Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013"

Transkript

1 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Sigrun Høgetveit Berg (ikke sakene S 1/13, S 2/13, S 3/13, S 4/13 og S 7/13), Daniel Gusfre Ims, Ola T. Lånke, Trond Trosterud (ikke sakene S 1/13, S 2/13 og S 3/13), Åse Wetås og Kamil Øzerk Helene Uri og varamedlem Bente Christensen Arnfinn Muruvik Vonen (direktør), Karl Henrik Steinsholt (administrasjonssjef) (sakene S 11/13, S 14/13 og S 15/13) og Eilov Runnestø (rådgiver) Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo Grepstad Runnestø Sakliste Konstituering S 1/13 Godkjenning av innkalling og sakliste S 2/13 Protokoll fra styremøtet 6. desember 2012 Informasjonssaker S 3/13 Orienteringssaker S 4/13 Nye vedtekter for Språkrådet S 5/13 Om og fra fagrådene S 6/13 Brev om tegnspråk S 7/13 Fellesmøtet for fagrådene 7. februar 2013 S 8/13 Etatsstyringsmøtet 3. desember 2012 S 9/13 Språkåret 2013 S 10/13 Styremøte i juni utenfor Oslo Vedtakssaker S 11/13 Regnskap 2012 S 12/13 Årsrapport 2012 S 13/13 Strategi for Språkrådet S 14/13 Endelig budsjett for 2013 S 15/13 Virksomhetsplan for 2013 S 16/13 Budsjettsøknad for 2014 S 17/13 Nestleder til fagrådet for normering og språkobservasjon S 18/13 Høringssak gjennomgang av læreplaner i Kunnskapsløftet S 19/13 Høringssak nye læreplaner for valgfag S 20/13 Risikostyring i Språkrådet S 21/13 Organisering av Språkrådet S 22/13 En samlet ordbokpolitikk S 23/13 Styrehonorar Drøftingssaker

2 S 24/13 S 25/13 S 26/13 Språkdagen 2013, dato og skisse for opplegget Høringssak innføring av boklov Høringssak forslag til nye krav til årsrapport og årsregneskap for statlige virksomheter Konstituering S 1/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sakspapirer: Saklista 15. februar 2013 Innkallingen og saklista er godkjent. S 2/13 Protokoll fra styremøtet 6. desember 2012 Sakspapirer: Foreløpig protokoll Styret godkjenner den framlagte protokollen. Informasjonssaker S 3/13 Orienteringssaker Sakspapirer: Oversikt over foredrag og annen ekstern representasjon med medvirkning av Språkrådets direktør i perioden S 4/13 Nye vedtekter for Språkrådet Sakspapirer: Brev fra Kulturdepartementet 10. desember 2012 vedlagt nye vedtekter for Språkrådet fastsatte 5. desember 2012 S 5/13 Om og fra fagrådene Sakspapirer: Fagråd 1: rapport fra fagrådets reise desember 2012 med fagrådsmøtet 7. desember, årsrapport for 2012 Fagråd 2: årsrapport for 2012, sakliste til møtet 8. februar 2013 Fagråd 3: årsrapport for 2012, sakliste til møtet 12. november 2012, sakliste til møtet 6. februar 2013 Fagråd 4: årsrapport for Fra direktøren: Sammensetningen av fagrådene fra

3 S 6/13 Brev om tegnspråk Sakspapirer: Brev 23. oktober 2012 fra Døveforbundet til Språkrådet Brev 21. desember 2012 fra Språkrådet til Kunnskapsdepartementet S 7/13 Fellesmøtet for fagrådene 7. februar 2013 Sakspapirer: Programmet for møtet 1 Fagrådlederne inviteres til neste styremøte. 2 Styret drøfter mandat og arbeidsform for fagrådene på neste møte. S 8/13 Etatsstyringsmøtet 3. desember 2012 med Kulturdepartementet Sakspapirer: Referat fra møtet 3. desember 2012 S 9/13 Språkåret 2013 Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 7. februar 2013 S 10/13 Styremøte i juni 2013 utenfor Oslo Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 14. februar 2013 Vedtakssaker S 11/13 Regnskap 2012 Sakspapirer: Regnskap for 2012 med kommentarer Styret godkjenner regnskapet for

4 S 12/13 Årsrapport for Språkrådet for 2012 Sakspapirer: Utkast til årsrapport 7. februar 2013 Styret godkjenner årsrapporten for 2012 med de merknadene som kom fram på møtet. S 13/13 Strategi for Språkrådet Sakspapirer: Saksforelegg fra direktøren Forslag til strategidokument 1 Styret godkjenner «Strategi for Språkrådet » med de merknadene som kom fram på møtet. 2 Styret drøfter på møtet i september innhold og retning i arbeidet med neste revisjon av strategiplanen. S 14/13 Endelig budsjett for 2013 Sakspapirer: Endelig budsjettforslag med kommentarer Vedlegg: Brev 9. januar 2013 fra Kulturdepartementet, statsbudsjettet 2014 Styret godkjenner budsjettet for S 15/13 Virksomhetsplan for 2013 Sakspapirer: Utkast til virksomhetsplan 11. februar Styret godkjenner de prioriteringene for virksomheten i 2013 som er uttrykt i saksframlegget. 2 Det legges til grunn at prioriteringer blir sett i sammenheng med realiseringen av den vedtatte Strategiplanen Styret ber direktøren utarbeide rammeverk for årshjul og budsjettprosess til styremøtet i juni. S 16/13 Budsjettsøknad for 2014 Sakspapirer: Budsjettsøknad for 2014 med kommentarer Vedlagt regneark til Kulturdepartementet 4

5 Styret godkjenner budsjettsøknaden for 2014 med de endringsforslaga som kom fram på møtet. S 17/13 Nestleder for fagrådet for normering og språkobservasjon Sakspapirer: Sakspapir fra sekretariatet 14. februar 2013 Oddrun Grønvik utpekes til nestleder i fagrådet for normering og språkobservasjon. Hun vil da bli fagrådsleder i 2014, mens Helge Dyvik blir nestleder i S 18/13 Høringssak gjennomgang av læreplaner i Kunnskapsløftet Sakspapirer: Utkast til brev til Utdanningsdirektoratet om norskfaget og de grunnleggende ferdighetene 1 Direktøren arbeider videre med høringsuttalelsen på grunnlag av drøftingen i møtet. 2 Nestlederen får fullmakt til å godkjenne den endelige høringsuttalelsen. S 19/13 Høringssak nye valgfag på ungdomstrinnet Sakspapirer: Høringsutkast fra sekretariatet 11. februar 2013 Styret godkjenner høringsutkastet med de endringsforslaga som ble vedtatt på møtet. S 20/13 Risikostyring i Språkrådet Sakspapirer: Saksforelegg 14. februar fra direktøren Notat som ble overlevert KUD på etatsstyringsmøtet 3. desember 2012 Vedlagte dokumenter for virksomhetsstyring: Overordnede retningslinjer for risikostyring i Språkrådet Identifisering av risikofaktorer i Språkrådet 1 Styret fastsetter overordnede retningslinjer for risikostyring i Språkrådet og ber om at de gjøres gjeldende i all relevant planlegging i organisasjonen. 2 Styret slutter seg til de identifiserte risikofaktorene i Språkrådet og ber direktøren arbeide videre med en vurdering av faktorenes alvorlighetsgrad. S 21/13 Organisering av Språkrådet Saken utsettes til et telefonstyremøte som holdes før 10. mars. 5

6 S 22/13 En samlet ordbokpolitikk Saken utsettes til styremøtet 26. april. S 23/13 Styrehonorar Sakspapirer: Innstilling til styret fra styrelederen og nestlederen Brev fra Den norske Forfatterforening 15. november 2011 Brev fra Kulturdepartementet 17. desember 2012 Brev fra Den norske Forfatterforening 17. februar 2013 Saken gjelder hvilket honorar styremedlemmer som livnærer seg som kunstnere, skal ha. 1 Styremedlemmer som er selvstendig næringsdrivende og som dokumenterer tapt arbeidsfortjeneste, får kompensert dette etter gjeldende sats. 2 Styremedlemmer som er selvstendig næringsdrivende, får normalt kompensert for sannsynlig tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende sats, som fra er 691 kroner per dag. 3 Et styremedlem som trekkes i lønn fra sin arbeidsgiver for møtetid i styret, får dekket slik arbeidsfortjeneste etter vanlig dokumentasjon. 4 Er administrasjonen i tvil om hvordan reglene ovenfor skal praktiseres i et gitt tilfelle, avgjøres saken i styret. Punkt 5 er unntatt offentlighet ifølge offl ledd, jf. fvl ledd nr. 2. Drøftingssaker S 24/13 Språkdagen 2013, dato og skisse for opplegget Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 8. februar 2013 Språkdagen i 2013 blir tirsdag 12. november. S 25/13 Høringssak - innføring av boklov Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 15. februar 2013 Styrelederen får fullmakt til å godkjenne den endelige høringsuttalelsen. 6

7 S 26/13 Høringssak nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 18. februar 2013 Styrelederen får fullmakt til å godkjenne den endelige høringsuttalelsen. Godkjenning Protokoll godkjent på styremøtet 26. april 2013: Ottar Grepstad Åse Lill Kimestad Sigrun Høgetveit Berg Daniel Gusfre Ims Ola T. Lånke Trond Trosterud Kamil Øzerk Åse Wetås Arnfinn Muruvik Vonen 7

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 11.30 17.00 Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad (ikke S 81/13 og

Detaljer

Vedtaksprotokoll styremøte

Vedtaksprotokoll styremøte sprotokoll styremøte Ivar Aasen-tunet, Ørsta fredag 27. januar 2012 kl. 09.00 14.15 Til stades Reidar Sandal (leiar), Sigrun Høgetveit Berg, Georg Arnestad, Torunn Hovland Ljone, Grete Riise, Åshild Widerøe,

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS

FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS FOLLO INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT ENEBAKK, FROGN, OPPEGÅRD, NESODDEN, SKI, VESTBY OG ÅS Til styret for FIKS MØTEINNKALLING Tid: 30. mai kl 18.00 Sted: Rådmannskontorets møterom i Ås rådhus,

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) LLP Styremøte i Drammen rådhus, 28. november kl. 10.30 17.00 og fredag 30. november kl. 9.00 13.00 Deltagere: Karin Gjelsten (leder), Tom Oddby (nestleder), Tor

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte.

Styret skal normalt gjennomføre 6 8 styremøter per år. Ut over dette møtes styret når formannen kaller styret sammen til ekstraordinært styremøte. Styreinstruks Scana Industrier ASA 1. Formålet med styrets arbeid Styrets forvaltning og tilsynsansvar er regulert i Lov om allmennaksjeselskaper (allmenn-aksjeloven) 6-12 og 6-13. Styret har også ansvar

Detaljer

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 11. mars 2015 Ålesund Tid: 19.00-21.00 Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014

ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 ÅRSMØTE 3. APRIL 2014 Åpning av årsmøtet, godkjenning av innkalling valg av møtedirigent og protokollunderskrivere Dagsorden for årsmøte i Skadeforebyggende forum, vedtektenes 5 Årsmøtet skal: 1 Godkjenne

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser

De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/375-36 / DGI 18.12.2014 De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser Språkrådet legger her fram noen vurderinger

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer