Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011"

Transkript

1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET

2 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM SANDVIKA 3 4 ASKER NESODDEN 16 OPPEGÅRD 32 SKEDSMO LILLESTRØM FET RÆLINGEN LØRENSKOG ENEBAKK AURSKOG HØLAND FROGN 14 ÅS SKI 18 VESTBY Asker og Bærum 1. Asker videregående skole 2. Bleiker videregående skole 3. Holmen grunn- og videregående skole 4. Nesbru videregående skole 5. Dønski videregående skole 6. Eikeli videregående skole 7. Nadderud videregående skole 8. Rosenvilde videregående skole 9. Rud videregående skole 10. Sandvika videregående skole 11. Stabekk videregående skole 12. Valler videregående skole Follo 13. Drømtorp videregående skole 14. Frogn videregående skole 15. Nesodden videregående skole 16. Oppegård videregående skole 17. Ski videregående skole 18. Vestby videregående skole 19. Ås videregående skole Romerike 20. Bjertnes videregående skole 21. Bjørkelangen videregående skole 22. Eidsvoll videregående skole 23. Hvam videregående skole 24. Jessheim videregående skole 25. Kjelle videregående skole 26. Lillestrøm videregående skole 27. Lørenskog videregående skole 28. Mailand videregående skole 29. Nannestad videregående skole 30. Nes videregående skole 31. Rælingen videregående skole 32. Skedsmo videregående skole 33. Strømmen videregående skole 34. Sørumsand videregående skole

3 INNLEDNING Tilstandsrapporten for videregående opplæring skal gi fylkestinget, som ansvarlig skoleeier, kunnskap om opplæring i fylkeskommunes regi. Kapittel 1 gir informasjon om fylket som helhet. Dette kapittelet kan også sees på som en leseveiledning for resten av rapporten. De ulike datagrunnlagene blir beskrevet i dette kapittelet. Kapittel 2 presenterer data for fylkeskommunens 34 videregående skoler. I kapittel 3 omhandles opplæring i bedrift og i kapittel 4 omhandles voksenopplæringen i Akershus. Alf Skaset, fylkesdirektør for videregående opplæring. Formålet med tilstandsrapporten er todelt. På den ene siden skal fylkestinget få en detaljert og samlet oversikt over styringsdataene i henhold til mål og resultatkrav i økonomiplanen De målene og resultatkravene som denne rapporten behandler, er gjengitt nedenfor. I tillegg skal fylkestinget få presentert utfyllende data om elevenes/lærlingenes gjennomføring, læringsresultater og læringsmiljø. MÅL OG RESULTATKRAV Kvalitetsmål Resultatkrav Opplæringen gjennomføres slik at den enkelte elev/lærling lærer i forhold til egne forutsetninger, og når målet om relevant sluttkompetanse Frafallet er redusert fra 3,8 prosent (resultat i 2009) til 3,5 prosent. Andelen elever som fullfører og består økes fra 79,4 prosent (resultatet i 2009) til 81 prosent. Andelen elever på studiespesialisering som fullfører og består økes fra 81,4 prosent (resultatet i 2009) til 82,0 prosent. Andelen elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som fullfører og består økes fra 75,9 prosent (resultatet i 2009) til 77,5 prosent. 2 Opplæringen gjennomføres i tett samarbeid med kommuner og næringsliv 2.4 Grunnskoleelever som får tilbud om å ta fag på videregående nivå skal økes fra 111 (skoleåret ) til 130 (skoleåret ). 3 Det skal være nulltoleranse mot mobbing i Akershus-skolen 3.1. Alle videregående skoler deltar i antimobbeprogram. Begreper og forkortinger Følgende forkortinger blir brukt i denne rapporten: Utdanningsprogram KODE ID MD ST PB BA DH EL HS MK NA RM SS TP AO BESKRIVELSE Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Påbygging til generell studiekompetanse Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Alternativ opplæring Trinn Vg1 Videregående trinn 1 Vg2 Videregående trinn 2 Vg3 Videregående trinn 3 3

4 INNHOLD INNLEDNING 3 1. VIDEREGÅENDE SKOLER i akershus 5 2. VIDEREGÅENDE SKOLER 10 Asker videregående skole 10 Bjertnes videregående skole 12 Bjørkelangen videregående skole 14 Bleiker videregående skole 16 Drømtorp videregående skole 18 Dønski videregående skole 20 Eidsvoll videregående skole 22 Eikeli videregående skole 24 Frogn videregående skole 26 Holmen grunn- og videregående skole 28 Hvam videregående skole 30 Jessheim videregående skole 32 Kjelle videregående skole 34 Lillestrøm videregående skole 36 Lørenskog videregående skole 38 Mailand videregående skole 40 Nadderud videregående skole 42 Nannestad videregående skole 44 Nes videregående skole 46 Nesbru videregående skole 48 Nesodden videregående skole 50 Oppegård videregående skole 52 Rosenvilde videregående skole 54 Rud videregående skole 56 Rælingen videregående skole 58 Sandvika videregående skole 60 Skedsmo videregående skole 62 Ski videregående skole 64 Stabekk videregående skole 66 Strømmen videregående skole 68 Sørumsand videregående skole 70 Valler videregående skole 72 Vestby videregående skole 74 Ås videregående skole opplæring i bedrift opplæring organisert for voksne 80 VEDLEGG 82 Påstandene i Kvalitetsundersøkelsen 82 Spørsmålene i Elevundersøkelsen 83 4

5 1. Videregående skoler i Akershus Dataene som blir presentert i denne tilstandsrapporten, er hentet fra ulike kilder. Kildene blir presentert i dette kapittelet. Dataene er bearbeidet i fylkeskommunen sentralt og skolene har hverken rapportert eller kommentert spesielt for denne rapporten. For å gi en beskrive av skolene har vi tatt med litt bakgrunnsstoff om hver skole. Gjennomføring og resultater varierer mellom de ulike utdanningsprogrammene. Skolenes utdanningsprogram er derfor tatt med i rapporten. Antall elever er hentet fra fylkets inntaks- og formidlingssystem, VIGO. For skoleåret hadde skolene i Akershus elever. Det er 259 flere elever enn året før. Antall elevplasser var Ved de videregående skolene i Akershus var det 3081 pedagogisk ansatte og 868 ansatte i andre stillinger. Antall andre ansatte varierer mellom skolene. Dette skyldes at skolene er ulikt organisert, og at denne gruppen inneholder alt fra renholdere og kantinemedarbeidere til kontorpersonale og elevassistenter. Disse dataene er hentet fra økonomisystemet Agresso. I Kunnskapsløftet har elever mulighet til å ta fag på høyere nivå enn det de tilhører. I skoleåret har 103 grunnskoleelever fått tilbud om fag i våre videregående skoler. 29 sluttet imidlertid underveis i skoleåret. Det er hovedsakelig engelsk og matematikk som blir tilbudt, og de elevene som gjennomfører undervisningen oppnår gode resultater. 82 prosent av de som fikk karakter i fagene fikk karakter 4 eller bedre. Alle skolene skal ha en temaprofil som skolen skal jobbe etter. Skolenes temaprofil er presentert. For å gi et inntrykk av skolens størrelse, er det en tillegg til antall elever og ansatte tatt med tall som viser skolenes økonomi. Disse tallene er tidligere presentert i egen sak for fylkestinget. Skolenes regulerte budsjett for 2010 var på kroner, regnskapet viser at det ble brukt kroner. Det gir et forbruk på 99,2 prosent, altså et mindreforbruk på 0,8 prosent. Gjennomføring For å beskrive gjennomføring har vi benyttet data fra VIGO. Dette er data som leveres til Statistisk sentralbyrå/utdanningsdirektoratet og som brukes i offisiell statistikk. Karakterutvikling og gjennomføring varierer mye mellom de ulike utdanningsprogrammer. Hvilket utdanningsprogram de ulike skolene i Akershus tilbyr varierer også. Karakterutvikling og gjennomføring vil dermed variere mellom skolene. Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Fullført og bestått 77,4 78,2 79,4 79,3 81,1 Holder på 1,1 1,1 2,0 1,1 Ikke bestått 18,0 16,0 15,6 8,9 7,5 Mangler grunnlag 6,5 7,0 Avbrutt opplæring 4,3 4,3 3,8 3,2 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 Det er en større andel elever som har fullført og bestått videregående opplæring siste skoleår sammenlignet med foregående skoleår. Av de som gikk i videregående skoler i Akershus skoleåret har 81,1 prosent fullført og bestått, mens 3,1 prosent sluttet i løpet av skoleåret. Tilsvarende tall for forrige skoleår er 79,3 og 3,2 prosent. 5

6 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogrammer skoleåret Akershus TP SS RM NA MK HS EL DH BA PB ST MD ID Fullført og bestått Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Figuren viser at det er stor forskjell mellom de ulike utdanningsprogrammene. Mens bare 72,8 prosent av elevene på Restaurant og matfag fullførte og besto, var andelen bestått for Musikk, dans og dramaelevene 88,9 prosent. Påbygging til generell studiekompetanse er et programområde på Vg3 for elever som har gått to år på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette er et år med mange teoretiske fag og mange av elevene sliter med å bestå dette programområdet. Bare 55,3 prosent fullførte og besto. Elever som gikk på Vg1 hadde den høyeste andelen fullført og bestått. Hele 83,7 prosent bestod dette trinnet. Læringsresultat Indikatorene for læringsresultater er også hentet fra VIGO. Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Gjennomsnittskarakter inn 4,14 4,14 4,15 4,15 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,04 4,04 4,07 4,07 4,08 Karakterutvikling -0,10-0,10-0,08-0,10-0,04 Karaktersnittet for de elevene som fullfører har endret seg lite de siste årene. Men karakterutviklingen har vært noe mindre negativ det siste skoleåret. Til skoleåret var det elevene som startet på Vg1 Musikk, dans og drama som hadde det høyeste karaktersnittet da de startet. Snittet her var på 4,74. Elevene som gikk Vg1 Teknikk og industriell produksjon er den gruppen som kom inn med det laveste karaktersnittet. Denne gruppen klarte imidlertid å øke snittet sitt mest. Karaktersnittet for disse økte fra 3,16 til 3,57. Det er en økning på 0,41 karakterpoeng. 6

7 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg1 studieforberedende 4,27 3, Engelsk Vg2 yrkesfaglig 3,84 3, Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,30 2, Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,50 2, Matematikk teoretisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,25 2,38 8 Matematikk praktisk Vg1 studieforberedende 3,85 2, Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 4,00 3, Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,80 3, Matematikk teoretisk Vg2 studieforberedende 3,71 3,00 7 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,45 3, Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,71 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,48 2, Standpunktkarakterer bare for de elevene som har vært oppe til eksamen I de enkelte fagene blir det gitt karakterer både i standpunkt og til eksamen. Men elevene er ikke oppe til eksamen i alle fag. I de fleste fag blir bare deler av elevgruppa trukket ut for å ha eksamen. I denne rapporten har vi tatt med karakterer for elever som har vært oppe til eksamen i fellesfag. I tillegg er det tatt med standpunktkarakterer for de samme elevene. Gjennomsnittlig standpunktkarakterer som er gjengitt i rapporten er altså standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen. Tabellen viser at gjennomsnittlig eksamenskarakter er lavere enn gjennomsnittlig standpunktkarakter i alle fellesfagene. 7

8 Læringsmiljø Kvalitetsundersøkelsen Akershus fylkeskommune har utarbeidet en egen Kvalitetsundersøkelse som gjennomføres hvert år. Denne undersøkelsen er det Vg2-elever, lærere og ledelse som besvarer. Undersøkelsen bygger på fylkets Kvalitetsbeskrivelse, og er utformet som påstander som informantene skal ta stilling til. Svaralternativene er en skala fra 5 til 1, hvor 5 står for «helt enig» (i påstanden) og 1 står for «helt uenig». Svarene fra påstandsnivå er aggregert opp og gir svar på kvalitetsmålnivå i Kvalitetsbeskrivelsen. Snittverdier for kvalitetsmålnivå er presentert i denne rapporten. Påstandene bak hvert kvalitetsmål er presentert i vedlegget. Svarprosenten for Kvalitetsundersøkelsen 2011 var på 77 prosent for elevene, 84 prosent for lærerne og 94 prosent for ledelsen. Noen skoler har lavere svarprosent for enkelte grupper. Hvis svarprosenten har vært under 50 prosent for en gruppe, er dette kommentert. Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Klasseledelse er viktig for læringsmiljøet. Lærerne svarer høyere på skalaen enn elevene på at de er tydelige ledere. Men det er ikke uvanlig at selvrapportering er mer positiv en andres vurdering av samme tema. Figuren viser at alle tre gruppene har en positiv utvikling. For at elever skal vite hva de blir målt etter i skolearbeidet, er det viktig at elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriteriene. Både elever og lærere sier seg enige i at de har felles forståelse, men figuren viser at lærerne svarer høyere på skalaen enn det elevene gjør. Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med Ledelsen legger *l re+e for utgangspunkt i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Læreren er skolens viktigste ressurs og utgjør den faktoren som har størst betydning for elevenes læring og utvikling. Det er derfor viktig at skolene legger til rette for informasjonsutveksling, kompetanseutvikling og kunnskapsdeling blant lærere og skoleledelsen. En gjennomgang av skoleresultatene viser en sterk samvariasjon mellom svarene til lærerne på spørsmål om skolen har pedagogiske arenaer og spørsmål om ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling. Skoler som skårer høyt på spørsmålene om skolen har pedagogiske arenaer, skårer tilsvarende høyt på spørsmål om ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling. Dette kan tyde på at disse skolene i større grad har lagt forholdene til rette for læring i fellesskap blant lærere og ledere, såkalt organisasjonslæring, enn de skolene som skårer lavt på disse to spørsmålene. 8

9 I gruppen av skoler som skårer høyest på spørsmål om pedagogiske arenaer og tilrettelegging for kompetanseutvikling, er det signifikant forskjell mot de andre gruppene på at elevene opplever at elevene og lærerne har en felles forståelse av vurderingskriterier. Det vil si at på disse skolene har elevene og lærerne en bedre forståelse av vurderingskriteriene. Elevundersøkelsen Utdanningsdirektoratet har i flere år gjennomført en nasjonal undersøkelse for elever i Vg1 (Elevundersøkelsen). I denne undersøkelsen er svarskalaene litt forskjellig fra spørsmål til spørsmål, men på indeksnivå, som er presentert i denne rapporten, kan skalaen transformeres til en skala som går fra 5 til 1, hvor 5 er mest positivt og 1 er mest negativt. Spørsmålene og svaralternativene er presentert i vedlegget. Noen av spørsmålene i undersøkelsen er frivillige. Hvis skolen ikke har inkludert disse spørsmålene, vil det framkomme som manglende data. Svarprosenten for Elevundersøkelsen var i 2011 på 79 prosent. Hvis svarprosenten for en skole har vært lav, er dette kommentert. Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Vår 201 Vår 2010 Vår 2009 Nasjonalt Vår 201 Nasjonalt Vår 2010 Nasjonalt Vår 2009 Figuren viser at nivået på svarene for Akershus ikke varierer så mye fra det nasjonale nivået, og for de fleste indeksene har det vært liten endringer fra 2009 til Indeksen «mobbing» viser om elevene oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Høy verdi betyr at det er liten forekomst av mobbing. Fravær av mobbing er viktig for trivsel på skolen og for læringsmiljøet til den enkelte. Figuren viser at det er noe mobbing ved våre skoler. Det er nulltoleranse mot mobbing, vold, trakassering, diskriminering og rasisme i Akershusskolene. Skolene tar selv tak i de utfordringene som er spesielle ved hver enkelt skole, ut fra skolens egenart og pedagogiske forankring. Skolene jobber aktivt og systematisk for å forebygge og bekjempe all krenkende adferd på skolen. Skolene har utarbeidet rutiner for sitt arbeid med elevenes skolemiljø, herunder en handlingsplan for hvordan de jobber for å forebygge og bekjempe mobbing, vold, trakassering, diskriminering og rasisme. Skolene rapporterer årlig til sentrala dministrasjonen på det arbeidet de gjør når det gjelder elevenes skolemiljø. «Trivsel med skolearbeid» og «mestring» er nye indekser. Derfor finnes det ikke data for 2009 for disse indeksene. Indeksen trivsel med skolearbeid viser om elevene liker å gå på skolen og om de liker skolearbeidet. Figuren viser at noen flere sier at de trives med skolearbeid i 2011 enn i Indeksen mestring viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen. Det er små endringer fra 2010 til 2011 for denne indeksen. Indeksen «faglig utfordring» viser elevenes opplevelse av faglig utfordringer i skolearbeidet. Elevene sier at de i stor grad opplever faglig utfordring og tendensen er økende. Indeksen faglig veiledning viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Svarene for indeksen faglig veiledning ligger rundt 3, som betyr at elevene hverken er enig eller uenig i disse spørsmålene. 9

10 2. VIDEREGÅENDE SKOLER ASKER VIDEREGÅENDE SKOLE Informasjon om skolen Asker tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag og Alternative opplæring. Skolen har 597 elever, 71 pedagogisk ansatte og 20 andre ansatte. En elev fra grunnskolen fikk tilbud om videregående op plæring ved Asker i Temaprofil: Kunnskap Trivsel Muligheter Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 51,6 mill. kr, regnskapet viser at 52,2 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 101 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Asker Fullført og bestått 88,7 90,2 89,7 91,5 81,1 Holder på 1,1 1,2 2,2 1,4 1,1 Ikke bestått 8,4 8,1 1,5 2,4 7,5 Mangler grunnlag 6,2 4,7 7,0 Avbrutt opplæring 1,6 0,5 0,3 0,0 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Fullført og bestått Asker ST ID Holder på Ikke bestått Mangler grunnlag Avbrutt opplæring Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Asker Gjennomsnittskarakter inn 4,57 4,61 4,61 4,58 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,37 4,49 4,46 4,50 4,08 Karakterutvikling -0,19-0,12-0,16-0,08-0,04 10

11 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 4,09 3,68 22 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 4,46 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 4,34 3, Standpunktkarakterer bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Asker Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Asker Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Asker Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Ledelsen legger *l re+e for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Asker Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Asker Vår 201 Asker Vår 2010 Asker Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

12 BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjertnes tilbyr utdanningsprogrammene Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og På bygging til generell studiekompetanse. Skolen har 472 elever, 62 pedagogisk ansatte og 19 andre ansatte. Temaprofil: Utfordringer Opplevelser Samhold Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 49,9 mill. kr, regnskapet viser at 49,2 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 99 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bjertnes Fullført og bestått 68,6 76,4 77,8 81,4 81,1 Holder på 0,6 0,0 1,5 0,2 1,1 Ikke bestått 23,4 19,4 8,8 5,5 7,5 Mangler grunnlag 8,4 7,6 7,0 Avbrutt opplæring 7,4 4,2 3,4 4,9 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Bjertnes SS HS EL BA PB ST Fullført og beståa Holder på Ikke beståa Mangler grunnlag AvbruA opplæring AlternaJv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjertnes Gjennomsnittskarakter inn 3,96 4,08 4,03 4,05 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,96 4,02 3,95 3,99 4,08 Karakterutvikling 0,00-0,06-0,08-0,06-0,04 12

13 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 3,73 3,20 45 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,88 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,59 2,80 54 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Bjertnes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Bjertnes Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Bjertnes Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Bjertnes Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Bjertnes Vår 201 Bjertnes Vår 2010 Bjertnes Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

14 BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bjørkelangen tilbyr utdanningsprogrammene Design og Håndverk, Elektrofag, Idrettsfag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 572 elever, 80 pedagogisk ansatte og 23 andre ansatte. Temaprofil: Lyst til å lære, rett til å lykkes Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 62,3 mill. kr, regnskapet viser at 61,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 99 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bjørkelangen Fullført og bestått 76,1 76,4 77,6 82,2 81,1 Holder på 0,8 0,2 1,5 0,7 1,1 Ikke bestått 15,0 17,9 8,0 7,1 7,5 Mangler grunnlag 6,7 5,2 7,0 Avbrutt opplæring 4,0 5,6 4,6 4,4 3,1 Alternativ opplæringsplan 4,0 0,0 1,6 0,3 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Bjørkelangen TP SS HS EL DH PB ST ID Fullført og beståd Holder på Ikke beståd Mangler grunnlag AvbruD opplæring AlternaKv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bjørkelangen Gjennomsnittskarakter inn 4,03 3,97 3,97 4,04 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,85 3,87 3,90 3,96 4,08 Karakterutvikling -0,19-0,09-0,07-0,08-0,04 14

15 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg1 studieforberedende 4,35 3,94 17 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,67 2,67 27 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,00 2,64 11 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,51 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,31 2,88 84 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Bjørkelangen Bjørkelangen Bjørkelangen Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Bjørkelangen Bjørkelangen Bjørkelangen Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Bjørkelangen Bjørkelangen Bjørkelangen Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Bjørkelangen Bjørkelangen Bjørkelangen Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Bjørkelangen Vår 201 Bjørkelangen Vår 2010 Bjørkelangen Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

16 BLEIKER VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Bleiker tilbyr utdanningsprogrammene Alternativ opp læring, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Restaurant og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering med formgivingsfag, Påbygging til generell studiekompetanse og Teknikk og industriell produksjon. Skolen har 437 elever, 91 pedagogisk ansatte og 30 andre ansatte. Temaprofil: Rom for alle blikk for den enkelte Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 71,2 mill. kr, regnskapet viser at 71,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 101 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Bleiker Fullført og bestått 60,9 67,8 61,2 70,3 81,1 Holder på 2,8 0,7 3,3 0,5 1,1 Ikke bestått 26,1 22,4 13,4 12,2 7,5 Mangler grunnlag 13,9 11,4 7,0 Avbrutt opplæring 10,2 9,1 8,1 5,3 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Bleiker TP SS RM MK HS EL PB ST MD Fullført og beståd Holder på Ikke beståd Mangler grunnlag AvbruD opplæring AlternaLv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Bleiker Gjennomsnittskarakter inn 3,67 3,68 3,79 3,66 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,74 3,73 3,86 3,82 4,08 Karakterutvikling 0,07 0,05 0,07 0,16-0,04 16

17 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,04 2,60 25 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,59 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 2,96 2,28 53 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Bleiker Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Bleiker Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Bleiker Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Bleiker Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Bleiker Vår 201 Bleiker Vår 2010 Bleiker Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

18 DRØMTORP VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Drømtorp tilbyr utdanningsprogrammene Alternativ opplæring, Helse og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel og Påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg tilbyr skolen voksenopplæring. Skolen har 480 elever, 71 pedagogisk ansatte og 32 andre ansatte. Temaprofil: Ditt potensial vårt ansvar! Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 74,6 mill. kr, regnskapet viser at 74,3 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 100 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Drømtorp Fullført og bestått 67,5 73,8 77,3 80,0 81,1 Holder på 0,2 3,8 4,5 0,7 1,1 Ikke bestått 23,3 17,8 11,5 7,7 7,5 Mangler grunnlag 2,9 6,3 7,0 Avbrutt opplæring 3,7 4,1 3,2 5,1 3,1 Alternativ opplæringsplan 5,2 0,5 0,5 0,2 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Drømtorp SS MK HS Fullført og beståa Holder på Ikke beståa Mangler grunnlag AvbruA opplæring AlternaIv opplæringsplan PB Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Drømtorp Gjennomsnittskarakter inn 3,84 3,89 3,92 3,97 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,79 3,92 3,88 4,06 4,08 Karakterutvikling -0,05 0,03-0,04 0,09-0,04 18

19 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg2 yrkesfaglig 4,00 4,07 14 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 4,24 2,62 71 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,68 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,29 2,82 38 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Drømtorp Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Drømtorp Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Drømtorp Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Drømtorp Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Drømtorp Vår 201 Drømtorp Vår 2010 Drømtorp Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

20 DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Dønski tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Idrettsfag, Service og samferdsel, og Alternativ opplæring. Skolen har 441 elever, 72 pedagogisk ansatte og 22 andre ansatte Skolen har utplassert minoritetsrådgiver. En elev fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Dønski i Temaprofil: Vi skal gjøre årene på Dønski til dine mest lærerike år! Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 53,2 mill. kr, regnskapet viser at 53,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 101 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Dønski Fullført og bestått 69,4 75,7 74,2 71,2 81,1 Holder på 0,0 0,0 0,2 0,2 1,1 Ikke bestått 27,5 20,6 13,6 13,2 7,5 Mangler grunnlag 9,2 12,1 7,0 Avbrutt opplæring 3,2 3,3 2,5 3,3 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,4 0,2 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Dønski SS ST Fullført og bestå> Holder på Ikke bestå> Mangler grunnlag Avbru> opplæring AlternaFv opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Dønski Gjennomsnittskarakter inn 3,90 3,81 3,84 3,76 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,81 3,81 3,72 3,78 4,08 Karakterutvikling -0,10 0,00-0,12 0,02-0,04 20

21 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg1 studieforberedende 4,00 3,19 27 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,43 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,34 2,59 32 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Dønski Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Vår 201Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Dønski Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Dønski Ledelsen legger *l re+e for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Dønski Dønski hadde svært lav svarprosent blandt elever vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Dønski Vår 201 Dønski Vår 2010 Dønski Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

22 EIDSVOLL VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Eidsvoll tilbyr utdanningsprogrammene Studies pesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Service- og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Idrettsfag, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Skolen har 692 elever, 97 pedagogisk ansatte og 46 andre ansatte. Temaprofil: Kompetanse gjennom trygghet, trivsel, tillit og tilhørighet. Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 84,7 mill. kr, regnskapet viser at 84,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 100 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Eidsvoll Fullført og bestått 78,5 81,2 74,8 75,8 81,1 Holder på 0,2 1,8 2,3 0,2 1,1 Ikke bestått 15,5 11,8 11,4 11,8 7,5 Mangler grunnlag 6,8 8,1 7,0 Avbrutt opplæring 5,8 5,2 4,7 4,1 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Eidsvoll TP SS HS EL BA PB ST ID Fullført og beståd Holder på Ikke beståd Mangler grunnlag AvbruD opplæring AlternaJv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Eidsvoll Gjennomsnittskarakter inn 3,94 3,94 3,96 3,94 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,93 3,88 3,96 3,97 4,08 Karakterutvikling -0,01-0,06 0,00 0,02-0,04 22

23 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,17 1,92 12 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 2,52 2,07 29 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,92 3,77 13 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,36 2,82 11 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,46 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,18 2,53 49 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Eidsvoll Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Eidsvoll Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Eidsvoll Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Eidsvoll Eidsvoll hadde lav svarprosent blant elever vår Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Eidsvoll Vår 201 Eidsvoll Vår 2010 Eidsvoll Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

24 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Eikeli tilbyr utdanningsprogrammene Service og samferdsel, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har 445 elever, 55 pedagogisk ansatte og 7 andre ansatte. Temaprofil: Fordypning og mestring i et inkluderende og ivaretakende læringsmiljø Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 38,3 mill. kr, regnskapet viser at 39,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 104 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Eikeli Fullført og bestått 79,2 83,1 84,5 80,9 81,1 Holder på 0,6 0,0 0,0 0,0 1,1 Ikke bestått 17,6 14,6 8,9 10,9 7,5 Mangler grunnlag 6,2 7,3 7,0 Avbrutt opplæring 2,5 2,2 0,4 0,9 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Eikeli SS PB Fullført og bestå> Holder på Ikke bestå> Mangler grunnlag Avbru> opplæring AlternaHv opplæringsplan ST Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Eikeli Gjennomsnittskarakter inn 4,23 4,05 4,03 3,98 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,07 3,89 3,96 3,95 4,08 Karakterutvikling -0,16-0,16-0,07-0,03-0,04 24

25 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,07 2,00 14 Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 3,10 2,70 10 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,38 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,17 2,83 52 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Eikeli Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Eikeli Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Eikeli Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Eikeli Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Eikeli Vår 201 Eikeli Vår 2010 Eikeli Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår 2009 Eikeli hadde så lav svarprosent vår 2011 at dataene ikke kan presenteres. 25

26 FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Frogn tilbyr utdanningsprogrammene Idrettsfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Alternativ opplæring. Skolen har 666 elever, 82 pedagogisk ansatte og 19 andre ansatte. Temaprofil: ett steg foran Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 61,4 mill. kr, regnskapet viser at 58,7 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 96 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Frogn Fullført og bestått 70,9 80,8 82,7 79,9 81,1 Holder på 1,2 1,7 2,3 0,9 1,1 Ikke bestått 24,1 15,8 5,3 6,1 7,5 Mangler grunnlag 7,0 10,1 7,0 Avbrutt opplæring 3,7 1,7 2,6 3,0 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Frogn SS ST Fullført og bestå= Holder på Ikke bestå= Mangler grunnlag Avbru= opplæring AlternaFv opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Frogn Gjennomsnittskarakter inn 4,15 4,10 4,12 4,13 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,92 3,90 3,97 3,99 4,08 Karakterutvikling -0,23-0,21-0,16-0,14-0,04 26

27 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg1 studieforberedende 4,11 4,16 19 Matematikk praktisk Vg1 studieforberedende 3,20 2,40 20 Matematikk teoretisk Vg1 studieforberedende 4,20 3,30 20 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 3,42 2,50 12 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,60 3, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,34 3,02 53 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Frogn Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Frogn Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Frogn Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Frogn Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Frogn Vår 201 Frogn Vår 2010 Frogn Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

28 HOLMEN GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Holmen tilbyr alternativ opplæring innen utdanningsprogrammene Design og håndverk, Restaurant og matfag, Service og samferdsel og Studiespesialisering. Skolen har 65 elever, 43 pedagogisk ansatte og 7 andre ansatte. Temaprofil: Å nå faglige og sosiale mål gjennom tilrettelegging, trygghet og tilhørighet Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 33,6 mill. kr, regnskapet viser at 33,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 100 prosent. Gjennomføring og læringsmiljø Skolen har utelukkende alternativ opplæring som det ikke utarbeides statistikk for. Kvalitetsundersøkelsen Skolen har ikke elever i ordinær Vg2, og har derfor ikke gjennomført Kvalitetsundersøkelsen. Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Holmen Vår 201 Holmen Vår 2010 Holmen Vår 2009 Faglig u2ordring Faglig veiledning Vår 201 Vår 2010 Vår

29 Foto: Morten Brun 29

30 HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Hvam tilbyr utdanningsprogrammene Naturbruk, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Skolen har 316 elever, 67 pedagogisk ansatte og 54 andre ansatte. Temaprofil: Framtidsrettet utdanning i grønt miljø Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 65,9 mill. kr, regnskapet viser at 64,8 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 98 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Hvam Fullført og bestått 81,5 81,4 82,2 77,9 81,1 Holder på 0,0 0,0 1,7 3,5 1,1 Ikke bestått 11,1 11,4 6,8 8,1 7,5 Mangler grunnlag 5,5 5,3 7,0 Avbrutt opplæring 6,0 5,5 3,4 4,9 3,1 Alternativ opplæringsplan 1,3 1,7 0,3 0,4 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Hvam NA MK PB Fullført og beståc Holder på Ikke beståc Mangler grunnlag AvbruC opplæring AlternaIv opplæringsplan ID Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Hvam Gjennomsnittskarakter inn 4,10 4,01 4,03 3,97 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 3,95 3,95 4,01 3,93 4,08 Karakterutvikling -0,15-0,06-0,02-0,04-0,04 30

31 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,52 2,90 58 Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 2,88 2,29 17 Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Hvam Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Hvam Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Hvam Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Ledelsen legger *l re+e for kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Hvam Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Hvam Vår 201 Hvam Vår 2010 Hvam Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår 2009 Hvam hadde lav svarprosent vår

32 JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Jessheim tilbyr utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama, Studiespesialisering, Studiespesialisering med formgivingsfag, Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk, Elektrofag, Helse- og sosialfag, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Påbygging til generell studiekompetanse og Alternativ opplæring. I tillegg har skolen avdeling for voksenopplæring, fengselsundervisning ved Ullernsmo fengsel, samt grunnskoleavdelingen ved Jessheim videregående skole som har et skjermet skoletilbud for ungdom som bor på barneverninstitusjoner på Romerike. Skolen har 1054 elever, 191 pedagogisk ansatte og 36 andre ansatte. 8 elever fra grunnskolen fikk tilbud om videregående opplæring ved Jessheim i Temaprofil: Jessheim videregående skole det mangfoldige alternativet. En skole der allsidig kompetanse utvikles på ulike arenaer. Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 129,5 mill. kr, regnskapet viser at 130,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 101 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Jessheim Fullført og bestått 78,3 75,3 80,7 80,2 81,1 Holder på 0,1 0,5 2,4 0,2 1,1 Ikke bestått 15,9 18,6 9,9 9,0 7,5 Mangler grunnlag 2,7 5,8 7,0 Avbrutt opplæring 5,7 5,5 4,3 4,9 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Jessheim TP SS HS EL DH BA PB ST MD Fullført og beståd Holder på Ikke beståd Mangler grunnlag AvbruD opplæring AlternaLv opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Jessheim Gjennomsnittskarakter inn 4,09 4,09 3,99 3,97 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,00 4,02 3,94 3,97 4,08 Karakterutvikling -0,09-0,08-0,05 0,00-0,04 32

33 Gjennomsnittskarakterer i de fellesfagene hvor elever har hatt eksamen Standpunktkarakter Skriftlig eksamen Antall elever Engelsk Vg2 yrkesfaglig 3,14 2,29 14 Matematikk praktisk Vg1 yrkesfaglig 3,27 2,65 26 Matematikk praktisk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 3,33 2,90 51 Matematikk praktisk Vg1 studieforberedende 3,89 2,49 47 Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende 4,14 3,32 28 Norsk Vg2 yrkesfaglig 3,68 3,32 25 Norsk hovedmål Vg3 studieforberedende 3,66 2, Norsk sidemål Vg3 studieforberedende 3,25 2, Standpunktkarakter bare for de elevene som har vært oppe til eksamen LÆRINGSMILJØ Kvalitetsundersøkelsen Lærerne er tydelige ledere Lærerne er tydelige ledere Elev Vår 201Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Jessheim Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problemstillinger drøftes Skolen har arenaer der informasjon utveksles og pedagogiske problems7llinger drø9es Vår 201Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Jessheim Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elever og lærere har felles forståelse av vurderingskriterier Elev Vår 201Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Jessheim Ledelsen legger til rette for kompetanseutvikling med utgangspunkt Ledelsen legger *l re+e for i skolens behov kompetanseutvikling med utgangspunkt i skolens behov Vår 201Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Jessheim Elevundersøkelsen Mobbing på skolen Trivsel med skolearbeid Mestring Faglig u2ordring Faglig veiledning Jessheim Vår 201 Jessheim Vår 2010 Jessheim Vår 2009 Vår 201 Vår 2010 Vår

34 KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE INFORMASJON OM SKOLEN Kjelle tilbyr utdanningsprogrammene Bygg og anleggsteknikk, Naturbruk og Grunnleggende yrkesutdanning (alternativ opplæring) innen seks yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Skolen har 161 elever, 36 pedagogisk ansatte og 53 andre ansatte. Temaprofil: Med læring som konsekvens Skolens regulerte budsjett for 2010 var på 50,4 mill. kr, regnskapet viser at 49,6 mill. kr ble brukt. Det gir et forbruk på 98 prosent. GJENNOMFØRING OG LÆRINGSRESULTAT Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram. Prosent Kjelle Fullført og bestått 96,2 95,7 90,9 92,3 81,1 Holder på 0,0 0,0 0,0 1,3 1,1 Ikke bestått 3,8 0,0 3,9 5,1 7,5 Mangler grunnlag 0,0 0,0 7,0 Avbrutt opplæring 0,0 2,9 3,9 0,0 3,1 Alternativ opplæringsplan 0,0 1,4 1,3 1,3 0,2 Gjennomføring for elever i ordinære utdanningsprogram skoleåret Akershus Jessheim Kjelle TP SS HS EL NA DH BA BA PB ST MD Prosent Fullført og bestå< Holder på Fullført og bestått Ikke bestå< Holder på Mangler grunnlag Ikke bestått Avbru< opplæring Mangler grunnlag AlternaGv opplæringsplan Avbrutt Alternativ opplæringsplan Prosent Karakterutvikling for elever i ordinære utdanningsprogram som har fullført og bestått. Karakterpoeng Kjelle Gjennomsnittskarakter inn 3,56 3,89 3,98 3,92 4,12 Gjennomsnittskarakter ut 4,20 4,18 4,09 4,27 4,08 Karakterutvikling 0,63 0,30 0,11 0,36-0,04 34

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2017 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET 2016-2017 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING Skoleåret 2014-2015 1 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 135 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 918 elevplasser skoleåret

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.

Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkestinget 18.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.11.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 100/13

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal Gjennomføringsbarometeret April 2011 Møre og Romsdal Indikatorer for måloppnåelse i Ny Giv-prosjektet Overgang fra 10. trinn til videregående opplæring Andel av elevene i 10. trinn høsten 2009 som er elever

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS VURDERING OG LÆRING 2 Akershus fylkeskommune VURDERING OG LÆRING 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL Kart: Atrium Design EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 15.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Fraværsutvikling Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Infomøte for foresatte om VGO 27. oktober

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4 Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 17/15 Tilstandsrapport

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus RAPPORT Tilstandsrapport for videregående opplæring i Skoleåret 1-17 1.1.17 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 3 3 NES SØRUM OSLO BÆRUM 7 9 5 1 11 SANDVIKA

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

SKOLEÅRET Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus

SKOLEÅRET Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 15-1 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN JESSHEIM NITTEDAL 3 GJERDRUM 3 NES SØRUM BÆRUM 7 9 5 1 11 1 SANDVIKA 3

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Hilde Kjos

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Hilde Kjos 2 Ma 09.01.2017 11:00 Den Norske Opera & Ballett Nes VGS Vg1 15 15 Kl.11.00-13.00 på Den Norske Opera & Ballett. Omvisning med Nes VGS, 1BAA (1 gruppe - 15 stk) og Lørenskog vgs, 3SF (1 grupper - 8 stk),

Detaljer

Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012

Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012 Tilstandsrapport for viderega ende opplæring 2012 For skoleåret 2010/11 Buskerud fylkeskommune E ksempler på god pedagogisk praksis er det mange av i Buskerud. De er som diamanter. Diamanter har den egenskapen

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål 04.01.2017 MATEMATIKK (MAT1005) Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål DEL 1 (UTEN HJELPEMIDLER) 2 timer DEL 2 (MED HJELPEMIDLER) 3 timer (Del 1 leveres inn etter nøyaktig

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53 RESULTATER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD I dette dokumentet presenteres utvalgte resultater fra videregående opplæring i Vestfold fra skoleåret 2013-2014. Resultatene som presenteres er kun et lite

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer