Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering"

Transkript

1 Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering Bent Indredavik Avdelingsoverlege, Avd. for hjerneslag, Med. Klinikk, St Olavs Hospital Professor, Institutt for Nevromedisin, Med. Fakultet, NTNU Leder av redaksjonsgruppen for de nasjonale retningslinjer ved hjerneslag Leder av fagnettverket for hjerneslag i Midt-Norge 1

2 Hjerneslag - en stor folkesykdom hjerneslag pr. år 3. hyppigste dødsårsak Hyppigste årsak til alvorlig funksjonshemning Hver 5. av oss får et slag i løpet av livet Kostnader på omlag 7-8 milliarder årlig (direkte kostnader) 2

3 Antall hjerneslag vil øke i framtida (En av de store og voksende pasientgrupper) Helstilsynets scenario 2030 basert på H Ellekjærs Innherred u.s Scenario 2030 Ref: Helse u.s. i N Trøndelag(Ellekjær) Økning påp 50 % neste 20 år r hvis ikke forebyggelse bedres 3

4 - Dødelighet går ned Int. J. Stroke August

5 NB Når hyppighet øker og dødelighet reduseres så er konsekvensen at vi får flere og flere personer som lever etter gjennomgått slag. Mange av disse personer må leve med sine. eventuelle funksjonsproblemer En utfordring for pasient, for pårørende, for helsevesen og samfunn 5

6 Dagens tema: Forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering 6

7 3 arbeidsgrupper Akuttbehandling Sekundær forebygging Rehabilitering Utgitt Retningslinjene bygger på all tilgjengelig forskningsbasert kunnskap per 2010 Leder av arbeidsgruppen for rehabilitering: Dagfinn Thorsvik Hovedredaktør Bent Indredavik

8 Forskningsinnsats påp våre 3 store folkesykdommer Forskning på slagbehandling og særlig slagrehabilitering har vært lite prioritert og det gjør at vi fortsatt har begrenset kunnskap om effekten av ulike tiltak Slagrehab 8 Rothwell Int Journal of Stroke mai 2007

9 Gradering av anbefalinger 9

10 Nasjonale retningslinjer. 10

11 Behandlingskjeden- Hovedpunkter Hyperakutt innleggelse Slagenhets behandling Samhandling 11 Oppfølging Lite forskningsbasert kunnskap

12 Rehabilitering: Når: Fra dag 1. Hvor; Alle ledd i kjeden. Hvordan?? Hvor lenge?? Hyperakutt innleggelse R E H A B I L I T E R I N G 12 Slagenhets behandling Samhandling Oppfølging Lite forskningsbasert kunnskap

13 Det svenske kvalitetsregister for slagbehandling - Riks stroke 2009 Andel pas med så mye funksjonshemning etter slaget at de trenger hjelp fra pårørendep rende Konklusjon: Vi trenger et sterkt fokus 13 påp rehabilitering

14 Funksjonsnivå ved modified Rankin Scale (%) % Midt norsk slagregister- status 3 mndr etter slaget 25 23,9 20,7 21,3 20,1 mrs < 2: 51 % = selvhjulpen ,1 6,6 Funksjonsnivå Selvhjulpen i daglige gjøremål Ikke- selvhjulpen i daglige gjøremål Halvparten av slagpasienter trenger noe hjelp til daglige gjøremål 3 mndr etter slaget 14

15 Å oppnå et høyt funksjonsnivå etter hjerneslag er LIVSVIKTIG! 15

16 Cerebrovasc Dis :

17 God funksjon ved 3 mndr er assossiert med bedret langtidsoverlevelse STROKE Selvhjulpen i ADL Godt - en STOR funksjonsnivå og ALVORLIG ved 3 folksjukdom mndr betyr mer for prognose/overlevelse enn all medikamentell sekundær profylakse Dette faktum er et sterkt argument for å satse på slagrehabilitering (hvis den bidrar til bedre funksjon ved 3 mnd) 17

18 Utfordring når det gjelder å bedømme effekter av slagrehabilitering Høyt funksjonsnivå Akutt slag Akutt med behandling Akutt rehabilitering Sekundær r profylakse Videre rehabilitering God Livskvalitet Premorbid status, Alvorlighet av slaget Spontan bedring og uidentifiserte faktorer Et langt og godt liv 18

19 Hva er Helsevesesenets bidrag. til høyt funksjonsnivå etter hjerneslag? Basert på dagens forskningsbaserte kunnskap 19

20 Behandlingstilbud som bidrar til selvhjulpenhet etter slag i Norge (antall pasienter med slag som blir selvhjulpen pga helsetjenesten per år) Forskningsbasert kunnskap applisert på en norsk befolkning Ref: Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews Effekt: 2700 personer Akutt/tidlig behandling (1500) Terapi basert rehab (100) 3-4.5t Andel tilbudt resp. behandling: 100 % 35% 10% 10% 80% 70 % 80% 5% Alle TIA 15% 80% 40% Lite forskning

21 Behandlingstilbud som bidrar til selvhjulpenhet etter slag i Norge (antall pasienter med slag som blir selvhjulpen pga helsetjenesten per år) Forskningsbasert kunnskap applisert på en norsk befolkning Ref: Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews Effekt TOTALT: 2700 personer REHAB TILTAK : 1300 Akutt/tidlig behandling (1500) Terapi basert rehab (100) 3-4.5t Andel tilbudt resp. behandling: 100 % 35% 10% 10% 80% 70 % 80% 5% Alle TIA 15% 80% 40% Lite forskning REHABILITERINGSTILBUD ER SENTRALT

22 22

23 Comprehensive Stroke Unit Care 2012 Nasjonale retningslinjer: Alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og tidlig rehabilitering Assessment & monitoring Thrombolysis Acute management Physiological control Early mobilisation Manage complications Skilled nursing Multidisciplinary rehabilitation Discharge planning SUTC (2002) 23

24 Behandling i slagenhet (SUTC- Cochrane Review 2007) Død Død / Sykehjem Død / Avhengighet P=0.005 P= P=

25 Summary of Certified Cause of Death-Stroke units (17 trials, 3327 patients) ( Reduction of complications due to immobility seems to be important for the reduction of death Absolute reduction of death: 4 %) Cause Stroke unit Control %Risk difference (95% CI) Cardiovascular 3.8 % 5.3 % -1 (-2, 1) Complications of immobility 4.4 % 7.2 % -2 (-3, 0) * Neurological 8.5 % 8.5 % 0 (-1, 1) Other 2.6 % 3.4 % 0 (-1, 0) * P<0.05 2/3 av reduksjon i dødelighet er knyttet til reduksjon 25 i immoboliseringskomplikasjoner

26 Effects of Stroke Unit Care (Cochrane Collaboration) STUDY Expt n/n Ctrl n/n OR Death/Dependency 26

27 Not all stroke units have a strong focus on rehab. 27 Stroke juli 2008

28 Registration of activity in stroke units ( a mapping procedure developed by J Bernhardt, Melbourne) % of time in bed between % in bed Trondheim, Norway London, UK Lille, France Melbourne, Australia Dijon, France Kaunas, Lithuania St Petersburg, Russia TRONDHEIM : Stroke 2008: 39: Cerebrovasc Dis 2009:28: Cerebrovasc Dis 2009:27 supl

29 Registration of activity in stroke units % of time with therapist between % Trondheim, Norway London, UK Melbourne, Australia Kaunas Lithuania Dijon, France St Petersburg. Russia Lille. France TRONDHEIM Stroke 2008: 39: Cerebrovasc Dis 2009:28: Cerebrovasc Dis 2009:27 supl 6 171

30 Julien Bogousslavsky Department of Neurology and Neurorehabilitation, Swiss Medical Network, Valmont-Genolier Hospitals, Glion-sur-Montreux, Switzerland Since stroke and its consequences will never be eradicated by acute therapy, it is of utmost importance to focus resources on the facilitation of recovery, a domain which has been largely snobbed by a large number of stroke experts. Cerebrovasc Dis 2007;24:159 Reply to the Letter by Bernhardt and Indredavik Mobilisation in Bed is not Mobilisation 30

31 Tidlig mobilisering Oppgaverelatert trening 31

32 Social interaction Visual stimulation 32

33 Tidlig mobilisering - dokumentasjon? En systematisk oversiktsartikkel (Diserens et al, Cerebrovasc Dis 2006) Tidlig mobilisering er assosiert med god funksjon (n=206) (Indredavik et al, Stroke 1999) Fysiologiske endringer ved tidlig mobilisering (n=100) (Indredavik et al, Cerebrovac Dis 20007) Hjerneaktivering ved tidlig mobilisering (n=12) (Askim et al, Neurorehab and Repair 2009 Mobilisering etter 48 timer bedre enn etter 24 timer? (Rønning et al, Stroke 2012) 33

34 Hjerneaktivering ca 5 dager etter slaget hos 12 pasienter som har blitt behandlet med tidlig mobilisering i en kombinert slagenhet (Askim et al, 2008) 34

35 Ett eksempel på hva som må gjøres når vi trenger svar i slagrehabilitering: (F eks etablere verdens største rehabiliteringsstudie) The AVERT trial startet i Australia (nå 6 land) 2000 akutte slagpas 1000 pas 1000 pas Mobilisering innen 24 timer (Trondheim model) modifisert 35 Standard mobilisering etter dager

36 P R E H O s P I T A L The Trondheim model of stroke care an evidence based chain of care Stroke unit care ESD P H A S E Emergency Phase Acute phase Sub-acute phase 0-12 h h 3-14 d 14 d- 30(90d) To hospital Diagnosis Reducing brain injury Prevent complications Early mobilisation Start training Investigationcauses of stroke Sec prevention 36 Early rehab Prevent complications Sec prevention Further Rehab Home if possible Sec prevention

37 37 Samhandling

38 . 38

39 Behandlingstilbud som bidrar til selvhjulpenhet etter slag i Norge (antall pasienter med slag som blir selvhjulpen pga helsetjenesten per år) Forskningsbasert kunnskap applisert på en norsk befolkning Ref: Hankey 2006, Warlow 2008 Langhorne 2009, Cochrane reviews Effekt TOTALT: 2700 personer REHAB TILTAK : 1300 Akutt/tidlig behandling (1500) Terapi basert rehab (100) 270 personer /år 3-4.5t Andel tilbudt resp. behandling: 100 % 35% 10% 10% 80% 70 % 80% 5% Alle TIA 15% 80% 40% Lite forskning REHABILITERINGSTILBUD ER SENTRALT

40 OR for death and dependency ESD team co-ordination and delivery ESD Control Odds Ratio (fixed) and 95% CI Adelaide 13/42 16/44 Belfast 29/59 32/54 London 105/ /164 Montreal 17/58 24/56 Newcastle 22/46 28/46 Stockholm 9/42 12/41 Subtotal ESD team co-ordination Oslo 16/42 17/40 Trondheim ¹ 64/160 81/160 Trondheim² 19/31 15/31 Subtotal No ESD team Akershus Bankok 70/124 9/52 61/127 11/50 Total 79/176 72/177 Total 359/ / (0.53 to 0.94) 0.77 (0.54 to 1.11) 1.23 (0.79 to 1.91) 0.79 (0.64 to 0.97) Langorne et al. Cochrane Database 2005, Issue Favours ESD service 40 Favours control

41 Summary effects of ESD Kunnskapssenteret: Innsparing: Slagenhet + ESD versus vanlig sengeavdeling og ingen 41 ESD: > NOK per pasient

42 Studiedesign -Early supported discharge Trondheim Ordinary Stroke Unit Service (OSUS) Slagenheten Institusjonsrehab. Primærhelsetjeneste rhelsetjeneste Extended Stroke Unit Service (ESUS) Slagenheten Early supported discharge Koordinert av ambulerende team Primærhelsetjeneste rhelsetjeneste Mer hjemmerehab. 42

43 Results- 1 Year Rankin Scale -all patients N= % 45% 44% 45 55% ESUS n=160 OSUS n= (p = 0,044) % 10 0 Independency (RS < 2) Dependency /Death 2) (RS > 3) 43 NNT =9

44 Effektiv oppfølging Aktivt liv Ambulerende Team Rehab etter behov+ videre sek profylakse Videre oppfølging fastlege/ hj sykepl etc Poliklinikk etter 4 uker sjekke rehab behov+ sek profylakse Rehabiliteringsprogram- sek. profylakse program Utskrivningssamtale Tverrfaglig møte- plan mål: tidlig utreise -hjem hvis mulig Hjemmebesøk innen 3-5 dager - hvis mulig Kartlegging / informasjon Innleggelse Oppfølging etter behov- Fokus på rehab hjemme,/institusjon ved behov 44

45 REHABILITERINGSNIVÅ/TRENINGSNIV /TRENINGSNIVÅ SSS<30 BI<50 ST. OLAVS Hospital Slagenheten Medisinsk avdeling HJEMMEREHABILITERING (Innsatsteam/ kommunal fysio/ergo) DØGNREHAB DAGREHAB 20 % Målgruppe for lengrevarende Ca dagerinstitusjonsrehab Deretter dag/hjemme Rehab mens pas bor hjemme 45 DAGSENTER FYSIKALSK INSTITUTT

46 WHAT IS ESD? 46

47 47 Samhandling

48 *. * Bygger på resultater fra rehabiliteringsslagenheter 48

49 Hvilke typer av slagenheter har dokumentert effekt? Death or dependency Acute, intensive Acute, monitoring (3 trials) Comprehensive SU (10 trials) Rehabilitation SU (6 trials) Rehab avd som behandler slagpasienter bør organiseres som en rehab slagenhet 49 No data Odds ratio (95% CI) NS P<0.01 P<0.05

50 . Rehabiliterings anbefalingene i retningslinjen anbefaler: Tidlig start og oppgaverelatert trening 50

51 Nasjonale retningslinjer. NB: Det finnes ingen dokumentasjon for at fokus på spesielle teoretiske modeller for rehabilitering som f eks Bobath konseptet har noen spesiell positiv effekt i slagrehabilitering PÅSTAND: Mange som er involvert i slagrehabilitering fokuserer på feil eller helt udokumenterte tiltak. FOKUS: PRAKTISK TRENING 51 MENINGSFYLTE OPPGAVER

52 Spesifikke rehabiliteringstiltak 52

53 53

54 54

55 Ref Kvakkel 2009, Langhorne 2009 Oppgaverelatert trening 55

56 . 56

57 . DEN FORSKNINGSMESSIGE DOKUMENTASJON ER SPARSOM 57

58 . Instensitet og hyppighet < 3 ganger per uke : ingen dokumentasjon 58

59 DEN BESTE OPPSUMMERING OM FORSKNINGSBASERET SLAGREHABILITERING PER I DAG 59

60 60?

61 OPPSUMMERING - Rehab etter hjerneslag I Når : Fra første dag-mobilisering og trening i basale aktiviteter Hvor: I alle ledd i behandlingskjeden. Det skal starte akutt i slagenhet men det meste av trening/rehab bør skje mens pasienten bor hjemme (hjemmetrening eller dagrehab). Institusjonsrehabiliteringer er mest indisert: -Ved stort omsorgsbehov. -Ved geografiske vanskeligheter med hjemmebasert rehab. -Ved behov for meget intensiv trening eller kompleks trening - Som ledd i forskning - For en del vurd. av funksjonsnivå, arbeidsevne rehab potensial - For endel mer kompliserte førerkortvurderinger 61

62 OPPSUMMERING - Rehab etter hjerneslag II Hvordan: -Rehabiliteringen bør i størst mulig grad bygge på forskningsbasert kunnskap -Generell stimulering og oppgaverelatert trening er per i dag den best dokumenterte tilnærming når det gjelder å gjenvinne funksjoner etter et hjerneslag Høy intensitet øker effekten Tidlig start øker effekten Fokus på ulike rehab-teorier synes å være av liten betydning Konkrete mål for rehabiliteringen bør utarbeides og systematisk evaluering av effekten av rehabiliteringen bør regelmessig gjennomføres. Validerte måleverktøy bør benyttes. 62

63 OPPSUMMERING - Rehab etter hjerneslag III Hvor lenge:???????????????? 63

64 Vår praksis: starte forskningsprosjekter der vi vet for lite Vi har i øyeblikket 2 store studier og en rekke substudier knyttet til rehabilitering etter hjerneslag (3 Phd kandidater) LEAST og LAST er vår største satsning 64

65 AVSLUTNIG: Rehabilitering etter hjerneslag - Noen utfordringer/oppgaver/muligheter Forskning måm høyprioriteres Multicenter studier måm utføres Nettverk for forskning og utvikling bør b r etableres Utprøving av ulike treningsmodeller i forhold til de problemer som skal s reduseres /bedres. Økt fokus påp kriterier for seleksjon av pasienter til ulike rehabiliteringstiltak iltak Utprøve modeller med varierende intensitet og mengde i forhold til ulike slagpasientgrupper (dosering og timing bør b r stå sentralt og økt fokus påp kondisjonstrening - CI prinsipper, intervalltrening) Rehabiliteringens betydning i sekundær r profylakse Trening. kombinert med andre tiltak (farmakologiske behandling, elektrisk e stimulering, etc) Utprøving av modeller der spesialisert rehabilitering bidrar til kompetanse i forhold til de øvrige ledd i behandlingskjeden. Tiltak for å vedlikeholde funksjon over tid Fokus påp kost- nytte i forhold ved ulike rehabiliteringstiltak. Økt fokus påp dokumentasjon av effekt Bruke teknologi ( eks f MRI) for å øke forståelsen av hva som skjer ved bedring. 65

66 Midt-Norsk Slag-nettverk Trondheim Midt norsk slagregister Tett samarbeid Store forskningsprosjekter Kristiansund Orkdal Molde Levanger Ålesund Volda Namsos. Vi bør øke klinisk samarbeid og forskningssamarbeid også innen den spesialisterte slagrehabilitering 66og kommunaleslag rehabiliteringen

67 We work in a team because we want to reach the top! 67

68 Åprøve åfinne fram til glimtet i øyet er en viktig ressurs i slagrehabiltrering Glimtet i øyet -En ressurs verdt å lete etter! Ref: Slagmanualen Slagenheten i Trondheim Forskningsbasert kunnskap og aktivitet/stimulering (glimt i øyet) er veien å gå 68

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Alt er som før, men ingenting er som det var

Alt er som før, men ingenting er som det var Alt er som før, men ingenting er som det var Gamle kvinners opplevelser av livet etter hjerneslag av Grethe Eilertsen Avhandling for dr. polit. graden Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Institutt

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Løping for alle. Rehabilitering utenfor allfarvei. 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Huntingtons sykdom. Elektronisk og direkte

Løping for alle. Rehabilitering utenfor allfarvei. 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no. Huntingtons sykdom. Elektronisk og direkte 1.13 Årgang 80 www.fysioterapeuten.no Rehabilitering utenfor allfarvei Løping for alle Like barn trener best Elektronisk og direkte Huntingtons sykdom Clinical Trial Registration Om kneehab: Kneehab er

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

De nye hjemmetjenestene

De nye hjemmetjenestene NIBR-rapport 2010:2 Ivar Brevik De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007 De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg

Detaljer

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? NIBR-rapport 2012:26 Gro Sandkjær Hanssen Marit K. Helgesen Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? Hvordan påvirker statlige

Detaljer