STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november Domstoladministrasjonen, Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim"

Transkript

1 STYREPROTOKOLL Styremøte 21. november 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Carl I. Hagen Styremedlem Kirsti Ramberg Styremedlem Magne Reiten Styremedlem Elisabeth Stenwig Til stede fra administrasjonen: Direktør Tor Langbach Nestleder/Avdelingsdirektør JUR Willy Nesset Avdelingsdirektør ØKE Jann Ola Berget deltok i sak Styresekretær SERV Camilla Barø Møte med Den norske Dommerforeningen I tilknytning til styremøtet 21. november 2011, avholdte DA styret et møte med styret i Den norske Dommerforeningen. Temaer for møtet var: kompetansearbeidet, herunder studiepermisjonsordningen, dommerrekruttering, oppfølging av Domstolkommisjonens arbeid, sidegjøremål, dialogen DA/DnD, dataproblemene i domstolene, domstolenes driftsbudsjetter og godtgjørelse til meddommere. Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf Faks Tlf. brukerstøtte E-post: Organisasjonsnr

2 Styreprotokoll 21. november 2011 Side 2 av 6 Sak 11/72 Godkjenning og underskriving av protokollen fra styremøtet september 2011 og styremøtet 24. oktober og Protokollene fra styremøtene fra september 2011 og 24. oktober 2011 er godkjent ved sirkulasjon og ble underskrevet av de møtende. Sak 11/73 Direktøren orienterer Det blir avholdt et møte med Stortingets justiskomité 13. februar 2012 i Oslo i forlengelse av styremøtet samme dag. Sak 11/74 Styreleder orienterer Forberedelse til møtet med styret i Den norske Dommerforeningen. Styret drøftet særlig studiepermisjonsordningen, og legger til grunn: Det vises til følgende utsnitt fra styresaken september 2011: Ordningen bør i fremtiden gis et betydelig sterkere faglig fokus. De faglige perspektivene må sees i relasjon til den vedtatte kompetansestrategien. Ordningen må ikke medføre at muligheten for andre kompetansetiltak reduseres. Styret legger til grunn at studiepermisjonsspørsmålet må vurderes som en del av kompetansestrategien. Det må også gjelde i budsjettsammenheng. Sak 11/75 Problemstillinger knyttet til valg av lekdommere og bruken av meddommere i de alminnelige domstoler, herunder også godtgjørelse til meddommere drøftingssak Direktøren viser til at det i den senere tid og i ulike sammenhenger har vært foretatt ulike grundige vurderinger og drøftelser om meddommere, herunder de spørsmål som er nevnt i styrevedtaket i sak 10/105. Direktøren finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gå videre med ulike problemstillinger knyttet til meddommere på det nåværende tidspunkt, med unntak av spørsmålet om representativitet i meddommerutvalgene og godtgjørelse til meddommere. Administrasjonen vil ta opp spørsmålet om å øke godtgjørelse til meddommere med Justisdepartementet. I forbindelse med valget av nye meddommere i 2012, vil administrasjonen også fremheve viktigheten av representativitet i utvalgene overfor samtlige av landets kommuner. Til drøfting

3 Styreprotokoll 21. november 2011 Side 3 av 6 Styret slutter seg til utkast til brev om meddommergodtgjørelse, som sendes til Justisdepartementet og til Stortingets justiskomité. Styreleders kommunikasjon: Brevet finnes her. Sak 11/76 Forslag til budsjett og virksomhetsplan for domstolene og DA 2012 drøftingssak Styret er forelagt forslag til disponering av rammene på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen, kap. 413 Jordskiftdomstolene og forslag til virksomhetsplan for Forslag til budsjett på kap. 410 og kap. 413 vil bli lagt frem for Samarbeidsrådet 14. november Styret vil bli informert om resultatet fra denne behandlingen. Til drøfting. Sak 11/77 Utvidelse av domstolenes lokaler i Skien orienteringssak DA har mottatt tilbud fra Basale AS på utvidelse og ombygging av eksisterende lokaler og samlokalisering av domstolene i Skien. DA har kommet fram til at det med dagens økonomiske situasjon for de alminnelige domstolene ikke er forsvarlig å gå videre med prosjektet. Til orientering

4 Styreprotokoll 21. november 2011 Side 4 av 6 Sak 11/78 Regnskapsprogrammet ny standard kontoplan for staten og valg av føringsprinsipp i virksomhetsregnskapet orienteringssak Regnskapsprogrammet i staten består av to deler; 1. Innføring av ny standard kontoplan for staten. 2. Eventuelt valg av periodisert virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Domstoladministrasjonen (DA) må beslutte når standard kontoplan skal innføres, og om DA og domstolene samtidig skal gå over til et periodisert virksomhetsregnskap etter SRS. Domstolene i Norge er virksomheten i (stats)regnskapssammenheng. DA og domstolene er underliggende enheter. Ny standard kontoplan for staten er tilpasset statlige virksomheter og statens behov for aggregert regnskapsinformasjon. Kontoplanen kan benyttes uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Kontoplanen legger til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter. Kontoplanen blir obligatorisk for statlig virksomheter fra 1. januar Da planlegger å innføre ny kontoplan fra 1. januar Domstolene/DA benytter i dag kontantprinsippet i virksomhetsregnskapet. Kontantprinsippet er basert på tidspunktet for inn- og utbetaling. Virksomhetsregnskap etter SRS baseres i stedet på at utgifter resultatføres i den perioden ressursene forbrukes, uavhengig av tidspunktet for inn- eller utbetaling. Hvis det velges å innføre SRS for DA og domstolene, anbefales det at dette gjøres samtidig med innføring av ny kontoplan. Til orientering Styreleders kommunikasjon: Saken kommer opp på neste styremøte som vedtakssak.

5 Styreprotokoll 21. november 2011 Side 5 av 6 Sak 11/79 Finnmarkskommisjonens budsjett for 2011 og 2012 vedtakssak Finnmarkskommisjonen fremmer et budsjettforslag for 2012 på 15,7 mill. kroner, mens det foreslås avsatt 10 mill. kroner til kommisjonens arbeid i 2012, jf. DA STY11 styremøte07 sak 76_Forslag til budsjett og virksomhetsplan for domstolene og DA Med bakgrunn i FK budsjettforslag for 2012 og gjennomgang av årsrapporten for 2011 vil behovet for ytterligere midler i 2012 bli vurdert. Dette vil skje ved avslutning av regnskapet, og ved evt. disponering av mindreforbruk for Etter en ny regnskapsgjennomgang foreslår DA å tildele Finnmarkskommisjonen 1,5 mill. kroner ekstra for Budsjettet til FK for 2012 foreslås å ligge på samme nivå som i 2011, jf. sak nr. 76 i dette styremøte. En ny vurdering vil bli foretatt ved gjennomgang av årsrapporten og evt. disponering av mindreforbruk for Sak 11/80 Eventuelt

6 Styreprotokoll 21. november 2011 Side 6 av 6 Protokollen godkjent: Karl Arne Utgård Kirsti Ramberg Ove Einar Engen styreleder Helge Aarseth Magne Reiten Carl I. Hagen Elisabeth Stenwig Berit Brørby Magni Elsheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-18 STYREPROTOKOLL Styremøte 12. desember 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede på telefon: Styreleder Karl Arne Utgård Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-10 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan første tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza

Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Endelig protokoll Side 1 av 7 Det Norske Travselskap Styremøte nr 1/12 21-22.01.12 Bjerke Travbane/Radisson Blu Oslo Plaza Tilstede: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti, Sven-Tore

Detaljer

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014

KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 62/14 Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 63/14, kr 64/14 Saksdokumenter: KR 62.1/14 Tallbudsjett 2015 KR 62.2/14 Statsbudsjettet

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010 Domstolene i Norge Årsmelding 2010 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200900487-001 Audun Hognes Berg 73 56 70 59 19. juni 2009 DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV 1. Bakgrunn De fleste lands

Detaljer

Bedre rettsinformasjon til domstolene

Bedre rettsinformasjon til domstolene Bedre rettsinformasjon til domstolene Rapport fra Rettsinformasjonsutvalget Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/5072-8 18.12.2014 Statsbudsjettet 2015- Direktoratet for økonomistyring - Tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3/2015

Protokoll fra styremøte 3/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012 Portrettet Per Kåre Sky s. 31 33 TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. 9 Leder Grunn til å være stolt Dette skrives i 22. julirettssakens

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/4496 IMH/ATV 23.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. Innledning...

Detaljer

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/4554 JNH/NZM 19.12.2012 Statsbudsjettet 2013 - Direktoratet for økonomistyring - tildelingsbrev 1. INNLEDNING

Detaljer

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet:

Strategiplan for FeFo FeFos strategiplan vedtatt 1.04.2011, gir følgende føringer for FeFos engasjement i næringsvirksomhet: STYRESAK EIERSKAPSSTRATEGI FOR FEFO Innledning Ved styrets behandling av retningslinjer for overskuddsanvendelse og forretningsmessig engasjement fra 6. desember 2006, ble det vedtatt at FeFo skal ha en

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell

Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Det Norske Travselskap Styremøte 09/10 11-12.6.2010 Rica Helsfyr Hotell Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Carl Petter Brun, Tina Dale Brauti og Geir Stangeland. Administrasjon:

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Budsjett og økonomireglement. Hammerfest kommune (Utkast)

Budsjett og økonomireglement. Hammerfest kommune (Utkast) Budsjett og økonomireglement Hammerfest kommune (Utkast) Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Innhold 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Gyldighetsområde... 3 4. Sammenheng mellom kommunens planer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset,Sarpsborg, Møterom 3 Kongsten Tidspunkt: 12.02.2014 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon.98 20 48 70 eller e-post hansolal@ostfoldfk.no

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer