97 4,08 Karakterutvikling -0,01-0,06 0,00 0,02-0,04 22

23 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,17 1,92 12 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 2,52 2,07 29 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,92 3,77 13 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,36 2,82 11 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,46 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,18 2,53 49 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Eidsvoll Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Eidsvoll Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Eidsvoll Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Eidsvoll Eidsvoll hadde lav svarprosent blant elever vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Eidsvoll Vår 201 Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

24 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Eikeli tilbyr utdanningsprogrammene Service og samferdsel, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 445 elever, 55 pedagogisk ansatte og 7 andre ansatte. Temaprofil: Fordypning og mestring i et inkluderende og ivaretakende læringsmiljø Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 38,3 mill. kr, regnskapet viser at 39,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 104 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Eikeli Fullført og bestått 79,2 83,1 84,5 80,9 81,1 Holder på 0,6 0,0 0,0 0,0 1,1 Ikke bestått 17,6 14,6 8,9 10,9 7,5 Mangler grunnlag 6,2 7,3 7,0 Avbrutt opplæring 2,5 2,2 0,4 0,9 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Eikeli SS PB Fullført og bestå> Holder på Ikke bestå> Mangler grunnlag Avbru> opplæring AlternaHv opplæringsplan ST Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Eikeli Gjennomsnittskarakter inn 4,23 4,05 4,03 3,98 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,07 3,89 3,96 3,95 4,08 Karakterutvikling -0,16-0,16-0,07-0,03-0,04 24

25 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,07 2,00 14 Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 3,10 2,70 10 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,38 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,17 2,83 52 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Eikeli Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Eikeli Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Eikeli Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Eikeli Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Eikeli Vår 201 Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår 2009 Eikeli hadde så lav svarprosent vår 2011 at dataene ikke kan presenteres. 25

26 FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Frogn tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Alternativ opplæring. Skolen har 666 elever, 82 pedagogisk ansatte og 19 andre ansatte. Temaprofil: ett steg foran Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 61,4 mill. kr, regnskapet viser at 58,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 96 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Frogn Fullført og bestått 70,9 80,8 82,7 79,9 81,1 Holder på 1,2 1,7 2,3 0,9 1,1 Ikke bestått 24,1 15,8 5,3 6,1 7,5 Mangler grunnlag 7,0 10,1 7,0 Avbrutt opplæring 3,7 1,7 2,6 3,0 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Frogn SS ST Fullført og bestå= Holder på Ikke bestå= Mangler grunnlag Avbru= opplæring AlternaFv opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Frogn Gjennomsnittskarakter inn 4,15 4,10 4,12 4,13 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,92 3,90 3,97 3,99 4,08 Karakterutvikling -0,23-0,21-0,16-0,14-0,04 26

27 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg1 studieforberedende 4,11 4,16 19 Matematikk praktisk Vg1 studieforberedende 3,20 2,40 20 Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 4,20 3,30 20 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,42 2,50 12 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,60 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,34 3,02 53 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Frogn Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Frogn Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Frogn Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Frogn Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Frogn Vår 201 Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

28 HOLMEN GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Holmen tilbyr alternativ opplæring innen utdanningsprogrammene Design og håndverk, Restaurant og matfag, Service og samferdsel og Studiespesialisering. Skolen har 65 elever, 43 pedagogisk ansatte og 7 andre ansatte. Temaprofil: Å nå faglige og sosiale mål gjennom tilrettelegging, trygghet og tilhørighet Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 33,6 mill. kr, regnskapet viser at 33,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 100 prosent. Gjennomføring og læringsmiljø Skolen har utelukkende alternativ opplæring som det ikke utarbeides statistikk for. Kvalitetsundersøkelsen Skolen har ikke elever i ordinær Vg2, og har derfor ikke gjennomført Kvalitetsundersøkelsen. Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Holmen Vår 201 Holmen Vår 2010 Holmen Vår 2009 Faglig u2ordring Faglig veiledning Vår 201 Vår 2010 Vår

29 Foto: Morten Brun 29

30 HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Hvam tilbyr utdanningsprogrammene Naturbruk, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Skolen har 316 elever, 67 pedagogisk ansatte og 54 andre ansatte. Temaprofil: Framtidsrettet utdanning i grønt miljø Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 65,9 mill. kr, regnskapet viser at 64,8 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 98 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Hvam Fullført og bestått 81,5 81,4 82,2 77,9 81,1 Holder på 0,0 0,0 1,7 3,5 1,1 Ikke bestått 11,1 11,4 6,8 8,1 7,5 Mangler grunnlag 5,5 5,3 7,0 Avbrutt opplæring 6,0 5,5 3,4 4,9 3,1 Alternativ opplæringsplan 1,3 1,7 0,3 0,4 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Hvam NA MK PB Fullført og beståc Holder på Ikke beståc Mangler grunnlag AvbruC opplæring AlternaIv opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Hvam Gjennomsnittskarakter inn 4,10 4,01 4,03 3,97 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,95 3,95 4,01 3,93 4,08 Karakterutvikling -0,15-0,06-0,02-0,04-0,04 30

31 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,52 2,90 58 Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 2,88 2,29 17 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Hvam Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Hvam Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Hvam Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Ledelsen legger *l re+e for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Hvam Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Hvam Vår 201 Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår 2009 Hvam hadde lav svarprosent vår

32 JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Jessheim tilbyr utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama, Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. I tillegg har skolen avdeling for voksenopplæring, fengselsundervisning ved Ullernsmo fengsel, samt grunnskoleavdelingen ved Jessheim videregående skole som har et skjermet skoletilbud for ungdom som bor på barneverninstitusjoner på Romerike. Skolen har 1054 elever, 191 pedagogisk ansatte og 36 andre ansatte. 8 elever fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Jessheim i Temaprofil: Jessheim videregående skole det mangfoldige alternativet. En skole der allsidig kompetanse utvikles på ulike arenaer. Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 129,5 mill. kr, regnskapet viser at 130,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 101 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Jessheim Fullført og bestått 78,3 75,3 80,7 80,2 81,1 Holder på 0,1 0,5 2,4 0,2 1,1 Ikke bestått 15,9 18,6 9,9 9,0 7,5 Mangler grunnlag 2,7 5,8 7,0 Avbrutt opplæring 5,7 5,5 4,3 4,9 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Jessheim TP SS HS EL DH BA PB ST MD Fullført og beståd Holder på Ikke beståd Mangler grunnlag AvbruD opplæring AlternaLv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Jessheim Gjennomsnittskarakter inn 4,09 4,09 3,99 3,97 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,00 4,02 3,94 3,97 4,08 Karakterutvikling -0,09-0,08-0,05 0,00-0,04 32

33 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg2 yrkesfaglig 3,14 2,29 14 Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,27 2,65 26 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,33 2,90 51 Matematikk praktisk Vg1 studieforberedende 3,89 2,49 47 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 4,14 3,32 28 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,68 3,32 25 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,66 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,25 2, Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Jessheim Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Jessheim Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Jessheim Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Jessheim Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Jessheim Vår 201 Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

34 KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Kjelle tilbyr utdanningsprogrammene Bygg og anleggsteknikk, Naturbruk og Grunnleggende yrkesutdanning (alternativ opplæring) innen seks yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Skolen har 161 elever, 36 pedagogisk ansatte og 53 andre ansatte. Temaprofil: Med læring som konsekvens Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 50,4 mill. kr, regnskapet viser at 49,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 98 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Kjelle Fullført og bestått 96,2 95,7 90,9 92,3 81,1 Holder på 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1 Ikke bestått 3,8 0,0 3,9 5,1 7,5 Mangler grunnlag 0,0 0,0 7,0 Avbrutt opplæring 0,0 2,9 3,9 0,0 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 1,4 1,3 1,3 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Jessheim Kjelle TP SS HS EL NA DH BA BA PB ST MD Prosent Fullført og bestå< Holder på Fullført og bestått Ikke bestå< Holder på Mangler grunnlag Ikke bestått Avbru< opplæring Mangler grunnlag AlternaGv opplæringsplan Avbrutt Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Kjelle Gjennomsnittskarakter inn 3,56 3,89 3,98 3,92 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,20 4,18 4,09 4,27 4,08 Karakterutvikling 0,63 0,30 0,11 0,36-0,04 34

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10 Mandag 28. mars, Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune - for skoleåret 09/10 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Randi Engelsvoll, og viser elever ved Bergeland videregående skole.

Forsidebildet er tatt av Randi Engelsvoll, og viser elever ved Bergeland videregående skole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2011 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2011. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

Sakskart til møtei Fylkestinget 11.02.2013

Sakskart til møtei Fylkestinget 11.02.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Fylkestinget 11.02.2013 Møtested Schweigaardsgate4, Oslo, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 11.02.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 7 3. Gjennomføring... 8 3.1. Resultater...

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN

TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN Utdanningsspeilet 2011 2013 TALL OG ANALYSE AV barnehager og GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utgitt: Juni 2013 ISBN: 978-82-486-2010-5 Design: Tank Design Foto: Henrik Lindal (forside, kapittelåpninger) Trykk:

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater...

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk 13 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Innhold 04 05 06 08 Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget 2011-2015 Organisering 10 17 25 37 Året 2013 i korte trekk Sentral styring

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2012/13 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 6 3.1. Nasjonale målsettinger... 6 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer