Oversikt balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler , ,44

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt balanse Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44"

Transkript

1 Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler , ,44 Faste eiendommer og anlegg , , Faste eiendommer og anlegg ,00 0, Fauskemyrene , , "sletten" 6.000, , Hauan skibakke , , Eiendom, utsikten c , , Sandnes idrettsplass , , Fauske idrettsplass , , O. Amundsens hus 1.000, , Eiendom hagtun 1.000, , Herredsh. Med kinosal , , Eiendom sørmo b 1.000, , Eiendom vold 4.000, , Idrettsbane valnesfjord , , Sosialbygget 1.000, , Komm. Bolig bueb , , Komm. Bolig buen , , Sulitjelma tannklinikk 3.175, , Lager/brannstasjon , , Fauske kai , , Trostveien borettslag , , Kjøp av tomter , , Eiendom nordhaug , , Sos. Bygg stranda , , Sos.Bygg vestmyra , , Midttun borettslag , , Rupsi borettslag , , Nytt sosialbygg , , Tidl. Telegr. Best. B , , Nye adm.bygget , , Sisikveien borettslag , , Eiendom skogtun 9.405, , Parsell fra televeien , , Fauske helsetun , , Fauske samfunnshus 1.000, , Garasje ambulanse sulitjel , , Langvann borettslag , , Erikshøy borettslag , , Eiendom hesttrøa 0, , Eriksbakk borettslag , , Marmorveien borettslag , , Valnesfjord pensjonistb , , Nye boliger san. Sulitjelm , , Eiendom 48, sandnes , , Bygging brannstasjon , , Idrettsanlegg erikstad , , Fauske sykestue 1.000, , Trostveien borettslag , , Stærveien borettslag , , Indre fauske borettslag , , Sisikv. Borettslag , , Dolomittv. Borettslag , , Teletunet , , Leivset boligomr , ,00 1

2 Sulitjelma elektron.bygg , , Rehabiliteringssenter , , Vestmyra barnehage , , Valnesfjord barnehage , , Idrettshall , , Helse- og sosialsenter sul , , Hvpu-boliger , , Fauske svømmehall , , borettsl. Sulitjelma , , Fauskeprosjektet , , Røsslyngv. Borettslag , , Sjåheia vestre , , Faste eiendommer 18,00 18, Yttereng borettslag , , Fauskehøgda borettslag , , Mottaksstasjon toalettavfa , , Hauan grendeskole , , Åtta borettslag , , Sjåheiv , , Myrveien 13/ , , Mosemyrv , , Fauskeeidet skole , , Finneid skole , , Sankthanshågen , , Finneid insdustriområde , , Krokdalsmyra , , Røvika, nye eldreboliger , , Kosmo skole , , Glastunes-filialen sulitje , , Brannstasjon valnesfjord , , Barnas hus , , Prestebolig , , Erikstad skole , , Valnesfjord skole , , Helse- og soisalsenter v.f , , Fauske sentralskole , , Farvikbekken , , Forprosj. Pav./helsetun , , Sulitjelma svømmehall , , Sulitjelma skole , , Eiendom skjelstad , , Kunstgressbane fauske , , Avløp farvikbekken , , Fui's bygningsmasse , , Vannforsyning, produksjone , , Vannforsyning, distribusjo , , Anlegg avløpsrensing , , Avløpsnett og innsamling , , Storkontoret/taxilokaler , , Fotballbane sulitjelma , , Flomlysanlegg , , Fauske svømmehall , , Eriksbakk borettslag, leil , , Sentrumsutvikling , , Hauan bru , , Sagatun, sulitjelma ,34 0, Aktivitetsanlegg (stui) ,00 0, Kommunale veier , ,07 2

3 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Maskiner og utstyr , , Administrasjon , , Kino, 2 kinomaskiner 1.000, , Edb-anlegg , , Lastebil , , Inventar finneid 0, , Inventar hauan grendeskole 0, ,00 Utlån , , Hjertøy alfhild 2.000, , Shafi ismail samatar , , Ali asgher ahangari , , Utlån næringsfondet , , Sosiale utlån , , Sosial - lån livsopphold , , Utbedringslån , , Etableringslån , , Sulit.Velforening 0, , Fordring sosiale lån , ,72 Aksjer og andeler , , Pensjonsmidler 0, , Pensjonsmidler folkevalgte 0, , Salten kommunerevisjon, ak ,00 0, Nordlandsbanken, 73 aksjer 0, , Fauske lysverk, aksjer , , Nordlanske d/s, aksjer 2.000, , Saltens bilruter, aksjer , , Salten kraftsamband, aksje , , Charlottah. Borettslag 0, , Fauskeh. Bor.Lag , , Nord-norsk elevhjem , , Myra borettslag , , Fauskeh.B. Bor.Lag , , Nit - kommunedata as 9.650, , As galvano stans , , Nordl. Utbyggingsselskap , , As salten kartdata , , Indre salten vekst as , , Eiav. 7b a/s , , Egenkapitalinnskudd klp , , Salten reiseliv, aksjer , ,00 Pensjonsmidler ,00 0, Pensjonsmidler klp ,00 0, Pensjonsmidler spk ,00 0,00 Omløpsmidler , ,94 Kortsiktige fordringer , , Ref. Fauske trygdekontor , ,13 3

4 Refusjon staten , , Refusjon sykepenger , , Inng. Mva - annet 287,81 0, Inng. Mva. Kommunale avgif ,80 0, Motkonto gr.lag , , Motkonto ny mva , , Mva-kompensasjon 35% , , Mva-kompensasjon 60% , , Mva-kompensasjon 75% , , Mva-kompenasjon 80% , , Premieavvik klp 0, , Premieavvik klp, arb.g.avg 0, , Premiavvik folkevalgte 0, , Skatteavregning des , , Kunderfordringer, eldre re , , Kommunale avgifter, komm.f , , Husleie, komm.fakt , , Fordringer skoler/barnehag , , Fordringer sosialseksjonen , , Fordringer, tilfeldige , , Fordringer sosiale lån 2.000, , Motkonto fordringer sosial , , Nordland fylke, fordringer , , Nordl.Fylke 0, , Fordringer aetat , , Ref. Sørfold kommune , , Ref. Skjerstad kommune , , Ref. Saltdal kommune , , Ref. Steigen kommune , , Ref. Bodø kommune , , Ref. Meløy kommune 0, , Ref. Gildeskål kommune , , Ref. Beiarn kommune , , Ref. Hamarøy kommune , , Ref.Meløy.Komm.E-verk ,00 0, Forskudd lønn boligkjøp ,00 0, Eiendomsavgifter 0, , Barnehager 0, , Andre fordringer , , Forskudd lønn (fra 1991) , , Ergo-/fysioterapi 0, , Fordringer iris , ,50 Premieavvik ,43 0, Premiavvik klp, arb.g.avgi ,43 0, Premiavvik spk, arb.g.avgi ,00 0, Premieavvik klp ,00 0, Premiavvik spk ,00 0,00 Aksjer og andeler , , Asbj. Svenning bur.f , , Trekk pc , ,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Kassa , , Kasse fauske kino 1.500, , Kasse ergo-/fysioterapi ,00 0,00 4

5 Sp , , Nb , , Spn fauskeboka, , , Spn særv , , Spn bygdebok, , , Sp.Bk. Fond rkk , , Spn-sulitj. B , , Nb sulitj. Som var, , , Sparebanken - parkering ,00 839, Spn sulitj.l 3,00 0, Snn, konto , ,00 0, Spn næringsfond , , Spn tilfl.rom , , Fauske samvirkelag , , Nb fondsmidler , , Spn fondsmidler , , Fauske samvirkelag nr , , Spn, a. Reiertsen memoriak 6.972, , Spn kulturhus , , Sosial lån, ,00 0, Hjemfallsfond /sp.fondsfor , , Hj.Fond , , Nb , , Spn , , Spn , etabl.t , , Spn , alarmte , , Nb , skattetr , , Spn , skattet , , Sbp nor , ,86 SUM EIENDELER , ,38 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,93 Disposisjonsfond , , Arbeidsmiljøutvalget 3.748, , Grendehus finneid , , Krokdalsmyra , , Overformynderiet 4.212, , Kommunelovkomite , , Flyktningekomiteen , ,57 Bundne driftsfond , , Næringsfond , , Rullestolvei stranda 0, , Mulighetenes hus 6.315, , Trygghetsalarmer , , Hjemfallsfond , , Opprydding slulitjelma , , Melenci tilsk ks 0, , Etableringstilskudd 0, , Utbedringstilskudd 0, , Kommunal kompetanse , , Kapitalfond 762,00 762, Fond lærerboliger sulitjel 0, , Friluft 0, , Fond flyktningeundervisnin , , Rkk indre salten , ,71 5

6 Skriftspråkstimulering , , Reindriftssjefen 8.500, , Etableringstilskudd , , Tilpasnningsoppl. Nye kurd , , Utd.Stipend skoler , , Tilpasnningsoppl. Nye kurd , , Fiskebrygge 0, , Uni-reg 914,45 914, Det nytter-prisen , , Klungsetmarka 0, , Frivillighetssentralen , , Aktivitet eldre , , Fond PPT , , Stimuleringstilskudd , , Avløpsfond , , Strømsnesgården, husleie , , Miljørettet helsevern , , Vannfond , , Tusenårssted , , Handl.Plan svangerskap/abo , , Kriminalforebyggende tilta , , Tilsk.Fremmedspr.Elever , , Flyktningetilskudd 0, , Midler røvika bu , , Avs. Tap vid.utlånsmidler , , Et samfunn for alle 4.743, , Melenci tilsk. Ks , , Fl.Ktr. Twinningmidler , , Komm. Arbeid rusmisbrukere , , Utstyrsentral , , Familiesenteret , , Den kulturelle skolesekken , , Fauske kino - nostalgiuke ,00 0, Samlivskurs ,00 0, Psykiatri-midler ,00 0, Viltfond , , Kirkelig fellesråd 0, , Flyktningetilskudd , , Styrking oppvekst , , Rkk indre salten 2.735, ,00 Ubundne investeringsfond , , Fond valnesfjord kinomatog 4.722, , Pensjonsfond 7.015, , Fond samfunnsformål , , Fond lærerbolig sulitjelma , , Tomte- og boligfond , , Fond vannverk , , Fond bygdetun 5.000, , Fond salg røvika vest , , Fond kloakanlegg , , Fond miljø.t. Sysselv , , Planleggingsfond , , Orgel fauske kirke 3.345, , Kapitalfond , , Motorferdselplan p-plassen , ,00 Bundne investeringsfond , ,85 6

7 Tilfluktsromfond , , Kysløype klungset 0,00 925, Il malms tennisbane , , Eldresenter , , Parkeringsfond , , Sulitjelma aktivitetsanleg 0, , Vestmyra aktivitetsanlegg 0, , Kosmo skole, sp.m.aktivite 0, , Finneid skole, aktiv. Spil 0, , Vid.Utl. Midler, ekstraord ,27 0, Kirkelig fellesråd , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk , , Merforbruk drift , , Merforbruk drift , , Merforbruk ,06 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap ,83 0, Merforbruk investeringsreg ,83 0,00 Likviditetsreserve , , Likviditetsreserve avs./dr , , Likviditetsreserve avs./in , , Endr. Periodiseringsprinsi , ,12 Kapitalkonto , , Kapitalkonto , ,00 Langsiktig gjeld , ,00 Pensjonsforpliktelser ,00 0, Arb.G.Avg. Pensj.Forplikt ,00 0, Pensjonsforpl. Spk, arb.g ,00 0, Pensjonsforpliktelser klp ,00 0, Pensjonsforpliktelser spk ,00 0,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , , Oppl. V. Fond vu , , Dnsh , , Dnsh hvpu , , Dnsh pavilj. 1 0, , Dnsh eldreboli 0, , Dnsh pavilj. 1 0, , Dnsh sulish. 7 0, , Dnsh sosb , , Dnsh sos.b. 19 0, , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh , , Dnsh reha.s 0, , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh flyktn. 1 0, , Dnsh utb.-/et 0, , Dnsh rehab.s. 0, , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh etabl.lån 0, , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh etabl.lån 0, ,00 7

8 Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh , , Dnsh , , Dnsh , , Dnsh hvpu-bol , , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh etabl.lån , , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh etabl.lån , , Dnsh etabl.lå , , Dnsh etabl.lån , , Dnsh etabl.lån , , Dnsh etabl.lån 0, , Dnsh etabl.lå , , Dnsh , , Dnsh /99 0, , Dnsh , , Dnsh etabl.lå 0, , Dnsh (2003) ,00 0, Dnsh ,Valn.fj. 0, , Kb , lån , , Kommunekreditt , , Kommunalbanken , , Lån , , Kommunekreditt lån 8908, , , Kommunekreditt nr , , Kommunekreditt lån nr ,00 0, Kommunekreditt lån nr ,00 0, Kommunekreditt lån nr ,00 0, Kommunekreditt lån nr ,00 0, Pensjonsforpliktelser 0, , Pensjonforpliktelser klp 0, , Pensjonsforpliktelser spk 0, , Nordland fylke, industriby , , Forsvarets bygingstjeneste , ,00 Kortsiktig gjeld , ,45 Kassekredittlån ,28 0, Spn.Driftskr ,28 0,00 Annen kortsiktig gjeld , , Skyldig løp. Skatteutjevni 0, , Spk. Arb.Givers andel 0, , Spk, arb.takers andel 0, , Utg.Mva. Revisjonen ,00 0, Utg. Mva. - annet ,75 0,00 8

9 Utg. Mva. Komm. Avgifter , , Gr.Lag utg. Mva , , Grunnlag utg.mva annet ,85 0, F.Skattesjef, oppgjør mva 0, , Grunnlag mva revisjonen ,00 0, Avsatt arbeidsg.avgift fer , , Påløpne renteomkostninger , , Klp, arb.givers andel , , Klp, arb.takers andel , , Klp, arb.taker andel, syke , , Klp, ordførers andel 2.424,90 0, Avsatt ferielønn , , Ks, ou-fond, kommunalt ,22 0, Forskuddstrekk 0, , Påleggstrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Leverandører , , Lev.Gjeld sosial , , Utdanningsforbundet 0,00 225, Nkf avd 158 fauske 0,00 6, Drift flyktningekontor , , Bidrag alarmtelefoner 0, , Lokalt utv.arb. Barnehagen 0, , Tilsk. Parb. Friluftsrom 0, , Planlegging hvpu 0, , Opplæring hjertestarter 0, , Tilskudd fad 0, , Astrid reiertsen - hvpu 5.523, , Trekk pc , , Nytt revisjonsdistrikt , , Kassadifferanse 0,00 613, Fauskekasetten 0,00 936, Innbet. Bidrag , , Interrimskonto kassa , , Interrrimskonto lønn , , Øredifferanse 6.689, , Int.Konto nb , , Int.Konto sp , , Interrimskonto diverse , , Uoppklarte innbetalinger 4.341, ,85 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,38 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,82 Ubrukte lånemidler , , Memoriakonto ubrukte lånem , , Memoriakonto husbanken, vi 0, ,79 Andre memoriakonti , , Memoria utlån fondsmidler , , Lån av hjemfallsfond , , Flomlys, lån av kapitalfon , , Flomlys,lån fond.røv , , Memoriakonto mva-kompensas , ,07 Motkonto til memoriakontiene , , Motk. Ubr. Lånemidler , ,06 9

10 Motkonto utlån fond , , Motkonto mva-kompensasjon , ,07 0 1

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KMMUNE 2008 Fauske kommune Regnskap 2008 o Arsberetning til regnskapet ÅRSBERETNING 2008 FR FAUSKE KMMUNE INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram årsberetningen til regnskapet for 2008.

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 2 3 Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 Note Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Brukerbetalinger 48 537 46 396 45 991 45 767 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 2 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn 2012 2012 2012 bud 2012 2011 Skatt på inntekt og formue -389 849-376 500 13 349-376 500-361 501 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2008. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2008. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering...4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...6 Regnskapsskjema 1B Drift pr. rammeområde...7 Regnskapsskjema

Detaljer

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Unjárgga gielda / Nesseby kommune Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23

Detaljer

Balanseregnskap 2009

Balanseregnskap 2009 Konto og tekst 2009 2008 21000001 Kassekonto 43 423,00 62 722,50 21000002 Kasse frivillighetssentralen 1 988,30 1 069,50 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 Kasse 46 911,30 65 292,00 21020001

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer