Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: Formannskapssalen Kommunehuset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 04.12.2012. Formannskapssalen Kommunehuset"

Transkript

1 Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Kommunehuset Bjarne Bakken Til stede: Leder Bjarne Bakken Nestleder Anne Haugen Wagn Medlem Gunnar Landvik Medlem Kåre Tjønnheim Medlem Gunvor Strand Sekretær Marianne Lundeberg Oppdragsrevisor Ottar Kleppe Rådmann Magnus Mathisen Sak:32/12-34/12 Personalrådgiver Anne Helle Skåre Sak: 32/12 Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent. Møteprotokollen fra møte Sakene ble behandlet slik: /12 Leder Bjarne Bakken Sekretær Marianne Lundeberg

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 30/12 12/589 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /12 12/182 VANNFRONTEN EIENDOM AS - SELSKAPSKONTROLL Utsatt! 32/12 11/165 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SYKEFRAVÆR OG ARBEIDSMILJØ I NOTODDEN KOMMUNE 33/12 12/591 MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2013 NOTODDEN KOMMUNE 34/12 12/590 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

3 Sak nr. 30/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Møteprotokollen frå godkjennes. Enstemmig vedtatt. Møteprotokollen frå ble godkjent i møtet. Møteprotokollen frå godkjennes. Sak nr. 31/12 VANNFRONTEN EIENDOM AS - SELSKAPSKONTROLL Framlegging av rapport utsettes. Presiseringer til rapporten følger: Rapporten unntas offentligheten til den er levert kontrollutvalget Innholdet i opsjonsavtaler med utbyggere på jernverkstomta som involverer vannfronten og eventuelle endringer i opsjonstida. Mangel på avtaler med tomta til bok og blueshuset mellom kommunen og bok og blueshuset. Enstemmig vedtatt! Revisors forslag til hvordan problemstillingene formuleres i rapporten: - Hvilke opsjonsavtaler har Vannfronten Eiendom AS inngått i perioden frem til i dag med utbyggere på jernverkstomta, hva er innholdet i opsjonsavtalene, og eventuelt hvilke endringer er foretatt i perioden? Hvilken avtale foreligger mellom Notodden kommune og Vannfronten Eiendom AS om tomta til bok og blueshuset? Rapporten var ikkje ferdig til møte og sekretariatet trakk behandlingen av saken. Saken utsettes til neste møte. Kontrollutvalget ga utvidet kommentarer til innholdet i rapporten. Sekretariatet leverer dette til TKR IKS. Rapportene er alltid unntatt offentlighet fra revisor side helt til rapportene er oversendt kontrollutvalget, så det behøver nødvendigvis ikke å stå i vedtaket. Kommunestyret kan behandle den i lukket møte. Forslaget er derfor at problemstillingene besvares som del to i rapporten, del to kan eventuelt tas ut av en offentlig rapport.

4 Innstilling til kommunestyret: Styret og eier bør avklare selskapets vanskelige likviditetssituasjon og vurdere om forutsetningene for fortsatt drift er til stede Eier må sørge for at kravet til kjønnsbalanse i styret oppfylles Eier må sørge for at fristen for innkalling til generalforsamling i vedtektene, styreinstruksen og eiermeldingen samordnes og blir like. Kommunens kontrollutvalg og revisor må varsles om generalforsamlinger Kontrollutvalget får en orientering fra eier representant i løpet av 2013 om vedtaket er innfridd. Sak nr. 32/12 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SYKEFRAVÆR OG ARBEIDSMILJØ I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonens orientering tas til etterretning. Enstemmig vedtatt! Rådmann Magnus Mathisen og Personalrådgiver Anne Helle Skåre redgjorde for anbefalingene i rapporten i møtet. Notodden kommune ved administrasjonen bør: Utarbeide en årlig overordnet HMS-handlingsplan og følge egne rutinebeskrivelser i det arbeidet. Svar: 25.april 2012 ble HMS plan 2012 delt ut til formannskapet, plan for Innarbeide mål og tiltak innen forebyggende sykefravær i HMS-handlingsplan Svar: Mål langtidsfrisk og IA- avtalen (inkluderende arbeidsliv) halvårsevaluering. Avvik er lukket. Medarbeidersamtale gjennomføres. 74% gjennomført siste 12 mnd. Gjennomført alle punkter fra rapporten. Sikre at alle nyansatte teamledere får forsvarlig opplæring innen oppfølging av sykemeldte ansatte. Svar: Rutiner for samarbeid med Nav og bedriftshelsetjenesten Sikre at alle avdelinger faktisk følger kommunens egne HMS-rutiner. Svar: Årshjul for utføring av oppgaver. Elektronisk oppfølgingsverktøy implementeres i Notodden omsorgssenter bør: Utarbeide handlingsplan med mål og tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ved alle avdelinger. Svar: Det er laget en HMS for Punktene i rapporten er fulgt og følges opp. Det ble gitt utfyllende muntlig redgjørelser i møtet.

5 Rådmannens orientering tas til etterretning. Sak nr. 33/12 MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2013 NOTODDEN KOMMUNE 1. Møte og arbeidsplan for kontrollutvalget 2013 godkjennes med endring av første møtedato til og utsettelse av endelig dato for april møtet. 2.. Planen og datoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilke som helst saker og avholde de møter de ønsker. Enstemmig vedtatt. Behandlinga i Notodden kommune kontrollutvalget Utvalget kommer tilbake til April møtet, p.g.a planlegging av regnskap. Notodden kontrollutvalg, møte-/arbeidsplan for 2013 Tirsdag 29 februar 2013, kl Godkjenning av møteprotokoll KU sin årsrapport til kommunestyret Orientering ved Nav leder Orientering fra revisor Referat- og drøftingssaker Tirsdag?. April 2013, kl Godkjenning av møteprotokoll Kommuneregnskapet Melding om andre reviderte regnskap Revisjonen sin årsrapport Referat- og drøftingssaker Tirsdag 04 Juni 2013, kl Godkjenning av møteprotokoll KU sitt eget budsjett rapportering Orientering fra revisor Referat og drøftingssaker Tirsdag 03. september 2013, kl Godkjenning av møteprotokoll Budsjett for kontroll og tilsyn Orientering fra revisor Økonomirapport

6 Referat- og drøftingssaker Tirsdag 28. Oktober 2013, kl Godkjenning av møteprotokoll Orientering fra etatsjef Orientering fra revisor Referat- og drøftingssaker Tirsdag 03 Desember 2013, kl Godkjenning av møteprotokoll Orientering fra økonomisjef/rådmann, budsjett Orientering fra revisor Møte og arbeidsplan Referat- og drøftingssaker Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møter de ønsker. 1.Møte og arbeidsplan for kontrollutvalget 2013 godkjennes. 2.Planen og datoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilke som helst saker og avholde de møter de ønsker. Sak nr. 34/12 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Sakene tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Referat fra Temarks Høstkonferanse Påmelding til kontrollutvalgskonferansen. Rådmanns «hverdag» informasjon om hovedoppgavene i disse dager. Nav leder inviteres i neste møte for generell orientering om Nav og kommunen. Brev til abonnenter av septik ordningen, legges fram i neste møte. Kort orientering fra revisor Eventuelt Sakene tas til orientering.

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Drangedal kommune Kontrollutvalg

Drangedal kommune Kontrollutvalg Drangedal kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Drangedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 03.05.2011 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, "Møterommet" Trond Inge Haugen Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/926-3 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 16.12.2014 Tid: 10.00 13.00 Sted: Formannskapssalen,

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011

KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 KONTROLLUTVALGET I VESTBY KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2011 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer