lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

2 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt springbrett for fremtidige karrierevalg.

3 ja takk begge deler Å velge utdanning er et viktig valg. Mulighetene er mange, og det er ikke lett å velge. Lier videregående skole har utdanningstilbud med muligheter for å velge en yrkesutdanning innenfor fire utdanningsprogram; Elektro, Design og håndverk, Helse og oppvekstfag eller Service og samferdsel. Skolen har tilbud både på Vg1, Vg2 og for de som ønsker det, også tilbud om Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse. Videregående opplæring skal forberede for yrkes-, arbeids-, samfunnsliv og læring i et livslangt perspektiv. Denne oppgaven tar vi alvorlig: Fra høsten 2014 tilbyr skolen, som den første i Buskerud, såkalte dobbelkompetanseløp innen to av våre utdanningsprogram; Helse- og oppvekstfag og Service og samferdsel. Det betyr at man etter fire år kan få begge deler; fagbrev og studiekompetanse. I tillegg har vi også et nytt treårig løp med påbygg innenfor Helse- og oppvekstfag. Tilbudene er gjennomgående løp noe som betyr at du kan ta hele utdanningen her uten å bytte skole. Ved å velge dette utdanningsløpet, vil teori og praksis kombineres fra første studieår. Denne kombinasjonen vil gi deg som elev viktig arbeidserfaring og et nettverk i næringslivet. Dette er elementer som gjør deg bedre rustet til et friere valg. Etter fullført løp med dobbelkompetanse, kan du velge å søke jobb med fagbrev eller fortsette på videre utdannelse for å oppnå Bachelor- eller mastergrad. Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt springbrett for fremtidige karrierevalg. Du kan lese mer om våre tilbud på Følg oss også gjerne på Facebook! Jeg ønsker deg velkommen som søker og elev ved Lier videregående skole. Vennlig hilsen Anne Johanne Guldvik rektor 3

4 TRADISJON OG STOLTHET Lier vgs er en skole med en spennende historie som går langt tilbake. Godt plassert i vakre omgivelser våger vi å påstå at vi har en av Norges fineste skoler med et stort uteområde som gir mange muligheter til aktiviteter. Elever og lærere er stolte av arbeidsplassen sin og er opptatt av at skolen vår er en utviklingsorientert skole. 4

5 tradisjonelle yrkesfaglige utdanningsløp De tradisjonelle yrkesfaglige utdanningsløpene innebærer 2 år med skole og 2 år med praksis i en lærebedrift. Lier videregående skole tilbyr opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Yrkesfaglig utdanningstilbud Design- og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Service- og samferdsel Fagbrev 5

6 nye yrkesfaglige veier til studiekompetanse Kombinasjonen mellom teori og praktiske erfaringer, gir deg både yrkesfaglig kompetanse og studiekompetanse. Det gjør utdannelsen mer relevant og aktuell for både deg som elev og for arbeids- og næringslivet. De nye studieretningene gir i tillegg en jevnere fordeling mellom teori og praksis gjennom årene i videregående opplæring. De nye utdanningsløpene gir også muligheter for å være elev ved samme skole i alle oppfølgingsårene. Nye utdanningstilbud høsten 2014 << << 3 år: Studiekompetanse via Vg1 Helse- og oppvekstfaget og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget << 4 år: Helsearbeidsfag med studiekompetanse 6 4 år: Salg, service og sikkerhet med studiekompetanse

7 NYTT: dobbelkompetanse på 4 år Fagbrev + studiekompetanse 4 år Nå får du 4 år skole med både praksis og teori fra første semester uten å bytte skole! dobbelkompetanse Helse- og oppvekstfag Helsearbeiderfaget Fagbrev/ Fagarbeider Studiekompetanse Høyere utdanning Service- og samferdsel Kontor/ administrasjonsfaget Salgsfaget Sikkerthetsfaget dobbelkompetanse Fagbrev/ Fagarbeider Studiekompetanse Høyere utdanning 7

8 gjennomføring av det 4-årige løpet Vi tilbyr et fireårig løp innen Helse- og oppvekstfag eller Service- og samferdsel hvor praksis og teori flettes sammen helt fra første semester. I de fireårige løpene starter du på det som skal bli lærefaget allerede fra først semester. Du veksler mellom teori og praksis gjennom hele opplæringsløpet og vil få en praktisk forståelse av faget gjennom praksis i bedrift. Fellesfagene skal i størst mulig grad yrkesrettes både for å skape relevans, men også for å øke forståelse for fagenes betydning som almendannende støttefag. Med dobbelkompetanse som er spesialtilpasset arbeidslivet vil du også være mer attraktiv for arbeidsgivere den dagen du søker jobb. Samtidig vil du være svært godt rustet til å starte på høgskole- og universitetsstudier som bygger videre på lærefaget du har innenfor sin dobbelkompetanse, for eksempel sykepleiestudier, når dobbelkompetanse er satt sammen av helsefagarbeider og studiekompetanse. Dobbelkompetanse imøtekommer arbeidslivets krav om livslang læring på en god og hensiktsmessig måte. Skolen vil også forsøke å legge til rette for at du, om du har særlige forutsetninger for dette, kan ta fordypning i realfag og få spesiell studiekompetanse. Dette vil f.eks gi deg muligheten til å søke studier innenfor medisin og ingeniørfag. Med dobbelkompetanse som er spesialtilpasset arbeidslivet vil du også være mer attraktiv for arbeidsgivere den dagen du søker jobb. SLIK er fordelingen mellom praksis og teori Vg1 og Vg2 > 2 dager i arbeidspraksis og 3 dager på skolen > Programfagene gjøres ferdig i løpet av det to første årene Vg3 og Vg4 > 3 dager i bedrift og 2 dager på skolen 8 Normalt tar opplæring med fullt fagbrev og påbygging til generell studiekompetanse 5 år, men dobbelkompetanseløpene kan komprimeres til 4 år, noe som krever at man «jobber inn» noe av årstimetallet som man ellers skulle ha hatt om man hadde fulgt 5-årsmodellen.

9 NYTT: studiekompetanse på 3 år Uten å bytte skole vg1 helse- og oppvekstfag vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag 3 år Dette er et treårig løp innenfor Helse- og oppvekstfag med Vg3 påbygging til generell studiekompetanse innrettet mot profesjonsutdanninger på høyskole eller universitet. Vg1 Helse og oppvekst Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Studiekompetanse Høyere utdanning gjennomføring av det 3-årige løpet Dette er et treårig løp innenfor Helse- og oppvekstfag med fordypning innenfor arbeid med barn og unge. Studietilbudet gir påbygging til generell studiekompetanse innrettet mot yrkesutdanninger på høyskole- eller universitetsnivå. Du går tre år på samme skole. Det legges opp til en jevnere fordeling av fag enn om man velger det tradisjonelle løpet med Vg1 og Vg2 + Vg3 (Påbygging til generell studiekompetanse). 9 Dette løpet vil være særlig egnet for deg som vurderer å bli barnehagelærer, barnevernspedagog eller sosionom.

10 UTVEKSLING Innbakt i de nye studietilbudene legger vi opp til muligheter for et samarbeid om utveksling med en studieinstitusjon i England (London) gjennom EUs nye utdanningsprogram Erasmus +. I tillegg til språklige og faglige ferdigheter, vil de utfordringene man møter som utvkelslingsstudent være nyttig senere i arbeidslivet og gjøre deg mer selvstendig. Internasjonal arbeidserfaring vil være positivt både for deg persomlig og som fremtidig arbeidstaker. Les mer om dette på og 10

11 Lier videregående skole SLIK ER VI Lier videregående skole har en åpen, tolerant og inkluderende kultur, i et positivt læringsmiljø preget av tillit, respekt og verdsetting. Vår visjon er mestring, fleksibilitet og gjennomføring, og det har vi fokus på hver dag! Eleven i sentrum: Alle elever har sin egenverdi som ligger i bunnen for hvordan vi forholder oss til den enkelte elev, uavhengig av faglige prestasjoner. Vi ser hver enkelt elev og vi bestreber oss på at alle elever skal oppleve mestring hver dag. Vi jobber for at: alle elever opplever god faglig, sosial og personlig utvikling alle elever opplever krav om medvirkning og egenvurdering i læringsprosessen alle elever deltar aktivt og ansvarsfullt i skoledemokratiet alle elever deltar aktivt i et godt skole- og hjem-samarbeid Pedagogikken: Ved Lier videregående er læreren formidler, veileder og inspirator. Læreren legger til rette for læring for den enkelte elev gjennom bruk av ulike opplæringsmetoder og læringsstrategier og har fokus på læringsmål og god vurdering for læring: læreren er, som leder, tydelig i sin kommunikasjon læreren utfordrer eleven ved å legge til rette for læring læreren behersker digitale verktøy i sin undervisning læreren samarbeider aktivt med kollegene læreren samarbeider aktivt med elevens foresatte For mer informasjon kontakt Ranveig Myrmo, rådgiver, Jorun Fagerli, rådgiver, Nina Forsberg, avdelingsleder helse- og oppvekst, Tone Lundbye, avdelingsleder service- og samferdsel, 11

12 Lier videregående skole Jensvollveien 16, 3400 Lier Postboks 574, 3412 Lierstranda Telefon: E-post: lier.vgs.no Buskerud fylkeskommune Postboks Drammen Besøksadresse Hauges gate Drammen Telefon E-post bfk.no

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Yrkesfag DESIGN OG HÅNDVERK

Yrkesfag DESIGN OG HÅNDVERK Yrkesfag DESIGN OG HÅNDVERK 2 Yrkesfag - håndverk Yrkesfag - håndverk 3 Hvorfor velge DESIGN OG HÅNDVERK vg1? DESIGN OG HÅNDVERK gir mange muligheter 1 YRKESKOMPETANSE Du får svenne-/fagbrev eller yrkeskompetanse

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer