Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet"

Transkript

1 Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

2 Mal for tilstandsrapport I 2009 ble i Opplæringsloven endret slik at det ble et lovkrav for skoleeiere å utarbeide en rapport om tilstanden på minimum områdene læringsmiljø, læringsresultater og frafall. Malen er et frivillig tilbud Dagens versjon er preget av målsettingen om at den skulle: gi lett, teknisk tilgang til pålitelig og relevante data fra Skoleporten sikre oppfyllelse av minimumskravet i loven.

3 Mal for tilstandsrapport Evalueringen av årlig tilstandsrapport (Rambøll 2013) og tilbakemeldinger fra sektor har vist: at innføringen var et vellykket tiltak skoleeiere mener rapportene har bidratt til økt bevissthet om kvalitetsutvikling Likevel et forbedringspotensial når det gjelder å involvere politisk ledelse i arbeidet med og behandlingen av tilstandsrapporten. Behov for å videreutvikle malen i Skoleporten, samt utvikle et prosessverktøy for skoleeiere

4 Skoleporten skoleporten.udir.no

5 Opprett tilstandsrapport

6 Valgmuligheter i malen Velge en visning som passer til det man ønsker å diskutere og drøfte: Hva er interessant for våre politikere? Hvilke diskusjoner kan fremme utvikling i vår kommune? Vær også bevisst på lengden på rapporten.

7 Tilpass og last ned

8 Revisjon av mal for tilstandsrapport - indikatorer

9 Krav til innhold Fra dagens innledningstekst: Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp. ( ) I St.meld. nr.16 ( ) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, inneholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting. Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.

10 Områder i mal for tilstandsrapport Skolefakta og ressurser Læringsmiljø Resultater Gjennomføring Spesialundervisning Voksne Fag- og yrkesopplæring

11 Skolefakta og ressurser (a) = Anbefalt indikator (o) = Obligatorisk indikator I dag (GSK): Antall elever (a) Årsverk for (a) undervisningspersonalet Lærertetthet (gruppestørrelse 1) (a) I dag (VGO): Antall elever og lærlinger (a) Elever pr årsverk (a) Vurderer å legge til (GSK): Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning (a) Gruppestørrelse 2 (a) Vurderer å legge til (VGO): Årsverk for undervisningspersonalet (a)

12 Læringsmiljø (a) = Anbefalt indikator (o) = Obligatorisk indikator Nye indikatorer våren 2014: Støtte fra lærerne (o) Faglig utfordring (o) Vurdering for læring (o) Mestring (o) Elevdemokrati og medvirkning (o) Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (o)

13 Læringsresultater grunnskole (a) = Anbefalt indikator (o) = Obligatorisk indikator I dag: Nasjonale prøver Lesing og regning (o) Engelsk (a) Standpunkt og eksamen: Hovedmål (o) Matematikk (o) Engelsk (o) Grunnskolepoeng (o)

14 Læringsresultater videregående (a) = Anbefalt indikator (o) = Obligatorisk indikator I dag: Standpunkt og eksamen i Matematikk 1P og 1P-Y (o) 1T og 1T-Y (o) 2P (o) Norsk Hovedmål studieforb. (o) Norsk yrkesfag (o) Engelsk Studieforberedende (o) Yrkesfag (o) Vurderer å legge til: Standpunkt og eksamen i Matematikk 2P-Y (o) Fag- og svenneprøver (o)

15 Gjennomføring (a) = Anbefalt indikator (o) = Obligatorisk indikator I dag: Grunnskole Overgang fra grunnskole til videregående (a) Vurderinger: Grunnskole Er egentlig denne indikatoren interessant? Videregående Gjennomføring (o) Videregående Legge til overganger (o) Overganger i lære (o)

16 Spesialundervisning (a) = Anbefalt indikator (o) = Obligatorisk indikator Forslag: Grunnskole Andel elever med spesialundervisning etter enkeltvedtak (o) Antall elever med spesialundervisning mer enn 7 timer i uka (o) Andel av assistenttimer timer som går til spes undervisning (o) Andel av lærertimer som går til spes undervisning (o) Videregående: Andel elever med spesialundervisning (fra neste år) Evt. også en indikator på grunnkompetanse Vurdere indikator om oppfølgingstjenesten

17 Revisjon av mal for tilstandsrapport - mer egnet til kvalitetsutvikling

18 Verktøy i arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet Verktøy som kan støtte arbeidet med å skape felles diskusjon og utviklingsprosesser Verktøy som bidrar til økt sammenheng og helhet mellom deler i det lokale arbeidet med læreplaner Verktøy som kan bidra til å gjøre riktige prioriteringer ut i fra lokale behov Målet er alltid elevenes læring!

19

20 Verktøy - Ståstedsanalysen Hva vet vi? Hvilken praksis bør vi endre og hvordan? Hva får vi til, hva kan vi bli bedre på?

21 Helhet og sammenheng Økt sammenheng mellom Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen Blant annet er grunnleggende ferdigheter inne som tema i begge: Grunnleggende ferdigheter i Ståstedsanalysen - skolen og lærernes praksis Grunnleggende ferdigheter i Elevundersøkelsen - elevenes opplevelse av lærernes praksis

22 Sammenstille informasjon synliggjøre analysemuligheter Elevundersøkelsen har spørsmål om hvorvidt elevene opplever opplæringen som praktisk og variert, utfordrende og relevant. Elevene svarer også på spørsmål om motivasjon. De samme spørsmålene finnes i Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen. Hvis elever, lærere og foreldre svarer på de samme spørsmålene, er det lagt til rette for å sammenstille resultatene i rapportportalen for brukerundersøkelsene. Spørsmål: Har dere ytterligere informasjon fra elevenes læringsmiljø som er relevant å ta med? Hva kan forklare utviklingen over tid? (enten den nå er positiv eller negativ)? Er det behov for lokale tiltak? Konklusjon?

23 Triangulering eksempler fra EU i LU og FU

24 Mal for tilstandsrapport: Revisjon av innledningstekst Synliggjøre fordelen med at flere er involvert i prosessen med å utarbeide rapporten Åpne for en kort faktafortelling om kommunen/ fylkeskommunen i innledningen for å sette data om læringsmiljø, læringsresultater og frafall inn i en kontekst Mindre juridisk preg i innledningen, men sikre at innholdet i rapporten er i tråd med lovverket Forbedre veiledning i tekstfeltene: Lokale mål - vurdering - justering av tiltak/ nye tiltak

25 Innspill og kommentarer om revisjon av tilstandsrapport Kan sendes UDIR til: eller via

26

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer