Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013"

Transkript

1 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad (ikke S 81/13 og S 82/13), Sigrun Høgetveit Berg, Bente Christensen, Daniel Gusfre Ims, Ola T. Lånke, Trond Trosterud (ikke S 63/13 og S 64/13), Kamil Øzerk og Åse Wetås (ikke S 81/13 og S 82/13) Bodil Aurstad Arnfinn Muruvik Vonen (direktør), Karl Henrik Steinsholt (administrasjonssjef, S 75/13, S 76/13 og S 77/13) og Eilov Runnestø (rådgiver) Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo Grepstad Runnestø Sakliste: Konstituering S 63/13 Godkjenning av innkalling og sakliste S 64/13 Protokoll fra styremøtet 13. og 14. juni 2013 Informasjonssaker S 65/13 Styret i Språkrådet suppleringsoppnevning S 66/13 Orienteringssaker S 67/13 Fra fagrådene S 68/13 Etatsstyringsmøtet 21. juni 2013 S 69/13 Oppfølging av Språkrådets medarbeidermåling S 70/13 Språkåret 2013 S 71/13 Språkdagen 2013 S 72/13 Rammeavtalen med ILN om Bokmålsordboka, Nynorskordboka og S 73/13 Norsk ordbank Brev til Kulturdepartementet om en samlet ordbokpolitikk etter 2014 S 74/13 Nordisk språkmøte 2013 Vedtakssaker S 75/13 Regnskap per 31. juli 2013 S 76/13 S 77/13 S 78/13 S 79/13 S 80/13 S 81/13 Revisjon av regnskap, budsjettdisponering og risikostyring Nordiske samarbeidstiltak opphør av interimskonto Omorganisering av Språkrådets sekretariat Intern utlysing av stilling som administrasjonsjef og kommunikasjonssjef Ekstern utlysing av tre stillinger som seksjonssjef Høringssak: Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget S 82/13 Møteplan for 2014 Drøftingssaker S 83/13 Struktur for årsrapporten 2013 S 84/13 Mål og prioritering for arbeidet i 2014 og

2 Konstituering S 63/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sakspapirer: Saklisten 5. september 2013 Innkallingen og saklisten er godkjent. S 64/13 Protokoll fra styremøtet 13. og 14. juni 2013 Sakspapirer: Foreløpig protokoll fra møtet Vedlegg: Årshjul 2014 for styret i Språkrådet Styret godkjenner den vedlagte protokollen. Styret godkjenner årshjulet for Merknad til protokoll fra styremøtet 21. februar 2013 Styret viser til behandlingen av budsjettsøknaden for 2014 på møtet 21. februar Styret er gjort kjent med at den endelige søknaden på ett vesentlig punkt avviker fra styrets forutsetninger. Styret tar til etterretning at dette må betraktes som et arbeidsuhell. Informasjonssaker S 65/13 Styret i Språkrådet suppleringsoppnevning Sakspapirer: Oppnevningsbrev fra Kulturdepartementet 14. august 2013 Det framgår av oppnevningsbrevet at Bodil Aurstad er oppnevnt som styremedlem fram til 31. desember S 66/13 Orienteringssaker Sakspapirer: Oversikt over foredrag og annen ekstern representasjon ved Språkrådets direktør og de ansatte i Språkrådet i perioden 14. juni 11. september

3 S 67/13 Fra fagrådene Sakspapirer: Fagråd 1: innkalling til og referat fra møtet 31. mai 2013 Fagråd 2: sakliste til møtet 9. september 2013 Fagråd 4: referat fra møtet 6. februar 2013 referat fra møtet 23. april 2013 sakliste for møtet 20. august 2013 Vedtak S 68/13 Etatsstyringsmøtet 21. juni 2013 med Kulturdepartementet Sakspapirer: Referat fra møtet sendt fra Kulturdepartementet 5. september S 69/13 Oppfølging av Språkrådets medarbeidermåling Sakspapirer: Notat 5. september 2013 fra sekretariatet S 70/13 Språkåret 2013 Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 20. august 2013 S 71/13 Språkdagen 2013 Sakspapirer: Ingen, muntlig orientering S 72/13 Rammeavtalen med Institutt for lingvistiske og nordiske studier om Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Norsk ordbank Sakspapirer: Ingen, muntlig orientering 3

4 S 73/13 Brevet til Kulturdepartenentet om en samlet ordbokpolitikk etter 2014 Sakspapirer: Brev med vedlegg sendt 26. august 2013 S 74/13 Nordisk språkmøte 2013 Sakspapirer: Program for nettverksmøtet for språknemndene i Norden 27. august 2013 Program for Det nordiske språkmøtet august 2013 i Akureyri Vedtakssaker S 75/13 Regnskap per 31. juli 2013 Sakspapirer: Regnskapsrapport per 31. juli, talloppstilling 1 Styret tar regnskapet til etterretning. 2 Styret ber direktøren se nærmere på organiseringen av midlene til fagrådene i forslaget til driftsbudsjett for S 76/13 Revisjon av regnskap, budsjettdisponering og risikostyring Sakspapirer: Notat 4. september 2013 fra sekretariatet Vedlegg: Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen for 2012, Revisjonens beretning, Rapport om Riksrevisjonens kontroll av risikostyring, Språkrådets regnskap for 2012, fra Riksrevisjonen Brev til Riksrevisjonen om Språkrådets regnskap for 2012 Brev med vedlegg til Riksrevisjonen om revisjon av risikostyring i Språkrådet Revisjon av risikostyring i Språkrådet, Språkrådets regnskap for 2012, fra Riksrevisjonen Regnskaps-/årsavslutning for 2012 Språkrådet, fra Riksrevisjonen Styret tar Riksrevisjonens rapport til etterretning og ber direktøren følge opp Riksrevisjonens anbefaling. 4

5 S 77/13 Nordiske samarbeidstiltak opphør av interimskonto Sakspapirer: Notat 29. august 2013 fra sekretariatet 1 Styret minner om at styret som Språkrådets øverste organ må være informert om alle vesentlige sider av Språkrådets økonomi. 2 Styret er tilfreds med den informasjonen som er gitt om denne interimskontoen og de tiltakene direktøren har satt i verk. 3 Styret forutsetter at de tilførte midlene nyttes til nordiske samarbeidstiltak som Språkrådet er med i. 4 Styret ber om forslag til en disponering av disse midlene til styremøtet i juni 2014 som er i samsvar med de forutsetninger som måtte være knyttet til de enkelte bevilgninger. S 78/13 Omorganisering av Språkrådets sekretariatet Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 5. september 2013 Brev til Kulturdepartementet 22. august 2013 Protokoll 5. juli fra forhandlinger etter Hovedavtalens 13 om framtidig organisering av sekretariatet i Språkrådet 1 Styret konstaterer at resultatet av forhandlingene er innenfor de rammene styret gav direktøren. 2 Styret forutsetter inndekning av de tre nye stillingene i forslaget til driftsbudsjett for 2014, med forbehold om departementets godkjenning. 3 Styret ber om komplett saksforelegg om fagrådenes videre mandat og organisering til styremøtet i desember S 79/13 Intern utlysing av stilling som administrasjonssjef og kommunikasjonssjef Sakspapirer: Utkast til stillingsutlysing 5. september 2013 fra sekretariatet Styret godkjenner stillingsutlysningene med de merknadene som kom fram i møtet, og ber direktøren følge opp saken snarest etter at formelle spørsmål er avklart. S 80/13 Ekstern utlysing av tre stillinger som seksjonssjef Sakspapirer: Utkast til stillingsutlysing 5. september 2013 fra sekretariatet 5

6 1 Styret godkjenner stillingsutlysningene med de merknadene som kom fram i møtet, og ber direktøren lyse ut stillingene snarest. 2 Styret gjør ansettelser i stillingene i et ekstra styremøte som blir bestemt senere. 3 Spørsmålet om direktørens stedfortreder drøftes som egen sak på styremøtet i desember S 81/13 Høringssak: Forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget Sakspapirer: Høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet (med vedlegg) Utkast til høringsuttalelse fra Språkrådet 2. september 2013 Høringsuttalelsen blir sendt til Utdanningsdirektoratet etter at en klargjøring på ett punkt er innarbeidet. S 82/13 Møteplan for 2014 Sakspapirer: Notat 22. august 2013 fra sekretariatet I 2014 har styret møte 11. februar, juni (med studietur), 17. september og 10. desember. Drøftingssaker S 83/13 Struktur for årsrapporten 2013 Sakspapirer: Notat 5. september 2013 fra sekretariatet Vedlegg: Tildelingsbrev for 2013 fra departementet, datert 9. januar, vedlegg 2 Saken utsettes. S 84/13 Mål og prioritering for arbeidet i 2014 og 2015 Sakspapirer: Notat 5. september 2013 fra sekretariatet Saken utsettes. 6

7 Godkjenning Protokoll godkjent på styremøtet 12. desember 2013: Ottar Grepstad Åse Lill Kimestad Sigrun Høgetveit Berg Bente Christensen Daniel Gusfre Ims Ola T. Lånke Trond Trosterud Åse Wetås Kamil Øzerk Arnfinn Muruvik Vonen 7

De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser

De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/375-36 / DGI 18.12.2014 De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser Språkrådet legger her fram noen vurderinger

Detaljer

Vedtaksprotokoll styremøte

Vedtaksprotokoll styremøte sprotokoll styremøte Ivar Aasen-tunet, Ørsta fredag 27. januar 2012 kl. 09.00 14.15 Til stades Reidar Sandal (leiar), Sigrun Høgetveit Berg, Georg Arnestad, Torunn Hovland Ljone, Grete Riise, Åshild Widerøe,

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare. RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST Tid: Fredag 21.02.14, kl. 10.00 14.00 Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe

Detaljer

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015

STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Til stede fra: Styre: STYREPROTOKOLL 17. 18 mars 2015 Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Inger Johanne Bligaard, Vermund Lyngstad, Magnus Johnsen Ordfører: Hallstein Flesland deltok under sak 36-2015

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Referat fra Styremøte 12. mai 2009

Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Referat fra Styremøte 12. mai 2009 Tilstede: Fra ASVL: Forfall: Hildegunn Arntzen Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Johan Veggen Helge Jan Nilsen Gunnar Helgerud Dag Sandvik Kjell Sverre Myrvoll Turid Ettestøl

Detaljer

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 11. april 2015 kl. 12.00 17.00 12. april 2015 kl. 10.00 15.00 Sted: Til stede: Forfall Norges Korforbunds lokaler, Stortingsgata 22. President

Detaljer

Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013

Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013 Side1 Referat: møte i Verdensarvrådet 07.05.2013 Tid: 7. mai, 1200-1500 Sted: Storstuggu, Røros Til stede: Rådsmedlemmer: Ragnhild Aashaug, Einar Aasen (vara for Hans Vintervold), Arnfinn Nergård, Jan

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG A Sa lten Kontrollutvalgservice Postboks 54, 8138 Inndyr Vir dato: Jnr ark 11.t2.2014.t4t807 414_ 5.4 PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG Motedato: Torsdag 11. desemb er 2014 kt 13.00-15.15 Mstested:

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14 11.mars 2014 kl. 15.00 i Torggata 1. Til stede: Stig Søderstrøm, Marte Sletten, Reidar Foss, Kjersti Aastad, Adrian Farner Rogne og Sylvi Graham Referent: Kari Randen Forfall:

Detaljer