Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012"

Transkript

1 Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Design og håndverk, kommunikasjon, samferdsel, Studiespesialiserende med formgivingsfag Drammen Erik Kathrud

2 Innledning Etter at Kunnskapsløftet innførte tverrfaglig, praktisk eksamen på Vg2 i 2008, har Eksamenskontoret arbeidet med å utvikle retningslinjer for denne eksamensformen. Dette er gjort for å sikre lik praksis og kvalitet ved alle de videregående skolene i fylket. Som et ledd i dette arbeidet har Eksamenskontoret i 2009 og 2010 tatt inn og gjennomgått alle eksamensoppgavene som ble gitt disse årene. Med basis i sentrale og lokale retningslinjer ble det gjort en vurdering av oppgavene som ble sendt til skolene. Disse vurderingene ble lagt til grunn for revisjoner av retningslinjene og for drøftinger med de eksamensansvarlige ved skolene. I 2010 ble oppgavene tatt inn fra fire videregående skoler og inneværende år har man valgt å se nærmere på oppgavene gitt ved fire utvalgte utdanningsprogram. Vurderingene og samarbeidet med skolene har ført til en vesentlig kvalitetsheving og eksamen gjennomføres nå på en enhetlig og strukturert måte i hele fylket. Generelle betraktninger for årets eksamen. Praktisk, tverrfaglig eksamen i de fire utdanningsprogrammene vår 2012 er gjennomført på en forsvarlig måte ved alle skolene. Forberedelse og eksamen er strukturerte og følger i meget stor grad de formelle og faglige kravene som er gitt i sentrale og fylkeskommunale retningslinjer. Hovedutfordringen er fortsatt å få til en eksamen der det er elevenes prestasjon på eksamensdagen som skal vurderes, ikke hva de har gjort på forberedelsesdagen. Dette gjelder i særlig grad samferdsel. I flere andre studieretninger har man funnet gode løsninger på dette forholdet. Det bør vurderes å innføre følgende føringer i Retningslinjer for praktisk eksamen: På forberedelsesdagen gis elevene et tema med tilhørende kompetansemål og nivå vurderingskriterier. Temaet må inneholde kompetansemål fra alle programfagene, slik at tverrfagligheten ivaretas Elevene gis ikke oppgaver på forberedelsesdagen På eksamensdagen gis (trekker) eleven en oppgave med en konkret arbeidsoppgave fra det gitte tema. Eksamen, inklusive muntlig utdyping av oppgaven, gjennomføres innen en ramme på 5 timer Design og håndverk Sammendrag av vurderingen: Eksamen vår 2012 i utdanningsprogrammet er gjennomført på en forsvarlig måte ved alle skolene. Ved to skoler har man brukt den godkjente modellen med eksamen over to dager. Dette gjelder for Studiespesialiserende med formgivingsfag, ikke for Håndverk og design og må rettes opp for eksamen vår Alle skolene bruker malen og gir god eksamen. Tverrfagligheten er ivaretatt og oppgavene har god faglig standard. Forbedringspunkter:

3 De valgte kompetansemålene bør knyttes direkte til nivå vurderingskriterier, spesielt i forberedelsesdelen. Vurderingene for den enkelte skole Eiker vgs Fag Formelle krav Faglige krav Merknader Design og håndverk. IUD2003 Interiør og utstillingsdesign Mal er fulgt. God eksamen. Tema og et utvalg av kompetansemål er Differensierte Tverrfagligheten er godt ivaretatt med kompetansemål fra produksjon og produktdesign. Et godt eksamenssett der en har funnet en god sammenheng mellom eksamensdelen. Hønefoss vgs Design og håndverk IUD2003 Vg2 Interiør og utstillingsdesign Mal er brukt. Grei eksamen. Tema er Et utvalg av kompetansemål med Tverrfagligheten viker godt ivaretatt. Eksamen er her gjennomført over to dager. Dette er en ordning som er godkjent for Studiespesialiserende med formgiving, ikke for Design og håndverk. Design og håndverk FRI2003 Vg2 Frisør Mal er brukt. God eksamen. Tema er Kompetansemål er gitt og gitt i eksamensdelen. Tverrfagligheten virker godt ivaretatt. Samme eksamenssett er gitt ved tre skoler med en viss mulighet for at opplysninger kan komme til den skolen som har eksamen en dag senere. De vurderingskriteriene kunne med fordel også vært gitt i forberedelsesdelen. Design og Mal er brukt. Grei Tverrfagligheten Eksamen er her

4 håndverk. UTS3003 Vg3 Utstillingsdesign eksamen. Tema er Kompetansemål med virker godt ivaretatt. gjennomført over to dager. Dette er en ordning som er godkjent for Studiespesialiserende med formgiving, ikke for Design og håndverk Kongsberg vgs Håndverk og design. DET2003 Design og tekstil. Mal er brukt, men navn på utdanningsprogram og navn på programfag mangler. Lite forklaring på hva som skal skje på hvordan den skal følges opp på eksamen. Det er gitt en oppgavetekst, men ikke noe tema. Et utvalg av kompetansemål er gitt med vurderingskriterier. Kompetansemålene dekker begge fagene slik at tverrfagligheten er ivaretatt. Eksamenssettet er bra, men det er vanskelig å vurdere hva som er gjort på selve eksamensdagen. Dette svekker oppgavesettet i forhold til kravene om at vurderingen skal gjøres på grunnlag av det eleven gjør på eksamensdagen. Lier vgs Design og håndverk BLD2003 Mal er fulgt. God eksamen. Oppgave (tema) er Kompetansemål med Kompetansemålene kunne med fordel hatt en struktur som er mer lik læreplanens mål. Kompetansemålene dekker både produksjon og produktutvikling og tilfredsstiller kravet til tverrfaglighet.

5 Røyken vgs Design og håndverk. IUD2003 Interiør og utstillingsdesign. Mal er fulgt. Grei eksamen. Tema er Ut utvalg av kompetansemål med De utvalgte kompetansemålene dekker de tre programfagene slik at tverrfagligheten er ivaretatt. Skolen har imidlertid brukt en modell med to eksamensdager. Denne er omsøkt og godkjent for formgivingsfagene, men ikke for Håndverk og design. St. Hallvard vgs Fag Formelle krav Faglige krav Merknader Design og håndverk. FRI2003 Frisør Mal er brukt. Grei eksamen, men det er ikke informert om elevenes rett til veiledning. Et utvalg av kompetansemål er Nivå ikke gitt i forberedelsesdelen og de er ikke direkte relatert til de valgte kompetansemålene. Tema er De valgte kompetansemålene dekker frisyredesign og produksjon, slik at tverrfagligheten er ivaretatt. Et godt eksamenssett, men som har mangler knyttet til å kople kompetansemål til nivå vurderingskriterier. Åssiden vgs Design og håndverk FRI2003 Frisør Vg2 Mal er fulgt. God eksamen. Tema og kompetansemål er Differensierte Oppgaven dekker et utvalg av kompetansemål fra frisyredesign og produksjon. God sammenheng mellom eksamen. Savner at kravet til bruk av digitale verktøy ikke er synliggjort.

6 Design og håndverk INT3003 Interiør Mal er fulgt. God eksamen. Tema er gitt og et godt utvalg av kompetansemål fra interiørarbeid og presentasjon. Nivå Tverrfagligheten er godt ivaretatt. Progresjonen fra forberedelse til eksamen er god. kommunikasjon Sammendrag av vurderingen: Eksamen vår 2012 i utdanningsprogrammet er gjennomført på en forsvarlig måte ved alle skolene. Alle skolene bruker malen og gir god eksamen. Tverrfagligheten er ivaretatt og oppgavene har god faglig standard. Ved å gi hoveddelen av oppgaven på forberedelsesdagen med en konkretisering på eksamensdagen, blir det vanskelig å hindre at forberedelsesdagen blir en del av vurderingsgrunnlaget. Forbedringspunkter: De valgte kompetansemålene bør knyttes direkte til nivå vurderingskriterier, spesielt i forberedelsesdelen. Dette gjør det lettere for elevene å utnytte denne informasjonen mer effektivt. Det bør vurderes om det er bare et tema som skal gis på forberedelsesdagen, men konkrete oppgaver av mindre omfang gis på eksamensdagen. Vurderingene ved den enkelte skole: Akademiet vgs Fag Formelle krav Faglige krav Merknader kommunikasjon. MED3001 Vg3 kommunikasjon. Mal er fulgt. God og grundig forberedelsene og eksamen. Tema er Alle kompetansemålene i samfunnet er tatt med. Generelle, Alle kompetansemålene i læreplanen er representert. Merknad: Ved å gi et tema og ikke konkretisere oppgaver på forberedelsesdagen, kan man få til en eksamen der man i liten grad må vurdere det

7 som er gjort på forberedelsesdagen. Gol vgs Fag Formelle krav Faglige krav Merknader kommunikasjon. MED2004 Vg2 kommunikasjon. Mal er brukt. God eksamen. Tema er 5 oppgaver er Alle kompetansemålene i læreplanen er Generelle, Tverrfagligheten virker godt ivaretatt. Det kan imidlertid være grunnlag for å spørre om hvor mye av forberedelsene som danner grunnlag for vurderingen. Det hadde vært en fordel om temaet ble gitt på forberedelsesdagen, mens mindre, konkrete oppgaver ble gitt på eksamensdagen. Hønefoss vgs kommunikasjon MED3001 Vg3 kommunikasjon Mal er brukt. God eksamen. Case er Alle kompetansemålene i læreplanen er Generelle Tverrfagligheten virker godt ivaretatt. Vurderingskriteriene kunne med fordel vært direkte koplet til læreplanmålene. kommunikasjon MED2004 Vg2 kommunikasjon Mal er brukt. God eksamen. Case er Det er gitt et utvalg av kompetansemål. Generelle Tverrfagligheten virker godt ivaretatt. Vurderingskriteriene kunne med fordel vært direkte koplet til læreplanmålene.

8 Rosthaug vgs kommunikasjon MED2004 Vg2 kommunikasjon Mal er fulgt. God eksamen. Tema er Det er ikke gjort noe utvalg av kompetansemål fra læreplanen med tilhørende vurderingskriterier. Det er gitt generelle vurderingskriterier. Da det ikke er gitt kompetansemål for oppgaven, er det vanskelig å vurdere om det tverrfaglige kravet er oppfylt. Et bra oppgavesett med fin kopling mellom eksamen. Det ville vært en fordel om man hadde gjort et utvalg av kompetansemål og knyttet vurderingskriterier til disse. Røyken vgs kommunikasjon. MED3001 Medier og kommunikasjon Mal er fulgt som forside. God eksamen. Tema er Et utvalg av kompetansemål er gitt og generell, Disse er ikke knyttet til de valgte kompetansemålene. De gitte kompetansemålene dekker innholdsproduksjon og medier i samfunnet. Oppgavene er gitt på forberedelsesdagen og det fremkommer ikke hvordan disse oppgavene gis et annet innhold på eksamensdagen. Dermed vil det i stor grad være forberedelsene som blir vurdert. Settet er vanskelig å orientere seg i, da malen bare er fulgt som forside. Forberedelse og eksamen er identiske. kommunikasjon. MED2004. Medier og kommunikasjon. Mal er fulgt for forsidene. God eksamen. Tema er Samtlige kompetansemål i læreplanen er Generelle, Alle læreplanmålene er dekket. Oppgavene gis på forberedelsesdagen og det er mindre presiseringer som er lagt inn for eksamensdagen. Dette medfører at en betydelig del av forberedelsene blir med i vurderingsgrunnlaget.

9 Også her er settet vanskelig å orientere seg i og skille mellom eksamen. Åssiden vgs kommunikasjon. MED3001 Medier og kommunikasjon Mal er fulgt. Grei eksamen. Problemstilling er gitt som grunnlag for forberedelsen. Samtlige kompetansemål i læreplanen er tatt med. Vurderingskriteriene er generell og ikke knyttet til kompetansemålene. Tverrfagligheten er godt ivaretatt. Eksamensdagen består i å produsere en presentasjon av produktet de har forberedt i 2 dager. Et godt eksamenssett som gir gode muligheter for elevene å vise sin kompetanse. Organiseringen stiller store krav til i hvilken grad forberedelsen blir vurdert som en del av grunnlaget. kommunikasjon. MED2004 Medier og kommunikasjon. Mal er fulgt. God eksamen, men ikke info om veiledning fra lærer. Case er Alle kompetansemålene i læreplanen er Generelle Tverrfagligheten er godt ivaretatt. Også her har man problematikken knyttet til i hvilken grad forberedelsene er med i vurderingsgrunnlaget. samferdsel Sammendrag av vurderingen: De formelle kravene til oppgavesettene er i hovedsak godt oppfylt. Mal er brukt, tilstrekkelig eksamen, kompetansemål med Det kan imidlertid stilles spørsmål om i hvilken grad mange av de gitte eksamenssettene oppfyller kravene til en praktisk eksamen.

10 Forbedringspunkter: Det må arbeides videre med å strukturere eksamenssettet slik at det gis et tema på forberedelsesdagen som elevene arbeider med. På eksamensdagen gis de en konkret oppgave som ligger innenfor tema og som utføres innenfor en ramme på 5 timer, der sensor kan følge med på hvordan oppgaven løses. Det kan anbefales et samarbeid med andre utdanningsprogram som har løst dette på en god måte. Vurderingene ved den enkelte skole: Briskeby vgs Fag Formelle krav Faglige krav Merknader samferdsel SSS2004 Salg, service og sikkerhet Mal er fulgt. God eksamen. Case er Kompetansemål og Oppgaven er gitt på forberedelsesdagen. De utvalgte kompetansemålene dekker kravet til tverrfaglighet. De faglige kravene er dekket. Faglig er dette et bra eksamenssett, men det bryter med kravene som stilles til en praktisk eksamen. Ved å gi eksamensoppgaven på forberedelsesdagen gjør man eksamen om til en muntlig eksamen med lang forberedelsestid. Kongsberg vgs samferdsel. SSS2004 Salg, service og sikkerhet. Mal er fulgt. Det er ikke gitt en eksamensdel. God sikkerhet. Case er Et utvalg av kompetansemål med De valgte kompetansemålene dekker de tre fagene, slik at tverrfaglighet er ivaretatt. Et faglig godt eksamenssett, men slik det er framstilt, er selve eksamensdelen en presentasjon av det som er gjort på forberedelsesdagen og en fagsamtale. Dette er da gjort om til en muntlig eksamen med lang forberedelsestid. samferdsel. ISF2004 IKTservicefag Mal er fulgt på forberedelsesdelen. Grei eksamen. Samtlige mål i læreplanen er Tema er Egne Tverrfagligheten virker godt ivaretatt. Et faglig solid eksamenssett. Ut fra oppgaven er det vanskelig å vurdere hvor lang tid den enkelte elev arbeider praktisk på eksamensdagen i tillegg

11 gitt med basis i vurdering av yrkeskompetanse. til forberedelsestid (45 min) og eksaminasjon (45 min). Lier vgs samferdsel. SSS2004 Salg, service og samferdsel. Mal er brukt. Grei eksamen. Case er Kompetansemål med Oppgaven er gitt i forberedelsesdelen. Kompetansemålene dekker de tre programfagene, slik at tverrfagligheten er oppfylt. Oppgavesettet er godt, men skolen har gjort den praktiske eksamen om til en muntlig, praktisk eksamen. Dette er ikke i tråd med sentrale og lokale retningslinjer. samferdsel. TRL2003 Transport og logistikk Mal er fulgt. Grei eksamen. Det er gitt et case (forberedelse). Kompetansemål med I transport og logistikk er samtlige kompetansemål i læreplanen tatt med. De gitte kompetansemålene dekker begge programområdene. Et godt oppgavesett, men det vanskelig å vurdere i hvilken grad en praktisk eksamen kan gjennomføres på 45 minutter. Ringerike vgs samferdsel. SSS2004. Salg, service og sikkerhet Mal er fulgt. Eksamensoppgave og forberedelse i ett dokument, utlevert forberedelsesdagen. Grei eksamen. Case er Tre oppdrag er gitt, hvert med Utvalg av kompetansemål sikrer tverrfagligheten. Faglig sett et godt eksamenssett. Den praktiske eksamen er imidlertid redusert til en muntlig presentasjon og eksaminasjon. Dette er ikke i henhold til retningslinjene for praktisk eksamen.

12 kompetansemål og vurderingskriterier. samferdsel RLV2004 Reiseliv Mal er fulgt. Eksamensoppgave og forberedelse i ett dokument, utlevert forberedelsesdagen. Grei eksamen. Situasjonsbeskrivelse er Fire oppdrag er gitt med kompetansemål og vurderingskriterier. Utvalget av kompetansemål sikrer tverrfagligheten. Faglig sett et godt eksamenssett. Den praktiske eksamen er imidlertid redusert til en muntlig presentasjon og eksaminasjon. Dette er ikke i henhold til retningslinjene for praktisk eksamen. Rosthaug vgs samferdsel RLV2004 Vg2 Reiseliv Mal er fulgt. God eksamen. Situasjonsbeskrivelse er Et utvalg av kompetansemål med De utvalgte kompetansemålene er hentet fra de tre hovedområdene og sikrer tverrfagligheten. Et godt eksamenssett som dekker både de formelle og faglige kravene. Ål vgs samferdsel. SSS2004. Salg, service og sikkerhet Mal er fulgt. Grei eksamen. Forberedelse og oppgave i samme dokument, utlevert på forberedelsesdagen. Case er Kompetansemål og Tverrfagligheten er godt ivaretatt. Forberedelse og eksamen går her i hverandre. Selve oppgaver er bra, men kan ikke sies å representere en praktisk eksamen. I denne oppgaven vil forberedelsesdelen bli en betydelig del av vurderingsgrunnlaget, og ikke det eleven presterer på selve

13 eksamensdagen. (Se sentralt gitte føringer nedenfor). samferdsel RLV2004 Reiseliv Mal er fulgt. Grei eksamen. Forberedelse og oppgave i samme dokument, utlevert på forberedelsesdagen. Case er Kompetansemål og nivå Tverrfagligheten er godt ivaretatt. Se over Åssiden vgs samferdsel ISF2004 Vg2 IKTservicefag Mal er fulgt. Grei eksamen. Tema er Kompetansemål med Tverrfagligheten er godt ivaretatt. Samtlige kompetansemål er tatt med, noe som kan virke overveldende på elevene. Tema er åpent og gjør mer spesifikke forberedelser krevende. Det kunne med fordel være gjort et utvalg av kompetansemål også i forberedelsesdelen. Studiespesialisering med formgivingsfag Sammendrag av vurderingen: Skolene har i hovedsak gjennomført en god eksamen vår De fleste oppgavene har gode overganger fra forberedelse til eksamen, slik at elevene kan få vist kompetanse på eksamensdagen. Forbedringspunkter: Det bør arbeides mer med kompetansemål og tilhørende vurderingskriterier Tverrfagligheten kan i noen tilfeller bli bedre

14 Vurderingene ved den enkelte skole: Drammen vgs Studiespesialisering med formgiving FOR2003 Visuelle kunstfag 3 Mal er brukt. Feil fagkode på forberedelsesdelen. Grei eksamen. Case er ikke gitt, men en informasjon om hva elevene bør forberede seg på. Læreplanmål er gitt, men ikke vurderingskriterier knyttet til læreplanmålene. Generelle Det er ikke gitt hvordan sensor arbeider på eksamensdagen. Utvalget av kompetansemål tilfredsstiller kravet til tverrfaglighet. Elevene gis mulighet til å vise kompetanse i henhold til læreplanens krav. Et greit eksamenssett der man har funnet en god overgang fra forberedelse til gjennomføring på eksamensoppgaven. Bruken av malen med hensyn på utdanningsprogram, fagkode osv bør strammes litt opp. Det er en svakhet at det ikke er gitt vurderingskriterier til de valgte kompetansemålene. Studiespesialisering med formgiving. FOR3002 Scenografi og kostyme Mal er brukt. God eksamen. Tema er Et utvalg av kompetansemål med tilhørende De valgte kompetansemålene er hentet fra scenerom, kostyme og stilhistorie og dekker læreplanen bra. Fin overgang fra forberedelse til eksamen. Hønefoss vgs Studiespesialisering med formgiving FOR2003 Visuelle kunstfag 3 Mal er brukt. Grei eksamen, men det er ikke gitt elevenes rett til veiledning. Tema er Et utvalg av Det er ikke tatt med kompetansemål fra Form og materiale. Et godt eksamenssett, men prinsipielt bør alle hovedområdene være representert i oppgaven.

15 kompetansemål fra to av hovedområdene er gitt med vurderingskriterier. Studiespesialisering med formgiving. FOR3001 Visuell kultur og samfunn Mal er fulgt. Grei eksamen. Ett av hovedområdene i læreplanen er gitt som tema. To kompetansemål med gitt fra dette hovedområdet. Oppgaven bør ha en noe bredere forankring i læreplanmålene. Et godt eksamenssett med de begrensningene som er markert. Dette er ikke en praktisk, tverrfaglig eksamen. Røyken vgs Studiespesialiserende med formgivingsfag. FOR2003 Visuelle kunstfag 3 Mal er brukt. Grei eksamen. Tema er Et utvalg av kompetansemål er gitt med vurderingskriterier. Kompetansemål fra Form og materiale er ikke tatt med. Kravet til tverrfaglighet er da ikke ivaretatt. Et bra eksamenssett, men tverrfagligheten er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Studiespesialiserende med formgivingsfag. FOR2006 Design og arkitektur 3 Mal er brukt. Grei eksamen. Tema er Et utvalg av kompetansemål med De valgte kompetansemålene dekker de tre hovedområdene. Et greit eksamenssett. Forberedelsene ligger imidlertid veldig nært opp til den oppgaven som ble gitt på eksamen. Studiespesialiserende med formgivingsfag. FOR3001 Visuell kultur og samfunn Mal er fulgt, men navnet på skolen og utdanningsprogram er utelatt. Grei informasjon om eksamen. Kompetansemål med Det er ikke tatt med kompetansemål fra Design og samfunn. Oppgavesettet er godt. Da dette ikke er en praktisk eksamen, faller den litt utenom den vurderingen som ellers

16 er gjort. Kongsberg vgs Studiespesialisering med formgiving FOR2003 Visuelle kunstfag 3 Mal er brukt. God eksamen. Tema er Utvalgte kompetansemål med Selv om hovedtyngden av kompetansemålene er hentet fra tegning og farge, er alle tre hovedområdene dekket i oppgaven. Fin overgang fra forberedelse til gjennomføring på eksamensdagen. Studiespesialisering med formgiving. FOR2006 Design og arkitektur Mal er brukt. God eksamen. Tema er Utvalgte kompetansemål med Kompetansemålene er utvalgt fra alle tre hovedområdene. Kreativ praktisk eksamensoppgave basert på forberedelsene. Studiespesialisering med formgiving. FOR3003 Trykk og foto Mal er brukt. God eksamen. Tema er Et utvalg av kompetansemål er gitt, men kompetansemål er bare gitt i eksamensdele. Kompetansemålene som er valgt er hentet fra alle tre hovedområdene. God sammenheng mellom eksamen. Differensierte vurderingskriterier kunne med fordel vært gitt i forberedelsesdelen.

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark

Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark De videregående skolene i Hedmark Hamar, 18.02.2015 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 14/426-11 Saksbeh. Geir Solberg Tlf. 62544352 Retningslinjer for muntlig eksamen i Hedmark Fylkessjefen for videregående

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15

Godkjent dato: 5.2.2014, rev. mai 15 KVALITETSSYSTEM Område: Lokalt gitt eksamen Kvalitet: Gjennomføring Organisasjonsnivå: Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Gjennomføring av lokalt gitt eksamener Kapittel: 03 Dokument nr: 01 Godkjent dato:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MARKEDSFØRING OG LEDELSE 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3005, SAM3007 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I MUSIKK ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Fagkode: MDD3004 Programområde: Musikk Valgfritt programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 48 timer (2

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I STUDIEFORBEREDENDE NORSK ELEVER 2015 Gjelder for alle studieforberedende utdanningsprogram Fagkoder: NOR1213, NOR1233 Fellesfag Årstrinn: Vg3 Melding om trekk: 2 virkedager

Detaljer

RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag

RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag RAMMEVERK FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN for elever og privatister i Nord-Trøndelag fylkeskommune FAG: AMB2004 Ambulansefag Utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag Programområde: Ambulansefag Fagkode:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSØKONOMI 1 og 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3025, SAM3027 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I

Eksempeloppgave til muntlig eksamen i fremmedspråk Nivå I RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I FREMMEDSPRÅK ELEVER 2015 Studieforberedende utdanningsprogram: ST, STFO, ID, MD Fagkoder: FSPXXXX, PSPXXXX Fag: Fransk, spansk, tysk, kinesisk, japansk, russisk Fellesfag og

Detaljer

Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram

Privatister i yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Programfag Fagkode Eksamensform Hjelpemidler ---1001 ---1002 ---1003 SSA1001 Planlegging SSA1002 Drift og oppfølging SSA1003 Kommunikasj on og service TIP1003 Dokumentasjon og kvalitet ---1003/ 1004

Detaljer

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Lovgrunnlaget Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. Paragraf 3-29 første ledd pålegger

Detaljer

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo

Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Retningslinjer for avvikling av praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen for privatister i Oslo Sist oppdatert mars 2017 Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Endret 20. mars 2014 Vi har presisert

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN

FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN FOSEN REGIONRÅD REGLEMENT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN PÅ FOSEN Gjeldende fra 10. februar 2014 1. MÅLET MED LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN Målet med lokalt gitt muntlig eksamen er at elevene skal få vise

Detaljer

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring.

Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. Regler for muntlig eksamen Her finner du hvilke regler som gjelder for muntlig eksamen. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.01.2016 Muntlig eksamen

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNIG EKSAMEN I MAEMAIKK EEVER 2015 Fagkoder: MA1012, MA1014, MA1016, MA1018, MA1101,MA1105, MA1106, MA1110, REA3021, REA3023, REA3025, REA3027, REA3029 Årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3 Gjelder for

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra

Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra Forskrift om lokalt gitt eksamen ble endret i 2013 med virkning fra 10.10.13. I denne presentasjonen gjengis alle endringer med forskriften på bildene og teksten fra rundskriv Udir 1/14 i notatfeltet.

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011

VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011 VELKOMMEN! Muntlig eksamen 2011 Program Forskrift og instruks v/per Erik Eksamensoppgave v/tonje og Petter Grupperefleksjon Kultur for deling v/petter Forskrift til opplæringsloven 3-3. Grunnlaget for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, studiested Lista Skoleår: 2014/ 2015 Utdanningsprogram Design og håndverk Rektors underskrift 1. Skolens felles mål for

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I REISELIV OG SPRÅK 1 OG 2 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3019, SPR3021 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Valgfrie programfag

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK Frisør 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Muntlig eksamen for elever

Muntlig eksamen for elever KMA 192014 Vedlegg Dette rundskrivet erstatter rundskriv KMA 5-2014 330 i Forskrift til opplæringslova gir en del felles nasjonale retningslinjer for muntlig eleveksamen. Rundskriv Udir022014 utdyper og

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN med 24 timers forberedelse Elevene skal få vite hvilket fag hun eller han skal prøves i, 48 timer før selve eksamen. Forberedelsestiden starter 24 timer før selve

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012

RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN. Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 RAMMER FOR TVERRFAGLIG PRAKTISK Vg2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAMMER VÅREN 2012 Opplæringsavdelingen har satt opp følgende retningslinjer for avvikling av praktisk tverrfaglig eksamen. Retningslinjene

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2007 Årstrinn: Vg2 Oppgaveproduksjon: 1. sensor/eksaminator Felles

Detaljer

Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring

Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Lokalt gitt muntlig eksamen Udir-2-2014 Merknader til 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Bestemmelsen regulerer lokalt gitt eksamen for videregående opplæring. Det er flere former for lokalt

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TRENINGSLEDELSE 2+3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkode: IDR2014 Felles programfag Årstrinn:Vg3 Forberedelsestid: 45

Detaljer

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms

Retningslinjer for MUNTLIG EKSAMEN MUNTLIG PRAKTISK EKSAMEN. for elever i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.9 VP-S-Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.01 Gjelder fra: 16.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister

Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Gjennomføring av muntlig-praktisk eksamen i Teknologi og Forskningslære 1 Privatister Utdanningsprogram: Studiespesialisering Realfag Fagkode og fagnavn: REA3018 Teknologi og forskningslære 1 Type fag

Detaljer

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 15.mai 09:00 Offentliggjøring av trekk. Elev/privatist GSS AØS GSS AØS

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 15.mai 09:00 Offentliggjøring av trekk. Elev/privatist GSS AØS GSS AØS Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ eksamen Tirsdag 15.mai 09:00 Offentliggjøring av trekk Elev/privatist GSS AØS GSS AØS Tirsdag 15.mai KRO1003 Kroppsøving 5t eksamen Privatister Festsalen 30 Fredag 18.mai

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2.

Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. SKOLE-FYLKESRÅDMANN Opplæringsavdelingen Vedlegg 6 Tverrfaglig eksamen Vg2. RFK Reglement/prosedyrer Opplæring Dokumentansvar: Seksjon opplæring i skole. Versjon: 1.5 Gyldig fra: 01.01.2015 Godkjent av:

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert januar 2017 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske grunnskoler i utlandet...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

Programområde for interiør - Læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for interiør - Læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for interiør - Læreplan i felles programfag Vg3 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon

Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon Fagkode SPR3019 SPR3020 SPR3021 Reiseliv og språk 1 og 2 Programfag Informasjon Fagnavn Reiseliv og språk 1, muntlig Reiseliv og språk 2, skriftlig Reiseliv og språk 2, muntlig Utdanningsprogram: Studieforberedende

Detaljer

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret]

[RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] [RETNINGSLINJER ] [for muntlig eksamen i trondheimsskolen] [Oppvekstkontoret] 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Ansvar... 3 Rammer for muntlig eksamen i Trondheim... 3 Faser i eksamensavviklingen...

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TOPPIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3001, IDR3002, IDR3003 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I SAMFUNNSFAGENE ELEVER 2015 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: GEO1001, SAF1001, REL1001, HIS1002, HIS1003, SAM3001, SAM3003, SAM3017, SAM3018, SAM3019, SAM3021, SAM3037,

Detaljer

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1

Eksamen 2014. Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 Eksamen 2014 Molde 07.02.2014 Mette Thoresen avdeling for vurdering 1 En time om sluttvurdering 1. Læreplankompetanse 2. Eksamen lokalt gitt muntlig 3. Eksamen lokalt gitt skriftlig 2 Forskriften om vurdering

Detaljer

Hvordan vi kan legge til rette for at eleven får vise sine SKILLS

Hvordan vi kan legge til rette for at eleven får vise sine SKILLS Hvordan vi kan legge til rette for at eleven får vise sine SKILLS Øke bevissthet om revideringen av læreplanen Tips til å forberede YF elevene til skriftlig eksamen Muntlig eksamen: hva sier retningslinjene

Detaljer

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN

OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN OVERSIKT OVER FAG VED PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2009 Bruk opplysningene fra dette skjemaet til å føre på eventuelt andre fag enn de obligatoriske i oppmeldingsskjemaet til privatisteksamen. Språk Tysk: VT10--xx,

Detaljer

Vurderingsveiledning - generell del

Vurderingsveiledning - generell del Vurderingsveiledning - generell del Eksamen i Norsk, NOR1206, Yrkesfaglig utdanningsprogram, VG2 Videregående skole, Nord-Trøndelag fylkeskommune Eksamenssettet består av to deler. Del 1 utarbeides på

Detaljer

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo

Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO. Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Høsten 2015 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 Paragrafhenvisninger: Dersom ikke

Detaljer

Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L)

Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L) Eksamensplan for skriftlig eksamen med lokal oppgave og lokal sensur (L/L) Eksamensdato Fagkode Fagnavn Eksamensdel Starttid Sluttid Hjelpemidler 19.05.2016 APO3001 Helsefremmende arbeid Eksamen 09:00

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl

Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl Velkommen til informasjonsmøte om eksamen i grunnskolen! Tirsdag 26. april 2016 Kl.18.00. Skriftlig eksamen Onsdag 18.mai Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag til skriftlig eksamen Fredag 20. mai Eksamen

Detaljer

Programområde for frisør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for frisør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for frisør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN

INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN Trondheim kommune Selsbakk skole 7004 Trondheim. INFORMASJON OM SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN 10. TRINN VÅREN 2017 Skriftlig eksamen våren 2017 På 10. trinn skal alle elever opp til en sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall Sektortilstand Nasjonale prøver Foreløpige GSI-tall Grunnskolens informasjonssystem GSI Noen foreløpige tall Viljar Johannessen Sektortilstand lesing 5. trinn 2013 Hva kan vi lese ut av tallene?

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Lokal læreplan i utdanningsvalg

Lokal læreplan i utdanningsvalg Lokal læreplan i utdanningsvalg Trinn: 9. og 10. Faglærer: Ole Geir Uthaug Timetall: Til sammen på 9. og 10. trinn 113 timer Fagstoff: Diverse ressurser på nett Timer Emne Merknad 10 Egne valg Presentere

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Eksamen i grunnskolen våren 2017 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2016 er som følger: Dato

Detaljer

Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig)

Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig) Enhetsleder Eksamen i grunnskolen våren 2018 (skriftlig) Alle elevene vil bli prøvd i ett fag skriftlig og i ett fag muntlig. Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2018 er som

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen juli 2016 Innhold FORORD... 4 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV EKSAMEN... 5 1.1 Informasjon

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlige eksamener. Lokalt gitt eksamen. Matematikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlige eksamener. Lokalt gitt eksamen. Matematikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlige eksamener Lokalt gitt eksamen Matematikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en skala

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Status for formgivingsfaget

Status for formgivingsfaget Status for formgivingsfaget Formgivingsfagskonferansen 2015 Oslo, 9.februar Ingvild Digranes - Styreleder i Kunst og design i skolen Olsvikåsen vgs., 2012 Studiespesialisering med formgivingsfag Trykk

Detaljer