Informasjon om videregående skoler og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om videregående skoler og"

Transkript

1 Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune

2 Forord Til deg som skal velge videregående opplæring Buskerud fylkeskommune tilbyr alle utdanningsprogrammer og et stort antall fordypningsområder ved våre 13 videregående skoler. Brosjyren du nå holder i hånden gir deg en oversikt over skolene våre, programtilbud, karakterer ved inntak forrige skoleår, utvalgte resultater og noen sider ved skolenes læringsmiljø slik elevene selv har vurdert det i elev undersøkelsen Vi tror at vi får de beste resultatene gjennom samarbeid. Gode resultater skapes i samspillet mellom elevene, dyktige lærere og andre ansatte. Vårt mål er at du som elev skal oppnå de resultatene du ønsker deg i videregående opplæring, slik at du står best mulig rustet til å møte voksenlivet, enten du satser direkte på yrkesopplæring i videregående skole eller på høyere utdanning via studieforberedende utdanningsprogram. I fylkeskommunen har vi verdiene raushet, åpenhet, mot og entusiasme. Raushet er viktig når vi skal lære i et godt fellesskap med andre. Åpenhet gjør det lettere å samarbeide. Det er viktig at alle har mot til å si ifra når det er noe, og entusiasme for fagene gjør det lettere å lære! Vi kaller satsingen vår for Kunnskapsskolen i Buskerud. Det betyr at elevene våre skal oppleve læringsglede, mestring og faglige utfordringer og det skal de gjøre i gode og trygge læringsmiljøer med gode lærere som leder læringsarbeidet. I skolen lærer vi sammen! Å velge utdanning er et viktig valg. Mulighetene er mange. Vi håper denne brosjyren vil gjøre det lettere for deg å velge riktig. I tillegg arrangerer vi praksisdager hvor vi inviterer ungdomsskoleelevene til å besøke våre skoler og få en «smakebit» av ulike utdannings programmer. Er du usikker, kan det være lurt å snakke med noen. Det kan være en rådgiver, en lærer, ungdommer som går på det utdanningsprogrammet du er interessert i, eller andre. Jeg håper at du treffer et godt valg, og ønsker deg hjertelig velkommen som elev hos oss. Vi håper å se deg til høsten, og gleder oss til å jobbe sammen med deg når du skal bygge din egen fremtid! Med vennlig hilsen Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune 2

3 FARGESKALAEN I TABELLENE En lav verdi illustreres med rødt og en høy verdi er grønn. En verdi som ligger mellom høy og lav verdi illustreres med gult. Lys gult ligger nærmest grønn, mørk gul nærmest rødt. Når resultatene ikke er sammen liknet med snitt, markeres dette med grå fargetone. I YTRE VENSTRE KOLONNE i tabellene står Buskerud-snitt 1 for utdanningsprogrammet. Pilene som står i cellene i tabellene viser om resultatet er bedre enn, dårligere enn, eller likt forrige måling. Der det ikke er noe sammenlikningsgrunnlag, fremkommer det ikke trendpiler. GODT RESULTAT OVER MIDDELS UNDER MIDDELS LAVT RESULTAT INGEN INFORMASJON INPUT-OUTPUTINDIKATORER FORKORTELSER I TABELLENE GJENNOMSNITTLIG KARAKTER POENGSUM FRA UNGDOMSSKOLEN er et gjennomsnitt av ungdomsskolekarakterene for alle elever på utdanningsprogrammet. FULLFØRT OG BESTÅTT viser hvor mange prosent av elevene på utdannings programmet som både har fullført og bestått alle fag i skoleåret 13/14. På noen skoler og utdanningsprogram går en større andel av elevene mot reduserte mål for eksempel lærekandidat. Disse elevene fullfører etter sine individuelle mål, men synes ikke i tallet som viser fullført og bestått. KARAKTERSNITT 1 i fellesfag og programfag viser eksamenssnittet i norsk hovedmål, engelsk og matematikk (flere fagkoder) og samlet snitt for eksamen i programfagene på et utdanningsprogram ved en skole 2. RYVS = Røyken vgs LIVS = Lier vgs SHVS = St Hallvard vgs DMVS = Drammen vgs ASVS = Åssiden vgs EIVS = Eiker vgs ROVS = Rosthaug vgs KOVS = Kongsberg vgs NUVS = Numedal vgs HOVS = Hønefoss vgs RIVS = Ringerike vgs GOVS = Gol vgs ALVS = Ål vgs 1 I noen tilfeller forekommer avvik i Buskerud-snitt sett i forhold til underliggende tall. Dette avviket kommer av at noen elever tar ny eksamen. Disse eksamenene blir resultatmessig godskrevet året eleven skulle ha avlagt dem etter normal progresjon, men synes ikke i tallene fordelt på skoler. 2 Alle utdanningsprogram har felles programfagseksamen. Der det ikke fremkommer tall for en skole er enten elevgruppa for liten til at karakterene kan vises av personverngrunner, eller skolen har bare tilbud om utdanningsprogrammet på Vg.1-nivå. 3 Noen fag har trekkeksamen. Dette innebærer at det ikke alltid gjennomføres eksamen i faget. Det er markert med en strek i tabellene når ingen elever har vært oppe til eksamen i det aktuelle året. I trekkfagene kan det være en liten andel av elevene i faget som trekkes ut til eksamen, og denne andelens karakterer utgjør snittallet. 3

4 LÆRINGSMILJØINDIKATORER Indikatorene er hentet fra elevundersøkelsen. Spørsmålene som stilles til elevene er forskningsbaserte, men det finnes ulike feilkilder som kan påvirke resultatet. Skolene arbeider kontinuerlig med forbedringsarbeid som påvirker elevenes læringsmiljø og dermed resultatene i undersøkelsen. Indikatorene er tatt med for å fylle ut bildet som skapes av skolen og utdanningsprogrammet basert på data om fullført og bestått og karakterer. MOTIVASJON sier noe om elevenes interesse for og lyst til å arbeide med skolefagene, og om de prioriterer skolearbeid. MESTRING sier noe om hvor ofte elevene mestrer arbeids oppgavene og forstår det læreren forklarer. FAGLIG UTFORDRING sier noe om hvorvidt elevene mener at de får nok utfordringer i det faglige arbeidet. Det betyr at elevene opplever at de har skoleoppgaver som de har en realistisk mulighet til å mestre, men som krever noe innsats. ELEVMEDVIRKNING kan bidra til å gjøre elevene mer aktive i egen læringsprosess. På den måten får de bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode. Elev rådet har en viktig rolle for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. VURDERING FOR LÆRING foregår når vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle elevenes kompetanse. Dette innebærer at både eleven og læreren bruker vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis. RELEVANT OPPLÆRING 4 er det når elevene opplever det de lærer på skolen som viktig, og anser det som trolig at de vil få bruk for denne kunnskapen og disse ferdighetene senere i livet. STØTTE FRA LÆRERNE er en viktig del av klasseledelsen og sier noe om i hvilken grad elevene får hjelp fra lærerne for å forstå arbeidsoppgavene på skolen, og i hvilken grad lærerne bryr seg om elevene og har tro på at de kan gjøre det bra på skolen. 4 De yrkesfaglige utdanningene oppleves jevnt over som mer relevante enn studieforberedende og påbygg.

5 Ditt valg dine muligheter INFORMASJONEN VI HAR VALGT UT TIL DEG Brosjyren er laget for å gi deg sammenliknbar informasjon om de fylkeskommunale videregående utdanningstilbudene, slik at det blir lettere for deg å velge. På de neste sidene finner du en oversikt fra hver skole på hvert utdanningsprogram når det gjelder: Gjennomsnittlig karakterpoengsum fra. Hvor mange som har gjennomført og bestått alle fag. Eksamenskarakterer i fellesfag og felles programfag. Elevenes vurdering av forhold som beskriver læringsmiljøet. Utdanningsprogram der skolen ikke har hatt elever i skoleåret 2013/14, kommer ikke frem i oversikten. For å se alle søkbare tilbud i Buskerud fylkeskommune skoleåret 2015/16, må du bruke opplæringskatalogen, som du får på alle e i Buskerud. Brosjyrene finnes også på fylkeskommunens hjemmesider bfk.no. i Informasjonen sier ikke hele sannheten om skolene, men er valgt ut fordi vi mener den er viktig for din opplevelse av opplæringen. Kanskje er det likevel noe annet enn det våre oversikter viser som er viktig for deg, og som du vil oppleve som kvalitet. Inntaks- og karakterdata som presenteres i denne brosjyren gjelder for forrige skoleår (13/14). Det er viktig å se skolenes resultatutvikling over tid, og dette presenterer Buskerud fylkeskommune på nett i portalen «Skoleresultater» ( Du vil her se at karakterene du trenger for å komme inn på et tilbud, varierer sterkt fra år til år, avhengig av størrelsen på kullet og hva flest elever ønsker å ta fatt på. Det er dermed viktig at du jobber systematisk og målbevisst for å oppnå karakterer som setter deg i stand til å velge. BLA OM FOR FERSKE TALL FRA ELEVUNDERSØKELSEN HØST 2014

6 IDRETTSFAG Snitt Buskerud DMVS GOVS KOVS RIVS ROVS SHVS 45,24 46,34 46,63 46,08 45,29 40,85 45,31 Fullført og bestått 88 87,7 93,5 91,9 95,5 66,7 94,3 Norsk eksamen 3,06 2,86 3,14 3,12 3,54 2,79 3,15 Matematikk eksamen 2,84 3, ,86-2,5 Engelsk eksamen 3, ,67 3,2 - - Felles programfag eksamen 3,78 3,92 3,94 4,34 3,71 3,28 3,58 Motivasjon 3,70 3,67 3,73 3,82 3,81 3,58 3,63 Mestring 4,03 4,05 3,94 4,07 4,08 3,92 4,07 Faglig utfordring 4,40 4,35 4,32 4,57 4,46 4,35 4,36 Relevant opplæring 3,45 3,35 3,46 3,66 3,60 3,29 3,39 Støtte fra lærerne 3,99 3,92 3,97 4,18 4,19 3,84 3,82 Elevdemokrati og medvirkning 3,24 3,02 3,40 3,37 3,30 3,25 3,35 Vurdering for læring 3,44 3,28 3,39 3,64 3,56 3,51 3,38 MUSIKK, DANS OG DRAMA Snitt Buskerud GOVS KOVS RIVS SHVS 45 42,93 43,08 43,86 46,55 Fullført og bestått 77,7 82,5 64,3 79,1 80,5 Norsk eksamen 3,3 3,36 2,93 3,12 3,47 Matematikk eksamen 3, ,8 3,88 Engelsk eksamen 4, ,0 - Felles programfag eksamen 4,48 4,22 4,1 4,67 4,69 Motivasjon 3,65 3,53 3,36 3,70 3,72 Mestring 3,98 3,83 3,88 3,89 4,07 Faglig utfordring 4,38 4,16 4,34 4,35 4,44 Relevant opplæring 3,43 3,34 3,42 3,65 3,39 Støtte fra lærerne 3,94 3,56 3,84 3,93 4,05 Elevdemokrati og medvirkning 3,30 3,16 3,40 3,18 3,34 Vurdering for læring 3,41 2,94 3,31 3,39 3,55 6

7 Ditt valg dine muligheter STUDIESPESIALISERING Snitt Buskerud DMVS EIVS GOVS HOVS KOVS NUVS RIVS ROVS RYVS SHVS 45,03 46,24 44,95 44,95 35,75 45,32 44,79 45,58 43,69 43,16 44,94 Fullført og bestått 79,9 82,6 81,5 89,1 41,2 79,1 71,4 84,6 72,9 74,8 81 Norsk eksamen 3,47 3,43 3,58 3,39 3,06 3,39 3,88 3,72 3,61 3,43 3,3 Matematikk eksamen 3,06 2,96 3,74 3,38 2,1 3,47-3,06 3,12 2,31 3,11 Engelsk eksamen 3,89 3, ,96 3,88 3, ,18 Felles programfag eksamen 3,57 3,53 3,68 3,69 3,42 3,67 3,56 3,75 3,63 3,33 3,45 Motivasjon 3,71 3,75 3,65 3,61 3,86 3,71 3,82 3,79 3,69 3,60 3,69 Mestring 4,04 4,11 3,96 3,98 4,06 3,99 3,97 4,10 3,99 4,01 4,06 Faglig utfordring 4,41 4,40 4,33 4,33 4,43 4,49 4,53 4,47 4,44 4,33 4,44 Relevant opplæring 3,60 3,63 3,46 3,52 3,71 3,64 3,78 3,65 3,50 3,67 3,54 Støtte fra lærerne 3,97 3,96 3,87 3,85 4,26 4,00 4,08 4,07 3,89 3,98 3,97 Elevdemokrati og medvirkning 3,27 3,22 3,08 3,43 3,63 3,33 3,44 3,22 3,34 3,18 3,34 Vurdering for læring 3,46 3,37 3,40 3,34 3,84 3,56 3,60 3,55 3,45 3,52 3,45 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Snitt Buskerud HOVS KOVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 31,87 29,84 34,14 32,77 30,03 29,03 35,8 32,29 Fullført og bestått 68,8 56,9 84,3 61,1 87,5 69,9 93,1 67,3 Norsk eksamen 2, , ,85 Matematikk eksamen 2,24-2, ,14 Engelsk eksamen 1, ,69-2,0 Felles programfag eksamen 3,5 3,72 3,95 2,67 4,09 3,68 3,25 3,21 Motivasjon 3,83 3,93 3,86 3,94 3,77 3,64 3,81 3,85 Mestring 3,92 3,90 3,95 3,81 3,81 3,84 3,93 3,96 Faglig utfordring 4,11 4,09 4,11 4,40 4,14 3,91 4,32 4,10 Relevant opplæring 3,98 4,03 4,10 3,92 3,84 4,18 4,12 3,85 Støtte fra lærerne 4,14 4,11 4,18 4,23 4,26 4,11 4,23 4,10 Elevdemokrati og medvirkning 3,39 3,42 3,32 3,12 3,28 3,36 3,54 3,44 Vurdering for læring 3,79 3,84 3,75 3,95 3,80 3,84 3,91 3,73 7

8 DESIGN OG HÅNDVERK Snitt Buskerud EIVS GOVS HOVS KOVS LIVS RYVS SHVS ASVS 33,29 32,17 35,4 33,47 35,02 30,47 37,83 35,62 32,62 Fullført og bestått 63,5 79,5 63,6 53,6 74,5 61,9 57, ,7 Norsk eksamen 3, , Matematikk eksamen Engelsk eksamen 2, ,44 Felles programfag eksamen 3,96 4,22-3,81 4,19 4,8-4,13 3,74 Motivasjon 3,84 3,59 4,07 3,78 3,58 3,99 4,00 3,86 3,92 Mestring 3,88 3,88 4,11 3,76 3,94 3,87 3,67 4,26 3,88 Faglig utfordring 4,19 3,65 4,22 4,24 3,84 4,25 4,00 4,14 4,44 Relevant opplæring 4,02 3,67 3,93 3,97 3,97 4,20 4,23 4,10 4,05 Støtte fra lærerne 4,18 4,04 3,98 4,11 4,34 4,25 3,96 3,91 4,22 Elevdemokrati og medvirkning 3,64 3,13 3,83 3,49 3,54 3,74 3,48 3,68 3,85 Vurdering for læring 3,84 3,55 4,12 3,63 3,88 3,95 4,11 4,06 3,88 1 Numedal tilbyr også utdanningsprogrammet Design og håndverk, men grupper under fem elever kommer ikke frem i tabellene av personvernshensyn. ELEKTROFAG Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 38,34 38,55 39,39 34,77 39,79 35,61 38,76 39,79 38,84 Fullført og bestått 89,6 92,5 87,2 72,4 93,8 97,8 94,3 92,0 93,3 Norsk eksamen 2,93-2, Matematikk eksamen 2,59-2, , Engelsk eksamen 3,52 3,47 4,21 2, ,1 4,71 Felles programfag eksamen 3,82 3,76 4,17 4,4 4,17 4,2 4,13 3,4 3,37 Motivasjon 3,97 3,97 4,00 3,68 4,24 3,68 4,13 3,88 4,01 Mestring 3,94 4,00 4,00 3,47 4,26 3,79 3,98 3,86 4,00 Faglig utfordring 4,38 4,54 4,50 4,15 4,60 4,34 4,27 4,60 4,29 Relevant opplæring 4,12 4,16 4,14 3,94 3,93 3,93 4,21 4,29 4,15 Støtte fra lærerne 4,13 4,23 4,36 3,49 4,29 3,83 4,19 4,06 4,16 Elevdemokrati og medvirkning 3,54 3,67 3,60 3,19 3,88 3,33 3,50 3,53 3,60 Vurdering for læring 3,88 4,00 4,09 3,37 4,32 3,62 3,88 3,88 3,84 8

9 Ditt valg dine muligheter HELSE- OG OPPVEKSTFAG Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 34,52 33,62 32,96 33,27 35,51 34,18 36,84 35,66 35,32 Fullført og bestått 71,3 70,6 74,1 61,7 81,3 75, ,4 81,8 Norsk eksamen 3, ,31 3, Matematikk eksamen 2, , , Engelsk eksamen 2, , Felles programfag eksamen 4,1 4,36 4,36 4,02-4,04 4,4 3,61 3,96 Motivasjon 4,00 4,22 4,08 3,94 3,79 3,82 3,80 3,80 4,01 Mestring 4,04 4,15 4,01 4,11 3,89 4,04 3,93 4,03 3,99 Faglig utfordring 4,26 4,38 4,35 4,32 4,00 4,41 4,33 4,35 4,10 Relevant opplæring 4,41 4,51 4,54 4,27 4,12 4,16 4,19 4,35 4,50 Støtte fra lærerne 4,16 4,29 4,32 4,25 3,93 3,98 4,09 4,00 4,09 Elevdemokrati og medvirkning 3,61 3,71 3,61 3,80 3,57 3,53 3,77 3,78 3,42 Vurdering for læring 3,88 4,00 4,09 4,12 3,46 3,65 3,93 3,65 3,72 9

10 MEDIER OG KOMMUNIKASJON Snitt Buskerud GOVS HOVS ROVS RYVS ASVS 45,27 41,43 42,22 44,04 46,78 47,95 Fullført og bestått 91 84,8 92,7 89,7 88,2 94,1 Norsk eksamen 3,69 2,92 3,17-4,17 4,2 Matematikk eksamen 3,44 3, Engelsk eksamen 4, ,57 - Felles programfag eksamen 4,24 3,41 3,52 4,43 3,95 4,87 Motivasjon 3,65 3,57 3,58 3,78 3,34 3,78 Mestring 4,00 3,84 3,96 4,05 4,02 4,04 Faglig utfordring 4,50 4,48 4,45 4,46 4,43 4,57 Relevant opplæring 3,65 3,89 3,59 3,55 3,38 3,75 Støtte fra lærerne 4,01 3,90 3,92 4,08 3,83 4,13 Elevdemokrati og medvirkning 3,52 3,49 3,40 3,73 3,02 3,70 Vurdering for læring 3,70 3,58 3,76 3,75 3,42 3,80 NATURBRUK Snitt Buskerud KOVS ROVS ALVS 33,2 36,24 33,24 29,44 Fullført og bestått 69, ,7 66,7 Norsk eksamen Matematikk eksamen 2,25 3,0 - - Engelsk eksamen Felles programfag eksamen 3,68 4,33 3,88 3,13 Motivasjon 3,90 3,53 3,99 4,17 Mestring 3,77 3,64 3,73 4,07 Faglig utfordring 4,22 4,21 4,30 4,00 Relevant opplæring 4,07 3,63 4,17 4,37 Støtte fra lærerne 4,18 4,19 4,01 4,67 Elevdemokrati og medvirkning 3,58 3,19 3,64 3,96 Vurdering for læring 3,74 3,65 3,60 4,26 10

11 Ditt valg dine muligheter RESTAURANT- OG MATFAG Snitt Buskerud GOVS HOVS KOVS ROVS ASVS 31,54 33,74 27,27 30,82 28,28 32,88 Fullført og bestått 54, ,2 47,6 57,7 Norsk eksamen Matematikk eksamen 2, ,0 3,25 Engelsk eksamen Felles programfag eksamen 3,9-3,22 3,8 4 4 Motivasjon 3,93 3,66 4,16 3,65 3,90 3,99 Mestring 4,00 4,12 4,04 3,94 3,87 4,00 Faglig utfordring 4,15 4,30 4,32 3,88 4,15 4,13 Relevant opplæring 4,14 4,15 4,47 3,63 3,97 4,18 Støtte fra lærerne 4,32 4,34 4,45 4,13 4,38 4,32 Elevdemokrati og medvirkning 3,78 3,79 4,08 3,44 3,90 3,75 Vurdering for læring 4,02 3,79 4,33 3,76 3,92 4,08 SERVICE OG SAMFERDSEL Snitt Buskerud DMVS HOVS KOVS LIVS NUVS RIVS ROVS RYVS ALVS ASVS 35,13 37,75 32,49 38,26 34,05 31,32 33,32 36,9 35,51 33,71 32,62 Fullført og bestått 76,4 84,3 67,5 88,7 61,6 93, , ,4 Norsk eksamen 2, , Matematikk eksamen 2,69 2, , ,82 - Engelsk eksamen 3,6 4,14-3, Felles programfag eksamen 3,89 4,55 3,79 4,89 3,03 4,5 4,13 3,86 3,0 3,17 3,42 Motivasjon 3,67 3,61 3,75 3,68 3,63 4,05 3,66 3,50 3,82 3,83 3,55 Mestring 3,95 3,93 4,18 3,87 3,93 4,05 3,96 3,78 4,13 4,09 3,88 Faglig utfordring 4,11 4,15 4,22 4,04 4,00 3,62 4,11 4,24 4,60 4,17 4,09 Relevant opplæring 3,95 3,87 4,03 3,99 3,80 4,28 3,89 4,07 4,19 4,16 3,94 Støtte fra lærerne 4,03 3,96 4,28 3,82 3,97 4,46 4,09 4,02 4,09 4,22 3,94 Elevdemokrati og medvirkning 3,39 3,38 3,85 3,25 3,15 3,60 3,68 3,32 3,31 3,21 3,37 Vurdering for læring 3,66 3,55 4,04 3,49 3,59 3,75 3,96 3,43 3,92 3,47 3,58 11

12 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Snitt Buskerud HOVS KOVS NUVS ROVS ALVS ASVS 30,6 29,36 31,42 31,5 28,81 30,69 31,16 Fullført og bestått 65,4 55,8 66,3 26, ,4 73 Norsk eksamen 2, , Matematikk eksamen 1,94 1,86 2,83-1,4 - - Engelsk eksamen 2, ,6 - Felles programfag eksamen 3,64 2,92 3,61 4,17 3,45-3,98 Motivasjon 3,91 3,94 3,99 3,84 3,79 3,76 3,94 Mestring 3,84 3,89 3,84 3,92 3,92 3,81 3,79 Faglig utfordring 4,20 4,42 4,01 4,24 4,11 4,30 4,24 Relevant opplæring 4,10 4,11 4,05 4,12 4,04 4,19 4,13 Støtte fra lærerne 4,12 4,30 4,19 4,22 4,15 4,10 3,96 Elevdemokrati og medvirkning 3,53 3,75 3,56 3,82 3,42 3,50 3,41 Vurdering for læring 3,82 4,26 3,93 3,95 3,67 3,63 3,65 PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Snitt Buskerud HOVS KOVS LIVS NUVS ROVS RYVS ALVS ASVS 37,53 37,06 37,89 35,44 32,22 38,21 39,97 39,05 37,91 Fullført og bestått 61,8 73,3 68,8 54,2 18,8 55,2 86,9 76,7 52,3 Norsk eksamen 2,69 3,14 2,57 2,49 2 2,4 2,91 3,27 2,62 Matematikk eksamen 2,51 2,24 2,92 2,47-2,36 2,46-2,42 Motivasjon 3,79 4,22 3,61 3,86 3,97 3,74 3,58 3,81 3,81 Mestring 3,93 4,10 3,89 3,99 4,04 3,78 3,90 4,00 3,88 Faglig utfordring 4,47 4,31 4,54 4,46 4,11 4,25 4,65 4,36 4,65 Relevant opplæring 3,66 4,06 3,54 3,78 3,69 3,51 3,50 4,11 3,41 Støtte fra lærerne 3,98 4,15 3,90 4,21 3,89 3,61 3,97 4,02 3,84 Elevdemokrati og medvirkning 3,47 3,73 3,41 3,56 3,36 3,30 3,03 3,53 3,59 Vurdering for læring 3,62 3,70 3,70 3,78 3,36 3,42 3,52 3,37 3,51 12

13 Ditt valg dine muligheter VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD Skolenavn Nettside E-post Drammen videregående skole drammen.vgs.no Eiker videregående skole eiker.vgs.no Gol videregående skole gol.vgs.no Hønefoss videregående skole honefoss.vgs.no Kongsberg videregående skole kongsberg.vgs.no Lier videregående skole lier.vgs.no Numedal videregående skole numedal.vgs.no Ringerike videregående skole ringerike.vgs.no Rosthaug videregående skole rosthaug.vgs.no Røyken videregående skole royken.vgs.no St. Hallvard videregående skole st-hallvard.vgs.no Ål vidaregåande skole al.vgs.no Åssiden videregående skole assiden.vgs.no 13

14 Metro Branding Foto: Torbjørn Tandberg Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Postboks Drammen Telefon E-post bfk.no

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Design og håndverk, kommunikasjon, samferdsel, Studiespesialiserende med formgivingsfag Drammen 03.10.2012 Erik Kathrud Innledning Etter at Kunnskapsløftet

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Ludvigsen-utvalget Fremtidens skole Notat Fra: Til: Sekretariatet Utvalget Dato: 02.02.15 Saksnr.: Kopi: Sekretariatet Saksbehandler: Torun Riise/Knut. G. Arsen/Susanne Skjørberg FELLESFAGENE PROBLEMNOTAT

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 4 Vår dato Vår referanse 30.01.2012 2008/454-254 Utdanningsavdelingen 064 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Kartlegging bruk av NDLA i Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere.

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere. Eiker vgs 5322 Design og håndverk Eiker vgs 5322 12.11.2014 09.15 11.00 Undervisning 11.00 11.45 Lunsj (Kantina er åpen) 11.45 13.30 Undervisning 12.11.2014 09:15:00-13:30:00 Kursbeskrivelse for de enkelte

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

Velkommen til Nøtterøy videregående skole!

Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Velkommen til Nøtterøy videregående skole! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag

Halsen ungdomsskole. Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag Halsen ungdomsskole Orientering om våre tilbud: *2.fremmedspråk *fordypning i norsk/engelsk * arbeidslivsfag 1 Fremmedspråk på Halsen: Tysk, Deutsch Spansk, Espanol Fransk, Francaise Fordypning: Engelsk,

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Prosjektplan forsering

Prosjektplan forsering Prosjektplan forsering Eiker - 14 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 1.2 Forseringsprosjektet i Buskerud 3 2. Mål for prosjektet... 3 2.1 Hovedmål. 3 2.2 Delmål.. 3 3. Organisering.. 4 3.1 Ansvarsforhold

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10 Mandag 28. mars, Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune - for skoleåret 09/10 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer