Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2013"

Transkript

1 Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2013 Til stades: Forfall: Frå sekretariatet: Møtestad: Møteleiar: Referent: Møtetid: Ottar Grepstad, Sigrun Høgetveit Berg, Bente Christensen, Daniel Gusfre Ims, Ola T. Lånke, Trond Trosterud, Åse Wetås og Kamil Øzerk Åse Lill Kimestad Arnfinn Muruvik Vonen (direktør), Verena Schall (rådgjevar i minoritetsspråk, S 59/13) og Eilov Runnestø (rådgjevar) Radisson Blu Hotel, Tromsø og Universitetet i Tromsø Grepstad Runnestø 13. juni kl og og 14. juni kl Sakliste: Konstituering S 47/13 Godkjenning av innkalling og sakliste S 48/13 Protokoll frå styremøtet 26. april 2013 Informasjonssaker S 49/13 Orienteringssaker S 50/13 Frå fagråda S 51/13 Organisering av Språkrådet S 52/13 Språkåret 2013 S 53/13 Rammeavtale med Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo om arbeidet med Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Norsk ordbank S 54/13 Innspel til Kulturløftet III om ein samla ordbokpolitikk Vedtakssaker S 55/13 Rekneskap per 30. april 2013 S 56/13 Forum for norskfaget S 57/13 Språkdagen 2013 S 58/13 Oppfølging av seminaret om ein samla ordbokpolitikk, brev/notat til Kulturdepartementet S 59/13 Arbeidsoppgåver og arbeidsform for minoritetsspråk S 60/13 Rammeverk for årshjul og budsjettprosess S 61/13 Høyringsfråsegner, Kulturutredningen 2014 Drøftingssaker S 62/13 Oppsummering frå og evaluering av Tromsø-møtet 1

2 Konstituering S 47/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Saklista 3. juni 2013 Styreleiaren føreslo at informasjonssak S 51/13 vart gjord til vedtakssak. Styret godkjenner innkallinga og saklista. S 48/13 Protokoll frå styremøtet 26. april 2013 Førebels protokoll Med utgangspunkt i saka S 43/13 En samlet ordbokpolitikk i protokollen viste direktøren til spørsmål frå sekretariatet om korleis ein skal tolka det høvet vedtektene gjev fagrådssekretærane til å delta på styremøta. Styret rådde til at dette blir lagt fram som ei førebudd sak. Styret godkjenner den vedlagde protokollen. Informasjonssaker S 49/13 Orienteringssaker Oversyn over foredrag og annan ekstern representasjon som Språkrådets direktør har medverka i i perioden 26. april 12. juni 2013 Styreleiaren hadde på møte i Kulturdepartementet 12. juni orientert den nye avdelingsdirektøren om styret, fagråda og administrasjonen i Språkrådet. Departementet hadde m.a. sagt seg nøgd med strategiplanen. Direktøren orienterte om personalsaker. Styret tek informasjonen til orientering. S 50/13 Frå fagråda Fagråd 2: referat frå møtet 6. mai 2013 Fagråd 3: referat frå møtet 6. februar 2013 Fagråd 4: referat frå møtet 6. februar

3 Vedtak Styret tek informasjonen til orientering. S 51/13 Organisering av Språkrådet Denne saka vart gjord til vedtakssak. S 52/13 Språkåret 2013 Notat frå sekretariatet 24. mai 2013 Styret tek informasjonen til orientering. S 53/13 Rammeavtale med Institutt for lingvistikk og nordistikk / Universitetet i Oslo om arbeidet med Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Norsk ordbank Notat frå sekretariatet 4. juni 2013 Styret tek saka til etterretning. S 54/13 Innspel til Kulturløftet III om ein samla ordbokpolitikk Notat frå sekretariatet 4. juni 2013 Fullmaktsvedtaket frå det førre styremøtet står ved lag. Vedtakssaker S 51/13 Organisering av Språkrådet (frå informasjonssak) Notat frå direktøren 26. mai 2013 Direktøren orienterte om medarbeidarmålinga og oppfølginga av undersøkinga. Styret gjev styreleiaren fullmakt til å avgjera om den vedtekne ramma for forhandlingane om omorganisering skal utvidast. 3

4 S 55/13 Rekneskap per 30. april 2013 Rekneskapsrapport per 30. april med taloppstilling Styret tek rekneskapen til etterretning. S 56/13 Forum for norskfaget Saksførelegg frå 16. april frå sekretariatet vedlagt notat frå fagrådet for skule og offentleg forvaltning Styremedlemmer som ynskjer å gje innspel, gjer det innan 28. juni. Styreleiaren og direktøren arbeider ut eit revidert framlegg. 1 Språkrådet ynskjer å få etablert eit breitt samansett forum for norskfaget på grunnlag av språkmeldinga og læreplanen i norsk. 2 Språkrådet inviterer aktuelle instansar til eit første møte for å drøfta saka. S 57/13 Språkdagen 2013 Notat frå sekretariatet 22. mai 2013 Styret tek informasjonen til orientering S 58/13 Oppfølging av seminaret om ein samla ordbokpolitikk, brev til Kulturdepartementet Saksførelegg frå direktøren 3. juni 2013 med vedlegg Innlegg i Klassekampen i 2013: Oddrun Grønvik 5. april, Nils Heyerdahl 10. april, Åse Wetås 17. april og John Ole Askedal og Nils Heyerdahl 19. april Utkast til brev til Kulturdepartementet 1 Styreleiaren og direktøren skriv eit revidert framlegg til brev til Kulturdepartementet på grunnlag av saksførelegget, drøftinga i møtet og innspel frå styremedlemmer som ligg føre innan 28. juni. 2 Styret handsamar det reviderte framlegget i skriftleg møte med utsending innan 5. juli. 4

5 S 59/13 Arbeidsoppgåver og arbeidsform for minoritetsspråk Notat frå sekretariatet 4. juni 2013 Styret sluttar seg til hovudlinjene i arbeidsplanen for minoritetsspråk. S 60/13 Rammeverk for årshjul og budsjettprosess Utkast til årshjul frå sekretariatet 26. mai 2013 Revidert årshjul for styret blir lagt ved protokollen frå møtet. S 61/13 Høyringsfråsegner, Kulturutredningen 2014 Utkast til høyringsfråsegn frå Språkrådet 1 Styret godkjenner høyringsframlegget med dei merknadene som kom fram på møtet. 2 I Språkåret 2013 utfordrar Språkrådet alle partia til å setja ein heilskapleg, sektorovergripande og fagleg oppdatert språkpolitikk på dagsordenen før stortingvalet. Drøftingssaker S 62/13 Oppsummering frå og evaluering av Tromsø-møtet Program for 13. og 14. juni i Tromsø Styret takkar for innsatsen og bed administrasjonen ta med synspunkta frå drøftinga til planlegginga av seinare styremøte. 5

6 Godkjenning Protokoll godkjend på styremøtet 12. september 2013: Ottar Grepstad Sigrun Høgetveit Berg Bente Christensen Daniel Gusfre Ims Ola T. Lånke Trond Trosterud Kamil Øzerk Åse Wetås Arnfinn Muruvik Vonen 6

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 12. september 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 11.30 17.00 Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad (ikke S 81/13 og

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl. 11.30 17.00 Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Sigrun Høgetveit

Detaljer

Vedtaksprotokoll styremøte

Vedtaksprotokoll styremøte sprotokoll styremøte Ivar Aasen-tunet, Ørsta fredag 27. januar 2012 kl. 09.00 14.15 Til stades Reidar Sandal (leiar), Sigrun Høgetveit Berg, Georg Arnestad, Torunn Hovland Ljone, Grete Riise, Åshild Widerøe,

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-04 Tid: 27. mai 2014 kl. 15.00 17.00 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Gro Starheimsæter Kari Sigrun Lysne Hallvard

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser

De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 14/375-36 / DGI 18.12.2014 De nasjonale språksamlingene løsningsforslag og konsekvenser Språkrådet legger her fram noen vurderinger

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen

Protokoll. Årsmøte 2012. Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Protokoll Årsmøte 2012 Gardermoen 12.04.2012 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2012 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 14.04.2012 kl. 10.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) LLP Styremøte i Drammen rådhus, 28. november kl. 10.30 17.00 og fredag 30. november kl. 9.00 13.00 Deltagere: Karin Gjelsten (leder), Tom Oddby (nestleder), Tor

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015)

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank skal

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer